Trang toantracnghiem.net chuyên cung cấp đề thi online miễn phí cho học sinh THPT và cung cấp tài liệu có giá trị giúp các em có thành tích tốt nhất trong kì thi THPTQG
  1. :
  2. :
Đăng Xuất
Chào mừng đã trở lại. Chúc bạn học tập tốt !

THỜI GIAN CHO TỚI NGÀY THI THPTQG:

Kết quả thi trên trang toantracnghiem.net
TỔNG SỐ LƯỢT THÀNH VIÊN THAM GIA DỰ THI: 2505 LƯỢT

Với việc thi tính thời gian chúng tôi sẽ thống kê và sắp xếp thứ tự các trường đăng kí !!!

Thứ hạng hiện tại của các trường:

thứ tự Trường Số lượt Điểm TB
1 Yên Định 2 9 3.4
2 Đông Sơn 1 2 2.4
3 Cẩm Thủy 1 0 0
4 Hàm Rồng 0 0
5 Ba Đình 0 0
6 Thạch Thành 1 0 0
7 Yên Định 1 0 0
8 Quảng Xương 4 0 0
9 Chu Văn An 0 0
10 Hoằng Hóa 4 0 0
11 Nghi Sơn 0 0


Danh Sách và điểm của lớp 12B1 trường THPT Yên Định 2

TT Họ Và Tên Lớp Trường Đề số Điểm Ngày, giờ
1 Hà Thị Kim Dung B1 Yên Định 2 131 7 2019-11-15 22:00:15
2 Lan Anh B1 Yên Định 2 113 8.4 2019-10-11 22:25:57
3 Lan Anh B1 Yên Định 2 113 7.4 2019-10-11 22:17:58
4 Lan Anh B1 Yên Định 2 103 7.75 2019-10-04 22:50:49
5 Lan Anh B1 Yên Định 2 103 3 2019-10-04 22:43:42
6 Lan Anh B1 Yên Định 2 101 9.2 2019-10-04 20:29:58
7 Lan Anh B1 Yên Định 2 101 7.2 2019-10-04 12:27:51
8 Lan Anh B1 Yên Định 2 105 3 2019-09-21 21:07:22
9 Hà Thị Kim Dung B1 Yên Định 2 102 5 2019-09-20 11:03:17
10 Trịnh Trọng Trung B1 Yên Định 2 96 1 2019-09-18 20:17:03
11 Lan Anh B1 Yên Định 2 98 5.2 2019-09-11 20:51:14
12 Anh Quỳnh Trịnh 12b1 Yên Định 2 86 3.2 2019-06-24 23:06:44
13 Nguyễn thị tuyết nhung 12b1 Yên Định 2 90 7.8 2019-06-23 23:09:49
14 Trung không sít B1 Yd2 88 3 2019-06-22 08:26:08
15 nguyễn huy 12B1 Quảng xương 2 86 3.2 2019-06-20 19:04:23
16 Anh Quỳnh Trịnh 12b1 Yên Định 2 81 6.2 2019-06-16 04:15:57
17 Nguyễn thị tuyết nhung 12b1 Yên Định 2 81 7.8 2019-06-15 00:05:15
18 Nguyễn Thảo Lan 12B1 Yên Định 2 81 7.2 2019-06-15 00:05:03
19 Nguyễn Thảo Lan 12B1 Yên Định 2 81 7.2 2019-06-15 00:02:11
20 Nguyễn Thảo Lan 12B1 Yên Định 2 81 7.2 2019-06-14 23:59:10
21 Trịnh Hùng Anh 12B1 Yên Định 2 81 7.6 2019-06-14 23:28:08
22 Trương Thị Hoa 12B1 Yên Định 2 81 6.4 2019-06-14 23:04:28
23 đỗ công hiếu 12b1 THPT YD2 81 8.4 2019-06-14 23:03:33
24 đỗ công hiếu 12b1 THPT YD2 81 8.4 2019-06-14 23:03:29
25 Trịnh Khánh Linh 12B1 Yên Định 2 81 8 2019-06-14 23:02:15
26 Trương Thị Hoa 12B1 Yên Định 2 81 6.4 2019-06-14 23:02:09
27 Mai Cẩm Tú 12b1 Yên Định 2 81 8.6 2019-06-14 22:59:06
28 Trịnh Hoàng Duy B1 Yên Định 2 81 8.8 2019-06-14 22:58:40
29 Trịnh Hoàng Duy B1 Yên Định 2 81 8.8 2019-06-14 22:58:30
30 Phùng Thị Huyền Trang 12b1 Yên Định 2 81 7.6 2019-06-14 22:53:55
31 Phùng Thị Huyền Trang 12b1 Yên Định 2 81 7.6 2019-06-14 22:53:39
32 Nguyễn Thanh Tâm 12b1 Yên Định 2 81 7.6 2019-06-14 22:53:17
33 NGUYỄN THỊ THANH HOÀI 12B1 Yên Định 2 81 7 2019-06-14 22:45:03
34 NGUYỄN THỊ THANH HOÀI 12B1 Yên Định 2 81 7 2019-06-14 22:42:15
35 Trần Thị Dung 12B1 THPT Yên Định 2 81 7.4 2019-06-14 22:38:10
36 Trần Thị Dung 12B1 THPT Yên Định 2 81 7.4 2019-06-14 22:37:58
37 NGUYỄN THỊ THANH HOÀI 12B1 Yên Định 2 81 7 2019-06-14 22:37:37
38 Hoàng Huy 12B1 Yên Định 2 81 8.4 2019-06-14 22:15:22
39 Nguyễn Thị Ngọc 12B1 Yên Định 2 81 7.6 2019-06-14 22:12:04
40 Nguyễn Thị Ngọc 12B1 Yên Định 2 81 7.6 2019-06-14 22:11:47
41 Toàn Trịnh 12b1 Yên Định 2 81 7.6 2019-06-14 21:42:46
42 Toàn Trịnh 12b1 Yên Định 2 81 7.6 2019-06-14 21:40:01
43 Toàn Trịnh 12b1 Yên Định 2 81 7.6 2019-06-14 21:37:16
44 Trịnh Trọng Trung B1 Yên Định 2 79 4.4 2019-06-14 15:53:34
45 Nguyễn Thảo Lan 12B1 Yên Định 2 80 6.8 2019-06-14 09:12:28
46 Nguyễn Thảo Lan 12B1 Yên Định 2 80 6.8 2019-06-14 09:09:53
47 Nguyễn Thảo Lan 12B1 Yên Định 2 80 6.8 2019-06-14 09:06:25
48 Trịnh Dương 12b1 Yên Định 2 80 8.6 2019-06-13 22:44:41
49 Nguyễn Thị Thuý 12B1 Yên Định 2 80 7.8 2019-06-13 22:37:04
50 Anh Quỳnh Trịnh 12b1 Yên Định 2 79 5.6 2019-06-13 22:30:28
51 Phùng Thị Huyền Trang 12b1 Yên Định 2 80 8.6 2019-06-13 22:26:39
52 Phùng Thị Huyền Trang 12b1 Yên Định 2 80 8.6 2019-06-13 22:26:21
53 Trịnh Hoàng Duy B1 Yên Định 2 80 8.6 2019-06-13 22:21:36
54 Trịnh Hoàng Duy B1 Yên Định 2 80 8.6 2019-06-13 22:21:26
55 Trịnh Khánh Linh 12B1 Yên Định 2 80 8 2019-06-13 22:20:26
56 Trịnh Hùng Anh 12B1 Yên Định 2 80 8 2019-06-13 22:17:04
57 Toàn Trịnh 12b1 Yên Định 2 80 8.6 2019-06-13 22:08:52
58 Thanh trà B1 Yên Định 2 80 7.8 2019-06-13 22:04:11
59 Nguyễn Thanh Tâm 12b1 Yên Định 2 80 8 2019-06-13 22:03:12
60 Trần Thị Dung 12B1 Yên Định 2 80 7.4 2019-06-13 21:59:24
61 Nguyễn Thị Hằng 12B1 Yên Định 2 80 8.6 2019-06-13 21:57:01
62 Hoàng Đình Huy 12b1 Yên Định 2 80 9 2019-06-13 21:56:58
63 Trần Thị Dung 12B1 Yên Định 2 80 7.4 2019-06-13 21:56:18
64 NGUYỄN NGUYỆT ANH 12 B1 YÊN ĐỊNH 2 80 7.4 2019-06-13 21:55:06
65 Mai Cẩm Tú 12b1 Yên Định 2 80 8 2019-06-13 21:52:14
66 Trịnh Tuấn Kiệt B1 Yên Định 2 80 8 2019-06-13 21:41:12
67 NGUYỄN THỊ THANH HOÀI 12B1 Yên Định 2 80 7.2 2019-06-13 21:37:33
68 NGUYỄN THỊ THANH HOÀI 12B1 Yên Định 2 80 7.2 2019-06-13 21:29:49
69 vũ linh 12b1 Yên Định 2 80 7.6 2019-06-13 21:21:03
70 Trịnh Hùng Anh 12B1 Yên Định 2 75 7.6 2019-06-07 23:50:42
71 Anh Quỳnh Trịnh 12b1 Yên Định 2 75 7.6 2019-06-07 23:46:15
72 vũ quang huy b1 yên định 2 75 9 2019-06-07 23:44:22
73 Nguyễn thị tuyết nhung 12b1 Yên Định 2 75 6.8 2019-06-07 23:28:04
74 Trương Thị Hoa 12B1 Yên Định 2 75 8.2 2019-06-07 22:50:51
75 Mai Cẩm Tú 12b1 Yên Định 2 75 8.2 2019-06-07 22:50:34
76 Thảo Lan B1 THPT Yên Định 2 75 8.2 2019-06-07 22:49:28
77 Nguyễn Thanh Tâm 12b1 Yên Định 2 75 8.2 2019-06-07 22:48:57
78 Phùng Thị Huyền Trang 12b1 Yên Định 2 75 7.4 2019-06-07 22:48:42
79 Phùng Thị Huyền Trang 12b1 Yên Định 2 75 7.4 2019-06-07 22:47:09
80 Mai Cẩm Tú 12b1 Yên Định 2 75 8.2 2019-06-07 22:46:51
81 Trịnh Khánh Linh 12B1 Yên Định 2 75 7.8 2019-06-07 22:43:51
82 Nguyễn Thị Thuý 12B1 Yên Định 2 75 7.8 2019-06-07 22:41:39
83 Trịnh Hữu Lực 12 B1 Yên Định 2 75 9 2019-06-07 22:38:26
84 Trần Thị Dung 12B1 Yên Định 2 75 7.4 2019-06-07 22:37:09
85 Trần Thị Dung 12B1 Yên Định 2 75 7.4 2019-06-07 22:36:41
86 Nguyễn Thị Thanh Hoài 12B1 Yên Định 2 75 7.2 2019-06-07 22:35:52
87 Hoàng Đình Huy 12b1 Yên Định 2 75 8.2 2019-06-07 22:34:42
88 Nguyễn Thị Thanh Hoài 12B1 Yên Định 2 75 7.2 2019-06-07 22:33:10
89 NGUYỄN NGUYỆT ANH 12 B1 YÊN ĐỊNH 2 75 7.2 2019-06-07 22:28:45
90 Nguyễn Thị Hằng 12B1 Yên Định 2 75 7.8 2019-06-07 22:28:05
91 thiều hồng 12b1 yên định 2 75 7 2019-06-07 22:27:39
92 Nguyễn Thanh Tâm 12b1 Yên Định 2 75 8.2 2019-06-07 22:25:31
93 Đỗ Công Hiếu 12B1 Yên Định 2 75 9.6 2019-06-07 22:12:36
94 Thiều Thị Ngọc 12b1 Yên Định 2 75 6.2 2019-06-07 22:05:11
95 Ngọc Dương 12B1 Yên Định 2 66 5.2 2019-06-02 09:28:43
96 ĐàmTùng 12b1 Yên Định 2 66 6.4 2019-05-31 23:21:27
97 Trịnh Hùng Anh 12B1 Yên Định 2 66 7.8 2019-05-31 23:14:41
98 Nguyễn Thị Hằng 12B1 Yên Định 2 66 7.8 2019-05-31 23:05:57
99 Nguyễn Thị Hằng 12B1 Yên Định 2 66 7.8 2019-05-31 23:04:16
100 Nguyễn Thảo Lan 12B1 Yên Định 2 66 8 2019-05-31 22:48:41
101 Nguyễn Thanh Tâm 12b1 Yên Định 2 66 7.6 2019-05-31 22:44:43
102 Trịnh Khánh Linh 12B1 Yên Định 2 66 8 2019-05-31 22:40:50
103 Trương Thị Hoa 12B1 Yên Định 2 66 7.8 2019-05-31 22:40:46
104 Hà Hương B1 Yên Định 2 66 7.2 2019-05-31 22:40:16
105 Lan Anh B1 Yên Định 2 66 8 2019-05-31 22:37:53
106 Trịnh Hoàng Duy B1 Yên Định 2 66 8 2019-05-31 22:37:51
107 phùng thị huyền trang b1 yd2 66 8.4 2019-05-31 22:37:09
108 Hoàng Đình Huy 12b1 Yên Định 2 66 8.6 2019-05-31 22:35:47
109 Toàn Trịnh 12b1 Yên Định 2 66 7.2 2019-05-31 22:31:53
110 Nguyễn Thị Thuý 12B1 Yên Định 2 66 7.4 2019-05-31 22:31:21
111 Mai cẩm tú B1 Yên định 2 66 8.2 2019-05-31 22:31:00
112 NGUYỄN NGUYỆT ANH 12 B1 YÊN ĐỊNH 2 66 6.6 2019-05-31 22:26:13
113 Trần Thị Dung 12B1 Yên Định 2 66 7.8 2019-05-31 22:20:38
114 Thiều Thị Ngọc 12b1 Yên Định 2 66 7 2019-05-31 22:18:41
115 Thiều Thị Ngọc 12b1 Yên Định 2 66 7 2019-05-31 22:18:18
116 Tuấn Kiệt b1 Yên Định 2 64 7.2 2019-05-29 22:28:01
117 Anh Quỳnh Trịnh 12b1 Yên Định 2 61 5.2 2019-05-27 22:41:00
118 Anh Quỳnh Trịnh 12b1 Yên Định 2 60 5 2019-05-27 21:46:02
119 Nguyễn Thanh Tâm 12b1 Yên Định 2 62 8.2 2019-05-25 00:33:44
120 Thu Hồng 12B1 Yên Định 2 62 7 2019-05-25 00:09:06
121 Trương Thị Hoa 12B1 Yên Định 2 62 8 2019-05-24 23:38:55
122 Nguyễn thị tuyết nhung 12b1 Yên Định 2 62 6.6 2019-05-24 22:57:17
123 Trịnh Dương 12b1 Yên Định 2 62 8.4 2019-05-24 22:50:45
124 Nguyễn trang 12b1 Yên Định 2 62 7.4 2019-05-24 22:45:14
125 Trịnh Khánh Linh 12B1 Yên Định 2 62 7.2 2019-05-24 22:44:50
126 Nguyễn Thị Ngọc 12B1 Yên Định 2 62 6.8 2019-05-24 22:42:50
127 Nguyễn Thị Ngọc 12B1 Yên Định 2 62 6.8 2019-05-24 22:42:42
128 Nguyễn trang 12b1 Yên Định 2 15 1.8 2019-05-24 22:42:24
129 Mai cẩm tú B1 Yên Định 2 62 6.4 2019-05-24 22:42:23
130 lê đình tứ 12b1 Yên Định 2 62 7.8 2019-05-24 22:38:18
131 Vũ Ngọc Quang Huy 12B1 Yên Định 2 62 9 2019-05-24 22:37:47
132 Vũ Ngọc Quang Huy 12B1 Yên Định 2 62 9 2019-05-24 22:37:40
133 Nguyễn Thị Hằng 12B1 Yên Định 2 62 8.2 2019-05-24 22:37:39
134 Lê Thanh Tùng 12B1 Yên Định 2 62 8 2019-05-24 22:36:31
135 Nguyễn Thị Hằng 12B1 Yên Định 2 62 8.2 2019-05-24 22:36:07
136 Thiều Thị Hồng 12b1 Yên Định 2 62 6.2 2019-05-24 22:35:57
137 Nguyễn trang 12b1 Yên Định 2 62 6 2019-05-24 22:35:54
138 Trịnh Hoàng Duy B1 Yên Định 2 62 8.4 2019-05-24 22:35:53
139 NGUYỄN NGUYỆT ANH 12 B1 YÊN ĐỊNH 2 62 7.4 2019-05-24 22:34:25
140 lê đình tứ 12b1 Yên Định 2 62 6.6 2019-05-24 22:34:15
141 Hà Hương B1 Yên Định 2 62 8.2 2019-05-24 22:33:14
142 Trịnh Tuấn Kiệt B1 Yên Định 2 62 6.6 2019-05-24 22:32:58
143 Trịnh Hùng Anh 12B1 Yên Định 2 62 7.8 2019-05-24 22:31:06
144 NGUYỄN THỊ THANH HOÀI 12B1 Yên Định 2 62 7.8 2019-05-24 22:30:59
145 Trần Thị Dung 12B1 Yên Định 2 62 7.4 2019-05-24 22:30:19
146 Thiều Thị Hồng 12b1 Yên Định 2 62 5.8 2019-05-24 22:30:11
147 NGUYỄN THỊ THANH HOÀI 12B1 Yên Định 2 62 7.8 2019-05-24 22:29:41
148 Lan Anh B1 Yên Định 2 62 7.8 2019-05-24 22:28:37
149 Nguyễn Thị Thuý 12B1 Yên Định 2 62 6.4 2019-05-24 22:26:59
150 NGUYỄN THỊ THANH HOÀI 12B1 Yên Định 2 62 7.8 2019-05-24 22:26:19
151 Phùng Thị Huyền Trang 12b1 Yên Định 2 62 8 2019-05-24 22:25:25
152 Phùng Thị Huyền Trang 12b1 Yên Định 2 62 8 2019-05-24 22:25:11
153 Thanh trà B1 Yên Định 2 62 7.2 2019-05-24 22:23:56
154 PHương Nhung B1 yd2 62 7.2 2019-05-24 22:22:09
155 trần minh bảo 12b1 yên định 2 62 2.8 2019-05-24 22:21:50
156 PHương Nhung B1 yd2 62 7.2 2019-05-24 22:21:48
157 Nguyễn Thảo Lan 12B1 Yên Định 2 62 7.6 2019-05-24 22:21:20
158 Toàn Trịnh 12b1 Yên Định 2 62 7.6 2019-05-24 22:19:55
159 Hoàng Đình Huy 12b1 Yên Định 2 62 8.2 2019-05-24 22:15:58
160 Mai Thanh Thúy 12B1 Yên Định 2 62 7 2019-05-24 22:14:03
161 Mai Thanh Thúy 12B1 Yên Định 2 62 7 2019-05-24 22:13:35
162 Lưu Thị Thảo Vân 12B1 Yên Định 2 62 7.2 2019-05-24 22:11:10
163 Ngọc Dương 12B1 Yên Định 2 62 7.2 2019-05-24 22:09:37
164 Ngọc Dương 12B1 Yên Định 2 62 7.4 2019-05-24 22:07:52
165 Ngọc Dương 12B1 Yên Định 2 62 7.4 2019-05-24 22:07:35
166 Nguyễn Đức Quý B1 Yên Định 2 62 7.6 2019-05-24 22:03:40
167 vũ linh 12b1 Yên Định 2 62 7.6 2019-05-24 22:01:17
168 vũ linh 12b1 Yên Định 2 62 7.6 2019-05-24 22:00:36
