Trang toantracnghiem.net chuyên cung cấp đề thi online miễn phí cho học sinh THPT và cung cấp tài liệu có giá trị giúp các em có thành tích tốt nhất trong kì thi THPTQG
  1. :
  2. :
Đăng Xuất
Chào mừng đã trở lại. Chúc bạn học tập tốt !

THỜI GIAN CHO TỚI NGÀY THI THPTQG:

Kết quả thi trên trang toantracnghiem.net
TỔNG SỐ LƯỢT THÀNH VIÊN THAM GIA DỰ THI: 2454 LƯỢT

Với việc thi tính thời gian chúng tôi sẽ thống kê và sắp xếp thứ tự các trường đăng kí !!!

Thứ hạng hiện tại của các trường:

thứ tự Trường Số lượt Điểm TB
1 Yên Định 2 1 9.4
2 Hoằng Hóa 4 0 0
3 Chu Văn An 0 0
4 Quảng Xương 4 0 0
5 Yên Định 1 0 0
6 Đông Sơn 1 0 0
7 Ba Đình 0 0
8 Hàm Rồng 0 0
9 Cẩm Thủy 1 0 0
10 Thạch Thành 1 0 0
11 Nghi Sơn 0 0


Danh Sách và điểm của lớp 12B1 trường THPT Yên Định 2

TT Họ Và Tên Lớp Trường Đề số Điểm Ngày, giờ
1 Hà Thị Kim Dung B1 Yên Định 2 131 7 2019-11-15 22:00:15
2 Lan Anh B1 Yên Định 2 113 8.4 2019-10-11 22:25:57
3 Lan Anh B1 Yên Định 2 113 7.4 2019-10-11 22:17:58
4 Lan Anh B1 Yên Định 2 103 7.75 2019-10-04 22:50:49
5 Lan Anh B1 Yên Định 2 103 3 2019-10-04 22:43:42
6 Lan Anh B1 Yên Định 2 101 9.2 2019-10-04 20:29:58
7 Lan Anh B1 Yên Định 2 101 7.2 2019-10-04 12:27:51
8 Lan Anh B1 Yên Định 2 105 3 2019-09-21 21:07:22
9 Hà Thị Kim Dung B1 Yên Định 2 102 5 2019-09-20 11:03:17
10 Trịnh Trọng Trung B1 Yên Định 2 96 1 2019-09-18 20:17:03
11 Lan Anh B1 Yên Định 2 98 5.2 2019-09-11 20:51:14
12 Anh Quỳnh Trịnh 12b1 Yên Định 2 86 3.2 2019-06-24 23:06:44
13 Nguyễn thị tuyết nhung 12b1 Yên Định 2 90 7.8 2019-06-23 23:09:49
14 Trung không sít B1 Yd2 88 3 2019-06-22 08:26:08
15 nguyễn huy 12B1 Quảng xương 2 86 3.2 2019-06-20 19:04:23
16 Anh Quỳnh Trịnh 12b1 Yên Định 2 81 6.2 2019-06-16 04:15:57
17 Nguyễn thị tuyết nhung 12b1 Yên Định 2 81 7.8 2019-06-15 00:05:15
18 Nguyễn Thảo Lan 12B1 Yên Định 2 81 7.2 2019-06-15 00:05:03
19 Nguyễn Thảo Lan 12B1 Yên Định 2 81 7.2 2019-06-15 00:02:11
20 Nguyễn Thảo Lan 12B1 Yên Định 2 81 7.2 2019-06-14 23:59:10
21 Trịnh Hùng Anh 12B1 Yên Định 2 81 7.6 2019-06-14 23:28:08
22 Trương Thị Hoa 12B1 Yên Định 2 81 6.4 2019-06-14 23:04:28
23 đỗ công hiếu 12b1 THPT YD2 81 8.4 2019-06-14 23:03:33
24 đỗ công hiếu 12b1 THPT YD2 81 8.4 2019-06-14 23:03:29
25 Trịnh Khánh Linh 12B1 Yên Định 2 81 8 2019-06-14 23:02:15
26 Trương Thị Hoa 12B1 Yên Định 2 81 6.4 2019-06-14 23:02:09
27 Mai Cẩm Tú 12b1 Yên Định 2 81 8.6 2019-06-14 22:59:06
28 Trịnh Hoàng Duy B1 Yên Định 2 81 8.8 2019-06-14 22:58:40
29 Trịnh Hoàng Duy B1 Yên Định 2 81 8.8 2019-06-14 22:58:30
30 Phùng Thị Huyền Trang 12b1 Yên Định 2 81 7.6 2019-06-14 22:53:55
31 Phùng Thị Huyền Trang 12b1 Yên Định 2 81 7.6 2019-06-14 22:53:39
32 Nguyễn Thanh Tâm 12b1 Yên Định 2 81 7.6 2019-06-14 22:53:17
33 NGUYỄN THỊ THANH HOÀI 12B1 Yên Định 2 81 7 2019-06-14 22:45:03
34 NGUYỄN THỊ THANH HOÀI 12B1 Yên Định 2 81 7 2019-06-14 22:42:15
35 Trần Thị Dung 12B1 THPT Yên Định 2 81 7.4 2019-06-14 22:38:10
36 Trần Thị Dung 12B1 THPT Yên Định 2 81 7.4 2019-06-14 22:37:58
37 NGUYỄN THỊ THANH HOÀI 12B1 Yên Định 2 81 7 2019-06-14 22:37:37
38 Hoàng Huy 12B1 Yên Định 2 81 8.4 2019-06-14 22:15:22
39 Nguyễn Thị Ngọc 12B1 Yên Định 2 81 7.6 2019-06-14 22:12:04
40 Nguyễn Thị Ngọc 12B1 Yên Định 2 81 7.6 2019-06-14 22:11:47
41 Toàn Trịnh 12b1 Yên Định 2 81 7.6 2019-06-14 21:42:46
42 Toàn Trịnh 12b1 Yên Định 2 81 7.6 2019-06-14 21:40:01
43 Toàn Trịnh 12b1 Yên Định 2 81 7.6 2019-06-14 21:37:16
44 Trịnh Trọng Trung B1 Yên Định 2 79 4.4 2019-06-14 15:53:34
45 Nguyễn Thảo Lan 12B1 Yên Định 2 80 6.8 2019-06-14 09:12:28
46 Nguyễn Thảo Lan 12B1 Yên Định 2 80 6.8 2019-06-14 09:09:53
47 Nguyễn Thảo Lan 12B1 Yên Định 2 80 6.8 2019-06-14 09:06:25
48 Trịnh Dương 12b1 Yên Định 2 80 8.6 2019-06-13 22:44:41
49 Nguyễn Thị Thuý 12B1 Yên Định 2 80 7.8 2019-06-13 22:37:04
50 Anh Quỳnh Trịnh 12b1 Yên Định 2 79 5.6 2019-06-13 22:30:28
51 Phùng Thị Huyền Trang 12b1 Yên Định 2 80 8.6 2019-06-13 22:26:39
52 Phùng Thị Huyền Trang 12b1 Yên Định 2 80 8.6 2019-06-13 22:26:21
53 Trịnh Hoàng Duy B1 Yên Định 2 80 8.6 2019-06-13 22:21:36
54 Trịnh Hoàng Duy B1 Yên Định 2 80 8.6 2019-06-13 22:21:26
55 Trịnh Khánh Linh 12B1 Yên Định 2 80 8 2019-06-13 22:20:26
56 Trịnh Hùng Anh 12B1 Yên Định 2 80 8 2019-06-13 22:17:04
57 Toàn Trịnh 12b1 Yên Định 2 80 8.6 2019-06-13 22:08:52
58 Thanh trà B1 Yên Định 2 80 7.8 2019-06-13 22:04:11
59 Nguyễn Thanh Tâm 12b1 Yên Định 2 80 8 2019-06-13 22:03:12
60 Trần Thị Dung 12B1 Yên Định 2 80 7.4 2019-06-13 21:59:24
61 Nguyễn Thị Hằng 12B1 Yên Định 2 80 8.6 2019-06-13 21:57:01
62 Hoàng Đình Huy 12b1 Yên Định 2 80 9 2019-06-13 21:56:58
63 Trần Thị Dung 12B1 Yên Định 2 80 7.4 2019-06-13 21:56:18
64 NGUYỄN NGUYỆT ANH 12 B1 YÊN ĐỊNH 2 80 7.4 2019-06-13 21:55:06
65 Mai Cẩm Tú 12b1 Yên Định 2 80 8 2019-06-13 21:52:14
66 Trịnh Tuấn Kiệt B1 Yên Định 2 80 8 2019-06-13 21:41:12
67 NGUYỄN THỊ THANH HOÀI 12B1 Yên Định 2 80 7.2 2019-06-13 21:37:33
68 NGUYỄN THỊ THANH HOÀI 12B1 Yên Định 2 80 7.2 2019-06-13 21:29:49
69 vũ linh 12b1 Yên Định 2 80 7.6 2019-06-13 21:21:03
70 Trịnh Hùng Anh 12B1 Yên Định 2 75 7.6 2019-06-07 23:50:42
71 Anh Quỳnh Trịnh 12b1 Yên Định 2 75 7.6 2019-06-07 23:46:15
72 vũ quang huy b1 yên định 2 75 9 2019-06-07 23:44:22
73 Nguyễn thị tuyết nhung 12b1 Yên Định 2 75 6.8 2019-06-07 23:28:04
74 Trương Thị Hoa 12B1 Yên Định 2 75 8.2 2019-06-07 22:50:51
75 Mai Cẩm Tú 12b1 Yên Định 2 75 8.2 2019-06-07 22:50:34
76 Thảo Lan B1 THPT Yên Định 2 75 8.2 2019-06-07 22:49:28
77 Nguyễn Thanh Tâm 12b1 Yên Định 2 75 8.2 2019-06-07 22:48:57
78 Phùng Thị Huyền Trang 12b1 Yên Định 2 75 7.4 2019-06-07 22:48:42
79 Phùng Thị Huyền Trang 12b1 Yên Định 2 75 7.4 2019-06-07 22:47:09
80 Mai Cẩm Tú 12b1 Yên Định 2 75 8.2 2019-06-07 22:46:51
81 Trịnh Khánh Linh 12B1 Yên Định 2 75 7.8 2019-06-07 22:43:51
82 Nguyễn Thị Thuý 12B1 Yên Định 2 75 7.8 2019-06-07 22:41:39
83 Trịnh Hữu Lực 12 B1 Yên Định 2 75 9 2019-06-07 22:38:26
84 Trần Thị Dung 12B1 Yên Định 2 75 7.4 2019-06-07 22:37:09
85 Trần Thị Dung 12B1 Yên Định 2 75 7.4 2019-06-07 22:36:41
86 Nguyễn Thị Thanh Hoài 12B1 Yên Định 2 75 7.2 2019-06-07 22:35:52
87 Hoàng Đình Huy 12b1 Yên Định 2 75 8.2 2019-06-07 22:34:42
88 Nguyễn Thị Thanh Hoài 12B1 Yên Định 2 75 7.2 2019-06-07 22:33:10
89 NGUYỄN NGUYỆT ANH 12 B1 YÊN ĐỊNH 2 75 7.2 2019-06-07 22:28:45
90 Nguyễn Thị Hằng 12B1 Yên Định 2 75 7.8 2019-06-07 22:28:05
91 thiều hồng 12b1 yên định 2 75 7 2019-06-07 22:27:39
92 Nguyễn Thanh Tâm 12b1 Yên Định 2 75 8.2 2019-06-07 22:25:31
93 Đỗ Công Hiếu 12B1 Yên Định 2 75 9.6 2019-06-07 22:12:36
94 Thiều Thị Ngọc 12b1 Yên Định 2 75 6.2 2019-06-07 22:05:11
95 Ngọc Dương 12B1 Yên Định 2 66 5.2 2019-06-02 09:28:43
96 ĐàmTùng 12b1 Yên Định 2 66 6.4 2019-05-31 23:21:27
97 Trịnh Hùng Anh 12B1 Yên Định 2 66 7.8 2019-05-31 23:14:41
98 Nguyễn Thị Hằng 12B1 Yên Định 2 66 7.8 2019-05-31 23:05:57
99 Nguyễn Thị Hằng 12B1 Yên Định 2 66 7.8 2019-05-31 23:04:16
100 Nguyễn Thảo Lan 12B1 Yên Định 2 66 8 2019-05-31 22:48:41
101 Nguyễn Thanh Tâm 12b1 Yên Định 2 66 7.6 2019-05-31 22:44:43
102 Trịnh Khánh Linh 12B1 Yên Định 2 66 8 2019-05-31 22:40:50
103 Trương Thị Hoa 12B1 Yên Định 2 66 7.8 2019-05-31 22:40:46
104 Hà Hương B1 Yên Định 2 66 7.2 2019-05-31 22:40:16
105 Lan Anh B1 Yên Định 2 66 8 2019-05-31 22:37:53
106 Trịnh Hoàng Duy B1 Yên Định 2 66 8 2019-05-31 22:37:51
107 phùng thị huyền trang b1 yd2 66 8.4 2019-05-31 22:37:09
108 Hoàng Đình Huy 12b1 Yên Định 2 66 8.6 2019-05-31 22:35:47
109 Toàn Trịnh 12b1 Yên Định 2 66 7.2 2019-05-31 22:31:53
110 Nguyễn Thị Thuý 12B1 Yên Định 2 66 7.4 2019-05-31 22:31:21
111 Mai cẩm tú B1 Yên định 2 66 8.2 2019-05-31 22:31:00
112 NGUYỄN NGUYỆT ANH 12 B1 YÊN ĐỊNH 2 66 6.6 2019-05-31 22:26:13
113 Trần Thị Dung 12B1 Yên Định 2 66 7.8 2019-05-31 22:20:38
114 Thiều Thị Ngọc 12b1 Yên Định 2 66 7 2019-05-31 22:18:41
115 Thiều Thị Ngọc 12b1 Yên Định 2 66 7 2019-05-31 22:18:18
116 Tuấn Kiệt b1 Yên Định 2 64 7.2 2019-05-29 22:28:01
117 Anh Quỳnh Trịnh 12b1 Yên Định 2 61 5.2 2019-05-27 22:41:00
118 Anh Quỳnh Trịnh 12b1 Yên Định 2 60 5 2019-05-27 21:46:02
119 Nguyễn Thanh Tâm 12b1 Yên Định 2 62 8.2 2019-05-25 00:33:44
120 Thu Hồng 12B1 Yên Định 2 62 7 2019-05-25 00:09:06
121 Trương Thị Hoa 12B1 Yên Định 2 62 8 2019-05-24 23:38:55
122 Nguyễn thị tuyết nhung 12b1 Yên Định 2 62 6.6 2019-05-24 22:57:17
123 Trịnh Dương 12b1 Yên Định 2 62 8.4 2019-05-24 22:50:45
124 Nguyễn trang 12b1 Yên Định 2 62 7.4 2019-05-24 22:45:14
125 Trịnh Khánh Linh 12B1 Yên Định 2 62 7.2 2019-05-24 22:44:50
126 Nguyễn Thị Ngọc 12B1 Yên Định 2 62 6.8 2019-05-24 22:42:50
127 Nguyễn Thị Ngọc 12B1 Yên Định 2 62 6.8 2019-05-24 22:42:42
128 Nguyễn trang 12b1 Yên Định 2 15 1.8 2019-05-24 22:42:24
129 Mai cẩm tú B1 Yên Định 2 62 6.4 2019-05-24 22:42:23
130 lê đình tứ 12b1 Yên Định 2 62 7.8 2019-05-24 22:38:18
131 Vũ Ngọc Quang Huy 12B1 Yên Định 2 62 9 2019-05-24 22:37:47
132 Vũ Ngọc Quang Huy 12B1 Yên Định 2 62 9 2019-05-24 22:37:40
133 Nguyễn Thị Hằng 12B1 Yên Định 2 62 8.2 2019-05-24 22:37:39
134 Lê Thanh Tùng 12B1 Yên Định 2 62 8 2019-05-24 22:36:31
135 Nguyễn Thị Hằng 12B1 Yên Định 2 62 8.2 2019-05-24 22:36:07
136 Thiều Thị Hồng 12b1 Yên Định 2 62 6.2 2019-05-24 22:35:57
137 Nguyễn trang 12b1 Yên Định 2 62 6 2019-05-24 22:35:54
138 Trịnh Hoàng Duy B1 Yên Định 2 62 8.4 2019-05-24 22:35:53
139 NGUYỄN NGUYỆT ANH 12 B1 YÊN ĐỊNH 2 62 7.4 2019-05-24 22:34:25
140 lê đình tứ 12b1 Yên Định 2 62 6.6 2019-05-24 22:34:15
141 Hà Hương B1 Yên Định 2 62 8.2 2019-05-24 22:33:14
142 Trịnh Tuấn Kiệt B1 Yên Định 2 62 6.6 2019-05-24 22:32:58
143 Trịnh Hùng Anh 12B1 Yên Định 2 62 7.8 2019-05-24 22:31:06
144 NGUYỄN THỊ THANH HOÀI 12B1 Yên Định 2 62 7.8 2019-05-24 22:30:59
145 Trần Thị Dung 12B1 Yên Định 2 62 7.4 2019-05-24 22:30:19
146 Thiều Thị Hồng 12b1 Yên Định 2 62 5.8 2019-05-24 22:30:11
147 NGUYỄN THỊ THANH HOÀI 12B1 Yên Định 2 62 7.8 2019-05-24 22:29:41
148 Lan Anh B1 Yên Định 2 62 7.8 2019-05-24 22:28:37
149 Nguyễn Thị Thuý 12B1 Yên Định 2 62 6.4 2019-05-24 22:26:59
150 NGUYỄN THỊ THANH HOÀI 12B1 Yên Định 2 62 7.8 2019-05-24 22:26:19
151 Phùng Thị Huyền Trang 12b1 Yên Định 2 62 8 2019-05-24 22:25:25
152 Phùng Thị Huyền Trang 12b1 Yên Định 2 62 8 2019-05-24 22:25:11
153 Thanh trà B1 Yên Định 2 62 7.2 2019-05-24 22:23:56
154 PHương Nhung B1 yd2 62 7.2 2019-05-24 22:22:09
155 trần minh bảo 12b1 yên định 2 62 2.8 2019-05-24 22:21:50
156 PHương Nhung B1 yd2 62 7.2 2019-05-24 22:21:48
157 Nguyễn Thảo Lan 12B1 Yên Định 2 62 7.6 2019-05-24 22:21:20
158 Toàn Trịnh 12b1 Yên Định 2 62 7.6 2019-05-24 22:19:55
159 Hoàng Đình Huy 12b1 Yên Định 2 62 8.2 2019-05-24 22:15:58
160 Mai Thanh Thúy 12B1 Yên Định 2 62 7 2019-05-24 22:14:03
161 Mai Thanh Thúy 12B1 Yên Định 2 62 7 2019-05-24 22:13:35
162 Lưu Thị Thảo Vân 12B1 Yên Định 2 62 7.2 2019-05-24 22:11:10
163 Ngọc Dương 12B1 Yên Định 2 62 7.2 2019-05-24 22:09:37
164 Ngọc Dương 12B1 Yên Định 2 62 7.4 2019-05-24 22:07:52
165 Ngọc Dương 12B1 Yên Định 2 62 7.4 2019-05-24 22:07:35
166 Nguyễn Đức Quý B1 Yên Định 2 62 7.6 2019-05-24 22:03:40
167 vũ linh 12b1 Yên Định 2 62 7.6 2019-05-24 22:01:17
168 vũ linh 12b1 Yên Định 2 62 7.6 2019-05-24 22:00:36
