Trang toantracnghiem.net chuyên cung cấp đề thi online miễn phí cho học sinh THPT và cung cấp tài liệu có giá trị giúp các em có thành tích tốt nhất trong kì thi THPTQG
  1. :
  2. :
Đăng Xuất
Chào mừng đã trở lại. Chúc bạn học tập tốt !

THỜI GIAN CHO TỚI NGÀY THI THPTQG:

Kết quả thi trên trang toantracnghiem.net
TỔNG SỐ LƯỢT THÀNH VIÊN THAM GIA DỰ THI: 2140 LƯỢT

Với việc thi tính thời gian chúng tôi sẽ thống kê và sắp xếp thứ tự các trường đăng kí !!!

Thứ hạng hiện tại của các trường:

thứ tự Trường Số lượt Điểm TB
1 Yên Định 2 4 5.3
2 Hoằng Hóa 4 0 0
3 Chu Văn An 0 0
4 Quảng Xương 4 0 0
5 Yên Định 1 0 0
6 Đông Sơn 1 0 0
7 Ba Đình 0 0
8 Hàm Rồng 0 0
9 Cẩm Thủy 1 0 0
10 Thạch Thành 1 0 0
11 Nghi Sơn 0 0


Danh Sách và điểm của lớp 12B1 trường THPT Yên Định 2

TT Họ Và Tên Lớp Trường Đề số Điểm Ngày, giờ
1 Hà Thị Kim Dung B1 Yên Định 2 102 5 2019-09-20 11:03:17
2 Trịnh Trọng Trung B1 Yên Định 2 96 1 2019-09-18 20:17:03
3 Lan Anh B1 Yên Định 2 98 5.2 2019-09-11 20:51:14
4 Anh Quỳnh Trịnh 12b1 Yên Định 2 86 3.2 2019-06-24 23:06:44
5 Nguyễn thị tuyết nhung 12b1 Yên Định 2 90 7.8 2019-06-23 23:09:49
6 Trung không sít B1 Yd2 88 3 2019-06-22 08:26:08
7 nguyễn huy 12B1 Quảng xương 2 86 3.2 2019-06-20 19:04:23
8 Anh Quỳnh Trịnh 12b1 Yên Định 2 81 6.2 2019-06-16 04:15:57
9 Nguyễn thị tuyết nhung 12b1 Yên Định 2 81 7.8 2019-06-15 00:05:15
10 Nguyễn Thảo Lan 12B1 Yên Định 2 81 7.2 2019-06-15 00:05:03
11 Nguyễn Thảo Lan 12B1 Yên Định 2 81 7.2 2019-06-15 00:02:11
12 Nguyễn Thảo Lan 12B1 Yên Định 2 81 7.2 2019-06-14 23:59:10
13 Trịnh Hùng Anh 12B1 Yên Định 2 81 7.6 2019-06-14 23:28:08
14 Trương Thị Hoa 12B1 Yên Định 2 81 6.4 2019-06-14 23:04:28
15 đỗ công hiếu 12b1 THPT YD2 81 8.4 2019-06-14 23:03:33
16 đỗ công hiếu 12b1 THPT YD2 81 8.4 2019-06-14 23:03:29
17 Trịnh Khánh Linh 12B1 Yên Định 2 81 8 2019-06-14 23:02:15
18 Trương Thị Hoa 12B1 Yên Định 2 81 6.4 2019-06-14 23:02:09
19 Mai Cẩm Tú 12b1 Yên Định 2 81 8.6 2019-06-14 22:59:06
20 Trịnh Hoàng Duy B1 Yên Định 2 81 8.8 2019-06-14 22:58:40
21 Trịnh Hoàng Duy B1 Yên Định 2 81 8.8 2019-06-14 22:58:30
22 Phùng Thị Huyền Trang 12b1 Yên Định 2 81 7.6 2019-06-14 22:53:55
23 Phùng Thị Huyền Trang 12b1 Yên Định 2 81 7.6 2019-06-14 22:53:39
24 Nguyễn Thanh Tâm 12b1 Yên Định 2 81 7.6 2019-06-14 22:53:17
25 NGUYỄN THỊ THANH HOÀI 12B1 Yên Định 2 81 7 2019-06-14 22:45:03
26 NGUYỄN THỊ THANH HOÀI 12B1 Yên Định 2 81 7 2019-06-14 22:42:15
27 Trần Thị Dung 12B1 THPT Yên Định 2 81 7.4 2019-06-14 22:38:10
28 Trần Thị Dung 12B1 THPT Yên Định 2 81 7.4 2019-06-14 22:37:58
29 NGUYỄN THỊ THANH HOÀI 12B1 Yên Định 2 81 7 2019-06-14 22:37:37
30 Hoàng Huy 12B1 Yên Định 2 81 8.4 2019-06-14 22:15:22
31 Nguyễn Thị Ngọc 12B1 Yên Định 2 81 7.6 2019-06-14 22:12:04
32 Nguyễn Thị Ngọc 12B1 Yên Định 2 81 7.6 2019-06-14 22:11:47
33 Toàn Trịnh 12b1 Yên Định 2 81 7.6 2019-06-14 21:42:46
34 Toàn Trịnh 12b1 Yên Định 2 81 7.6 2019-06-14 21:40:01
35 Toàn Trịnh 12b1 Yên Định 2 81 7.6 2019-06-14 21:37:16
36 Trịnh Trọng Trung B1 Yên Định 2 79 4.4 2019-06-14 15:53:34
37 Nguyễn Thảo Lan 12B1 Yên Định 2 80 6.8 2019-06-14 09:12:28
38 Nguyễn Thảo Lan 12B1 Yên Định 2 80 6.8 2019-06-14 09:09:53
39 Nguyễn Thảo Lan 12B1 Yên Định 2 80 6.8 2019-06-14 09:06:25
40 Trịnh Dương 12b1 Yên Định 2 80 8.6 2019-06-13 22:44:41
41 Nguyễn Thị Thuý 12B1 Yên Định 2 80 7.8 2019-06-13 22:37:04
42 Anh Quỳnh Trịnh 12b1 Yên Định 2 79 5.6 2019-06-13 22:30:28
43 Phùng Thị Huyền Trang 12b1 Yên Định 2 80 8.6 2019-06-13 22:26:39
44 Phùng Thị Huyền Trang 12b1 Yên Định 2 80 8.6 2019-06-13 22:26:21
45 Trịnh Hoàng Duy B1 Yên Định 2 80 8.6 2019-06-13 22:21:36
46 Trịnh Hoàng Duy B1 Yên Định 2 80 8.6 2019-06-13 22:21:26
47 Trịnh Khánh Linh 12B1 Yên Định 2 80 8 2019-06-13 22:20:26
48 Trịnh Hùng Anh 12B1 Yên Định 2 80 8 2019-06-13 22:17:04
49 Toàn Trịnh 12b1 Yên Định 2 80 8.6 2019-06-13 22:08:52
50 Thanh trà B1 Yên Định 2 80 7.8 2019-06-13 22:04:11
51 Nguyễn Thanh Tâm 12b1 Yên Định 2 80 8 2019-06-13 22:03:12
52 Trần Thị Dung 12B1 Yên Định 2 80 7.4 2019-06-13 21:59:24
53 Nguyễn Thị Hằng 12B1 Yên Định 2 80 8.6 2019-06-13 21:57:01
54 Hoàng Đình Huy 12b1 Yên Định 2 80 9 2019-06-13 21:56:58
55 Trần Thị Dung 12B1 Yên Định 2 80 7.4 2019-06-13 21:56:18
56 NGUYỄN NGUYỆT ANH 12 B1 YÊN ĐỊNH 2 80 7.4 2019-06-13 21:55:06
57 Mai Cẩm Tú 12b1 Yên Định 2 80 8 2019-06-13 21:52:14
58 Trịnh Tuấn Kiệt B1 Yên Định 2 80 8 2019-06-13 21:41:12
59 NGUYỄN THỊ THANH HOÀI 12B1 Yên Định 2 80 7.2 2019-06-13 21:37:33
60 NGUYỄN THỊ THANH HOÀI 12B1 Yên Định 2 80 7.2 2019-06-13 21:29:49
61 vũ linh 12b1 Yên Định 2 80 7.6 2019-06-13 21:21:03
62 Trịnh Hùng Anh 12B1 Yên Định 2 75 7.6 2019-06-07 23:50:42
63 Anh Quỳnh Trịnh 12b1 Yên Định 2 75 7.6 2019-06-07 23:46:15
64 vũ quang huy b1 yên định 2 75 9 2019-06-07 23:44:22
65 Nguyễn thị tuyết nhung 12b1 Yên Định 2 75 6.8 2019-06-07 23:28:04
66 Trương Thị Hoa 12B1 Yên Định 2 75 8.2 2019-06-07 22:50:51
67 Mai Cẩm Tú 12b1 Yên Định 2 75 8.2 2019-06-07 22:50:34
68 Thảo Lan B1 THPT Yên Định 2 75 8.2 2019-06-07 22:49:28
69 Nguyễn Thanh Tâm 12b1 Yên Định 2 75 8.2 2019-06-07 22:48:57
70 Phùng Thị Huyền Trang 12b1 Yên Định 2 75 7.4 2019-06-07 22:48:42
71 Phùng Thị Huyền Trang 12b1 Yên Định 2 75 7.4 2019-06-07 22:47:09
72 Mai Cẩm Tú 12b1 Yên Định 2 75 8.2 2019-06-07 22:46:51
73 Trịnh Khánh Linh 12B1 Yên Định 2 75 7.8 2019-06-07 22:43:51
74 Nguyễn Thị Thuý 12B1 Yên Định 2 75 7.8 2019-06-07 22:41:39
75 Trịnh Hữu Lực 12 B1 Yên Định 2 75 9 2019-06-07 22:38:26
76 Trần Thị Dung 12B1 Yên Định 2 75 7.4 2019-06-07 22:37:09
77 Trần Thị Dung 12B1 Yên Định 2 75 7.4 2019-06-07 22:36:41
78 Nguyễn Thị Thanh Hoài 12B1 Yên Định 2 75 7.2 2019-06-07 22:35:52
79 Hoàng Đình Huy 12b1 Yên Định 2 75 8.2 2019-06-07 22:34:42
80 Nguyễn Thị Thanh Hoài 12B1 Yên Định 2 75 7.2 2019-06-07 22:33:10
81 NGUYỄN NGUYỆT ANH 12 B1 YÊN ĐỊNH 2 75 7.2 2019-06-07 22:28:45
82 Nguyễn Thị Hằng 12B1 Yên Định 2 75 7.8 2019-06-07 22:28:05
83 thiều hồng 12b1 yên định 2 75 7 2019-06-07 22:27:39
84 Nguyễn Thanh Tâm 12b1 Yên Định 2 75 8.2 2019-06-07 22:25:31
85 Đỗ Công Hiếu 12B1 Yên Định 2 75 9.6 2019-06-07 22:12:36
86 Thiều Thị Ngọc 12b1 Yên Định 2 75 6.2 2019-06-07 22:05:11
87 Ngọc Dương 12B1 Yên Định 2 66 5.2 2019-06-02 09:28:43
88 ĐàmTùng 12b1 Yên Định 2 66 6.4 2019-05-31 23:21:27
89 Trịnh Hùng Anh 12B1 Yên Định 2 66 7.8 2019-05-31 23:14:41
90 Nguyễn Thị Hằng 12B1 Yên Định 2 66 7.8 2019-05-31 23:05:57
91 Nguyễn Thị Hằng 12B1 Yên Định 2 66 7.8 2019-05-31 23:04:16
92 Nguyễn Thảo Lan 12B1 Yên Định 2 66 8 2019-05-31 22:48:41
93 Nguyễn Thanh Tâm 12b1 Yên Định 2 66 7.6 2019-05-31 22:44:43
94 Trịnh Khánh Linh 12B1 Yên Định 2 66 8 2019-05-31 22:40:50
95 Trương Thị Hoa 12B1 Yên Định 2 66 7.8 2019-05-31 22:40:46
96 Hà Hương B1 Yên Định 2 66 7.2 2019-05-31 22:40:16
97 Lan Anh B1 Yên Định 2 66 8 2019-05-31 22:37:53
98 Trịnh Hoàng Duy B1 Yên Định 2 66 8 2019-05-31 22:37:51
99 phùng thị huyền trang b1 yd2 66 8.4 2019-05-31 22:37:09
100 Hoàng Đình Huy 12b1 Yên Định 2 66 8.6 2019-05-31 22:35:47
101 Toàn Trịnh 12b1 Yên Định 2 66 7.2 2019-05-31 22:31:53
102 Nguyễn Thị Thuý 12B1 Yên Định 2 66 7.4 2019-05-31 22:31:21
103 Mai cẩm tú B1 Yên định 2 66 8.2 2019-05-31 22:31:00
104 NGUYỄN NGUYỆT ANH 12 B1 YÊN ĐỊNH 2 66 6.6 2019-05-31 22:26:13
105 Trần Thị Dung 12B1 Yên Định 2 66 7.8 2019-05-31 22:20:38
106 Thiều Thị Ngọc 12b1 Yên Định 2 66 7 2019-05-31 22:18:41
107 Thiều Thị Ngọc 12b1 Yên Định 2 66 7 2019-05-31 22:18:18
108 Tuấn Kiệt b1 Yên Định 2 64 7.2 2019-05-29 22:28:01
109 Anh Quỳnh Trịnh 12b1 Yên Định 2 61 5.2 2019-05-27 22:41:00
110 Anh Quỳnh Trịnh 12b1 Yên Định 2 60 5 2019-05-27 21:46:02
111 Nguyễn Thanh Tâm 12b1 Yên Định 2 62 8.2 2019-05-25 00:33:44
112 Thu Hồng 12B1 Yên Định 2 62 7 2019-05-25 00:09:06
113 Trương Thị Hoa 12B1 Yên Định 2 62 8 2019-05-24 23:38:55
114 Nguyễn thị tuyết nhung 12b1 Yên Định 2 62 6.6 2019-05-24 22:57:17
115 Trịnh Dương 12b1 Yên Định 2 62 8.4 2019-05-24 22:50:45
116 Nguyễn trang 12b1 Yên Định 2 62 7.4 2019-05-24 22:45:14
117 Trịnh Khánh Linh 12B1 Yên Định 2 62 7.2 2019-05-24 22:44:50
118 Nguyễn Thị Ngọc 12B1 Yên Định 2 62 6.8 2019-05-24 22:42:50
119 Nguyễn Thị Ngọc 12B1 Yên Định 2 62 6.8 2019-05-24 22:42:42
120 Nguyễn trang 12b1 Yên Định 2 15 1.8 2019-05-24 22:42:24
121 Mai cẩm tú B1 Yên Định 2 62 6.4 2019-05-24 22:42:23
122 lê đình tứ 12b1 Yên Định 2 62 7.8 2019-05-24 22:38:18
123 Vũ Ngọc Quang Huy 12B1 Yên Định 2 62 9 2019-05-24 22:37:47
124 Vũ Ngọc Quang Huy 12B1 Yên Định 2 62 9 2019-05-24 22:37:40
125 Nguyễn Thị Hằng 12B1 Yên Định 2 62 8.2 2019-05-24 22:37:39
126 Lê Thanh Tùng 12B1 Yên Định 2 62 8 2019-05-24 22:36:31
127 Nguyễn Thị Hằng 12B1 Yên Định 2 62 8.2 2019-05-24 22:36:07
128 Thiều Thị Hồng 12b1 Yên Định 2 62 6.2 2019-05-24 22:35:57
129 Nguyễn trang 12b1 Yên Định 2 62 6 2019-05-24 22:35:54
130 Trịnh Hoàng Duy B1 Yên Định 2 62 8.4 2019-05-24 22:35:53
131 NGUYỄN NGUYỆT ANH 12 B1 YÊN ĐỊNH 2 62 7.4 2019-05-24 22:34:25
132 lê đình tứ 12b1 Yên Định 2 62 6.6 2019-05-24 22:34:15
133 Hà Hương B1 Yên Định 2 62 8.2 2019-05-24 22:33:14
134 Trịnh Tuấn Kiệt B1 Yên Định 2 62 6.6 2019-05-24 22:32:58
135 Trịnh Hùng Anh 12B1 Yên Định 2 62 7.8 2019-05-24 22:31:06
136 NGUYỄN THỊ THANH HOÀI 12B1 Yên Định 2 62 7.8 2019-05-24 22:30:59
137 Trần Thị Dung 12B1 Yên Định 2 62 7.4 2019-05-24 22:30:19
138 Thiều Thị Hồng 12b1 Yên Định 2 62 5.8 2019-05-24 22:30:11
139 NGUYỄN THỊ THANH HOÀI 12B1 Yên Định 2 62 7.8 2019-05-24 22:29:41
140 Lan Anh B1 Yên Định 2 62 7.8 2019-05-24 22:28:37
141 Nguyễn Thị Thuý 12B1 Yên Định 2 62 6.4 2019-05-24 22:26:59
142 NGUYỄN THỊ THANH HOÀI 12B1 Yên Định 2 62 7.8 2019-05-24 22:26:19
143 Phùng Thị Huyền Trang 12b1 Yên Định 2 62 8 2019-05-24 22:25:25
144 Phùng Thị Huyền Trang 12b1 Yên Định 2 62 8 2019-05-24 22:25:11
145 Thanh trà B1 Yên Định 2 62 7.2 2019-05-24 22:23:56
146 PHương Nhung B1 yd2 62 7.2 2019-05-24 22:22:09
147 trần minh bảo 12b1 yên định 2 62 2.8 2019-05-24 22:21:50
148 PHương Nhung B1 yd2 62 7.2 2019-05-24 22:21:48
149 Nguyễn Thảo Lan 12B1 Yên Định 2 62 7.6 2019-05-24 22:21:20
150 Toàn Trịnh 12b1 Yên Định 2 62 7.6 2019-05-24 22:19:55
151 Hoàng Đình Huy 12b1 Yên Định 2 62 8.2 2019-05-24 22:15:58
152 Mai Thanh Thúy 12B1 Yên Định 2 62 7 2019-05-24 22:14:03
153 Mai Thanh Thúy 12B1 Yên Định 2 62 7 2019-05-24 22:13:35
154 Lưu Thị Thảo Vân 12B1 Yên Định 2 62 7.2 2019-05-24 22:11:10
155 Ngọc Dương 12B1 Yên Định 2 62 7.2 2019-05-24 22:09:37
156 Ngọc Dương 12B1 Yên Định 2 62 7.4 2019-05-24 22:07:52
157 Ngọc Dương 12B1 Yên Định 2 62 7.4 2019-05-24 22:07:35
158 Nguyễn Đức Quý B1 Yên Định 2 62 7.6 2019-05-24 22:03:40
159 vũ linh 12b1 Yên Định 2 62 7.6 2019-05-24 22:01:17
160 vũ linh 12b1 Yên Định 2 62 7.6 2019-05-24 22:00:36
161 Nguyễn Thị Ngọc 12B1 Yên Định 2 61 7.2 2019-05-23 23:59:45
162 Nguyễn Thị Ngọc 12B1 Yên Định 2 61 7.2 2019-05-23 23:59:09
163 Lan Anh B1 Yên Định 2 58 2.2 2019-05-23 01:04:20
164 Nguyễn Thanh Tâm 12b1 Yên Định 2 59 7.6 2019-05-22 00:08:31