169 Nguyễn Thị Ngọc 12B1 Yên Định 2 61 7.2 2019-05-23 23:59:45
170 Nguyễn Thị Ngọc 12B1 Yên Định 2 61 7.2 2019-05-23 23:59:09
171 Lan Anh B1 Yên Định 2 58 2.2 2019-05-23 01:04:20
172 Nguyễn Thanh Tâm 12b1 Yên Định 2 59 7.6 2019-05-22 00:08:31
173 Trịnh Tuấn Kiệt B1 Yên Định 2 58 8.4 2019-05-21 22:29:27
174 Mai Thị Cẩm Tú 12b1 Yên Định 2 56 8.8 2019-05-17 23:26:22
175 Nguyễn thị trang 12b1 Yên Định 2 56 8 2019-05-17 23:17:58
176 Nguyễn Thanh Tâm 12b1 Yên Định 2 56 8.2 2019-05-17 22:56:28
177 Nguyễn Thanh Tâm 12b1 Yên Định 2 56 8.2 2019-05-17 22:51:20
178 Nguyễn Thị Hằng 12B1 Yên Định 2 56 7.8 2019-05-17 22:50:49
179 Trịnh Hùng Anh 12B1 Yên Định 2 56 7.8 2019-05-17 22:46:18
180 Lê Nguyễn Phương Nhung B1 Yên Định 2 56 7.8 2019-05-17 22:46:07
181 ĐàmTùng 12b1 Yên Định 2 56 8 2019-05-17 22:45:40
182 Trịnh Hùng Anh 12B1 THPT Yên Định 2 56 7.8 2019-05-17 22:42:30
183 Trịnh Hùng Anh 12B1 THPT Yên Định 2 56 7.8 2019-05-17 22:41:57
184 Trịnh Gia Hiếu B1 Yên Định 2 56 7.2 2019-05-17 22:41:33
185 Nguyễn Thảo Lan 12B1 Yên Định 2 56 9 2019-05-17 22:40:39
186 thiều thị hồng 12b1 Yên Định 2 56 8.4 2019-05-17 22:40:34
187 Trịnh Khánh Linh 12B1 Yên Định 2 56 8.8 2019-05-17 22:39:48
188 lê đình tứ 12b1 Yên Định 2 56 8.6 2019-05-17 22:39:43
189 nguyen van thang 12b1 Yên Định 2 56 7.4 2019-05-17 22:39:33
190 Nguyễn Thanh Tâm 12b1 Yên Định 2 56 8.2 2019-05-17 22:39:18
191 Phùng Thị Huyền Trang 12b1 Yên Định 2 56 9 2019-05-17 22:38:38
192 Đỗ Công Hiếu 12B1 Yên Định 2 56 8 2019-05-17 22:38:33
193 Phùng Thị Huyền Trang 12b1 Yên Định 2 56 9 2019-05-17 22:38:14
194 Lê Nguyễn Phương Nhung B1 Yên Định 2 56 7.8 2019-05-17 22:37:51
195 NGUYỄN NGUYỆT ANH 12 B1 YÊN ĐỊNH 2 56 8.2 2019-05-17 22:37:12
196 Nguyễn Thu Hằng 12B1 Yên Định 2 56 7.6 2019-05-17 22:36:42
197 Trương Thị Hoa 12B1 Yên Định 2 56 8 2019-05-17 22:34:52
198 Hoàng Đình Huy 12b1 Yên Định 2 56 9 2019-05-17 22:32:45
199 Trịnh Hoàng Duy B1 Yên Định 2 56 9 2019-05-17 22:32:14
200 Trịnh Hoàng Duy B1 Yên Định 2 56 9 2019-05-17 22:31:55
201 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 12b1 Yên Định 2 56 8.2 2019-05-17 22:31:18
202 Toàn Trịnh 12b1 Yên Định 2 56 8.4 2019-05-17 22:30:35
203 Lan Anh B1 Yên Định 2 56 7.6 2019-05-17 22:29:40
204 Nguyễn Thu Hằng 12B1 Yên Định 2 54 2.6 2019-05-17 22:29:36
205 Trần Thị Dung 12B1 Yên Định 2 56 7.2 2019-05-17 22:27:54
206 Lưu Thị Thảo Vân 12B1 Yên Định 2 56 7.4 2019-05-17 22:27:11
207 Trần Thị Dung 12B1 Yên Định 2 56 7.2 2019-05-17 22:27:10
208 Thiều Thị Ngọc 12b1 Yên Định 2 56 7.4 2019-05-17 22:25:37
209 Thiều Thị Ngọc 12b1 Yên Định 2 56 7.4 2019-05-17 22:25:11
210 Hà Hương B1 Yên Định 2 56 8 2019-05-17 22:24:47
211 Nguyễn Thị Thuý 12B1 Yên Định 2 56 8.2 2019-05-17 22:24:46
212 Nguyễn Đức Quý B1 Yên Định 2 56 6.8 2019-05-17 22:21:57
213 Thanh trà B1 Yên Định 2 56 7.6 2019-05-17 22:21:32
214 Trịnh Tuấn Kiệt B1 Yên Định 2 56 8.2 2019-05-17 22:21:10
215 Nguyễn Đức Quý B1 Yên Định 2 55 0.6 2019-05-17 22:11:54
216 Nguyễn Đức Quý B1 Yên Định 2 54 1 2019-05-17 22:11:15
217 Nguyễn Thị Hằng 12B1 Yên Định 2 52 1 2019-05-17 21:10:56
218 Nguyễn Thị Hằng 12B1 Yên Định 2 52 1.2 2019-05-17 21:06:32
219 NGUYỄN THỊ THANH HOÀI 12B1 Yên Định 2 55 8.4 2019-05-16 23:19:59
220 NGUYỄN THỊ THANH HOÀI 12B1 Yên Định 2 55 8.4 2019-05-16 23:19:33
221 Trịnh Hữu Lực 12 B1 Yên Định 2 55 9.2 2019-05-16 23:12:10
222 Trịnh Hữu Lực 12 B1 Yên Định 2 55 9.2 2019-05-16 23:11:14
223 Trịnh Hùng Anh 12B1 THPT Yên Định 2 55 7.6 2019-05-16 23:09:19
224 Trịnh Trọng Trung B1 Yên Định 2 55 1.8 2019-05-16 23:05:02
225 Mai Thúy 12B1 Yên Định 2 55 7.6 2019-05-16 22:51:32
226 Mai Thúy 12B1 Yên Định 2 55 7.2 2019-05-16 22:44:10
227 ĐàmTùng 12b1 Yên Định 2 55 7.8 2019-05-16 22:41:13
228 ĐàmTùng 12b1 Yên Định 2 55 7.8 2019-05-16 22:33:03
229 nguyen van thang 12b1 Yên Định 2 55 7.8 2019-05-16 22:32:00
230 Nguyễn Thu Hằng 12B1 Yên Định 2 55 6.6 2019-05-16 22:31:00
231 ĐàmTùng 12b1 Yên Định 2 55 7.8 2019-05-16 22:30:30
232 nguyen van thang 12b1 Yên Định 2 54 2.6 2019-05-16 22:28:45
233 Mai cẩm tú B1 Yên định 2 55 9.2 2019-05-16 22:22:27
234 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 12b1 Yên Định 2 55 8.8 2019-05-16 22:15:54
235 Lê Nguyễn Phương Nhung 12B1 THPT Yên Định 2 55 8.2 2019-05-16 22:12:19
236 Nguyễn Thanh Tâm 12b1 Yên Định 2 55 6.4 2019-05-16 22:12:17
237 NGUYỄN NGUYỆT ANH 12 B1 YÊN ĐỊNH 2 55 6.8 2019-05-16 22:12:03
238 lê đình tứ 12b1 Yên Định 2 55 8 2019-05-16 22:11:29
239 Lê Thanh Tùng 12B1 Yên Định 2 55 7.4 2019-05-16 22:07:38
240 Trịnh Gia Hiếu B1 Yên Định 2 55 6.8 2019-05-16 22:06:29
241 Trịnh Khánh Linh 12B1 Yên Định 2 55 8.8 2019-05-16 22:05:06
242 Thảo Lan B1 THPT Yên Định 2 55 8.2 2019-05-16 22:02:02
243 Hoàng Đình Huy 12b1 Yên Định 2 55 8.4 2019-05-16 22:02:01
244 vũ linh 12b1 Yên Định 2 55 8 2019-05-16 22:01:56
245 Trương Thị Hoa 12B1 Yên Định 2 55 7.8 2019-05-16 22:01:39
246 Phùng Thị Huyền Trang 12b1 Yên Định 2 55 8 2019-05-16 22:00:53
247 Phùng Thị Huyền Trang 12b1 Yên Định 2 55 8 2019-05-16 22:00:30
248 vũ linh 12b1 Yên Định 2 55 8 2019-05-16 22:00:15
249 Thiều Thị Ngọc 12b1 Yên Định 2 55 7.6 2019-05-16 21:59:43
250 Toàn Trịnh 12b1 Yên Định 2 55 7.6 2019-05-16 21:58:29
251 Nguyễn trang 12b1 Yên Định 2 55 5.8 2019-05-16 21:58:04
252 Trần Thị Dung 12B1 Yên Định 2 55 7.2 2019-05-16 21:56:03
253 Hoàng Đình Huy 12b1 Yên Định 2 55 9 2019-05-16 21:55:27
254 Thanh trà B1 Yên Định 2 55 8.2 2019-05-16 21:55:17
255 Lan Anh B1 Yên Định 2 55 7.6 2019-05-16 21:53:11
256 Hà Hương B1 Yên Định 2 55 7.8 2019-05-16 21:52:36
257 Lưu Thị Thảo Vân 12B1 Yên Định 2 55 7.2 2019-05-16 21:52:17
258 Trịnh Hoàng Duy B1 Yên Định 2 55 8.4 2019-05-16 21:49:16
259 Nguyễn Đức Quý B1 Yên Định 2 55 7.8 2019-05-16 21:48:14
260 Trương Thị Hoa 12B1 Yên Định 2 54 8.4 2019-05-16 00:34:49
261 Anh Quỳnh Trịnh 12b1 Yên Định 2 51 7.6 2019-05-16 00:03:09
262 Nguyễn Thanh Tâm 12b1 Yên Định 2 54 8.2 2019-05-15 23:23:15
263 NGUYỄN THỊ THANH HOÀI 12B1 Yên Định 2 54 8.2 2019-05-15 22:03:58
264 Trịnh Trọng Trung B1 Yên Định 2 51 0.8 2019-05-15 16:48:30
265 Trịnh Trọng Trung B1 Yên Định 2 51 0.8 2019-05-15 16:48:26
266 Trịnh Trọng Trung B1 Yên Định 2 51 0.8 2019-05-15 16:48:08
267 Trịnh Trọng Trung B1 Yên Định 2 46 2.6 2019-05-15 16:45:48
268 Trịnh Trọng Trung B1 Yên Định 2 46 2.6 2019-05-15 16:45:36
269 Trịnh Trọng Trung B1 Yên Định 2 46 2 2019-05-15 16:43:02
270 Nguyễn Thanh Tâm 12b1 Yên Định 2 51 8.6 2019-05-14 23:47:02
271 NGUYỄN THỊ THANH HOÀI 12B1 Yên Định 2 49 8.4 2019-05-12 23:55:27
272 Trịnh Trọng Trung B1 Yên Định 2 49 0.2 2019-05-12 22:55:16
273 Nguyễn Thanh Tâm 12b1 Yên Định 2 47 7.8 2019-05-11 23:16:57
274 NGUYỄN NGUYỆT ANH 12 B1 YÊN ĐỊNH 2 47 8.6 2019-05-10 23:13:54
275 Trần Thị Dung 12B1 Yên Định 2 47 8.4 2019-05-10 23:11:04
276 Trần Thị Dung 12B1 Yên Định 2 47 8.4 2019-05-10 23:03:20
277 Thảo Lan B1 Yên Định 2 47 9.2 2019-05-10 23:00:46
278 nguyen van thang 12b1 Yên Định 2 47 7.6 2019-05-10 22:59:57
279 Mai Thị Cẩm Tú 12b1 Yên Định 2 47 8.8 2019-05-10 22:57:23
280 Trịnh Hoàng Duy B1 Yên Định 2 47 9.2 2019-05-10 22:56:29
281 Trịnh Hoàng Duy B1 Yên Định 2 47 9.2 2019-05-10 22:54:34
282 Trần Thị Dung 12B1 Yên Định 2 47 8.4 2019-05-10 22:53:28
283 Nguyễn Thu Hằng 12B1 Yên Định 2 47 6.8 2019-05-10 22:52:28
284 Mai Thúy 12B1 Yên Định 2 47 7.2 2019-05-10 22:52:13
285 Hoàng Huy 12B1 Yên Định 2 47 8.6 2019-05-10 22:52:04
286 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 12b1 Yên Định 2 47 9.2 2019-05-10 22:51:37
287 Trần Thị Dung 12B1 Yên Định 2 47 8.4 2019-05-10 22:51:03
288 Phương Nhung B1 Yên Định 2 47 8.2 2019-05-10 22:47:52
289 Nguyễn Thị Thu Hồng 12B1 Yên Định 2 47 8.6 2019-05-10 22:46:24
290 Phương Nhung B1 Yên Định 2 47 8.2 2019-05-10 22:45:18
291 Trịnh Dương 12b1 Yên Định 2 47 8.2 2019-05-10 22:43:02
292 Hà Hương B1 Yên Định 2 47 8.2 2019-05-10 22:41:59
293 Trịnh Khánh Linh 12B1 Yên Định 2 47 8.4 2019-05-10 22:39:43
294 thiều thị hồng 12b1 Yên Định 2 47 7.8 2019-05-10 22:39:24
295 Trương Thị Hoa 12B1 Yên Định 2 47 8.6 2019-05-10 22:37:27
296 ĐàmTùng 12b1 Yên Định 2 47 8.2 2019-05-10 22:37:11
297 Nguyễn Thị Ngọc 12B1 Yên Định 2 47 8.8 2019-05-10 22:36:48
298 Toàn Trịnh 12b1 Yên Định 2 47 9 2019-05-10 22:36:26
299 vũ linh 12b1 Yên Định 2 47 8.4 2019-05-10 22:36:16
300 Trịnh Hùng Anh 12B1 Yên Định 2 47 8.4 2019-05-10 22:35:35
301 vũ linh 12b1 Yên Định 2 47 8.4 2019-05-10 22:35:05
302 Lưu Thị Thảo Vân 12B1 Yên Định 2 47 7.6 2019-05-10 22:34:07
303 NGUYỄN THỊ THANH HOÀI 12B1 Yên Định 2 47 8.4 2019-05-10 22:33:29
304 Toàn Trịnh 12b1 Yên Định 2 46 2.8 2019-05-10 22:32:40
305 Đỗ Công Hiếu 12B1 Yên Định 2 47 9 2019-05-10 22:32:31
306 Nguyễn Ngọc Dương 12b1 Yên Định 2 47 7 2019-05-10 22:32:27
307 Nguyễn trang 12b1 Yên Định 2 47 8.4 2019-05-10 22:32:04
308 Phùng Thị Huyền Trang 12b1 Yên Định 2 47 8.6 2019-05-10 22:31:00
309 Lan Anh B1 Yên Định 2 47 8.2 2019-05-10 22:30:50
310 Nguyễn trang 12b1 Yên Định 2 47 8.4 2019-05-10 22:30:19
311 Trịnh Gia Hiếu B1 Yên Định 2 47 7.4 2019-05-10 22:30:16
312 Phùng Thị Huyền Trang 12b1 Yên Định 2 47 8.6 2019-05-10 22:26:37
313 TMQ 12B1 Yên Định 2 47 2.2 2019-05-10 22:20:34
314 Nguyễn Thị Hằng 12B1 Yên Định 2 47 8 2019-05-10 22:20:30
315 Nguyễn Đức Quý B1 Yên Định 2 47 8.6 2019-05-10 22:20:03
316 Trịnh Tuấn Kiệt B1 Yên Định 2 46 0.6 2019-05-10 20:44:25
317 Đàm Quang Tùng 12b1 Yên định 2 33 2.4 2019-05-09 22:30:11
318 Mai Cẩm Tú 12b1 Yên Định 2 46 7.8 2019-05-09 22:08:40
319 Nguyễn thị tuyết nhung 12b1 Yên Định 2 45 8 2019-05-08 22:52:57
320 Nguyễn Đức Quý B1 Yên Định 2 37 0.6 2019-05-07 23:35:49
321 Mai Thanh Thúy 12B1 Yên Định 2 44 5.8 2019-05-07 23:27:44
322 NguyenThanhTam 12b1 Yên Định 2 44 7.6 2019-05-07 23:26:31
323 Trịnh Khánh Linh 12B1 Yên Định 2 44 8.2 2019-05-07 23:26:28
324 Nguyễn Thị Hằng 12B1 Yên Định 2 44 7.2 2019-05-07 23:25:51
325 Phùng Thị Huyền Trang 12b1 Yên Định 2 44 6.8 2019-05-07 23:20:01
326 Nguyễn trang 12b1 Yên Định 2 44 8.2 2019-05-07 23:17:06
327 Nguyễn Nguyệt Anh 12b1 Yên Định 2 44 7.6 2019-05-07 23:06:27
328 Anh Quỳnh Trịnh 12b1 Yên Định 2 44 7.4 2019-05-07 23:03:07
329 Thiều Thị Hồng 12b1 Yên Định 2 44 6.6 2019-05-07 23:03:05
330 Nguyễn Thị Thu Hồng 12B1 Yên Định 2 44 8 2019-05-07 23:02:31
331 Nguyễn thị tuyết nhung 12b1 Yên Định 2 44 7.4 2019-05-07 23:02:15
332 Nguyễn Đức Quý B1 Yên Định 2 30 0.4 2019-05-07 23:01:53
333 lê đình tứ 12b1 Yên Định 2 44 7.2 2019-05-07 22:58:31
334 Trịnh Hùng Anh 12B1 Yên Định 2 44 7.4 2019-05-07 22:57:34
335 Lan Anh B1 Yên Định 2 44 7.6 2019-05-07 22:56:22
336 Nguyễn Thu Hằng 12B1 Yên Định 2 44 6.2 2019-05-07 22:54:49
337 Trần Thị Dung 12B1 Yên Định 2 44 7.2 2019-05-07 22:52:17
338 Mai Cẩm Tú 12b1 Yên Định 2 44 7.2 2019-05-07 22:49:32
339 Hà Hương B1 Yên Định 2 44 7.6 2019-05-07 22:48:12
340 Nguyễn thị thanh trà 12b1 Yên Định 2 44 8.4 2019-05-07 22:45:35
341 Trịnh Hoàng Duy B1 Yên Định 2 44 7.8 2019-05-07 22:43:59
342 Trịnh Hoàng Duy B1 Yên Định 2 44 7.8 2019-05-07 22:43:45
343 Toàn Trịnh 12b1 Yên Định 2 44 8.2 2019-05-07 22:40:04
344 vũ linh 12b1 Yên Định 2 44 7.2 2019-05-07 22:32:47
345 vũ linh 12b1 Yên Định 2 44 7.2 2019-05-07 22:30:44
346 Nguyễn Đức Quý B1 Yên Định 2 34 0.6 2019-05-07 21:45:19