169 Nguyễn Thị Ngọc 12B1 Yên Định 2 61 7.2 2019-05-23 23:59:45
170 Nguyễn Thị Ngọc 12B1 Yên Định 2 61 7.2 2019-05-23 23:59:09
171 Lan Anh B1 Yên Định 2 58 2.2 2019-05-23 01:04:20
172 Nguyễn Thanh Tâm 12b1 Yên Định 2 59 7.6 2019-05-22 00:08:31
173 Trịnh Tuấn Kiệt B1 Yên Định 2 58 8.4 2019-05-21 22:29:27
174 Mai Thị Cẩm Tú 12b1 Yên Định 2 56 8.8 2019-05-17 23:26:22
175 Nguyễn thị trang 12b1 Yên Định 2 56 8 2019-05-17 23:17:58
176 Nguyễn Thanh Tâm 12b1 Yên Định 2 56 8.2 2019-05-17 22:56:28
177 Nguyễn Thanh Tâm 12b1 Yên Định 2 56 8.2 2019-05-17 22:51:20
178 Nguyễn Thị Hằng 12B1 Yên Định 2 56 7.8 2019-05-17 22:50:49
179 Trịnh Hùng Anh 12B1 Yên Định 2 56 7.8 2019-05-17 22:46:18
180 Lê Nguyễn Phương Nhung B1 Yên Định 2 56 7.8 2019-05-17 22:46:07
181 ĐàmTùng 12b1 Yên Định 2 56 8 2019-05-17 22:45:40
182 Trịnh Hùng Anh 12B1 THPT Yên Định 2 56 7.8 2019-05-17 22:42:30
183 Trịnh Hùng Anh 12B1 THPT Yên Định 2 56 7.8 2019-05-17 22:41:57
184 Trịnh Gia Hiếu B1 Yên Định 2 56 7.2 2019-05-17 22:41:33
185 Nguyễn Thảo Lan 12B1 Yên Định 2 56 9 2019-05-17 22:40:39
186 thiều thị hồng 12b1 Yên Định 2 56 8.4 2019-05-17 22:40:34
187 Trịnh Khánh Linh 12B1 Yên Định 2 56 8.8 2019-05-17 22:39:48
188 lê đình tứ 12b1 Yên Định 2 56 8.6 2019-05-17 22:39:43
189 nguyen van thang 12b1 Yên Định 2 56 7.4 2019-05-17 22:39:33
190 Nguyễn Thanh Tâm 12b1 Yên Định 2 56 8.2 2019-05-17 22:39:18
191 Phùng Thị Huyền Trang 12b1 Yên Định 2 56 9 2019-05-17 22:38:38
192 Đỗ Công Hiếu 12B1 Yên Định 2 56 8 2019-05-17 22:38:33
193 Phùng Thị Huyền Trang 12b1 Yên Định 2 56 9 2019-05-17 22:38:14
194 Lê Nguyễn Phương Nhung B1 Yên Định 2 56 7.8 2019-05-17 22:37:51
195 NGUYỄN NGUYỆT ANH 12 B1 YÊN ĐỊNH 2 56 8.2 2019-05-17 22:37:12
196 Nguyễn Thu Hằng 12B1 Yên Định 2 56 7.6 2019-05-17 22:36:42
197 Trương Thị Hoa 12B1 Yên Định 2 56 8 2019-05-17 22:34:52
198 Hoàng Đình Huy 12b1 Yên Định 2 56 9 2019-05-17 22:32:45
199 Trịnh Hoàng Duy B1 Yên Định 2 56 9 2019-05-17 22:32:14
200 Trịnh Hoàng Duy B1 Yên Định 2 56 9 2019-05-17 22:31:55
201 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 12b1 Yên Định 2 56 8.2 2019-05-17 22:31:18
202 Toàn Trịnh 12b1 Yên Định 2 56 8.4 2019-05-17 22:30:35
203 Lan Anh B1 Yên Định 2 56 7.6 2019-05-17 22:29:40
204 Nguyễn Thu Hằng 12B1 Yên Định 2 54 2.6 2019-05-17 22:29:36
205 Trần Thị Dung 12B1 Yên Định 2 56 7.2 2019-05-17 22:27:54
206 Lưu Thị Thảo Vân 12B1 Yên Định 2 56 7.4 2019-05-17 22:27:11
207 Trần Thị Dung 12B1 Yên Định 2 56 7.2 2019-05-17 22:27:10
208 Thiều Thị Ngọc 12b1 Yên Định 2 56 7.4 2019-05-17 22:25:37
209 Thiều Thị Ngọc 12b1 Yên Định 2 56 7.4 2019-05-17 22:25:11
210 Hà Hương B1 Yên Định 2 56 8 2019-05-17 22:24:47
211 Nguyễn Thị Thuý 12B1 Yên Định 2 56 8.2 2019-05-17 22:24:46
212 Nguyễn Đức Quý B1 Yên Định 2 56 6.8 2019-05-17 22:21:57
213 Thanh trà B1 Yên Định 2 56 7.6 2019-05-17 22:21:32
214 Trịnh Tuấn Kiệt B1 Yên Định 2 56 8.2 2019-05-17 22:21:10
215 Nguyễn Đức Quý B1 Yên Định 2 55 0.6 2019-05-17 22:11:54
216 Nguyễn Đức Quý B1 Yên Định 2 54 1 2019-05-17 22:11:15
217 Nguyễn Thị Hằng 12B1 Yên Định 2 52 1 2019-05-17 21:10:56
218 Nguyễn Thị Hằng 12B1 Yên Định 2 52 1.2 2019-05-17 21:06:32
219 NGUYỄN THỊ THANH HOÀI 12B1 Yên Định 2 55 8.4 2019-05-16 23:19:59
220 NGUYỄN THỊ THANH HOÀI 12B1 Yên Định 2 55 8.4 2019-05-16 23:19:33
221 Trịnh Hữu Lực 12 B1 Yên Định 2 55 9.2 2019-05-16 23:12:10
222 Trịnh Hữu Lực 12 B1 Yên Định 2 55 9.2 2019-05-16 23:11:14
223 Trịnh Hùng Anh 12B1 THPT Yên Định 2 55 7.6 2019-05-16 23:09:19
224 Trịnh Trọng Trung B1 Yên Định 2 55 1.8 2019-05-16 23:05:02
225 Mai Thúy 12B1 Yên Định 2 55 7.6 2019-05-16 22:51:32
226 Mai Thúy 12B1 Yên Định 2 55 7.2 2019-05-16 22:44:10
227 ĐàmTùng 12b1 Yên Định 2 55 7.8 2019-05-16 22:41:13
228 ĐàmTùng 12b1 Yên Định 2 55 7.8 2019-05-16 22:33:03
229 nguyen van thang 12b1 Yên Định 2 55 7.8 2019-05-16 22:32:00
230 Nguyễn Thu Hằng 12B1 Yên Định 2 55 6.6 2019-05-16 22:31:00
231 ĐàmTùng 12b1 Yên Định 2 55 7.8 2019-05-16 22:30:30
232 nguyen van thang 12b1 Yên Định 2 54 2.6 2019-05-16 22:28:45
233 Mai cẩm tú B1 Yên định 2 55 9.2 2019-05-16 22:22:27
234 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 12b1 Yên Định 2 55 8.8 2019-05-16 22:15:54
235 Lê Nguyễn Phương Nhung 12B1 THPT Yên Định 2 55 8.2 2019-05-16 22:12:19
236 Nguyễn Thanh Tâm 12b1 Yên Định 2 55 6.4 2019-05-16 22:12:17
237 NGUYỄN NGUYỆT ANH 12 B1 YÊN ĐỊNH 2 55 6.8 2019-05-16 22:12:03
238 lê đình tứ 12b1 Yên Định 2 55 8 2019-05-16 22:11:29
239 Lê Thanh Tùng 12B1 Yên Định 2 55 7.4 2019-05-16 22:07:38
240 Trịnh Gia Hiếu B1 Yên Định 2 55 6.8 2019-05-16 22:06:29
241 Trịnh Khánh Linh 12B1 Yên Định 2 55 8.8 2019-05-16 22:05:06
242 Thảo Lan B1 THPT Yên Định 2 55 8.2 2019-05-16 22:02:02
243 Hoàng Đình Huy 12b1 Yên Định 2 55 8.4 2019-05-16 22:02:01
244 vũ linh 12b1 Yên Định 2 55 8 2019-05-16 22:01:56
245 Trương Thị Hoa 12B1 Yên Định 2 55 7.8 2019-05-16 22:01:39
246 Phùng Thị Huyền Trang 12b1 Yên Định 2 55 8 2019-05-16 22:00:53
247 Phùng Thị Huyền Trang 12b1 Yên Định 2 55 8 2019-05-16 22:00:30
248 vũ linh 12b1 Yên Định 2 55 8 2019-05-16 22:00:15
249 Thiều Thị Ngọc 12b1 Yên Định 2 55 7.6 2019-05-16 21:59:43
250 Toàn Trịnh 12b1 Yên Định 2 55 7.6 2019-05-16 21:58:29
251 Nguyễn trang 12b1 Yên Định 2 55 5.8 2019-05-16 21:58:04
252 Trần Thị Dung 12B1 Yên Định 2 55 7.2 2019-05-16 21:56:03
253 Hoàng Đình Huy 12b1 Yên Định 2 55 9 2019-05-16 21:55:27
254 Thanh trà B1 Yên Định 2 55 8.2 2019-05-16 21:55:17
255 Lan Anh B1 Yên Định 2 55 7.6 2019-05-16 21:53:11
256 Hà Hương B1 Yên Định 2 55 7.8 2019-05-16 21:52:36
257 Lưu Thị Thảo Vân 12B1 Yên Định 2 55 7.2 2019-05-16 21:52:17
258 Trịnh Hoàng Duy B1 Yên Định 2 55 8.4 2019-05-16 21:49:16
259 Nguyễn Đức Quý B1 Yên Định 2 55 7.8 2019-05-16 21:48:14
260 Trương Thị Hoa 12B1 Yên Định 2 54 8.4 2019-05-16 00:34:49
261 Anh Quỳnh Trịnh 12b1 Yên Định 2 51 7.6 2019-05-16 00:03:09
262 Nguyễn Thanh Tâm 12b1 Yên Định 2 54 8.2 2019-05-15 23:23:15
263 NGUYỄN THỊ THANH HOÀI 12B1 Yên Định 2 54 8.2 2019-05-15 22:03:58
264 Trịnh Trọng Trung B1 Yên Định 2 51 0.8 2019-05-15 16:48:30
265 Trịnh Trọng Trung B1 Yên Định 2 51 0.8 2019-05-15 16:48:26
266 Trịnh Trọng Trung B1 Yên Định 2 51 0.8 2019-05-15 16:48:08
267 Trịnh Trọng Trung B1 Yên Định 2 46 2.6 2019-05-15 16:45:48
268 Trịnh Trọng Trung B1 Yên Định 2 46 2.6 2019-05-15 16:45:36
269 Trịnh Trọng Trung B1 Yên Định 2 46 2 2019-05-15 16:43:02
270 Nguyễn Thanh Tâm 12b1 Yên Định 2 51 8.6 2019-05-14 23:47:02
271 NGUYỄN THỊ THANH HOÀI 12B1 Yên Định 2 49 8.4 2019-05-12 23:55:27
272 Trịnh Trọng Trung B1 Yên Định 2 49 0.2 2019-05-12 22:55:16
273 Nguyễn Thanh Tâm 12b1 Yên Định 2 47 7.8 2019-05-11 23:16:57
274 NGUYỄN NGUYỆT ANH 12 B1 YÊN ĐỊNH 2 47 8.6 2019-05-10 23:13:54
275 Trần Thị Dung 12B1 Yên Định 2 47 8.4 2019-05-10 23:11:04
276 Trần Thị Dung 12B1 Yên Định 2 47 8.4 2019-05-10 23:03:20
277 Thảo Lan B1 Yên Định 2 47 9.2 2019-05-10 23:00:46
278 nguyen van thang 12b1 Yên Định 2 47 7.6 2019-05-10 22:59:57
279 Mai Thị Cẩm Tú 12b1 Yên Định 2 47 8.8 2019-05-10 22:57:23
280 Trịnh Hoàng Duy B1 Yên Định 2 47 9.2 2019-05-10 22:56:29
281 Trịnh Hoàng Duy B1 Yên Định 2 47 9.2 2019-05-10 22:54:34
282 Trần Thị Dung 12B1 Yên Định 2 47 8.4 2019-05-10 22:53:28
283 Nguyễn Thu Hằng 12B1 Yên Định 2 47 6.8 2019-05-10 22:52:28
284 Mai Thúy 12B1 Yên Định 2 47 7.2 2019-05-10 22:52:13
285 Hoàng Huy 12B1 Yên Định 2 47 8.6 2019-05-10 22:52:04
286 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 12b1 Yên Định 2 47 9.2 2019-05-10 22:51:37
287 Trần Thị Dung 12B1 Yên Định 2 47 8.4 2019-05-10 22:51:03
288 Phương Nhung B1 Yên Định 2 47 8.2 2019-05-10 22:47:52
289 Nguyễn Thị Thu Hồng 12B1 Yên Định 2 47 8.6 2019-05-10 22:46:24
290 Phương Nhung B1 Yên Định 2 47 8.2 2019-05-10 22:45:18
291 Trịnh Dương 12b1 Yên Định 2 47 8.2 2019-05-10 22:43:02
292 Hà Hương B1 Yên Định 2 47 8.2 2019-05-10 22:41:59
293 Trịnh Khánh Linh 12B1 Yên Định 2 47 8.4 2019-05-10 22:39:43
294 thiều thị hồng 12b1 Yên Định 2 47 7.8 2019-05-10 22:39:24
295 Trương Thị Hoa 12B1 Yên Định 2 47 8.6 2019-05-10 22:37:27
296 ĐàmTùng 12b1 Yên Định 2 47 8.2 2019-05-10 22:37:11
297 Nguyễn Thị Ngọc 12B1 Yên Định 2 47 8.8 2019-05-10 22:36:48
298 Toàn Trịnh 12b1 Yên Định 2 47 9 2019-05-10 22:36:26
299 vũ linh 12b1 Yên Định 2 47 8.4 2019-05-10 22:36:16
300 Trịnh Hùng Anh 12B1 Yên Định 2 47 8.4 2019-05-10 22:35:35
301 vũ linh 12b1 Yên Định 2 47 8.4 2019-05-10 22:35:05
302 Lưu Thị Thảo Vân 12B1 Yên Định 2 47 7.6 2019-05-10 22:34:07
303 NGUYỄN THỊ THANH HOÀI 12B1 Yên Định 2 47 8.4 2019-05-10 22:33:29
304 Toàn Trịnh 12b1 Yên Định 2 46 2.8 2019-05-10 22:32:40
305 Đỗ Công Hiếu 12B1 Yên Định 2 47 9 2019-05-10 22:32:31
306 Nguyễn Ngọc Dương 12b1 Yên Định 2 47 7 2019-05-10 22:32:27
307 Nguyễn trang 12b1 Yên Định 2 47 8.4 2019-05-10 22:32:04
308 Phùng Thị Huyền Trang 12b1 Yên Định 2 47 8.6 2019-05-10 22:31:00
309 Lan Anh B1 Yên Định 2 47 8.2 2019-05-10 22:30:50
310 Nguyễn trang 12b1 Yên Định 2 47 8.4 2019-05-10 22:30:19
311 Trịnh Gia Hiếu B1 Yên Định 2 47 7.4 2019-05-10 22:30:16
312 Phùng Thị Huyền Trang 12b1 Yên Định 2 47 8.6 2019-05-10 22:26:37
313 TMQ 12B1 Yên Định 2 47 2.2 2019-05-10 22:20:34
314 Nguyễn Thị Hằng 12B1 Yên Định 2 47 8 2019-05-10 22:20:30
315 Nguyễn Đức Quý B1 Yên Định 2 47 8.6 2019-05-10 22:20:03
316 Trịnh Tuấn Kiệt B1 Yên Định 2 46 0.6 2019-05-10 20:44:25
317 Đàm Quang Tùng 12b1 Yên định 2 33 2.4 2019-05-09 22:30:11
318 Mai Cẩm Tú 12b1 Yên Định 2 46 7.8 2019-05-09 22:08:40
319 Nguyễn thị tuyết nhung 12b1 Yên Định 2 45 8 2019-05-08 22:52:57
320 Nguyễn Đức Quý B1 Yên Định 2 37 0.6 2019-05-07 23:35:49
321 Mai Thanh Thúy 12B1 Yên Định 2 44 5.8 2019-05-07 23:27:44
322 NguyenThanhTam 12b1 Yên Định 2 44 7.6 2019-05-07 23:26:31
323 Trịnh Khánh Linh 12B1 Yên Định 2 44 8.2 2019-05-07 23:26:28
324 Nguyễn Thị Hằng 12B1 Yên Định 2 44 7.2 2019-05-07 23:25:51
325 Phùng Thị Huyền Trang 12b1 Yên Định 2 44 6.8 2019-05-07 23:20:01
326 Nguyễn trang 12b1 Yên Định 2 44 8.2 2019-05-07 23:17:06
327 Nguyễn Nguyệt Anh 12b1 Yên Định 2 44 7.6 2019-05-07 23:06:27
328 Anh Quỳnh Trịnh 12b1 Yên Định 2 44 7.4 2019-05-07 23:03:07
329 Thiều Thị Hồng 12b1 Yên Định 2 44 6.6 2019-05-07 23:03:05
330 Nguyễn Thị Thu Hồng 12B1 Yên Định 2 44 8 2019-05-07 23:02:31
331 Nguyễn thị tuyết nhung 12b1 Yên Định 2 44 7.4 2019-05-07 23:02:15
332 Nguyễn Đức Quý B1 Yên Định 2 30 0.4 2019-05-07 23:01:53
333 lê đình tứ 12b1 Yên Định 2 44 7.2 2019-05-07 22:58:31
334 Trịnh Hùng Anh 12B1 Yên Định 2 44 7.4 2019-05-07 22:57:34
335 Lan Anh B1 Yên Định 2 44 7.6 2019-05-07 22:56:22
336 Nguyễn Thu Hằng 12B1 Yên Định 2 44 6.2 2019-05-07 22:54:49
337 Trần Thị Dung 12B1 Yên Định 2 44 7.2 2019-05-07 22:52:17
338 Mai Cẩm Tú 12b1 Yên Định 2 44 7.2 2019-05-07 22:49:32
339 Hà Hương B1 Yên Định 2 44 7.6 2019-05-07 22:48:12
340 Nguyễn thị thanh trà 12b1 Yên Định 2 44 8.4 2019-05-07 22:45:35
341 Trịnh Hoàng Duy B1 Yên Định 2 44 7.8 2019-05-07 22:43:59
342 Trịnh Hoàng Duy B1 Yên Định 2 44 7.8 2019-05-07 22:43:45
343 Toàn Trịnh 12b1 Yên Định 2 44 8.2 2019-05-07 22:40:04
344 vũ linh 12b1 Yên Định 2 44 7.2 2019-05-07 22:32:47
345 vũ linh 12b1 Yên Định 2 44 7.2 2019-05-07 22:30:44
346 Nguyễn Đức Quý B1 Yên Định 2 34 0.6 2019-05-07 21:45:19