165 Trịnh Tuấn Kiệt B1 Yên Định 2 58 8.4 2019-05-21 22:29:27
166 Mai Thị Cẩm Tú 12b1 Yên Định 2 56 8.8 2019-05-17 23:26:22
167 Nguyễn thị trang 12b1 Yên Định 2 56 8 2019-05-17 23:17:58
168 Nguyễn Thanh Tâm 12b1 Yên Định 2 56 8.2 2019-05-17 22:56:28
169 Nguyễn Thanh Tâm 12b1 Yên Định 2 56 8.2 2019-05-17 22:51:20
170 Nguyễn Thị Hằng 12B1 Yên Định 2 56 7.8 2019-05-17 22:50:49
171 Trịnh Hùng Anh 12B1 Yên Định 2 56 7.8 2019-05-17 22:46:18
172 Lê Nguyễn Phương Nhung B1 Yên Định 2 56 7.8 2019-05-17 22:46:07
173 ĐàmTùng 12b1 Yên Định 2 56 8 2019-05-17 22:45:40
174 Trịnh Hùng Anh 12B1 THPT Yên Định 2 56 7.8 2019-05-17 22:42:30
175 Trịnh Hùng Anh 12B1 THPT Yên Định 2 56 7.8 2019-05-17 22:41:57
176 Trịnh Gia Hiếu B1 Yên Định 2 56 7.2 2019-05-17 22:41:33
177 Nguyễn Thảo Lan 12B1 Yên Định 2 56 9 2019-05-17 22:40:39
178 thiều thị hồng 12b1 Yên Định 2 56 8.4 2019-05-17 22:40:34
179 Trịnh Khánh Linh 12B1 Yên Định 2 56 8.8 2019-05-17 22:39:48
180 lê đình tứ 12b1 Yên Định 2 56 8.6 2019-05-17 22:39:43
181 nguyen van thang 12b1 Yên Định 2 56 7.4 2019-05-17 22:39:33
182 Nguyễn Thanh Tâm 12b1 Yên Định 2 56 8.2 2019-05-17 22:39:18
183 Phùng Thị Huyền Trang 12b1 Yên Định 2 56 9 2019-05-17 22:38:38
184 Đỗ Công Hiếu 12B1 Yên Định 2 56 8 2019-05-17 22:38:33
185 Phùng Thị Huyền Trang 12b1 Yên Định 2 56 9 2019-05-17 22:38:14
186 Lê Nguyễn Phương Nhung B1 Yên Định 2 56 7.8 2019-05-17 22:37:51
187 NGUYỄN NGUYỆT ANH 12 B1 YÊN ĐỊNH 2 56 8.2 2019-05-17 22:37:12
188 Nguyễn Thu Hằng 12B1 Yên Định 2 56 7.6 2019-05-17 22:36:42
189 Trương Thị Hoa 12B1 Yên Định 2 56 8 2019-05-17 22:34:52
190 Hoàng Đình Huy 12b1 Yên Định 2 56 9 2019-05-17 22:32:45
191 Trịnh Hoàng Duy B1 Yên Định 2 56 9 2019-05-17 22:32:14
192 Trịnh Hoàng Duy B1 Yên Định 2 56 9 2019-05-17 22:31:55
193 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 12b1 Yên Định 2 56 8.2 2019-05-17 22:31:18
194 Toàn Trịnh 12b1 Yên Định 2 56 8.4 2019-05-17 22:30:35
195 Lan Anh B1 Yên Định 2 56 7.6 2019-05-17 22:29:40
196 Nguyễn Thu Hằng 12B1 Yên Định 2 54 2.6 2019-05-17 22:29:36
197 Trần Thị Dung 12B1 Yên Định 2 56 7.2 2019-05-17 22:27:54
198 Lưu Thị Thảo Vân 12B1 Yên Định 2 56 7.4 2019-05-17 22:27:11
199 Trần Thị Dung 12B1 Yên Định 2 56 7.2 2019-05-17 22:27:10
200 Thiều Thị Ngọc 12b1 Yên Định 2 56 7.4 2019-05-17 22:25:37
201 Thiều Thị Ngọc 12b1 Yên Định 2 56 7.4 2019-05-17 22:25:11
202 Hà Hương B1 Yên Định 2 56 8 2019-05-17 22:24:47
203 Nguyễn Thị Thuý 12B1 Yên Định 2 56 8.2 2019-05-17 22:24:46
204 Nguyễn Đức Quý B1 Yên Định 2 56 6.8 2019-05-17 22:21:57
205 Thanh trà B1 Yên Định 2 56 7.6 2019-05-17 22:21:32
206 Trịnh Tuấn Kiệt B1 Yên Định 2 56 8.2 2019-05-17 22:21:10
207 Nguyễn Đức Quý B1 Yên Định 2 55 0.6 2019-05-17 22:11:54
208 Nguyễn Đức Quý B1 Yên Định 2 54 1 2019-05-17 22:11:15
209 Nguyễn Thị Hằng 12B1 Yên Định 2 52 1 2019-05-17 21:10:56
210 Nguyễn Thị Hằng 12B1 Yên Định 2 52 1.2 2019-05-17 21:06:32
211 NGUYỄN THỊ THANH HOÀI 12B1 Yên Định 2 55 8.4 2019-05-16 23:19:59
212 NGUYỄN THỊ THANH HOÀI 12B1 Yên Định 2 55 8.4 2019-05-16 23:19:33
213 Trịnh Hữu Lực 12 B1 Yên Định 2 55 9.2 2019-05-16 23:12:10
214 Trịnh Hữu Lực 12 B1 Yên Định 2 55 9.2 2019-05-16 23:11:14
215 Trịnh Hùng Anh 12B1 THPT Yên Định 2 55 7.6 2019-05-16 23:09:19
216 Trịnh Trọng Trung B1 Yên Định 2 55 1.8 2019-05-16 23:05:02
217 Mai Thúy 12B1 Yên Định 2 55 7.6 2019-05-16 22:51:32
218 Mai Thúy 12B1 Yên Định 2 55 7.2 2019-05-16 22:44:10
219 ĐàmTùng 12b1 Yên Định 2 55 7.8 2019-05-16 22:41:13
220 ĐàmTùng 12b1 Yên Định 2 55 7.8 2019-05-16 22:33:03
221 nguyen van thang 12b1 Yên Định 2 55 7.8 2019-05-16 22:32:00
222 Nguyễn Thu Hằng 12B1 Yên Định 2 55 6.6 2019-05-16 22:31:00
223 ĐàmTùng 12b1 Yên Định 2 55 7.8 2019-05-16 22:30:30
224 nguyen van thang 12b1 Yên Định 2 54 2.6 2019-05-16 22:28:45
225 Mai cẩm tú B1 Yên định 2 55 9.2 2019-05-16 22:22:27
226 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 12b1 Yên Định 2 55 8.8 2019-05-16 22:15:54
227 Lê Nguyễn Phương Nhung 12B1 THPT Yên Định 2 55 8.2 2019-05-16 22:12:19
228 Nguyễn Thanh Tâm 12b1 Yên Định 2 55 6.4 2019-05-16 22:12:17
229 NGUYỄN NGUYỆT ANH 12 B1 YÊN ĐỊNH 2 55 6.8 2019-05-16 22:12:03
230 lê đình tứ 12b1 Yên Định 2 55 8 2019-05-16 22:11:29
231 Lê Thanh Tùng 12B1 Yên Định 2 55 7.4 2019-05-16 22:07:38
232 Trịnh Gia Hiếu B1 Yên Định 2 55 6.8 2019-05-16 22:06:29
233 Trịnh Khánh Linh 12B1 Yên Định 2 55 8.8 2019-05-16 22:05:06
234 Thảo Lan B1 THPT Yên Định 2 55 8.2 2019-05-16 22:02:02
235 Hoàng Đình Huy 12b1 Yên Định 2 55 8.4 2019-05-16 22:02:01
236 vũ linh 12b1 Yên Định 2 55 8 2019-05-16 22:01:56
237 Trương Thị Hoa 12B1 Yên Định 2 55 7.8 2019-05-16 22:01:39
238 Phùng Thị Huyền Trang 12b1 Yên Định 2 55 8 2019-05-16 22:00:53
239 Phùng Thị Huyền Trang 12b1 Yên Định 2 55 8 2019-05-16 22:00:30
240 vũ linh 12b1 Yên Định 2 55 8 2019-05-16 22:00:15
241 Thiều Thị Ngọc 12b1 Yên Định 2 55 7.6 2019-05-16 21:59:43
242 Toàn Trịnh 12b1 Yên Định 2 55 7.6 2019-05-16 21:58:29
243 Nguyễn trang 12b1 Yên Định 2 55 5.8 2019-05-16 21:58:04
244 Trần Thị Dung 12B1 Yên Định 2 55 7.2 2019-05-16 21:56:03
245 Hoàng Đình Huy 12b1 Yên Định 2 55 9 2019-05-16 21:55:27
246 Thanh trà B1 Yên Định 2 55 8.2 2019-05-16 21:55:17
247 Lan Anh B1 Yên Định 2 55 7.6 2019-05-16 21:53:11
248 Hà Hương B1 Yên Định 2 55 7.8 2019-05-16 21:52:36
249 Lưu Thị Thảo Vân 12B1 Yên Định 2 55 7.2 2019-05-16 21:52:17
250 Trịnh Hoàng Duy B1 Yên Định 2 55 8.4 2019-05-16 21:49:16
251 Nguyễn Đức Quý B1 Yên Định 2 55 7.8 2019-05-16 21:48:14
252 Trương Thị Hoa 12B1 Yên Định 2 54 8.4 2019-05-16 00:34:49
253 Anh Quỳnh Trịnh 12b1 Yên Định 2 51 7.6 2019-05-16 00:03:09
254 Nguyễn Thanh Tâm 12b1 Yên Định 2 54 8.2 2019-05-15 23:23:15
255 NGUYỄN THỊ THANH HOÀI 12B1 Yên Định 2 54 8.2 2019-05-15 22:03:58
256 Trịnh Trọng Trung B1 Yên Định 2 51 0.8 2019-05-15 16:48:30
257 Trịnh Trọng Trung B1 Yên Định 2 51 0.8 2019-05-15 16:48:26
258 Trịnh Trọng Trung B1 Yên Định 2 51 0.8 2019-05-15 16:48:08
259 Trịnh Trọng Trung B1 Yên Định 2 46 2.6 2019-05-15 16:45:48
260 Trịnh Trọng Trung B1 Yên Định 2 46 2.6 2019-05-15 16:45:36
261 Trịnh Trọng Trung B1 Yên Định 2 46 2 2019-05-15 16:43:02
262 Nguyễn Thanh Tâm 12b1 Yên Định 2 51 8.6 2019-05-14 23:47:02
263 NGUYỄN THỊ THANH HOÀI 12B1 Yên Định 2 49 8.4 2019-05-12 23:55:27
264 Trịnh Trọng Trung B1 Yên Định 2 49 0.2 2019-05-12 22:55:16
265 Nguyễn Thanh Tâm 12b1 Yên Định 2 47 7.8 2019-05-11 23:16:57
266 NGUYỄN NGUYỆT ANH 12 B1 YÊN ĐỊNH 2 47 8.6 2019-05-10 23:13:54
267 Trần Thị Dung 12B1 Yên Định 2 47 8.4 2019-05-10 23:11:04
268 Trần Thị Dung 12B1 Yên Định 2 47 8.4 2019-05-10 23:03:20
269 Thảo Lan B1 Yên Định 2 47 9.2 2019-05-10 23:00:46
270 nguyen van thang 12b1 Yên Định 2 47 7.6 2019-05-10 22:59:57
271 Mai Thị Cẩm Tú 12b1 Yên Định 2 47 8.8 2019-05-10 22:57:23
272 Trịnh Hoàng Duy B1 Yên Định 2 47 9.2 2019-05-10 22:56:29
273 Trịnh Hoàng Duy B1 Yên Định 2 47 9.2 2019-05-10 22:54:34
274 Trần Thị Dung 12B1 Yên Định 2 47 8.4 2019-05-10 22:53:28
275 Nguyễn Thu Hằng 12B1 Yên Định 2 47 6.8 2019-05-10 22:52:28
276 Mai Thúy 12B1 Yên Định 2 47 7.2 2019-05-10 22:52:13
277 Hoàng Huy 12B1 Yên Định 2 47 8.6 2019-05-10 22:52:04
278 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 12b1 Yên Định 2 47 9.2 2019-05-10 22:51:37
279 Trần Thị Dung 12B1 Yên Định 2 47 8.4 2019-05-10 22:51:03
280 Phương Nhung B1 Yên Định 2 47 8.2 2019-05-10 22:47:52
281 Nguyễn Thị Thu Hồng 12B1 Yên Định 2 47 8.6 2019-05-10 22:46:24
282 Phương Nhung B1 Yên Định 2 47 8.2 2019-05-10 22:45:18
283 Trịnh Dương 12b1 Yên Định 2 47 8.2 2019-05-10 22:43:02
284 Hà Hương B1 Yên Định 2 47 8.2 2019-05-10 22:41:59
285 Trịnh Khánh Linh 12B1 Yên Định 2 47 8.4 2019-05-10 22:39:43
286 thiều thị hồng 12b1 Yên Định 2 47 7.8 2019-05-10 22:39:24
287 Trương Thị Hoa 12B1 Yên Định 2 47 8.6 2019-05-10 22:37:27
288 ĐàmTùng 12b1 Yên Định 2 47 8.2 2019-05-10 22:37:11
289 Nguyễn Thị Ngọc 12B1 Yên Định 2 47 8.8 2019-05-10 22:36:48
290 Toàn Trịnh 12b1 Yên Định 2 47 9 2019-05-10 22:36:26
291 vũ linh 12b1 Yên Định 2 47 8.4 2019-05-10 22:36:16
292 Trịnh Hùng Anh 12B1 Yên Định 2 47 8.4 2019-05-10 22:35:35
293 vũ linh 12b1 Yên Định 2 47 8.4 2019-05-10 22:35:05
294 Lưu Thị Thảo Vân 12B1 Yên Định 2 47 7.6 2019-05-10 22:34:07
295 NGUYỄN THỊ THANH HOÀI 12B1 Yên Định 2 47 8.4 2019-05-10 22:33:29
296 Toàn Trịnh 12b1 Yên Định 2 46 2.8 2019-05-10 22:32:40
297 Đỗ Công Hiếu 12B1 Yên Định 2 47 9 2019-05-10 22:32:31
298 Nguyễn Ngọc Dương 12b1 Yên Định 2 47 7 2019-05-10 22:32:27
299 Nguyễn trang 12b1 Yên Định 2 47 8.4 2019-05-10 22:32:04
300 Phùng Thị Huyền Trang 12b1 Yên Định 2 47 8.6 2019-05-10 22:31:00
301 Lan Anh B1 Yên Định 2 47 8.2 2019-05-10 22:30:50
302 Nguyễn trang 12b1 Yên Định 2 47 8.4 2019-05-10 22:30:19
303 Trịnh Gia Hiếu B1 Yên Định 2 47 7.4 2019-05-10 22:30:16
304 Phùng Thị Huyền Trang 12b1 Yên Định 2 47 8.6 2019-05-10 22:26:37
305 TMQ 12B1 Yên Định 2 47 2.2 2019-05-10 22:20:34
306 Nguyễn Thị Hằng 12B1 Yên Định 2 47 8 2019-05-10 22:20:30
307 Nguyễn Đức Quý B1 Yên Định 2 47 8.6 2019-05-10 22:20:03
308 Trịnh Tuấn Kiệt B1 Yên Định 2 46 0.6 2019-05-10 20:44:25
309 Đàm Quang Tùng 12b1 Yên định 2 33 2.4 2019-05-09 22:30:11
310 Mai Cẩm Tú 12b1 Yên Định 2 46 7.8 2019-05-09 22:08:40
311 Nguyễn thị tuyết nhung 12b1 Yên Định 2 45 8 2019-05-08 22:52:57
312 Nguyễn Đức Quý B1 Yên Định 2 37 0.6 2019-05-07 23:35:49
313 Mai Thanh Thúy 12B1 Yên Định 2 44 5.8 2019-05-07 23:27:44
314 NguyenThanhTam 12b1 Yên Định 2 44 7.6 2019-05-07 23:26:31
315 Trịnh Khánh Linh 12B1 Yên Định 2 44 8.2 2019-05-07 23:26:28
316 Nguyễn Thị Hằng 12B1 Yên Định 2 44 7.2 2019-05-07 23:25:51
317 Phùng Thị Huyền Trang 12b1 Yên Định 2 44 6.8 2019-05-07 23:20:01
318 Nguyễn trang 12b1 Yên Định 2 44 8.2 2019-05-07 23:17:06
319 Nguyễn Nguyệt Anh 12b1 Yên Định 2 44 7.6 2019-05-07 23:06:27
320 Anh Quỳnh Trịnh 12b1 Yên Định 2 44 7.4 2019-05-07 23:03:07
321 Thiều Thị Hồng 12b1 Yên Định 2 44 6.6 2019-05-07 23:03:05
322 Nguyễn Thị Thu Hồng 12B1 Yên Định 2 44 8 2019-05-07 23:02:31
323 Nguyễn thị tuyết nhung 12b1 Yên Định 2 44 7.4 2019-05-07 23:02:15
324 Nguyễn Đức Quý B1 Yên Định 2 30 0.4 2019-05-07 23:01:53
325 lê đình tứ 12b1 Yên Định 2 44 7.2 2019-05-07 22:58:31
326 Trịnh Hùng Anh 12B1 Yên Định 2 44 7.4 2019-05-07 22:57:34
327 Lan Anh B1 Yên Định 2 44 7.6 2019-05-07 22:56:22
328 Nguyễn Thu Hằng 12B1 Yên Định 2 44 6.2 2019-05-07 22:54:49
329 Trần Thị Dung 12B1 Yên Định 2 44 7.2 2019-05-07 22:52:17
330 Mai Cẩm Tú 12b1 Yên Định 2 44 7.2 2019-05-07 22:49:32
331 Hà Hương B1 Yên Định 2 44 7.6 2019-05-07 22:48:12
332 Nguyễn thị thanh trà 12b1 Yên Định 2 44 8.4 2019-05-07 22:45:35
333 Trịnh Hoàng Duy B1 Yên Định 2 44 7.8 2019-05-07 22:43:59
334 Trịnh Hoàng Duy B1 Yên Định 2 44 7.8 2019-05-07 22:43:45
335 Toàn Trịnh 12b1 Yên Định 2 44 8.2 2019-05-07 22:40:04
336 vũ linh 12b1 Yên Định 2 44 7.2 2019-05-07 22:32:47
337 vũ linh 12b1 Yên Định 2 44 7.2 2019-05-07 22:30:44
338 Nguyễn Đức Quý B1 Yên Định 2 34 0.6 2019-05-07 21:45:19