Danh Sách và điểm của lớp 12B2 trường THPT Yên Định 2

TT Họ Và Tên Lớp Trường Đề số Điểm Ngày, giờ
1 Nguyễn linh B2 Yên định 89 5 2019-06-24 10:20:22
2 Nguyễn linh B2 Yên định 89 4.8 2019-06-24 10:14:39
3 •Đội trưởng: ๖ۣۜMєℓισ∂αѕ 12B2 Yên Định 2 90 1.2 2019-06-24 01:14:34
4 •Đội trưởng: ๖ۣۜMєℓισ∂αѕ 12B2 Yên Định 2 90 1 2019-06-24 01:14:05
5 kimchi 12b2 Yên Định 2 90 5 2019-06-23 22:04:55
6 anh 12b2 thpt yên định 2 90 2.8 2019-06-23 19:53:34
7 Nguyễn linh B2 Yên định 87 3.2 2019-06-23 09:45:55
8 Trịnh Xuân Tùng B2 Yên Định 2 89 4.2 2019-06-23 06:38:09
9 anh 12b2 thpt yên định 2 89 5.2 2019-06-23 00:30:45
10 anh 12b2 thpt yên định 2 89 5.2 2019-06-23 00:20:11
11 anh 12b2 thpt yên định 2 89 5.2 2019-06-23 00:07:01
12 kimchi 12b2 Yên Định 2 89 1.8 2019-06-22 21:07:25
13 anh 12b2 thpt yên định 2 88 3.4 2019-06-22 00:15:49
14 anh 12b2 thpt yên định 2 88 3.4 2019-06-22 00:04:34
15 anh 12b2 thpt yên định 2 88 3.4 2019-06-21 23:52:56
16 Cáp Đức Tuấn 12b2 Thpt yên định 2 87 2 2019-06-21 23:46:32
17 Cáp Đức Tuấn 12b2 Thpt yên định 2 87 2.8 2019-06-21 23:45:05
18 Cáp Đức Tuấn 12b2 Thpt yên định 2 88 2.6 2019-06-21 23:29:44
19 Cáp Đức Tuấn 12b2 Thpt yên định 2 88 3 2019-06-21 23:18:22
20 Cáp Đức Tuấn 12b2 Thpt yên định 2 88 2.6 2019-06-21 23:16:13
21 Chính B2 Yên Định 2 88 1.4 2019-06-21 20:54:38
22 anh 12b2 thpt yên định 2 87 5.4 2019-06-20 23:39:14
23 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 87 1.2 2019-06-20 21:47:45
24 Nguyễn Thị Linh 12b2 Yên Định 2 85 7.4 2019-06-20 11:43:50
25 Nguyễn Thị Linh 12b2 Yên Định 2 85 7.4 2019-06-20 11:27:11
26 Thu Huyền B2 Yên Định 2 86 5.2 2019-06-19 23:57:03
27 Nguyễn Thanh Phong 12B2 Yên Định 2 86 4.8 2019-06-19 22:36:55
28 Nguyễn Thị Linh 12b2 Yên Định 2 86 6.4 2019-06-19 22:36:47
29 Trịnh Thị Linh B2 Yên Định 2 86 6 2019-06-19 22:32:42
30 Lê Thị Thùy Dương B2 Yên Định 2 86 7.8 2019-06-19 22:30:16
31 Trịnh Thu Trang 12b2 Yên Định 2 85 7.2 2019-06-19 21:23:18
32 Dương mai B2 Yên định2 86 5 2019-06-19 21:19:37
33 Chính B2 Yên Định 2 86 6.8 2019-06-19 21:10:50
34 Trịnh Thu Trang 12b2 Yên Định 2 85 7.2 2019-06-19 20:50:51
35 Chính B2 Yên Định 2 85 6.2 2019-06-19 16:33:08
36 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 83 2.8 2019-06-19 16:13:23
37 Nguyễn Thanh Phong 12B2 Yên Định 2 82 6.6 2019-06-19 09:03:50
38 Nguyễn Văn Sỹ 12B2 Yên Định 2 82 1.6 2019-06-19 07:46:07
39 Nguyễn Văn Sỹ 12B2 Yên Định 2 84 1.6 2019-06-19 07:30:17
40 Gia Hân 12b2 Yên Định 2 85 5.2 2019-06-19 02:55:41
41 anh 12b2 thpt yên định 2 85 7.4 2019-06-19 00:27:32
42 anh 12b2 thpt yên định 2 85 7.4 2019-06-19 00:13:31
43 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 85 10 2019-06-18 22:28:17
44 kimchi 12b2 Yên Định 2 85 6.2 2019-06-18 22:27:06
45 Trịnh Thị Linh 12B2 Yên Định 2 85 5.2 2019-06-18 21:34:52
46 •Đội trưởng: ๖ۣۜMєℓισ∂αѕ 12B2 Yên Định 2 84 5.6 2019-06-18 00:47:34
47 •Đội trưởng: ๖ۣۜMєℓισ∂αѕ 12B2 Yên Định 2 84 5.6 2019-06-18 00:47:27
48 Nguyễn Thanh Phong 12B2 Yên Định 2 84 6.4 2019-06-17 23:01:46
49 trangquynh 12b2 Yên Định 2 84 1.2 2019-06-17 22:53:31
50 Quốc Huy B2 Yên Định 2 84 7.8 2019-06-17 22:44:00
51 trangquynh 12b2 Yên Định 2 84 1.2 2019-06-17 22:39:23
52 Trịnh Thị Linh 12B2 Yên Định 2 84 5.8 2019-06-17 22:30:51
53 Gia Hân 12b2 Yên Định 2 83 6.4 2019-06-17 20:33:50
54 Gia Hân 12b2 Yên Định 2 83 6.4 2019-06-17 20:30:58
55 lê đạt 12b2 Yên Định 2 82 8.6 2019-06-17 17:53:23
56 •Đội trưởng: ๖ۣۜMєℓισ∂αѕ 12B2 Yên Định 2 82 5.8 2019-06-17 00:16:13
57 •Đội trưởng: ๖ۣۜMєℓισ∂αѕ 12B2 Yên Định 2 82 5.8 2019-06-17 00:15:58
58 Lê Thị Thùy Dương B2 Yên Định 2 83 5.8 2019-06-16 23:46:19
59 Trịnh Thị Phương B2 Yên Định 2 83 5.2 2019-06-16 23:08:48
60 Trịnh Thị Phương B2 Yên Định 2 83 5.2 2019-06-16 22:56:30
61 Trịnh Thị Phương B2 Yên Định 2 83 5.2 2019-06-16 22:45:46
62 Trịnh Thị Linh 12B2 Yên Định 2 83 5.8 2019-06-16 22:12:47
63 Dương mai B2 Yên định2 83 4.8 2019-06-16 22:09:37
64 anh 12b2 thpt yên định 2 83 3 2019-06-16 21:46:16
65 anh 12b2 thpt yên định 2 83 3 2019-06-16 21:35:28
66 anh 12b2 thpt yên định 2 83 3 2019-06-16 21:23:08
67 kimchi 12b2 Yên Định 2 83 2.6 2019-06-16 21:17:39
68 kimchi 12b2 Yên Định 2 83 2.6 2019-06-16 21:05:49
69 kimchi 12b2 Yên Định 2 83 2.6 2019-06-16 20:51:10
70 anh 12b2 thpt yên định 2 82 6.4 2019-06-16 00:51:14
71 anh 12b2 thpt yên định 2 82 6.4 2019-06-16 00:39:41
72 anh 12b2 thpt yên định 2 82 6.4 2019-06-16 00:24:49
73 Lê Thị Thùy Dương B2 Yên Định 2 82 6.4 2019-06-15 23:41:06
74 kimchi 12b2 Yên Định 2 82 7.2 2019-06-15 22:30:18
75 Trịnh Thị Linh B2 Yên Định 2 82 6.8 2019-06-15 22:13:02
76 Dương mai B2 Yên định2 82 5.2 2019-06-15 22:11:41
77 kimchi 12b2 Yên Định 2 82 5.6 2019-06-15 22:10:45
78 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 82 2.4 2019-06-15 21:20:00
79 Nguyễn Văn Sỹ 12B2 Yên Định 2 81 2 2019-06-15 10:24:07
80 Trịnh Thị Linh B2 Yên Định 2 81 6.2 2019-06-15 10:13:13
81 Trịnh Thị Linh B2 Yên Định 2 81 6.2 2019-06-15 10:10:09
82 Trịnh Thị Linh B2 Yên Định 2 81 6.2 2019-06-15 10:03:08
83 lê đạt 12b2 Yên Định 2 81 3 2019-06-15 06:43:47
84 Trịnh Thị Phương B2 Yên Định 2 81 7 2019-06-14 22:25:25
85 Trịnh Thị Phương B2 Yên Định 2 81 7 2019-06-14 22:20:43
86 kimchi 12b2 Yên Định 2 81 6 2019-06-14 22:20:38
87 Trịnh Thị Phương B2 Yên Định 2 81 7 2019-06-14 22:16:39
88 kimchi 12b2 Yên Định 2 81 5.6 2019-06-14 22:02:24
89 Trịnh Quốc Huy B2 Yên Định 2 81 6.8 2019-06-14 21:56:37
90 lê đạt 12b2 Yên Định 2 80 2.8 2019-06-14 06:33:20
91 lê đạt 12b2 Yên Định 2 80 2.8 2019-06-14 06:28:27
92 lê đạt 12b2 Yên Định 2 80 3 2019-06-14 06:27:12
93 kimchi 12b2 Yên Định 2 80 6.8 2019-06-14 00:49:29
94 anh 12b2 thpt yên định 2 80 3.4 2019-06-13 23:12:14
95 anh 12b2 thpt yên định 2 80 3.4 2019-06-13 23:08:18
96 anh 12b2 thpt yên định 2 80 3.4 2019-06-13 23:04:29
97 Trịnh Thị Linh B2 Yên Định 2 80 4.6 2019-06-13 23:04:11
98 Trịnh Thị Linh B2 Yên Định 2 80 4.6 2019-06-13 23:00:59
99 Trịnh Thị Linh B2 Yên Định 2 80 4.6 2019-06-13 22:57:26
100 Nguyễn Linh b2 Yên Định 2 80 7.6 2019-06-13 21:43:07
101 Gia Hân 12b2 Yên Định 2 80 5.8 2019-06-13 21:23:41
102 Lê Thị Thùy Dương B2 Yên Định 2 79 6.8 2019-06-13 05:06:33
103 Trịnh Thị Phương 12b2 Yên Định 2 79 7 2019-06-12 23:51:19
104 Trịnh Thị Phương 12b2 Yên Định 2 79 6.2 2019-06-12 23:16:43
105 Trịnh Thị Linh B2 Yên Định 2 79 7.2 2019-06-12 23:05:49
106 Trịnh Thị Linh 12B2 Yên Định 2 79 1.4 2019-06-12 21:50:07
107 Thùy Dương B2 Yên Định 2 78 7 2019-06-12 00:28:09
108 Trịnh Thị Linh B2 Yên Định 2 78 7.2 2019-06-11 23:11:32
109 Gia Hân 12b2 Yên Định 2 78 6 2019-06-11 22:03:09
110 Trịnh Thị Linh B2 Yên Định 2 77 7.4 2019-06-10 23:46:10
111 Lê Thị Thùy Dương B2 Yên Định 2 77 7.2 2019-06-10 23:36:20
112 Trịnh Thị Linh 12B2 Yên Định 2 77 0.8 2019-06-10 23:35:35
113 Trịnh Thị Phương B2 Yên Định 2 77 7.8 2019-06-10 22:49:46
114 Trịnh Thu Trang 12b2 Yên Định 2 77 5.4 2019-06-10 22:33:02
115 kimchi 12b2 Yên Định 2 77 6.4 2019-06-10 22:09:50
116 kimchi 12b2 Yên Định 2 76 7.2 2019-06-09 23:56:44
117 Trịnh Thị Phương 12b2 Yên Định 2 76 5 2019-06-09 23:04:13
118 anh 12b2 thpt yên định 2 76 2.8 2019-06-09 21:36:08
119 Trịnh Thị Thanh Thảo 12b2 Yên Định 2 75 5.4 2019-06-09 03:55:06
120 Hoàng Anh Trịnh 12B2 Yên ĐỊnh 2 75 2.2 2019-06-07 23:18:05
121 Hoàng Anh Trịnh 12B2 Yên ĐỊnh 2 75 2.2 2019-06-07 23:17:17
122 Trịnh Thị Linh 12B2 Yên Định 2 75 1.6 2019-06-07 22:52:20
123 Nguyễn Văn Sỹ 12B2 Yên Định 2 75 7.2 2019-06-07 21:50:24
124 Trịnh Thu Trang 12b2 Yên Định 2 75 4.8 2019-06-07 21:41:06
125 Tuệ minh B2 Yên Định 2 75 2.6 2019-06-07 21:14:37
126 Trịnh Thị Phương B2 Yên Định 2 74 6.8 2019-06-07 00:19:44
127 Lê Thị Thùy Dương B2 Yên Định 2 74 7 2019-06-06 23:20:02
128 Trịnh Thu Trang 12b2 Yên Định 2 74 6.2 2019-06-06 22:41:53
129 Trịnh Thu Trang 12b2 Yên Định 2 74 6.2 2019-06-06 22:41:49
130 kimchi 12b2 Yên Định 2 74 5.8 2019-06-06 22:40:24
131 Trịnh Thu Trang 12b2 Yên Định 2 74 6.2 2019-06-06 22:39:36
132 Lê Thị Nhung 12B2 THPT Yên Định 2 74 5.4 2019-06-06 22:24:56
133 Lê Thị Nhung 12B2 THPT Yên Định 2 74 5.4 2019-06-06 22:24:26
134 Nguyễn Văn Sỹ 12B2 Yên Định 2 74 7.6 2019-06-06 22:11:15
135 Trịnh Thị Linh 12B2 Yên Định 2 74 1.8 2019-06-06 21:56:13
136 Trịnh Thị Phương B2 Yên Định 2 72 6.2 2019-06-06 10:04:53
137 Gia Hân 12b2 Yên Định 2 72 5 2019-06-05 23:22:38
138 Trịnh Thị Linh B2 Yên Định 2 72 7.4 2019-06-05 22:27:53
139 Trịnh Thị Linh 12B2 Yên Định 2 72 1.4 2019-06-05 22:21:21
140 Nguyễn Văn Sỹ 12B2 Yên Định 2 72 8 2019-06-05 22:09:25
141 kimchi 12b2 Yên Định 2 72 6.2 2019-06-05 21:55:10
142 Nguyễn Linh b2 Yên Định 2 72 6.6 2019-06-05 21:22:45
143 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 72 7.4 2019-06-05 21:13:59
144 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 68 0.8 2019-06-05 15:35:00
145 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 69 1.6 2019-06-05 15:30:21
146 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 70 1.4 2019-06-05 15:29:14
147 Trịnh Thị Phương B2 Yên Định 2 71 7.8 2019-06-05 00:15:35
148 Trịnh Thị Linh B2 Yên Định 2 71 8.8 2019-06-05 00:10:15
149 Nguyễn Văn Sỹ 12B2 Yên Định 2 71 9.4 2019-06-04 23:58:34
150 Trịnh Thị Linh 12B2 Yên Định 2 71 1 2019-06-04 23:56:11
151 Lê Thị Thùy Dương B2 Yên Định 2 71 8 2019-06-04 23:09:03
152 Gia Hân 12b2 Yên Định 2 71 6.2 2019-06-04 22:17:20
153 Trịnh Thu Trang 12b2 Yên Định 2 71 7.2 2019-06-04 22:06:57
154 Trịnh Thu Trang 12b2 Yên Định 2 71 7.2 2019-06-04 22:06:57
155 kimchi 12b2 Yên Định 2 71 6.4 2019-06-04 21:46:09
156 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 71 8.2 2019-06-04 21:40:36
157 Tuệ minh B2 Yên Định 2 70 4.6 2019-06-04 20:48:06
158 kimchi 12b2 Yên Định 2 70 7 2019-06-04 09:47:42
159 anh 12b2 thpt yên định 2 70 5 2019-06-04 09:30:07
160 Trịnh Thị Linh 12B2 Yên Định 2 70 2.2 2019-06-04 08:47:48
161 trangquynh 12b2 Yên Định 2 68 0.8 2019-06-04 08:46:53
162 Trịnh Thị Linh B2 Yên Định 2 69 7.4 2019-06-03 03:44:52
163 Thùy Dương B2 Yên Định 2 69 7.4 2019-06-02 23:38:58
164 kimchi 12b2 Yên Định 2 69 7.6 2019-06-02 22:59:07
165 Thu Huyền B2 Yên Định 2 69 6.4 2019-06-02 22:13:45
166 Quốc Huy B2 Yên Định 2 69 8.8 2019-06-02 21:08:39
167 anh 12b2 thpt yên định 2 69 3 2019-06-02 20:36:11
168 trangquynh 12b2 Yên Định 2 66 1.6 2019-06-02 19:55:16
169 Trịnh Thị Linh 12B2 Yên Định 2 68 5.4 2019-06-02 15:51:03
170 trangquynh 12b2 Yên Định 2 66 1.6 2019-06-02 15:16:31
171 Trịnh Quốc Huy B2 Yên Định 2 68 7.6 2019-06-02 00:31:15
172 Trịnh Thu Trang 12b2 Yên Định 2 68 6.4 2019-06-01 22:50:12
173 Trịnh Thu Trang 12b2 Yên Định 2 68 6.4 2019-06-01 22:49:23
174 kimchi 12b2 Yên Định 2 68 5.8 2019-06-01 22:46:42
175 Nguyễn Linh b2 Yên Định 2 68 7 2019-06-01 19:25:22
176 Nguyễn Linh b2 Yên Định 2 68 7 2019-06-01 18:42:37
177 Bungbu b2 Yên Định 2 68 6 2019-06-01 18:27:30
178 Nguyễn Thị Linh 12b2 Yên Định 2 64 0.2 2019-06-01 17:12:29
179 Nguyễn Thị Linh 12b2 Yên Định 2 65 0.6 2019-06-01 17:11:23
180 anh 12b2 thpt yên định 2 65 2.8 2019-05-31 23:47:43
181 anh 12b2 thpt yên định 2 66 6.8 2019-05-31 23:25:26
182 anh 12b2 thpt yên định 2 65 3 2019-05-31 23:19:23
183 Trịnh Thu Trang 12b2 Yên Định 2 66 6 2019-05-31 22:16:15