Danh Sách và điểm của lớp 12B2 trường THPT Yên Định 2

TT Họ Và Tên Lớp Trường Đề số Điểm Ngày, giờ
1 Nguyễn linh B2 Yên định 89 5 2019-06-24 10:20:22
2 Nguyễn linh B2 Yên định 89 4.8 2019-06-24 10:14:39
3 •Đội trưởng: ๖ۣۜMєℓισ∂αѕ 12B2 Yên Định 2 90 1.2 2019-06-24 01:14:34
4 •Đội trưởng: ๖ۣۜMєℓισ∂αѕ 12B2 Yên Định 2 90 1 2019-06-24 01:14:05
5 kimchi 12b2 Yên Định 2 90 5 2019-06-23 22:04:55
6 anh 12b2 thpt yên định 2 90 2.8 2019-06-23 19:53:34
7 Nguyễn linh B2 Yên định 87 3.2 2019-06-23 09:45:55
8 Trịnh Xuân Tùng B2 Yên Định 2 89 4.2 2019-06-23 06:38:09
9 anh 12b2 thpt yên định 2 89 5.2 2019-06-23 00:30:45
10 anh 12b2 thpt yên định 2 89 5.2 2019-06-23 00:20:11
11 anh 12b2 thpt yên định 2 89 5.2 2019-06-23 00:07:01
12 kimchi 12b2 Yên Định 2 89 1.8 2019-06-22 21:07:25
13 anh 12b2 thpt yên định 2 88 3.4 2019-06-22 00:15:49
14 anh 12b2 thpt yên định 2 88 3.4 2019-06-22 00:04:34
15 anh 12b2 thpt yên định 2 88 3.4 2019-06-21 23:52:56
16 Cáp Đức Tuấn 12b2 Thpt yên định 2 87 2 2019-06-21 23:46:32
17 Cáp Đức Tuấn 12b2 Thpt yên định 2 87 2.8 2019-06-21 23:45:05
18 Cáp Đức Tuấn 12b2 Thpt yên định 2 88 2.6 2019-06-21 23:29:44
19 Cáp Đức Tuấn 12b2 Thpt yên định 2 88 3 2019-06-21 23:18:22
20 Cáp Đức Tuấn 12b2 Thpt yên định 2 88 2.6 2019-06-21 23:16:13
21 Chính B2 Yên Định 2 88 1.4 2019-06-21 20:54:38
22 anh 12b2 thpt yên định 2 87 5.4 2019-06-20 23:39:14
23 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 87 1.2 2019-06-20 21:47:45
24 Nguyễn Thị Linh 12b2 Yên Định 2 85 7.4 2019-06-20 11:43:50
25 Nguyễn Thị Linh 12b2 Yên Định 2 85 7.4 2019-06-20 11:27:11
26 Thu Huyền B2 Yên Định 2 86 5.2 2019-06-19 23:57:03
27 Nguyễn Thanh Phong 12B2 Yên Định 2 86 4.8 2019-06-19 22:36:55
28 Nguyễn Thị Linh 12b2 Yên Định 2 86 6.4 2019-06-19 22:36:47
29 Trịnh Thị Linh B2 Yên Định 2 86 6 2019-06-19 22:32:42
30 Lê Thị Thùy Dương B2 Yên Định 2 86 7.8 2019-06-19 22:30:16
31 Trịnh Thu Trang 12b2 Yên Định 2 85 7.2 2019-06-19 21:23:18
32 Dương mai B2 Yên định2 86 5 2019-06-19 21:19:37
33 Chính B2 Yên Định 2 86 6.8 2019-06-19 21:10:50
34 Trịnh Thu Trang 12b2 Yên Định 2 85 7.2 2019-06-19 20:50:51
35 Chính B2 Yên Định 2 85 6.2 2019-06-19 16:33:08
36 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 83 2.8 2019-06-19 16:13:23
37 Nguyễn Thanh Phong 12B2 Yên Định 2 82 6.6 2019-06-19 09:03:50
38 Nguyễn Văn Sỹ 12B2 Yên Định 2 82 1.6 2019-06-19 07:46:07
39 Nguyễn Văn Sỹ 12B2 Yên Định 2 84 1.6 2019-06-19 07:30:17
40 Gia Hân 12b2 Yên Định 2 85 5.2 2019-06-19 02:55:41
41 anh 12b2 thpt yên định 2 85 7.4 2019-06-19 00:27:32
42 anh 12b2 thpt yên định 2 85 7.4 2019-06-19 00:13:31
43 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 85 10 2019-06-18 22:28:17
44 kimchi 12b2 Yên Định 2 85 6.2 2019-06-18 22:27:06
45 Trịnh Thị Linh 12B2 Yên Định 2 85 5.2 2019-06-18 21:34:52
46 •Đội trưởng: ๖ۣۜMєℓισ∂αѕ 12B2 Yên Định 2 84 5.6 2019-06-18 00:47:34
47 •Đội trưởng: ๖ۣۜMєℓισ∂αѕ 12B2 Yên Định 2 84 5.6 2019-06-18 00:47:27
48 Nguyễn Thanh Phong 12B2 Yên Định 2 84 6.4 2019-06-17 23:01:46
49 trangquynh 12b2 Yên Định 2 84 1.2 2019-06-17 22:53:31
50 Quốc Huy B2 Yên Định 2 84 7.8 2019-06-17 22:44:00
51 trangquynh 12b2 Yên Định 2 84 1.2 2019-06-17 22:39:23
52 Trịnh Thị Linh 12B2 Yên Định 2 84 5.8 2019-06-17 22:30:51
53 Gia Hân 12b2 Yên Định 2 83 6.4 2019-06-17 20:33:50
54 Gia Hân 12b2 Yên Định 2 83 6.4 2019-06-17 20:30:58
55 lê đạt 12b2 Yên Định 2 82 8.6 2019-06-17 17:53:23
56 •Đội trưởng: ๖ۣۜMєℓισ∂αѕ 12B2 Yên Định 2 82 5.8 2019-06-17 00:16:13
57 •Đội trưởng: ๖ۣۜMєℓισ∂αѕ 12B2 Yên Định 2 82 5.8 2019-06-17 00:15:58
58 Lê Thị Thùy Dương B2 Yên Định 2 83 5.8 2019-06-16 23:46:19
59 Trịnh Thị Phương B2 Yên Định 2 83 5.2 2019-06-16 23:08:48
60 Trịnh Thị Phương B2 Yên Định 2 83 5.2 2019-06-16 22:56:30
61 Trịnh Thị Phương B2 Yên Định 2 83 5.2 2019-06-16 22:45:46
62 Trịnh Thị Linh 12B2 Yên Định 2 83 5.8 2019-06-16 22:12:47
63 Dương mai B2 Yên định2 83 4.8 2019-06-16 22:09:37
64 anh 12b2 thpt yên định 2 83 3 2019-06-16 21:46:16
65 anh 12b2 thpt yên định 2 83 3 2019-06-16 21:35:28
66 anh 12b2 thpt yên định 2 83 3 2019-06-16 21:23:08
67 kimchi 12b2 Yên Định 2 83 2.6 2019-06-16 21:17:39
68 kimchi 12b2 Yên Định 2 83 2.6 2019-06-16 21:05:49
69 kimchi 12b2 Yên Định 2 83 2.6 2019-06-16 20:51:10
70 anh 12b2 thpt yên định 2 82 6.4 2019-06-16 00:51:14
71 anh 12b2 thpt yên định 2 82 6.4 2019-06-16 00:39:41
72 anh 12b2 thpt yên định 2 82 6.4 2019-06-16 00:24:49
73 Lê Thị Thùy Dương B2 Yên Định 2 82 6.4 2019-06-15 23:41:06
74 kimchi 12b2 Yên Định 2 82 7.2 2019-06-15 22:30:18
75 Trịnh Thị Linh B2 Yên Định 2 82 6.8 2019-06-15 22:13:02
76 Dương mai B2 Yên định2 82 5.2 2019-06-15 22:11:41
77 kimchi 12b2 Yên Định 2 82 5.6 2019-06-15 22:10:45
78 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 82 2.4 2019-06-15 21:20:00
79 Nguyễn Văn Sỹ 12B2 Yên Định 2 81 2 2019-06-15 10:24:07
80 Trịnh Thị Linh B2 Yên Định 2 81 6.2 2019-06-15 10:13:13
81 Trịnh Thị Linh B2 Yên Định 2 81 6.2 2019-06-15 10:10:09
82 Trịnh Thị Linh B2 Yên Định 2 81 6.2 2019-06-15 10:03:08
83 lê đạt 12b2 Yên Định 2 81 3 2019-06-15 06:43:47
84 Trịnh Thị Phương B2 Yên Định 2 81 7 2019-06-14 22:25:25
85 Trịnh Thị Phương B2 Yên Định 2 81 7 2019-06-14 22:20:43
86 kimchi 12b2 Yên Định 2 81 6 2019-06-14 22:20:38
87 Trịnh Thị Phương B2 Yên Định 2 81 7 2019-06-14 22:16:39
88 kimchi 12b2 Yên Định 2 81 5.6 2019-06-14 22:02:24
89 Trịnh Quốc Huy B2 Yên Định 2 81 6.8 2019-06-14 21:56:37
90 lê đạt 12b2 Yên Định 2 80 2.8 2019-06-14 06:33:20
91 lê đạt 12b2 Yên Định 2 80 2.8 2019-06-14 06:28:27
92 lê đạt 12b2 Yên Định 2 80 3 2019-06-14 06:27:12
93 kimchi 12b2 Yên Định 2 80 6.8 2019-06-14 00:49:29
94 anh 12b2 thpt yên định 2 80 3.4 2019-06-13 23:12:14
95 anh 12b2 thpt yên định 2 80 3.4 2019-06-13 23:08:18
96 anh 12b2 thpt yên định 2 80 3.4 2019-06-13 23:04:29
97 Trịnh Thị Linh B2 Yên Định 2 80 4.6 2019-06-13 23:04:11
98 Trịnh Thị Linh B2 Yên Định 2 80 4.6 2019-06-13 23:00:59
99 Trịnh Thị Linh B2 Yên Định 2 80 4.6 2019-06-13 22:57:26
100 Nguyễn Linh b2 Yên Định 2 80 7.6 2019-06-13 21:43:07
101 Gia Hân 12b2 Yên Định 2 80 5.8 2019-06-13 21:23:41
102 Lê Thị Thùy Dương B2 Yên Định 2 79 6.8 2019-06-13 05:06:33
103 Trịnh Thị Phương 12b2 Yên Định 2 79 7 2019-06-12 23:51:19
104 Trịnh Thị Phương 12b2 Yên Định 2 79 6.2 2019-06-12 23:16:43
105 Trịnh Thị Linh B2 Yên Định 2 79 7.2 2019-06-12 23:05:49
106 Trịnh Thị Linh 12B2 Yên Định 2 79 1.4 2019-06-12 21:50:07
107 Thùy Dương B2 Yên Định 2 78 7 2019-06-12 00:28:09
108 Trịnh Thị Linh B2 Yên Định 2 78 7.2 2019-06-11 23:11:32
109 Gia Hân 12b2 Yên Định 2 78 6 2019-06-11 22:03:09
110 Trịnh Thị Linh B2 Yên Định 2 77 7.4 2019-06-10 23:46:10
111 Lê Thị Thùy Dương B2 Yên Định 2 77 7.2 2019-06-10 23:36:20
112 Trịnh Thị Linh 12B2 Yên Định 2 77 0.8 2019-06-10 23:35:35
113 Trịnh Thị Phương B2 Yên Định 2 77 7.8 2019-06-10 22:49:46
114 Trịnh Thu Trang 12b2 Yên Định 2 77 5.4 2019-06-10 22:33:02
115 kimchi 12b2 Yên Định 2 77 6.4 2019-06-10 22:09:50
116 kimchi 12b2 Yên Định 2 76 7.2 2019-06-09 23:56:44
117 Trịnh Thị Phương 12b2 Yên Định 2 76 5 2019-06-09 23:04:13
118 anh 12b2 thpt yên định 2 76 2.8 2019-06-09 21:36:08
119 Trịnh Thị Thanh Thảo 12b2 Yên Định 2 75 5.4 2019-06-09 03:55:06
120 Hoàng Anh Trịnh 12B2 Yên ĐỊnh 2 75 2.2 2019-06-07 23:18:05
121 Hoàng Anh Trịnh 12B2 Yên ĐỊnh 2 75 2.2 2019-06-07 23:17:17
122 Trịnh Thị Linh 12B2 Yên Định 2 75 1.6 2019-06-07 22:52:20
123 Nguyễn Văn Sỹ 12B2 Yên Định 2 75 7.2 2019-06-07 21:50:24
124 Trịnh Thu Trang 12b2 Yên Định 2 75 4.8 2019-06-07 21:41:06
125 Tuệ minh B2 Yên Định 2 75 2.6 2019-06-07 21:14:37
126 Trịnh Thị Phương B2 Yên Định 2 74 6.8 2019-06-07 00:19:44
127 Lê Thị Thùy Dương B2 Yên Định 2 74 7 2019-06-06 23:20:02
128 Trịnh Thu Trang 12b2 Yên Định 2 74 6.2 2019-06-06 22:41:53
129 Trịnh Thu Trang 12b2 Yên Định 2 74 6.2 2019-06-06 22:41:49
130 kimchi 12b2 Yên Định 2 74 5.8 2019-06-06 22:40:24
131 Trịnh Thu Trang 12b2 Yên Định 2 74 6.2 2019-06-06 22:39:36
132 Lê Thị Nhung 12B2 THPT Yên Định 2 74 5.4 2019-06-06 22:24:56
133 Lê Thị Nhung 12B2 THPT Yên Định 2 74 5.4 2019-06-06 22:24:26
134 Nguyễn Văn Sỹ 12B2 Yên Định 2 74 7.6 2019-06-06 22:11:15
135 Trịnh Thị Linh 12B2 Yên Định 2 74 1.8 2019-06-06 21:56:13
136 Trịnh Thị Phương B2 Yên Định 2 72 6.2 2019-06-06 10:04:53
137 Gia Hân 12b2 Yên Định 2 72 5 2019-06-05 23:22:38
138 Trịnh Thị Linh B2 Yên Định 2 72 7.4 2019-06-05 22:27:53
139 Trịnh Thị Linh 12B2 Yên Định 2 72 1.4 2019-06-05 22:21:21
140 Nguyễn Văn Sỹ 12B2 Yên Định 2 72 8 2019-06-05 22:09:25
141 kimchi 12b2 Yên Định 2 72 6.2 2019-06-05 21:55:10
142 Nguyễn Linh b2 Yên Định 2 72 6.6 2019-06-05 21:22:45
143 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 72 7.4 2019-06-05 21:13:59
144 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 68 0.8 2019-06-05 15:35:00
145 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 69 1.6 2019-06-05 15:30:21
146 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 70 1.4 2019-06-05 15:29:14
147 Trịnh Thị Phương B2 Yên Định 2 71 7.8 2019-06-05 00:15:35
148 Trịnh Thị Linh B2 Yên Định 2 71 8.8 2019-06-05 00:10:15
149 Nguyễn Văn Sỹ 12B2 Yên Định 2 71 9.4 2019-06-04 23:58:34
150 Trịnh Thị Linh 12B2 Yên Định 2 71 1 2019-06-04 23:56:11
151 Lê Thị Thùy Dương B2 Yên Định 2 71 8 2019-06-04 23:09:03
152 Gia Hân 12b2 Yên Định 2 71 6.2 2019-06-04 22:17:20
153 Trịnh Thu Trang 12b2 Yên Định 2 71 7.2 2019-06-04 22:06:57
154 Trịnh Thu Trang 12b2 Yên Định 2 71 7.2 2019-06-04 22:06:57
155 kimchi 12b2 Yên Định 2 71 6.4 2019-06-04 21:46:09
156 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 71 8.2 2019-06-04 21:40:36
157 Tuệ minh B2 Yên Định 2 70 4.6 2019-06-04 20:48:06
158 kimchi 12b2 Yên Định 2 70 7 2019-06-04 09:47:42
159 anh 12b2 thpt yên định 2 70 5 2019-06-04 09:30:07
160 Trịnh Thị Linh 12B2 Yên Định 2 70 2.2 2019-06-04 08:47:48
161 trangquynh 12b2 Yên Định 2 68 0.8 2019-06-04 08:46:53
162 Trịnh Thị Linh B2 Yên Định 2 69 7.4 2019-06-03 03:44:52
163 Thùy Dương B2 Yên Định 2 69 7.4 2019-06-02 23:38:58
164 kimchi 12b2 Yên Định 2 69 7.6 2019-06-02 22:59:07
165 Thu Huyền B2 Yên Định 2 69 6.4 2019-06-02 22:13:45
166 Quốc Huy B2 Yên Định 2 69 8.8 2019-06-02 21:08:39
167 anh 12b2 thpt yên định 2 69 3 2019-06-02 20:36:11
168 trangquynh 12b2 Yên Định 2 66 1.6 2019-06-02 19:55:16
169 Trịnh Thị Linh 12B2 Yên Định 2 68 5.4 2019-06-02 15:51:03
170 trangquynh 12b2 Yên Định 2 66 1.6 2019-06-02 15:16:31
171 Trịnh Quốc Huy B2 Yên Định 2 68 7.6 2019-06-02 00:31:15
172 Trịnh Thu Trang 12b2 Yên Định 2 68 6.4 2019-06-01 22:50:12
173 Trịnh Thu Trang 12b2 Yên Định 2 68 6.4 2019-06-01 22:49:23
174 kimchi 12b2 Yên Định 2 68 5.8 2019-06-01 22:46:42
175 Nguyễn Linh b2 Yên Định 2 68 7 2019-06-01 19:25:22
176 Nguyễn Linh b2 Yên Định 2 68 7 2019-06-01 18:42:37
177 Bungbu b2 Yên Định 2 68 6 2019-06-01 18:27:30
178 Nguyễn Thị Linh 12b2 Yên Định 2 64 0.2 2019-06-01 17:12:29
179 Nguyễn Thị Linh 12b2 Yên Định 2 65 0.6 2019-06-01 17:11:23
180 anh 12b2 thpt yên định 2 65 2.8 2019-05-31 23:47:43
181 anh 12b2 thpt yên định 2 66 6.8 2019-05-31 23:25:26
182 anh 12b2 thpt yên định 2 65 3 2019-05-31 23:19:23
183 Trịnh Thu Trang 12b2 Yên Định 2 66 6 2019-05-31 22:16:15
184 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 65 1.4 2019-05-31 21:44:04
185 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 63 1.2 2019-05-31 21:43:13
186 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 62 0.4 2019-05-31 21:42:21
187 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 66 2.8 2019-05-31 21:41:09
188 Tuệ minh B2 Yên Định 2 66 3.2 2019-05-31 21:32:43
189 Gia Hân 12b2 Yên Định 2 66 5.6 2019-05-31 21:26:02
190 Chính B2 Yên Định 2 66 4.6 2019-05-31 20:42:51
191 Trịnh Thị Linh 12B2 Yên Định 2 66 3.2 2019-05-31 20:40:43
192 lưu doãn dưỡng b2 Yên Định 2 61 2.4 2019-05-29 23:45:31
193 •Đội trưởng: ๖ۣۜMєℓισ∂αѕ 12B2 Yên Định 2 63 8.8 2019-05-29 22:27:16
194 •Đội trưởng: ๖ۣۜMєℓισ∂αѕ 12B2 Yên Định 2 63 8.8 2019-05-29 22:26:05
195 •Đội trưởng: ๖ۣۜMєℓισ∂αѕ 12B2 Yên Định 2 63 8.8 2019-05-29 22:25:52
196 Tuệ minh B2 Yên Định 2 64 2.6 2019-05-29 13:52:29
197 Tuệ minh B2 Yên Định 2 64 2.8 2019-05-29 13:49:37
198 Tuệ minh B2 Yên Định 2 64 3 2019-05-29 13:45:56
199 Trịnh Thị Linh 12B2 Yên Định 2 59 8.6 2019-05-29 09:58:01
200 Trịnh Thị Linh 12B2 Yên Định 2 58 5.8 2019-05-29 09:43:21
201 Han 12B2 Yên Định 2 52 6.6 2019-05-28 22:51:54
202 Trịnh Thị Linh 12B2 Yên Định 2 51 6.4 2019-05-28 18:29:13
203 trangquynh 12b2 Yên Định 2 60 0.4 2019-05-28 08:18:12
204 kimchi 12b2 Yên Định 2 64 4.4 2019-05-27 22:33:19
205 Gia Hân 12b2 Yên Định 2 64 7.8 2019-05-27 22:18:58
206 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 64 0.83333333333333 2019-05-27 20:33:46
207 Lê văn đức 12b2 Thpt yên định 2 63 2.6 2019-05-27 20:33:39
208 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 60 0.6 2019-05-27 20:30:50
209 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 61 1.6 2019-05-27 20:29:35
210 họ tên 12B2 Yên Định 2 63 2.6 2019-05-26 07:48:43
211 Gia Hân 12b2 Yên Định 2 63 6.8 2019-05-25 22:38:21
212 kimchi 12b2 Yên Định 2 63 8 2019-05-25 21:46:56
213 Tuệ minh B2 Yên Định 2 61 2.2 2019-05-25 19:50:43
214 Trương Hoài Thu B2 Yên Định 2 62 7 2019-05-24 23:47:51
215 Tuệ minh B2 Yên Định 2 62 4.6 2019-05-24 23:23:17
216 Tuệ minh B2 Yên Định 2 62 4.6 2019-05-24 23:17:10
217 Tuệ minh B2 Yên Định 2 62 3.2 2019-05-24 23:08:21
218 Hoài Thương 12b2 Yên định 2 62 7.4 2019-05-24 22:14:06
219 Trịnh Thu Trang 12b2 Yên Định 2 62 5.2 2019-05-24 22:07:47
220 kimchi 12b2 Yên Định 2 62 5.8 2019-05-24 21:57:32
221 Gia Hân 12b2 Yên Định 2 62 4.2 2019-05-24 20:52:18
222 Nguyễn Thị Linh 12b2 Yên Định 2 62 6.6 2019-05-24 20:38:59
223 Nguyễn Thị Linh 12b2 Yên Định 2 62 6.6 2019-05-24 20:38:37
224 kimchi 12b2 Yên Định 2 61 6.4 2019-05-24 00:06:50
225 Trịnh Thị Linh 12B2 Yên Định 2 49 6 2019-05-23 23:15:45
226 Gia Hân 12b2 Yên Định 2 61 4.8 2019-05-23 22:01:12
227 Nguyễn Thị Linh 12b2 Yên Định 2 61 6.2 2019-05-23 21:27:35
228 Nguyễn Thị Linh 12b2 Yên Định 2 61 6.2 2019-05-23 21:27:27
229 Nguyễn Thị Linh 12b2 Yên Định 2 61 6.2 2019-05-23 21:27:05
230 Trịnh Thị Linh B2 Yên Định 2 48 6.8 2019-05-23 08:24:10
231 kimchi 12b2 Yên Định 2 59 2.6 2019-05-23 00:02:43
232 Thùy Dương B2 Yên Định 2 60 6.2 2019-05-22 22:42:14
233 kimchi 12b2 Yên Định 2 60 4 2019-05-22 22:23:52
234 Trịnh Thu Trang 12b2 Yên Định 2 60 5.4 2019-05-22 22:21:37
235 Tuệ minh B2 Yên Định 2 60 4.6 2019-05-22 22:14:53
236 Trịnh Thu Trang 12b2 Yên Định 2 60 5.4 2019-05-22 22:12:52
237 Tuệ minh B2 Yên Định 2 60 3 2019-05-22 22:05:55
238 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 60 6.8 2019-05-22 22:01:23
239 Trịnh Thị Linh B2 Yên Định 2 47 1.2 2019-05-22 21:52:37
240 Trịnh Thị Linh B2 Yên Định 2 47 6.6 2019-05-22 21:49:18
241 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 58 3.8 2019-05-22 20:59:43
242 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 57 2 2019-05-22 20:57:30
243 trangquynh 12b2 Yên Định 2 47 1.4 2019-05-22 20:41:54
244 Trịnh Quốc Huy B2 Yên Định 2 59 8.8 2019-05-22 19:40:16
245 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 59 3.4 2019-05-21 21:18:16
246 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 59 2.2 2019-05-21 21:16:57
247 Trịnh Hoàng Anh 12B2 Yên Định 2 58 6.2 2019-05-20 23:37:46
248 Trịnh Hoàng Anh 12B2 Yên Định 2 58 6.2 2019-05-20 23:37:40
249 Trịnh Thu Trang 12b2 Yên Định 2 58 5.6 2019-05-20 22:44:50
250 Lê Thị Thùy Dương B2 Yên Định 2 58 7.2 2019-05-20 22:41:58
251 Dương mai B2 Yên định2 58 5.2 2019-05-20 22:39:51
252 trangquynh 12b2 Yên Định 2 58 6.8 2019-05-20 22:33:56
253 Tuệ minh B2 Yên Định 2 58 1.6 2019-05-20 22:15:11
254 kimchi 12b2 Yên Định 2 58 9.2 2019-05-20 21:52:46
255 Trịnh Quốc Huy B2 Yên Định 2 58 8.8 2019-05-20 21:07:55
256 Trịnh Thị Phương 12b2 Yên Định 2 57 6.2 2019-05-19 22:02:24
257 Hoàng Anh Trịnh 12B2 Yên ĐỊnh 2 57 1.2 2019-05-19 21:41:28
258 Hoàng Anh Trịnh 12B2 Yên ĐỊnh 2 57 1.2 2019-05-19 21:41:18
259 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 57 5.4 2019-05-19 21:40:31
260 Trịnh Thị Linh 12B2 Yên Định 2 57 6 2019-05-18 21:36:46
261 họ tên 12B2 Yên Định 2 57 2.2 2019-05-18 21:29:48
262 Trịnh Thị Linh 12B2 Yên Định 2 55 3 2019-05-18 20:32:28
263 Trịnh Hoàng Anh 12B2 Yên Định 2 56 7 2019-05-18 01:01:07
264 Trịnh Hoàng Anh 12B2 Yên Định 2 56 7 2019-05-18 01:00:52
265 Trương Hoài Thu B2 Yên Định 2 56 8.2 2019-05-18 00:58:40
266 Trịnh Hoàng Anh 12B2 Yên Định 2 56 6.8 2019-05-18 00:55:46
267 trangquynh 12b2 Yên Định 2 56 7.2 2019-05-17 23:58:20
268 Trịnh Thị Linh B2 Yên Định 2 56 7.6 2019-05-17 23:27:53
269 Trịnh Thu Trang 12b2 Yên Định 2 56 6.6 2019-05-17 22:26:43
270 kimchi 12b2 Yên Định 2 56 6.4 2019-05-17 22:23:44
271 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 56 7.2 2019-05-17 22:22:09
272 kimchi 12b2 Yên Định 2 56 6.4 2019-05-17 22:20:18
273 Trịnh Quốc Huy B2 Yên Định 2 56 9.2 2019-05-17 21:55:56
274 Dương mai B2 Yên định2 55 3.2 2019-05-17 21:47:24
275 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 55 6.2 2019-05-17 09:11:41
276 Trịnh Quốc Huy B2 Yên Định 2 55 7.4 2019-05-16 23:35:26
277 Bungbu b2 Yên Định 2 54 5.8 2019-05-16 20:39:41
278 Trịnh Hoàng Anh 12B2 Yên Định 2 54 7 2019-05-16 01:00:08
279 Trịnh Hoàng Anh 12B2 Yên Định 2 54 7 2019-05-16 00:59:45
280 Trịnh Thị Thanh Thảo 12b2 Yên Định 2 54 7 2019-05-15 23:37:20
281 Thùy Dương B2 Yên Định 2 54 7.6 2019-05-15 23:31:33
282 Thùy Dương B2 Yên Định 2 54 8 2019-05-15 23:27:35
283 Nguyễn Thị Linh 12b2 Yên Định 2 54 7.4 2019-05-15 22:36:48
284 Tuệ minh B2 Yên Định 2 54 4.8 2019-05-15 22:35:03
285 Nguyễn Thị Linh 12b2 Yên Định 2 54 7.4 2019-05-15 22:34:47
286 Trịnh Thu Trang 12b2 Yên Định 2 54 6.2 2019-05-15 22:26:14
287 Trịnh Thu Trang 12b2 Yên Định 2 54 6.2 2019-05-15 22:23:16
288 Trương Hoài Thu B2 Yên Định 2 54 9 2019-05-15 22:20:29
289 Trương Hoài Thu B2 Yên Định 2 54 9 2019-05-15 22:17:10
290 kimchi 12b2 Yên Định 2 54 6.4 2019-05-15 22:05:45
291 Trịnh Thị Linh B2 Yên Định 2 54 5.6 2019-05-15 21:56:02
292 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 54 6.6 2019-05-15 21:46:37
293 Nguyễn Thị Thùy Linh B2 Yên Định 2 54 3.6 2019-05-15 21:45:40
294 Quốc Huy B2 Yên Định 2 54 8 2019-05-15 21:15:39
295 trangquynh 12b2 Yên Định 2 54 6.6 2019-05-15 21:10:17
296 Trương Hoài Thu B2 Yên Định 2 52 8.4 2019-05-15 00:40:53
297 trangquynh 12b2 Yên Định 2 52 6.8 2019-05-14 23:07:42
298 Trịnh Hoàng Anh 12B2 Yên Định 2 52 1.6 2019-05-14 22:55:39
299 Trịnh Hoàng Anh 12B2 Yên Định 2 52 1.6 2019-05-14 22:55:05
300 Chính B2 Yên Định 2 52 7.2 2019-05-14 22:25:18
301 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 52 7 2019-05-14 21:58:06
302 kimchi 12b2 Yên Định 2 52 6.8 2019-05-14 21:53:38
303 Hoài Thương 12b2 Yên định 2 52 7.4 2019-05-14 21:43:57
304 Nguyễn Thanh Phong 12B2 Yên Định 2 52 5.6 2019-05-14 20:47:09
305 Chính B2 Yên Định 2 51 6 2019-05-14 20:04:46
306 Bungbu b2 Yên Định 2 51 6.6 2019-05-14 19:43:35
307 Hoài Thương 12b2 Yên định 2 51 8.2 2019-05-13 23:34:38
308 Quốc Huy B2 Yên Định 2 51 8 2019-05-13 23:04:20
309 Trịnh Thu Trang 12b2 Yên Định 2 51 5.4 2019-05-13 22:58:58
310 Nguyễn Thị Hồng Nhung B2 Yên Định 2 51 8.2 2019-05-13 22:13:59
311 kimchi 12b2 Yên Định 2 51 7.2 2019-05-13 21:51:13
312 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 51 8.4 2019-05-13 21:47:37
313 Nguyễn Thị Hồng Nhung B2 Yên Định 2 49 8.6 2019-05-13 00:42:45
314 Nguyễn Thị Hồng Nhung B2 Yên Định 2 49 8.6 2019-05-13 00:42:15
315 Thu Huyền B2 Yên Định 2 49 5.2 2019-05-13 00:07:46
316 trangquynh 12b2 Yên Định 2 49 7.8 2019-05-13 00:00:40
317 Trương Hoài Thu B2 Yên Định 2 49 9.6 2019-05-12 22:59:47
318 Tuệ minh B2 Yên Định 2 49 3.2 2019-05-12 22:39:40
319 kimchi 12b2 Yên Định 2 49 6 2019-05-12 21:52:37
320 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 49 5.6 2019-05-12 21:43:53
321 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 49 4.6 2019-05-12 21:40:14
322 Trịnh Thu Trang 12b2 Yên Định 2 49 5.6 2019-05-12 21:31:38
323 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 46 1.6 2019-05-12 05:33:53
324 Trương Hoài Thu B2 Yên Định 2 48 9.8 2019-05-11 23:38:39
325 Trịnh Thị Thanh Thảo 12b2 Yên Định 2 48 8.4 2019-05-11 22:42:44
326 Trịnh Quốc Huy B2 Yên Định 2 47 8 2019-05-10 23:06:03
327 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 47 8.2 2019-05-10 23:05:59
328 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 47 9.2 2019-05-10 23:03:21
329 Cao Việt Minh 12B2 Đông Sơn 1 47 1 2019-05-10 22:43:28
330 Cao Việt Minh 12B2 Đông Sơn 1 47 0.8 2019-05-10 22:42:29
331 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 47 6 2019-05-10 22:34:33
332 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 47 7 2019-05-10 22:34:08
333 Trịnh Thu Trang 12b2 Yên Định 2 47 6.4 2019-05-10 22:33:13
334 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 47 6 2019-05-10 22:31:42
335 kimchi 12b2 Yên Định 2 47 6 2019-05-10 22:31:17
336 Nguyễn Văn Sỹ 12B2 Yên Định 2 46 8.6 2019-05-10 22:22:09
337 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 47 1.4 2019-05-10 22:03:17
338 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 46 1.4 2019-05-10 09:20:32
339 Trịnh Thị Linh 12B2 Yên Định 2 46 4.6 2019-05-10 09:09:18
340 Trương Hoài Thu B2 Yên Định 2 46 9.2 2019-05-10 00:38:58
341 Fkun b2 Yên Định 2 46 4.2 2019-05-09 21:52:02
342 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 46 3.8 2019-05-09 21:18:41
343 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 45 1.6 2019-05-09 04:28:35
344 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 44 1 2019-05-09 04:25:20
345 Trương Hoài Thu B2 Yên Định 2 45 8.8 2019-05-09 00:31:19
346 Quốc Huy B2 Yên Định 2 45 8.2 2019-05-08 23:29:25
347 kimchi 12b2 Yên Định 2 45 5.6 2019-05-08 22:46:50
348 Trịnh Thu Trang 12b2 Yên Định 2 45 5.4 2019-05-08 22:43:03
349 Trịnh Thu Trang 12b2 Yên Định 2 45 5.4 2019-05-08 22:40:40
350 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 45 1.2 2019-05-08 22:34:20
351 tử thần b2 Yên Định 2 45 3.4 2019-05-08 21:56:08
352 Chính B2 Yên Định 2 44 6.8 2019-05-08 20:54:31
353 Chính B2 Yên Định 2 44 6.8 2019-05-08 20:51:53
354 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 44 0.8 2019-05-08 06:05:37
355 Trương Hoài Thu B2 Yên Định 2 44 8.4 2019-05-08 00:01:15
356 tử thần b2 Yên Định 2 44 4 2019-05-07 22:00:41
357 Gia Hân 12b2 Yên Định 2 39 5.4 2019-05-07 21:16:51


