Trang toantracnghiem.net chuyên cung cấp đề thi online miễn phí cho học sinh THPT và cung cấp tài liệu có giá trị giúp các em có thành tích tốt nhất trong kì thi THPTQG
  1. :
  2. :
Website xem bóng đá trực tuyến

THỜI GIAN CHO TỚI NGÀY THI THPTQG:

Nề nếp lớp:
Quản lý lớp:
Chọn Tuần muốn xem

Thống kê nề nếp Các lớp học kì 1 tuần thứ:

TT Lớp Đ_T Đ_K G_T G_K G_TB G_Y SV ĐP PH HT ĐN SDĐT TĐHT TĐNN XT
1 Lớp A1
2 Lớp A2
3 Lớp A3
4 Lớp A4
5 Lớp A5
6 Lớp A6
7 Lớp A7
8 Lớp A8
9 Lớp A9
10 Lớp B1
11 Lớp B2
12 Lớp B3
13 Lớp B4
14 Lớp B5
15 Lớp B6
16 Lớp B7
17 Lớp B8
18 Lớp B10
19 Lớp B11
20 Lớp C1
21 Lớp C2
22 Lớp C3
23 Lớp C4
24 Lớp C5
25 Lớp C6
26 Lớp C7
27 Lớp C8
28 Lớp C9

Danh sách các lớp đứng đầu tuần các khối tuần thứ:

TT lớp

Danh sách các lớp đứng cuối tuần các khối tuần thứ:

TT Lớp

Xếp loại tạm thời các lớp từ tuần 1 đến tuần năm học 2020-2021

TT Lớp T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T117 TB XT
1 Lớp A1
2 Lớp A2
3 Lớp A3
4 Lớp A4
5 Lớp A5
6 Lớp A6
7 Lớp A7
8 Lớp A8
9 Lớp A9
10 Lớp B1
11 Lớp B2
12 Lớp B3
13 Lớp B4
14 Lớp B5
15 Lớp B6
16 Lớp B7
17 Lớp B8
18 Lớp B10
19 Lớp B11
20 Lớp C1
21 Lớp C2
22 Lớp C3
23 Lớp C4
24 Lớp C5
25 Lớp C6
26 Lớp C7
27 Lớp C8
28 Lớp C9