Danh Sách và điểm của lớp 12B2 trường THPT Yên Định 2

TT Họ Và Tên Lớp Trường Đề số Điểm Ngày, giờ
1 Nguyễn linh B2 Yên định 89 5 2019-06-24 10:20:22
2 Nguyễn linh B2 Yên định 89 4.8 2019-06-24 10:14:39
3 •Đội trưởng: ๖ۣۜMєℓισ∂αѕ 12B2 Yên Định 2 90 1.2 2019-06-24 01:14:34
4 •Đội trưởng: ๖ۣۜMєℓισ∂αѕ 12B2 Yên Định 2 90 1 2019-06-24 01:14:05
5 kimchi 12b2 Yên Định 2 90 5 2019-06-23 22:04:55
6 anh 12b2 thpt yên định 2 90 2.8 2019-06-23 19:53:34
7 Nguyễn linh B2 Yên định 87 3.2 2019-06-23 09:45:55
8 Trịnh Xuân Tùng B2 Yên Định 2 89 4.2 2019-06-23 06:38:09
9 anh 12b2 thpt yên định 2 89 5.2 2019-06-23 00:30:45
10 anh 12b2 thpt yên định 2 89 5.2 2019-06-23 00:20:11
11 anh 12b2 thpt yên định 2 89 5.2 2019-06-23 00:07:01
12 kimchi 12b2 Yên Định 2 89 1.8 2019-06-22 21:07:25
13 anh 12b2 thpt yên định 2 88 3.4 2019-06-22 00:15:49
14 anh 12b2 thpt yên định 2 88 3.4 2019-06-22 00:04:34
15 anh 12b2 thpt yên định 2 88 3.4 2019-06-21 23:52:56
16 Cáp Đức Tuấn 12b2 Thpt yên định 2 87 2 2019-06-21 23:46:32
17 Cáp Đức Tuấn 12b2 Thpt yên định 2 87 2.8 2019-06-21 23:45:05
18 Cáp Đức Tuấn 12b2 Thpt yên định 2 88 2.6 2019-06-21 23:29:44
19 Cáp Đức Tuấn 12b2 Thpt yên định 2 88 3 2019-06-21 23:18:22
20 Cáp Đức Tuấn 12b2 Thpt yên định 2 88 2.6 2019-06-21 23:16:13
21 Chính B2 Yên Định 2 88 1.4 2019-06-21 20:54:38
22 anh 12b2 thpt yên định 2 87 5.4 2019-06-20 23:39:14
23 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 87 1.2 2019-06-20 21:47:45
24 Nguyễn Thị Linh 12b2 Yên Định 2 85 7.4 2019-06-20 11:43:50
25 Nguyễn Thị Linh 12b2 Yên Định 2 85 7.4 2019-06-20 11:27:11
26 Thu Huyền B2 Yên Định 2 86 5.2 2019-06-19 23:57:03
27 Nguyễn Thanh Phong 12B2 Yên Định 2 86 4.8 2019-06-19 22:36:55
28 Nguyễn Thị Linh 12b2 Yên Định 2 86 6.4 2019-06-19 22:36:47
29 Trịnh Thị Linh B2 Yên Định 2 86 6 2019-06-19 22:32:42
30 Lê Thị Thùy Dương B2 Yên Định 2 86 7.8 2019-06-19 22:30:16
31 Trịnh Thu Trang 12b2 Yên Định 2 85 7.2 2019-06-19 21:23:18
32 Dương mai B2 Yên định2 86 5 2019-06-19 21:19:37
33 Chính B2 Yên Định 2 86 6.8 2019-06-19 21:10:50
34 Trịnh Thu Trang 12b2 Yên Định 2 85 7.2 2019-06-19 20:50:51
35 Chính B2 Yên Định 2 85 6.2 2019-06-19 16:33:08
36 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 83 2.8 2019-06-19 16:13:23
37 Nguyễn Thanh Phong 12B2 Yên Định 2 82 6.6 2019-06-19 09:03:50
38 Nguyễn Văn Sỹ 12B2 Yên Định 2 82 1.6 2019-06-19 07:46:07
39 Nguyễn Văn Sỹ 12B2 Yên Định 2 84 1.6 2019-06-19 07:30:17
40 Gia Hân 12b2 Yên Định 2 85 5.2 2019-06-19 02:55:41
41 anh 12b2 thpt yên định 2 85 7.4 2019-06-19 00:27:32
42 anh 12b2 thpt yên định 2 85 7.4 2019-06-19 00:13:31
43 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 85 10 2019-06-18 22:28:17
44 kimchi 12b2 Yên Định 2 85 6.2 2019-06-18 22:27:06
45 Trịnh Thị Linh 12B2 Yên Định 2 85 5.2 2019-06-18 21:34:52
46 •Đội trưởng: ๖ۣۜMєℓισ∂αѕ 12B2 Yên Định 2 84 5.6 2019-06-18 00:47:34
47 •Đội trưởng: ๖ۣۜMєℓισ∂αѕ 12B2 Yên Định 2 84 5.6 2019-06-18 00:47:27
48 Nguyễn Thanh Phong 12B2 Yên Định 2 84 6.4 2019-06-17 23:01:46
49 trangquynh 12b2 Yên Định 2 84 1.2 2019-06-17 22:53:31
50 Quốc Huy B2 Yên Định 2 84 7.8 2019-06-17 22:44:00
51 trangquynh 12b2 Yên Định 2 84 1.2 2019-06-17 22:39:23
52 Trịnh Thị Linh 12B2 Yên Định 2 84 5.8 2019-06-17 22:30:51
53 Gia Hân 12b2 Yên Định 2 83 6.4 2019-06-17 20:33:50
54 Gia Hân 12b2 Yên Định 2 83 6.4 2019-06-17 20:30:58
55 lê đạt 12b2 Yên Định 2 82 8.6 2019-06-17 17:53:23
56 •Đội trưởng: ๖ۣۜMєℓισ∂αѕ 12B2 Yên Định 2 82 5.8 2019-06-17 00:16:13
57 •Đội trưởng: ๖ۣۜMєℓισ∂αѕ 12B2 Yên Định 2 82 5.8 2019-06-17 00:15:58
58 Lê Thị Thùy Dương B2 Yên Định 2 83 5.8 2019-06-16 23:46:19
59 Trịnh Thị Phương B2 Yên Định 2 83 5.2 2019-06-16 23:08:48
60 Trịnh Thị Phương B2 Yên Định 2 83 5.2 2019-06-16 22:56:30
61 Trịnh Thị Phương B2 Yên Định 2 83 5.2 2019-06-16 22:45:46
62 Trịnh Thị Linh 12B2 Yên Định 2 83 5.8 2019-06-16 22:12:47
63 Dương mai B2 Yên định2 83 4.8 2019-06-16 22:09:37
64 anh 12b2 thpt yên định 2 83 3 2019-06-16 21:46:16
65 anh 12b2 thpt yên định 2 83 3 2019-06-16 21:35:28
66 anh 12b2 thpt yên định 2 83 3 2019-06-16 21:23:08
67 kimchi 12b2 Yên Định 2 83 2.6 2019-06-16 21:17:39
68 kimchi 12b2 Yên Định 2 83 2.6 2019-06-16 21:05:49
69 kimchi 12b2 Yên Định 2 83 2.6 2019-06-16 20:51:10
70 anh 12b2 thpt yên định 2 82 6.4 2019-06-16 00:51:14
71 anh 12b2 thpt yên định 2 82 6.4 2019-06-16 00:39:41
72 anh 12b2 thpt yên định 2 82 6.4 2019-06-16 00:24:49
73 Lê Thị Thùy Dương B2 Yên Định 2 82 6.4 2019-06-15 23:41:06
74 kimchi 12b2 Yên Định 2 82 7.2 2019-06-15 22:30:18
75 Trịnh Thị Linh B2 Yên Định 2 82 6.8 2019-06-15 22:13:02
76 Dương mai B2 Yên định2 82 5.2 2019-06-15 22:11:41
77 kimchi 12b2 Yên Định 2 82 5.6 2019-06-15 22:10:45
78 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 82 2.4 2019-06-15 21:20:00
79 Nguyễn Văn Sỹ 12B2 Yên Định 2 81 2 2019-06-15 10:24:07
80 Trịnh Thị Linh B2 Yên Định 2 81 6.2 2019-06-15 10:13:13
81 Trịnh Thị Linh B2 Yên Định 2 81 6.2 2019-06-15 10:10:09
82 Trịnh Thị Linh B2 Yên Định 2 81 6.2 2019-06-15 10:03:08
83 lê đạt 12b2 Yên Định 2 81 3 2019-06-15 06:43:47
84 Trịnh Thị Phương B2 Yên Định 2 81 7 2019-06-14 22:25:25
85 Trịnh Thị Phương B2 Yên Định 2 81 7 2019-06-14 22:20:43
86 kimchi 12b2 Yên Định 2 81 6 2019-06-14 22:20:38
87 Trịnh Thị Phương B2 Yên Định 2 81 7 2019-06-14 22:16:39
88 kimchi 12b2 Yên Định 2 81 5.6 2019-06-14 22:02:24
89 Trịnh Quốc Huy B2 Yên Định 2 81 6.8 2019-06-14 21:56:37
90 lê đạt 12b2 Yên Định 2 80 2.8 2019-06-14 06:33:20
91 lê đạt 12b2 Yên Định 2 80 2.8 2019-06-14 06:28:27
92 lê đạt 12b2 Yên Định 2 80 3 2019-06-14 06:27:12
93 kimchi 12b2 Yên Định 2 80 6.8 2019-06-14 00:49:29
94 anh 12b2 thpt yên định 2 80 3.4 2019-06-13 23:12:14
95 anh 12b2 thpt yên định 2 80 3.4 2019-06-13 23:08:18
96 anh 12b2 thpt yên định 2 80 3.4 2019-06-13 23:04:29
97 Trịnh Thị Linh B2 Yên Định 2 80 4.6 2019-06-13 23:04:11
98 Trịnh Thị Linh B2 Yên Định 2 80 4.6 2019-06-13 23:00:59
99 Trịnh Thị Linh B2 Yên Định 2 80 4.6 2019-06-13 22:57:26
100 Nguyễn Linh b2 Yên Định 2 80 7.6 2019-06-13 21:43:07
101 Gia Hân 12b2 Yên Định 2 80 5.8 2019-06-13 21:23:41
102 Lê Thị Thùy Dương B2 Yên Định 2 79 6.8 2019-06-13 05:06:33
103 Trịnh Thị Phương 12b2 Yên Định 2 79 7 2019-06-12 23:51:19
104 Trịnh Thị Phương 12b2 Yên Định 2 79 6.2 2019-06-12 23:16:43
105 Trịnh Thị Linh B2 Yên Định 2 79 7.2 2019-06-12 23:05:49
106 Trịnh Thị Linh 12B2 Yên Định 2 79 1.4 2019-06-12 21:50:07
107 Thùy Dương B2 Yên Định 2 78 7 2019-06-12 00:28:09
108 Trịnh Thị Linh B2 Yên Định 2 78 7.2 2019-06-11 23:11:32
109 Gia Hân 12b2 Yên Định 2 78 6 2019-06-11 22:03:09
110 Trịnh Thị Linh B2 Yên Định 2 77 7.4 2019-06-10 23:46:10
111 Lê Thị Thùy Dương B2 Yên Định 2 77 7.2 2019-06-10 23:36:20
112 Trịnh Thị Linh 12B2 Yên Định 2 77 0.8 2019-06-10 23:35:35
113 Trịnh Thị Phương B2 Yên Định 2 77 7.8 2019-06-10 22:49:46
114 Trịnh Thu Trang 12b2 Yên Định 2 77 5.4 2019-06-10 22:33:02
115 kimchi 12b2 Yên Định 2 77 6.4 2019-06-10 22:09:50
116 kimchi 12b2 Yên Định 2 76 7.2 2019-06-09 23:56:44
117 Trịnh Thị Phương 12b2 Yên Định 2 76 5 2019-06-09 23:04:13
118 anh 12b2 thpt yên định 2 76 2.8 2019-06-09 21:36:08
119 Trịnh Thị Thanh Thảo 12b2 Yên Định 2 75 5.4 2019-06-09 03:55:06
120 Hoàng Anh Trịnh 12B2 Yên ĐỊnh 2 75 2.2 2019-06-07 23:18:05
121 Hoàng Anh Trịnh 12B2 Yên ĐỊnh 2 75 2.2 2019-06-07 23:17:17
122 Trịnh Thị Linh 12B2 Yên Định 2 75 1.6 2019-06-07 22:52:20
123 Nguyễn Văn Sỹ 12B2 Yên Định 2 75 7.2 2019-06-07 21:50:24
124 Trịnh Thu Trang 12b2 Yên Định 2 75 4.8 2019-06-07 21:41:06
125 Tuệ minh B2 Yên Định 2 75 2.6 2019-06-07 21:14:37
126 Trịnh Thị Phương B2 Yên Định 2 74 6.8 2019-06-07 00:19:44
127 Lê Thị Thùy Dương B2 Yên Định 2 74 7 2019-06-06 23:20:02
128 Trịnh Thu Trang 12b2 Yên Định 2 74 6.2 2019-06-06 22:41:53
129 Trịnh Thu Trang 12b2 Yên Định 2 74 6.2 2019-06-06 22:41:49
130 kimchi 12b2 Yên Định 2 74 5.8 2019-06-06 22:40:24
131 Trịnh Thu Trang 12b2 Yên Định 2 74 6.2 2019-06-06 22:39:36
132 Lê Thị Nhung 12B2 THPT Yên Định 2 74 5.4 2019-06-06 22:24:56
133 Lê Thị Nhung 12B2 THPT Yên Định 2 74 5.4 2019-06-06 22:24:26
134 Nguyễn Văn Sỹ 12B2 Yên Định 2 74 7.6 2019-06-06 22:11:15
135 Trịnh Thị Linh 12B2 Yên Định 2 74 1.8 2019-06-06 21:56:13
136 Trịnh Thị Phương B2 Yên Định 2 72 6.2 2019-06-06 10:04:53
137 Gia Hân 12b2 Yên Định 2 72 5 2019-06-05 23:22:38
138 Trịnh Thị Linh B2 Yên Định 2 72 7.4 2019-06-05 22:27:53
139 Trịnh Thị Linh 12B2 Yên Định 2 72 1.4 2019-06-05 22:21:21
140 Nguyễn Văn Sỹ 12B2 Yên Định 2 72 8 2019-06-05 22:09:25
141 kimchi 12b2 Yên Định 2 72 6.2 2019-06-05 21:55:10
142 Nguyễn Linh b2 Yên Định 2 72 6.6 2019-06-05 21:22:45
143 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 72 7.4 2019-06-05 21:13:59
144 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 68 0.8 2019-06-05 15:35:00
145 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 69 1.6 2019-06-05 15:30:21
146 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 70 1.4 2019-06-05 15:29:14
147 Trịnh Thị Phương B2 Yên Định 2 71 7.8 2019-06-05 00:15:35
148 Trịnh Thị Linh B2 Yên Định 2 71 8.8 2019-06-05 00:10:15
149 Nguyễn Văn Sỹ 12B2 Yên Định 2 71 9.4 2019-06-04 23:58:34
150 Trịnh Thị Linh 12B2 Yên Định 2 71 1 2019-06-04 23:56:11
151 Lê Thị Thùy Dương B2 Yên Định 2 71 8 2019-06-04 23:09:03
152 Gia Hân 12b2 Yên Định 2 71 6.2 2019-06-04 22:17:20
153 Trịnh Thu Trang 12b2 Yên Định 2 71 7.2 2019-06-04 22:06:57
154 Trịnh Thu Trang 12b2 Yên Định 2 71 7.2 2019-06-04 22:06:57
155 kimchi 12b2 Yên Định 2 71 6.4 2019-06-04 21:46:09
156 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 71 8.2 2019-06-04 21:40:36
157 Tuệ minh B2 Yên Định 2 70 4.6 2019-06-04 20:48:06
158 kimchi 12b2 Yên Định 2 70 7 2019-06-04 09:47:42
159 anh 12b2 thpt yên định 2 70 5 2019-06-04 09:30:07
160 Trịnh Thị Linh 12B2 Yên Định 2 70 2.2 2019-06-04 08:47:48
161 trangquynh 12b2 Yên Định 2 68 0.8 2019-06-04 08:46:53
162 Trịnh Thị Linh B2 Yên Định 2 69 7.4 2019-06-03 03:44:52
163 Thùy Dương B2 Yên Định 2 69 7.4 2019-06-02 23:38:58
164 kimchi 12b2 Yên Định 2 69 7.6 2019-06-02 22:59:07
165 Thu Huyền B2 Yên Định 2 69 6.4 2019-06-02 22:13:45
166 Quốc Huy B2 Yên Định 2 69 8.8 2019-06-02 21:08:39
167 anh 12b2 thpt yên định 2 69 3 2019-06-02 20:36:11
168 trangquynh 12b2 Yên Định 2 66 1.6 2019-06-02 19:55:16
169 Trịnh Thị Linh 12B2 Yên Định 2 68 5.4 2019-06-02 15:51:03
170 trangquynh 12b2 Yên Định 2 66 1.6 2019-06-02 15:16:31
171 Trịnh Quốc Huy B2 Yên Định 2 68 7.6 2019-06-02 00:31:15
172 Trịnh Thu Trang 12b2 Yên Định 2 68 6.4 2019-06-01 22:50:12
173 Trịnh Thu Trang 12b2 Yên Định 2 68 6.4 2019-06-01 22:49:23
174 kimchi 12b2 Yên Định 2 68 5.8 2019-06-01 22:46:42
175 Nguyễn Linh b2 Yên Định 2 68 7 2019-06-01 19:25:22
176 Nguyễn Linh b2 Yên Định 2 68 7 2019-06-01 18:42:37
177 Bungbu b2 Yên Định 2 68 6 2019-06-01 18:27:30
178 Nguyễn Thị Linh 12b2 Yên Định 2 64 0.2 2019-06-01 17:12:29
179 Nguyễn Thị Linh 12b2 Yên Định 2 65 0.6 2019-06-01 17:11:23
180 anh 12b2 thpt yên định 2 65 2.8 2019-05-31 23:47:43
181 anh 12b2 thpt yên định 2 66 6.8 2019-05-31 23:25:26
182 anh 12b2 thpt yên định 2 65 3 2019-05-31 23:19:23
183 Trịnh Thu Trang 12b2 Yên Định 2 66 6 2019-05-31 22:16:15
184 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 65 1.4 2019-05-31 21:44:04
185 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 63 1.2 2019-05-31 21:43:13
186 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 62 0.4 2019-05-31 21:42:21
187 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 66 2.8 2019-05-31 21:41:09
188 Tuệ minh B2 Yên Định 2 66 3.2 2019-05-31 21:32:43
189 Gia Hân 12b2 Yên Định 2 66 5.6 2019-05-31 21:26:02
190 Chính B2 Yên Định 2 66 4.6 2019-05-31 20:42:51
191 Trịnh Thị Linh 12B2 Yên Định 2 66 3.2 2019-05-31 20:40:43
192 lưu doãn dưỡng b2 Yên Định 2 61 2.4 2019-05-29 23:45:31
193 •Đội trưởng: ๖ۣۜMєℓισ∂αѕ 12B2 Yên Định 2 63 8.8 2019-05-29 22:27:16
194 •Đội trưởng: ๖ۣۜMєℓισ∂αѕ 12B2 Yên Định 2 63 8.8 2019-05-29 22:26:05
195 •Đội trưởng: ๖ۣۜMєℓισ∂αѕ 12B2 Yên Định 2 63 8.8 2019-05-29 22:25:52
196 Tuệ minh B2 Yên Định 2 64 2.6 2019-05-29 13:52:29
197 Tuệ minh B2 Yên Định 2 64 2.8 2019-05-29 13:49:37
198 Tuệ minh B2 Yên Định 2 64 3 2019-05-29 13:45:56
199 Trịnh Thị Linh 12B2 Yên Định 2 59 8.6 2019-05-29 09:58:01
200 Trịnh Thị Linh 12B2 Yên Định 2 58 5.8 2019-05-29 09:43:21
201 Han 12B2 Yên Định 2 52 6.6 2019-05-28 22:51:54
202 Trịnh Thị Linh 12B2 Yên Định 2 51 6.4 2019-05-28 18:29:13
203 trangquynh 12b2 Yên Định 2 60 0.4 2019-05-28 08:18:12
204 kimchi 12b2 Yên Định 2 64 4.4 2019-05-27 22:33:19
205 Gia Hân 12b2 Yên Định 2 64 7.8 2019-05-27 22:18:58
206 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 64 0.83333333333333 2019-05-27 20:33:46
207 Lê văn đức 12b2 Thpt yên định 2 63 2.6 2019-05-27 20:33:39
208 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 60 0.6 2019-05-27 20:30:50
209 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 61 1.6 2019-05-27 20:29:35
210 họ tên 12B2 Yên Định 2 63 2.6 2019-05-26 07:48:43
211 Gia Hân 12b2 Yên Định 2 63 6.8 2019-05-25 22:38:21
212 kimchi 12b2 Yên Định 2 63 8 2019-05-25 21:46:56
213 Tuệ minh B2 Yên Định 2 61 2.2 2019-05-25 19:50:43
214 Trương Hoài Thu B2 Yên Định 2 62 7 2019-05-24 23:47:51
215 Tuệ minh B2 Yên Định 2 62 4.6 2019-05-24 23:23:17
216 Tuệ minh B2 Yên Định 2 62 4.6 2019-05-24 23:17:10
217 Tuệ minh B2 Yên Định 2 62 3.2 2019-05-24 23:08:21
218 Hoài Thương 12b2 Yên định 2 62 7.4 2019-05-24 22:14:06
219 Trịnh Thu Trang 12b2 Yên Định 2 62 5.2 2019-05-24 22:07:47
220 kimchi 12b2 Yên Định 2 62 5.8 2019-05-24 21:57:32
221 Gia Hân 12b2 Yên Định 2 62 4.2 2019-05-24 20:52:18
222 Nguyễn Thị Linh 12b2 Yên Định 2 62 6.6 2019-05-24 20:38:59
223 Nguyễn Thị Linh 12b2 Yên Định 2 62 6.6 2019-05-24 20:38:37
224 kimchi 12b2 Yên Định 2 61 6.4 2019-05-24 00:06:50
225 Trịnh Thị Linh 12B2 Yên Định 2 49 6 2019-05-23 23:15:45
226 Gia Hân 12b2 Yên Định 2 61 4.8 2019-05-23 22:01:12
227 Nguyễn Thị Linh 12b2 Yên Định 2 61 6.2 2019-05-23 21:27:35
228 Nguyễn Thị Linh 12b2 Yên Định 2 61 6.2 2019-05-23 21:27:27
229 Nguyễn Thị Linh 12b2 Yên Định 2 61 6.2 2019-05-23 21:27:05
230 Trịnh Thị Linh B2 Yên Định 2 48 6.8 2019-05-23 08:24:10
231 kimchi 12b2 Yên Định 2 59 2.6 2019-05-23 00:02:43
232 Thùy Dương B2 Yên Định 2 60 6.2 2019-05-22 22:42:14
233 kimchi 12b2 Yên Định 2 60 4 2019-05-22 22:23:52
234 Trịnh Thu Trang 12b2 Yên Định 2 60 5.4 2019-05-22 22:21:37
235 Tuệ minh B2 Yên Định 2 60 4.6 2019-05-22 22:14:53
236 Trịnh Thu Trang 12b2 Yên Định 2 60 5.4 2019-05-22 22:12:52
237 Tuệ minh B2 Yên Định 2 60 3 2019-05-22 22:05:55
238 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 60 6.8 2019-05-22 22:01:23
239 Trịnh Thị Linh B2 Yên Định 2 47 1.2 2019-05-22 21:52:37
240 Trịnh Thị Linh B2 Yên Định 2 47 6.6 2019-05-22 21:49:18
241 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 58 3.8 2019-05-22 20:59:43
242 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 57 2 2019-05-22 20:57:30
243 trangquynh 12b2 Yên Định 2 47 1.4 2019-05-22 20:41:54
244 Trịnh Quốc Huy B2 Yên Định 2 59 8.8 2019-05-22 19:40:16
245 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 59 3.4 2019-05-21 21:18:16
246 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 59 2.2 2019-05-21 21:16:57
247 Trịnh Hoàng Anh 12B2 Yên Định 2 58 6.2 2019-05-20 23:37:46
248 Trịnh Hoàng Anh 12B2 Yên Định 2 58 6.2 2019-05-20 23:37:40
249 Trịnh Thu Trang 12b2 Yên Định 2 58 5.6 2019-05-20 22:44:50
250 Lê Thị Thùy Dương B2 Yên Định 2 58 7.2 2019-05-20 22:41:58
251 Dương mai B2 Yên định2 58 5.2 2019-05-20 22:39:51
252 trangquynh 12b2 Yên Định 2 58 6.8 2019-05-20 22:33:56
253 Tuệ minh B2 Yên Định 2 58 1.6 2019-05-20 22:15:11
254 kimchi 12b2 Yên Định 2 58 9.2 2019-05-20 21:52:46
255 Trịnh Quốc Huy B2 Yên Định 2 58 8.8 2019-05-20 21:07:55
256 Trịnh Thị Phương 12b2 Yên Định 2 57 6.2 2019-05-19 22:02:24
257 Hoàng Anh Trịnh 12B2 Yên ĐỊnh 2 57 1.2 2019-05-19 21:41:28
258 Hoàng Anh Trịnh 12B2 Yên ĐỊnh 2 57 1.2 2019-05-19 21:41:18
259 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 57 5.4 2019-05-19 21:40:31
260 Trịnh Thị Linh 12B2 Yên Định 2 57 6 2019-05-18 21:36:46
261 họ tên 12B2 Yên Định 2 57 2.2 2019-05-18 21:29:48
262 Trịnh Thị Linh 12B2 Yên Định 2 55 3 2019-05-18 20:32:28
263 Trịnh Hoàng Anh 12B2 Yên Định 2 56 7 2019-05-18 01:01:07
264 Trịnh Hoàng Anh 12B2 Yên Định 2 56 7 2019-05-18 01:00:52
265 Trương Hoài Thu B2 Yên Định 2 56 8.2 2019-05-18 00:58:40
266 Trịnh Hoàng Anh 12B2 Yên Định 2 56 6.8 2019-05-18 00:55:46
267 trangquynh 12b2 Yên Định 2 56 7.2 2019-05-17 23:58:20
268 Trịnh Thị Linh B2 Yên Định 2 56 7.6 2019-05-17 23:27:53
269 Trịnh Thu Trang 12b2 Yên Định 2 56 6.6 2019-05-17 22:26:43
270 kimchi 12b2 Yên Định 2 56 6.4 2019-05-17 22:23:44
271 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 56 7.2 2019-05-17 22:22:09
272 kimchi 12b2 Yên Định 2 56 6.4 2019-05-17 22:20:18
273 Trịnh Quốc Huy B2 Yên Định 2 56 9.2 2019-05-17 21:55:56
274 Dương mai B2 Yên định2 55 3.2 2019-05-17 21:47:24
275 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 55 6.2 2019-05-17 09:11:41
276 Trịnh Quốc Huy B2 Yên Định 2 55 7.4 2019-05-16 23:35:26
277 Bungbu b2 Yên Định 2 54 5.8 2019-05-16 20:39:41
278 Trịnh Hoàng Anh 12B2 Yên Định 2 54 7 2019-05-16 01:00:08
279 Trịnh Hoàng Anh 12B2 Yên Định 2 54 7 2019-05-16 00:59:45
280 Trịnh Thị Thanh Thảo 12b2 Yên Định 2 54 7 2019-05-15 23:37:20
281 Thùy Dương B2 Yên Định 2 54 7.6 2019-05-15 23:31:33
282 Thùy Dương B2 Yên Định 2 54 8 2019-05-15 23:27:35
283 Nguyễn Thị Linh 12b2 Yên Định 2 54 7.4 2019-05-15 22:36:48
284 Tuệ minh B2 Yên Định 2 54 4.8 2019-05-15 22:35:03
285 Nguyễn Thị Linh 12b2 Yên Định 2 54 7.4 2019-05-15 22:34:47
286 Trịnh Thu Trang 12b2 Yên Định 2 54 6.2 2019-05-15 22:26:14
287 Trịnh Thu Trang 12b2 Yên Định 2 54 6.2 2019-05-15 22:23:16
288 Trương Hoài Thu B2 Yên Định 2 54 9 2019-05-15 22:20:29
289 Trương Hoài Thu B2 Yên Định 2 54 9 2019-05-15 22:17:10
290 kimchi 12b2 Yên Định 2 54 6.4 2019-05-15 22:05:45
291 Trịnh Thị Linh B2 Yên Định 2 54 5.6 2019-05-15 21:56:02
292 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 54 6.6 2019-05-15 21:46:37
293 Nguyễn Thị Thùy Linh B2 Yên Định 2 54 3.6 2019-05-15 21:45:40
294 Quốc Huy B2 Yên Định 2 54 8 2019-05-15 21:15:39
295 trangquynh 12b2 Yên Định 2 54 6.6 2019-05-15 21:10:17
296 Trương Hoài Thu B2 Yên Định 2 52 8.4 2019-05-15 00:40:53
297 trangquynh 12b2 Yên Định 2 52 6.8 2019-05-14 23:07:42
298 Trịnh Hoàng Anh 12B2 Yên Định 2 52 1.6 2019-05-14 22:55:39
299 Trịnh Hoàng Anh 12B2 Yên Định 2 52 1.6 2019-05-14 22:55:05
300 Chính B2 Yên Định 2 52 7.2 2019-05-14 22:25:18
301 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 52 7 2019-05-14 21:58:06
302 kimchi 12b2 Yên Định 2 52 6.8 2019-05-14 21:53:38
303 Hoài Thương 12b2 Yên định 2 52 7.4 2019-05-14 21:43:57
304 Nguyễn Thanh Phong 12B2 Yên Định 2 52 5.6 2019-05-14 20:47:09
305 Chính B2 Yên Định 2 51 6 2019-05-14 20:04:46
306 Bungbu b2 Yên Định 2 51 6.6 2019-05-14 19:43:35
307 Hoài Thương 12b2 Yên định 2 51 8.2 2019-05-13 23:34:38
308 Quốc Huy B2 Yên Định 2 51 8 2019-05-13 23:04:20
309 Trịnh Thu Trang 12b2 Yên Định 2 51 5.4 2019-05-13 22:58:58
310 Nguyễn Thị Hồng Nhung B2 Yên Định 2 51 8.2 2019-05-13 22:13:59
311 kimchi 12b2 Yên Định 2 51 7.2 2019-05-13 21:51:13
312 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 51 8.4 2019-05-13 21:47:37
313 Nguyễn Thị Hồng Nhung B2 Yên Định 2 49 8.6 2019-05-13 00:42:45
314 Nguyễn Thị Hồng Nhung B2 Yên Định 2 49 8.6 2019-05-13 00:42:15
315 Thu Huyền B2 Yên Định 2 49 5.2 2019-05-13 00:07:46
316 trangquynh 12b2 Yên Định 2 49 7.8 2019-05-13 00:00:40
317 Trương Hoài Thu B2 Yên Định 2 49 9.6 2019-05-12 22:59:47
318 Tuệ minh B2 Yên Định 2 49 3.2 2019-05-12 22:39:40
319 kimchi 12b2 Yên Định 2 49 6 2019-05-12 21:52:37
320 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 49 5.6 2019-05-12 21:43:53
321 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 49 4.6 2019-05-12 21:40:14
322 Trịnh Thu Trang 12b2 Yên Định 2 49 5.6 2019-05-12 21:31:38
323 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 46 1.6 2019-05-12 05:33:53
324 Trương Hoài Thu B2 Yên Định 2 48 9.8 2019-05-11 23:38:39
325 Trịnh Thị Thanh Thảo 12b2 Yên Định 2 48 8.4 2019-05-11 22:42:44
326 Trịnh Quốc Huy B2 Yên Định 2 47 8 2019-05-10 23:06:03
327 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 47 8.2 2019-05-10 23:05:59
328 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 47 9.2 2019-05-10 23:03:21
329 Cao Việt Minh 12B2 Đông Sơn 1 47 1 2019-05-10 22:43:28
330 Cao Việt Minh 12B2 Đông Sơn 1 47 0.8 2019-05-10 22:42:29
331 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 47 6 2019-05-10 22:34:33
332 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 47 7 2019-05-10 22:34:08
333 Trịnh Thu Trang 12b2 Yên Định 2 47 6.4 2019-05-10 22:33:13
334 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 47 6 2019-05-10 22:31:42
335 kimchi 12b2 Yên Định 2 47 6 2019-05-10 22:31:17
336 Nguyễn Văn Sỹ 12B2 Yên Định 2 46 8.6 2019-05-10 22:22:09
337 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 47 1.4 2019-05-10 22:03:17
338 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 46 1.4 2019-05-10 09:20:32
339 Trịnh Thị Linh 12B2 Yên Định 2 46 4.6 2019-05-10 09:09:18
340 Trương Hoài Thu B2 Yên Định 2 46 9.2 2019-05-10 00:38:58
341 Fkun b2 Yên Định 2 46 4.2 2019-05-09 21:52:02
342 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 46 3.8 2019-05-09 21:18:41
343 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 45 1.6 2019-05-09 04:28:35
344 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 44 1 2019-05-09 04:25:20
345 Trương Hoài Thu B2 Yên Định 2 45 8.8 2019-05-09 00:31:19
346 Quốc Huy B2 Yên Định 2 45 8.2 2019-05-08 23:29:25
347 kimchi 12b2 Yên Định 2 45 5.6 2019-05-08 22:46:50
348 Trịnh Thu Trang 12b2 Yên Định 2 45 5.4 2019-05-08 22:43:03
349 Trịnh Thu Trang 12b2 Yên Định 2 45 5.4 2019-05-08 22:40:40
350 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 45 1.2 2019-05-08 22:34:20
351 tử thần b2 Yên Định 2 45 3.4 2019-05-08 21:56:08
352 Chính B2 Yên Định 2 44 6.8 2019-05-08 20:54:31
353 Chính B2 Yên Định 2 44 6.8 2019-05-08 20:51:53
354 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 44 0.8 2019-05-08 06:05:37
355 Trương Hoài Thu B2 Yên Định 2 44 8.4 2019-05-08 00:01:15
356 tử thần b2 Yên Định 2 44 4 2019-05-07 22:00:41
357 Gia Hân 12b2 Yên Định 2 39 5.4 2019-05-07 21:16:51