Danh Sách và điểm của lớp 10A3 trường THPT Yên Định 2

TT Họ Và Tên Lớp Trường Đề số Điểm Ngày, giờ
1 Admin A3 Yên Định 2 121 0.4 2019-10-27 20:06:53
2 Vang A3 Yên Định 2 106 8.6 2019-10-04 19:17:18
3 Lê Thị Ngọc Ánh 10A3 Yên Định 2 106 5 2019-09-27 21:55:06
4 Admin A3 Yên Định 2 110 0.4 2019-09-25 23:39:10
5 Admin A3 Yên Định 2 105 0.4 2019-09-23 08:33:45
6 Admin A3 Yên Định 2 105 0.4 2019-09-23 08:33:03
7 Admin A3 Yên Định 2 103 1.25 2019-09-20 19:56:57
8 Admin A3 Yên Định 2 101 0.8 2019-09-18 19:05:49
9 Vang A3 Yên Định 2 97 9.6 2019-09-12 16:09:32
10 Trịnh Bá Quý 10A3 Yên Định 2 97 8.6 2019-09-12 07:57:11
11 Trịnh Bá Quý 10A3 Yên Định 2 97 8.6 2019-09-12 07:51:11
12 Admin A3 Yên Định 2 97 0.4 2019-09-10 13:22:29
13 Admin A3 Yên Định 2 13 0.8 2019-08-20 15:11:18
14 Admin A3 Yên Định 2 12 0.2 2019-08-20 15:00:12
15 Admin A3 Yên Định 2 90 0.4 2019-08-16 22:30:39
16 Bùi Đức Quân A3 Yên Định 2 88 0.4 2019-08-16 16:17:14
17 Bùi Đức Quân A3 Yên Định 2 88 0.4 2019-08-16 16:16:34
18 Bùi Đức Quân A3 Yên Định 2 90 0.4 2019-08-16 16:14:56
19 Admin A3 Yên Định 2 88 0.4 2019-08-16 03:09:41
20 Bùi Đức Quân A3 Yên Định 2 90 0.6 2019-08-16 01:27:03
21 Bùi Đức Quân A3 Yên Định 2 89 0.2 2019-08-16 01:15:06
22 Bùi Đức Quân A3 Yên Định 2 89 0.2 2019-08-16 01:14:40
23 Lại Văn Trường 10 A3 Yên Định 2 94 6 2019-07-26 16:01:34
24 trịnh đức anh 10a3 yên định 2 94 0.8 2019-07-26 06:53:39
25 Nguyễn Hào 10A3 Yên Định 2 94 4.4 2019-07-20 21:25:21
26 Nguyễn Hào 10A3 Yên Định 2 94 4.4 2019-07-20 21:24:51
27 Lại Văn Trường 10 A3 Yên Định 2 94 2.4 2019-07-20 13:53:34
28 Lê Thị Ngọc Ánh 10A3 Yên Định 2 94 5.4 2019-07-18 15:45:44
29 Trương Ngọc Ánh 10A3 Yên Định 2 94 5.4 2019-07-17 15:32:58
30 Trịnh Thị Phương Thùy 10A3 Yên Định 2 93 7.4 2019-07-15 14:29:38
31 Đỗ Thị Phương 10 A3 Yên Định 2 93 4.8 2019-07-11 23:10:40
32 Phạm thị thắm 10A3 Yên Định 2 93 3 2019-07-10 20:46:17
33 Phạm thị thắm 10A3 Yên Định 2 93 3.6 2019-07-10 20:44:20
34 Phạm thị thắm 10A3 Yên Định 2 91 8 2019-07-09 22:07:25
35 Nguyễn Hào 10A3 Yên Định 2 93 4.2 2019-07-09 07:51:32
36 Nguyễn Hào 10A3 Yên Định 2 93 4.2 2019-07-09 07:50:28
37 Nguyễn phượng A3 Yên định 2 93 6.6 2019-07-09 00:43:10
38 abcxyz A3 Yên Định 2 93 3.8 2019-07-09 00:33:12
39 Nguyễn phượng A3 Yên định 2 93 6.6 2019-07-09 00:31:33
40 abcxyz A3 Yên Định 2 93 3.8 2019-07-09 00:20:55
41 abcxyz A3 Yên Định 2 93 3.8 2019-07-09 00:07:30
42 Trương Ngọc Ánh 10A3 Yên Định 2 91 6 2019-07-08 22:20:08
43 Trịnh mạnh dương A3 Yên định 2 91 9.4 2019-07-08 19:21:12
44 Trịnh mạnh dương A3 Yên định 2 91 9.4 2019-07-08 19:21:00
45 Trịnh mạnh dương A3 Yên định 2 91 8.6 2019-07-08 19:14:35
46 ngọc dũng a3 yên định 2 91 7.8 2019-07-07 22:01:11
47 Lê Thị Ngọc Ánh 10A3 Yên Định 2 93 4.6 2019-07-07 12:39:10
48 Lê Thị Linh a 10A3 Yên Định 2 91 9.8 2019-07-07 12:11:18
49 Lê Thị Linh a 10A3 Yên Định 2 91 9 2019-07-07 12:08:13
50 Lê Thị Linh a 10A3 Yên Định 2 91 8 2019-07-07 11:59:32
51 H.V.A A3 Yên Định 2 91 6.8 2019-07-07 10:51:27
52 H.V.A A3 Yên Định 2 91 6.2 2019-07-07 09:55:05
53 Lưu Thị Quỳnh Anh 10A3 Yên Định 2 91 8.8 2019-07-07 09:34:31
54 Hà Em 10A3 Yên Định 2 91 8.6 2019-07-07 00:56:15
55 Lưu Thị Quỳnh Anh 10A3 Yên Định 2 91 6.4 2019-07-06 22:03:10
56 H.V.A A3 Yên Định 2 91 5.6 2019-07-06 17:24:46
57 Lưu Thị Quỳnh Anh 10A3 Yên Định 2 91 6.2 2019-07-05 23:47:32
58 Nguyễn Hào 10A3 Yên Định 2 91 7.8 2019-07-05 22:40:47
59 Nguyễn Phương Linh A3 Yên Định 2 91 6.2 2019-07-05 21:25:17
60 Nguyễn Phương Linh A3 Yên Định 2 91 4.6 2019-07-05 20:51:54
61 Trịnh Thị Phương Thùy 10A3 Yên Định 2 91 9.4 2019-07-05 17:06:59
62 Lê Thị Ngọc Ánh 10A3 Yên Định 2 92 2.2 2019-07-05 16:25:19
63 Lê Thị Ngọc Ánh 10A3 Yên Định 2 91 7.8 2019-07-05 16:22:46
64 Trịnh Đình Đức Mạnh A3 Yên Định 2 91 2.6 2019-07-05 16:21:07
65 Trịnh Đình Đức Mạnh A3 Yên Định 2 91 1.8 2019-07-05 16:16:12
66 Trịnh Đình Đức Mạnh A3 Yên Định 2 91 2.6 2019-07-05 16:13:25
67 Thiên Thần A3 Yên Định 2 91 8.4 2019-07-05 13:35:33
68 Nguyễn Hào 10A3 Yên Định 2 91 6.4 2019-07-05 13:08:33
69 Nguyễn Hào 10A3 Yên Định 2 91 6.4 2019-07-05 13:07:49
70 Trịnh Bá Quý 10A3 Yên Định 2 91 9 2019-07-05 11:40:40
71 Trịnh Bá Quý 10A3 Yên Định 2 91 7.6 2019-07-05 11:02:52
72 Nguyễn Phương Linh A3 Yên Định 2 91 4.4 2019-07-05 10:14:03
73 Thiên Thần A3 Yên Định 2 91 6.6 2019-07-04 23:42:45
74 Phạm thị thắm 10A3 Yên Định 2 91 4 2019-07-04 23:34:11
75 trịnh đức anh 10a3 yên định 2 91 2.8 2019-07-04 19:17:41
76 trịnh đức anh 10a3 yên định 2 91 2.8 2019-07-04 19:02:57
77 Lại Văn Trường 10 A3 Yên Định 2 91 6.6 2019-07-04 15:25:24
78 Lại Văn Trường 10 A3 Yên Định 2 91 4 2019-07-04 15:13:54
79 Triệu Quốc Việt 10A3 Yên Định 2 91 6.8 2019-07-04 13:12:51
80 Triệu Quốc Việt 10A3 Yên Định 2 91 4 2019-07-04 12:59:03
81 Trịnh Thị Phương Thùy 10A3 Yên Định 2 91 7.4 2019-07-04 12:28:47
82 Lê Thị Ngọc Ánh 10A3 Yên Định 2 91 7 2019-07-04 11:48:00
83 Lê Thị Ngọc Ánh 10A3 Yên Định 2 91 5.2 2019-07-04 11:33:28
84 Trịnh Thị Thúy Hằng 10A3 Yên Định 2 91 9 2019-07-03 20:28:16
85 Trịnh Thị Thúy Hằng 10A3 Yên Định 2 91 7.2 2019-07-03 20:20:29
86 Triệu Quốc Việt 10A3 Yên Định 2 91 1.8 2019-07-03 09:15:21
87 Lại Văn Trường 10 A3 Yên Định 2 91 2.8 2019-07-03 09:11:57
88 Triệu Quốc Việt 10A3 Yên Định 2 89 3 2019-06-24 09:36:53
89 Trịnh Thị Phương Thùy 10A3 Yên Định 2 67 7.4 2019-06-06 17:12:12
90 Nguyễn Hào 10A3 Yên Định 2 73 7 2019-06-06 15:16:01
91 Nguyễn Hào 10A3 Yên Định 2 73 7 2019-06-06 15:15:36
92 Hà Em 10A3 Yên Định 2 67 7.2 2019-06-05 14:51:03
93 Phạm thị thắm 10A3 Yên Định 2 67 7.4 2019-06-03 09:45:48
94 Phạm thị thắm 10A3 Yên Định 2 67 7.2 2019-06-03 09:26:48
95 Lê Thị Thảo Nguyên 10a3 Yên Định 2 67 10 2019-06-02 21:33:25
96 Lại Văn Trường 10 A3 Yên Định 2 67 6.2 2019-06-01 21:01:27
97 Nguyễn Hào 10A3 Yên Định 2 67 8.6 2019-06-01 15:33:51
98 Nguyễn Hào 10A3 Yên Định 2 67 8.6 2019-06-01 15:32:59
99 Trịnh Thị Thúy Hằng 10A3 Yên Định 2 67 6 2019-05-31 21:37:30
100 Trịnh Thị Thúy Hằng 10A3 Yên Định 2 67 6 2019-05-31 21:27:08
101 Trịnh Bá Quý 10A3 Yên Định 2 67 7.4 2019-05-31 21:17:50
102 Trịnh Đình Đức Mạnh A3 Yên Định 2 67 7.2 2019-05-31 20:11:30
103 Bùi Huy Thuận 10A3 Yên Định 2 53 6.25 2019-05-23 20:10:22
104 Bùi Huy Thuận 10A3 Yên Định 2 53 2.75 2019-05-23 19:39:16
105 Lại Văn Trường 10 A3 Yên Định 2 53 8 2019-05-22 19:57:59
106 Phạm thị thắm 10A3 Yên Định 2 53 8.25 2019-05-22 09:38:38
107 Phạm thị thắm 10A3 Yên Định 2 53 7 2019-05-22 09:35:01
108 Trịnh Bá Quý 10A3 Yên Định 2 53 8.5 2019-05-21 07:05:08
109 Trịnh Đình Đức Mạnh A3 Yên Định 2 53 8.5 2019-05-20 20:10:22
110 H.V.A A3 Yên Định 2 53 9.75 2019-05-18 17:17:04
111 Trịnh Thị Phương Thùy 10A3 Yên Định 2 53 8.75 2019-05-17 23:27:41
112 Trịnh Thị Phương Thùy 10A3 Yên Định 2 53 7 2019-05-17 23:14:09
113 Lê Thị Hồng Duyên A3 Yên Định 2 50 8.2 2019-05-17 22:38:50
114 Trịnh Thị Phương Thùy 10A3 Yên Định 2 53 4.25 2019-05-17 22:10:13
115 Trương Ngọc Ánh 10A3 Yên Định 2 50 8.8 2019-05-17 13:23:53
116 Trịnh thị quỳnh trang A3 Yên Định 2 50 8.2 2019-05-17 06:52:26
117 Nguyễn Thị Dung 10a3 Yên Định 2 50 9.2 2019-05-16 22:48:11
118 Phượng Ớt A3 Yên Định 2 50 7.4 2019-05-16 21:58:28
119 Lê Xuân Huy 10A3 Yên Định 2 50 7.2 2019-05-16 21:50:11
120 Lê Xuân Huy 10A3 Yên Định 2 50 2.8 2019-05-16 21:41:12
121 Lê Xuân Huy 10A3 Yên Định 2 50 4.8 2019-05-16 18:50:56
122 Lê Thị Linh a 10A3 Yên Định 2 50 8.6 2019-05-16 18:49:36
123 ngọc dũng a3 yên định 2 50 7 2019-05-15 22:19:18
124 Lại Văn Trường 10 A3 Yên Định 2 50 7.6 2019-05-15 22:16:26
125 Lê Thị Linh a 10A3 Yên Định 2 50 8.4 2019-05-14 23:09:59
126 Triệu Quốc Việt 10A3 Yên Định 2 50 7.2 2019-05-14 22:59:26
127 Triệu Quốc Việt 10A3 Yên Định 2 50 6.2 2019-05-14 22:54:23
128 Triệu Quốc Việt 10A3 Yên Định 2 50 4.6 2019-05-14 22:32:24
129 Bùi Huy Thuận 10A3 Yên Định 2 50 9.6 2019-05-14 22:31:21
130 Bùi Huy Thuận 10A3 Yên Định 2 50 9.2 2019-05-14 22:27:01
131 Phạm thị thắm 10A3 Yên Định 2 50 4.4 2019-05-14 22:19:03
132 Trịnh Bá Quý 10A3 Yên Định 2 50 7.4 2019-05-14 21:43:07
133 Lê Thị Ngọc Ánh 10A3 Yên Định 2 50 6.6 2019-05-14 21:17:08
134 Trịnh Thị Phương Thùy 10A3 Yên Định 2 50 7.2 2019-05-14 21:08:29
135 Trịnh Thị Thúy Hằng 10A3 Yên Định 2 50 8.4 2019-05-14 20:56:45
136 Lê Thị Ngọc Ánh 10A3 Yên Định 2 50 4.8 2019-05-14 20:56:08
137 Trịnh Thị Phương Thùy 10A3 Yên Định 2 50 6 2019-05-14 20:45:06
138 Đỗ Thị Phương 10 A3 Yên Định 2 50 4 2019-05-14 20:31:15
139 Lê Thị Linh a 10A3 Yên Định 2 50 6.2 2019-05-14 20:30:56
140 Trịnh Thị Thúy Hằng 10A3 Yên Định 2 50 7.8 2019-05-13 22:00:22
141 Trịnh văn hải 10a3 Yên Định 2 50 5.4 2019-05-13 20:52:19


Danh Sách và điểm của lớp 10A6 trường THPT Yên Định 2

TT Họ Và Tên Lớp Trường Đề số Điểm Ngày, giờ
1 Nguyễn Thị Huyền My 10a6 Yên Định 2 53 7.75 2019-05-20 21:48:18


