Trang toantracnghiem.net chuyên cung cấp đề thi online miễn phí, thi thử thptqg môn toán, kiểm tra môn toán trực tuyến, trắc nghiệm toán online
Website xem bóng đá trực tuyến
  1. :
  2. :
Chuyên đề véc tơ file word cực hay, các phép toán về véc tơ

Chuyên đề véc tơ file word cực hay, các phép toán về véc tơ

Bạn cần tài liệu click để liên hệ

Chúng tôi cung cấp tất cả các loại tài liệu ôn thi THPTQG cho học sinh và giáo viên ở tất cả các môn. Tài liệu file word đẹp và chuẩn kiến thức.

Tóm tắt tài liệu:

Chuyên đề véc tơ file word cực hay, các phép toán về véc tơ

Chuyên đề véc tơ file word cực hay, các phép toán về véc tơ

Dạng 1: Xác một vectơ, sự cùng phương cùng hướng
Chú ý: với hai điểm phân biệt A, B ta có hai vectơ khác vectơ 0→

là ,ABBA→→

Ví dụ 1: Cho 5 điểm A, B, C, D, E. Có bao nhiêu vectơ khác vectơ - không có điểm đầu và điểm cuối là
các điểm đó.
Hướng dẫn giải:
Có 10 cặp điểm khác nhau {A,B}, {A,C}, {A,D}, {A,E}, {B,C}, {B,D}, {B,E}, {C,D}, {C,E}, {D,E}.
Do đó có 20 vectơ khác 0→
Ví dụ 2: Cho điểm A và vectơ a→
khác 0→
. Tìm điểm M sao cho AM→

cùng phương a→

Hướng dẫn giải:
Gọi  là giá của a→
Nếu AM→
cùng phương a→

thì đường thẳng AM// 
Do đó M thuộc đường thẳng m đi qua A và // 
Ngược lại, mọi điểm M thuôc m thì AM→

cùng phương a→

Dạng 2: Chứng minh hai vectơ bằng nhau

Download Tài Liệu

Tài liệu học toán chất lượng đã kiểm duyệt

Tài liệu cho giáo viên

Tài liệu tham khảo

Ôn Thi THPTQG

Ôn thi HSG

Tài liệu khác

Tài liệu Tiếng Anh