Danh Sách và điểm của lớp 10A3 trường THPT Yên Định 2

TT Họ Và Tên Lớp Trường Đề số Điểm Ngày, giờ
1 Admin A3 Yên Định 2 101 0.8 2019-09-18 19:05:49
2 Vang A3 Yên Định 2 97 9.6 2019-09-12 16:09:32
3 Trịnh Bá Quý 10A3 Yên Định 2 97 8.6 2019-09-12 07:57:11
4 Trịnh Bá Quý 10A3 Yên Định 2 97 8.6 2019-09-12 07:51:11
5 Admin A3 Yên Định 2 97 0.4 2019-09-10 13:22:29
6 Admin A3 Yên Định 2 13 0.8 2019-08-20 15:11:18
7 Admin A3 Yên Định 2 12 0.2 2019-08-20 15:00:12
8 Admin A3 Yên Định 2 90 0.4 2019-08-16 22:30:39
9 Bùi Đức Quân A3 Yên Định 2 88 0.4 2019-08-16 16:17:14
10 Bùi Đức Quân A3 Yên Định 2 88 0.4 2019-08-16 16:16:34
11 Bùi Đức Quân A3 Yên Định 2 90 0.4 2019-08-16 16:14:56
12 Admin A3 Yên Định 2 88 0.4 2019-08-16 03:09:41
13 Bùi Đức Quân A3 Yên Định 2 90 0.6 2019-08-16 01:27:03
14 Bùi Đức Quân A3 Yên Định 2 89 0.2 2019-08-16 01:15:06
15 Bùi Đức Quân A3 Yên Định 2 89 0.2 2019-08-16 01:14:40
16 Lại Văn Trường 10 A3 Yên Định 2 94 6 2019-07-26 16:01:34
17 trịnh đức anh 10a3 yên định 2 94 0.8 2019-07-26 06:53:39
18 Nguyễn Hào 10A3 Yên Định 2 94 4.4 2019-07-20 21:25:21
19 Nguyễn Hào 10A3 Yên Định 2 94 4.4 2019-07-20 21:24:51
20 Lại Văn Trường 10 A3 Yên Định 2 94 2.4 2019-07-20 13:53:34
21 Lê Thị Ngọc Ánh 10A3 Yên Định 2 94 5.4 2019-07-18 15:45:44
22 Trương Ngọc Ánh 10A3 Yên Định 2 94 5.4 2019-07-17 15:32:58
23 Trịnh Thị Phương Thùy 10A3 Yên Định 2 93 7.4 2019-07-15 14:29:38
24 Đỗ Thị Phương 10 A3 Yên Định 2 93 4.8 2019-07-11 23:10:40
25 Phạm thị thắm 10A3 Yên Định 2 93 3 2019-07-10 20:46:17
26 Phạm thị thắm 10A3 Yên Định 2 93 3.6 2019-07-10 20:44:20
27 Phạm thị thắm 10A3 Yên Định 2 91 8 2019-07-09 22:07:25
28 Nguyễn Hào 10A3 Yên Định 2 93 4.2 2019-07-09 07:51:32
29 Nguyễn Hào 10A3 Yên Định 2 93 4.2 2019-07-09 07:50:28
30 Nguyễn phượng A3 Yên định 2 93 6.6 2019-07-09 00:43:10
31 abcxyz A3 Yên Định 2 93 3.8 2019-07-09 00:33:12
32 Nguyễn phượng A3 Yên định 2 93 6.6 2019-07-09 00:31:33
33 abcxyz A3 Yên Định 2 93 3.8 2019-07-09 00:20:55
34 abcxyz A3 Yên Định 2 93 3.8 2019-07-09 00:07:30
35 Trương Ngọc Ánh 10A3 Yên Định 2 91 6 2019-07-08 22:20:08
36 Trịnh mạnh dương A3 Yên định 2 91 9.4 2019-07-08 19:21:12
37 Trịnh mạnh dương A3 Yên định 2 91 9.4 2019-07-08 19:21:00
38 Trịnh mạnh dương A3 Yên định 2 91 8.6 2019-07-08 19:14:35
39 ngọc dũng a3 yên định 2 91 7.8 2019-07-07 22:01:11
40 Lê Thị Ngọc Ánh 10A3 Yên Định 2 93 4.6 2019-07-07 12:39:10
41 Lê Thị Linh a 10A3 Yên Định 2 91 9.8 2019-07-07 12:11:18
42 Lê Thị Linh a 10A3 Yên Định 2 91 9 2019-07-07 12:08:13
43 Lê Thị Linh a 10A3 Yên Định 2 91 8 2019-07-07 11:59:32
44 H.V.A A3 Yên Định 2 91 6.8 2019-07-07 10:51:27
45 H.V.A A3 Yên Định 2 91 6.2 2019-07-07 09:55:05
46 Lưu Thị Quỳnh Anh 10A3 Yên Định 2 91 8.8 2019-07-07 09:34:31
47 Hà Em 10A3 Yên Định 2 91 8.6 2019-07-07 00:56:15
48 Lưu Thị Quỳnh Anh 10A3 Yên Định 2 91 6.4 2019-07-06 22:03:10
49 H.V.A A3 Yên Định 2 91 5.6 2019-07-06 17:24:46
50 Lưu Thị Quỳnh Anh 10A3 Yên Định 2 91 6.2 2019-07-05 23:47:32
51 Nguyễn Hào 10A3 Yên Định 2 91 7.8 2019-07-05 22:40:47
52 Nguyễn Phương Linh A3 Yên Định 2 91 6.2 2019-07-05 21:25:17
53 Nguyễn Phương Linh A3 Yên Định 2 91 4.6 2019-07-05 20:51:54
54 Trịnh Thị Phương Thùy 10A3 Yên Định 2 91 9.4 2019-07-05 17:06:59
55 Lê Thị Ngọc Ánh 10A3 Yên Định 2 92 2.2 2019-07-05 16:25:19
56 Lê Thị Ngọc Ánh 10A3 Yên Định 2 91 7.8 2019-07-05 16:22:46
57 Trịnh Đình Đức Mạnh A3 Yên Định 2 91 2.6 2019-07-05 16:21:07
58 Trịnh Đình Đức Mạnh A3 Yên Định 2 91 1.8 2019-07-05 16:16:12
59 Trịnh Đình Đức Mạnh A3 Yên Định 2 91 2.6 2019-07-05 16:13:25
60 Thiên Thần A3 Yên Định 2 91 8.4 2019-07-05 13:35:33
61 Nguyễn Hào 10A3 Yên Định 2 91 6.4 2019-07-05 13:08:33
62 Nguyễn Hào 10A3 Yên Định 2 91 6.4 2019-07-05 13:07:49
63 Trịnh Bá Quý 10A3 Yên Định 2 91 9 2019-07-05 11:40:40
64 Trịnh Bá Quý 10A3 Yên Định 2 91 7.6 2019-07-05 11:02:52
65 Nguyễn Phương Linh A3 Yên Định 2 91 4.4 2019-07-05 10:14:03
66 Thiên Thần A3 Yên Định 2 91 6.6 2019-07-04 23:42:45
67 Phạm thị thắm 10A3 Yên Định 2 91 4 2019-07-04 23:34:11
68 trịnh đức anh 10a3 yên định 2 91 2.8 2019-07-04 19:17:41
69 trịnh đức anh 10a3 yên định 2 91 2.8 2019-07-04 19:02:57
70 Lại Văn Trường 10 A3 Yên Định 2 91 6.6 2019-07-04 15:25:24
71 Lại Văn Trường 10 A3 Yên Định 2 91 4 2019-07-04 15:13:54
72 Triệu Quốc Việt 10A3 Yên Định 2 91 6.8 2019-07-04 13:12:51
73 Triệu Quốc Việt 10A3 Yên Định 2 91 4 2019-07-04 12:59:03
74 Trịnh Thị Phương Thùy 10A3 Yên Định 2 91 7.4 2019-07-04 12:28:47
75 Lê Thị Ngọc Ánh 10A3 Yên Định 2 91 7 2019-07-04 11:48:00
76 Lê Thị Ngọc Ánh 10A3 Yên Định 2 91 5.2 2019-07-04 11:33:28
77 Trịnh Thị Thúy Hằng 10A3 Yên Định 2 91 9 2019-07-03 20:28:16
78 Trịnh Thị Thúy Hằng 10A3 Yên Định 2 91 7.2 2019-07-03 20:20:29
79 Triệu Quốc Việt 10A3 Yên Định 2 91 1.8 2019-07-03 09:15:21
80 Lại Văn Trường 10 A3 Yên Định 2 91 2.8 2019-07-03 09:11:57
81 Triệu Quốc Việt 10A3 Yên Định 2 89 3 2019-06-24 09:36:53
82 Trịnh Thị Phương Thùy 10A3 Yên Định 2 67 7.4 2019-06-06 17:12:12
83 Nguyễn Hào 10A3 Yên Định 2 73 7 2019-06-06 15:16:01
84 Nguyễn Hào 10A3 Yên Định 2 73 7 2019-06-06 15:15:36
85 Hà Em 10A3 Yên Định 2 67 7.2 2019-06-05 14:51:03
86 Phạm thị thắm 10A3 Yên Định 2 67 7.4 2019-06-03 09:45:48
87 Phạm thị thắm 10A3 Yên Định 2 67 7.2 2019-06-03 09:26:48
88 Lê Thị Thảo Nguyên 10a3 Yên Định 2 67 10 2019-06-02 21:33:25
89 Lại Văn Trường 10 A3 Yên Định 2 67 6.2 2019-06-01 21:01:27
90 Nguyễn Hào 10A3 Yên Định 2 67 8.6 2019-06-01 15:33:51
91 Nguyễn Hào 10A3 Yên Định 2 67 8.6 2019-06-01 15:32:59
92 Trịnh Thị Thúy Hằng 10A3 Yên Định 2 67 6 2019-05-31 21:37:30
93 Trịnh Thị Thúy Hằng 10A3 Yên Định 2 67 6 2019-05-31 21:27:08
94 Trịnh Bá Quý 10A3 Yên Định 2 67 7.4 2019-05-31 21:17:50
95 Trịnh Đình Đức Mạnh A3 Yên Định 2 67 7.2 2019-05-31 20:11:30
96 Bùi Huy Thuận 10A3 Yên Định 2 53 6.25 2019-05-23 20:10:22
97 Bùi Huy Thuận 10A3 Yên Định 2 53 2.75 2019-05-23 19:39:16
98 Lại Văn Trường 10 A3 Yên Định 2 53 8 2019-05-22 19:57:59
99 Phạm thị thắm 10A3 Yên Định 2 53 8.25 2019-05-22 09:38:38
100 Phạm thị thắm 10A3 Yên Định 2 53 7 2019-05-22 09:35:01
101 Trịnh Bá Quý 10A3 Yên Định 2 53 8.5 2019-05-21 07:05:08
102 Trịnh Đình Đức Mạnh A3 Yên Định 2 53 8.5 2019-05-20 20:10:22
103 H.V.A A3 Yên Định 2 53 9.75 2019-05-18 17:17:04
104 Trịnh Thị Phương Thùy 10A3 Yên Định 2 53 8.75 2019-05-17 23:27:41
105 Trịnh Thị Phương Thùy 10A3 Yên Định 2 53 7 2019-05-17 23:14:09
106 Lê Thị Hồng Duyên A3 Yên Định 2 50 8.2 2019-05-17 22:38:50
107 Trịnh Thị Phương Thùy 10A3 Yên Định 2 53 4.25 2019-05-17 22:10:13
108 Trương Ngọc Ánh 10A3 Yên Định 2 50 8.8 2019-05-17 13:23:53
109 Trịnh thị quỳnh trang A3 Yên Định 2 50 8.2 2019-05-17 06:52:26
110 Nguyễn Thị Dung 10a3 Yên Định 2 50 9.2 2019-05-16 22:48:11
111 Phượng Ớt A3 Yên Định 2 50 7.4 2019-05-16 21:58:28
112 Lê Xuân Huy 10A3 Yên Định 2 50 7.2 2019-05-16 21:50:11
113 Lê Xuân Huy 10A3 Yên Định 2 50 2.8 2019-05-16 21:41:12
114 Lê Xuân Huy 10A3 Yên Định 2 50 4.8 2019-05-16 18:50:56
115 Lê Thị Linh a 10A3 Yên Định 2 50 8.6 2019-05-16 18:49:36
116 ngọc dũng a3 yên định 2 50 7 2019-05-15 22:19:18
117 Lại Văn Trường 10 A3 Yên Định 2 50 7.6 2019-05-15 22:16:26
118 Lê Thị Linh a 10A3 Yên Định 2 50 8.4 2019-05-14 23:09:59
119 Triệu Quốc Việt 10A3 Yên Định 2 50 7.2 2019-05-14 22:59:26
120 Triệu Quốc Việt 10A3 Yên Định 2 50 6.2 2019-05-14 22:54:23
121 Triệu Quốc Việt 10A3 Yên Định 2 50 4.6 2019-05-14 22:32:24
122 Bùi Huy Thuận 10A3 Yên Định 2 50 9.6 2019-05-14 22:31:21
123 Bùi Huy Thuận 10A3 Yên Định 2 50 9.2 2019-05-14 22:27:01
124 Phạm thị thắm 10A3 Yên Định 2 50 4.4 2019-05-14 22:19:03
125 Trịnh Bá Quý 10A3 Yên Định 2 50 7.4 2019-05-14 21:43:07
126 Lê Thị Ngọc Ánh 10A3 Yên Định 2 50 6.6 2019-05-14 21:17:08
127 Trịnh Thị Phương Thùy 10A3 Yên Định 2 50 7.2 2019-05-14 21:08:29
128 Trịnh Thị Thúy Hằng 10A3 Yên Định 2 50 8.4 2019-05-14 20:56:45
129 Lê Thị Ngọc Ánh 10A3 Yên Định 2 50 4.8 2019-05-14 20:56:08
130 Trịnh Thị Phương Thùy 10A3 Yên Định 2 50 6 2019-05-14 20:45:06
131 Đỗ Thị Phương 10 A3 Yên Định 2 50 4 2019-05-14 20:31:15
132 Lê Thị Linh a 10A3 Yên Định 2 50 6.2 2019-05-14 20:30:56
133 Trịnh Thị Thúy Hằng 10A3 Yên Định 2 50 7.8 2019-05-13 22:00:22
134 Trịnh văn hải 10a3 Yên Định 2 50 5.4 2019-05-13 20:52:19


Danh Sách và điểm của lớp 10A6 trường THPT Yên Định 2

TT Họ Và Tên Lớp Trường Đề số Điểm Ngày, giờ
1 Nguyễn Thị Huyền My 10a6 Yên Định 2 53 7.75 2019-05-20 21:48:18