Danh Sách và điểm của các thành viên khác

TT Họ Và Tên Lớp Trường Đề số Điểm Ngày, giờ
1 lehoanglong 10b1 yendinh1 131 8.8 2019-11-15 23:14:32
2 lehoanglong 10b1 yendinh1 131 7 2019-11-15 22:52:45
3 Trinhhuutuan 11A4 THPT yên dịnh 2 126 2.2 2019-11-14 19:45:09
4 Nguyễn Cẩm Tú 10a2 Thái Lão 118 10 2019-11-11 21:56:24
5 Vũ Trường Báo 11a4 yen dinh 2 88 3 2019-11-09 23:45:50
6 nguyenanhquan 10b2 yendinh1 129 6 2019-11-08 21:14:26
7 nguyenanhquan 10b2 yendinh1 129 3.6 2019-11-08 21:11:27
8 Lê Hoàng Hà 11a2 Thpt yên định 2 126 1.8 2019-11-07 18:04:49
9 Khương Duy Minh 10a2 Đông SƠn 1 126 2.4 2019-11-06 21:58:06
10 Khương Duy Minh 10a2 Đông SƠn 1 126 2.4 2019-11-06 21:57:01
11 Dothilinh A4 Yendinh2 126 3.2 2019-11-06 21:14:12
12 Kkkk Kk K 128 2.2 2019-11-05 22:43:16
13 Kkkk Kk K 128 1.8 2019-11-05 22:40:23
14 Khương Văn Minh 12a3 Lê Văn Hưu 126 2.4 2019-11-05 20:28:58
15 Khương Văn Minh 12a3 Lê Văn Hưu 126 3.2 2019-11-05 20:25:13
16 quang quý cao 11 thái lão 126 2.4 2019-11-04 20:00:05
17 quang quý cao 11 thái lão 112 1.25 2019-11-04 19:57:19
18 quang quý cao 11 thái lão 116 1.6 2019-11-04 19:49:33
19 Bùi Quốc Khánh 11b1 Lam SƠn 126 2.8 2019-11-04 18:47:27
20 Nguyễn Cẩm Tú 10a2 Thái Lão 116 10 2019-11-04 15:00:16
21 nguyenanhquan 10b2 yendinh1 125 4.4 2019-10-31 22:31:13
22 nguyenanhquan 10b2 yendinh1 125 4 2019-10-31 22:28:53
23 Nguyễn phương hồng A4 THPT Yên Đing 2 121 5.2 2019-10-30 22:02:31
24 Dothilinh A4 Yendinh2 121 4.6 2019-10-29 22:38:52
25 Huy Hùng FB FB 118 3 2019-10-29 22:21:35
26 Nhân Từ FB FB 120 0.8 2019-10-29 22:19:58
27 Dothilinh A4 Yendinh2 121 2.6 2019-10-29 22:15:58
28 Huy Hùng FB FB 121 2.6 2019-10-29 22:00:49
29 Huy Hùng FB FB 121 2.6 2019-10-29 21:58:12
30 Phan Quốc Đạt Lớp 11a4 Trường THPT yên Định 2 121 2.4 2019-10-29 21:51:29
31 Phan Quốc Đạt Lớp 11a4 Trường THPT yên Định 2 121 2.6 2019-10-29 21:46:16
32 Nguyễn thị Hằng A4 Trung học phổ thông yên định 2 121 1.8 2019-10-29 20:19:29
33 Nguyễn thị Hằng A4 Trung học phổ thông yên định 2 121 2.2 2019-10-29 20:16:14
34 Hồng Nhung Karry FB FB 118 3.2 2019-10-28 22:02:06
35 Hồng Nhung Karry FB FB 118 3.2 2019-10-28 22:01:46
36 Nguyễn thị Hằng A4 Trung học phổ thông yên định 2 97 3.2 2019-10-28 13:09:43
37 Nguyễn Văn Đạt 11a5 thpt Thái Lão 118 1.2 2019-10-27 22:08:41
38 Nguyễn Cẩm Tú 10a2 Thái Lão 112 3 2019-10-27 19:02:36
39 Nguyễn Cẩm Tú 10a2 Thái Lão 112 2.25 2019-10-27 18:59:25
40 Hợp Bách FB FB 89 3.8 2019-10-27 18:51:41
41 Khanh Huyen FB FB 119 4.8 2019-10-26 22:05:28
42 Khanh Huyen FB FB 119 2.8 2019-10-26 21:54:01
43 Nguyễn Thị Tươi FB FB 101 2.8 2019-10-26 20:30:52
44 Hợp Bách FB FB 113 2 2019-10-26 10:56:53
45 Trịnh Thực FB FB 120 2.8 2019-10-25 22:33:31
46 Phạm Tâm FB FB 113 3 2019-10-25 21:22:21
47 Hà Thị Kim Dung FB FB 119 8 2019-10-25 21:06:56
48 Nguyễn Thu Hiền FB FB 119 7.4 2019-10-25 21:06:10
49 Nguyễn Trang Nhung FB FB 120 0.2 2019-10-25 20:50:26
50 Đoàn Trọng Tú Anh FB FB 113 1.4 2019-10-25 20:50:07
51 Trịnh Thực FB FB 120 2.2 2019-10-25 20:48:36
52 Đoàn Trọng Tú Anh FB FB 113 0.8 2019-10-25 20:48:14
53 Nguyễn Thị Cẩm Tú 10A2 THPT Thái Lão 119 9 2019-10-25 20:07:42
54 Hậu Kiên FB FB 119 1.8 2019-10-25 19:46:28
55 Hậu Kiên FB FB 119 3 2019-10-25 19:41:56
56 Nguyễn Thị Cẩm Tú 10A2 THPT Thái Lão 119 7.8 2019-10-25 19:41:54
57 Trương Minh Hằng FB FB 119 5.4 2019-10-25 19:33:59
58 Hậu Kiên FB FB 117 2.6 2019-10-25 19:27:43
59 Hậu Kiên FB FB 117 2.8 2019-10-25 19:22:46
60 Như Quỳnh FB FB 119 8.6 2019-10-25 18:20:26
61 ル ドゥアン FB FB 113 3 2019-10-25 17:58:29
62 Đỗ Ngọc Phong FB FB 119 9.8 2019-10-25 17:41:00
63 Trịnh Thực FB FB 113 1.6 2019-10-25 17:22:53
64 Nguyễn Anh Minh FB FB 119 7.8 2019-10-24 23:57:37
65 Nguyễn Anh Minh FB FB 119 7 2019-10-24 23:51:09
66 Trinh Đạt FB FB 119 9.4 2019-10-24 22:16:23
67 Khanh Huyen FB FB 117 5 2019-10-24 21:20:56
68 Khanh Huyen FB FB 117 3.8 2019-10-24 21:14:15
69 Trần Thư FB FB 119 3.4 2019-10-24 21:13:51
70 Trần Thư FB FB 119 2.8 2019-10-24 21:08:12
71 Trần Thư FB FB 108 0.6 2019-10-24 20:22:55
72 lethingocanh 11a3 yendinh2 118 3.8 2019-10-23 21:15:55
73 Vũ Mô FB FB 108 5.6 2019-10-23 20:23:07
74 Vũ Mô FB FB 108 4 2019-10-23 20:18:47
75 Hiền Nguyễn FB FB 96 4.6 2019-10-23 00:43:07
76 Hiền Nguyễn FB FB 108 7.6 2019-10-22 23:03:52
77 Hiền Nguyễn FB FB 111 1.8 2019-10-22 22:55:21
78 Dương Vũ FB FB 117 1.2 2019-10-22 22:20:01
79 Dương Vũ FB FB 117 2 2019-10-22 22:10:22
80 Hiền Nguyễn FB FB 117 2 2019-10-22 21:20:17
81 Hiền Nguyễn FB FB 117 2.6 2019-10-22 21:17:03
82 Tuấn Hưng FB FB 117 2 2019-10-22 20:58:55
83 Nguyễn Nam Anh FB FB 117 2.2 2019-10-22 20:43:05
84 Nguyễn Nam Anh FB FB 117 2.2 2019-10-22 20:39:12
85 truongngocanh lop11a3 yendinh2 118 3.2 2019-10-21 19:08:04
86 truongngocanh lop11a3 yendinh2 118 1.8 2019-10-21 19:05:08
87 Thế năng 10 Đông sơn 1 117 9.8 2019-10-20 20:41:31
88 Lan anh 10 Đông sơn 1 117 8.6 2019-10-20 08:12:24
89 Nguyễn Thị Lê Na 11C1 Phạm Hồng Thái 118 7.6 2019-10-19 16:19:56
90 Cao Hoàng Thùy 11C1 Phạm Hồng Thái 118 5.8 2019-10-19 16:16:06
91 Hoàng Minh Anh 11C1 Phạm Hồng Thái 118 3.2 2019-10-19 16:10:22
92 Nguyễn Thị Cẩm Tú 10A2 THPT Thái Lão 117 8.8 2019-10-18 22:23:41
93 Như Quỳnh FB FB 117 6.4 2019-10-18 21:36:44
94 Nguyễn Thu Hiền FB FB 117 8.8 2019-10-18 21:25:11
95 Trinh Đạt FB FB 117 8.8 2019-10-18 20:47:07
96 truongngocanh lop11a3 yendinh2 116 8.6 2019-10-17 21:36:36
97 trinhhuuducanh 11a6 THPT YD2 116 2.8 2019-10-16 19:32:52
98 hẻuihguixujfd a9 12345 116 7 2019-10-15 23:05:40
99 Hàn Mạc Yến Tử FB FB 111 7.4 2019-10-15 05:58:22
100 Lam Trạm FB FB 113 7 2019-10-15 01:24:45
101 Lam Trạm FB FB 113 7 2019-10-15 01:23:20
102 Thư Bảo Mật FB FB 111 1.4 2019-10-13 21:34:12
103 Thư Bảo Mật FB FB 111 3.6 2019-10-13 21:29:35
104 nguyenthihuyenmy 11a6 Yđ2 112 10 2019-10-13 20:50:41
105 Ppqqaaff Admin Yen Dinh 2 112 3 2019-10-13 20:13:28
106 Ppqqaaff Admin Yen Dinh 2 112 2.25 2019-10-13 20:12:14
107 LêThịHương 11a6 Yênđịnh2 112 0.5 2019-10-13 13:05:16
108 doctor white 12 Hoằng Hóa 4 80 8.2 2019-10-13 09:34:14
109 Phương Hà FB FB 112 6.75 2019-10-12 22:22:40
110 Phương Hà FB FB 112 4.5 2019-10-12 22:16:40
111 LêThịHương 11a6 Yênđịnh2 112 1.25 2019-10-12 21:33:02
112 Nguyễn Thị Mỹ Duyên FB FB 113 10 2019-10-11 22:49:57
113 doctor white 12 Hoằng Hóa 4 113 9.6 2019-10-11 10:50:40
114 Phamthitham 11a3 Thpt yd2 106 8.8 2019-10-10 22:12:54
115 Khanh Huyen FB FB 111 7.2 2019-10-10 20:50:23
116 Khanh Huyen FB FB 111 5.6 2019-10-10 20:39:24
117 quang quý cao 11 thái lão 106 9.6 2019-10-08 09:11:20
118 Phạm Gia Bảo 10A2 Thái Lão 112 2 2019-10-08 08:51:56
119 Ngô quang 10a2 Thpt Thái Lão 106 3.2 2019-10-08 08:39:23
120 Nguyễn Thị Lê Na 11C1 Phạm Hồng Thái 106 7.4 2019-10-08 08:37:46
121 Cao Hoàng Thùy 11C1 Phạm Hồng Thái 106 5.4 2019-10-08 08:33:38
122 Hoàng Minh Anh 11C1 Phạm Hồng Thái 106 2.6 2019-10-08 08:29:25
123 Nguyễn Thị Lê Na 11C1 Phạm Hồng Thái 112 7.25 2019-10-08 07:49:40
124 Cao Hoàng Thùy 11C1 Phạm Hồng Thái 112 5 2019-10-08 07:45:16
125 Hoàng Minh Anh 11C1 Phạm Hồng Thái 112 2.25 2019-10-08 07:40:23
126 DUONG DUC PHUC 10A1 LOMONOXOP 91 3.4 2019-10-05 21:33:07
127 DUONG DUC PHUC 10A1 LOMONOXOP 91 3.4 2019-10-05 21:33:07
128 doctor white 12 Hoằng Hóa 4 105 9 2019-10-05 09:38:54
129 Nguyễn Thị Mỹ Duyên FB FB 103 10 2019-10-04 23:01:05
130 Nguyễn Thị Mỹ Duyên FB FB 103 2.75 2019-10-04 21:37:22
131 Nguyễn Thùy Trang FB FB 108 9.8 2019-10-04 20:49:35
132 Nguyễn Thùy Trang FB FB 96 7 2019-10-04 20:02:52
133 Nguyễn Thùy Trang FB FB 96 6.2 2019-10-04 19:53:56
134 Hàn Mạc Yến Tử FB FB 111 1.4 2019-10-04 17:46:21
135 Chin Hit FB FB 111 2.8 2019-10-03 23:09:02
136 Chin Hit FB FB 111 2.8 2019-10-03 22:51:04
137 Đỗ Ngọc Phong FB FB 111 9.6 2019-10-03 21:37:13
138 Nguyễn Anh Minh FB FB 111 9 2019-10-03 21:08:53
139 Duy Khánh FB FB 111 8 2019-10-03 20:50:50
140 Hà Thị Kim Dung FB FB 111 8.8 2019-10-03 19:59:46
141 Bon Pain FB FB 111 2 2019-10-03 18:34:36
142 Bon Pain FB FB 111 9.2 2019-10-03 18:28:31
143 Nguyễn Thị Cẩm Tú 10A2 THPT Thái Lão 111 9.2 2019-10-03 16:40:02
144 Như Quỳnh FB FB 111 7.6 2019-10-03 16:37:29
145 Nguyễn Thu Hiền FB FB 111 7.8 2019-10-03 16:35:23
146 Trương Minh Hằng FB FB 111 6.6 2019-10-03 15:41:42
147 Trương Minh Hằng FB FB 111 4.6 2019-10-03 15:34:30
148 Hậu Kiên FB FB 111 2.6 2019-10-03 15:28:50
149 Hậu Kiên FB FB 111 4.6 2019-10-03 15:25:33
150 Trinh Đạt FB FB 111 9.4 2019-10-03 15:10:45
151 Nguyễn Thị Cẩm Tú 10A2 THPT Thái Lão 111 7.6 2019-10-03 13:51:20
152 truongngocanh lop11a3 yendinh2 106 3.8 2019-10-02 22:30:43
153 Thư Bảo Mật FB FB 108 1.8 2019-10-02 21:52:42
154 Khanh Huyen FB FB 102 5.6 2019-10-02 21:44:24
155 Khanh Huyen FB FB 102 4.2 2019-10-02 21:34:45
156 R căm ngữ 12 Chu văn an 109 3.5 2019-10-02 12:00:50
157 R căm ngữ 12 Chu văn an 105 3.6 2019-10-02 11:52:23
158 Nguyễn Thị Mỹ Duyên FB FB 101 8.4 2019-10-02 00:21:36
159 Nguyễn Thị Mỹ Duyên FB FB 101 6.4 2019-10-02 00:08:36
160 HoaHue Trinh FB FB 51 0.2 2019-10-01 09:49:38
161 HoaHue Trinh FB FB 105 0.4 2019-10-01 09:38:08
162 Trắng Đục 12 Đông Sơn 1 105 0.6 2019-09-30 09:55:26
163 Trắng Đục 12 Đông Sơn 1 105 7 2019-09-30 09:43:19
164 Cao Quang Quý 11a2 Thái Lão 97 1.6 2019-09-28 22:56:14
165 Cao Quang Quý 11a2 Thái Lão 97 1.2 2019-09-28 22:53:06
166 Nguyễn Cẩm Tú 10a2 Thái Lão 97 2.8 2019-09-28 22:43:06
167 Nguyễn Cẩm Tú 10a2 Thái Lão 97 2.4 2019-09-28 22:39:19
168 Lê Bảo thanh 11A7 Đông Sơn 1 106 5.6 2019-09-28 22:35:19
169 Lê Hòa Nam 11A7 Lam Sơn 106 5.2 2019-09-28 22:27:55
170 Hoàng Văn Lợi 11A3 Hà Huy Tập 106 2.6 2019-09-28 22:23:22
171 Bean27 12 THPT Yên Định 2 98 5.2 2019-09-28 20:20:24
172 Thanh Nhàn FB FB 104 2.8 2019-09-28 16:38:53
173 Quỳnh Anh Kuma FB FB 105 3.4 2019-09-28 16:33:18
174 Thanh Nhàn FB FB 105 1.6 2019-09-28 16:32:59
175 Lê Như Quỳnh FB FB 105 2 2019-09-28 12:37:24
176 Anh Shinno FB FB 110 8 2019-09-27 21:07:38
177 Nguyễn Thị Cẩm Tú 10A2 THPT Thái Lão 110 8.2 2019-09-27 21:04:59
178 Anh Shinno FB FB 110 7.6 2019-09-27 20:52:44
179 Nguyễn Thị Cẩm Tú 10A2 THPT Thái Lão 110 6.4 2019-09-27 20:52:34
180 Bon Pain FB FB 110 9.6 2019-09-27 20:52:00
181 Bon Pain FB FB 110 8.6 2019-09-27 20:41:58
182 Trương Minh Hằng FB FB 110 6.8 2019-09-27 19:47:40
183 Quỳnh Trang FB FB 98 6.8 2019-09-27 00:03:01
184 Nguyễn Anh Minh FB FB 110 1.2 2019-09-26 23:38:47
185 Nguyễn Anh Minh FB FB 110 7.6 2019-09-26 23:34:40
186 Phạm Khánh Linh FB FB 110 8 2019-09-26 22:46:36
187 Hoàng Diệu Linh 10B1 Yên Định 2 110 8.8 2019-09-26 22:06:24
188 Nguyễn Thu Hiền FB FB 110 8.2 2019-09-26 21:10:42
189 Đỗ Ngọc Phong FB FB 110 8.8 2019-09-26 20:15:43
190 Trinh Đạt FB FB 110 9 2019-09-26 18:44:57
191 Trịnh Minh FB FB 105 0.4 2019-09-25 23:23:05
192 Trịnh Minh FB FB 105 0.4 2019-09-25 23:22:16
193 Ppqqaaff Admin Yen Dinh 2 106 2.6 2019-09-25 22:13:32
194 Quỳnh Trang FB FB 103 4.75 2019-09-24 22:15:06
195 Quỳnh Trang FB FB 103 4.5 2019-09-24 22:11:31
196 Trương Ngọc Mai FB FB 96 5 2019-09-24 06:14:51
197 Trương Ngọc Mai FB FB 96 0.4 2019-09-24 05:56:27
198 Ppqqaaff Admin Yen Dinh 2 97 3.4 2019-09-23 21:14:56
199 Ppqqaaff Admin Yen Dinh 2 97 2.2 2019-09-23 21:06:17
200 Ppqqaaff Admin Yen Dinh 2 106 0.8 2019-09-23 19:36:02
201 Huyền My FB FB 97 3.2 2019-09-22 16:31:51
202 Hàn Mạc Yến Tử FB FB 96 5 2019-09-22 15:55:43
203 Nguyễn Anh Minh FB FB 102 1.4 2019-09-21 23:24:47
204 Nguyễn Anh Minh FB FB 102 8.6 2019-09-21 23:17:51
205 Trương Minh Hằng FB FB 102 5 2019-09-21 21:12:57
206 Bùi Tùng Dương 10B1 THPT Yên Định II 102 8.6 2019-09-20 23:17:59
207 Trịnh Hoa FB FB 102 4 2019-09-20 22:21:04
208 liuliu123 12c1 thpt chuyen lam son 104 8.6 2019-09-20 22:06:32
209 liuliu123 12c1 thpt chuyen lam son 104 8.6 2019-09-20 22:02:51
210 Tướng Quân FB FB 104 7.8 2019-09-20 21:55:19
211 Tướng Quân FB FB 104 7.8 2019-09-20 21:48:56
212 Lưu Thị Hồng FB FB 102 3.4 2019-09-20 21:37:30
213 Phạm Khánh Linh FB FB 102 7.6 2019-09-20 20:38:10
214 Đỗ Ngọc Phong FB FB 102 9.2 2019-09-20 20:09:41
215 Minx Park FB FB 102 5.2 2019-09-20 19:56:10
216 Lưu Thị Hồng FB FB 102 3 2019-09-20 11:51:33
217 Anh Shinno FB FB 102 4.8 2019-09-20 11:20:35
218 Hoàng Diệu Linh 10B1 Yên Định 2 96 8.4 2019-09-20 08:30:11
219 Trương Minh Hằng FB FB 102 1.8 2019-09-20 07:48:15
220 Trịnh Hoa FB FB 102 4 2019-09-20 05:30:53
221 Bùi Tùng Dương 10B1 THPT Yên Định II 102 8.6 2019-09-19 23:28:39
222 Phạm Duy Tiến FB FB 96 8.8 2019-09-19 20:28:16
223 Phạm Duy Tiến FB FB 96 6.6 2019-09-19 20:12:18
224 Bon Pain FB FB 96 8.8 2019-09-19 00:25:52
225 Bon Pain FB FB 96 7.8 2019-09-19 00:12:33
226 Trinh Đạt FB FB 96 9.2 2019-09-18 23:21:11
227 Trinh Đạt FB FB 96 8.2 2019-09-18 23:01:06
228 Nguyễn Thùy Linh FB FB 96 6.6 2019-09-18 22:39:31
229 Đỗ Ngọc Phong FB FB 96 0.2 2019-09-18 22:29:48
230 Định Robbery FB FB 96 6.2 2019-09-18 21:56:18
231 Định Robbery FB FB 96 6.2 2019-09-18 21:55:29
232 Minx Park FB FB 96 6.2 2019-09-18 21:51:54
233 Trịnh T. Khánh Linh FB FB 96 2.6 2019-09-18 21:14:58
234 Hàn Mạc Yến Tử FB FB 96 4.8 2019-09-16 22:00:59
235 Hoàng Đình Hưng FB FB 100 2 2019-09-16 18:42:16
236 Tiểu Bảo 12 THPT Yên Định 2 82 2.6 2019-09-14 15:52:58
237 lethingocanh 11a3 yendinh2 97 7.6 2019-09-12 23:12:56
238 lethingocanh 11a3 yendinh2 97 5.4 2019-09-12 22:49:23
239 truongngocanh lop11a3 yendinh2 97 6.4 2019-09-12 12:32:34
240 Trịnh Bá An FB FB 98 8.6 2019-09-11 23:29:24
241 emkhongnumberone 12c1 thpt chuyên lam sơn 98 4 2019-09-11 22:09:32
242 nguyễn văn sơn 12c3 thpt yên định 3 98 2.8 2019-09-11 21:59:34
243 Trần Quang Khải A1 Nghi Sơn 90 3.8 2019-09-02 16:13:23
244 Quân Bùi FB FB 90 0.4 2019-08-19 22:48:16
245 Quân Bùi FB FB 94 0.8 2019-08-17 10:53:57
246 Phạm Hoàng Gia FB FB 87 0.4 2019-08-16 22:42:48
247 Quân Bùi FB FB 88 0.6 2019-08-16 22:42:07
248 nguyễn quý quang 10a2 thpt thái lão 94 2.8 2019-08-16 21:02:38
249 Ngọc Anh 11A6 THPT Hàm Rồng 53 3.25 2019-08-15 09:46:17
250 Ngọc Anh 11A6 THPT Hàm Rồng 53 1.25 2019-08-15 09:43:22
251 Ngọc Anh 11A6 THPT Hàm Rồng 53 2.5 2019-08-15 09:17:25
252 Phan Hào 10A2 Thái Lão 94 8.4 2019-08-06 21:50:53
253 Ngô Thị Phương Anh 10a2 THPT Thái Lão 94 8.2 2019-08-05 22:53:55
254 Ngô Thị Phương Anh 10a2 THPT Thái Lão 94 8.2 2019-08-05 22:53:30
255 Đào Thị Hồ Điệp 10A2 Thái Lão 94 8.4 2019-08-05 21:19:24
256 Phan Hoàng Trọng 10a2 THPT Thái Lão 94 8.6 2019-08-05 21:18:51
257 Nguyễn Thị Cẩm Tú 10A2 THPT Thái Lão 94 9 2019-08-05 21:12:25
258 ngô tiến hùng 10A2 THPT Thái Lão 94 8.6 2019-08-05 21:06:28
259 Khánh Huyền A2 Thái Lão 94 7.4 2019-08-05 21:05:17
260 Khánh Huyền A2 Thái Lão 94 7.4 2019-08-05 21:04:54
261 Phan thị hiền 10A2 THPT Thái Lão 94 9 2019-08-05 20:59:29
262 Nguyễn tuấn khang 10a2 Thpt thái lão 94 8.4 2019-08-05 20:32:24
263 Phạm Gia Bảo 10A2 Thái Lão 94 7.8 2019-08-05 20:07:57
264 Trần T.Út Thương 10A2 Thái Lão 94 8.6 2019-08-05 19:33:57
265 Thái Bảo Anh 10A2 Thái Lão 94 8.4 2019-08-05 19:12:55
266 Võ Trọng Phú 10A2 Thái Lão 94 8.6 2019-08-05 13:51:08
267 Trần Tiến Đạt 10A2 THPT Thái Lão 94 7 2019-08-05 12:20:00
268 Nguyễn Thị Bảo An 10A2 THPT Thái Lão 94 8.4 2019-08-05 12:09:08
269 Hồ khánh chi 10a2 Thái Lão 94 8.8 2019-08-05 08:52:09
270 Hồ khánh chi 10a2 Thái Lão 94 8.8 2019-08-05 08:51:34
271 Nguyễn Văn Ngọc Quý 10A2 Thái Lão 94 8.6 2019-08-04 21:51:28
