Trang toantracnghiem.net chuyên cung cấp đề thi online miễn phí, thi thử thptqg môn toán, kiểm tra môn toán trực tuyến, trắc nghiệm toán online
Website xem bóng đá trực tuyến
  1. :
  2. :
Bài tập trắc nghiệm quy tắc đếm, Hoán vị chỉnh hợp, tổ hợp

Bài tập trắc nghiệm quy tắc đếm, Hoán vị chỉnh hợp, tổ hợp

Bạn cần tài liệu click để liên hệ

Chúng tôi cung cấp tất cả các loại tài liệu ôn thi THPTQG cho học sinh và giáo viên ở tất cả các môn. Tài liệu file word đẹp và chuẩn kiến thức.

Tóm tắt tài liệu:

Bài tập trắc nghiệm quy tắc đếm, Hoán vị chỉnh hợp, tổ hợp

Bài tập trắc nghiệm quy tắc đếm, Hoán vị chỉnh hợp, tổ hợp

Bài tập trắc nghiệm Quy tắc đếm, Hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp

 

1. Dãy  với mỗi kí tự xi chỉ nhận giá trị 0 hoặc 1. Hỏi có bao nhiêu dãy như vậy?

        A. 8                        B. 10                      C. 12                      D. 16

2. Trong một lớp học có 20 học sinh nam và 24 học sinh nữ. Giáo viên chủ nhiệm cần chọn hai học sinh: 1 nam và 1 nữ tham gia đội cờ đỏ. Hỏi giáo viên chủ nhiệm đó có bao nhiêu cách chọn?

        A. 44                      B. 480                    C. 20                      D. 24

Trên giá sách có 5 quyển sách Tiếng Nga khác nhau, 6 quyển sách Tiếng Anh khác nhau và 8 quyển sách Tiếng Việt khác nhau.  Số cách chọn một quyển sách là:

        A. 19                      B. 240                    C. 8                        D. 5

Trên giá sách có 5 quyển sách Tiếng Nga khác nhau, 6 quyển sách Tiếng Anh khác nhau và 8 quyển sách Tiếng Việt khác nhau. Số cách chọn ba quyển sách khác tiếng là:

        A. 19                      B. 240                    C. 118                    D. 20

Trên giá sách có 5 quyển sách Tiếng Nga khác nhau, 6 quyển sách Tiếng Anh khác nhau và 8 quyển sách Tiếng Việt khác nhau.C. Số cách chọn hai quyển sách khác tiếng là:

        A. 30                      B. 48                      C. 40                      D. 118

4. Số các sỗ chẵn có hai chữ số là

        A. 25                      B. 45                      C. 50                      D. 40

5. Số các số lẻ có hai chữ số khác nhau là:

        A. 45                      B. 40                      C. 14                      D. 13

6. Một trường có 30 học sinh giỏi Văn, 25 học sinh giỏi Toán và 5 học sinh giỏi cả Văn và Toán. Nhà trường quyết định chọn 1 học sinh là học sinh giỏi Văn hoặc là học sinh giỏi Toán đi dự trại hè Toàn QuốC. Hỏi nhà trường có bao nhiêu cách chọn?

        A. 55                      B. 50                      C. 750                    D. 600

7. Gieo đồng thời ba con súc sắC. Số khả năng tổng số chấm trên mặt xuất hiện của ba con súc sắc bằng 10 là:

        A. 7                        B. 33                      C. 42                      D. 50

8. Một bộ đồ chơi ghép hình gồm các miếng nhựA. mỗi miếng nhựa được đặc trưng bởi ba yếu tố: màu sắc, hình dạng và kích cỡ. Biết rằng có 4 màu (xanh, đỏ, vàng, tím), có 3 hình dạng (hình tròn, hình vuông, hình tam giác) và 2 kích cỡ (to, nhỏ). Hộp đồ chơi đó có số miếng nhựa là:

        A. 9                        B. 24                      C. 26                      D. 20

9. Từ năm  chữ số 0, 1, 2, 3, 5 có thể lập được bao nhiêu số, mỗi số gồm bốn chữ số khác nhau và không chia hết cho 5?

        A. 120                    B. 96                      C. 54                      D. 72

10. Cho sáu chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5. Từ sáu chữ số trên có thể lập được bao nhiêu số, mỗi số gồm bốn chữ số đôi một khác nhau và chia hết cho 10?

        A. 360                    B. 15                      C. 10                      D. 60

11. Có bao nhiêu số chẵn gồm bốn chữ số khác nhau đôi một, trong đó chữ số đầu tiên là chữ số lẻ?

        A. 1400                  B. 4536                  C. 5040                  D. 2520

12. Có bao nhiêu số tự nhiên gồm 5 chữ số đôi một khác nhau mà các chữ số của nó đều nhỏ hơn 6?

        A. 27216                B. 600                    C. 720                    D. 120

13. Cho năm chữ số 5, 6, 7, 8, 9. Hỏi có thể lập được bao nhiêu số chia hết cho 3, có ba chữ số khác nhau từ 5 số trên?

        A. 60                      B. 18                      C. 12                      D. 24

14. Số các chữ số gồm 5 chữ số sao cho tổng các chữ số là một số lẻ là

        A. 45000                B. 50000                C. 4999                  D. 625

15. Có bao nhiêu số tự nhiên khác nhau nhỏ hơn 10000 được tạo thành từ 6 chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5?