Danh Sách và điểm của các thành viên khác

TT Họ Và Tên Lớp Trường Đề số Điểm Ngày, giờ
1 Lưu Thị Hồng FB FB 102 3 2019-09-20 11:51:33
2 Anh Shinno FB FB 102 4.8 2019-09-20 11:20:35
3 Hoàng Diệu Linh 10B1 Yên Định 2 96 8.4 2019-09-20 08:30:11
4 Trương Minh Hằng FB FB 102 1.8 2019-09-20 07:48:15
5 Trịnh Hoa FB FB 102 4 2019-09-20 05:30:53
6 Bùi Tùng Dương 10B1 THPT Yên Định II 102 8.6 2019-09-19 23:28:39
7 Phạm Duy Tiến FB FB 96 8.8 2019-09-19 20:28:16
8 Phạm Duy Tiến FB FB 96 6.6 2019-09-19 20:12:18
9 Bon Pain FB FB 96 8.8 2019-09-19 00:25:52
10 Bon Pain FB FB 96 7.8 2019-09-19 00:12:33
11 Trinh Đạt FB FB 96 9.2 2019-09-18 23:21:11
12 Trinh Đạt FB FB 96 8.2 2019-09-18 23:01:06
13 Nguyễn Thùy Linh FB FB 96 6.6 2019-09-18 22:39:31
14 Đỗ Ngọc Phong FB FB 96 0.2 2019-09-18 22:29:48
15 Định Robbery FB FB 96 6.2 2019-09-18 21:56:18
16 Định Robbery FB FB 96 6.2 2019-09-18 21:55:29
17 Minx Park FB FB 96 6.2 2019-09-18 21:51:54
18 Trịnh T. Khánh Linh FB FB 96 2.6 2019-09-18 21:14:58
19 Hàn Mạc Yến Tử FB FB 96 4.8 2019-09-16 22:00:59
20 Hoàng Đình Hưng FB FB 100 2 2019-09-16 18:42:16
21 Tiểu Bảo 12 THPT Yên Định 2 82 2.6 2019-09-14 15:52:58
22 lethingocanh 11a3 yendinh2 97 7.6 2019-09-12 23:12:56
23 lethingocanh 11a3 yendinh2 97 5.4 2019-09-12 22:49:23
24 truongngocanh lop11a3 yendinh2 97 6.4 2019-09-12 12:32:34
25 Trịnh Bá An FB FB 98 8.6 2019-09-11 23:29:24
26 emkhongnumberone 12c1 thpt chuyên lam sơn 98 4 2019-09-11 22:09:32
27 nguyễn văn sơn 12c3 thpt yên định 3 98 2.8 2019-09-11 21:59:34
28 Trần Quang Khải A1 Nghi Sơn 90 3.8 2019-09-02 16:13:23
29 Quân Bùi FB FB 90 0.4 2019-08-19 22:48:16
30 Quân Bùi FB FB 94 0.8 2019-08-17 10:53:57
31 Phạm Hoàng Gia FB FB 87 0.4 2019-08-16 22:42:48
32 Quân Bùi FB FB 88 0.6 2019-08-16 22:42:07
33 nguyễn quý quang 10a2 thpt thái lão 94 2.8 2019-08-16 21:02:38
34 Ngọc Anh 11A6 THPT Hàm Rồng 53 3.25 2019-08-15 09:46:17
35 Ngọc Anh 11A6 THPT Hàm Rồng 53 1.25 2019-08-15 09:43:22
36 Ngọc Anh 11A6 THPT Hàm Rồng 53 2.5 2019-08-15 09:17:25
37 Phan Hào 10A2 Thái Lão 94 8.4 2019-08-06 21:50:53
38 Ngô Thị Phương Anh 10a2 THPT Thái Lão 94 8.2 2019-08-05 22:53:55
39 Ngô Thị Phương Anh 10a2 THPT Thái Lão 94 8.2 2019-08-05 22:53:30
40 Đào Thị Hồ Điệp 10A2 Thái Lão 94 8.4 2019-08-05 21:19:24
41 Phan Hoàng Trọng 10a2 THPT Thái Lão 94 8.6 2019-08-05 21:18:51
42 Nguyễn Thị Cẩm Tú 10A2 THPT Thái Lão 94 9 2019-08-05 21:12:25
43 ngô tiến hùng 10A2 THPT Thái Lão 94 8.6 2019-08-05 21:06:28
44 Khánh Huyền A2 Thái Lão 94 7.4 2019-08-05 21:05:17
45 Khánh Huyền A2 Thái Lão 94 7.4 2019-08-05 21:04:54
46 Phan thị hiền 10A2 THPT Thái Lão 94 9 2019-08-05 20:59:29
47 Nguyễn tuấn khang 10a2 Thpt thái lão 94 8.4 2019-08-05 20:32:24
48 Phạm Gia Bảo 10A2 Thái Lão 94 7.8 2019-08-05 20:07:57
49 Trần T.Út Thương 10A2 Thái Lão 94 8.6 2019-08-05 19:33:57
50 Thái Bảo Anh 10A2 Thái Lão 94 8.4 2019-08-05 19:12:55
51 Võ Trọng Phú 10A2 Thái Lão 94 8.6 2019-08-05 13:51:08
52 Trần Tiến Đạt 10A2 THPT Thái Lão 94 7 2019-08-05 12:20:00
53 Nguyễn Thị Bảo An 10A2 THPT Thái Lão 94 8.4 2019-08-05 12:09:08
54 Hồ khánh chi 10a2 Thái Lão 94 8.8 2019-08-05 08:52:09
55 Hồ khánh chi 10a2 Thái Lão 94 8.8 2019-08-05 08:51:34
56 Nguyễn Văn Ngọc Quý 10A2 Thái Lão 94 8.6 2019-08-04 21:51:28
57 Cao Nguyễn Minh Vũ 10A2 THPT Thái Lão 94 8.6 2019-08-04 21:43:28
58 Lê Hoàng Yến 10A2 Thái Lão 94 8.6 2019-08-04 15:35:33
59 Nghiêm Thị Mai Chi 10A2 THPT Thái Lão 94 8.2 2019-08-04 15:18:22
60 Ngô quang 10a2 Thpt Thái Lão 94 8.6 2019-08-04 12:47:29
61 Đậu Vũ Huy Hoàng 10a2 Thpt Thái Lão 94 8.6 2019-08-04 12:40:17
62 nguyễn thế trung 10a2 thpt thái lão 94 8.4 2019-08-04 12:36:02
63 Nguyễn Hữu Chung 10a2 THPT Thái Lão 94 9.2 2019-08-04 12:30:35
64 Phan Thanh Hương 10a2 THPT Thái Lão 94 8.8 2019-08-04 12:26:01
65 Nguyễn Mạnh Dũng 10A2 THPT Thái Lão 94 8.6 2019-08-04 12:16:39
66 Lê yến nhi 10a2 Thpt thái lão 94 8.6 2019-08-04 12:11:23
67 Đậu Tuấn mạnh 10a2 Trung học phổ Thông thái lão 94 8.2 2019-08-04 12:08:24
68 Đậu Tuấn mạnh 10a2 Trung học phổ Thông thái lão 94 8.2 2019-08-04 12:06:55
69 Lê yến nhi 10a2 Thpt thái lão 94 3.2 2019-08-04 12:06:32
70 Đậu Tuấn mạnh 10a2 Trung học phổ Thông thái lão 94 8.2 2019-08-04 12:06:31
71 Dương minh thắng 10a2 THPT Thái lão 94 6.4 2019-07-29 11:19:51
72 nguyễn quý quang 10a2 thpt thái lão 93 7 2019-07-28 15:51:14
73 nguyễn quý quang 10a2 thpt thái lão 93 7 2019-07-28 15:39:46
74 Nguyễn Văn Ngọc Quý 10A2 Thái Lão 93 8 2019-07-28 15:18:52
75 Nguyễn tuấn khang 10a2 Thpt thái lão 93 8.6 2019-07-28 15:03:38
76 Ngô Thị Phương Anh 10a2 THPT Thái Lão 93 8.6 2019-07-28 12:41:33
77 Ngô Thị Phương Anh 10a2 THPT Thái Lão 93 8.6 2019-07-28 12:30:47
78 Ngô Thị Phương Anh 10a2 THPT Thái Lão 93 8.6 2019-07-28 12:26:48
79 Trần Tiến Đạt 10A2 THPT Thái Lão 93 9 2019-07-27 23:19:17
80 ngô tiến hùng 10A2 THPT Thái Lão 93 9 2019-07-27 22:21:30
81 Phan Hoàng Trọng 10a2 THPT Thái Lão 93 8.6 2019-07-27 22:12:02
82 Phan Hoàng Trọng 10a2 THPT Thái Lão 93 8.6 2019-07-27 22:11:51
83 Đậu Tuấn mạnh 10a2 Trung học phổ Thông thái lão 93 8.4 2019-07-27 22:08:54
84 Đậu Tuấn mạnh 10a2 Trung học phổ Thông thái lão 93 8.4 2019-07-27 22:08:39
85 Đào Thị Hồ Điệp 10A2 Thái Lão 93 8.4 2019-07-27 22:07:07
86 Phan Duc Nho 10a2 Thái lão 93 7.8 2019-07-27 22:03:16
87 Phan Duc Nho 10a2 Thái lão 93 7.8 2019-07-27 21:49:44
88 Khánh Huyền A2 Thái Lão 93 8 2019-07-27 20:53:44
89 Nguyễn Thị Cẩm Tú 10A2 THPT Thái Lão 93 8.2 2019-07-27 20:43:47
90 Cao Nguyễn Minh Vũ 10A2 Thái Lão 93 8.6 2019-07-27 20:41:04
91 Phan thị hiền 10A2 THPT Thái Lão 93 8.4 2019-07-27 20:36:52
92 Phan Hào 10A2 Thái Lão 93 8.2 2019-07-27 20:35:10
93 Ngô quang 10a2 Thpt Thái Lão 93 8.2 2019-07-27 20:29:36
94 Đậu Vũ Huy Hoàng 10a2 Thpt Thái Lão 93 7 2019-07-27 20:14:28
95 nguyễn thế trung 10a2 thpt thái lão 93 8.4 2019-07-27 20:09:56
96 Phạm Gia Bảo 10A2 Thái Lão 93 8.2 2019-07-27 18:14:14
97 Trần thị uý thương 10a2 Thái lão 93 8.8 2019-07-27 17:39:50
98 Võ Trọng Phú 10A2 Thái Lão 93 9 2019-07-27 17:00:17
99 Hồ khánh chi 10a2 Thái Lão 93 8.2 2019-07-27 16:38:23
100 Thái Bảo Anh 10A2 Thái Lão 93 8.2 2019-07-27 16:09:24
101 Lê Hoàng Yến 10A2 Thái Lão 93 8 2019-07-27 16:00:11
102 Nguyễn Mạnh Dũng 10A2 THPT Thái Lão 93 9.2 2019-07-27 13:32:19
103 Nguyễn Hữu Chung 10a2 THPT Thái Lão 93 8.4 2019-07-27 13:10:33
104 Phan Thanh Hương 10a2 THPT Thái Lão 93 9 2019-07-27 13:01:34
105 Nguyễn Thị Bảo An 10A2 THPT Thái Lão 93 8.6 2019-07-27 09:48:04
106 Nghiêm Thị Mai Chi 10A2 THPT Thái Lão 93 8.4 2019-07-27 07:54:47
107 nguyễn đại nghĩa 10A2 Thái Lão 91 7.4 2019-07-19 18:11:21
108 nguyễn đại nghĩa 10A2 Thái Lão 91 7.2 2019-07-19 18:05:14
109 tran van duc anh 10a2 thpt thái lão 91 3 2019-07-17 11:00:53
110 Đậu Tuấn mạnh 10a2 Trung học phổ Thông thái lão 91 9.2 2019-07-17 10:07:54
111 Trần Lê Khang 10a2 Thpt Thái Lão 91 9.4 2019-07-17 09:59:11
112 Nguyễn quý Quang 10a2 thpt thái lão 91 10 2019-07-17 08:39:03
113 Phan Duc Nho 10a2 Thái lão 91 9.6 2019-07-16 22:44:51
114 Phan Duc Nho 10a2 Thái lão 91 8.8 2019-07-16 22:39:33
115 Phan Duc Nho 10a2 Thái lão 91 8.8 2019-07-16 22:25:53
116 Dương minh thắng 10a2 THPT Thái lão 91 8.6 2019-07-16 21:28:13
117 Nguyễn Thuỳ mĩ dung 10a2 Thpt thái lão 94 2.2 2019-07-16 20:45:06
118 Đậu Tuấn mạnh 10a2 Trung học phổ Thông thái lão 91 2.4 2019-07-16 20:35:31
119 Đậu Tuấn mạnh 10a2 Trung học phổ Thông thái lão 91 2.4 2019-07-16 20:33:11
120 Nguyễn Thế Trung 10a2 Thái Lão 91 9.2 2019-07-16 20:19:50
121 Phan Đăng Hào 10A2 Thái Lão 91 7.8 2019-07-16 20:12:52
122 Phan Đăng Hào 10A2 THPT Thái Lão 91 3 2019-07-16 19:58:43
123 ngô tiến hùng 10A2 THPT Thái Lão 91 8.8 2019-07-16 19:37:46
124 ngô tiến hùng 10A2 THPT Thái Lão 91 8.8 2019-07-16 19:36:36
125 Lê yến nhi 10a2 Thpt thái lão 91 8.6 2019-07-16 17:59:40
126 Lê yến nhi 10a2 Thpt thái lão 93 8.2 2019-07-16 17:44:37
127 Nguyễn tuấn khang 10a2 Thpt thái lão 91 9.2 2019-07-16 17:38:52
128 Lê yến nhi 10a2 Thpt thái lão 93 1.4 2019-07-16 17:34:55
129 Đào thị hồ điệp 10A2 THPT Thái Lão 91 7 2019-07-16 17:29:19
130 Lê yến nhi 10a2 Thpt thái lão 93 2.8 2019-07-16 17:21:10
131 Nguyễn tuấn khang 10a2 Thpt thái lão 93 2.6 2019-07-16 17:16:07
132 Nguyễn Thị Cẩm Tú 10A2 THPT Thái Lão 91 9.8 2019-07-16 17:11:14
133 Ngô Thị Phương Anh 10a2 THPT Thái Lão 91 8.2 2019-07-16 16:30:58
134 Đậu Vũ Huy Hoàng 10a2 Thpt Thái Lão 91 9.2 2019-07-16 16:27:09
135 Nguyễn Văn Ngọc Quý 10a2 THPT Thái Lão 91 7.6 2019-07-16 16:25:49
136 Nguyễn Văn Ngọc Quý 10a2 THPT Thái Lão 91 7.6 2019-07-16 16:25:49
137 Ngô Thị Phương Anh 10a2 THPT Thái Lão 91 8.4 2019-07-16 16:22:57
138 Nguyễn Văn Ngọc Quý 10a2 THPT Thái Lão 91 4.2 2019-07-16 16:21:50
139 Trần Tiến Đạt 10A2 THPT Thái Lão 91 8 2019-07-16 16:21:42
140 Ngô quang 10a2 Thpt Thái Lão 91 8.6 2019-07-16 16:13:21
141 Phan Hoàng Trọng 10a2 THPT Thái Lão 91 8.6 2019-07-16 15:52:21
142 Khánh Huyền A2 Thái Lão 91 8.4 2019-07-16 14:35:00
143 Thái Bảo Anh 10A2 Thái Lão 91 8.8 2019-07-16 13:53:06
144 Thái Bảo Anh 10A2 Thái Lão 91 8.8 2019-07-16 13:52:46
145 Phan thị hiền 10A2 THPT Thái Lão 91 9 2019-07-16 13:45:48
146 Lê Thị Hoàng Yến 10A2 Thái Lão 91 9.6 2019-07-16 13:04:24
147 Lê Thị Hoàng Yến 10A2 Thái Lão 91 9.6 2019-07-16 13:00:44
148 Lê Thị Hoàng Yến 10A2 Thái Lão 91 9.6 2019-07-16 12:57:23
149 Phan Thanh Hương 10a2 THPT Thái Lão 91 9 2019-07-16 12:29:51
150 Cao Nguyễn Minh Vũ 10A2 THPT Thái Lão 91 6 2019-07-16 11:55:59
151 Trần Thị Út Thương 10a2 Thái Lão 91 9 2019-07-16 11:26:15
152 Võ Trọng Phú 10A2 Thái Lão 91 8.8 2019-07-16 11:21:39
153 Nguyễn Văn A 10a7 Thái Lão 91 9.2 2019-07-16 11:13:42
154 Nguyễn Văn A 10a7 Thái Lão 91 2.2 2019-07-16 11:02:18
155 Dương minh thắng 10a2 THPT Thái lão 53 6 2019-07-16 10:55:51
156 Phan thị hiền 10A2 THPT Thái Lão 91 5.6 2019-07-16 10:41:25
157 Thái Huy Tâm 10a2 THPT THÁI LÃO 91 8 2019-07-16 10:36:12
158 Thái Huy Tâm 10a2 THPT THÁI LÃO 91 8 2019-07-16 10:33:21
159 Phạm Gia Bảo 10A2 Thái Lão 91 9 2019-07-16 09:58:32
160 Dương minh thắng 10a2 THPT Thái lão 91 5 2019-07-16 09:37:24
161 Nguyễn Hữu Chung 10a2 THPT Thái Lão 91 9.4 2019-07-16 09:33:54
162 Hồ khánh chi 10a2 Thái Lão 91 8.2 2019-07-16 09:22:55
163 Nguyễn Mạnh Dũng 10A2 THPT Thái Lão 91 8.6 2019-07-16 09:21:44
164 Nguyễn Thị Bảo An 10A2 THPT Thái Lão 91 9 2019-07-16 08:31:37
165 Nghiêm Thị Mai Chi 10A2 THPT Thái Lão 91 9 2019-07-16 08:03:40
166 Mai Thục Anh 10A5 THPT Yên Định 2 91 1.2 2019-07-16 07:53:29
167 sun 10B TC1 53 3.75 2019-07-07 17:27:48
168 sun 10B TC1 53 3.75 2019-07-07 17:13:48
169 ......... a9 yđ2 91 3 2019-07-06 10:03:07
170 ......... a9 yđ2 91 4.8 2019-07-06 10:01:17
171 ......... a9 yđ2 91 3 2019-07-06 09:56:31
172 Hà Tiều Phu 12C1 THPT yên định 3 88 1.2 2019-07-06 09:50:51
173 *** a9 yd2 91 7 2019-07-06 07:10:07
174 *** a9 yd2 91 6.2 2019-07-06 06:44:23
175 hẻuihguixujfd a9 12345 91 2 2019-07-05 10:56:54
176 hẻuihguixujfd a9 12345 91 2 2019-07-05 10:48:44
177 hẻuihguixujfd a9 12345 91 2 2019-07-05 10:38:37
178 Linh A9 THPT Yên định 3 91 3 2019-07-04 10:10:39
179 Hoàng Văn Hải 12B5 Trường THPT Yen Dinh 2 86 4.2 2019-06-24 17:37:41
180 Hoàng Văn Hải 12B5 Trường THPT Yen Dinh 2 90 3.8 2019-06-24 12:05:32
181 Hoàng Văn Hải 12B5 Trường THPT Yen Dinh 2 89 5 2019-06-24 09:06:27
182 Pph 12 Thpt yd2 89 3 2019-06-24 00:27:07
183 Tô Thanh Nhàn 12A2 Thpt Cẩm Thuỷ 1 85 2.4 2019-06-23 22:36:59
184 Lê Thị Thúy b8 thpt Yên Định 2 90 2.8 2019-06-23 22:00:04
185 Nhã Kỳ 12A Hà nội 89 4.8 2019-06-23 17:20:06
186 Nhã Kỳ 12A Hà nội 89 4.8 2019-06-23 17:06:22
187 Nhã Kỳ 12A Hà nội 89 4.8 2019-06-23 16:55:23
188 Anh tôi 2 Ts4 86 6.2 2019-06-23 16:44:43
189 Trịnh Minh Quân 12A1 Yên Định 1 90 7 2019-06-23 16:22:13
190 Trịnh Minh Quân 12A1 Yên Định 1 90 7 2019-06-23 16:21:57
191 Thanh Nguyễn 12A5 Thpt Nguyễn Hữu Huân 89 2.8 2019-06-23 14:47:34
192 Trần Văn Trường 12B8 THPT Yên Định 2 89 2 2019-06-23 12:02:17
193 Lê Mai 12Cv THPT Nguyễn Hữu Huân 85 6.2 2019-06-23 10:57:36
194 Nguyễn Văn Quân 12a4 Nghi Sơn 87 2.2 2019-06-23 09:27:19
195 Lê xuân tùng 12a4 Thpt yên định 2 88 2.4 2019-06-23 07:49:41
196 Lại Thư 12b6 Thpt Yên Định 2 88 1.8 2019-06-23 07:47:44
197 Nguyễn Văn Quân 12a4 Thcs và thpt Nghi Sơn 88 1.6 2019-06-23 07:32:04
198 Lường Minh Quang 12A2 Cẩm Thủy 1 89 2.4 2019-06-22 23:01:01
199 Lê Thị Thúy b8 thpt Yên Định 2 89 4.4 2019-06-22 22:19:08
200 Phương Nhi 12A Yên Định 1 89 2.8 2019-06-22 22:03:21
201 Phương Nhi 12A Yên Định 1 88 3 2019-06-22 21:49:22
202 Phương Nhi 12A Yên Định 1 88 3 2019-06-22 21:38:54
203 lê văn nam 12b3 lê văn hưu 86 2 2019-06-22 21:31:39
204 Phạm Thị Thảo 12a9 Thpt Yên Định 1 89 1.2 2019-06-22 20:38:01
205 LV Quang A9 YD1 89 3 2019-06-22 20:37:58
206 Lê Mai 12Cv THPT Nguyễn Hữu Huân 86 5.6 2019-06-22 18:39:46
207 Phạm Thị Thảo 12a9 Thpt Yên Định 1 86 4.2 2019-06-22 16:32:56
208 Lê Khắc Chung 12B7 THPT Yên Định 2 88 3.6 2019-06-22 12:32:35
209 Trịnh 12 Thpt 89 1.8 2019-06-22 08:53:17
210 Hà Thị Huyền Trang 12 Cầu Giấy 86 2.4 2019-06-22 08:39:48
211 Hà Thị Huyền Trang 12 Cầu Giấy 86 2 2019-06-22 08:37:57
212 Hà Thị Huyền Trang 12 Cầu Giấy 87 2.6 2019-06-22 08:35:08
213 Hà Thị Huyền Trang 12 Cầu Giấy 88 3.6 2019-06-22 08:32:16
214 Lê văn lâm 12b8 Thpt yên định 2 87 2.6 2019-06-21 23:45:05
215 Lê văn lâm 12b8 Thpt yên định 2 87 3.2 2019-06-21 23:39:15
216 Lê văn lâm 12b8 Thpt yên định 2 87 1.6 2019-06-21 23:37:58
217 Nhã Kỳ 12A Hà nội 81 6 2019-06-21 23:34:58
218 Nhã Kỳ 12A Hà nội 81 6 2019-06-21 23:24:51
219 Nhã Kỳ 12A Hà nội 81 6 2019-06-21 23:12:55
220 Phạm văn ngọc 12b7 Thpt Yên Định 2 88 2 2019-06-21 22:03:39
221 Sun 12 Thpt yên định 2 88 2.8 2019-06-21 10:17:35
222 Cao Xuân Bắc 12 Nghi Sơn 86 0.8 2019-06-21 00:29:40
223 Cao Xuân Bắc 12 Nghi Sơn 86 0.6 2019-06-21 00:25:59
224 Cao Xuân Bắc 12 Nghi Sơn 86 3.8 2019-06-21 00:22:15
225 Lê Khắc Chung 12B7 THPT Yên Định 2 86 6.4 2019-06-20 23:49:50
226 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 81 1.4 2019-06-20 22:35:09
227 Nhã Kỳ 12A Hà nội 80 6.6 2019-06-20 22:30:43
228 Nhã Kỳ 12A Hà nội 80 6.6 2019-06-20 22:16:45
229 Nhã Kỳ 12A Hà nội 80 6.6 2019-06-20 22:03:09
230 Nguyễn Văn Quân 12a4 Thcs và thpt Nghi Sơn 83 7 2019-06-20 21:21:13
231 lê văn nam 12b3 lê văn hưu 75 2 2019-06-20 21:16:32
232 Nguyễn Lam Anh 12 THPT yên định 2 86 5.2 2019-06-20 21:13:19
233 lê văn nam 12b3 lê văn hưu 75 2 2019-06-20 21:06:05
234 lê văn nam 12b3 lê văn hưu 75 2 2019-06-20 20:51:36
235 Paulo DyBaLa 12b8 Yên Định 2 83 3.6 2019-06-20 20:48:23
236 Paulo DyBaLa 12b8 Yên Định 2 83 3 2019-06-20 20:43:47
237 Ông 12b11 Yên định 87 2.4 2019-06-20 20:42:43
238 Phượng hoàng b11 Yên Định 2 86 6.2 2019-06-20 20:41:46
239 Paulo DyBaLa 12b8 Yên Định 2 84 3 2019-06-20 20:19:03
240 Paulo DyBaLa 12b8 Yên Định 2 87 1.2 2019-06-20 19:56:57
241 Mai lan 12b Thiệu Hóa 87 1.8 2019-06-20 19:41:59
242 LV Quang A9 YD1 84 3.4 2019-06-20 15:25:10
243 Phạm Thị Thảo 12a9 Thpt Yên Định 1 84 3.4 2019-06-20 09:32:11
244 Phạm Thị Thảo 12a9 Thpt Yên Định 1 85 3 2019-06-20 09:10:48
245 Hà Thị Huyền Trang 12 Cầu Giấy 85 3.4 2019-06-20 07:51:18
246 Hà Thị Huyền Trang 12 Cầu Giấy 85 2.4 2019-06-20 07:41:46
247 Trịnh Thị Hương 12 Thpt yên định 1 86 3.4 2019-06-20 07:34:24
248 Lê Mai 12Cv THPT Nguyễn Hữu Huân 85 1.6 2019-06-19 23:43:57
249 Lê Mai 12Cv THPT Nguyễn Hữu Huân 85 2.6 2019-06-19 23:41:27
250 Cao Xuân Bắc 12 Nghi Sơn 83 2.4 2019-06-19 23:40:45
251 Phạm Thị Thảo 12a9 Thpt Yên Định 1 85 3.4 2019-06-19 23:11:32
252 Phương Nhi 12A Yên Định 1 86 4.8 2019-06-19 23:10:10
253 Phạm Thị Thảo 12a9 Thpt Yên Định 1 86 4 2019-06-19 22:49:49
254 Bùi Xuân Trường 12A2 THCS & THPT THỐNG NHẤT 85 1.8 2019-06-19 22:48:53