184 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 65 1.4 2019-05-31 21:44:04
185 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 63 1.2 2019-05-31 21:43:13
186 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 62 0.4 2019-05-31 21:42:21
187 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 66 2.8 2019-05-31 21:41:09
188 Tuệ minh B2 Yên Định 2 66 3.2 2019-05-31 21:32:43
189 Gia Hân 12b2 Yên Định 2 66 5.6 2019-05-31 21:26:02
190 Chính B2 Yên Định 2 66 4.6 2019-05-31 20:42:51
191 Trịnh Thị Linh 12B2 Yên Định 2 66 3.2 2019-05-31 20:40:43
192 lưu doãn dưỡng b2 Yên Định 2 61 2.4 2019-05-29 23:45:31
193 •Đội trưởng: ๖ۣۜMєℓισ∂αѕ 12B2 Yên Định 2 63 8.8 2019-05-29 22:27:16
194 •Đội trưởng: ๖ۣۜMєℓισ∂αѕ 12B2 Yên Định 2 63 8.8 2019-05-29 22:26:05
195 •Đội trưởng: ๖ۣۜMєℓισ∂αѕ 12B2 Yên Định 2 63 8.8 2019-05-29 22:25:52
196 Tuệ minh B2 Yên Định 2 64 2.6 2019-05-29 13:52:29
197 Tuệ minh B2 Yên Định 2 64 2.8 2019-05-29 13:49:37
198 Tuệ minh B2 Yên Định 2 64 3 2019-05-29 13:45:56
199 Trịnh Thị Linh 12B2 Yên Định 2 59 8.6 2019-05-29 09:58:01
200 Trịnh Thị Linh 12B2 Yên Định 2 58 5.8 2019-05-29 09:43:21
201 Han 12B2 Yên Định 2 52 6.6 2019-05-28 22:51:54
202 Trịnh Thị Linh 12B2 Yên Định 2 51 6.4 2019-05-28 18:29:13
203 trangquynh 12b2 Yên Định 2 60 0.4 2019-05-28 08:18:12
204 kimchi 12b2 Yên Định 2 64 4.4 2019-05-27 22:33:19
205 Gia Hân 12b2 Yên Định 2 64 7.8 2019-05-27 22:18:58
206 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 64 0.83333333333333 2019-05-27 20:33:46
207 Lê văn đức 12b2 Thpt yên định 2 63 2.6 2019-05-27 20:33:39
208 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 60 0.6 2019-05-27 20:30:50
209 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 61 1.6 2019-05-27 20:29:35
210 họ tên 12B2 Yên Định 2 63 2.6 2019-05-26 07:48:43
211 Gia Hân 12b2 Yên Định 2 63 6.8 2019-05-25 22:38:21
212 kimchi 12b2 Yên Định 2 63 8 2019-05-25 21:46:56
213 Tuệ minh B2 Yên Định 2 61 2.2 2019-05-25 19:50:43
214 Trương Hoài Thu B2 Yên Định 2 62 7 2019-05-24 23:47:51
215 Tuệ minh B2 Yên Định 2 62 4.6 2019-05-24 23:23:17
216 Tuệ minh B2 Yên Định 2 62 4.6 2019-05-24 23:17:10
217 Tuệ minh B2 Yên Định 2 62 3.2 2019-05-24 23:08:21
218 Hoài Thương 12b2 Yên định 2 62 7.4 2019-05-24 22:14:06
219 Trịnh Thu Trang 12b2 Yên Định 2 62 5.2 2019-05-24 22:07:47
220 kimchi 12b2 Yên Định 2 62 5.8 2019-05-24 21:57:32
221 Gia Hân 12b2 Yên Định 2 62 4.2 2019-05-24 20:52:18
222 Nguyễn Thị Linh 12b2 Yên Định 2 62 6.6 2019-05-24 20:38:59
223 Nguyễn Thị Linh 12b2 Yên Định 2 62 6.6 2019-05-24 20:38:37
224 kimchi 12b2 Yên Định 2 61 6.4 2019-05-24 00:06:50
225 Trịnh Thị Linh 12B2 Yên Định 2 49 6 2019-05-23 23:15:45
226 Gia Hân 12b2 Yên Định 2 61 4.8 2019-05-23 22:01:12
227 Nguyễn Thị Linh 12b2 Yên Định 2 61 6.2 2019-05-23 21:27:35
228 Nguyễn Thị Linh 12b2 Yên Định 2 61 6.2 2019-05-23 21:27:27
229 Nguyễn Thị Linh 12b2 Yên Định 2 61 6.2 2019-05-23 21:27:05
230 Trịnh Thị Linh B2 Yên Định 2 48 6.8 2019-05-23 08:24:10
231 kimchi 12b2 Yên Định 2 59 2.6 2019-05-23 00:02:43
232 Thùy Dương B2 Yên Định 2 60 6.2 2019-05-22 22:42:14
233 kimchi 12b2 Yên Định 2 60 4 2019-05-22 22:23:52
234 Trịnh Thu Trang 12b2 Yên Định 2 60 5.4 2019-05-22 22:21:37
235 Tuệ minh B2 Yên Định 2 60 4.6 2019-05-22 22:14:53
236 Trịnh Thu Trang 12b2 Yên Định 2 60 5.4 2019-05-22 22:12:52
237 Tuệ minh B2 Yên Định 2 60 3 2019-05-22 22:05:55
238 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 60 6.8 2019-05-22 22:01:23
239 Trịnh Thị Linh B2 Yên Định 2 47 1.2 2019-05-22 21:52:37
240 Trịnh Thị Linh B2 Yên Định 2 47 6.6 2019-05-22 21:49:18
241 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 58 3.8 2019-05-22 20:59:43
242 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 57 2 2019-05-22 20:57:30
243 trangquynh 12b2 Yên Định 2 47 1.4 2019-05-22 20:41:54
244 Trịnh Quốc Huy B2 Yên Định 2 59 8.8 2019-05-22 19:40:16
245 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 59 3.4 2019-05-21 21:18:16
246 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 59 2.2 2019-05-21 21:16:57
247 Trịnh Hoàng Anh 12B2 Yên Định 2 58 6.2 2019-05-20 23:37:46
248 Trịnh Hoàng Anh 12B2 Yên Định 2 58 6.2 2019-05-20 23:37:40
249 Trịnh Thu Trang 12b2 Yên Định 2 58 5.6 2019-05-20 22:44:50
250 Lê Thị Thùy Dương B2 Yên Định 2 58 7.2 2019-05-20 22:41:58
251 Dương mai B2 Yên định2 58 5.2 2019-05-20 22:39:51
252 trangquynh 12b2 Yên Định 2 58 6.8 2019-05-20 22:33:56
253 Tuệ minh B2 Yên Định 2 58 1.6 2019-05-20 22:15:11
254 kimchi 12b2 Yên Định 2 58 9.2 2019-05-20 21:52:46
255 Trịnh Quốc Huy B2 Yên Định 2 58 8.8 2019-05-20 21:07:55
256 Trịnh Thị Phương 12b2 Yên Định 2 57 6.2 2019-05-19 22:02:24
257 Hoàng Anh Trịnh 12B2 Yên ĐỊnh 2 57 1.2 2019-05-19 21:41:28
258 Hoàng Anh Trịnh 12B2 Yên ĐỊnh 2 57 1.2 2019-05-19 21:41:18
259 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 57 5.4 2019-05-19 21:40:31
260 Trịnh Thị Linh 12B2 Yên Định 2 57 6 2019-05-18 21:36:46
261 họ tên 12B2 Yên Định 2 57 2.2 2019-05-18 21:29:48
262 Trịnh Thị Linh 12B2 Yên Định 2 55 3 2019-05-18 20:32:28
263 Trịnh Hoàng Anh 12B2 Yên Định 2 56 7 2019-05-18 01:01:07
264 Trịnh Hoàng Anh 12B2 Yên Định 2 56 7 2019-05-18 01:00:52
265 Trương Hoài Thu B2 Yên Định 2 56 8.2 2019-05-18 00:58:40
266 Trịnh Hoàng Anh 12B2 Yên Định 2 56 6.8 2019-05-18 00:55:46
267 trangquynh 12b2 Yên Định 2 56 7.2 2019-05-17 23:58:20
268 Trịnh Thị Linh B2 Yên Định 2 56 7.6 2019-05-17 23:27:53
269 Trịnh Thu Trang 12b2 Yên Định 2 56 6.6 2019-05-17 22:26:43
270 kimchi 12b2 Yên Định 2 56 6.4 2019-05-17 22:23:44
271 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 56 7.2 2019-05-17 22:22:09
272 kimchi 12b2 Yên Định 2 56 6.4 2019-05-17 22:20:18
273 Trịnh Quốc Huy B2 Yên Định 2 56 9.2 2019-05-17 21:55:56
274 Dương mai B2 Yên định2 55 3.2 2019-05-17 21:47:24
275 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 55 6.2 2019-05-17 09:11:41
276 Trịnh Quốc Huy B2 Yên Định 2 55 7.4 2019-05-16 23:35:26
277 Bungbu b2 Yên Định 2 54 5.8 2019-05-16 20:39:41
278 Trịnh Hoàng Anh 12B2 Yên Định 2 54 7 2019-05-16 01:00:08
279 Trịnh Hoàng Anh 12B2 Yên Định 2 54 7 2019-05-16 00:59:45
280 Trịnh Thị Thanh Thảo 12b2 Yên Định 2 54 7 2019-05-15 23:37:20
281 Thùy Dương B2 Yên Định 2 54 7.6 2019-05-15 23:31:33
282 Thùy Dương B2 Yên Định 2 54 8 2019-05-15 23:27:35
283 Nguyễn Thị Linh 12b2 Yên Định 2 54 7.4 2019-05-15 22:36:48
284 Tuệ minh B2 Yên Định 2 54 4.8 2019-05-15 22:35:03
285 Nguyễn Thị Linh 12b2 Yên Định 2 54 7.4 2019-05-15 22:34:47
286 Trịnh Thu Trang 12b2 Yên Định 2 54 6.2 2019-05-15 22:26:14
287 Trịnh Thu Trang 12b2 Yên Định 2 54 6.2 2019-05-15 22:23:16
288 Trương Hoài Thu B2 Yên Định 2 54 9 2019-05-15 22:20:29
289 Trương Hoài Thu B2 Yên Định 2 54 9 2019-05-15 22:17:10
290 kimchi 12b2 Yên Định 2 54 6.4 2019-05-15 22:05:45
291 Trịnh Thị Linh B2 Yên Định 2 54 5.6 2019-05-15 21:56:02
292 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 54 6.6 2019-05-15 21:46:37
293 Nguyễn Thị Thùy Linh B2 Yên Định 2 54 3.6 2019-05-15 21:45:40
294 Quốc Huy B2 Yên Định 2 54 8 2019-05-15 21:15:39
295 trangquynh 12b2 Yên Định 2 54 6.6 2019-05-15 21:10:17
296 Trương Hoài Thu B2 Yên Định 2 52 8.4 2019-05-15 00:40:53
297 trangquynh 12b2 Yên Định 2 52 6.8 2019-05-14 23:07:42
298 Trịnh Hoàng Anh 12B2 Yên Định 2 52 1.6 2019-05-14 22:55:39
299 Trịnh Hoàng Anh 12B2 Yên Định 2 52 1.6 2019-05-14 22:55:05
300 Chính B2 Yên Định 2 52 7.2 2019-05-14 22:25:18
301 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 52 7 2019-05-14 21:58:06
302 kimchi 12b2 Yên Định 2 52 6.8 2019-05-14 21:53:38
303 Hoài Thương 12b2 Yên định 2 52 7.4 2019-05-14 21:43:57
304 Nguyễn Thanh Phong 12B2 Yên Định 2 52 5.6 2019-05-14 20:47:09
305 Chính B2 Yên Định 2 51 6 2019-05-14 20:04:46
306 Bungbu b2 Yên Định 2 51 6.6 2019-05-14 19:43:35
307 Hoài Thương 12b2 Yên định 2 51 8.2 2019-05-13 23:34:38
308 Quốc Huy B2 Yên Định 2 51 8 2019-05-13 23:04:20
309 Trịnh Thu Trang 12b2 Yên Định 2 51 5.4 2019-05-13 22:58:58
310 Nguyễn Thị Hồng Nhung B2 Yên Định 2 51 8.2 2019-05-13 22:13:59
311 kimchi 12b2 Yên Định 2 51 7.2 2019-05-13 21:51:13
312 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 51 8.4 2019-05-13 21:47:37
313 Nguyễn Thị Hồng Nhung B2 Yên Định 2 49 8.6 2019-05-13 00:42:45
314 Nguyễn Thị Hồng Nhung B2 Yên Định 2 49 8.6 2019-05-13 00:42:15
315 Thu Huyền B2 Yên Định 2 49 5.2 2019-05-13 00:07:46
316 trangquynh 12b2 Yên Định 2 49 7.8 2019-05-13 00:00:40
317 Trương Hoài Thu B2 Yên Định 2 49 9.6 2019-05-12 22:59:47
318 Tuệ minh B2 Yên Định 2 49 3.2 2019-05-12 22:39:40
319 kimchi 12b2 Yên Định 2 49 6 2019-05-12 21:52:37
320 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 49 5.6 2019-05-12 21:43:53
321 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 49 4.6 2019-05-12 21:40:14
322 Trịnh Thu Trang 12b2 Yên Định 2 49 5.6 2019-05-12 21:31:38
323 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 46 1.6 2019-05-12 05:33:53
324 Trương Hoài Thu B2 Yên Định 2 48 9.8 2019-05-11 23:38:39
325 Trịnh Thị Thanh Thảo 12b2 Yên Định 2 48 8.4 2019-05-11 22:42:44
326 Trịnh Quốc Huy B2 Yên Định 2 47 8 2019-05-10 23:06:03
327 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 47 8.2 2019-05-10 23:05:59
328 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 47 9.2 2019-05-10 23:03:21
329 Cao Việt Minh 12B2 Đông Sơn 1 47 1 2019-05-10 22:43:28
330 Cao Việt Minh 12B2 Đông Sơn 1 47 0.8 2019-05-10 22:42:29
331 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 47 6 2019-05-10 22:34:33
332 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 47 7 2019-05-10 22:34:08
333 Trịnh Thu Trang 12b2 Yên Định 2 47 6.4 2019-05-10 22:33:13
334 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 47 6 2019-05-10 22:31:42
335 kimchi 12b2 Yên Định 2 47 6 2019-05-10 22:31:17
336 Nguyễn Văn Sỹ 12B2 Yên Định 2 46 8.6 2019-05-10 22:22:09
337 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 47 1.4 2019-05-10 22:03:17
338 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 46 1.4 2019-05-10 09:20:32
339 Trịnh Thị Linh 12B2 Yên Định 2 46 4.6 2019-05-10 09:09:18
340 Trương Hoài Thu B2 Yên Định 2 46 9.2 2019-05-10 00:38:58
341 Fkun b2 Yên Định 2 46 4.2 2019-05-09 21:52:02
342 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 46 3.8 2019-05-09 21:18:41
343 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 45 1.6 2019-05-09 04:28:35
344 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 44 1 2019-05-09 04:25:20
345 Trương Hoài Thu B2 Yên Định 2 45 8.8 2019-05-09 00:31:19
346 Quốc Huy B2 Yên Định 2 45 8.2 2019-05-08 23:29:25
347 kimchi 12b2 Yên Định 2 45 5.6 2019-05-08 22:46:50
348 Trịnh Thu Trang 12b2 Yên Định 2 45 5.4 2019-05-08 22:43:03
349 Trịnh Thu Trang 12b2 Yên Định 2 45 5.4 2019-05-08 22:40:40
350 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 45 1.2 2019-05-08 22:34:20
351 tử thần b2 Yên Định 2 45 3.4 2019-05-08 21:56:08
352 Chính B2 Yên Định 2 44 6.8 2019-05-08 20:54:31
353 Chính B2 Yên Định 2 44 6.8 2019-05-08 20:51:53
354 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 44 0.8 2019-05-08 06:05:37
355 Trương Hoài Thu B2 Yên Định 2 44 8.4 2019-05-08 00:01:15
356 tử thần b2 Yên Định 2 44 4 2019-05-07 22:00:41
357 Gia Hân 12b2 Yên Định 2 39 5.4 2019-05-07 21:16:51