        A. 360                    B. 1296                  C. 625                    D. 120

16. Một trường THCS có 60 học sinh đạt danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ, trong đó có 2 cặp anh em. Cần chọn một nhóm ba học sinh trong số đó đi dự Đại hội cháu ngoan Bác Hồ sao cho trong nhóm không có cặp anh em nào. Số cách chọn là

        A. 166320              B. 12320                C. 224                    D. 178864

Hoán vị – Chỉnh hợp – Tổ hợp

17. Cho tập hợp . Các hoán vị của tập hợp A là

        A. (1, 2); (2, 3); (3, 1);

        B. (1, 2, 3); (2, 1, 3); (3, 2, 1);

        C. (1, 2, 3); (2, 3, 1); (3, 2, 1);

        D. (1, 2, 3); (1, 3, 2); (2, 3, 1); (2, 1, 3); (3, 1, 2); (3, 2, 1);

18. Số các số có năm chữ số khác nhau lập nên từ năm chữ số 1, 2, 3, 4, 5 là:

        A. 120                    B. 24                      C. 96                      D. 3125

19. Số các hoán vị của tập hợp mà phần tử đầu tiên bằng a, phần tử cuối bằng e là

        A. 5!                      B. 4!                       C. 3!                       D. 2!

20. Một nhóm học sinh gồm 5 năm và 5 nữ xếp thành một hàng ngang. Số các xếp để học sinh nam và nữ xen kẽ nhau là

        A. 5!                      B. 10!                     C. 2.(5!)2                D. (5!)2

21. Số cách sắp xếp chỗ cho 10 khách ngồi quanh một bàn tròn (hai cách xếp được coi là khác nhau nếu cách này nhận được từ cách kia xoay đi một góc nào đó) là

        A. 10!                    B. 9!                       C. 2.9!                    D. (10!)2

22. Một cái khay tròn đựng bánh mứt kẹo ngày Tết có 5 ô hình quạt màu khác nhau. Số cách bày 5 loại bánh mứt kẹo vào 5 ô đó là:

        A. 5!                      B. 4!                       C. 5                        D. 4

23. Long và Hưng cùng 8 bạn rủ nhau đi xem bóng đá. Số cách xếp nhóm bạn trên vào 10 chỗ ngồi hàng ngang sao cho Long và Hưng ngồi cạnh nhau là

        A. 9!                      B. 8!                       C. 9.8!                    D. 18.8!

24. Người ta xếp 5 quyển sách Toán, 4 quyển sách Hóa và 3 quyển sách Lí lên một giá sách theo từng môn họC. Số cách sắp xếp sẽ là

        A. 5!4!3!                B. 5! + 4! + 3!        C. 5!4!3!3!             D. 5.4.3

26. Với năm chữ số 1, 2, 3, 4, 5 có thể lập được bao nhiêu số gồm 7 chữ số trong đó chữ số 5 có mặt đúng 3 lần và mỗi chữ số còn lại có mặt đúng 1 lần?

        A. 7!                      B.                       C. 3.5!                    D. 7! – 3!

27. Giá trị của  là

        A. 24                      B. 6                        C.                        D. 3

28. Số vectơ khác vectơ – không có hai đầu mút trong số bốn điểm A, B, C, D đã cho là:

        A. 12                      B. 6                        C. 5                        D. 4

29. Giá trị của  là

        A. 20032                B. 20022                 C. 20012                 D. 20002

30. Nghiệm của phương trình  là

        A. x = 6                  B. x = 6 và x = 3     C. x = – 3               D. x = 4

31. Nghiệm của phương trình  là

        A. x = –1                B. x = 3                  C. x = –1 và x = 3   D. x = 1

32. Có bao nhiêu cách phân công hai bạn từ một tổ có 10 bạn để trực nhật?

        A. 90                      B. 45                      C. 5                        D. 20

33. Số đường chéo của một đa giác lồi 15 cạnh là

        A. 105                    B. 210                    C. 90                      D. 195

34. Có bao nhiêu cách phân công 8 học sinh thành hai nhóm: một nhóm có 5 bạn, nhóm kia có 3 bạn?

Download Tài Liệu

Tài liệu học toán chất lượng đã kiểm duyệt

Tài liệu cho giáo viên

Tài liệu tham khảo

Ôn Thi THPTQG

Ôn thi HSG

Tài liệu khác

Tài liệu Tiếng Anh