255 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 82 1.2 2019-06-19 22:46:14
256 Bùi Xuân Trường 12A2 THCS & THPT THỐNG NHẤT 85 1.6 2019-06-19 22:34:41
257 Trịnh Thị Hương 12 Thpt yên định 1 85 3 2019-06-19 22:32:46
258 vũ lê 12b4 TTGDTX 86 5.8 2019-06-19 22:12:05
259 Hà Thị Huyền Trang 12 Cầu Giấy 85 3.6 2019-06-19 22:00:07
260 Paulo DyBaLa 12b8 Yên Định 2 85 4 2019-06-19 21:57:24
261 nguyễn minh 12a9 yên định 1 85 1.6 2019-06-19 21:55:48
262 Lê Thị Thúy b8 thpt Yên Định 2 86 5.8 2019-06-19 21:45:18
263 nguyễn minh 12a9 yên định 1 85 1.6 2019-06-19 21:43:18
264 Nguyễn Lam Anh 12 THPT yên định 2 85 2 2019-06-19 21:41:14
265 Ông 12b11 Yên định 86 4.4 2019-06-19 21:34:10
266 LV Quang A9 YD1 86 3.8 2019-06-19 20:14:44
267 Paulo DyBaLa 12b8 Yên Định 2 86 4.2 2019-06-19 19:58:54
268 Phượng hoàng b11 Yên Định 2 86 5.6 2019-06-19 18:09:10
269 ABCD b11 Yên Định 4 86 4.4 2019-06-19 17:47:10
270 Hà Thị Huyền Trang 12 Cầu Giấy 84 3.4 2019-06-19 16:49:27
271 Hà Thị Huyền Trang 12 Cầu Giấy 84 3 2019-06-19 16:36:59
272 Hà Thị Huyền Trang 12 Cầu Giấy 84 2.6 2019-06-19 15:48:40
273 Ông 12b11 Yên định 85 4 2019-06-19 09:39:56
274 Ông 12b11 Yên định 84 4 2019-06-19 09:13:22
275 Phạm Thị Thảo 12a9 Thpt Yên Định 1 84 3 2019-06-19 07:49:42
276 đỗ ngọc ngân 12a1 thpt hoằng hóa 85 4 2019-06-18 22:25:01
277 Lê Thị Thúy b8 thpt Yên Định 2 85 5 2019-06-18 22:14:28
278 đỗ ngọc ngân 12a1 thpt hoằng hóa 85 4 2019-06-18 22:13:03
279 đỗ ngọc ngân 12a1 thpt hoằng hóa 85 4 2019-06-18 21:58:12
280 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 80 1 2019-06-18 21:47:27
281 LV Quang A9 YD1 85 1.8 2019-06-18 21:35:51
282 lê văn nam 12b3 lê văn hưu 77 4.4 2019-06-18 21:25:50
283 Phạm văn ngọc 12b7 Thpt Yên Định 2 85 3.8 2019-06-18 21:23:42
284 lê văn nam 12b3 lê văn hưu 77 4.4 2019-06-18 21:15:37
285 lê văn nam 12b3 lê văn hưu 77 4.4 2019-06-18 21:01:43
286 Lê Mai 12Cv THPT Nguyễn Hữu Huân 83 6.6 2019-06-18 18:33:43
287 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 80 1.4 2019-06-18 18:14:20
288 LV Quang A9 YD1 84 2.6 2019-06-18 16:24:26
289 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 80 1 2019-06-18 10:43:46
290 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 81 1 2019-06-18 10:35:42
291 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 82 1.2 2019-06-18 10:33:02
292 Phượng hoàng b11 Yên Định 2 83 3.8 2019-06-17 22:46:32
293 Lê Thị Thúy b8 thpt Yên Định 2 84 4 2019-06-17 22:27:09
294 Lê Thị Thúy b8 thpt Yên Định 2 84 4 2019-06-17 22:13:39
295 Lâm Anh 12a2 THPT 82 6.6 2019-06-17 22:07:55
296 Lê Thị Thúy b8 thpt Yên Định 2 84 4 2019-06-17 22:02:50
297 lê văn nam 12b3 lê văn hưu 79 5.2 2019-06-17 21:41:21
298 Lâm Anh 12a2 THPT 81 7 2019-06-17 21:25:02
299 Phạm văn ngọc 12b7 Thpt Yên Định 2 83 3.2 2019-06-17 21:08:14
300 Lê Mai 12Cv THPT Nguyễn Hữu Huân 82 7.4 2019-06-17 16:22:07
301 2love A1 thạch thành 1 83 3.4 2019-06-17 14:33:56
302 Hà Thị Huyền Trang 12 Cầu Giấy 82 2.8 2019-06-17 13:08:57
303 Hà Thị Huyền Trang 12 Cầu Giấy 82 2.6 2019-06-17 13:01:20
304 Sun 12 Thpt yên định 2 83 5 2019-06-17 07:42:09
305 Phượng hoàng b11 Yên Định 2 82 2.8 2019-06-16 23:36:14
306 Thanh Nguyễn 12A5 Thpt Nguyễn Hữu Huân 82 1.8 2019-06-16 21:32:33
307 LV Quang A9 YD1 83 2.2 2019-06-16 21:32:13
308 Nguyen Ngoc 12 THPT YD1 82 1 2019-06-16 16:12:50
309 Nhã Kỳ 12A Hà nội 78 5.2 2019-06-16 16:09:30
310 Nguyen Ngoc 12 THPT YD1 82 1 2019-06-16 15:58:37
311 Nguyen Ngoc 12 THPT YD1 82 1 2019-06-16 15:45:22
312 Lê Khắc Chung 12B7 THPT Yên Định 2 81 5.6 2019-06-16 11:17:29
313 Lê Đình Linh 12A1 Đông Sơn 1 81 1 2019-06-16 08:33:52
314 Nguyễn Hồng Phương Mai 12D4 THPT NHH 80 3.6 2019-06-16 01:58:30
315 Nguyễn Hồng Phương Mai 12D4 THPT NHH 80 3.6 2019-06-16 01:43:41
316 ABCD b11 Yên Định 4 80 4 2019-06-16 00:03:53
317 Hà Thị Huyền Trang 12 Cầu Giấy 80 2.4 2019-06-15 22:22:59
318 Hà Thị Huyền Trang 12 Cầu Giấy 76 3 2019-06-15 22:14:24
319 Hà Thị Huyền Trang 12 Cầu Giấy 78 2.6 2019-06-15 21:52:29
320 Hà Thị Huyền Trang 12 Cầu Giấy 81 2.8 2019-06-15 21:50:07
321 Hà Thị Huyền Trang 12 Cầu Giấy 81 1.4 2019-06-15 21:28:05
322 Hà Thị Huyền Trang 12 Cầu Giấy 81 1.4 2019-06-15 21:27:03
323 Thái 12a3 Thpt nghi sơn 81 2.6 2019-06-15 21:19:57
324 Phạm văn ngọc 12b7 Thpt Yên Định 2 82 4 2019-06-15 21:13:58
325 LV Quang A9 YD1 82 3.4 2019-06-15 20:56:28
326 Trịnh Thị Xuân 12b3 Thpt yên định 2 82 4.8 2019-06-15 18:47:39
327 Lê Thị Lan 12b4 Thpt Yên Định 2 82 5.8 2019-06-15 18:46:26
328 Trịnh Thị Xuân 12b3 Thpt yên định 2 82 4.8 2019-06-15 18:43:32
329 Phạm Chi Mai 12A1 Đông Sơn 1 81 9 2019-06-15 06:40:20
330 Nguyễn Hồng Phương Mai 12D4 THPT NHH 79 4.6 2019-06-15 00:55:44
331 Nguyễn Hồng Phương Mai 12D4 THPT NHH 79 4.6 2019-06-15 00:51:02
332 Nguyễn Hồng Phương Mai 12D4 THPT NHH 79 4.6 2019-06-15 00:48:07
333 Doãn Quốc Toán 12A1 Đông Sơn 1 81 8.8 2019-06-15 00:28:32
334 Doãn Quốc Toán 12A1 Đông Sơn 1 81 8.8 2019-06-15 00:25:42
335 Doãn Quốc Toán 12A1 Đông Sơn 1 81 8.8 2019-06-15 00:21:46
336 Nguyễn Thị Trang 12A1 Cẩm Thủy 1 81 7.6 2019-06-14 23:45:52
337 Đàm Quang Trường 12A1 Đông Sơn 1 81 7.6 2019-06-14 23:44:02
338 Nguyễn Thị Phương 12A1 Đông Sơn 1 81 8.6 2019-06-14 23:37:24
339 Ngọc Ánh 12A1 Đông Sơn 1 81 8 2019-06-14 23:27:29
340 Ngọc Ánh 12A1 Đông Sơn 1 65 2 2019-06-14 23:23:50
341 Khánh Linh 12a1 Đông Sơn 1 81 7.4 2019-06-14 23:22:58
342 Lê Tài Tuấn Anh 12A1 Đông Sơn 1 81 8.4 2019-06-14 23:21:00
343 Lê Tài Tuấn Anh 12A1 Đông Sơn 1 81 8.4 2019-06-14 23:17:02
344 Lê Tài Tuấn Anh 12A1 Đông Sơn 1 81 8.4 2019-06-14 23:13:12
345 Lê Thị Trang 12A1 Đông Sơn 1 81 7 2019-06-14 22:59:55
346 Lê Xuân Dũng 12A1 Đông Sơn 1 81 8 2019-06-14 22:49:02
347 Lê Xuân Dũng 12A1 Đông Sơn 1 81 8 2019-06-14 22:44:40
348 Lê Xuân Dũng 12A1 Đông Sơn 1 81 8 2019-06-14 22:40:19
349 Trần Thảo MY 12A3 Hoàng Hóa 4 81 0.8 2019-06-14 22:32:58
350 Trần Thảo MY 12A3 Hoàng Hóa 4 81 0.8 2019-06-14 22:30:03
351 Lê Trà My 12A1 Đông Sơn 1 81 7 2019-06-14 22:29:08
352 lê hữu minh 12a1 Đông Sơn 1 81 6.8 2019-06-14 22:27:51
353 Lê Thị Thu Thủy 12A1 Đông Sơn 1 81 7 2019-06-14 22:27:45
354 Trần Thảo MY 12A3 Hoàng Hóa 4 81 0.8 2019-06-14 22:25:29
355 lê hữu minh 12a1 Đông Sơn 1 81 6.8 2019-06-14 22:25:04
356 Doãn viết khánh 12a1 THPT ĐS1 81 7.8 2019-06-14 22:17:14
357 Trịnh Minh Quân 12A1 Yên Định 1 81 7.6 2019-06-14 22:03:42
358 Trịnh Minh Quân 12A1 Yên Định 1 81 7.6 2019-06-14 21:58:50
359 Trịnh Minh Quân 12A1 Yên Định 1 81 7.6 2019-06-14 21:55:16
360 abc a1 thpt abc 81 1 2019-06-14 21:38:13
361 abg 12 thpt 81 2.4 2019-06-14 21:27:57
362 abg 12 thpt 81 2.4 2019-06-14 21:23:37
363 abg 12 thpt 81 2.4 2019-06-14 21:20:07
364 Phạm văn ngọc 12b7 Thpt Yên Định 2 81 4.2 2019-06-14 21:08:12
365 Phạm văn ngọc 12b7 Thpt Yên Định 2 81 4.2 2019-06-14 21:03:33
366 LV Quang A9 YD1 81 3.4 2019-06-14 20:53:07
367 Thanh Nguyễn 12A5 Thpt Nguyễn Hữu Huân 76 2.6 2019-06-14 18:09:24
368 chung hoàng anh 13 THPT Mai Sơn 74 1.8 2019-06-14 17:05:29
369 Ngô Đức Lương 12B3 Yên Định 1 79 5.4 2019-06-14 17:03:34
370 chung hoàng anh 13 THPT Mai Sơn 77 2.2 2019-06-14 17:02:38
371 chung hoàng anh 13 THPT Mai Sơn 79 2 2019-06-14 17:00:46
372 Hà Thị Huyền Trang 12 Cầu Giấy 76 2.8 2019-06-14 15:55:39
373 Hà Thị Huyền Trang 12 Cầu Giấy 76 2 2019-06-14 15:54:49
374 Hà Thị Huyền Trang 12 Cầu Giấy 79 3 2019-06-14 15:52:12
375 Hà Thị Huyền Trang 12 Cầu Giấy 77 3.2 2019-06-14 15:49:39
376 Hà Thị Huyền Trang 12 Cầu Giấy 72 3 2019-06-14 15:47:35
377 Hà Thị Huyền Trang 12 Cầu Giấy 72 3 2019-06-14 15:43:32
378 Hà Thị Huyền Trang 12 Cầu Giấy 72 3 2019-06-14 15:38:18
379 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 74 1.4 2019-06-14 05:24:48
380 Lâm Anh 12a2 THPT 78 6.6 2019-06-13 23:52:14
381 Hoàng Thái Biển 12a3 THPT Hoằng Hóa 4 80 1 2019-06-13 23:42:42
382 Lê Mai 12Cv THPT Nguyễn Hữu Huân 77 5.8 2019-06-13 23:25:06
383 Lê Mai 12Cv THPT Nguyễn Hữu Huân 77 5.8 2019-06-13 23:22:12
384 đỗ ngọc ngân 12a1 thpt hoằng hóa 80 6.8 2019-06-13 23:20:53
385 đỗ ngọc ngân 12a1 thpt hoằng hóa 80 6.8 2019-06-13 23:16:59
386 Lê Thị Thúy b8 thpt Yên Định 2 80 2.4 2019-06-13 21:56:04
387 Lê Thị Lan 12b4 Thpt Yên Định 2 80 5.6 2019-06-13 21:53:11
388 Trần Thảo MY 12A3 Hoàng Hóa 4 80 1.8 2019-06-13 21:19:08
389 dinh thi trinh c9 tu do 80 4.2 2019-06-13 21:14:26
390 dinh thi trinh c9 tu do 80 4.2 2019-06-13 21:13:42
391 abc a1 thpt abc 80 2.4 2019-06-13 21:06:53
392 LV Quang A9 YD1 80 2.6 2019-06-13 20:44:55
393 nguyen van dat 12a1 đông sơn 1 80 0.8 2019-06-13 20:04:44
394 Lê Mai 12Cv THPT Nguyễn Hữu Huân 77 1.2 2019-06-13 18:45:10
395 Lê Thị Lan 12b4 Thpt Yên Định 2 79 6.2 2019-06-13 09:51:59
396 Phương Nhi 12A Yên Định 1 78 2.6 2019-06-13 09:23:15
397 Mai hương 12 Yên định 1 78 2.4 2019-06-13 07:40:37
398 Bùi Thị Thu Phương 12A3 Cát hải 78 2.2 2019-06-13 04:29:49
399 Trng 12B5 YĐ3 79 3.8 2019-06-13 01:18:17
400 Hoàng Thái Biển 12a3 THPT Hoằng Hóa 4 79 4.4 2019-06-12 22:40:52
401 Lê Thị Thúy b8 thpt Yên Định 2 79 3.8 2019-06-12 22:21:06
402 Phương Nhi 12A Yên Định 1 79 1.4 2019-06-12 22:10:56
403 Phương Nhi 12A Yên Định 1 79 0.6 2019-06-12 22:07:36
404 Phương Nhi 12A Yên Định 1 78 1.4 2019-06-12 21:29:38
405 Phạm văn ngọc 12b7 Thpt Yên Định 2 79 3.2 2019-06-12 21:27:28
406 LV Quang A9 YD1 79 4.2 2019-06-12 20:54:58
407 Trịnh 12 Thpt 77 3.2 2019-06-11 21:48:49
408 Lê Linh Giang B00 Thpt yên định 2 77 7 2019-06-11 21:18:57
409 Phạm văn ngọc 12b7 Thpt Yên Định 2 78 1.4 2019-06-11 21:12:14
410 Lưu thị lệ 12b10 Yd2 78 1.4 2019-06-11 18:48:34
411 Lưu thị lệ 12b10 Yd2 78 1.4 2019-06-11 18:46:50
412 Lưu thị lệ 12b10 Yd2 78 4.6 2019-06-11 18:44:32
413 Lê Thị Thương 12b8 YĐ2 76 3.2 2019-06-11 09:19:43
414 Lê Thế Đức 12a3 Hoằng hoá 4 77 2.4 2019-06-10 23:01:12
415 Phương Nhi 12A Yên Định 1 77 1.2 2019-06-10 21:18:07
416 LV Quang A9 YD1 77 2.4 2019-06-10 21:13:59
417 Phạm văn ngọc 12b7 Thpt Yên Định 2 77 2 2019-06-10 21:09:30
418 Phạm văn ngọc 12b7 Thpt Yên Định 2 77 3.2 2019-06-10 21:05:23
419 Phương Nhi 12A Yên Định 1 72 1.2 2019-06-09 22:40:14
420 Cao Xuân Bắc 12 Nghi Sơn 76 3 2019-06-09 21:50:25
421 Nhã Kỳ 12A Hà nội 72 6.2 2019-06-09 21:21:15
422 Phượng hoàng b11 Yên Định 2 76 4.4 2019-06-09 21:03:09
423 Phương Nhi 12A Yên Định 1 75 2.8 2019-06-09 20:37:22
424 Mai hương 12 Yên định 1 74 2.6 2019-06-09 12:03:16
425 linh ngoc dam 12A1 Hàm Rồng 75 1.6 2019-06-09 00:55:35
426 linh ngoc dam 12A1 Hàm Rồng 75 4.2 2019-06-09 00:53:54
427 Phượng hoàng b11 Yên Định 2 72 5.6 2019-06-08 21:05:31
428 Mai lan 12b Thiệu Hóa 74 2.6 2019-06-08 15:15:15
429 Hoàng Bá Nhật P1 Nguyễn Huệ 75 1.4 2019-06-08 07:30:49
430 a a a 75 1.2 2019-06-08 07:30:02
431 Nguyễn Xuân Thiện 12A1 Đông Sơn 1 75 6.2 2019-06-08 00:57:49
432 Phạm Chi Mai 12A1 Đông Sơn 1 75 9.2 2019-06-08 00:30:07
433 Lê Tài Tuấn Anh 12A1 Đông Sơn 1 75 7 2019-06-08 00:05:31
434 vũ lê 12b4 TTGDTX 75 1 2019-06-08 00:05:19
435 Lê Tài Tuấn Anh 12A1 Đông Sơn 1 75 7 2019-06-08 00:03:17
436 Lê Thị Trang 12A1 Đông Sơn 1 75 7.8 2019-06-08 00:00:46
437 Vũ Lý c3 Vĩnh Lộc 75 6.8 2019-06-07 23:45:46
438 Thiều Công 12a1 Đông Sơn 1 75 6.8 2019-06-07 23:39:02
439 Phạm Huy 12a1 Đông Sơn 1 75 8 2019-06-07 23:36:36
440 Nguyễn Thị Phương 12A1 Đông Sơn 1 75 7 2019-06-07 23:32:07
441 Vũ Lý c3 Vĩnh Lộc 75 5 2019-06-07 23:28:58
442 Lê Thu Phương 12a1 Đông Sơn 1 75 6.4 2019-06-07 23:27:11
443 Doãn Thị Thùy Dung 12A1 Đông Sơn 1 75 6.2 2019-06-07 23:22:33
444 Lê quang nhật 12a1 Đông Sơn 1 75 8 2019-06-07 23:21:48
445 Đàm Quang Trường 12A1 Đông Sơn 1 75 7.4 2019-06-07 23:18:41
446 Lê Huyền Trang 12A1 Đông Sơn 1 75 8 2019-06-07 23:18:01
447 Lê Thị Thu Thủy 12A1 Đông Sơn 1 75 7.6 2019-06-07 23:17:11
448 Nguyễn Ngọc Ánh 12A1 Đông Sơn 1 75 6.6 2019-06-07 23:15:25
449 Annie Lê A1 DS1 75 7.2 2019-06-07 23:15:03
450 Nguyễn Ngọc Ánh 12A1 Đông Sơn 1 75 6.6 2019-06-07 23:15:00
451 lê hữu minh 12a1 Đông Sơn 1 75 7.2 2019-06-07 23:13:55
452 Lê Trà My 12A1 Đông Sơn 1 75 7.8 2019-06-07 23:12:23
453 Nguyễn Hải 121 lý tự trọng 75 6.4 2019-06-07 23:05:52
454 Khánh Linh 12a1 Đông Sơn 1 75 6.6 2019-06-07 23:02:58
455 Nguyễn Hải 12B Lý Tự Trọng 75 1.2 2019-06-07 22:55:43
456 Nguyễn Hải 121 lý tự trọng 75 1 2019-06-07 22:49:41
457 Rrr Xxx Ffd 75 1.2 2019-06-07 22:33:17
458 Rrr Xxx Ffd 75 1 2019-06-07 22:32:28
459 Trần Văn Chương 12 Yên Định 1 75 5 2019-06-07 22:25:50
460 lê trâm anh 11 hoằng hóa 4 75 1 2019-06-07 21:48:26
461 lê trâm anh 11 hoằng hóa 4 75 3.4 2019-06-07 21:47:14
462 . . . 75 1.6 2019-06-07 21:46:10
463 nguyễn trọng minh a2 trường khác 75 4 2019-06-07 21:45:48
464 abc a1 thpt abc 75 2 2019-06-07 21:23:47
465 Sdhj 12 Thpt 75 2.8 2019-06-07 21:19:41
466 Ông 12b11 Yên định 74 1 2019-06-07 08:30:42
467 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 74 0.4 2019-06-07 07:01:53
468 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 72 0.4 2019-06-07 06:59:46
469 Nguyễn Quang Hiếu 12a2 Đông Sơn 1 72 4.4 2019-06-07 01:28:36
470 Lê Thế Đức 12a3 Hoằng hoá 4 74 0.8 2019-06-06 22:19:24
471 Vũ Lý c3 Vĩnh Lộc 74 8 2019-06-06 22:16:59
472 Lê Thế Đức 12a3 Hoằng hoá 4 72 0.2 2019-06-06 22:11:00
473 lê văn nam 12b3 lê văn hưu 72 2 2019-06-06 21:21:06
474 Triệu lệ dĩnh 12A Lam sơn 72 6 2019-06-06 21:05:10
475 Phượng hoàng b11 Yên Định 2 74 5.8 2019-06-06 20:42:47
476 Lâm Anh 12a2 THPT 62 7.4 2019-06-06 15:50:54
477 Lâm Anh 12a2 THPT 60 5.8 2019-06-06 09:46:17
478 Ông 12b11 Yên định 72 2.8 2019-06-06 08:03:12
479 Lê Thế Đức 12a3 Hoằng hoá 4 71 0.8 2019-06-05 23:13:47
480 Lê Thế Đức 12a3 Hoằng hoá 4 71 0.8 2019-06-05 23:12:36
481 LV Quang A9 YD1 72 3 2019-06-05 21:36:54
482 Lê Thị Lan 12b4 Thpt Yên Định 2 72 6 2019-06-05 21:08:52
483 ngà 12 th 70 0.6 2019-06-04 22:42:11
484 Lê Khắc Chung 12B7 THPT Yên Định 2 70 3 2019-06-04 22:32:12
485 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 69 0.8 2019-06-04 22:28:15
486 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 68 1 2019-06-04 22:27:36
487 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 68 1 2019-06-04 22:26:44
488 Nguyễn Gia Khánh 12a1 Hoằng Hóa 4 71 6.2 2019-06-04 21:54:29
489 Nguyễn Gia Khánh 12a1 Hoằng Hóa 4 71 0.4 2019-06-04 21:52:15
490 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 65 1 2019-06-04 00:09:56
491 Trịnh Thị Xuân 12b3 Thpt yên định 2 69 5.4 2019-06-03 21:04:31
492 Phượng hoàng b11 Yên Định 2 70 6.2 2019-06-03 20:57:14
493 ABCD b11 Yên Định 4 70 4 2019-06-03 20:52:23
494 Mai lan 12b Thiệu Hóa 68 2 2019-06-03 20:37:45
495 Nhã Kỳ 12A Hà nội 63 9.2 2019-06-03 15:26:57
496 Nguyễn Văn Quân 12a4 Nghi Sơn 66 5.2 2019-06-03 15:25:55
497 Nguyễn Văn Quân 12a4 Nghi Sơn 68 8.6 2019-06-03 14:45:51
498 Nguyenvana 12a3 Thcs thpt nghi sơn 68 1 2019-06-03 09:47:32
499 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 65 1.2 2019-06-03 07:09:30
500 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 69 0.8 2019-06-03 07:05:43
501 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 66 1.8 2019-06-03 07:04:29
502 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 68 1 2019-06-03 07:00:35
503 Phạm văn ngọc 12b7 Thpt Yên Định 2 69 3 2019-06-02 20:52:58
504 Mai hương 12 Yên định 1 65 2.4 2019-06-02 16:53:15
505 Mai hương 12 Yên định 1 66 1.8 2019-06-02 16:51:37
506 Phạm văn ngọc 12b7 Thpt Yên Định 2 68 3 2019-06-01 21:01:24
507 Lê Thị Lan 12b4 Thpt Yên Định 2 68 5.2 2019-06-01 18:31:23
508 Lê Thị Lan 12b4 Thpt Yên Định 2 68 6.2 2019-06-01 18:30:18
509 Phượng hoàng b11 Yên Định 2 68 5.2 2019-06-01 18:27:09
510 Lâm Anh 12a2 THPT 63 1.4 2019-06-01 08:13:40
511 Lâm Anh 12a2 THPT 65 1.4 2019-06-01 08:08:19
512 Lâm Anh 12a2 THPT 60 0.4 2019-06-01 08:02:18