Danh Sách và điểm của lớp 10A3 trường THPT Yên Định 2

TT Họ Và Tên Lớp Trường Đề số Điểm Ngày, giờ
1 Admin A3 Yên Định 2 121 0.4 2019-10-27 20:06:53
2 Vang A3 Yên Định 2 106 8.6 2019-10-04 19:17:18
3 Lê Thị Ngọc Ánh 10A3 Yên Định 2 106 5 2019-09-27 21:55:06
4 Admin A3 Yên Định 2 110 0.4 2019-09-25 23:39:10
5 Admin A3 Yên Định 2 105 0.4 2019-09-23 08:33:45
6 Admin A3 Yên Định 2 105 0.4 2019-09-23 08:33:03
7 Admin A3 Yên Định 2 103 1.25 2019-09-20 19:56:57
8 Admin A3 Yên Định 2 101 0.8 2019-09-18 19:05:49
9 Vang A3 Yên Định 2 97 9.6 2019-09-12 16:09:32
10 Trịnh Bá Quý 10A3 Yên Định 2 97 8.6 2019-09-12 07:57:11
11 Trịnh Bá Quý 10A3 Yên Định 2 97 8.6 2019-09-12 07:51:11
12 Admin A3 Yên Định 2 97 0.4 2019-09-10 13:22:29
13 Admin A3 Yên Định 2 13 0.8 2019-08-20 15:11:18
14 Admin A3 Yên Định 2 12 0.2 2019-08-20 15:00:12
15 Admin A3 Yên Định 2 90 0.4 2019-08-16 22:30:39
16 Bùi Đức Quân A3 Yên Định 2 88 0.4 2019-08-16 16:17:14
17 Bùi Đức Quân A3 Yên Định 2 88 0.4 2019-08-16 16:16:34
18 Bùi Đức Quân A3 Yên Định 2 90 0.4 2019-08-16 16:14:56
19 Admin A3 Yên Định 2 88 0.4 2019-08-16 03:09:41
20 Bùi Đức Quân A3 Yên Định 2 90 0.6 2019-08-16 01:27:03
21 Bùi Đức Quân A3 Yên Định 2 89 0.2 2019-08-16 01:15:06
22 Bùi Đức Quân A3 Yên Định 2 89 0.2 2019-08-16 01:14:40
23 Lại Văn Trường 10 A3 Yên Định 2 94 6 2019-07-26 16:01:34
24 trịnh đức anh 10a3 yên định 2 94 0.8 2019-07-26 06:53:39
25 Nguyễn Hào 10A3 Yên Định 2 94 4.4 2019-07-20 21:25:21
26 Nguyễn Hào 10A3 Yên Định 2 94 4.4 2019-07-20 21:24:51
27 Lại Văn Trường 10 A3 Yên Định 2 94 2.4 2019-07-20 13:53:34
28 Lê Thị Ngọc Ánh 10A3 Yên Định 2 94 5.4 2019-07-18 15:45:44
29 Trương Ngọc Ánh 10A3 Yên Định 2 94 5.4 2019-07-17 15:32:58
30 Trịnh Thị Phương Thùy 10A3 Yên Định 2 93 7.4 2019-07-15 14:29:38
31 Đỗ Thị Phương 10 A3 Yên Định 2 93 4.8 2019-07-11 23:10:40
32 Phạm thị thắm 10A3 Yên Định 2 93 3 2019-07-10 20:46:17
33 Phạm thị thắm 10A3 Yên Định 2 93 3.6 2019-07-10 20:44:20
34 Phạm thị thắm 10A3 Yên Định 2 91 8 2019-07-09 22:07:25
35 Nguyễn Hào 10A3 Yên Định 2 93 4.2 2019-07-09 07:51:32
36 Nguyễn Hào 10A3 Yên Định 2 93 4.2 2019-07-09 07:50:28
37 Nguyễn phượng A3 Yên định 2 93 6.6 2019-07-09 00:43:10
38 abcxyz A3 Yên Định 2 93 3.8 2019-07-09 00:33:12
39 Nguyễn phượng A3 Yên định 2 93 6.6 2019-07-09 00:31:33
40 abcxyz A3 Yên Định 2 93 3.8 2019-07-09 00:20:55
41 abcxyz A3 Yên Định 2 93 3.8 2019-07-09 00:07:30
42 Trương Ngọc Ánh 10A3 Yên Định 2 91 6 2019-07-08 22:20:08
43 Trịnh mạnh dương A3 Yên định 2 91 9.4 2019-07-08 19:21:12
44 Trịnh mạnh dương A3 Yên định 2 91 9.4 2019-07-08 19:21:00
45 Trịnh mạnh dương A3 Yên định 2 91 8.6 2019-07-08 19:14:35
46 ngọc dũng a3 yên định 2 91 7.8 2019-07-07 22:01:11
47 Lê Thị Ngọc Ánh 10A3 Yên Định 2 93 4.6 2019-07-07 12:39:10
48 Lê Thị Linh a 10A3 Yên Định 2 91 9.8 2019-07-07 12:11:18
49 Lê Thị Linh a 10A3 Yên Định 2 91 9 2019-07-07 12:08:13
50 Lê Thị Linh a 10A3 Yên Định 2 91 8 2019-07-07 11:59:32
51 H.V.A A3 Yên Định 2 91 6.8 2019-07-07 10:51:27
52 H.V.A A3 Yên Định 2 91 6.2 2019-07-07 09:55:05
53 Lưu Thị Quỳnh Anh 10A3 Yên Định 2 91 8.8 2019-07-07 09:34:31
54 Hà Em 10A3 Yên Định 2 91 8.6 2019-07-07 00:56:15
55 Lưu Thị Quỳnh Anh 10A3 Yên Định 2 91 6.4 2019-07-06 22:03:10
56 H.V.A A3 Yên Định 2 91 5.6 2019-07-06 17:24:46
57 Lưu Thị Quỳnh Anh 10A3 Yên Định 2 91 6.2 2019-07-05 23:47:32
58 Nguyễn Hào 10A3 Yên Định 2 91 7.8 2019-07-05 22:40:47
59 Nguyễn Phương Linh A3 Yên Định 2 91 6.2 2019-07-05 21:25:17
60 Nguyễn Phương Linh A3 Yên Định 2 91 4.6 2019-07-05 20:51:54
61 Trịnh Thị Phương Thùy 10A3 Yên Định 2 91 9.4 2019-07-05 17:06:59
62 Lê Thị Ngọc Ánh 10A3 Yên Định 2 92 2.2 2019-07-05 16:25:19
63 Lê Thị Ngọc Ánh 10A3 Yên Định 2 91 7.8 2019-07-05 16:22:46
64 Trịnh Đình Đức Mạnh A3 Yên Định 2 91 2.6 2019-07-05 16:21:07
65 Trịnh Đình Đức Mạnh A3 Yên Định 2 91 1.8 2019-07-05 16:16:12
66 Trịnh Đình Đức Mạnh A3 Yên Định 2 91 2.6 2019-07-05 16:13:25
67 Thiên Thần A3 Yên Định 2 91 8.4 2019-07-05 13:35:33
68 Nguyễn Hào 10A3 Yên Định 2 91 6.4 2019-07-05 13:08:33
69 Nguyễn Hào 10A3 Yên Định 2 91 6.4 2019-07-05 13:07:49
70 Trịnh Bá Quý 10A3 Yên Định 2 91 9 2019-07-05 11:40:40
71 Trịnh Bá Quý 10A3 Yên Định 2 91 7.6 2019-07-05 11:02:52
72 Nguyễn Phương Linh A3 Yên Định 2 91 4.4 2019-07-05 10:14:03
73 Thiên Thần A3 Yên Định 2 91 6.6 2019-07-04 23:42:45
74 Phạm thị thắm 10A3 Yên Định 2 91 4 2019-07-04 23:34:11
75 trịnh đức anh 10a3 yên định 2 91 2.8 2019-07-04 19:17:41
76 trịnh đức anh 10a3 yên định 2 91 2.8 2019-07-04 19:02:57
77 Lại Văn Trường 10 A3 Yên Định 2 91 6.6 2019-07-04 15:25:24
78 Lại Văn Trường 10 A3 Yên Định 2 91 4 2019-07-04 15:13:54
79 Triệu Quốc Việt 10A3 Yên Định 2 91 6.8 2019-07-04 13:12:51
80 Triệu Quốc Việt 10A3 Yên Định 2 91 4 2019-07-04 12:59:03
81 Trịnh Thị Phương Thùy 10A3 Yên Định 2 91 7.4 2019-07-04 12:28:47
82 Lê Thị Ngọc Ánh 10A3 Yên Định 2 91 7 2019-07-04 11:48:00
83 Lê Thị Ngọc Ánh 10A3 Yên Định 2 91 5.2 2019-07-04 11:33:28
84 Trịnh Thị Thúy Hằng 10A3 Yên Định 2 91 9 2019-07-03 20:28:16
85 Trịnh Thị Thúy Hằng 10A3 Yên Định 2 91 7.2 2019-07-03 20:20:29
86 Triệu Quốc Việt 10A3 Yên Định 2 91 1.8 2019-07-03 09:15:21
87 Lại Văn Trường 10 A3 Yên Định 2 91 2.8 2019-07-03 09:11:57
88 Triệu Quốc Việt 10A3 Yên Định 2 89 3 2019-06-24 09:36:53
89 Trịnh Thị Phương Thùy 10A3 Yên Định 2 67 7.4 2019-06-06 17:12:12
90 Nguyễn Hào 10A3 Yên Định 2 73 7 2019-06-06 15:16:01
91 Nguyễn Hào 10A3 Yên Định 2 73 7 2019-06-06 15:15:36
92 Hà Em 10A3 Yên Định 2 67 7.2 2019-06-05 14:51:03
93 Phạm thị thắm 10A3 Yên Định 2 67 7.4 2019-06-03 09:45:48
94 Phạm thị thắm 10A3 Yên Định 2 67 7.2 2019-06-03 09:26:48
95 Lê Thị Thảo Nguyên 10a3 Yên Định 2 67 10 2019-06-02 21:33:25
96 Lại Văn Trường 10 A3 Yên Định 2 67 6.2 2019-06-01 21:01:27
97 Nguyễn Hào 10A3 Yên Định 2 67 8.6 2019-06-01 15:33:51
98 Nguyễn Hào 10A3 Yên Định 2 67 8.6 2019-06-01 15:32:59
99 Trịnh Thị Thúy Hằng 10A3 Yên Định 2 67 6 2019-05-31 21:37:30
100 Trịnh Thị Thúy Hằng 10A3 Yên Định 2 67 6 2019-05-31 21:27:08
101 Trịnh Bá Quý 10A3 Yên Định 2 67 7.4 2019-05-31 21:17:50
102 Trịnh Đình Đức Mạnh A3 Yên Định 2 67 7.2 2019-05-31 20:11:30
103 Bùi Huy Thuận 10A3 Yên Định 2 53 6.25 2019-05-23 20:10:22
104 Bùi Huy Thuận 10A3 Yên Định 2 53 2.75 2019-05-23 19:39:16
105 Lại Văn Trường 10 A3 Yên Định 2 53 8 2019-05-22 19:57:59
106 Phạm thị thắm 10A3 Yên Định 2 53 8.25 2019-05-22 09:38:38
107 Phạm thị thắm 10A3 Yên Định 2 53 7 2019-05-22 09:35:01
108 Trịnh Bá Quý 10A3 Yên Định 2 53 8.5 2019-05-21 07:05:08
109 Trịnh Đình Đức Mạnh A3 Yên Định 2 53 8.5 2019-05-20 20:10:22
110 H.V.A A3 Yên Định 2 53 9.75 2019-05-18 17:17:04
111 Trịnh Thị Phương Thùy 10A3 Yên Định 2 53 8.75 2019-05-17 23:27:41
112 Trịnh Thị Phương Thùy 10A3 Yên Định 2 53 7 2019-05-17 23:14:09
113 Lê Thị Hồng Duyên A3 Yên Định 2 50 8.2 2019-05-17 22:38:50
114 Trịnh Thị Phương Thùy 10A3 Yên Định 2 53 4.25 2019-05-17 22:10:13
115 Trương Ngọc Ánh 10A3 Yên Định 2 50 8.8 2019-05-17 13:23:53
116 Trịnh thị quỳnh trang A3 Yên Định 2 50 8.2 2019-05-17 06:52:26
117 Nguyễn Thị Dung 10a3 Yên Định 2 50 9.2 2019-05-16 22:48:11
118 Phượng Ớt A3 Yên Định 2 50 7.4 2019-05-16 21:58:28
119 Lê Xuân Huy 10A3 Yên Định 2 50 7.2 2019-05-16 21:50:11
120 Lê Xuân Huy 10A3 Yên Định 2 50 2.8 2019-05-16 21:41:12
121 Lê Xuân Huy 10A3 Yên Định 2 50 4.8 2019-05-16 18:50:56
122 Lê Thị Linh a 10A3 Yên Định 2 50 8.6 2019-05-16 18:49:36
123 ngọc dũng a3 yên định 2 50 7 2019-05-15 22:19:18
124 Lại Văn Trường 10 A3 Yên Định 2 50 7.6 2019-05-15 22:16:26
125 Lê Thị Linh a 10A3 Yên Định 2 50 8.4 2019-05-14 23:09:59
126 Triệu Quốc Việt 10A3 Yên Định 2 50 7.2 2019-05-14 22:59:26
127 Triệu Quốc Việt 10A3 Yên Định 2 50 6.2 2019-05-14 22:54:23
128 Triệu Quốc Việt 10A3 Yên Định 2 50 4.6 2019-05-14 22:32:24
129 Bùi Huy Thuận 10A3 Yên Định 2 50 9.6 2019-05-14 22:31:21
130 Bùi Huy Thuận 10A3 Yên Định 2 50 9.2 2019-05-14 22:27:01
131 Phạm thị thắm 10A3 Yên Định 2 50 4.4 2019-05-14 22:19:03
132 Trịnh Bá Quý 10A3 Yên Định 2 50 7.4 2019-05-14 21:43:07
133 Lê Thị Ngọc Ánh 10A3 Yên Định 2 50 6.6 2019-05-14 21:17:08
134 Trịnh Thị Phương Thùy 10A3 Yên Định 2 50 7.2 2019-05-14 21:08:29
135 Trịnh Thị Thúy Hằng 10A3 Yên Định 2 50 8.4 2019-05-14 20:56:45
136 Lê Thị Ngọc Ánh 10A3 Yên Định 2 50 4.8 2019-05-14 20:56:08
137 Trịnh Thị Phương Thùy 10A3 Yên Định 2 50 6 2019-05-14 20:45:06
138 Đỗ Thị Phương 10 A3 Yên Định 2 50 4 2019-05-14 20:31:15
139 Lê Thị Linh a 10A3 Yên Định 2 50 6.2 2019-05-14 20:30:56
140 Trịnh Thị Thúy Hằng 10A3 Yên Định 2 50 7.8 2019-05-13 22:00:22
141 Trịnh văn hải 10a3 Yên Định 2 50 5.4 2019-05-13 20:52:19


Danh Sách và điểm của lớp 10A6 trường THPT Yên Định 2

TT Họ Và Tên Lớp Trường Đề số Điểm Ngày, giờ
1 Nguyễn Thị Huyền My 10a6 Yên Định 2 53 7.75 2019-05-20 21:48:18