272 Cao Nguyễn Minh Vũ 10A2 THPT Thái Lão 94 8.6 2019-08-04 21:43:28
273 Lê Hoàng Yến 10A2 Thái Lão 94 8.6 2019-08-04 15:35:33
274 Nghiêm Thị Mai Chi 10A2 THPT Thái Lão 94 8.2 2019-08-04 15:18:22
275 Ngô quang 10a2 Thpt Thái Lão 94 8.6 2019-08-04 12:47:29
276 Đậu Vũ Huy Hoàng 10a2 Thpt Thái Lão 94 8.6 2019-08-04 12:40:17
277 nguyễn thế trung 10a2 thpt thái lão 94 8.4 2019-08-04 12:36:02
278 Nguyễn Hữu Chung 10a2 THPT Thái Lão 94 9.2 2019-08-04 12:30:35
279 Phan Thanh Hương 10a2 THPT Thái Lão 94 8.8 2019-08-04 12:26:01
280 Nguyễn Mạnh Dũng 10A2 THPT Thái Lão 94 8.6 2019-08-04 12:16:39
281 Lê yến nhi 10a2 Thpt thái lão 94 8.6 2019-08-04 12:11:23
282 Đậu Tuấn mạnh 10a2 Trung học phổ Thông thái lão 94 8.2 2019-08-04 12:08:24
283 Đậu Tuấn mạnh 10a2 Trung học phổ Thông thái lão 94 8.2 2019-08-04 12:06:55
284 Lê yến nhi 10a2 Thpt thái lão 94 3.2 2019-08-04 12:06:32
285 Đậu Tuấn mạnh 10a2 Trung học phổ Thông thái lão 94 8.2 2019-08-04 12:06:31
286 Dương minh thắng 10a2 THPT Thái lão 94 6.4 2019-07-29 11:19:51
287 nguyễn quý quang 10a2 thpt thái lão 93 7 2019-07-28 15:51:14
288 nguyễn quý quang 10a2 thpt thái lão 93 7 2019-07-28 15:39:46
289 Nguyễn Văn Ngọc Quý 10A2 Thái Lão 93 8 2019-07-28 15:18:52
290 Nguyễn tuấn khang 10a2 Thpt thái lão 93 8.6 2019-07-28 15:03:38
291 Ngô Thị Phương Anh 10a2 THPT Thái Lão 93 8.6 2019-07-28 12:41:33
292 Ngô Thị Phương Anh 10a2 THPT Thái Lão 93 8.6 2019-07-28 12:30:47
293 Ngô Thị Phương Anh 10a2 THPT Thái Lão 93 8.6 2019-07-28 12:26:48
294 Trần Tiến Đạt 10A2 THPT Thái Lão 93 9 2019-07-27 23:19:17
295 ngô tiến hùng 10A2 THPT Thái Lão 93 9 2019-07-27 22:21:30
296 Phan Hoàng Trọng 10a2 THPT Thái Lão 93 8.6 2019-07-27 22:12:02
297 Phan Hoàng Trọng 10a2 THPT Thái Lão 93 8.6 2019-07-27 22:11:51
298 Đậu Tuấn mạnh 10a2 Trung học phổ Thông thái lão 93 8.4 2019-07-27 22:08:54
299 Đậu Tuấn mạnh 10a2 Trung học phổ Thông thái lão 93 8.4 2019-07-27 22:08:39
300 Đào Thị Hồ Điệp 10A2 Thái Lão 93 8.4 2019-07-27 22:07:07
301 Phan Duc Nho 10a2 Thái lão 93 7.8 2019-07-27 22:03:16
302 Phan Duc Nho 10a2 Thái lão 93 7.8 2019-07-27 21:49:44
303 Khánh Huyền A2 Thái Lão 93 8 2019-07-27 20:53:44
304 Nguyễn Thị Cẩm Tú 10A2 THPT Thái Lão 93 8.2 2019-07-27 20:43:47
305 Cao Nguyễn Minh Vũ 10A2 Thái Lão 93 8.6 2019-07-27 20:41:04
306 Phan thị hiền 10A2 THPT Thái Lão 93 8.4 2019-07-27 20:36:52
307 Phan Hào 10A2 Thái Lão 93 8.2 2019-07-27 20:35:10
308 Ngô quang 10a2 Thpt Thái Lão 93 8.2 2019-07-27 20:29:36
309 Đậu Vũ Huy Hoàng 10a2 Thpt Thái Lão 93 7 2019-07-27 20:14:28
310 nguyễn thế trung 10a2 thpt thái lão 93 8.4 2019-07-27 20:09:56
311 Phạm Gia Bảo 10A2 Thái Lão 93 8.2 2019-07-27 18:14:14
312 Trần thị uý thương 10a2 Thái lão 93 8.8 2019-07-27 17:39:50
313 Võ Trọng Phú 10A2 Thái Lão 93 9 2019-07-27 17:00:17
314 Hồ khánh chi 10a2 Thái Lão 93 8.2 2019-07-27 16:38:23
315 Thái Bảo Anh 10A2 Thái Lão 93 8.2 2019-07-27 16:09:24
316 Lê Hoàng Yến 10A2 Thái Lão 93 8 2019-07-27 16:00:11
317 Nguyễn Mạnh Dũng 10A2 THPT Thái Lão 93 9.2 2019-07-27 13:32:19
318 Nguyễn Hữu Chung 10a2 THPT Thái Lão 93 8.4 2019-07-27 13:10:33
319 Phan Thanh Hương 10a2 THPT Thái Lão 93 9 2019-07-27 13:01:34
320 Nguyễn Thị Bảo An 10A2 THPT Thái Lão 93 8.6 2019-07-27 09:48:04
321 Nghiêm Thị Mai Chi 10A2 THPT Thái Lão 93 8.4 2019-07-27 07:54:47
322 nguyễn đại nghĩa 10A2 Thái Lão 91 7.4 2019-07-19 18:11:21
323 nguyễn đại nghĩa 10A2 Thái Lão 91 7.2 2019-07-19 18:05:14
324 tran van duc anh 10a2 thpt thái lão 91 3 2019-07-17 11:00:53
325 Đậu Tuấn mạnh 10a2 Trung học phổ Thông thái lão 91 9.2 2019-07-17 10:07:54
326 Trần Lê Khang 10a2 Thpt Thái Lão 91 9.4 2019-07-17 09:59:11
327 Nguyễn quý Quang 10a2 thpt thái lão 91 10 2019-07-17 08:39:03
328 Phan Duc Nho 10a2 Thái lão 91 9.6 2019-07-16 22:44:51
329 Phan Duc Nho 10a2 Thái lão 91 8.8 2019-07-16 22:39:33
330 Phan Duc Nho 10a2 Thái lão 91 8.8 2019-07-16 22:25:53
331 Dương minh thắng 10a2 THPT Thái lão 91 8.6 2019-07-16 21:28:13
332 Nguyễn Thuỳ mĩ dung 10a2 Thpt thái lão 94 2.2 2019-07-16 20:45:06
333 Đậu Tuấn mạnh 10a2 Trung học phổ Thông thái lão 91 2.4 2019-07-16 20:35:31
334 Đậu Tuấn mạnh 10a2 Trung học phổ Thông thái lão 91 2.4 2019-07-16 20:33:11
335 Nguyễn Thế Trung 10a2 Thái Lão 91 9.2 2019-07-16 20:19:50
336 Phan Đăng Hào 10A2 Thái Lão 91 7.8 2019-07-16 20:12:52
337 Phan Đăng Hào 10A2 THPT Thái Lão 91 3 2019-07-16 19:58:43
338 ngô tiến hùng 10A2 THPT Thái Lão 91 8.8 2019-07-16 19:37:46
339 ngô tiến hùng 10A2 THPT Thái Lão 91 8.8 2019-07-16 19:36:36
340 Lê yến nhi 10a2 Thpt thái lão 91 8.6 2019-07-16 17:59:40
341 Lê yến nhi 10a2 Thpt thái lão 93 8.2 2019-07-16 17:44:37
342 Nguyễn tuấn khang 10a2 Thpt thái lão 91 9.2 2019-07-16 17:38:52
343 Lê yến nhi 10a2 Thpt thái lão 93 1.4 2019-07-16 17:34:55
344 Đào thị hồ điệp 10A2 THPT Thái Lão 91 7 2019-07-16 17:29:19
345 Lê yến nhi 10a2 Thpt thái lão 93 2.8 2019-07-16 17:21:10
346 Nguyễn tuấn khang 10a2 Thpt thái lão 93 2.6 2019-07-16 17:16:07
347 Nguyễn Thị Cẩm Tú 10A2 THPT Thái Lão 91 9.8 2019-07-16 17:11:14
348 Ngô Thị Phương Anh 10a2 THPT Thái Lão 91 8.2 2019-07-16 16:30:58
349 Đậu Vũ Huy Hoàng 10a2 Thpt Thái Lão 91 9.2 2019-07-16 16:27:09
350 Nguyễn Văn Ngọc Quý 10a2 THPT Thái Lão 91 7.6 2019-07-16 16:25:49
351 Nguyễn Văn Ngọc Quý 10a2 THPT Thái Lão 91 7.6 2019-07-16 16:25:49
352 Ngô Thị Phương Anh 10a2 THPT Thái Lão 91 8.4 2019-07-16 16:22:57
353 Nguyễn Văn Ngọc Quý 10a2 THPT Thái Lão 91 4.2 2019-07-16 16:21:50
354 Trần Tiến Đạt 10A2 THPT Thái Lão 91 8 2019-07-16 16:21:42
355 Ngô quang 10a2 Thpt Thái Lão 91 8.6 2019-07-16 16:13:21
356 Phan Hoàng Trọng 10a2 THPT Thái Lão 91 8.6 2019-07-16 15:52:21
357 Khánh Huyền A2 Thái Lão 91 8.4 2019-07-16 14:35:00
358 Thái Bảo Anh 10A2 Thái Lão 91 8.8 2019-07-16 13:53:06
359 Thái Bảo Anh 10A2 Thái Lão 91 8.8 2019-07-16 13:52:46
360 Phan thị hiền 10A2 THPT Thái Lão 91 9 2019-07-16 13:45:48
361 Lê Thị Hoàng Yến 10A2 Thái Lão 91 9.6 2019-07-16 13:04:24
362 Lê Thị Hoàng Yến 10A2 Thái Lão 91 9.6 2019-07-16 13:00:44
363 Lê Thị Hoàng Yến 10A2 Thái Lão 91 9.6 2019-07-16 12:57:23
364 Phan Thanh Hương 10a2 THPT Thái Lão 91 9 2019-07-16 12:29:51
365 Cao Nguyễn Minh Vũ 10A2 THPT Thái Lão 91 6 2019-07-16 11:55:59
366 Trần Thị Út Thương 10a2 Thái Lão 91 9 2019-07-16 11:26:15
367 Võ Trọng Phú 10A2 Thái Lão 91 8.8 2019-07-16 11:21:39
368 Nguyễn Văn A 10a7 Thái Lão 91 9.2 2019-07-16 11:13:42
369 Nguyễn Văn A 10a7 Thái Lão 91 2.2 2019-07-16 11:02:18
370 Dương minh thắng 10a2 THPT Thái lão 53 6 2019-07-16 10:55:51
371 Phan thị hiền 10A2 THPT Thái Lão 91 5.6 2019-07-16 10:41:25
372 Thái Huy Tâm 10a2 THPT THÁI LÃO 91 8 2019-07-16 10:36:12
373 Thái Huy Tâm 10a2 THPT THÁI LÃO 91 8 2019-07-16 10:33:21
374 Phạm Gia Bảo 10A2 Thái Lão 91 9 2019-07-16 09:58:32
375 Dương minh thắng 10a2 THPT Thái lão 91 5 2019-07-16 09:37:24
376 Nguyễn Hữu Chung 10a2 THPT Thái Lão 91 9.4 2019-07-16 09:33:54
377 Hồ khánh chi 10a2 Thái Lão 91 8.2 2019-07-16 09:22:55
378 Nguyễn Mạnh Dũng 10A2 THPT Thái Lão 91 8.6 2019-07-16 09:21:44
379 Nguyễn Thị Bảo An 10A2 THPT Thái Lão 91 9 2019-07-16 08:31:37
380 Nghiêm Thị Mai Chi 10A2 THPT Thái Lão 91 9 2019-07-16 08:03:40
381 Mai Thục Anh 10A5 THPT Yên Định 2 91 1.2 2019-07-16 07:53:29
382 sun 10B TC1 53 3.75 2019-07-07 17:27:48
383 sun 10B TC1 53 3.75 2019-07-07 17:13:48
384 ......... a9 yđ2 91 3 2019-07-06 10:03:07
385 ......... a9 yđ2 91 4.8 2019-07-06 10:01:17
386 ......... a9 yđ2 91 3 2019-07-06 09:56:31
387 Hà Tiều Phu 12C1 THPT yên định 3 88 1.2 2019-07-06 09:50:51
388 *** a9 yd2 91 7 2019-07-06 07:10:07
389 *** a9 yd2 91 6.2 2019-07-06 06:44:23
390 hẻuihguixujfd a9 12345 91 2 2019-07-05 10:56:54
391 hẻuihguixujfd a9 12345 91 2 2019-07-05 10:48:44
392 hẻuihguixujfd a9 12345 91 2 2019-07-05 10:38:37
393 Linh A9 THPT Yên định 3 91 3 2019-07-04 10:10:39
394 Hoàng Văn Hải 12B5 Trường THPT Yen Dinh 2 86 4.2 2019-06-24 17:37:41
395 Hoàng Văn Hải 12B5 Trường THPT Yen Dinh 2 90 3.8 2019-06-24 12:05:32
396 Hoàng Văn Hải 12B5 Trường THPT Yen Dinh 2 89 5 2019-06-24 09:06:27
397 Pph 12 Thpt yd2 89 3 2019-06-24 00:27:07
398 Tô Thanh Nhàn 12A2 Thpt Cẩm Thuỷ 1 85 2.4 2019-06-23 22:36:59
399 Lê Thị Thúy b8 thpt Yên Định 2 90 2.8 2019-06-23 22:00:04
400 Nhã Kỳ 12A Hà nội 89 4.8 2019-06-23 17:20:06
401 Nhã Kỳ 12A Hà nội 89 4.8 2019-06-23 17:06:22
402 Nhã Kỳ 12A Hà nội 89 4.8 2019-06-23 16:55:23
403 Anh tôi 2 Ts4 86 6.2 2019-06-23 16:44:43
404 Trịnh Minh Quân 12A1 Yên Định 1 90 7 2019-06-23 16:22:13
405 Trịnh Minh Quân 12A1 Yên Định 1 90 7 2019-06-23 16:21:57
406 Thanh Nguyễn 12A5 Thpt Nguyễn Hữu Huân 89 2.8 2019-06-23 14:47:34
407 Trần Văn Trường 12B8 THPT Yên Định 2 89 2 2019-06-23 12:02:17
408 Lê Mai 12Cv THPT Nguyễn Hữu Huân 85 6.2 2019-06-23 10:57:36
409 Nguyễn Văn Quân 12a4 Nghi Sơn 87 2.2 2019-06-23 09:27:19
410 Lê xuân tùng 12a4 Thpt yên định 2 88 2.4 2019-06-23 07:49:41
411 Lại Thư 12b6 Thpt Yên Định 2 88 1.8 2019-06-23 07:47:44
412 Nguyễn Văn Quân 12a4 Thcs và thpt Nghi Sơn 88 1.6 2019-06-23 07:32:04
413 Lường Minh Quang 12A2 Cẩm Thủy 1 89 2.4 2019-06-22 23:01:01
414 Lê Thị Thúy b8 thpt Yên Định 2 89 4.4 2019-06-22 22:19:08
415 Phương Nhi 12A Yên Định 1 89 2.8 2019-06-22 22:03:21
416 Phương Nhi 12A Yên Định 1 88 3 2019-06-22 21:49:22
417 Phương Nhi 12A Yên Định 1 88 3 2019-06-22 21:38:54
418 lê văn nam 12b3 lê văn hưu 86 2 2019-06-22 21:31:39
419 Phạm Thị Thảo 12a9 Thpt Yên Định 1 89 1.2 2019-06-22 20:38:01
420 LV Quang A9 YD1 89 3 2019-06-22 20:37:58
421 Lê Mai 12Cv THPT Nguyễn Hữu Huân 86 5.6 2019-06-22 18:39:46
422 Phạm Thị Thảo 12a9 Thpt Yên Định 1 86 4.2 2019-06-22 16:32:56
423 Lê Khắc Chung 12B7 THPT Yên Định 2 88 3.6 2019-06-22 12:32:35
424 Trịnh 12 Thpt 89 1.8 2019-06-22 08:53:17
425 Hà Thị Huyền Trang 12 Cầu Giấy 86 2.4 2019-06-22 08:39:48
426 Hà Thị Huyền Trang 12 Cầu Giấy 86 2 2019-06-22 08:37:57
427 Hà Thị Huyền Trang 12 Cầu Giấy 87 2.6 2019-06-22 08:35:08
428 Hà Thị Huyền Trang 12 Cầu Giấy 88 3.6 2019-06-22 08:32:16
429 Lê văn lâm 12b8 Thpt yên định 2 87 2.6 2019-06-21 23:45:05
430 Lê văn lâm 12b8 Thpt yên định 2 87 3.2 2019-06-21 23:39:15
431 Lê văn lâm 12b8 Thpt yên định 2 87 1.6 2019-06-21 23:37:58
432 Nhã Kỳ 12A Hà nội 81 6 2019-06-21 23:34:58
433 Nhã Kỳ 12A Hà nội 81 6 2019-06-21 23:24:51
434 Nhã Kỳ 12A Hà nội 81 6 2019-06-21 23:12:55
435 Phạm văn ngọc 12b7 Thpt Yên Định 2 88 2 2019-06-21 22:03:39
436 Sun 12 Thpt yên định 2 88 2.8 2019-06-21 10:17:35
437 Cao Xuân Bắc 12 Nghi Sơn 86 0.8 2019-06-21 00:29:40
438 Cao Xuân Bắc 12 Nghi Sơn 86 0.6 2019-06-21 00:25:59
439 Cao Xuân Bắc 12 Nghi Sơn 86 3.8 2019-06-21 00:22:15
440 Lê Khắc Chung 12B7 THPT Yên Định 2 86 6.4 2019-06-20 23:49:50
441 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 81 1.4 2019-06-20 22:35:09
442 Nhã Kỳ 12A Hà nội 80 6.6 2019-06-20 22:30:43
443 Nhã Kỳ 12A Hà nội 80 6.6 2019-06-20 22:16:45
444 Nhã Kỳ 12A Hà nội 80 6.6 2019-06-20 22:03:09
445 Nguyễn Văn Quân 12a4 Thcs và thpt Nghi Sơn 83 7 2019-06-20 21:21:13
446 lê văn nam 12b3 lê văn hưu 75 2 2019-06-20 21:16:32
447 Nguyễn Lam Anh 12 THPT yên định 2 86 5.2 2019-06-20 21:13:19
448 lê văn nam 12b3 lê văn hưu 75 2 2019-06-20 21:06:05
449 lê văn nam 12b3 lê văn hưu 75 2 2019-06-20 20:51:36
450 Paulo DyBaLa 12b8 Yên Định 2 83 3.6 2019-06-20 20:48:23
451 Paulo DyBaLa 12b8 Yên Định 2 83 3 2019-06-20 20:43:47
452 Ông 12b11 Yên định 87 2.4 2019-06-20 20:42:43
453 Phượng hoàng b11 Yên Định 2 86 6.2 2019-06-20 20:41:46
454 Paulo DyBaLa 12b8 Yên Định 2 84 3 2019-06-20 20:19:03
455 Paulo DyBaLa 12b8 Yên Định 2 87 1.2 2019-06-20 19:56:57
456 Mai lan 12b Thiệu Hóa 87 1.8 2019-06-20 19:41:59
457 LV Quang A9 YD1 84 3.4 2019-06-20 15:25:10
458 Phạm Thị Thảo 12a9 Thpt Yên Định 1 84 3.4 2019-06-20 09:32:11
459 Phạm Thị Thảo 12a9 Thpt Yên Định 1 85 3 2019-06-20 09:10:48
460 Hà Thị Huyền Trang 12 Cầu Giấy 85 3.4 2019-06-20 07:51:18
461 Hà Thị Huyền Trang 12 Cầu Giấy 85 2.4 2019-06-20 07:41:46
462 Trịnh Thị Hương 12 Thpt yên định 1 86 3.4 2019-06-20 07:34:24
463 Lê Mai 12Cv THPT Nguyễn Hữu Huân 85 1.6 2019-06-19 23:43:57
464 Lê Mai 12Cv THPT Nguyễn Hữu Huân 85 2.6 2019-06-19 23:41:27
465 Cao Xuân Bắc 12 Nghi Sơn 83 2.4 2019-06-19 23:40:45
466 Phạm Thị Thảo 12a9 Thpt Yên Định 1 85 3.4 2019-06-19 23:11:32
467 Phương Nhi 12A Yên Định 1 86 4.8 2019-06-19 23:10:10
468 Phạm Thị Thảo 12a9 Thpt Yên Định 1 86 4 2019-06-19 22:49:49
469 Bùi Xuân Trường 12A2 THCS & THPT THỐNG NHẤT 85 1.8 2019-06-19 22:48:53
470 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 82 1.2 2019-06-19 22:46:14
471 Bùi Xuân Trường 12A2 THCS & THPT THỐNG NHẤT 85 1.6 2019-06-19 22:34:41
472 Trịnh Thị Hương 12 Thpt yên định 1 85 3 2019-06-19 22:32:46
473 vũ lê 12b4 TTGDTX 86 5.8 2019-06-19 22:12:05
474 Hà Thị Huyền Trang 12 Cầu Giấy 85 3.6 2019-06-19 22:00:07
475 Paulo DyBaLa 12b8 Yên Định 2 85 4 2019-06-19 21:57:24
476 nguyễn minh 12a9 yên định 1 85 1.6 2019-06-19 21:55:48
477 Lê Thị Thúy b8 thpt Yên Định 2 86 5.8 2019-06-19 21:45:18
478 nguyễn minh 12a9 yên định 1 85 1.6 2019-06-19 21:43:18
479 Nguyễn Lam Anh 12 THPT yên định 2 85 2 2019-06-19 21:41:14
480 Ông 12b11 Yên định 86 4.4 2019-06-19 21:34:10
481 LV Quang A9 YD1 86 3.8 2019-06-19 20:14:44
482 Paulo DyBaLa 12b8 Yên Định 2 86 4.2 2019-06-19 19:58:54
483 Phượng hoàng b11 Yên Định 2 86 5.6 2019-06-19 18:09:10
484 ABCD b11 Yên Định 4 86 4.4 2019-06-19 17:47:10
485 Hà Thị Huyền Trang 12 Cầu Giấy 84 3.4 2019-06-19 16:49:27
486 Hà Thị Huyền Trang 12 Cầu Giấy 84 3 2019-06-19 16:36:59
487 Hà Thị Huyền Trang 12 Cầu Giấy 84 2.6 2019-06-19 15:48:40
488 Ông 12b11 Yên định 85 4 2019-06-19 09:39:56
489 Ông 12b11 Yên định 84 4 2019-06-19 09:13:22
490 Phạm Thị Thảo 12a9 Thpt Yên Định 1 84 3 2019-06-19 07:49:42
491 đỗ ngọc ngân 12a1 thpt hoằng hóa 85 4 2019-06-18 22:25:01
492 Lê Thị Thúy b8 thpt Yên Định 2 85 5 2019-06-18 22:14:28
493 đỗ ngọc ngân 12a1 thpt hoằng hóa 85 4 2019-06-18 22:13:03
494 đỗ ngọc ngân 12a1 thpt hoằng hóa 85 4 2019-06-18 21:58:12
495 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 80 1 2019-06-18 21:47:27
496 LV Quang A9 YD1 85 1.8 2019-06-18 21:35:51
497 lê văn nam 12b3 lê văn hưu 77 4.4 2019-06-18 21:25:50
498 Phạm văn ngọc 12b7 Thpt Yên Định 2 85 3.8 2019-06-18 21:23:42
499 lê văn nam 12b3 lê văn hưu 77 4.4 2019-06-18 21:15:37
500 lê văn nam 12b3 lê văn hưu 77 4.4 2019-06-18 21:01:43
501 Lê Mai 12Cv THPT Nguyễn Hữu Huân 83 6.6 2019-06-18 18:33:43
502 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 80 1.4 2019-06-18 18:14:20
503 LV Quang A9 YD1 84 2.6 2019-06-18 16:24:26
504 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 80 1 2019-06-18 10:43:46
505 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 81 1 2019-06-18 10:35:42
506 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 82 1.2 2019-06-18 10:33:02
507 Phượng hoàng b11 Yên Định 2 83 3.8 2019-06-17 22:46:32
508 Lê Thị Thúy b8 thpt Yên Định 2 84 4 2019-06-17 22:27:09
509 Lê Thị Thúy b8 thpt Yên Định 2 84 4 2019-06-17 22:13:39
510 Lâm Anh 12a2 THPT 82 6.6 2019-06-17 22:07:55
511 Lê Thị Thúy b8 thpt Yên Định 2 84 4 2019-06-17 22:02:50
512 lê văn nam 12b3 lê văn hưu 79 5.2 2019-06-17 21:41:21
513 Lâm Anh 12a2 THPT 81 7 2019-06-17 21:25:02
514 Phạm văn ngọc 12b7 Thpt Yên Định 2 83 3.2 2019-06-17 21:08:14
