Trang toantracnghiem.net chuyên cung cấp đề thi online miễn phí, thi thử thptqg môn toán, kiểm tra môn toán trực tuyến, trắc nghiệm toán online
  1. :
  2. :
Đăng Xuất
Website xem bóng đá trực tuyến
Chào mừng đã trở lại. Chúc bạn học tập tốt !

THỜI GIAN CHO TỚI NGÀY THI THPTQG:

Đề trắc nghiệm về sự tương giao của các đồ thị hàm số.

Danh sách 10 người có điểm cao nhất: Đề trắc nghiệm về sự tương giao của các đồ thị hàm số.

Họ tên Lớp Điểm
Thế năng 10 9.8
Trinh Đạt FB 8.8
Nguyễn Thu Hiền FB 8.8
Nguyễn Thị Cẩm Tú 10A2 8.8
Lan anh 10 8.6
Lê Thị Huế 10B1 7.6
Như Quỳnh FB 6.4
leanhquan 10B1 6.2
leanhquan 10B1 5
Khanh Huyen FB 5

Thống kê chi tiết

Chú ý: Sau khi các em gửi bài, link Download đáp án chi tiết sẽ hiển thị ở cuối trang

Đề trắc nghiệm về sự tương giao của các đồ thị hàm số.

Lưu ý: Sau khi gửi đáp án bạn hãy kéo xuống cuối trang để xem kết quả !

Sự tương giao của đồ thị hàm số bậc 1 và bậc 2

Sự tương giao của đồ thị hàm số bậc 1 và bậc 2

Sự tương giao của đồ thị hàm số bậc 1 và bậc 2

Sự tương giao của đồ thị hàm số bậc 1 và bậc 2

Sự tương giao của đồ thị hàm số bậc 1 và bậc 2

Sự tương giao của đồ thị hàm số bậc 1 và bậc 2

Sự tương giao của đồ thị hàm số bậc 1 và bậc 2

----------------Hết ------------

Chúc các em ôn tập tốt !!!

Danh sách 10 người có điểm cao nhất Đề trắc nghiệm về sự tương giao của các đồ thị hàm số.

Họ tên Lớp Điểm
Thế năng 10 9.8
Trinh Đạt FB 8.8
Nguyễn Thu Hiền FB 8.8
Nguyễn Thị Cẩm Tú 10A2 8.8
Lan anh 10 8.6
Lê Thị Huế 10B1 7.6
Như Quỳnh FB 6.4
leanhquan 10B1 6.2
leanhquan 10B1 5
Khanh Huyen FB 5

Mời bạn tích chọn đáp án

Câu A B C D
Câu: 1 A- B- C- D-
Câu: 2 A- B- C- D-
Câu: 3 A- B- C- D-
Câu: 4 A- B- C- D-
Câu: 5 A- B- C- D-
Câu: 6 A- B- C- D-
Câu: 7 A- B- C- D-
Câu: 8 A- B- C- D-
Câu: 9 A- B- C- D-
Câu: 10 A- B- C- D-
Câu: 11 A- B- C- D-
Câu: 12 A- B- C- D-
Câu: 13 A- B- C- D-
Câu: 14 A- B- C- D-
Câu: 15 A- B- C- D-
Câu: 16 A- B- C- D-
Câu: 17 A- B- C- D-
Câu: 18 A- B- C- D-
Câu: 19 A- B- C- D-
Câu: 20 A- B- C- D-
Câu: 21 A- B- C- D-
Câu: 22 A- B- C- D-
Câu: 23 A- B- C- D-
Câu: 24 A- B- C- D-
Câu: 25 A- B- C- D-
Câu: 26 A- B- C- D-
Câu: 27 A- B- C- D-
Câu: 28 A- B- C- D-
Câu: 29 A- B- C- D-
Câu: 30 A- B- C- D-
Câu: 31 A- B- C- D-
Câu: 32 A- B- C- D-
Câu: 33 A- B- C- D-
Câu: 34 A- B- C- D-
Câu: 35 A- B- C- D-
Câu: 36 A- B- C- D-
Câu: 37 A- B- C- D-
Câu: 38 A- B- C- D-
Câu: 39 A- B- C- D-
Câu: 40 A- B- C- D-
Câu: 41 A- B- C- D-
Câu: 42 A- B- C- D-
Câu: 43 A- B- C- D-
Câu: 44 A- B- C- D-
Câu: 45 A- B- C- D-
Câu: 46 A- B- C- D-
Câu: 47 A- B- C- D-
Câu: 48 A- B- C- D-
Câu: 49 A- B- C- D-
Câu: 50 A- B- C- D-Chú ý: Bạn phải chọn ít nhất 20 đáp án với có thể gửi bài nhé !
Chúc tất cả các em học tốt và có một kì thi THPTQG thành công !!!Kết quả làm bài của bạn:

Lưu ý: Mỗi người chỉ được lưu đáp án 2 lần. Từ lần thứ 3 các bạn vẫn được chấm điểm nhưng trên web sẽ không lưu điểm cho bạn !

Câu Đáp án bạn chọn Đúng/Sai