Danh Sách và điểm của các thành viên khác

TT Họ Và Tên Lớp Trường Đề số Điểm Ngày, giờ
1 Nguyễn Thị Lê Na 11C1 Phạm Hồng Thái 132 7.2 2020-02-11 15:06:46
2 Cao Hoàng Thùy 11C1 Phạm Hồng Thái 132 4.6 2020-02-11 15:03:58
3 Hoàng Minh Anh 11C1 Phạm Hồng Thái 132 2.4 2020-02-11 14:58:21
4 Nguyễn Thị Lê Na 11C1 Phạm Hồng Thái 126 7 2020-01-29 14:17:41
5 Cao Hoàng Thùy 11C1 Phạm Hồng Thái 126 4.6 2020-01-29 14:12:59
6 Hoàng Minh Anh 11C1 Phạm Hồng Thái 126 2.4 2020-01-29 14:08:35
7 Vutruongbao A4 Yendinh2 137 9.4 2020-01-16 04:53:56
8 nguyenanhquan 10b2 yendinh1 140 5.8 2020-01-09 21:53:40
9 nguyenanhquan 10b2 yendinh1 140 3.4 2020-01-09 21:47:51
10 hẻuihguixujfd a9 12345 137 9.2 2020-01-06 18:48:32
11 Trần Quang Khải 10A1 Nghi Sơn 135 8.2 2019-12-23 22:31:12
12 Trần Quang Khải 10A1 Nghi Sơn 135 8.2 2019-12-23 22:16:40
13 nguyenanhquan 10b2 yendinh1 136 2.8 2019-12-13 22:32:47
14 nguyenanhquan 10b2 yendinh1 136 2 2019-12-13 22:07:59
15 Mai Xuân Biên 11A4 THPT Yên Định 2 135 2 2019-12-08 21:25:19
16 Mai Xuân Biên 11A4 THPT Yên Định 2 135 2 2019-12-08 21:11:22
17 Hoàng Diệu Linh 10B1 Yên Định 2 134 8.2 2019-11-30 21:15:55
18 Lê Thị Nhung 11a6 Yên Đinh 1 132 0.6 2019-11-29 21:05:15
19 Trần Văn Tiến 12A8 Lam Sơn 120 0.2 2019-11-28 20:59:58
20 Trần Văn Tiến 12A8 Lam Sơn 120 1.2 2019-11-28 20:58:59
21 Phan Hoàng Trọng 10a2 Thái Lão 124 6.6 2019-11-26 22:30:07
22 Phan Hoàng Trọng 10a2 Thái Lão 124 2 2019-11-26 22:09:54
23 Nguyễn Thị Lê Na 11C1 Phạm Hồng Thái 121 7.4 2019-11-24 19:41:02
24 Cao Hoàng Thùy 11C1 Phạm Hồng Thái 121 5 2019-11-24 19:37:05
25 Hoàng Minh Anh 11C1 Phạm Hồng Thái 121 2.4 2019-11-24 19:32:30
26 lehoanglong 10b1 yendinh1 131 8.8 2019-11-15 23:14:32
27 lehoanglong 10b1 yendinh1 131 7 2019-11-15 22:52:45
28 Trinhhuutuan 11A4 THPT yên dịnh 2 126 2.2 2019-11-14 19:45:09
29 Nguyễn Cẩm Tú 10a2 Thái Lão 118 10 2019-11-11 21:56:24
30 Vũ Trường Báo 11a4 yen dinh 2 88 3 2019-11-09 23:45:50
31 nguyenanhquan 10b2 yendinh1 129 6 2019-11-08 21:14:26
32 nguyenanhquan 10b2 yendinh1 129 3.6 2019-11-08 21:11:27
33 Lê Hoàng Hà 11a2 Thpt yên định 2 126 1.8 2019-11-07 18:04:49
34 Khương Duy Minh 10a2 Đông SƠn 1 126 2.4 2019-11-06 21:58:06
35 Khương Duy Minh 10a2 Đông SƠn 1 126 2.4 2019-11-06 21:57:01
36 Dothilinh A4 Yendinh2 126 3.2 2019-11-06 21:14:12
37 Kkkk Kk K 128 2.2 2019-11-05 22:43:16
38 Kkkk Kk K 128 1.8 2019-11-05 22:40:23
39 Khương Văn Minh 12a3 Lê Văn Hưu 126 2.4 2019-11-05 20:28:58
40 Khương Văn Minh 12a3 Lê Văn Hưu 126 3.2 2019-11-05 20:25:13
41 quang quý cao 11 thái lão 126 2.4 2019-11-04 20:00:05
42 quang quý cao 11 thái lão 112 1.25 2019-11-04 19:57:19
43 quang quý cao 11 thái lão 116 1.6 2019-11-04 19:49:33
44 Bùi Quốc Khánh 11b1 Lam SƠn 126 2.8 2019-11-04 18:47:27
45 Nguyễn Cẩm Tú 10a2 Thái Lão 116 10 2019-11-04 15:00:16
46 nguyenanhquan 10b2 yendinh1 125 4.4 2019-10-31 22:31:13
47 nguyenanhquan 10b2 yendinh1 125 4 2019-10-31 22:28:53
48 Nguyễn phương hồng A4 THPT Yên Đing 2 121 5.2 2019-10-30 22:02:31
49 Dothilinh A4 Yendinh2 121 4.6 2019-10-29 22:38:52
50 Huy Hùng FB FB 118 3 2019-10-29 22:21:35
51 Nhân Từ FB FB 120 0.8 2019-10-29 22:19:58
52 Dothilinh A4 Yendinh2 121 2.6 2019-10-29 22:15:58
53 Huy Hùng FB FB 121 2.6 2019-10-29 22:00:49
54 Huy Hùng FB FB 121 2.6 2019-10-29 21:58:12
55 Phan Quốc Đạt Lớp 11a4 Trường THPT yên Định 2 121 2.4 2019-10-29 21:51:29
56 Phan Quốc Đạt Lớp 11a4 Trường THPT yên Định 2 121 2.6 2019-10-29 21:46:16
57 Nguyễn thị Hằng A4 Trung học phổ thông yên định 2 121 1.8 2019-10-29 20:19:29
58 Nguyễn thị Hằng A4 Trung học phổ thông yên định 2 121 2.2 2019-10-29 20:16:14
59 Hồng Nhung Karry FB FB 118 3.2 2019-10-28 22:02:06
60 Hồng Nhung Karry FB FB 118 3.2 2019-10-28 22:01:46
61 Nguyễn thị Hằng A4 Trung học phổ thông yên định 2 97 3.2 2019-10-28 13:09:43
62 Nguyễn Văn Đạt 11a5 thpt Thái Lão 118 1.2 2019-10-27 22:08:41
63 Nguyễn Cẩm Tú 10a2 Thái Lão 112 3 2019-10-27 19:02:36
64 Nguyễn Cẩm Tú 10a2 Thái Lão 112 2.25 2019-10-27 18:59:25
65 Hợp Bách FB FB 89 3.8 2019-10-27 18:51:41
66 Khanh Huyen FB FB 119 4.8 2019-10-26 22:05:28
67 Khanh Huyen FB FB 119 2.8 2019-10-26 21:54:01
68 Nguyễn Thị Tươi FB FB 101 2.8 2019-10-26 20:30:52
69 Hợp Bách FB FB 113 2 2019-10-26 10:56:53
70 Trịnh Thực FB FB 120 2.8 2019-10-25 22:33:31
71 Phạm Tâm FB FB 113 3 2019-10-25 21:22:21
72 Hà Thị Kim Dung FB FB 119 8 2019-10-25 21:06:56
73 Nguyễn Thu Hiền FB FB 119 7.4 2019-10-25 21:06:10
74 Nguyễn Trang Nhung FB FB 120 0.2 2019-10-25 20:50:26
75 Đoàn Trọng Tú Anh FB FB 113 1.4 2019-10-25 20:50:07
76 Trịnh Thực FB FB 120 2.2 2019-10-25 20:48:36
77 Đoàn Trọng Tú Anh FB FB 113 0.8 2019-10-25 20:48:14
78 Nguyễn Thị Cẩm Tú 10A2 THPT Thái Lão 119 9 2019-10-25 20:07:42
79 Hậu Kiên FB FB 119 1.8 2019-10-25 19:46:28
80 Hậu Kiên FB FB 119 3 2019-10-25 19:41:56
81 Nguyễn Thị Cẩm Tú 10A2 THPT Thái Lão 119 7.8 2019-10-25 19:41:54
82 Trương Minh Hằng FB FB 119 5.4 2019-10-25 19:33:59
83 Hậu Kiên FB FB 117 2.6 2019-10-25 19:27:43
84 Hậu Kiên FB FB 117 2.8 2019-10-25 19:22:46
85 Như Quỳnh FB FB 119 8.6 2019-10-25 18:20:26
86 ル ドゥアン FB FB 113 3 2019-10-25 17:58:29
87 Đỗ Ngọc Phong FB FB 119 9.8 2019-10-25 17:41:00
88 Trịnh Thực FB FB 113 1.6 2019-10-25 17:22:53
89 Nguyễn Anh Minh FB FB 119 7.8 2019-10-24 23:57:37
90 Nguyễn Anh Minh FB FB 119 7 2019-10-24 23:51:09
91 Trinh Đạt FB FB 119 9.4 2019-10-24 22:16:23
92 Khanh Huyen FB FB 117 5 2019-10-24 21:20:56
93 Khanh Huyen FB FB 117 3.8 2019-10-24 21:14:15
94 Trần Thư FB FB 119 3.4 2019-10-24 21:13:51
95 Trần Thư FB FB 119 2.8 2019-10-24 21:08:12
96 Trần Thư FB FB 108 0.6 2019-10-24 20:22:55
97 lethingocanh 11a3 yendinh2 118 3.8 2019-10-23 21:15:55
98 Vũ Mô FB FB 108 5.6 2019-10-23 20:23:07
99 Vũ Mô FB FB 108 4 2019-10-23 20:18:47
100 Hiền Nguyễn FB FB 96 4.6 2019-10-23 00:43:07
101 Hiền Nguyễn FB FB 108 7.6 2019-10-22 23:03:52
102 Hiền Nguyễn FB FB 111 1.8 2019-10-22 22:55:21
103 Dương Vũ FB FB 117 1.2 2019-10-22 22:20:01
104 Dương Vũ FB FB 117 2 2019-10-22 22:10:22
105 Hiền Nguyễn FB FB 117 2 2019-10-22 21:20:17
106 Hiền Nguyễn FB FB 117 2.6 2019-10-22 21:17:03
107 Tuấn Hưng FB FB 117 2 2019-10-22 20:58:55
108 Nguyễn Nam Anh FB FB 117 2.2 2019-10-22 20:43:05
109 Nguyễn Nam Anh FB FB 117 2.2 2019-10-22 20:39:12
110 truongngocanh lop11a3 yendinh2 118 3.2 2019-10-21 19:08:04
111 truongngocanh lop11a3 yendinh2 118 1.8 2019-10-21 19:05:08
112 Thế năng 10 Đông sơn 1 117 9.8 2019-10-20 20:41:31
113 Lan anh 10 Đông sơn 1 117 8.6 2019-10-20 08:12:24
114 Nguyễn Thị Lê Na 11C1 Phạm Hồng Thái 118 7.6 2019-10-19 16:19:56
115 Cao Hoàng Thùy 11C1 Phạm Hồng Thái 118 5.8 2019-10-19 16:16:06
116 Hoàng Minh Anh 11C1 Phạm Hồng Thái 118 3.2 2019-10-19 16:10:22
117 Nguyễn Thị Cẩm Tú 10A2 THPT Thái Lão 117 8.8 2019-10-18 22:23:41
118 Như Quỳnh FB FB 117 6.4 2019-10-18 21:36:44
119 Nguyễn Thu Hiền FB FB 117 8.8 2019-10-18 21:25:11
120 Trinh Đạt FB FB 117 8.8 2019-10-18 20:47:07
121 truongngocanh lop11a3 yendinh2 116 8.6 2019-10-17 21:36:36
122 trinhhuuducanh 11a6 THPT YD2 116 2.8 2019-10-16 19:32:52
123 hẻuihguixujfd a9 12345 116 7 2019-10-15 23:05:40
124 Hàn Mạc Yến Tử FB FB 111 7.4 2019-10-15 05:58:22
125 Lam Trạm FB FB 113 7 2019-10-15 01:24:45
126 Lam Trạm FB FB 113 7 2019-10-15 01:23:20
127 Thư Bảo Mật FB FB 111 1.4 2019-10-13 21:34:12
128 Thư Bảo Mật FB FB 111 3.6 2019-10-13 21:29:35
129 nguyenthihuyenmy 11a6 Yđ2 112 10 2019-10-13 20:50:41
130 Ppqqaaff Admin Yen Dinh 2 112 3 2019-10-13 20:13:28
131 Ppqqaaff Admin Yen Dinh 2 112 2.25 2019-10-13 20:12:14
132 LêThịHương 11a6 Yênđịnh2 112 0.5 2019-10-13 13:05:16
133 doctor white 12 Hoằng Hóa 4 80 8.2 2019-10-13 09:34:14
134 Phương Hà FB FB 112 6.75 2019-10-12 22:22:40
135 Phương Hà FB FB 112 4.5 2019-10-12 22:16:40
136 LêThịHương 11a6 Yênđịnh2 112 1.25 2019-10-12 21:33:02
137 Nguyễn Thị Mỹ Duyên FB FB 113 10 2019-10-11 22:49:57
138 doctor white 12 Hoằng Hóa 4 113 9.6 2019-10-11 10:50:40
139 Phamthitham 11a3 Thpt yd2 106 8.8 2019-10-10 22:12:54
140 Khanh Huyen FB FB 111 7.2 2019-10-10 20:50:23
141 Khanh Huyen FB FB 111 5.6 2019-10-10 20:39:24
142 quang quý cao 11 thái lão 106 9.6 2019-10-08 09:11:20
143 Phạm Gia Bảo 10A2 Thái Lão 112 2 2019-10-08 08:51:56
144 Ngô quang 10a2 Thpt Thái Lão 106 3.2 2019-10-08 08:39:23
145 Nguyễn Thị Lê Na 11C1 Phạm Hồng Thái 106 7.4 2019-10-08 08:37:46
146 Cao Hoàng Thùy 11C1 Phạm Hồng Thái 106 5.4 2019-10-08 08:33:38
147 Hoàng Minh Anh 11C1 Phạm Hồng Thái 106 2.6 2019-10-08 08:29:25
148 Nguyễn Thị Lê Na 11C1 Phạm Hồng Thái 112 7.25 2019-10-08 07:49:40
149 Cao Hoàng Thùy 11C1 Phạm Hồng Thái 112 5 2019-10-08 07:45:16
150 Hoàng Minh Anh 11C1 Phạm Hồng Thái 112 2.25 2019-10-08 07:40:23
151 DUONG DUC PHUC 10A1 LOMONOXOP 91 3.4 2019-10-05 21:33:07
152 DUONG DUC PHUC 10A1 LOMONOXOP 91 3.4 2019-10-05 21:33:07
153 doctor white 12 Hoằng Hóa 4 105 9 2019-10-05 09:38:54
154 Nguyễn Thị Mỹ Duyên FB FB 103 10 2019-10-04 23:01:05
155 Nguyễn Thị Mỹ Duyên FB FB 103 2.75 2019-10-04 21:37:22
156 Nguyễn Thùy Trang FB FB 108 9.8 2019-10-04 20:49:35
157 Nguyễn Thùy Trang FB FB 96 7 2019-10-04 20:02:52
158 Nguyễn Thùy Trang FB FB 96 6.2 2019-10-04 19:53:56
159 Hàn Mạc Yến Tử FB FB 111 1.4 2019-10-04 17:46:21
160 Chin Hit FB FB 111 2.8 2019-10-03 23:09:02
161 Chin Hit FB FB 111 2.8 2019-10-03 22:51:04
162 Đỗ Ngọc Phong FB FB 111 9.6 2019-10-03 21:37:13
163 Nguyễn Anh Minh FB FB 111 9 2019-10-03 21:08:53
164 Duy Khánh FB FB 111 8 2019-10-03 20:50:50
165 Hà Thị Kim Dung FB FB 111 8.8 2019-10-03 19:59:46
166 Bon Pain FB FB 111 2 2019-10-03 18:34:36
167 Bon Pain FB FB 111 9.2 2019-10-03 18:28:31
168 Nguyễn Thị Cẩm Tú 10A2 THPT Thái Lão 111 9.2 2019-10-03 16:40:02
169 Như Quỳnh FB FB 111 7.6 2019-10-03 16:37:29
170 Nguyễn Thu Hiền FB FB 111 7.8 2019-10-03 16:35:23
171 Trương Minh Hằng FB FB 111 6.6 2019-10-03 15:41:42
172 Trương Minh Hằng FB FB 111 4.6 2019-10-03 15:34:30
173 Hậu Kiên FB FB 111 2.6 2019-10-03 15:28:50
174 Hậu Kiên FB FB 111 4.6 2019-10-03 15:25:33
175 Trinh Đạt FB FB 111 9.4 2019-10-03 15:10:45
176 Nguyễn Thị Cẩm Tú 10A2 THPT Thái Lão 111 7.6 2019-10-03 13:51:20
177 truongngocanh lop11a3 yendinh2 106 3.8 2019-10-02 22:30:43
178 Thư Bảo Mật FB FB 108 1.8 2019-10-02 21:52:42
179 Khanh Huyen FB FB 102 5.6 2019-10-02 21:44:24
180 Khanh Huyen FB FB 102 4.2 2019-10-02 21:34:45
181 R căm ngữ 12 Chu văn an 109 3.5 2019-10-02 12:00:50
182 R căm ngữ 12 Chu văn an 105 3.6 2019-10-02 11:52:23
183 Nguyễn Thị Mỹ Duyên FB FB 101 8.4 2019-10-02 00:21:36
184 Nguyễn Thị Mỹ Duyên FB FB 101 6.4 2019-10-02 00:08:36
185 HoaHue Trinh FB FB 51 0.2 2019-10-01 09:49:38
186 HoaHue Trinh FB FB 105 0.4 2019-10-01 09:38:08
187 Trắng Đục 12 Đông Sơn 1 105 0.6 2019-09-30 09:55:26
188 Trắng Đục 12 Đông Sơn 1 105 7 2019-09-30 09:43:19
189 Cao Quang Quý 11a2 Thái Lão 97 1.6 2019-09-28 22:56:14
190 Cao Quang Quý 11a2 Thái Lão 97 1.2 2019-09-28 22:53:06
191 Nguyễn Cẩm Tú 10a2 Thái Lão 97 2.8 2019-09-28 22:43:06
192 Nguyễn Cẩm Tú 10a2 Thái Lão 97 2.4 2019-09-28 22:39:19
193 Lê Bảo thanh 11A7 Đông Sơn 1 106 5.6 2019-09-28 22:35:19
194 Lê Hòa Nam 11A7 Lam Sơn 106 5.2 2019-09-28 22:27:55
195 Hoàng Văn Lợi 11A3 Hà Huy Tập 106 2.6 2019-09-28 22:23:22
196 Bean27 12 THPT Yên Định 2 98 5.2 2019-09-28 20:20:24
197 Thanh Nhàn FB FB 104 2.8 2019-09-28 16:38:53
198 Quỳnh Anh Kuma FB FB 105 3.4 2019-09-28 16:33:18
199 Thanh Nhàn FB FB 105 1.6 2019-09-28 16:32:59
200 Lê Như Quỳnh FB FB 105 2 2019-09-28 12:37:24
201 Anh Shinno FB FB 110 8 2019-09-27 21:07:38
202 Nguyễn Thị Cẩm Tú 10A2 THPT Thái Lão 110 8.2 2019-09-27 21:04:59
203 Anh Shinno FB FB 110 7.6 2019-09-27 20:52:44
204 Nguyễn Thị Cẩm Tú 10A2 THPT Thái Lão 110 6.4 2019-09-27 20:52:34
205 Bon Pain FB FB 110 9.6 2019-09-27 20:52:00
206 Bon Pain FB FB 110 8.6 2019-09-27 20:41:58
207 Trương Minh Hằng FB FB 110 6.8 2019-09-27 19:47:40
208 Quỳnh Trang FB FB 98 6.8 2019-09-27 00:03:01
209 Nguyễn Anh Minh FB FB 110 1.2 2019-09-26 23:38:47
210 Nguyễn Anh Minh FB FB 110 7.6 2019-09-26 23:34:40
211 Phạm Khánh Linh FB FB 110 8 2019-09-26 22:46:36
212 Hoàng Diệu Linh 10B1 Yên Định 2 110 8.8 2019-09-26 22:06:24
213 Nguyễn Thu Hiền FB FB 110 8.2 2019-09-26 21:10:42
214 Đỗ Ngọc Phong FB FB 110 8.8 2019-09-26 20:15:43
215 Trinh Đạt FB FB 110 9 2019-09-26 18:44:57
216 Trịnh Minh FB FB 105 0.4 2019-09-25 23:23:05
217 Trịnh Minh FB FB 105 0.4 2019-09-25 23:22:16
218 Ppqqaaff Admin Yen Dinh 2 106 2.6 2019-09-25 22:13:32
219 Quỳnh Trang FB FB 103 4.75 2019-09-24 22:15:06
220 Quỳnh Trang FB FB 103 4.5 2019-09-24 22:11:31
221 Trương Ngọc Mai FB FB 96 5 2019-09-24 06:14:51
222 Trương Ngọc Mai FB FB 96 0.4 2019-09-24 05:56:27
223 Ppqqaaff Admin Yen Dinh 2 97 3.4 2019-09-23 21:14:56
224 Ppqqaaff Admin Yen Dinh 2 97 2.2 2019-09-23 21:06:17