515 Lê Mai 12Cv THPT Nguyễn Hữu Huân 82 7.4 2019-06-17 16:22:07
516 2love A1 thạch thành 1 83 3.4 2019-06-17 14:33:56
517 Hà Thị Huyền Trang 12 Cầu Giấy 82 2.8 2019-06-17 13:08:57
518 Hà Thị Huyền Trang 12 Cầu Giấy 82 2.6 2019-06-17 13:01:20
519 Sun 12 Thpt yên định 2 83 5 2019-06-17 07:42:09
520 Phượng hoàng b11 Yên Định 2 82 2.8 2019-06-16 23:36:14
521 Thanh Nguyễn 12A5 Thpt Nguyễn Hữu Huân 82 1.8 2019-06-16 21:32:33
522 LV Quang A9 YD1 83 2.2 2019-06-16 21:32:13
523 Nguyen Ngoc 12 THPT YD1 82 1 2019-06-16 16:12:50
524 Nhã Kỳ 12A Hà nội 78 5.2 2019-06-16 16:09:30
525 Nguyen Ngoc 12 THPT YD1 82 1 2019-06-16 15:58:37
526 Nguyen Ngoc 12 THPT YD1 82 1 2019-06-16 15:45:22
527 Lê Khắc Chung 12B7 THPT Yên Định 2 81 5.6 2019-06-16 11:17:29
528 Lê Đình Linh 12A1 Đông Sơn 1 81 1 2019-06-16 08:33:52
529 Nguyễn Hồng Phương Mai 12D4 THPT NHH 80 3.6 2019-06-16 01:58:30
530 Nguyễn Hồng Phương Mai 12D4 THPT NHH 80 3.6 2019-06-16 01:43:41
531 ABCD b11 Yên Định 4 80 4 2019-06-16 00:03:53
532 Hà Thị Huyền Trang 12 Cầu Giấy 80 2.4 2019-06-15 22:22:59
533 Hà Thị Huyền Trang 12 Cầu Giấy 76 3 2019-06-15 22:14:24
534 Hà Thị Huyền Trang 12 Cầu Giấy 78 2.6 2019-06-15 21:52:29
535 Hà Thị Huyền Trang 12 Cầu Giấy 81 2.8 2019-06-15 21:50:07
536 Hà Thị Huyền Trang 12 Cầu Giấy 81 1.4 2019-06-15 21:28:05
537 Hà Thị Huyền Trang 12 Cầu Giấy 81 1.4 2019-06-15 21:27:03
538 Thái 12a3 Thpt nghi sơn 81 2.6 2019-06-15 21:19:57
539 Phạm văn ngọc 12b7 Thpt Yên Định 2 82 4 2019-06-15 21:13:58
540 LV Quang A9 YD1 82 3.4 2019-06-15 20:56:28
541 Trịnh Thị Xuân 12b3 Thpt yên định 2 82 4.8 2019-06-15 18:47:39
542 Lê Thị Lan 12b4 Thpt Yên Định 2 82 5.8 2019-06-15 18:46:26
543 Trịnh Thị Xuân 12b3 Thpt yên định 2 82 4.8 2019-06-15 18:43:32
544 Phạm Chi Mai 12A1 Đông Sơn 1 81 9 2019-06-15 06:40:20
545 Nguyễn Hồng Phương Mai 12D4 THPT NHH 79 4.6 2019-06-15 00:55:44
546 Nguyễn Hồng Phương Mai 12D4 THPT NHH 79 4.6 2019-06-15 00:51:02
547 Nguyễn Hồng Phương Mai 12D4 THPT NHH 79 4.6 2019-06-15 00:48:07
548 Doãn Quốc Toán 12A1 Đông Sơn 1 81 8.8 2019-06-15 00:28:32
549 Doãn Quốc Toán 12A1 Đông Sơn 1 81 8.8 2019-06-15 00:25:42
550 Doãn Quốc Toán 12A1 Đông Sơn 1 81 8.8 2019-06-15 00:21:46
551 Nguyễn Thị Trang 12A1 Cẩm Thủy 1 81 7.6 2019-06-14 23:45:52
552 Đàm Quang Trường 12A1 Đông Sơn 1 81 7.6 2019-06-14 23:44:02
553 Nguyễn Thị Phương 12A1 Đông Sơn 1 81 8.6 2019-06-14 23:37:24
554 Ngọc Ánh 12A1 Đông Sơn 1 81 8 2019-06-14 23:27:29
555 Ngọc Ánh 12A1 Đông Sơn 1 65 2 2019-06-14 23:23:50
556 Khánh Linh 12a1 Đông Sơn 1 81 7.4 2019-06-14 23:22:58
557 Lê Tài Tuấn Anh 12A1 Đông Sơn 1 81 8.4 2019-06-14 23:21:00
558 Lê Tài Tuấn Anh 12A1 Đông Sơn 1 81 8.4 2019-06-14 23:17:02
559 Lê Tài Tuấn Anh 12A1 Đông Sơn 1 81 8.4 2019-06-14 23:13:12
560 Lê Thị Trang 12A1 Đông Sơn 1 81 7 2019-06-14 22:59:55
561 Lê Xuân Dũng 12A1 Đông Sơn 1 81 8 2019-06-14 22:49:02
562 Lê Xuân Dũng 12A1 Đông Sơn 1 81 8 2019-06-14 22:44:40
563 Lê Xuân Dũng 12A1 Đông Sơn 1 81 8 2019-06-14 22:40:19
564 Trần Thảo MY 12A3 Hoàng Hóa 4 81 0.8 2019-06-14 22:32:58
565 Trần Thảo MY 12A3 Hoàng Hóa 4 81 0.8 2019-06-14 22:30:03
566 Lê Trà My 12A1 Đông Sơn 1 81 7 2019-06-14 22:29:08
567 lê hữu minh 12a1 Đông Sơn 1 81 6.8 2019-06-14 22:27:51
568 Lê Thị Thu Thủy 12A1 Đông Sơn 1 81 7 2019-06-14 22:27:45
569 Trần Thảo MY 12A3 Hoàng Hóa 4 81 0.8 2019-06-14 22:25:29
570 lê hữu minh 12a1 Đông Sơn 1 81 6.8 2019-06-14 22:25:04
571 Doãn viết khánh 12a1 THPT ĐS1 81 7.8 2019-06-14 22:17:14
572 Trịnh Minh Quân 12A1 Yên Định 1 81 7.6 2019-06-14 22:03:42
573 Trịnh Minh Quân 12A1 Yên Định 1 81 7.6 2019-06-14 21:58:50
574 Trịnh Minh Quân 12A1 Yên Định 1 81 7.6 2019-06-14 21:55:16
575 abc a1 thpt abc 81 1 2019-06-14 21:38:13
576 abg 12 thpt 81 2.4 2019-06-14 21:27:57
577 abg 12 thpt 81 2.4 2019-06-14 21:23:37
578 abg 12 thpt 81 2.4 2019-06-14 21:20:07
579 Phạm văn ngọc 12b7 Thpt Yên Định 2 81 4.2 2019-06-14 21:08:12
580 Phạm văn ngọc 12b7 Thpt Yên Định 2 81 4.2 2019-06-14 21:03:33
581 LV Quang A9 YD1 81 3.4 2019-06-14 20:53:07
582 Thanh Nguyễn 12A5 Thpt Nguyễn Hữu Huân 76 2.6 2019-06-14 18:09:24
583 chung hoàng anh 13 THPT Mai Sơn 74 1.8 2019-06-14 17:05:29
584 Ngô Đức Lương 12B3 Yên Định 1 79 5.4 2019-06-14 17:03:34
585 chung hoàng anh 13 THPT Mai Sơn 77 2.2 2019-06-14 17:02:38
586 chung hoàng anh 13 THPT Mai Sơn 79 2 2019-06-14 17:00:46
587 Hà Thị Huyền Trang 12 Cầu Giấy 76 2.8 2019-06-14 15:55:39
588 Hà Thị Huyền Trang 12 Cầu Giấy 76 2 2019-06-14 15:54:49
589 Hà Thị Huyền Trang 12 Cầu Giấy 79 3 2019-06-14 15:52:12
590 Hà Thị Huyền Trang 12 Cầu Giấy 77 3.2 2019-06-14 15:49:39
591 Hà Thị Huyền Trang 12 Cầu Giấy 72 3 2019-06-14 15:47:35
592 Hà Thị Huyền Trang 12 Cầu Giấy 72 3 2019-06-14 15:43:32
593 Hà Thị Huyền Trang 12 Cầu Giấy 72 3 2019-06-14 15:38:18
594 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 74 1.4 2019-06-14 05:24:48
595 Lâm Anh 12a2 THPT 78 6.6 2019-06-13 23:52:14
596 Hoàng Thái Biển 12a3 THPT Hoằng Hóa 4 80 1 2019-06-13 23:42:42
597 Lê Mai 12Cv THPT Nguyễn Hữu Huân 77 5.8 2019-06-13 23:25:06
598 Lê Mai 12Cv THPT Nguyễn Hữu Huân 77 5.8 2019-06-13 23:22:12
599 đỗ ngọc ngân 12a1 thpt hoằng hóa 80 6.8 2019-06-13 23:20:53
600 đỗ ngọc ngân 12a1 thpt hoằng hóa 80 6.8 2019-06-13 23:16:59
601 Lê Thị Thúy b8 thpt Yên Định 2 80 2.4 2019-06-13 21:56:04
602 Lê Thị Lan 12b4 Thpt Yên Định 2 80 5.6 2019-06-13 21:53:11
603 Trần Thảo MY 12A3 Hoàng Hóa 4 80 1.8 2019-06-13 21:19:08
604 dinh thi trinh c9 tu do 80 4.2 2019-06-13 21:14:26
605 dinh thi trinh c9 tu do 80 4.2 2019-06-13 21:13:42
606 abc a1 thpt abc 80 2.4 2019-06-13 21:06:53
607 LV Quang A9 YD1 80 2.6 2019-06-13 20:44:55
608 nguyen van dat 12a1 đông sơn 1 80 0.8 2019-06-13 20:04:44
609 Lê Mai 12Cv THPT Nguyễn Hữu Huân 77 1.2 2019-06-13 18:45:10
610 Lê Thị Lan 12b4 Thpt Yên Định 2 79 6.2 2019-06-13 09:51:59
611 Phương Nhi 12A Yên Định 1 78 2.6 2019-06-13 09:23:15
612 Mai hương 12 Yên định 1 78 2.4 2019-06-13 07:40:37
613 Bùi Thị Thu Phương 12A3 Cát hải 78 2.2 2019-06-13 04:29:49
614 Trng 12B5 YĐ3 79 3.8 2019-06-13 01:18:17
615 Hoàng Thái Biển 12a3 THPT Hoằng Hóa 4 79 4.4 2019-06-12 22:40:52
616 Lê Thị Thúy b8 thpt Yên Định 2 79 3.8 2019-06-12 22:21:06
617 Phương Nhi 12A Yên Định 1 79 1.4 2019-06-12 22:10:56
618 Phương Nhi 12A Yên Định 1 79 0.6 2019-06-12 22:07:36
619 Phương Nhi 12A Yên Định 1 78 1.4 2019-06-12 21:29:38
620 Phạm văn ngọc 12b7 Thpt Yên Định 2 79 3.2 2019-06-12 21:27:28
621 LV Quang A9 YD1 79 4.2 2019-06-12 20:54:58
622 Trịnh 12 Thpt 77 3.2 2019-06-11 21:48:49
623 Lê Linh Giang B00 Thpt yên định 2 77 7 2019-06-11 21:18:57
624 Phạm văn ngọc 12b7 Thpt Yên Định 2 78 1.4 2019-06-11 21:12:14
625 Lưu thị lệ 12b10 Yd2 78 1.4 2019-06-11 18:48:34
626 Lưu thị lệ 12b10 Yd2 78 1.4 2019-06-11 18:46:50
627 Lưu thị lệ 12b10 Yd2 78 4.6 2019-06-11 18:44:32
628 Lê Thị Thương 12b8 YĐ2 76 3.2 2019-06-11 09:19:43
629 Lê Thế Đức 12a3 Hoằng hoá 4 77 2.4 2019-06-10 23:01:12
630 Phương Nhi 12A Yên Định 1 77 1.2 2019-06-10 21:18:07
631 LV Quang A9 YD1 77 2.4 2019-06-10 21:13:59
632 Phạm văn ngọc 12b7 Thpt Yên Định 2 77 2 2019-06-10 21:09:30
633 Phạm văn ngọc 12b7 Thpt Yên Định 2 77 3.2 2019-06-10 21:05:23
634 Phương Nhi 12A Yên Định 1 72 1.2 2019-06-09 22:40:14
635 Cao Xuân Bắc 12 Nghi Sơn 76 3 2019-06-09 21:50:25
636 Nhã Kỳ 12A Hà nội 72 6.2 2019-06-09 21:21:15
637 Phượng hoàng b11 Yên Định 2 76 4.4 2019-06-09 21:03:09
638 Phương Nhi 12A Yên Định 1 75 2.8 2019-06-09 20:37:22
639 Mai hương 12 Yên định 1 74 2.6 2019-06-09 12:03:16
640 linh ngoc dam 12A1 Hàm Rồng 75 1.6 2019-06-09 00:55:35
641 linh ngoc dam 12A1 Hàm Rồng 75 4.2 2019-06-09 00:53:54
642 Phượng hoàng b11 Yên Định 2 72 5.6 2019-06-08 21:05:31
643 Mai lan 12b Thiệu Hóa 74 2.6 2019-06-08 15:15:15
644 Hoàng Bá Nhật P1 Nguyễn Huệ 75 1.4 2019-06-08 07:30:49
645 a a a 75 1.2 2019-06-08 07:30:02
646 Nguyễn Xuân Thiện 12A1 Đông Sơn 1 75 6.2 2019-06-08 00:57:49
647 Phạm Chi Mai 12A1 Đông Sơn 1 75 9.2 2019-06-08 00:30:07
648 Lê Tài Tuấn Anh 12A1 Đông Sơn 1 75 7 2019-06-08 00:05:31
649 vũ lê 12b4 TTGDTX 75 1 2019-06-08 00:05:19
650 Lê Tài Tuấn Anh 12A1 Đông Sơn 1 75 7 2019-06-08 00:03:17
651 Lê Thị Trang 12A1 Đông Sơn 1 75 7.8 2019-06-08 00:00:46
652 Vũ Lý c3 Vĩnh Lộc 75 6.8 2019-06-07 23:45:46
653 Thiều Công 12a1 Đông Sơn 1 75 6.8 2019-06-07 23:39:02
654 Phạm Huy 12a1 Đông Sơn 1 75 8 2019-06-07 23:36:36
655 Nguyễn Thị Phương 12A1 Đông Sơn 1 75 7 2019-06-07 23:32:07
656 Vũ Lý c3 Vĩnh Lộc 75 5 2019-06-07 23:28:58
657 Lê Thu Phương 12a1 Đông Sơn 1 75 6.4 2019-06-07 23:27:11
658 Doãn Thị Thùy Dung 12A1 Đông Sơn 1 75 6.2 2019-06-07 23:22:33
659 Lê quang nhật 12a1 Đông Sơn 1 75 8 2019-06-07 23:21:48
660 Đàm Quang Trường 12A1 Đông Sơn 1 75 7.4 2019-06-07 23:18:41
661 Lê Huyền Trang 12A1 Đông Sơn 1 75 8 2019-06-07 23:18:01
662 Lê Thị Thu Thủy 12A1 Đông Sơn 1 75 7.6 2019-06-07 23:17:11
663 Nguyễn Ngọc Ánh 12A1 Đông Sơn 1 75 6.6 2019-06-07 23:15:25
664 Annie Lê A1 DS1 75 7.2 2019-06-07 23:15:03
665 Nguyễn Ngọc Ánh 12A1 Đông Sơn 1 75 6.6 2019-06-07 23:15:00
666 lê hữu minh 12a1 Đông Sơn 1 75 7.2 2019-06-07 23:13:55
667 Lê Trà My 12A1 Đông Sơn 1 75 7.8 2019-06-07 23:12:23
668 Nguyễn Hải 121 lý tự trọng 75 6.4 2019-06-07 23:05:52
669 Khánh Linh 12a1 Đông Sơn 1 75 6.6 2019-06-07 23:02:58
670 Nguyễn Hải 12B Lý Tự Trọng 75 1.2 2019-06-07 22:55:43
671 Nguyễn Hải 121 lý tự trọng 75 1 2019-06-07 22:49:41
672 Rrr Xxx Ffd 75 1.2 2019-06-07 22:33:17
673 Rrr Xxx Ffd 75 1 2019-06-07 22:32:28
674 Trần Văn Chương 12 Yên Định 1 75 5 2019-06-07 22:25:50
675 lê trâm anh 11 hoằng hóa 4 75 1 2019-06-07 21:48:26
676 lê trâm anh 11 hoằng hóa 4 75 3.4 2019-06-07 21:47:14
677 . . . 75 1.6 2019-06-07 21:46:10
678 nguyễn trọng minh a2 trường khác 75 4 2019-06-07 21:45:48
679 abc a1 thpt abc 75 2 2019-06-07 21:23:47
680 Sdhj 12 Thpt 75 2.8 2019-06-07 21:19:41
681 Ông 12b11 Yên định 74 1 2019-06-07 08:30:42
682 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 74 0.4 2019-06-07 07:01:53
683 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 72 0.4 2019-06-07 06:59:46
684 Nguyễn Quang Hiếu 12a2 Đông Sơn 1 72 4.4 2019-06-07 01:28:36
685 Lê Thế Đức 12a3 Hoằng hoá 4 74 0.8 2019-06-06 22:19:24
686 Vũ Lý c3 Vĩnh Lộc 74 8 2019-06-06 22:16:59
687 Lê Thế Đức 12a3 Hoằng hoá 4 72 0.2 2019-06-06 22:11:00
688 lê văn nam 12b3 lê văn hưu 72 2 2019-06-06 21:21:06
689 Triệu lệ dĩnh 12A Lam sơn 72 6 2019-06-06 21:05:10
690 Phượng hoàng b11 Yên Định 2 74 5.8 2019-06-06 20:42:47
691 Lâm Anh 12a2 THPT 62 7.4 2019-06-06 15:50:54
692 Lâm Anh 12a2 THPT 60 5.8 2019-06-06 09:46:17
693 Ông 12b11 Yên định 72 2.8 2019-06-06 08:03:12
694 Lê Thế Đức 12a3 Hoằng hoá 4 71 0.8 2019-06-05 23:13:47
695 Lê Thế Đức 12a3 Hoằng hoá 4 71 0.8 2019-06-05 23:12:36
696 LV Quang A9 YD1 72 3 2019-06-05 21:36:54
697 Lê Thị Lan 12b4 Thpt Yên Định 2 72 6 2019-06-05 21:08:52
698 ngà 12 th 70 0.6 2019-06-04 22:42:11
699 Lê Khắc Chung 12B7 THPT Yên Định 2 70 3 2019-06-04 22:32:12
700 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 69 0.8 2019-06-04 22:28:15
701 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 68 1 2019-06-04 22:27:36
702 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 68 1 2019-06-04 22:26:44
703 Nguyễn Gia Khánh 12a1 Hoằng Hóa 4 71 6.2 2019-06-04 21:54:29
704 Nguyễn Gia Khánh 12a1 Hoằng Hóa 4 71 0.4 2019-06-04 21:52:15
705 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 65 1 2019-06-04 00:09:56
706 Trịnh Thị Xuân 12b3 Thpt yên định 2 69 5.4 2019-06-03 21:04:31
707 Phượng hoàng b11 Yên Định 2 70 6.2 2019-06-03 20:57:14
708 ABCD b11 Yên Định 4 70 4 2019-06-03 20:52:23
709 Mai lan 12b Thiệu Hóa 68 2 2019-06-03 20:37:45
710 Nhã Kỳ 12A Hà nội 63 9.2 2019-06-03 15:26:57
711 Nguyễn Văn Quân 12a4 Nghi Sơn 66 5.2 2019-06-03 15:25:55
712 Nguyễn Văn Quân 12a4 Nghi Sơn 68 8.6 2019-06-03 14:45:51
713 Nguyenvana 12a3 Thcs thpt nghi sơn 68 1 2019-06-03 09:47:32
714 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 65 1.2 2019-06-03 07:09:30
715 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 69 0.8 2019-06-03 07:05:43
716 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 66 1.8 2019-06-03 07:04:29
717 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 68 1 2019-06-03 07:00:35
718 Phạm văn ngọc 12b7 Thpt Yên Định 2 69 3 2019-06-02 20:52:58
719 Mai hương 12 Yên định 1 65 2.4 2019-06-02 16:53:15
720 Mai hương 12 Yên định 1 66 1.8 2019-06-02 16:51:37
721 Phạm văn ngọc 12b7 Thpt Yên Định 2 68 3 2019-06-01 21:01:24
722 Lê Thị Lan 12b4 Thpt Yên Định 2 68 5.2 2019-06-01 18:31:23
723 Lê Thị Lan 12b4 Thpt Yên Định 2 68 6.2 2019-06-01 18:30:18
724 Phượng hoàng b11 Yên Định 2 68 5.2 2019-06-01 18:27:09
725 Lâm Anh 12a2 THPT 63 1.4 2019-06-01 08:13:40
726 Lâm Anh 12a2 THPT 65 1.4 2019-06-01 08:08:19
727 Lâm Anh 12a2 THPT 60 0.4 2019-06-01 08:02:18
728 Lâm Anh 12a2 THPT 64 1.6 2019-06-01 07:07:49
729 Phạm Chi Mai 12A1 Đông Sơn 1 66 8.8 2019-06-01 00:17:27
730 Nguyễn Văn Quân 12a4 Nghi Sơn 65 2.8 2019-06-01 00:06:31
731 Nguyễn Văn Quân 12a4 Nghi Sơn 65 2 2019-06-01 00:05:05
732 Nguyễn Văn Quân 12a4 Nghi Sơn 65 6.8 2019-06-01 00:03:04
733 Đàm Quang Trường 12A1 Đông Sơn 1 66 8.4 2019-05-31 23:53:26
734 Đỗ Thanh Tùng 12A1 Đông Sơn 1 66 7.6 2019-05-31 23:37:02
735 Doãn Quốc Toán 12A1 Đông Sơn 1 66 8.2 2019-05-31 23:28:37
736 Lê Xuân Dũng 12A1 Đông Sơn 1 66 7.4 2019-05-31 23:26:30
737 Tt Q2 Tt 66 1.8 2019-05-31 23:25:24
738 Khánh Linh 12a1 Đông Sơn 1 66 7.8 2019-05-31 23:21:04
739 Nguyễn Xuân Thiện 12A1 Đông Sơn 1 66 8 2019-05-31 23:17:07
740 Nguyễn Thị Trang 12A1 Cẩm Thủy 1 66 7 2019-05-31 23:16:57
741 Lê Quang Nhật 12a1 Đông Sơn 1 66 7.8 2019-05-31 23:14:12
742 Nguyễn Thị Phương 12A1 Đông Sơn 1 66 6.8 2019-05-31 23:12:06
743 Hà xuân bảo chung 12a1 Đông sơn 1 66 8.2 2019-05-31 23:11:48
744 Hà xuân bảo chung 12a1 Đông sơn 1 66 8.2 2019-05-31 23:10:53
745 Thiều Ngọc Lâm 12a1 Đông Sơn 1 66 7.8 2019-05-31 23:08:28
746 Ngọc Ánh 12A1 Đông Sơn 1 66 8.4 2019-05-31 23:07:02
747 Ngọc Ánh 12A1 Đông Sơn 1 66 8.4 2019-05-31 23:06:40
748 Lê Minh Thức 12A1 Đông Sơn 1 66 8.4 2019-05-31 22:57:44
749 Lâm Anh 12a2 THPT 61 7.2 2019-05-31 22:55:30
750 Phạm Huy 12a1 Đông Sơn 1 66 6.8 2019-05-31 22:51:17
751 Lâm Anh 12a2 THPT 58 7.8 2019-05-31 22:49:38
752 Lâm Anh 12a2 THPT 58 7.8 2019-05-31 22:49:38
753 Lê Thị Trang 12A1 Đông Sơn 1 66 8.2 2019-05-31 22:49:10
754 lê hữu minh 12a1 Đông Sơn 1 66 8.2 2019-05-31 22:45:03
755 Lê Huyền Trang 12A1 Đông Sơn 1 66 8.2 2019-05-31 22:36:28
756 Lê Thu Phương 12a1 Đông Sơn 1 66 6.4 2019-05-31 22:30:22
757 . . . 66 2 2019-05-31 22:29:33
758 Lê Thị Thu Thủy 12A1 Đông Sơn 1 66 8.6 2019-05-31 22:28:58
759 khúc thị quỳnh anh 12a1 Đông Sơn 1 66 9 2019-05-31 22:27:45
760 khúc thị quỳnh anh 12a1 Đông Sơn 1 66 9 2019-05-31 22:27:34
761 ttty A1 .... 66 1.8 2019-05-31 22:24:18
762 Lê Trà My 12A1 Đông Sơn 1 66 9 2019-05-31 22:22:04
763 Mai Anh Lê 12A1 Đông Sơn 1 66 5.4 2019-05-31 22:21:39
764 ttty A1 .... 66 1.6 2019-05-31 22:20:10
765 tống thị hoa 12b yên định 66 7.8 2019-05-31 22:18:34
766 tống thị hoa 12b yên định 66 7.8 2019-05-31 22:18:17
767 test test test 66 1.8 2019-05-31 22:17:31
768 vũ lê 12b4 TTGDTX 66 3.6 2019-05-31 22:10:46
769 gfgfg gfgd gfdg 66 3 2019-05-31 22:01:27
770 ttty A1 .... 66 2 2019-05-31 21:42:50
771 Nhã Kỳ 12A Hà nội 62 4.6 2019-05-31 21:32:56