513 Lâm Anh 12a2 THPT 64 1.6 2019-06-01 07:07:49
514 Phạm Chi Mai 12A1 Đông Sơn 1 66 8.8 2019-06-01 00:17:27
515 Nguyễn Văn Quân 12a4 Nghi Sơn 65 2.8 2019-06-01 00:06:31
516 Nguyễn Văn Quân 12a4 Nghi Sơn 65 2 2019-06-01 00:05:05
517 Nguyễn Văn Quân 12a4 Nghi Sơn 65 6.8 2019-06-01 00:03:04
518 Đàm Quang Trường 12A1 Đông Sơn 1 66 8.4 2019-05-31 23:53:26
519 Đỗ Thanh Tùng 12A1 Đông Sơn 1 66 7.6 2019-05-31 23:37:02
520 Doãn Quốc Toán 12A1 Đông Sơn 1 66 8.2 2019-05-31 23:28:37
521 Lê Xuân Dũng 12A1 Đông Sơn 1 66 7.4 2019-05-31 23:26:30
522 Tt Q2 Tt 66 1.8 2019-05-31 23:25:24
523 Khánh Linh 12a1 Đông Sơn 1 66 7.8 2019-05-31 23:21:04
524 Nguyễn Xuân Thiện 12A1 Đông Sơn 1 66 8 2019-05-31 23:17:07
525 Nguyễn Thị Trang 12A1 Cẩm Thủy 1 66 7 2019-05-31 23:16:57
526 Lê Quang Nhật 12a1 Đông Sơn 1 66 7.8 2019-05-31 23:14:12
527 Nguyễn Thị Phương 12A1 Đông Sơn 1 66 6.8 2019-05-31 23:12:06
528 Hà xuân bảo chung 12a1 Đông sơn 1 66 8.2 2019-05-31 23:11:48
529 Hà xuân bảo chung 12a1 Đông sơn 1 66 8.2 2019-05-31 23:10:53
530 Thiều Ngọc Lâm 12a1 Đông Sơn 1 66 7.8 2019-05-31 23:08:28
531 Ngọc Ánh 12A1 Đông Sơn 1 66 8.4 2019-05-31 23:07:02
532 Ngọc Ánh 12A1 Đông Sơn 1 66 8.4 2019-05-31 23:06:40
533 Lê Minh Thức 12A1 Đông Sơn 1 66 8.4 2019-05-31 22:57:44
534 Lâm Anh 12a2 THPT 61 7.2 2019-05-31 22:55:30
535 Phạm Huy 12a1 Đông Sơn 1 66 6.8 2019-05-31 22:51:17
536 Lâm Anh 12a2 THPT 58 7.8 2019-05-31 22:49:38
537 Lâm Anh 12a2 THPT 58 7.8 2019-05-31 22:49:38
538 Lê Thị Trang 12A1 Đông Sơn 1 66 8.2 2019-05-31 22:49:10
539 lê hữu minh 12a1 Đông Sơn 1 66 8.2 2019-05-31 22:45:03
540 Lê Huyền Trang 12A1 Đông Sơn 1 66 8.2 2019-05-31 22:36:28
541 Lê Thu Phương 12a1 Đông Sơn 1 66 6.4 2019-05-31 22:30:22
542 . . . 66 2 2019-05-31 22:29:33
543 Lê Thị Thu Thủy 12A1 Đông Sơn 1 66 8.6 2019-05-31 22:28:58
544 khúc thị quỳnh anh 12a1 Đông Sơn 1 66 9 2019-05-31 22:27:45
545 khúc thị quỳnh anh 12a1 Đông Sơn 1 66 9 2019-05-31 22:27:34
546 ttty A1 .... 66 1.8 2019-05-31 22:24:18
547 Lê Trà My 12A1 Đông Sơn 1 66 9 2019-05-31 22:22:04
548 Mai Anh Lê 12A1 Đông Sơn 1 66 5.4 2019-05-31 22:21:39
549 ttty A1 .... 66 1.6 2019-05-31 22:20:10
550 tống thị hoa 12b yên định 66 7.8 2019-05-31 22:18:34
551 tống thị hoa 12b yên định 66 7.8 2019-05-31 22:18:17
552 test test test 66 1.8 2019-05-31 22:17:31
553 vũ lê 12b4 TTGDTX 66 3.6 2019-05-31 22:10:46
554 gfgfg gfgd gfdg 66 3 2019-05-31 22:01:27
555 ttty A1 .... 66 2 2019-05-31 21:42:50
556 Nhã Kỳ 12A Hà nội 62 4.6 2019-05-31 21:32:56
557 ABCD b11 Yên Định 4 66 3.8 2019-05-31 21:29:52
558 ABCD b11 Yên Định 4 66 3.8 2019-05-31 21:27:59
559 Nguyễn Quang Hiếu 12a2 Đông Sơn 1 64 1 2019-05-31 21:09:56
560 Nguyễn Quang Hiếu 12a2 Đông Sơn 1 65 1 2019-05-31 21:04:46
561 Nguyễn Văn Quân 12a4 Nghi Sơn 64 2.6 2019-05-30 21:30:20
562 Nguyễn Văn Quân 12a4 Nghi Sơn 64 2.6 2019-05-30 21:29:30
563 ABCD b11 Yên Định 4 65 3.6 2019-05-30 20:56:25
564 TADT 12A2 Cẩm Thủy 1 64 5 2019-05-29 23:10:42
565 Nhã Kỳ 12A Hà nội 61 5 2019-05-29 16:04:22
566 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 63 1.4 2019-05-29 15:53:19
567 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 62 1.2 2019-05-29 15:52:45
568 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 62 1.2 2019-05-29 15:52:01
569 Triệu lệ dĩnh 12A Lam sơn 62 6 2019-05-28 23:39:58
570 Mai hương 12 Yên định 1 62 2.6 2019-05-28 21:31:16
571 Trần Vũ Đức 12A5 Thpt NHH 64 1.6 2019-05-28 20:29:50
572 Trần Vũ Đức 12A5 Thpt NHH 64 7.4 2019-05-28 20:29:11
573 ABCD b11 Yên Định 4 64 2.6 2019-05-28 20:18:12
574 tthh b10 YĐ2 64 0.8 2019-05-28 18:43:49
575 tthh b10 YĐ2 62 1.6 2019-05-28 18:40:56
576 tthh b10 YĐ2 62 1.6 2019-05-28 18:40:39
577 tthh b10 YĐ2 60 1.4 2019-05-28 18:39:10
578 tthh b10 YĐ2 59 1.6 2019-05-28 18:37:19
579 tthh b10 YĐ2 58 1.8 2019-05-28 18:35:24
580 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 64 1.4 2019-05-28 14:36:27
581 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 64 1.6 2019-05-28 14:32:55
582 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 64 1.2 2019-05-28 14:31:56
583 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 63 1.4 2019-05-28 14:30:29
584 Nguyễn Quang Hiếu 12a2 Đông Sơn 1 61 1.2 2019-05-28 08:48:50
585 Nguyễn Quang Hiếu 12a2 Đông Sơn 1 60 0.4 2019-05-28 08:48:00
586 Nguyễn Quang Hiếu 12a2 Đông Sơn 1 59 1.4 2019-05-28 08:47:08
587 Nguyễn Quang Hiếu 12a2 Đông Sơn 1 58 0.8 2019-05-28 08:45:11
588 Nguyễn Quang Hiếu 12a2 Đông Sơn 1 58 0.8 2019-05-28 08:45:10
589 Nguyễn Quang Hiếu 12a2 Đông Sơn 1 58 0.8 2019-05-28 08:45:00
590 TTT A1 thạch thành 1 64 3.6 2019-05-28 08:43:23
591 Triệu lệ dĩnh 12A Lam sơn 64 5.6 2019-05-27 23:22:41
592 Mai hương 12 Yên định 1 63 2.2 2019-05-27 22:32:39
593 nth 12a11 Yên Định 1 63 0.6 2019-05-27 06:02:39
594 nth 12a11 Yên Định 1 62 1.2 2019-05-27 06:00:07
595 nth 12a11 Yên Định 1 61 1.2 2019-05-27 05:58:16
596 Trịnh Hồng 12A yên định 1 60 2.6 2019-05-26 22:00:50
597 Nhã Kỳ 12A Hà nội 56 0.8 2019-05-26 21:57:57
598 Nhã Kỳ 12A Hà nội 60 5.6 2019-05-26 21:52:24
599 Nhã Kỳ 12A Hà nội 60 5.6 2019-05-26 21:48:30
600 Cao Xuân Bắc 12 Nghi Sơn 58 1.6 2019-05-26 21:16:35
601 Trần_Quang_Khải 10A1 Nghi Sơn 63 2.6 2019-05-26 20:04:25
602 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 56 1.2 2019-05-26 15:54:08
603 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 61 1.2 2019-05-26 15:53:28
604 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 61 1.2 2019-05-26 15:52:41
605 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 60 0.4 2019-05-26 15:52:06
606 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 60 0.4 2019-05-26 15:51:16
607 Trịnh 12 Thpt 61 3.4 2019-05-26 12:05:19
608 Phương Nhi 12A Yên Định 1 62 2.2 2019-05-25 22:22:24
609 Mai hương 12 Yên định 1 61 2.4 2019-05-25 21:36:08
610 Mai lan 12b Thiệu Hóa 61 1 2019-05-25 21:05:41
611 Mai lan 12b Thiệu Hóa 62 2.4 2019-05-25 21:02:46
612 Mai lan 12b Thiệu Hóa 61 3.8 2019-05-25 20:55:30
613 TADT 12A2 Cẩm Thủy 1 61 1.2 2019-05-25 20:09:23
614 TADT 12A2 Cẩm Thủy 1 60 0.6 2019-05-25 20:07:26
615 Trang 12A1 Cẩm thủy 1 62 8.2 2019-05-25 01:15:31
616 Đỗ Thanh Tùng 12A1 Đông Sơn 1 62 7 2019-05-25 00:42:23
617 Lê Tài Tuấn Anh 12A1 Đông Sơn 1 62 7.8 2019-05-25 00:06:22
618 Doãn Đình Tâm 12A1 Đông Sơn 1 62 7.6 2019-05-24 23:46:03
619 Trương Quốc Đạt 12a2 Cẩm Thủy 1 62 4.6 2019-05-24 23:40:21
620 Doãn Quốc Toán 12A1 Đông Sơn 1 62 8.6 2019-05-24 23:39:52
621 Khánh Linh 12a1 Đông Sơn 1 62 7.8 2019-05-24 23:38:42
622 Thiều Công 12a1 Đông Sơn 1 62 7.8 2019-05-24 23:37:02
623 Lalâla A8 Bn 62 0.6 2019-05-24 23:29:56
624 Lê Thu Uyên 12A1 Đông Sơn 1 62 5.8 2019-05-24 23:27:46
625 Nguyễn Xuân Thiện 12A1 Đông Sơn 1 62 7.8 2019-05-24 23:26:10
626 Lê Thu Uyên 12A1 Đông Sơn 1 62 6 2019-05-24 23:24:28
627 Phạm Huy 12a1 Đông Sơn 1 62 8.4 2019-05-24 23:24:05
628 Nguyễn Xuân Thiện 12A1 Đông Sơn 1 62 7.8 2019-05-24 23:23:58
629 Đàm Quang Trường 12A1 Đông Sơn 1 62 7.6 2019-05-24 23:22:11
630 Trần Thị Trà Giang ct1 12A1 Cẩm Thủy 1 62 7.2 2019-05-24 23:20:20
631 Nguyễn Thị Phương 12A1 Đông Sơn 1 62 8.2 2019-05-24 23:19:25
632 Lê Hoàng Huy 12A1 Đông Sơn 1 62 6.8 2019-05-24 23:18:30
633 Thiều Ngọc Lâm 12a1 Đông Sơn 1 62 7.2 2019-05-24 23:18:22
634 Thiều Ngọc Lâm 12a1 Đông Sơn 1 62 7.2 2019-05-24 23:18:02
635 trần ngân hà 12a1 cẩm thủy 1 62 8.4 2019-05-24 23:16:22
636 Lê Đình Linh 12A1 Đông Sơn 1 62 6.6 2019-05-24 23:15:51
637 Lê Đình Linh 12A1 Đông Sơn 1 62 6.6 2019-05-24 23:15:25
638 Nguyễn Ngọc Ánh 12A1 Đông Sơn 1 62 7.8 2019-05-24 23:11:43
639 Nguyễn Ngọc Ánh 12A1 Đông Sơn 1 62 7.8 2019-05-24 23:08:44
640 Mai Anh Lê 12A1 Đông Sơn 1 62 6.4 2019-05-24 23:08:43
641 Lê Xuân Dũng 12A1 Đông Sơn 1 62 8.2 2019-05-24 23:06:51
642 trần hà 12a1 Cẩm thủy 1 62 6.2 2019-05-24 23:05:34
643 Hoàng Bá Nhật P1 Nguyễn Huệ 58 0.8 2019-05-24 23:03:15
644 Hoàng Bá Nhật P1 Nguyễn Huệ 58 0.8 2019-05-24 23:02:46
645 Lê quang nhật 12a1 Đông Sơn 1 62 9.2 2019-05-24 22:56:22
646 Lê Thị Vân Anh 12A1 Đông Sơn 1 62 6.8 2019-05-24 22:55:05
647 Lê Minh Thức 12A1 Đông Sơn 1 62 9 2019-05-24 22:53:21
648 Đỗ Hoàng Lan 12A1 Đông Sơn 1 62 6.8 2019-05-24 22:53:17
649 Lê Huyền Trang 12A1 Đông Sơn 1 62 7.2 2019-05-24 22:52:51
650 Lê Thị Thu Thủy 12A1 Đông Sơn 1 62 7.2 2019-05-24 22:50:50
651 Lê Thị Trang 12A1 Đông Sơn 1 62 7.6 2019-05-24 22:42:31
652 khúc thị quỳnh anh 12a1 Đông Sơn 1 62 7.8 2019-05-24 22:40:00
653 khúc thị quỳnh anh 12a1 Đông Sơn 1 62 7.8 2019-05-24 22:39:52
654 khúc thị quỳnh anh 12a1 Đông Sơn 1 62 7.8 2019-05-24 22:39:31
655 Thiều Quang Đạt 12A1 Đông Sơn 1 62 8.6 2019-05-24 22:32:06
656 lê hữu minh 12a1 Đông Sơn 1 62 7.4 2019-05-24 22:31:41
657 Thiều Quang Đạt 12A1 Đông Sơn 1 62 8.6 2019-05-24 22:31:24
658 tống thị hoa 12b yên định 62 7.2 2019-05-24 22:30:23
659 tống thị hoa 12b yên định 62 7.2 2019-05-24 22:28:52
660 tống thị hoa 12b yên định 62 7.2 2019-05-24 22:27:47
661 Lê Quỳnh Anh 12A2 Cẩm Thủy 1 62 7.2 2019-05-24 22:27:20
662 Lê Quỳnh Anh 12A2 Cẩm Thủy 1 62 4.8 2019-05-24 22:23:20
663 Làm 30 Câu Đầu 12A1 Cẩm Thủy 1 62 3.4 2019-05-24 22:19:14
664 Lê Thu Phương 12a1 Đông Sơn 1 62 5.8 2019-05-24 22:15:00
665 lu 1 Lê Văn Hưu 62 4.8 2019-05-24 22:13:15
666 . . . 62 0.8 2019-05-24 21:55:02
667 j4 c2 Lê Văn Hưu 62 3.6 2019-05-24 21:32:14
668 Trần_Quang_Khải 10A1 Nghi Sơn 57 2.8 2019-05-24 21:21:25
669 Nguyễn Thị Mai Trang 12a THPT NHX 62 2 2019-05-24 21:17:50
670 Bùi Quốc Trung A8 Yên Định 1 62 1.4 2019-05-24 21:14:24
671 Bùi Quốc Trung A8 Yên Định 1 62 2.6 2019-05-24 21:09:28
672 Abcxyz 12 THPT 62 2.2 2019-05-24 21:08:56
673 Minh A9 Yên định 1 62 1.4 2019-05-24 21:08:23
674 nth 12a11 Yên Định 1 60 0.4 2019-05-24 11:41:35
675 nth 12a11 Yên Định 1 59 0.8 2019-05-24 11:39:54
676 nth 12a11 Yên Định 1 58 1.2 2019-05-24 11:36:50
677 nth 12a11 Yên Định 1 58 0.8 2019-05-24 11:35:19
678 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 59 1.2 2019-05-24 07:13:00
679 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 60 0.4 2019-05-24 07:07:40
680 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 61 1 2019-05-24 07:05:37
681 Triệu lệ dĩnh 12A Lam sơn 61 5 2019-05-23 23:43:01
682 tthh b10 YĐ2 61 4.8 2019-05-23 23:14:49
683 tthh b10 YĐ2 61 4.8 2019-05-23 23:14:20
684 TTT A1 thạch thành 1 61 3.8 2019-05-23 21:25:51
685 TTT A1 thạch thành 1 61 3.4 2019-05-23 21:23:15
686 Phượng hoàng b11 Yên Định 2 61 6.2 2019-05-23 20:45:01
687 TTT A1 thạch thành 1 60 3 2019-05-23 20:41:53
688 Cao Xuân Bắc 12 Nghi Sơn 58 3.2 2019-05-22 23:24:04
689 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 59 1.4 2019-05-22 21:41:08
690 TTT A1 thạch thành 1 59 1.8 2019-05-22 19:42:46
691 Mai hương 12 Yên định 1 58 2.2 2019-05-22 15:40:20
692 Mai hương 12 Yên định 1 57 1.8 2019-05-22 15:38:34
693 Mai hương 12 Yên định 1 56 2.6 2019-05-22 15:36:27
694 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 58 0.8 2019-05-22 11:58:59
695 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 57 0.8 2019-05-22 11:58:05
696 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 57 0.8 2019-05-22 11:57:13
697 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 59 1.4 2019-05-22 07:05:18
698 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 57 1.6 2019-05-22 07:03:15
699 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 58 1.8 2019-05-22 06:59:58
700 Nguyễn Thành Đạt 12A1 Mai Sơn 59 7.6 2019-05-21 22:02:35
701 pham quynh mai 12A1 Cẩm Thủy 1 58 7.6 2019-05-21 21:59:25
702 Quyết Tâm A1 Mộc Lị 59 2.8 2019-05-21 21:58:35
703 pham quynh mai 12A1 Cẩm Thủy 1 58 7.6 2019-05-21 21:50:19
704 Lâm Anh 12a2 THPT 56 6.6 2019-05-21 16:07:43
705 Lâm Anh 12a2 THPT 55 5.6 2019-05-21 08:40:14
706 Lê Hoàng Huy 12A1 Đông Sơn 1 56 1 2019-05-20 23:00:45
707 Lê minh tuấn 12a3 Cẩm Thủy1 58 4.8 2019-05-20 21:18:42
708 Phượng hoàng b11 Yên Định 2 58 3.8 2019-05-20 20:56:34
709 nth 12a11 Yên Định 1 57 1 2019-05-20 19:22:43
710 Lê Hoàng Huy 12A1 Đông Sơn 1 56 6.6 2019-05-20 00:19:22
711 Lê Hoàng Huy 12A1 Đông Sơn 1 56 6.6 2019-05-20 00:18:06
712 aaaaa b c 56 2.6 2019-05-19 23:16:47
713 . . . 57 1 2019-05-19 23:13:19
714 Triệu lệ dĩnh 12A Lam sơn 57 6.8 2019-05-19 22:38:05
715 Lường Minh Quang 12A2 Cẩm Thủy 1 57 5 2019-05-19 22:24:31
716 Triệu lệ dĩnh 12A Lam sơn 56 7.4 2019-05-19 21:40:14
717 Trương Quốc Đạt 12a2 Cẩm Thủy 1 56 6.8 2019-05-19 18:50:21
718 Trương Quốc Đạt 12a2 Cẩm Thủy 1 56 6.8 2019-05-19 18:46:29
719 Trương Quốc Đạt 12a2 Cẩm Thủy 1 56 6.8 2019-05-19 18:43:26
720 Đỗ Đình Khải 12a2 Cẩm Thủy 1 56 6.2 2019-05-19 15:58:04
721 Đỗ Đình Khải 12a2 Cẩm Thủy 1 56 5.8 2019-05-19 15:48:30
722 sun 10B TC1 50 5.2 2019-05-18 22:54:10
723 Tô Thanh Nhàn 12A2 Thpt Cẩm Thuỷ 1 56 4.6 2019-05-18 20:31:06
724 Doãn Đình Tâm 12A1 Đông Sơn 1 56 8.2 2019-05-18 13:58:14
725 le tri phu 12b10 trung tam gdtx 54 1.2 2019-05-18 10:58:42
726 Trịnh Tuấn anh A2 Cẩm Thủy 1 56 7.2 2019-05-18 10:44:42
727 Mai hương 12 Yên định 1 55 2.8 2019-05-18 10:42:07
728 Lê thị Ngà 12a2 Chu Văn An 54 7.6 2019-05-18 09:51:34
729 Lê thị Ngà 12a2 Chu Văn An 54 6 2019-05-18 09:43:12
730 nth 12a11 Yên Định 1 56 1.2 2019-05-18 05:10:39
731 Lê Quỳnh Anh 12A2 Cẩm Thủy 1 56 7.6 2019-05-18 00:50:32
732 Nguyễn Thị Trang 12A1 Cẩm Thủy 1 56 7.8 2019-05-18 00:40:52
733 Phạm Chi Mai 12A1 Đông Sơn 1 56 8.6 2019-05-17 23:57:24
734 Doãn Quốc Toán 12A1 Đông Sơn 1 56 8.4 2019-05-17 23:47:06
735 Lê Tài Tuấn Anh 12A1 Đông Sơn 1 56 7.6 2019-05-17 23:46:23
736 Lê Văn Anh 12a1 Đông Sơn 1 56 7.4 2019-05-17 23:28:30
737 Lê Minh Thức 12A1 Đông Sơn 1 56 8.4 2019-05-17 23:25:44
738 Đàm Quang Trường 12A1 Đông Sơn 1 56 8.6 2019-05-17 23:24:16
739 ngân hà 12a1 cẩm thủy 1 56 8.8 2019-05-17 23:22:48
740 Lê Đình Linh 12A1 Đông Sơn 1 56 7.4 2019-05-17 23:22:40
741 Đỗ Thanh Tùng 12A1 Đông Sơn 1 56 7.8 2019-05-17 23:22:17
742 Nguyễn Thị Ngọc Quyên 12a2 Cẩm Thủy 1 56 5.2 2019-05-17 23:15:19
743 Nguyễn Thị Phương 12A1 Đông Sơn 1 56 8.8 2019-05-17 23:13:26
744 Nguyễn Xuân Thiện 12A1 Đông Sơn 1 56 8.2 2019-05-17 23:11:00
745 Thiều Quang Đạt 12A1 Đông Sơn 1 56 8.4 2019-05-17 23:09:52
746 Khánh Linh 12a1 Đông Sơn 1 56 8.6 2019-05-17 23:04:29
747 Nguyễn Ngọc Ánh 12A1 Đông Sơn 1 56 7.6 2019-05-17 23:02:21
748 Đỗ Hoàng Lan 12A1 Đông Sơn 1 56 7.8 2019-05-17 23:02:03
749 Hoàng Thảo Minh 12a2 Chu Văn An 56 2 2019-05-17 22:59:11
750 Lê Thị Trang 12A1 Đông Sơn 1 56 8.2 2019-05-17 22:55:08
751 Lê Huyền Trang 12A1 Đông Sơn 1 56 8.4 2019-05-17 22:50:48
752 Phạm Huy 12a1 Đông Sơn 1 56 8.4 2019-05-17 22:49:50
753 Lê quang nhật 12a1 Đông Sơn 1 56 8.8 2019-05-17 22:49:35
754 Hoàng Thảo Minh 12a2 Chu Văn An 56 8.6 2019-05-17 22:49:33
755 Thiều Ngọc Lâm 12a1 Đông Sơn 1 56 8.2 2019-05-17 22:49:22
756 Hoàng Thảo Minh 12a2 Chu Văn An 56 8.6 2019-05-17 22:48:40
757 Mai Anh Lê 12A1 Đông Sơn 1 56 7.6 2019-05-17 22:47:43
758 khúc thị quỳnh anh 12a1 Đông Sơn 1 56 7.8 2019-05-17 22:47:40
759 Lê Thị Vân Anh 12A1 Đông Sơn 1 56 8.8 2019-05-17 22:46:24
760 Thiều Ngọc Lâm 12a1 Đông Sơn 1 56 8.2 2019-05-17 22:46:09
761 khúc thị quỳnh anh 12a1 Đông Sơn 1 56 7.8 2019-05-17 22:44:39
762 Lê Thị Thu Thủy 12A1 Đông Sơn 1 56 8.4 2019-05-17 22:43:29
763 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 56 1.2 2019-05-17 22:43:00
764 Lê Thu Phương 12a1 Đông Sơn 1 56 6.8 2019-05-17 22:42:37
765 Thiều Quang Đạt 12A1 Đông Sơn 1 56 8.4 2019-05-17 22:42:06
766 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 46 0.6 2019-05-17 22:41:37
767 Thiều Quang Đạt 12A1 Đông Sơn 1 56 8.4 2019-05-17 22:41:35
768 Mai Anh Lê 12A1 Đông Sơn 1 56 7.6 2019-05-17 22:41:32
769 Thiều Công 12a1 Đông Sơn 1 56 7.2 2019-05-17 22:41:30
770 Thiều Công 12a1 Đông Sơn 1 56 7.2 2019-05-17 22:41:09