225 Ppqqaaff Admin Yen Dinh 2 106 0.8 2019-09-23 19:36:02
226 Huyền My FB FB 97 3.2 2019-09-22 16:31:51
227 Hàn Mạc Yến Tử FB FB 96 5 2019-09-22 15:55:43
228 Nguyễn Anh Minh FB FB 102 1.4 2019-09-21 23:24:47
229 Nguyễn Anh Minh FB FB 102 8.6 2019-09-21 23:17:51
230 Trương Minh Hằng FB FB 102 5 2019-09-21 21:12:57
231 Bùi Tùng Dương 10B1 THPT Yên Định II 102 8.6 2019-09-20 23:17:59
232 Trịnh Hoa FB FB 102 4 2019-09-20 22:21:04
233 liuliu123 12c1 thpt chuyen lam son 104 8.6 2019-09-20 22:06:32
234 liuliu123 12c1 thpt chuyen lam son 104 8.6 2019-09-20 22:02:51
235 Tướng Quân FB FB 104 7.8 2019-09-20 21:55:19
236 Tướng Quân FB FB 104 7.8 2019-09-20 21:48:56
237 Lưu Thị Hồng FB FB 102 3.4 2019-09-20 21:37:30
238 Phạm Khánh Linh FB FB 102 7.6 2019-09-20 20:38:10
239 Đỗ Ngọc Phong FB FB 102 9.2 2019-09-20 20:09:41
240 Minx Park FB FB 102 5.2 2019-09-20 19:56:10
241 Lưu Thị Hồng FB FB 102 3 2019-09-20 11:51:33
242 Anh Shinno FB FB 102 4.8 2019-09-20 11:20:35
243 Hoàng Diệu Linh 10B1 Yên Định 2 96 8.4 2019-09-20 08:30:11
244 Trương Minh Hằng FB FB 102 1.8 2019-09-20 07:48:15
245 Trịnh Hoa FB FB 102 4 2019-09-20 05:30:53
246 Bùi Tùng Dương 10B1 THPT Yên Định II 102 8.6 2019-09-19 23:28:39
247 Phạm Duy Tiến FB FB 96 8.8 2019-09-19 20:28:16
248 Phạm Duy Tiến FB FB 96 6.6 2019-09-19 20:12:18
249 Bon Pain FB FB 96 8.8 2019-09-19 00:25:52
250 Bon Pain FB FB 96 7.8 2019-09-19 00:12:33
251 Trinh Đạt FB FB 96 9.2 2019-09-18 23:21:11
252 Trinh Đạt FB FB 96 8.2 2019-09-18 23:01:06
253 Nguyễn Thùy Linh FB FB 96 6.6 2019-09-18 22:39:31
254 Đỗ Ngọc Phong FB FB 96 0.2 2019-09-18 22:29:48
255 Định Robbery FB FB 96 6.2 2019-09-18 21:56:18
256 Định Robbery FB FB 96 6.2 2019-09-18 21:55:29
257 Minx Park FB FB 96 6.2 2019-09-18 21:51:54
258 Trịnh T. Khánh Linh FB FB 96 2.6 2019-09-18 21:14:58
259 Hàn Mạc Yến Tử FB FB 96 4.8 2019-09-16 22:00:59
260 Hoàng Đình Hưng FB FB 100 2 2019-09-16 18:42:16
261 Tiểu Bảo 12 THPT Yên Định 2 82 2.6 2019-09-14 15:52:58
262 lethingocanh 11a3 yendinh2 97 7.6 2019-09-12 23:12:56
263 lethingocanh 11a3 yendinh2 97 5.4 2019-09-12 22:49:23
264 truongngocanh lop11a3 yendinh2 97 6.4 2019-09-12 12:32:34
265 Trịnh Bá An FB FB 98 8.6 2019-09-11 23:29:24
266 emkhongnumberone 12c1 thpt chuyên lam sơn 98 4 2019-09-11 22:09:32
267 nguyễn văn sơn 12c3 thpt yên định 3 98 2.8 2019-09-11 21:59:34
268 Trần Quang Khải A1 Nghi Sơn 90 3.8 2019-09-02 16:13:23
269 Quân Bùi FB FB 90 0.4 2019-08-19 22:48:16
270 Quân Bùi FB FB 94 0.8 2019-08-17 10:53:57
271 Phạm Hoàng Gia FB FB 87 0.4 2019-08-16 22:42:48
272 Quân Bùi FB FB 88 0.6 2019-08-16 22:42:07
273 nguyễn quý quang 10a2 thpt thái lão 94 2.8 2019-08-16 21:02:38
274 Ngọc Anh 11A6 THPT Hàm Rồng 53 3.25 2019-08-15 09:46:17
275 Ngọc Anh 11A6 THPT Hàm Rồng 53 1.25 2019-08-15 09:43:22
276 Ngọc Anh 11A6 THPT Hàm Rồng 53 2.5 2019-08-15 09:17:25
277 Phan Hào 10A2 Thái Lão 94 8.4 2019-08-06 21:50:53
278 Ngô Thị Phương Anh 10a2 THPT Thái Lão 94 8.2 2019-08-05 22:53:55
279 Ngô Thị Phương Anh 10a2 THPT Thái Lão 94 8.2 2019-08-05 22:53:30
280 Đào Thị Hồ Điệp 10A2 Thái Lão 94 8.4 2019-08-05 21:19:24
281 Phan Hoàng Trọng 10a2 THPT Thái Lão 94 8.6 2019-08-05 21:18:51
282 Nguyễn Thị Cẩm Tú 10A2 THPT Thái Lão 94 9 2019-08-05 21:12:25
283 ngô tiến hùng 10A2 THPT Thái Lão 94 8.6 2019-08-05 21:06:28
284 Khánh Huyền A2 Thái Lão 94 7.4 2019-08-05 21:05:17
285 Khánh Huyền A2 Thái Lão 94 7.4 2019-08-05 21:04:54
286 Phan thị hiền 10A2 THPT Thái Lão 94 9 2019-08-05 20:59:29
287 Nguyễn tuấn khang 10a2 Thpt thái lão 94 8.4 2019-08-05 20:32:24
288 Phạm Gia Bảo 10A2 Thái Lão 94 7.8 2019-08-05 20:07:57
289 Trần T.Út Thương 10A2 Thái Lão 94 8.6 2019-08-05 19:33:57
290 Thái Bảo Anh 10A2 Thái Lão 94 8.4 2019-08-05 19:12:55
291 Võ Trọng Phú 10A2 Thái Lão 94 8.6 2019-08-05 13:51:08
292 Trần Tiến Đạt 10A2 THPT Thái Lão 94 7 2019-08-05 12:20:00
293 Nguyễn Thị Bảo An 10A2 THPT Thái Lão 94 8.4 2019-08-05 12:09:08
294 Hồ khánh chi 10a2 Thái Lão 94 8.8 2019-08-05 08:52:09
295 Hồ khánh chi 10a2 Thái Lão 94 8.8 2019-08-05 08:51:34
296 Nguyễn Văn Ngọc Quý 10A2 Thái Lão 94 8.6 2019-08-04 21:51:28
297 Cao Nguyễn Minh Vũ 10A2 THPT Thái Lão 94 8.6 2019-08-04 21:43:28
298 Lê Hoàng Yến 10A2 Thái Lão 94 8.6 2019-08-04 15:35:33
299 Nghiêm Thị Mai Chi 10A2 THPT Thái Lão 94 8.2 2019-08-04 15:18:22
300 Ngô quang 10a2 Thpt Thái Lão 94 8.6 2019-08-04 12:47:29
301 Đậu Vũ Huy Hoàng 10a2 Thpt Thái Lão 94 8.6 2019-08-04 12:40:17
302 nguyễn thế trung 10a2 thpt thái lão 94 8.4 2019-08-04 12:36:02
303 Nguyễn Hữu Chung 10a2 THPT Thái Lão 94 9.2 2019-08-04 12:30:35
304 Phan Thanh Hương 10a2 THPT Thái Lão 94 8.8 2019-08-04 12:26:01
305 Nguyễn Mạnh Dũng 10A2 THPT Thái Lão 94 8.6 2019-08-04 12:16:39
306 Lê yến nhi 10a2 Thpt thái lão 94 8.6 2019-08-04 12:11:23
307 Đậu Tuấn mạnh 10a2 Trung học phổ Thông thái lão 94 8.2 2019-08-04 12:08:24
308 Đậu Tuấn mạnh 10a2 Trung học phổ Thông thái lão 94 8.2 2019-08-04 12:06:55
309 Lê yến nhi 10a2 Thpt thái lão 94 3.2 2019-08-04 12:06:32
310 Đậu Tuấn mạnh 10a2 Trung học phổ Thông thái lão 94 8.2 2019-08-04 12:06:31
311 Dương minh thắng 10a2 THPT Thái lão 94 6.4 2019-07-29 11:19:51
312 nguyễn quý quang 10a2 thpt thái lão 93 7 2019-07-28 15:51:14
313 nguyễn quý quang 10a2 thpt thái lão 93 7 2019-07-28 15:39:46
314 Nguyễn Văn Ngọc Quý 10A2 Thái Lão 93 8 2019-07-28 15:18:52
315 Nguyễn tuấn khang 10a2 Thpt thái lão 93 8.6 2019-07-28 15:03:38
316 Ngô Thị Phương Anh 10a2 THPT Thái Lão 93 8.6 2019-07-28 12:41:33
317 Ngô Thị Phương Anh 10a2 THPT Thái Lão 93 8.6 2019-07-28 12:30:47
318 Ngô Thị Phương Anh 10a2 THPT Thái Lão 93 8.6 2019-07-28 12:26:48
319 Trần Tiến Đạt 10A2 THPT Thái Lão 93 9 2019-07-27 23:19:17
320 ngô tiến hùng 10A2 THPT Thái Lão 93 9 2019-07-27 22:21:30
321 Phan Hoàng Trọng 10a2 THPT Thái Lão 93 8.6 2019-07-27 22:12:02
322 Phan Hoàng Trọng 10a2 THPT Thái Lão 93 8.6 2019-07-27 22:11:51
323 Đậu Tuấn mạnh 10a2 Trung học phổ Thông thái lão 93 8.4 2019-07-27 22:08:54
324 Đậu Tuấn mạnh 10a2 Trung học phổ Thông thái lão 93 8.4 2019-07-27 22:08:39
325 Đào Thị Hồ Điệp 10A2 Thái Lão 93 8.4 2019-07-27 22:07:07
326 Phan Duc Nho 10a2 Thái lão 93 7.8 2019-07-27 22:03:16
327 Phan Duc Nho 10a2 Thái lão 93 7.8 2019-07-27 21:49:44
328 Khánh Huyền A2 Thái Lão 93 8 2019-07-27 20:53:44
329 Nguyễn Thị Cẩm Tú 10A2 THPT Thái Lão 93 8.2 2019-07-27 20:43:47
330 Cao Nguyễn Minh Vũ 10A2 Thái Lão 93 8.6 2019-07-27 20:41:04
331 Phan thị hiền 10A2 THPT Thái Lão 93 8.4 2019-07-27 20:36:52
332 Phan Hào 10A2 Thái Lão 93 8.2 2019-07-27 20:35:10
333 Ngô quang 10a2 Thpt Thái Lão 93 8.2 2019-07-27 20:29:36
334 Đậu Vũ Huy Hoàng 10a2 Thpt Thái Lão 93 7 2019-07-27 20:14:28
335 nguyễn thế trung 10a2 thpt thái lão 93 8.4 2019-07-27 20:09:56
336 Phạm Gia Bảo 10A2 Thái Lão 93 8.2 2019-07-27 18:14:14
337 Trần thị uý thương 10a2 Thái lão 93 8.8 2019-07-27 17:39:50
338 Võ Trọng Phú 10A2 Thái Lão 93 9 2019-07-27 17:00:17
339 Hồ khánh chi 10a2 Thái Lão 93 8.2 2019-07-27 16:38:23
340 Thái Bảo Anh 10A2 Thái Lão 93 8.2 2019-07-27 16:09:24
341 Lê Hoàng Yến 10A2 Thái Lão 93 8 2019-07-27 16:00:11
342 Nguyễn Mạnh Dũng 10A2 THPT Thái Lão 93 9.2 2019-07-27 13:32:19
343 Nguyễn Hữu Chung 10a2 THPT Thái Lão 93 8.4 2019-07-27 13:10:33
344 Phan Thanh Hương 10a2 THPT Thái Lão 93 9 2019-07-27 13:01:34
345 Nguyễn Thị Bảo An 10A2 THPT Thái Lão 93 8.6 2019-07-27 09:48:04
346 Nghiêm Thị Mai Chi 10A2 THPT Thái Lão 93 8.4 2019-07-27 07:54:47
347 nguyễn đại nghĩa 10A2 Thái Lão 91 7.4 2019-07-19 18:11:21
348 nguyễn đại nghĩa 10A2 Thái Lão 91 7.2 2019-07-19 18:05:14
349 tran van duc anh 10a2 thpt thái lão 91 3 2019-07-17 11:00:53
350 Đậu Tuấn mạnh 10a2 Trung học phổ Thông thái lão 91 9.2 2019-07-17 10:07:54
351 Trần Lê Khang 10a2 Thpt Thái Lão 91 9.4 2019-07-17 09:59:11
352 Nguyễn quý Quang 10a2 thpt thái lão 91 10 2019-07-17 08:39:03
353 Phan Duc Nho 10a2 Thái lão 91 9.6 2019-07-16 22:44:51
354 Phan Duc Nho 10a2 Thái lão 91 8.8 2019-07-16 22:39:33
355 Phan Duc Nho 10a2 Thái lão 91 8.8 2019-07-16 22:25:53
356 Dương minh thắng 10a2 THPT Thái lão 91 8.6 2019-07-16 21:28:13
357 Nguyễn Thuỳ mĩ dung 10a2 Thpt thái lão 94 2.2 2019-07-16 20:45:06
358 Đậu Tuấn mạnh 10a2 Trung học phổ Thông thái lão 91 2.4 2019-07-16 20:35:31
359 Đậu Tuấn mạnh 10a2 Trung học phổ Thông thái lão 91 2.4 2019-07-16 20:33:11
360 Nguyễn Thế Trung 10a2 Thái Lão 91 9.2 2019-07-16 20:19:50
361 Phan Đăng Hào 10A2 Thái Lão 91 7.8 2019-07-16 20:12:52
362 Phan Đăng Hào 10A2 THPT Thái Lão 91 3 2019-07-16 19:58:43
363 ngô tiến hùng 10A2 THPT Thái Lão 91 8.8 2019-07-16 19:37:46
364 ngô tiến hùng 10A2 THPT Thái Lão 91 8.8 2019-07-16 19:36:36
365 Lê yến nhi 10a2 Thpt thái lão 91 8.6 2019-07-16 17:59:40
366 Lê yến nhi 10a2 Thpt thái lão 93 8.2 2019-07-16 17:44:37
367 Nguyễn tuấn khang 10a2 Thpt thái lão 91 9.2 2019-07-16 17:38:52
368 Lê yến nhi 10a2 Thpt thái lão 93 1.4 2019-07-16 17:34:55
369 Đào thị hồ điệp 10A2 THPT Thái Lão 91 7 2019-07-16 17:29:19
370 Lê yến nhi 10a2 Thpt thái lão 93 2.8 2019-07-16 17:21:10
371 Nguyễn tuấn khang 10a2 Thpt thái lão 93 2.6 2019-07-16 17:16:07
372 Nguyễn Thị Cẩm Tú 10A2 THPT Thái Lão 91 9.8 2019-07-16 17:11:14
373 Ngô Thị Phương Anh 10a2 THPT Thái Lão 91 8.2 2019-07-16 16:30:58
374 Đậu Vũ Huy Hoàng 10a2 Thpt Thái Lão 91 9.2 2019-07-16 16:27:09
375 Nguyễn Văn Ngọc Quý 10a2 THPT Thái Lão 91 7.6 2019-07-16 16:25:49
376 Nguyễn Văn Ngọc Quý 10a2 THPT Thái Lão 91 7.6 2019-07-16 16:25:49
377 Ngô Thị Phương Anh 10a2 THPT Thái Lão 91 8.4 2019-07-16 16:22:57
378 Nguyễn Văn Ngọc Quý 10a2 THPT Thái Lão 91 4.2 2019-07-16 16:21:50
379 Trần Tiến Đạt 10A2 THPT Thái Lão 91 8 2019-07-16 16:21:42
380 Ngô quang 10a2 Thpt Thái Lão 91 8.6 2019-07-16 16:13:21
381 Phan Hoàng Trọng 10a2 THPT Thái Lão 91 8.6 2019-07-16 15:52:21
382 Khánh Huyền A2 Thái Lão 91 8.4 2019-07-16 14:35:00
383 Thái Bảo Anh 10A2 Thái Lão 91 8.8 2019-07-16 13:53:06
384 Thái Bảo Anh 10A2 Thái Lão 91 8.8 2019-07-16 13:52:46
385 Phan thị hiền 10A2 THPT Thái Lão 91 9 2019-07-16 13:45:48
386 Lê Thị Hoàng Yến 10A2 Thái Lão 91 9.6 2019-07-16 13:04:24
387 Lê Thị Hoàng Yến 10A2 Thái Lão 91 9.6 2019-07-16 13:00:44
388 Lê Thị Hoàng Yến 10A2 Thái Lão 91 9.6 2019-07-16 12:57:23
389 Phan Thanh Hương 10a2 THPT Thái Lão 91 9 2019-07-16 12:29:51
390 Cao Nguyễn Minh Vũ 10A2 THPT Thái Lão 91 6 2019-07-16 11:55:59
391 Trần Thị Út Thương 10a2 Thái Lão 91 9 2019-07-16 11:26:15
392 Võ Trọng Phú 10A2 Thái Lão 91 8.8 2019-07-16 11:21:39
393 Nguyễn Văn A 10a7 Thái Lão 91 9.2 2019-07-16 11:13:42
394 Nguyễn Văn A 10a7 Thái Lão 91 2.2 2019-07-16 11:02:18
395 Dương minh thắng 10a2 THPT Thái lão 53 6 2019-07-16 10:55:51
396 Phan thị hiền 10A2 THPT Thái Lão 91 5.6 2019-07-16 10:41:25
397 Thái Huy Tâm 10a2 THPT THÁI LÃO 91 8 2019-07-16 10:36:12
398 Thái Huy Tâm 10a2 THPT THÁI LÃO 91 8 2019-07-16 10:33:21
399 Phạm Gia Bảo 10A2 Thái Lão 91 9 2019-07-16 09:58:32
400 Dương minh thắng 10a2 THPT Thái lão 91 5 2019-07-16 09:37:24
401 Nguyễn Hữu Chung 10a2 THPT Thái Lão 91 9.4 2019-07-16 09:33:54
402 Hồ khánh chi 10a2 Thái Lão 91 8.2 2019-07-16 09:22:55
403 Nguyễn Mạnh Dũng 10A2 THPT Thái Lão 91 8.6 2019-07-16 09:21:44
404 Nguyễn Thị Bảo An 10A2 THPT Thái Lão 91 9 2019-07-16 08:31:37
405 Nghiêm Thị Mai Chi 10A2 THPT Thái Lão 91 9 2019-07-16 08:03:40
406 Mai Thục Anh 10A5 THPT Yên Định 2 91 1.2 2019-07-16 07:53:29
407 sun 10B TC1 53 3.75 2019-07-07 17:27:48
408 sun 10B TC1 53 3.75 2019-07-07 17:13:48
409 ......... a9 yđ2 91 3 2019-07-06 10:03:07
410 ......... a9 yđ2 91 4.8 2019-07-06 10:01:17
411 ......... a9 yđ2 91 3 2019-07-06 09:56:31
412 Hà Tiều Phu 12C1 THPT yên định 3 88 1.2 2019-07-06 09:50:51
413 *** a9 yd2 91 7 2019-07-06 07:10:07
414 *** a9 yd2 91 6.2 2019-07-06 06:44:23
415 hẻuihguixujfd a9 12345 91 2 2019-07-05 10:56:54
416 hẻuihguixujfd a9 12345 91 2 2019-07-05 10:48:44
417 hẻuihguixujfd a9 12345 91 2 2019-07-05 10:38:37
418 Linh A9 THPT Yên định 3 91 3 2019-07-04 10:10:39
419 Hoàng Văn Hải 12B5 Trường THPT Yen Dinh 2 86 4.2 2019-06-24 17:37:41
420 Hoàng Văn Hải 12B5 Trường THPT Yen Dinh 2 90 3.8 2019-06-24 12:05:32
421 Hoàng Văn Hải 12B5 Trường THPT Yen Dinh 2 89 5 2019-06-24 09:06:27
422 Pph 12 Thpt yd2 89 3 2019-06-24 00:27:07
423 Tô Thanh Nhàn 12A2 Thpt Cẩm Thuỷ 1 85 2.4 2019-06-23 22:36:59
424 Lê Thị Thúy b8 thpt Yên Định 2 90 2.8 2019-06-23 22:00:04
425 Nhã Kỳ 12A Hà nội 89 4.8 2019-06-23 17:20:06
426 Nhã Kỳ 12A Hà nội 89 4.8 2019-06-23 17:06:22
427 Nhã Kỳ 12A Hà nội 89 4.8 2019-06-23 16:55:23
428 Anh tôi 2 Ts4 86 6.2 2019-06-23 16:44:43
429 Trịnh Minh Quân 12A1 Yên Định 1 90 7 2019-06-23 16:22:13
430 Trịnh Minh Quân 12A1 Yên Định 1 90 7 2019-06-23 16:21:57
431 Thanh Nguyễn 12A5 Thpt Nguyễn Hữu Huân 89 2.8 2019-06-23 14:47:34