772 ABCD b11 Yên Định 4 66 3.8 2019-05-31 21:29:52
773 ABCD b11 Yên Định 4 66 3.8 2019-05-31 21:27:59
774 Nguyễn Quang Hiếu 12a2 Đông Sơn 1 64 1 2019-05-31 21:09:56
775 Nguyễn Quang Hiếu 12a2 Đông Sơn 1 65 1 2019-05-31 21:04:46
776 Nguyễn Văn Quân 12a4 Nghi Sơn 64 2.6 2019-05-30 21:30:20
777 Nguyễn Văn Quân 12a4 Nghi Sơn 64 2.6 2019-05-30 21:29:30
778 ABCD b11 Yên Định 4 65 3.6 2019-05-30 20:56:25
779 TADT 12A2 Cẩm Thủy 1 64 5 2019-05-29 23:10:42
780 Nhã Kỳ 12A Hà nội 61 5 2019-05-29 16:04:22
781 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 63 1.4 2019-05-29 15:53:19
782 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 62 1.2 2019-05-29 15:52:45
783 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 62 1.2 2019-05-29 15:52:01
784 Triệu lệ dĩnh 12A Lam sơn 62 6 2019-05-28 23:39:58
785 Mai hương 12 Yên định 1 62 2.6 2019-05-28 21:31:16
786 Trần Vũ Đức 12A5 Thpt NHH 64 1.6 2019-05-28 20:29:50
787 Trần Vũ Đức 12A5 Thpt NHH 64 7.4 2019-05-28 20:29:11
788 ABCD b11 Yên Định 4 64 2.6 2019-05-28 20:18:12
789 tthh b10 YĐ2 64 0.8 2019-05-28 18:43:49
790 tthh b10 YĐ2 62 1.6 2019-05-28 18:40:56
791 tthh b10 YĐ2 62 1.6 2019-05-28 18:40:39
792 tthh b10 YĐ2 60 1.4 2019-05-28 18:39:10
793 tthh b10 YĐ2 59 1.6 2019-05-28 18:37:19
794 tthh b10 YĐ2 58 1.8 2019-05-28 18:35:24
795 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 64 1.4 2019-05-28 14:36:27
796 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 64 1.6 2019-05-28 14:32:55
797 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 64 1.2 2019-05-28 14:31:56
798 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 63 1.4 2019-05-28 14:30:29
799 Nguyễn Quang Hiếu 12a2 Đông Sơn 1 61 1.2 2019-05-28 08:48:50
800 Nguyễn Quang Hiếu 12a2 Đông Sơn 1 60 0.4 2019-05-28 08:48:00
801 Nguyễn Quang Hiếu 12a2 Đông Sơn 1 59 1.4 2019-05-28 08:47:08
802 Nguyễn Quang Hiếu 12a2 Đông Sơn 1 58 0.8 2019-05-28 08:45:11
803 Nguyễn Quang Hiếu 12a2 Đông Sơn 1 58 0.8 2019-05-28 08:45:10
804 Nguyễn Quang Hiếu 12a2 Đông Sơn 1 58 0.8 2019-05-28 08:45:00
805 TTT A1 thạch thành 1 64 3.6 2019-05-28 08:43:23
806 Triệu lệ dĩnh 12A Lam sơn 64 5.6 2019-05-27 23:22:41
807 Mai hương 12 Yên định 1 63 2.2 2019-05-27 22:32:39
808 nth 12a11 Yên Định 1 63 0.6 2019-05-27 06:02:39
809 nth 12a11 Yên Định 1 62 1.2 2019-05-27 06:00:07
810 nth 12a11 Yên Định 1 61 1.2 2019-05-27 05:58:16
811 Trịnh Hồng 12A yên định 1 60 2.6 2019-05-26 22:00:50
812 Nhã Kỳ 12A Hà nội 56 0.8 2019-05-26 21:57:57
813 Nhã Kỳ 12A Hà nội 60 5.6 2019-05-26 21:52:24
814 Nhã Kỳ 12A Hà nội 60 5.6 2019-05-26 21:48:30
815 Cao Xuân Bắc 12 Nghi Sơn 58 1.6 2019-05-26 21:16:35
816 Trần_Quang_Khải 10A1 Nghi Sơn 63 2.6 2019-05-26 20:04:25
817 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 56 1.2 2019-05-26 15:54:08
818 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 61 1.2 2019-05-26 15:53:28
819 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 61 1.2 2019-05-26 15:52:41
820 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 60 0.4 2019-05-26 15:52:06
821 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 60 0.4 2019-05-26 15:51:16
822 Trịnh 12 Thpt 61 3.4 2019-05-26 12:05:19
823 Phương Nhi 12A Yên Định 1 62 2.2 2019-05-25 22:22:24
824 Mai hương 12 Yên định 1 61 2.4 2019-05-25 21:36:08
825 Mai lan 12b Thiệu Hóa 61 1 2019-05-25 21:05:41
826 Mai lan 12b Thiệu Hóa 62 2.4 2019-05-25 21:02:46
827 Mai lan 12b Thiệu Hóa 61 3.8 2019-05-25 20:55:30
828 TADT 12A2 Cẩm Thủy 1 61 1.2 2019-05-25 20:09:23
829 TADT 12A2 Cẩm Thủy 1 60 0.6 2019-05-25 20:07:26
830 Trang 12A1 Cẩm thủy 1 62 8.2 2019-05-25 01:15:31
831 Đỗ Thanh Tùng 12A1 Đông Sơn 1 62 7 2019-05-25 00:42:23
832 Lê Tài Tuấn Anh 12A1 Đông Sơn 1 62 7.8 2019-05-25 00:06:22
833 Doãn Đình Tâm 12A1 Đông Sơn 1 62 7.6 2019-05-24 23:46:03
834 Trương Quốc Đạt 12a2 Cẩm Thủy 1 62 4.6 2019-05-24 23:40:21
835 Doãn Quốc Toán 12A1 Đông Sơn 1 62 8.6 2019-05-24 23:39:52
836 Khánh Linh 12a1 Đông Sơn 1 62 7.8 2019-05-24 23:38:42
837 Thiều Công 12a1 Đông Sơn 1 62 7.8 2019-05-24 23:37:02
838 Lalâla A8 Bn 62 0.6 2019-05-24 23:29:56
839 Lê Thu Uyên 12A1 Đông Sơn 1 62 5.8 2019-05-24 23:27:46
840 Nguyễn Xuân Thiện 12A1 Đông Sơn 1 62 7.8 2019-05-24 23:26:10
841 Lê Thu Uyên 12A1 Đông Sơn 1 62 6 2019-05-24 23:24:28
842 Phạm Huy 12a1 Đông Sơn 1 62 8.4 2019-05-24 23:24:05
843 Nguyễn Xuân Thiện 12A1 Đông Sơn 1 62 7.8 2019-05-24 23:23:58
844 Đàm Quang Trường 12A1 Đông Sơn 1 62 7.6 2019-05-24 23:22:11
845 Trần Thị Trà Giang ct1 12A1 Cẩm Thủy 1 62 7.2 2019-05-24 23:20:20
846 Nguyễn Thị Phương 12A1 Đông Sơn 1 62 8.2 2019-05-24 23:19:25
847 Lê Hoàng Huy 12A1 Đông Sơn 1 62 6.8 2019-05-24 23:18:30
848 Thiều Ngọc Lâm 12a1 Đông Sơn 1 62 7.2 2019-05-24 23:18:22
849 Thiều Ngọc Lâm 12a1 Đông Sơn 1 62 7.2 2019-05-24 23:18:02
850 trần ngân hà 12a1 cẩm thủy 1 62 8.4 2019-05-24 23:16:22
851 Lê Đình Linh 12A1 Đông Sơn 1 62 6.6 2019-05-24 23:15:51
852 Lê Đình Linh 12A1 Đông Sơn 1 62 6.6 2019-05-24 23:15:25
853 Nguyễn Ngọc Ánh 12A1 Đông Sơn 1 62 7.8 2019-05-24 23:11:43
854 Nguyễn Ngọc Ánh 12A1 Đông Sơn 1 62 7.8 2019-05-24 23:08:44
855 Mai Anh Lê 12A1 Đông Sơn 1 62 6.4 2019-05-24 23:08:43
856 Lê Xuân Dũng 12A1 Đông Sơn 1 62 8.2 2019-05-24 23:06:51
857 trần hà 12a1 Cẩm thủy 1 62 6.2 2019-05-24 23:05:34
858 Hoàng Bá Nhật P1 Nguyễn Huệ 58 0.8 2019-05-24 23:03:15
859 Hoàng Bá Nhật P1 Nguyễn Huệ 58 0.8 2019-05-24 23:02:46
860 Lê quang nhật 12a1 Đông Sơn 1 62 9.2 2019-05-24 22:56:22
861 Lê Thị Vân Anh 12A1 Đông Sơn 1 62 6.8 2019-05-24 22:55:05
862 Lê Minh Thức 12A1 Đông Sơn 1 62 9 2019-05-24 22:53:21
863 Đỗ Hoàng Lan 12A1 Đông Sơn 1 62 6.8 2019-05-24 22:53:17
864 Lê Huyền Trang 12A1 Đông Sơn 1 62 7.2 2019-05-24 22:52:51
865 Lê Thị Thu Thủy 12A1 Đông Sơn 1 62 7.2 2019-05-24 22:50:50
866 Lê Thị Trang 12A1 Đông Sơn 1 62 7.6 2019-05-24 22:42:31
867 khúc thị quỳnh anh 12a1 Đông Sơn 1 62 7.8 2019-05-24 22:40:00
868 khúc thị quỳnh anh 12a1 Đông Sơn 1 62 7.8 2019-05-24 22:39:52
869 khúc thị quỳnh anh 12a1 Đông Sơn 1 62 7.8 2019-05-24 22:39:31
870 Thiều Quang Đạt 12A1 Đông Sơn 1 62 8.6 2019-05-24 22:32:06
871 lê hữu minh 12a1 Đông Sơn 1 62 7.4 2019-05-24 22:31:41
872 Thiều Quang Đạt 12A1 Đông Sơn 1 62 8.6 2019-05-24 22:31:24
873 tống thị hoa 12b yên định 62 7.2 2019-05-24 22:30:23
874 tống thị hoa 12b yên định 62 7.2 2019-05-24 22:28:52
875 tống thị hoa 12b yên định 62 7.2 2019-05-24 22:27:47
876 Lê Quỳnh Anh 12A2 Cẩm Thủy 1 62 7.2 2019-05-24 22:27:20
877 Lê Quỳnh Anh 12A2 Cẩm Thủy 1 62 4.8 2019-05-24 22:23:20
878 Làm 30 Câu Đầu 12A1 Cẩm Thủy 1 62 3.4 2019-05-24 22:19:14
879 Lê Thu Phương 12a1 Đông Sơn 1 62 5.8 2019-05-24 22:15:00
880 lu 1 Lê Văn Hưu 62 4.8 2019-05-24 22:13:15
881 . . . 62 0.8 2019-05-24 21:55:02
882 j4 c2 Lê Văn Hưu 62 3.6 2019-05-24 21:32:14
883 Trần_Quang_Khải 10A1 Nghi Sơn 57 2.8 2019-05-24 21:21:25
884 Nguyễn Thị Mai Trang 12a THPT NHX 62 2 2019-05-24 21:17:50
885 Bùi Quốc Trung A8 Yên Định 1 62 1.4 2019-05-24 21:14:24
886 Bùi Quốc Trung A8 Yên Định 1 62 2.6 2019-05-24 21:09:28
887 Abcxyz 12 THPT 62 2.2 2019-05-24 21:08:56
888 Minh A9 Yên định 1 62 1.4 2019-05-24 21:08:23
889 nth 12a11 Yên Định 1 60 0.4 2019-05-24 11:41:35
890 nth 12a11 Yên Định 1 59 0.8 2019-05-24 11:39:54
891 nth 12a11 Yên Định 1 58 1.2 2019-05-24 11:36:50
892 nth 12a11 Yên Định 1 58 0.8 2019-05-24 11:35:19
893 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 59 1.2 2019-05-24 07:13:00
894 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 60 0.4 2019-05-24 07:07:40
895 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 61 1 2019-05-24 07:05:37
896 Triệu lệ dĩnh 12A Lam sơn 61 5 2019-05-23 23:43:01
897 tthh b10 YĐ2 61 4.8 2019-05-23 23:14:49
898 tthh b10 YĐ2 61 4.8 2019-05-23 23:14:20
899 TTT A1 thạch thành 1 61 3.8 2019-05-23 21:25:51
900 TTT A1 thạch thành 1 61 3.4 2019-05-23 21:23:15
901 Phượng hoàng b11 Yên Định 2 61 6.2 2019-05-23 20:45:01
902 TTT A1 thạch thành 1 60 3 2019-05-23 20:41:53
903 Cao Xuân Bắc 12 Nghi Sơn 58 3.2 2019-05-22 23:24:04
904 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 59 1.4 2019-05-22 21:41:08
905 TTT A1 thạch thành 1 59 1.8 2019-05-22 19:42:46
906 Mai hương 12 Yên định 1 58 2.2 2019-05-22 15:40:20
907 Mai hương 12 Yên định 1 57 1.8 2019-05-22 15:38:34
908 Mai hương 12 Yên định 1 56 2.6 2019-05-22 15:36:27
909 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 58 0.8 2019-05-22 11:58:59
910 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 57 0.8 2019-05-22 11:58:05
911 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 57 0.8 2019-05-22 11:57:13
912 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 59 1.4 2019-05-22 07:05:18
913 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 57 1.6 2019-05-22 07:03:15
914 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 58 1.8 2019-05-22 06:59:58
915 Nguyễn Thành Đạt 12A1 Mai Sơn 59 7.6 2019-05-21 22:02:35
916 pham quynh mai 12A1 Cẩm Thủy 1 58 7.6 2019-05-21 21:59:25
917 Quyết Tâm A1 Mộc Lị 59 2.8 2019-05-21 21:58:35
918 pham quynh mai 12A1 Cẩm Thủy 1 58 7.6 2019-05-21 21:50:19
919 Lâm Anh 12a2 THPT 56 6.6 2019-05-21 16:07:43
920 Lâm Anh 12a2 THPT 55 5.6 2019-05-21 08:40:14
921 Lê Hoàng Huy 12A1 Đông Sơn 1 56 1 2019-05-20 23:00:45
922 Lê minh tuấn 12a3 Cẩm Thủy1 58 4.8 2019-05-20 21:18:42
923 Phượng hoàng b11 Yên Định 2 58 3.8 2019-05-20 20:56:34
924 nth 12a11 Yên Định 1 57 1 2019-05-20 19:22:43
925 Lê Hoàng Huy 12A1 Đông Sơn 1 56 6.6 2019-05-20 00:19:22
926 Lê Hoàng Huy 12A1 Đông Sơn 1 56 6.6 2019-05-20 00:18:06
927 aaaaa b c 56 2.6 2019-05-19 23:16:47
928 . . . 57 1 2019-05-19 23:13:19
929 Triệu lệ dĩnh 12A Lam sơn 57 6.8 2019-05-19 22:38:05
930 Lường Minh Quang 12A2 Cẩm Thủy 1 57 5 2019-05-19 22:24:31
931 Triệu lệ dĩnh 12A Lam sơn 56 7.4 2019-05-19 21:40:14
932 Trương Quốc Đạt 12a2 Cẩm Thủy 1 56 6.8 2019-05-19 18:50:21
933 Trương Quốc Đạt 12a2 Cẩm Thủy 1 56 6.8 2019-05-19 18:46:29
934 Trương Quốc Đạt 12a2 Cẩm Thủy 1 56 6.8 2019-05-19 18:43:26
935 Đỗ Đình Khải 12a2 Cẩm Thủy 1 56 6.2 2019-05-19 15:58:04
936 Đỗ Đình Khải 12a2 Cẩm Thủy 1 56 5.8 2019-05-19 15:48:30
937 sun 10B TC1 50 5.2 2019-05-18 22:54:10
938 Tô Thanh Nhàn 12A2 Thpt Cẩm Thuỷ 1 56 4.6 2019-05-18 20:31:06
939 Doãn Đình Tâm 12A1 Đông Sơn 1 56 8.2 2019-05-18 13:58:14
940 le tri phu 12b10 trung tam gdtx 54 1.2 2019-05-18 10:58:42
941 Trịnh Tuấn anh A2 Cẩm Thủy 1 56 7.2 2019-05-18 10:44:42
942 Mai hương 12 Yên định 1 55 2.8 2019-05-18 10:42:07
943 Lê thị Ngà 12a2 Chu Văn An 54 7.6 2019-05-18 09:51:34
944 Lê thị Ngà 12a2 Chu Văn An 54 6 2019-05-18 09:43:12
945 nth 12a11 Yên Định 1 56 1.2 2019-05-18 05:10:39
946 Lê Quỳnh Anh 12A2 Cẩm Thủy 1 56 7.6 2019-05-18 00:50:32
947 Nguyễn Thị Trang 12A1 Cẩm Thủy 1 56 7.8 2019-05-18 00:40:52
948 Phạm Chi Mai 12A1 Đông Sơn 1 56 8.6 2019-05-17 23:57:24
949 Doãn Quốc Toán 12A1 Đông Sơn 1 56 8.4 2019-05-17 23:47:06
950 Lê Tài Tuấn Anh 12A1 Đông Sơn 1 56 7.6 2019-05-17 23:46:23
951 Lê Văn Anh 12a1 Đông Sơn 1 56 7.4 2019-05-17 23:28:30
952 Lê Minh Thức 12A1 Đông Sơn 1 56 8.4 2019-05-17 23:25:44
953 Đàm Quang Trường 12A1 Đông Sơn 1 56 8.6 2019-05-17 23:24:16
954 ngân hà 12a1 cẩm thủy 1 56 8.8 2019-05-17 23:22:48
955 Lê Đình Linh 12A1 Đông Sơn 1 56 7.4 2019-05-17 23:22:40
956 Đỗ Thanh Tùng 12A1 Đông Sơn 1 56 7.8 2019-05-17 23:22:17
957 Nguyễn Thị Ngọc Quyên 12a2 Cẩm Thủy 1 56 5.2 2019-05-17 23:15:19
958 Nguyễn Thị Phương 12A1 Đông Sơn 1 56 8.8 2019-05-17 23:13:26
959 Nguyễn Xuân Thiện 12A1 Đông Sơn 1 56 8.2 2019-05-17 23:11:00
960 Thiều Quang Đạt 12A1 Đông Sơn 1 56 8.4 2019-05-17 23:09:52
961 Khánh Linh 12a1 Đông Sơn 1 56 8.6 2019-05-17 23:04:29
962 Nguyễn Ngọc Ánh 12A1 Đông Sơn 1 56 7.6 2019-05-17 23:02:21
963 Đỗ Hoàng Lan 12A1 Đông Sơn 1 56 7.8 2019-05-17 23:02:03
964 Hoàng Thảo Minh 12a2 Chu Văn An 56 2 2019-05-17 22:59:11
965 Lê Thị Trang 12A1 Đông Sơn 1 56 8.2 2019-05-17 22:55:08
966 Lê Huyền Trang 12A1 Đông Sơn 1 56 8.4 2019-05-17 22:50:48
967 Phạm Huy 12a1 Đông Sơn 1 56 8.4 2019-05-17 22:49:50
968 Lê quang nhật 12a1 Đông Sơn 1 56 8.8 2019-05-17 22:49:35
969 Hoàng Thảo Minh 12a2 Chu Văn An 56 8.6 2019-05-17 22:49:33
970 Thiều Ngọc Lâm 12a1 Đông Sơn 1 56 8.2 2019-05-17 22:49:22
971 Hoàng Thảo Minh 12a2 Chu Văn An 56 8.6 2019-05-17 22:48:40
972 Mai Anh Lê 12A1 Đông Sơn 1 56 7.6 2019-05-17 22:47:43
973 khúc thị quỳnh anh 12a1 Đông Sơn 1 56 7.8 2019-05-17 22:47:40
974 Lê Thị Vân Anh 12A1 Đông Sơn 1 56 8.8 2019-05-17 22:46:24
975 Thiều Ngọc Lâm 12a1 Đông Sơn 1 56 8.2 2019-05-17 22:46:09
976 khúc thị quỳnh anh 12a1 Đông Sơn 1 56 7.8 2019-05-17 22:44:39
977 Lê Thị Thu Thủy 12A1 Đông Sơn 1 56 8.4 2019-05-17 22:43:29
978 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 56 1.2 2019-05-17 22:43:00
979 Lê Thu Phương 12a1 Đông Sơn 1 56 6.8 2019-05-17 22:42:37
980 Thiều Quang Đạt 12A1 Đông Sơn 1 56 8.4 2019-05-17 22:42:06
981 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 46 0.6 2019-05-17 22:41:37
982 Thiều Quang Đạt 12A1 Đông Sơn 1 56 8.4 2019-05-17 22:41:35
983 Mai Anh Lê 12A1 Đông Sơn 1 56 7.6 2019-05-17 22:41:32
984 Thiều Công 12a1 Đông Sơn 1 56 7.2 2019-05-17 22:41:30
985 Thiều Công 12a1 Đông Sơn 1 56 7.2 2019-05-17 22:41:09
986 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 55 1.2 2019-05-17 22:40:11
987 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 54 1.2 2019-05-17 22:38:39
988 Lê Thu Phương 12a1 Đông Sơn 1 55 3.2 2019-05-17 22:37:58
989 Lê Trà My 12A1 Đông Sơn 1 56 8.6 2019-05-17 22:33:15
990 Dương Thị Hồng 12 Quảng Xương 4 56 7.2 2019-05-17 22:31:00
991 Hoàng Bá Nhật P1 Nguyễn Huệ 56 7.4 2019-05-17 22:30:29
992 vũ lê 12b4 TTGDTX 56 0.4 2019-05-17 22:21:23
993 lu 1 Lê Văn Hưu 56 5.8 2019-05-17 22:20:12
994 vũ lê 12b4 TTGDTX 56 0.4 2019-05-17 22:17:52
995 Mural Đấu hạng Liên Quân Mobile 56 1.6 2019-05-17 22:15:43
996 Trương Thảo Linh 12A3 Triệu Sơn 3 56 6.4 2019-05-17 22:11:52
997 Trần Thảo MY 12A3 Hoàng Hóa 4 56 7 2019-05-17 22:06:53
998 Nguyễn Hải 12A1 Thuận Thành 1 56 9.2 2019-05-17 22:05:51
999 Nguyễn Thành Đạt 12A1 Mai Sơn 56 7.8 2019-05-17 21:54:22
1000 Quyết Tâm A1 Mộc Lị 56 5 2019-05-17 21:45:34
1001 Lalâla A8 Bn 56 2.2 2019-05-17 21:44:55
1002 Hoàng Trọng Hòa 12a2 Chu Văn An 56 8.8 2019-05-17 21:44:25
1003 Tô Thanh Nhàn 12A2 Thpt Cẩm Thuỷ 1 54 1.4 2019-05-17 19:43:52
1004 gia cat luong a1 Đông Sơn 1 55 0.6 2019-05-17 15:34:10
1005 Nguyễn Thị Ngọc Quyên 12a2 Cẩm Thủy 1 51 6.6 2019-05-17 07:54:21
1006 Nguyễn mai chinh 12a3 Cẩm Thủy 1 52 5.6 2019-05-17 01:12:28
1007 TAPDT 12A2 Cẩm Thủy 1 55 5.2 2019-05-16 23:15:21
1008 Mai hương 12 Yên định 1 54 3 2019-05-16 23:12:00
1009 TADT 12A2 Cẩm Thủy 1 55 4.2 2019-05-16 23:07:51
1010 tthh b10 YĐ2 55 2.2 2019-05-16 22:44:05
1011 tthh b10 YĐ2 55 2.2 2019-05-16 22:43:50
1012 Trương Thảo Linh 12A3 Triệu Sơn 3 55 2.8 2019-05-16 22:37:08
1013 @ b10 YĐ2 55 2.8 2019-05-16 22:32:51
1014 @ b10 YĐ2 55 3.4 2019-05-16 22:30:45
1015 @ b10 YĐ2 55 3.4 2019-05-16 22:30:31
1016 Nguyễn Thành Đạt 12A1 Mai Sơn 55 6.8 2019-05-16 22:21:04
1017 errol Đấu hạng Liên Quân Mobile 55 10 2019-05-16 22:19:15
1018 Trịnh Hải Bình 12A1 Hoàng Hóa 4 55 5.4 2019-05-16 22:04:22
1019 Triệu lệ dĩnh 12A Lam sơn 55 4.4 2019-05-16 21:41:36
1020 Lâm Anh 12a2 THPT 52 1.6 2019-05-16 21:29:19
1021 Lâm Anh 12a2 THPT