771 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 55 1.2 2019-05-17 22:40:11
772 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 54 1.2 2019-05-17 22:38:39
773 Lê Thu Phương 12a1 Đông Sơn 1 55 3.2 2019-05-17 22:37:58
774 Lê Trà My 12A1 Đông Sơn 1 56 8.6 2019-05-17 22:33:15
775 Dương Thị Hồng 12 Quảng Xương 4 56 7.2 2019-05-17 22:31:00
776 Hoàng Bá Nhật P1 Nguyễn Huệ 56 7.4 2019-05-17 22:30:29
777 vũ lê 12b4 TTGDTX 56 0.4 2019-05-17 22:21:23
778 lu 1 Lê Văn Hưu 56 5.8 2019-05-17 22:20:12
779 vũ lê 12b4 TTGDTX 56 0.4 2019-05-17 22:17:52
780 Mural Đấu hạng Liên Quân Mobile 56 1.6 2019-05-17 22:15:43
781 Trương Thảo Linh 12A3 Triệu Sơn 3 56 6.4 2019-05-17 22:11:52
782 Trần Thảo MY 12A3 Hoàng Hóa 4 56 7 2019-05-17 22:06:53
783 Nguyễn Hải 12A1 Thuận Thành 1 56 9.2 2019-05-17 22:05:51
784 Nguyễn Thành Đạt 12A1 Mai Sơn 56 7.8 2019-05-17 21:54:22
785 Quyết Tâm A1 Mộc Lị 56 5 2019-05-17 21:45:34
786 Lalâla A8 Bn 56 2.2 2019-05-17 21:44:55
787 Hoàng Trọng Hòa 12a2 Chu Văn An 56 8.8 2019-05-17 21:44:25
788 Tô Thanh Nhàn 12A2 Thpt Cẩm Thuỷ 1 54 1.4 2019-05-17 19:43:52
789 gia cat luong a1 Đông Sơn 1 55 0.6 2019-05-17 15:34:10
790 Nguyễn Thị Ngọc Quyên 12a2 Cẩm Thủy 1 51 6.6 2019-05-17 07:54:21
791 Nguyễn mai chinh 12a3 Cẩm Thủy 1 52 5.6 2019-05-17 01:12:28
792 TAPDT 12A2 Cẩm Thủy 1 55 5.2 2019-05-16 23:15:21
793 Mai hương 12 Yên định 1 54 3 2019-05-16 23:12:00
794 TADT 12A2 Cẩm Thủy 1 55 4.2 2019-05-16 23:07:51
795 tthh b10 YĐ2 55 2.2 2019-05-16 22:44:05
796 tthh b10 YĐ2 55 2.2 2019-05-16 22:43:50
797 Trương Thảo Linh 12A3 Triệu Sơn 3 55 2.8 2019-05-16 22:37:08
798 @ b10 YĐ2 55 2.8 2019-05-16 22:32:51
799 @ b10 YĐ2 55 3.4 2019-05-16 22:30:45
800 @ b10 YĐ2 55 3.4 2019-05-16 22:30:31
801 Nguyễn Thành Đạt 12A1 Mai Sơn 55 6.8 2019-05-16 22:21:04
802 errol Đấu hạng Liên Quân Mobile 55 10 2019-05-16 22:19:15
803 Trịnh Hải Bình 12A1 Hoàng Hóa 4 55 5.4 2019-05-16 22:04:22
804 Triệu lệ dĩnh 12A Lam sơn 55 4.4 2019-05-16 21:41:36
805 Lâm Anh 12a2 THPT 52 1.6 2019-05-16 21:29:19
806 Lâm Anh 12a2 THPT 51 6.6 2019-05-16 21:23:17
807 nth 12a11 Yên Định 1 55 3.2 2019-05-16 21:08:58
808 Quyết Tâm A1 Mộc Lị 55 4.2 2019-05-16 21:04:12
809 abcd a trường khác 55 2.8 2019-05-16 21:04:06
810 . . . 55 1.6 2019-05-16 21:03:57
811 abcd a trường khác 55 2.8 2019-05-16 21:03:02
812 Amy A1 Thạch thành 1 55 2.2 2019-05-16 21:02:05
813 abcd a trường khác 55 2.8 2019-05-16 21:00:42
814 Sdhj 12 Thpt 55 1.8 2019-05-16 20:59:40
815 ABCD b11 Yên Định 4 55 3.4 2019-05-16 20:54:46
816 Tô Thanh Nhàn 12A2 Thpt Cẩm Thuỷ 1 54 4.4 2019-05-16 20:50:05
817 TTT A1 thạch thành 1 55 2.8 2019-05-16 20:42:29
818 TTT A1 thạch thành 1 54 2.4 2019-05-16 19:37:53
819 Triệu lệ dĩnh 12A Lam sơn 47 7 2019-05-16 16:34:19
820 Nguyễn Thành Đạt 12A1 Mai Sơn 54 7.8 2019-05-16 12:57:45
821 Quyết Tâm A1 Mộc Lị 54 5.2 2019-05-16 12:49:32
822 Cao Xuân Bắc 12 Nghi Sơn 52 2.6 2019-05-15 22:52:30
823 Cao Xuân Bắc 12 Nghi Sơn 52 0.8 2019-05-15 22:47:27
824 Cao Xuân Bắc 12 Nghi Sơn 52 3 2019-05-15 22:36:34
825 Triệu lệ dĩnh 12A Lam sơn 52 6.6 2019-05-15 22:33:30
826 Trương Quốc Đạt 12a2 Cẩm Thủy 1 54 6.2 2019-05-15 22:22:56
827 Mai hương 12 Yên định 1 49 3.2 2019-05-15 21:41:47
828 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 46 1.4 2019-05-15 21:39:32
829 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 54 1.2 2019-05-15 21:37:56
830 Phượng hoàng b11 Yên Định 2 54 3.8 2019-05-15 20:36:23
831 Mai hương 12 Yên định 1 51 2.6 2019-05-15 18:30:50
832 Mai hương 12 Yên định 1 52 3.2 2019-05-15 18:29:18
833 Nguyễn Thị Ngọc Quyên 12a2 Cẩm Thủy 1 51 5.4 2019-05-15 10:23:50
834 Chịu 10 Yên Định 1 52 7.2 2019-05-15 09:13:19
835 Nguyễn Thị Ngọc Quyên 12a2 Cẩm Thủy 1 47 5.2 2019-05-15 08:52:24
836 Nguyễn Thị Ngọc Quyên 12a2 Cẩm Thủy 1 47 5.4 2019-05-15 08:43:45
837 Nguyễn Thành Đạt 12A1 Mai Sơn 51 7.4 2019-05-15 07:00:51
838 Quyết Tâm A1 Mộc Lị 51 4.6 2019-05-15 06:46:37
839 Lường Minh Quang 12A2 Cẩm Thủy 1 51 6.6 2019-05-14 23:51:16
840 Quyết Tâm A1 Mộc Lị 49 5.4 2019-05-14 23:28:15
841 Trần Thảo MY 12A3 Hoàng Hóa 4 51 7 2019-05-14 23:26:13
842 TADT 12A2 Cẩm Thủy 1 52 5.8 2019-05-14 23:14:20
843 nth 12a11 Yên Định 1 52 7.6 2019-05-14 22:58:24
844 Trần Quang Khải 10A1 Nghi Sơn 52 7.6 2019-05-14 22:20:24
845 Trần Quang Khải 10A1 Nghi Sơn 52 7.6 2019-05-14 22:19:58
846 Nguyễn mai chinh 12a3 Cẩm Thủy 1 51 4.6 2019-05-14 21:57:33
847 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 52 1.4 2019-05-14 21:32:13
848 Minh A9 Yên định 1 52 2.6 2019-05-14 21:19:44
849 Phượng hoàng b11 Yên Định 2 52 6.6 2019-05-14 21:02:01
850 Lê minh tuấn 12a3 Cẩm Thủy1 52 4 2019-05-14 20:46:03
851 Ánh 12A2 Cẩm Thủy 1 51 4.2 2019-05-14 20:41:14
852 TTT A1 thạch thành 1 52 2.2 2019-05-14 20:09:00
853 Tô Thanh Nhàn 12A2 Thpt Cẩm Thuỷ 1 51 7 2019-05-14 19:50:19
854 Tô Thanh Nhàn 12A2 Thpt Cẩm Thuỷ 1 51 5 2019-05-14 19:41:34
855 TTT A1 thạch thành 1 51 3 2019-05-14 19:37:21
856 nth 12a11 Yên Định 1 48 1.8 2019-05-14 12:14:30
857 nth 12a11 Yên Định 1 48 1.8 2019-05-14 12:08:55
858 nth 12a11 Yên Định 1 45 1.2 2019-05-14 11:38:25
859 Trần_Quang_Khải 10A1 Nghi Sơn 51 8 2019-05-14 09:35:45
860 Phạm Văn Phúc 10a1 Nghi Sơn 31 8.8 2019-05-14 09:35:21
861 Trần_Quang_Khải 10A1 Nghi Sơn 51 8 2019-05-14 09:34:50
862 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 46 1 2019-05-14 05:34:28
863 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 51 0.8 2019-05-14 05:32:04
864 nth 12a11 Yên Định 1 49 6.2 2019-05-14 00:27:17
865 Phương B6 Yên định 3 51 2.8 2019-05-13 22:56:23
866 Tô Thanh Nhàn 12A2 Thpt Cẩm Thuỷ 1 49 3.2 2019-05-13 22:28:40
867 Phượng hoàng b11 Yên Định 2 51 4.4 2019-05-13 21:44:09
868 Mai Nam 10A1 Nghi Sơn 36 3.4 2019-05-13 21:24:21
869 sun 10B TC1 31 5.2 2019-05-13 21:18:36
870 Phạm Văn Phúc 10a1 Nghi Sơn 29 9.2 2019-05-13 20:47:33
871 Phượng hoàng b11 Yên Định 2 49 5.8 2019-05-13 20:23:23
872 Mai Nam 10A1 Nghi Sơn 36 2.2 2019-05-13 19:59:15
873 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 48 2.4 2019-05-13 07:41:38
874 Lê Quỳnh Anh 12A2 Cẩm Thủy 1 49 7 2019-05-13 02:56:10
875 dũng ct A1 Thạch Thành 1 49 8.6 2019-05-13 00:43:46
876 trần thị ngân hà 12a1 Cẩm Thủy 1 49 0.2 2019-05-13 00:23:24
877 Nguyễn văn toàn 12a6 Đông Sơn 2 48 4.2 2019-05-12 22:45:03
878 Nguyễn văn toàn 12a6 Đông Sơn 2 48 3.2 2019-05-12 22:34:26
879 Nguyễn mai chinh 12a3 Cẩm Thủy 1 48 7 2019-05-12 21:57:27
880 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 49 1.4 2019-05-12 21:40:55
881 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 47 0.8 2019-05-12 21:39:34
882 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 48 2 2019-05-12 21:37:55
883 Phạm Văn Phúc 10a1 Nghi Sơn 38 8.2 2019-05-12 21:17:14
884 trần thị ngân hà 12a1 Cẩm Thủy 1 42 1.2 2019-05-12 19:48:45
885 trần thị ngân hà 12a1 Cẩm Thủy 1 47 0.6 2019-05-12 19:48:03
886 trần thị ngân hà 12a1 Cẩm Thủy 1 47 0.6 2019-05-12 19:46:53
887 trần thị ngân hà 12a1 Cẩm Thủy 1 47 0.6 2019-05-12 19:45:16
888 trần thị ngân hà 12a1 Cẩm Thủy 1 48 1 2019-05-12 18:58:22
889 phạm minh 12a1 Cẩm Thủy 1 47 7.8 2019-05-12 16:54:35
890 dũng ct A1 Thạch Thành 1 48 8.4 2019-05-11 23:16:02
891 Lê Văn Anh 12a1 Đông Sơn 1 47 8.4 2019-05-11 18:46:24
892 M H 12A1 Cẩm Thuỷ 1 47 5.4 2019-05-11 16:06:59
893 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 44 1 2019-05-11 14:23:05
894 Không Có Tên 12A12 Cẩm Thủy 1 46 1.6 2019-05-11 13:41:50
895 Không Có Tên 12A12 Cẩm Thủy 1 40 3.2 2019-05-11 13:06:04
896 Lê Đình Linh 12A1 Đông Sơn 1 47 9 2019-05-11 12:33:05
897 Nguyễn Thị Ngọc Quyên 12a2 Cẩm Thủy 1 47 4.4 2019-05-11 10:58:00
898 T U 12A2 Cẩm Thuỷ 1 47 5.4 2019-05-11 10:26:46
899 Thanh xuân 12 Cẩm Thủy 1 47 6 2019-05-11 08:49:02
900 Phạm Thúy Hằng 12A2 Cẩm Thủy 1 44 3 2019-05-11 08:23:30
901 Đỗ Đình Khải 12a2 Cẩm Thủy 1 47 6 2019-05-11 07:39:18
902 Nguyễn Thị Trang 12A1 Cẩm Thủy 1 47 8.4 2019-05-11 01:09:24
903 Nguyễn Công Minh 12B Quảng Xương 4 47 7.4 2019-05-11 00:34:42
904 Doãn Quốc Toán 12A1 Đông Sơn 1 47 8.8 2019-05-11 00:01:47
905 Tô Thanh Nhàn 12A2 Thpt Cẩm Thuỷ 1 47 3.8 2019-05-11 00:00:59
906 TAPDT 12A2 Cẩm Thủy 1 47 6.8 2019-05-10 23:59:19
907 Mai hương 12 Yên định 1 45 2.6 2019-05-10 23:58:44
908 Lê Anh Quân 12A Quảng Xương 4 47 0.8 2019-05-10 23:57:02
909 Mai hương 12 Yên định 1 46 3.2 2019-05-10 23:55:42
910 Lê Anh Quân 12A Quảng Xương 4 47 8 2019-05-10 23:54:09
911 TADT 12A2 Cẩm Thủy 1 47 5.8 2019-05-10 23:53:24
912 Đàm Quang Trường 12A1 Đông Sơn 1 47 9 2019-05-10 23:51:03
913 Phạm Quyết 12a2 Cẩm Thủy 1 47 5.2 2019-05-10 23:47:09
914 Hà xuân bảo chung 12a1 Đông sơn 1 47 8.4 2019-05-10 23:42:41
915 TADT 12A2 Cẩm Thủy 1 47 5 2019-05-10 23:41:11
916 Lê Anh Quân 12A Quảng Xương 4 42 1.4 2019-05-10 23:34:37
917 Quốc Cường A2 Cẩm Thủy 1 47 5.4 2019-05-10 23:30:14
918 Lê Xuân Dũng 12A1 Đông Sơn 1 47 9.2 2019-05-10 23:26:00
919 Thiều Ngọc Lâm 12a1 Đông Sơn 1 47 9.2 2019-05-10 23:25:27
920 Đỗ Ngọc Anh 12A1 Cẩm Thủy 1 47 8.2 2019-05-10 23:24:04
921 Doãn Thị Thùy Dung 12A1 Đông Sơn 1 47 8 2019-05-10 23:20:31
922 Khánh Linh 12a1 Đông Sơn 1 47 8.4 2019-05-10 23:19:31
923 THANH tùng 12a1 Đông Sơn 1 47 8.2 2019-05-10 23:19:09
924 Phạm Thu Hà 12A1 Cẩm Thủy 1 47 7.6 2019-05-10 23:15:52
925 Phạm Thu Hà 12A1 Cẩm Thủy 1 47 7.6 2019-05-10 23:15:06
926 Trương Quý Quyền 12A1 Cẩm Thủy 1 47 6.6 2019-05-10 23:12:38
927 Nguyễn Thị Mây 12 Quảng Xương 4 47 8 2019-05-10 23:12:04
928 Phạm Chi Mai 12A1 Đông Sơn 1 47 9.6 2019-05-10 23:11:30
929 Lê Bảo Bình 12A Quảng Xương 4 47 1.2 2019-05-10 23:10:52
930 Lê Quang Nhật 12a1 Đông Sơn 1 47 9.2 2019-05-10 23:10:16
931 Trần Thị Trà Giang 12a1 Cẩm Thủy 1 47 9 2019-05-10 23:09:55
932 Phạm Thu Hà 12A1 Cẩm Thủy 1 47 7.4 2019-05-10 23:07:30
933 Bùi Ngọc Nam 12A Quảng Xương 4 47 8 2019-05-10 23:04:35
934 Nguyễn Thị Mây 12 Quảng Xương 4 47 8 2019-05-10 23:04:20
935 Thiều Công 12a1 Đông Sơn 1 47 8.4 2019-05-10 23:03:48
936 Thiều Công 12a1 Đông Sơn 1 47 8.4 2019-05-10 23:03:39
937 Thiều Công 12a1 Đông Sơn 1 47 8.4 2019-05-10 23:03:31
938 Nguyễn Ngọc Ánh 12A1 Đông Sơn 1 47 8.8 2019-05-10 23:03:24
939 Lê Huyền Trang 12A1 Đông Sơn 1 47 8.4 2019-05-10 23:02:41
940 Lê Bảo Bình 12A Quảng Xương 4 47 8.6 2019-05-10 23:00:33
941 Bùi Ngọc Nam 12A Quảng Xương 4 47 8 2019-05-10 22:59:07
942 Quý 12a1 Cẩm Thủy 1 47 6.6 2019-05-10 22:56:50
943 Lê Thanh Sơn 12A1 Cẩm Thủy 1 47 7 2019-05-10 22:55:51
944 Mãi không được 10 12A1 Cẩm Thủy 1 47 9.8 2019-05-10 22:55:42
945 Trịnh Tuấn anh A2 Cẩm Thủy 1 47 7.4 2019-05-10 22:55:13
946 Nguyễn Thị Phương 12A1 Đông Sơn 1 47 8.2 2019-05-10 22:54:41
947 Đỗ Hoàng Lan 12A1 Đông Sơn 1 47 7.4 2019-05-10 22:54:36
948 Lê Thu Phương 12a1 Đông Sơn 1 47 8.2 2019-05-10 22:50:52
949 Doãn Đình Tâm 12A1 Đông Sơn 1 47 8 2019-05-10 22:50:46
950 Đặng Minh Đức 12A1 Cẩm Thủy 1 47 8 2019-05-10 22:49:23
951 khúc thị quỳnh anh 12a1 Đông Sơn 1 47 8.8 2019-05-10 22:48:43
952 vũ lê 12b4 TTGDTX 47 5 2019-05-10 22:48:41
953 Quý 12a1 Cẩm Thủy 1 47 6.6 2019-05-10 22:48:00
954 pham quynh mai 12A1 Cẩm Thủy 1 47 8.4 2019-05-10 22:47:51
955 Tao Top 1 12A1 Cẩm Thủy 1 47 10 2019-05-10 22:47:50
956 Huyền đỗ 12a2 Cẩm Thủy 1 47 3.6 2019-05-10 22:44:22
957 Trịnh Thị Dung 12A2 Cẩm Thủy 1 47 4.2 2019-05-10 22:44:00
958 Phạm Huy 12a1 Đông Sơn 1 47 8.4 2019-05-10 22:43:24
959 Huyền đỗ 12a2 Cẩm Thủy 1 47 3.6 2019-05-10 22:43:04
960 Thiều Quang Đạt 12A1 Đông Sơn 1 47 9.2 2019-05-10 22:42:56
961 Lê Tài Tuấn Anh 12A1 Đông Sơn 1 47 8.6 2019-05-10 22:42:46
962 Lê Thanh 12 Yên Định 1 47 8.2 2019-05-10 22:42:17
963 Cao Minh Thành 12A1 Cẩm Thủy 1 47 5.8 2019-05-10 22:41:51
964 Nguyễn Xuân Thiện 12A1 Đông Sơn 1 47 8.4 2019-05-10 22:40:56
965 Mai Anh Lê 12A1 Đông Sơn 1 47 6.8 2019-05-10 22:40:25
966 Trịnh Thị Dung 12A2 Cẩm Thủy 1 47 4.2 2019-05-10 22:40:04
967 vu thien an 12a1 Thạch Thành 1 47 8.8 2019-05-10 22:39:29
968 Lê Thị Vân Anh 12A1 Đông Sơn 1 47 9.6 2019-05-10 22:39:19
969 Lê Thị Trang 12A1 Đông Sơn 1 47 9.2 2019-05-10 22:39:17
970 . . . 47 9 2019-05-10 22:39:06
971 Nguyễn Tuấn Tú 12A1 Yên Định 1 47 1 2019-05-10 22:35:20
972 Lê Quỳnh Anh 12A2 Cẩm Thủy 1 47 7 2019-05-10 22:35:18
973 Lê Minh Thức 12A1 Đông Sơn 1 47 8.6 2019-05-10 22:33:55
974 Trương Quốc Đạt 12a2 Cẩm Thủy 1 47 7 2019-05-10 22:31:59
975 vu thien an 12a1 Thạch Thành 1 47 7.6 2019-05-10 22:31:23
976 Lê Thị Thu Thủy 12A1 Đông Sơn 1 47 8.8 2019-05-10 22:31:08
977 Cao Minh Thành 12A1 Cẩm Thủy 1 47 5.8 2019-05-10 22:30:57
978 lê hữu minh 12a1 Đông Sơn 1 47 8.2 2019-05-10 22:29:02
979 Lê Trà My 12A1 Đông Sơn 1 47 8.8 2019-05-10 22:28:43
980 h 1 Lê Văn Hưu 47 6.4 2019-05-10 22:28:30
981 Lường Minh Quang 12A2 Cẩm Thủy 1 47 4 2019-05-10 22:22:37
982 lê hữu minh 12a1 Đông Sơn 1 47 8.2 2019-05-10 22:22:25
983 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 44 1.4 2019-05-10 22:20:42
984 Trịnh Thị Dung 12A2 Cẩm Thủy 1 47 3.8 2019-05-10 22:10:51
985 abcd a trường khác 47 7 2019-05-10 22:10:34
986 Hoangvancanh 10a1 Nghi Sơn 18 10 2019-05-10 21:46:33
987 Hoangvancanh 10a1 Nghi Sơn 18 8 2019-05-10 21:45:39
988 Phạm Thị Hòa 12A2 Cẩm Thủy 1 47 5.8 2019-05-10 21:45:06
989 Hoangvancanh 10a1 Nghi Sơn 18 9 2019-05-10 21:44:23
990 Hoangvancanh 10a1 Nghi Sơn 18 6 2019-05-10 21:39:50
991 Hoangvancanh 10a1 Nghi Sơn 19 10 2019-05-10 21:30:07
992 Hoangvancanh 10a1 Nghi Sơn 19 9 2019-05-10 21:28:20
993 lương thế vinh 10 Chu Văn An 31 8 2019-05-10 21:28:03
994 Lalâla A8 Bn 44 2.8 2019-05-10 21:23:31
995 Lalâla A8 Bn 44 0.6 2019-05-10 21:22:01
996 Hoangvancanh 10a1 Nghi Sơn 19 7 2019-05-10 21:21:55
997 linh ngoc dam 12A1 Hàm Rồng 47 1.2 2019-05-10 21:19:47
998 Lalâla A8 Bn 35 0.4 2019-05-10 21:13:28
999 . . . 47 0.8 2019-05-10 21:03:06
1000 Mai hà 12b Lê Văn Hưu 35 4 2019-05-10 20:34:51
1001 abcd a trường khác 46 1.6 2019-05-10 19:52:51
1002 abcd a trường khác 46 1.6 2019-05-10 19:50:58
1003 Lê Duy Dụng 10A1 Nghi Sơn 42 1.2 2019-05-10 19:32:27
1004 Tô như quỳnh 12 Quảng Xương 4 43 0.4 2019-05-10 18:23:52
1005 Trịnh Minh Quân 12A1 Yên Định 1 43 0.2 2019-05-10 18:20:09
1006 Hư Ảo 12a1 Lam Sơn 46 3 2019-05-10 17:24:46
1007 Nguyenduc 10 Nghi Sơn 19 10 2019-05-10 12:51:59
1008 Nguyenduc 10 Nghi Sơn 19 9 2019-05-10 12:47:41
1009 Hoangvancanh 10a1 Nghi Sơn 22 7.1052631578947 2019-05-10 09:49:26
1010 01102003 :))) 10a1 Nghi Sơn 45 2.4 2019-05-10 09:43:19
1011 Lalâla A8 Bn 46 1.6 2019-05-10 09:17:14
1012 . . . 46 1.2 2019-05-10 06:26:55
1013 Lê Quỳnh Anh 12A2 Cẩm Thủy 1 45 6.4 2019-05-10 00:00:03
1014 NguyenThuong 12a1 Yên Định 1 46 8.8 2019-05-09 22:59:37
1015 linh ngoc dam 12A1 Hàm Rồng 46 1.4 2019-05-09 22:51:23
1016 Lalâla A8 Bn 35 2.8 2019-05-09 22:37:16
1017 Lalâla A8 Bn 32 2.6 2019-05-09 22:36:24
1018 Lalâla A8 Bn 32 2.6 2019-05-09 22:36:14
1019 Lalâla A8 Bn 10 2.4 2019-05-09 22:35:35
1020 Lalâla A8 Bn 10 2.4 2019-05-09 22:35:19
1021 Lê Duy Dụng 10A1 Nghi Sơn 45 8.2 2019-05-09 22:29:52
1022 Phượng hoàng b11 Yên Định 2 46 3.4 2019-05-09 21:53:27
1023 ABCD b11 Yên Định 4 46 3 2019-05-09 21:46:16
1024 Hoangvancanh 10a1 Nghi Sơn 46 2.4 2019-05-09 21:19:30
1025 Trần Quang Khải 10A1 Nghi Sơn 36 9 2019-05-09 20:41:58
1026 Hoangvancanh 10a1 Nghi Sơn 45 2 2019-05-09 20:38:38
1027 Mai Nam 10A1 Nghi Sơn 38 1.8 2019-05-09 17:57:08
1028 Mai Nam 10A1 Nghi Sơn 38 0.6 2019-05-09 17:51:02
1029 Mai Nam 10A1 Nghi Sơn 38 1.8 2019-05-09 17:48:36
1030 Khánh Vi 12 Yên Định 1 45 2 2019-05-09 16:06:46
1031 Khánh Vi 12 Yên Định 1 45 1 2019-05-09 16:01:02
1032 Khánh Vi 12 Yên Định 1 45 0.8 2019-05-09 06:30:17
1033 Khánh Vi 12 Yên Định 1 44 1.6 2019-05-09 06:16:56
1034 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 44 1.6 2019-05-08 23:39:20</