432 Trần Văn Trường 12B8 THPT Yên Định 2 89 2 2019-06-23 12:02:17
433 Lê Mai 12Cv THPT Nguyễn Hữu Huân 85 6.2 2019-06-23 10:57:36
434 Nguyễn Văn Quân 12a4 Nghi Sơn 87 2.2 2019-06-23 09:27:19
435 Lê xuân tùng 12a4 Thpt yên định 2 88 2.4 2019-06-23 07:49:41
436 Lại Thư 12b6 Thpt Yên Định 2 88 1.8 2019-06-23 07:47:44
437 Nguyễn Văn Quân 12a4 Thcs và thpt Nghi Sơn 88 1.6 2019-06-23 07:32:04
438 Lường Minh Quang 12A2 Cẩm Thủy 1 89 2.4 2019-06-22 23:01:01
439 Lê Thị Thúy b8 thpt Yên Định 2 89 4.4 2019-06-22 22:19:08
440 Phương Nhi 12A Yên Định 1 89 2.8 2019-06-22 22:03:21
441 Phương Nhi 12A Yên Định 1 88 3 2019-06-22 21:49:22
442 Phương Nhi 12A Yên Định 1 88 3 2019-06-22 21:38:54
443 lê văn nam 12b3 lê văn hưu 86 2 2019-06-22 21:31:39
444 Phạm Thị Thảo 12a9 Thpt Yên Định 1 89 1.2 2019-06-22 20:38:01
445 LV Quang A9 YD1 89 3 2019-06-22 20:37:58
446 Lê Mai 12Cv THPT Nguyễn Hữu Huân 86 5.6 2019-06-22 18:39:46
447 Phạm Thị Thảo 12a9 Thpt Yên Định 1 86 4.2 2019-06-22 16:32:56
448 Lê Khắc Chung 12B7 THPT Yên Định 2 88 3.6 2019-06-22 12:32:35
449 Trịnh 12 Thpt 89 1.8 2019-06-22 08:53:17
450 Hà Thị Huyền Trang 12 Cầu Giấy 86 2.4 2019-06-22 08:39:48
451 Hà Thị Huyền Trang 12 Cầu Giấy 86 2 2019-06-22 08:37:57
452 Hà Thị Huyền Trang 12 Cầu Giấy 87 2.6 2019-06-22 08:35:08
453 Hà Thị Huyền Trang 12 Cầu Giấy 88 3.6 2019-06-22 08:32:16
454 Lê văn lâm 12b8 Thpt yên định 2 87 2.6 2019-06-21 23:45:05
455 Lê văn lâm 12b8 Thpt yên định 2 87 3.2 2019-06-21 23:39:15
456 Lê văn lâm 12b8 Thpt yên định 2 87 1.6 2019-06-21 23:37:58
457 Nhã Kỳ 12A Hà nội 81 6 2019-06-21 23:34:58
458 Nhã Kỳ 12A Hà nội 81 6 2019-06-21 23:24:51
459 Nhã Kỳ 12A Hà nội 81 6 2019-06-21 23:12:55
460 Phạm văn ngọc 12b7 Thpt Yên Định 2 88 2 2019-06-21 22:03:39
461 Sun 12 Thpt yên định 2 88 2.8 2019-06-21 10:17:35
462 Cao Xuân Bắc 12 Nghi Sơn 86 0.8 2019-06-21 00:29:40
463 Cao Xuân Bắc 12 Nghi Sơn 86 0.6 2019-06-21 00:25:59
464 Cao Xuân Bắc 12 Nghi Sơn 86 3.8 2019-06-21 00:22:15
465 Lê Khắc Chung 12B7 THPT Yên Định 2 86 6.4 2019-06-20 23:49:50
466 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 81 1.4 2019-06-20 22:35:09
467 Nhã Kỳ 12A Hà nội 80 6.6 2019-06-20 22:30:43
468 Nhã Kỳ 12A Hà nội 80 6.6 2019-06-20 22:16:45
469 Nhã Kỳ 12A Hà nội 80 6.6 2019-06-20 22:03:09
470 Nguyễn Văn Quân 12a4 Thcs và thpt Nghi Sơn 83 7 2019-06-20 21:21:13
471 lê văn nam 12b3 lê văn hưu 75 2 2019-06-20 21:16:32
472 Nguyễn Lam Anh 12 THPT yên định 2 86 5.2 2019-06-20 21:13:19
473 lê văn nam 12b3 lê văn hưu 75 2 2019-06-20 21:06:05
474 lê văn nam 12b3 lê văn hưu 75 2 2019-06-20 20:51:36
475 Paulo DyBaLa 12b8 Yên Định 2 83 3.6 2019-06-20 20:48:23
476 Paulo DyBaLa 12b8 Yên Định 2 83 3 2019-06-20 20:43:47
477 Ông 12b11 Yên định 87 2.4 2019-06-20 20:42:43
478 Phượng hoàng b11 Yên Định 2 86 6.2 2019-06-20 20:41:46
479 Paulo DyBaLa 12b8 Yên Định 2 84 3 2019-06-20 20:19:03
480 Paulo DyBaLa 12b8 Yên Định 2 87 1.2 2019-06-20 19:56:57
481 Mai lan 12b Thiệu Hóa 87 1.8 2019-06-20 19:41:59
482 LV Quang A9 YD1 84 3.4 2019-06-20 15:25:10
483 Phạm Thị Thảo 12a9 Thpt Yên Định 1 84 3.4 2019-06-20 09:32:11
484 Phạm Thị Thảo 12a9 Thpt Yên Định 1 85 3 2019-06-20 09:10:48
485 Hà Thị Huyền Trang 12 Cầu Giấy 85 3.4 2019-06-20 07:51:18
486 Hà Thị Huyền Trang 12 Cầu Giấy 85 2.4 2019-06-20 07:41:46
487 Trịnh Thị Hương 12 Thpt yên định 1 86 3.4 2019-06-20 07:34:24
488 Lê Mai 12Cv THPT Nguyễn Hữu Huân 85 1.6 2019-06-19 23:43:57
489 Lê Mai 12Cv THPT Nguyễn Hữu Huân 85 2.6 2019-06-19 23:41:27
490 Cao Xuân Bắc 12 Nghi Sơn 83 2.4 2019-06-19 23:40:45
491 Phạm Thị Thảo 12a9 Thpt Yên Định 1 85 3.4 2019-06-19 23:11:32
492 Phương Nhi 12A Yên Định 1 86 4.8 2019-06-19 23:10:10
493 Phạm Thị Thảo 12a9 Thpt Yên Định 1 86 4 2019-06-19 22:49:49
494 Bùi Xuân Trường 12A2 THCS & THPT THỐNG NHẤT 85 1.8 2019-06-19 22:48:53
495 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 82 1.2 2019-06-19 22:46:14
496 Bùi Xuân Trường 12A2 THCS & THPT THỐNG NHẤT 85 1.6 2019-06-19 22:34:41
497 Trịnh Thị Hương 12 Thpt yên định 1 85 3 2019-06-19 22:32:46
498 vũ lê 12b4 TTGDTX 86 5.8 2019-06-19 22:12:05
499 Hà Thị Huyền Trang 12 Cầu Giấy 85 3.6 2019-06-19 22:00:07
500 Paulo DyBaLa 12b8 Yên Định 2 85 4 2019-06-19 21:57:24
501 nguyễn minh 12a9 yên định 1 85 1.6 2019-06-19 21:55:48
502 Lê Thị Thúy b8 thpt Yên Định 2 86 5.8 2019-06-19 21:45:18
503 nguyễn minh 12a9 yên định 1 85 1.6 2019-06-19 21:43:18
504 Nguyễn Lam Anh 12 THPT yên định 2 85 2 2019-06-19 21:41:14
505 Ông 12b11 Yên định 86 4.4 2019-06-19 21:34:10
506 LV Quang A9 YD1 86 3.8 2019-06-19 20:14:44
507 Paulo DyBaLa 12b8 Yên Định 2 86 4.2 2019-06-19 19:58:54
508 Phượng hoàng b11 Yên Định 2 86 5.6 2019-06-19 18:09:10
509 ABCD b11 Yên Định 4 86 4.4 2019-06-19 17:47:10
510 Hà Thị Huyền Trang 12 Cầu Giấy 84 3.4 2019-06-19 16:49:27
511 Hà Thị Huyền Trang 12 Cầu Giấy 84 3 2019-06-19 16:36:59
512 Hà Thị Huyền Trang 12 Cầu Giấy 84 2.6 2019-06-19 15:48:40
513 Ông 12b11 Yên định 85 4 2019-06-19 09:39:56
514 Ông 12b11 Yên định 84 4 2019-06-19 09:13:22
515 Phạm Thị Thảo 12a9 Thpt Yên Định 1 84 3 2019-06-19 07:49:42
516 đỗ ngọc ngân 12a1 thpt hoằng hóa 85 4 2019-06-18 22:25:01
517 Lê Thị Thúy b8 thpt Yên Định 2 85 5 2019-06-18 22:14:28
518 đỗ ngọc ngân 12a1 thpt hoằng hóa 85 4 2019-06-18 22:13:03
519 đỗ ngọc ngân 12a1 thpt hoằng hóa 85 4 2019-06-18 21:58:12
520 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 80 1 2019-06-18 21:47:27
521 LV Quang A9 YD1 85 1.8 2019-06-18 21:35:51
522 lê văn nam 12b3 lê văn hưu 77 4.4 2019-06-18 21:25:50
523 Phạm văn ngọc 12b7 Thpt Yên Định 2 85 3.8 2019-06-18 21:23:42
524 lê văn nam 12b3 lê văn hưu 77 4.4 2019-06-18 21:15:37
525 lê văn nam 12b3 lê văn hưu 77 4.4 2019-06-18 21:01:43
526 Lê Mai 12Cv THPT Nguyễn Hữu Huân 83 6.6 2019-06-18 18:33:43
527 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 80 1.4 2019-06-18 18:14:20
528 LV Quang A9 YD1 84 2.6 2019-06-18 16:24:26
529 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 80 1 2019-06-18 10:43:46
530 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 81 1 2019-06-18 10:35:42
531 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 82 1.2 2019-06-18 10:33:02
532 Phượng hoàng b11 Yên Định 2 83 3.8 2019-06-17 22:46:32
533 Lê Thị Thúy b8 thpt Yên Định 2 84 4 2019-06-17 22:27:09
534 Lê Thị Thúy b8 thpt Yên Định 2 84 4 2019-06-17 22:13:39
535 Lâm Anh 12a2 THPT 82 6.6 2019-06-17 22:07:55
536 Lê Thị Thúy b8 thpt Yên Định 2 84 4 2019-06-17 22:02:50
537 lê văn nam 12b3 lê văn hưu 79 5.2 2019-06-17 21:41:21
538 Lâm Anh 12a2 THPT 81 7 2019-06-17 21:25:02
539 Phạm văn ngọc 12b7 Thpt Yên Định 2 83 3.2 2019-06-17 21:08:14
540 Lê Mai 12Cv THPT Nguyễn Hữu Huân 82 7.4 2019-06-17 16:22:07
541 2love A1 thạch thành 1 83 3.4 2019-06-17 14:33:56
542 Hà Thị Huyền Trang 12 Cầu Giấy 82 2.8 2019-06-17 13:08:57
543 Hà Thị Huyền Trang 12 Cầu Giấy 82 2.6 2019-06-17 13:01:20
544 Sun 12 Thpt yên định 2 83 5 2019-06-17 07:42:09
545 Phượng hoàng b11 Yên Định 2 82 2.8 2019-06-16 23:36:14
546 Thanh Nguyễn 12A5 Thpt Nguyễn Hữu Huân 82 1.8 2019-06-16 21:32:33
547 LV Quang A9 YD1 83 2.2 2019-06-16 21:32:13
548 Nguyen Ngoc 12 THPT YD1 82 1 2019-06-16 16:12:50
549 Nhã Kỳ 12A Hà nội 78 5.2 2019-06-16 16:09:30
550 Nguyen Ngoc 12 THPT YD1 82 1 2019-06-16 15:58:37
551 Nguyen Ngoc 12 THPT YD1 82 1 2019-06-16 15:45:22
552 Lê Khắc Chung 12B7 THPT Yên Định 2 81 5.6 2019-06-16 11:17:29
553 Lê Đình Linh 12A1 Đông Sơn 1 81 1 2019-06-16 08:33:52
554 Nguyễn Hồng Phương Mai 12D4 THPT NHH 80 3.6 2019-06-16 01:58:30
555 Nguyễn Hồng Phương Mai 12D4 THPT NHH 80 3.6 2019-06-16 01:43:41
556 ABCD b11 Yên Định 4 80 4 2019-06-16 00:03:53
557 Hà Thị Huyền Trang 12 Cầu Giấy 80 2.4 2019-06-15 22:22:59
558 Hà Thị Huyền Trang 12 Cầu Giấy 76 3 2019-06-15 22:14:24
559 Hà Thị Huyền Trang 12 Cầu Giấy 78 2.6 2019-06-15 21:52:29
560 Hà Thị Huyền Trang 12 Cầu Giấy 81 2.8 2019-06-15 21:50:07
561 Hà Thị Huyền Trang 12 Cầu Giấy 81 1.4 2019-06-15 21:28:05
562 Hà Thị Huyền Trang 12 Cầu Giấy 81 1.4 2019-06-15 21:27:03
563 Thái 12a3 Thpt nghi sơn 81 2.6 2019-06-15 21:19:57
564 Phạm văn ngọc 12b7 Thpt Yên Định 2 82 4 2019-06-15 21:13:58
565 LV Quang A9 YD1 82 3.4 2019-06-15 20:56:28
566 Trịnh Thị Xuân 12b3 Thpt yên định 2 82 4.8 2019-06-15 18:47:39
567 Lê Thị Lan 12b4 Thpt Yên Định 2 82 5.8 2019-06-15 18:46:26
568 Trịnh Thị Xuân 12b3 Thpt yên định 2 82 4.8 2019-06-15 18:43:32
569 Phạm Chi Mai 12A1 Đông Sơn 1 81 9 2019-06-15 06:40:20
570 Nguyễn Hồng Phương Mai 12D4 THPT NHH 79 4.6 2019-06-15 00:55:44
571 Nguyễn Hồng Phương Mai 12D4 THPT NHH 79 4.6 2019-06-15 00:51:02
572 Nguyễn Hồng Phương Mai 12D4 THPT NHH 79 4.6 2019-06-15 00:48:07
573 Doãn Quốc Toán 12A1 Đông Sơn 1 81 8.8 2019-06-15 00:28:32
574 Doãn Quốc Toán 12A1 Đông Sơn 1 81 8.8 2019-06-15 00:25:42
575 Doãn Quốc Toán 12A1 Đông Sơn 1 81 8.8 2019-06-15 00:21:46
576 Nguyễn Thị Trang 12A1 Cẩm Thủy 1 81 7.6 2019-06-14 23:45:52
577 Đàm Quang Trường 12A1 Đông Sơn 1 81 7.6 2019-06-14 23:44:02
578 Nguyễn Thị Phương 12A1 Đông Sơn 1 81 8.6 2019-06-14 23:37:24
579 Ngọc Ánh 12A1 Đông Sơn 1 81 8 2019-06-14 23:27:29
580 Ngọc Ánh 12A1 Đông Sơn 1 65 2 2019-06-14 23:23:50
581 Khánh Linh 12a1 Đông Sơn 1 81 7.4 2019-06-14 23:22:58
582 Lê Tài Tuấn Anh 12A1 Đông Sơn 1 81 8.4 2019-06-14 23:21:00
583 Lê Tài Tuấn Anh 12A1 Đông Sơn 1 81 8.4 2019-06-14 23:17:02
584 Lê Tài Tuấn Anh 12A1 Đông Sơn 1 81 8.4 2019-06-14 23:13:12
585 Lê Thị Trang 12A1 Đông Sơn 1 81 7 2019-06-14 22:59:55
586 Lê Xuân Dũng 12A1 Đông Sơn 1 81 8 2019-06-14 22:49:02
587 Lê Xuân Dũng 12A1 Đông Sơn 1 81 8 2019-06-14 22:44:40
588 Lê Xuân Dũng 12A1 Đông Sơn 1 81 8 2019-06-14 22:40:19
589 Trần Thảo MY 12A3 Hoàng Hóa 4 81 0.8 2019-06-14 22:32:58
590 Trần Thảo MY 12A3 Hoàng Hóa 4 81 0.8 2019-06-14 22:30:03
591 Lê Trà My 12A1 Đông Sơn 1 81 7 2019-06-14 22:29:08
592 lê hữu minh 12a1 Đông Sơn 1 81 6.8 2019-06-14 22:27:51
593 Lê Thị Thu Thủy 12A1 Đông Sơn 1 81 7 2019-06-14 22:27:45
594 Trần Thảo MY 12A3 Hoàng Hóa 4 81 0.8 2019-06-14 22:25:29
595 lê hữu minh 12a1 Đông Sơn 1 81 6.8 2019-06-14 22:25:04
596 Doãn viết khánh 12a1 THPT ĐS1 81 7.8 2019-06-14 22:17:14
597 Trịnh Minh Quân 12A1 Yên Định 1 81 7.6 2019-06-14 22:03:42
598 Trịnh Minh Quân 12A1 Yên Định 1 81 7.6 2019-06-14 21:58:50
599 Trịnh Minh Quân 12A1 Yên Định 1 81 7.6 2019-06-14 21:55:16
600 abc a1 thpt abc 81 1 2019-06-14 21:38:13
601 abg 12 thpt 81 2.4 2019-06-14 21:27:57
602 abg 12 thpt 81 2.4 2019-06-14 21:23:37
603 abg 12 thpt 81 2.4 2019-06-14 21:20:07
604 Phạm văn ngọc 12b7 Thpt Yên Định 2 81 4.2 2019-06-14 21:08:12
605 Phạm văn ngọc 12b7 Thpt Yên Định 2 81 4.2 2019-06-14 21:03:33
606 LV Quang A9 YD1 81 3.4 2019-06-14 20:53:07
607 Thanh Nguyễn 12A5 Thpt Nguyễn Hữu Huân 76 2.6 2019-06-14 18:09:24
608 chung hoàng anh 13 THPT Mai Sơn 74 1.8 2019-06-14 17:05:29
609 Ngô Đức Lương 12B3 Yên Định 1 79 5.4 2019-06-14 17:03:34
610 chung hoàng anh 13 THPT Mai Sơn 77 2.2 2019-06-14 17:02:38
611 chung hoàng anh 13 THPT Mai Sơn 79 2 2019-06-14 17:00:46
612 Hà Thị Huyền Trang 12 Cầu Giấy 76 2.8 2019-06-14 15:55:39
613 Hà Thị Huyền Trang 12 Cầu Giấy 76 2 2019-06-14 15:54:49
614 Hà Thị Huyền Trang 12 Cầu Giấy 79 3 2019-06-14 15:52:12
615 Hà Thị Huyền Trang 12 Cầu Giấy 77 3.2 2019-06-14 15:49:39
616 Hà Thị Huyền Trang 12 Cầu Giấy 72 3 2019-06-14 15:47:35
617 Hà Thị Huyền Trang 12 Cầu Giấy 72 3 2019-06-14 15:43:32
618 Hà Thị Huyền Trang 12 Cầu Giấy 72 3 2019-06-14 15:38:18
619 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 74 1.4 2019-06-14 05:24:48
620 Lâm Anh 12a2 THPT 78 6.6 2019-06-13 23:52:14
621 Hoàng Thái Biển 12a3 THPT Hoằng Hóa 4 80 1 2019-06-13 23:42:42
622 Lê Mai 12Cv THPT Nguyễn Hữu Huân 77 5.8 2019-06-13 23:25:06
623 Lê Mai 12Cv THPT Nguyễn Hữu Huân 77 5.8 2019-06-13 23:22:12
624 đỗ ngọc ngân 12a1 thpt hoằng hóa 80 6.8 2019-06-13 23:20:53
625 đỗ ngọc ngân 12a1 thpt hoằng hóa 80 6.8 2019-06-13 23:16:59
626 Lê Thị Thúy b8 thpt Yên Định 2 80 2.4 2019-06-13 21:56:04
627 Lê Thị Lan 12b4 Thpt Yên Định 2 80 5.6 2019-06-13 21:53:11
628 Trần Thảo MY 12A3 Hoàng Hóa 4 80 1.8 2019-06-13 21:19:08
629 dinh thi trinh c9 tu do 80 4.2 2019-06-13 21:14:26
630 dinh thi trinh c9 tu do 80 4.2 2019-06-13 21:13:42
631 abc a1 thpt abc 80 2.4 2019-06-13 21:06:53
632 LV Quang A9 YD1 80 2.6 2019-06-13 20:44:55
633 nguyen van dat 12a1 đông sơn 1 80 0.8 2019-06-13 20:04:44
634 Lê Mai 12Cv THPT Nguyễn Hữu Huân 77 1.2 2019-06-13 18:45:10
635 Lê Thị Lan 12b4 Thpt Yên Định 2 79 6.2 2019-06-13 09:51:59
636 Phương Nhi 12A Yên Định 1 78 2.6 2019-06-13 09:23:15
637 Mai hương 12 Yên định 1 78 2.4 2019-06-13 07:40:37
638 Bùi Thị Thu Phương 12A3 Cát hải 78 2.2 2019-06-13 04:29:49
639 Trng 12B5 YĐ3 79 3.8 2019-06-13 01:18:17
640 Hoàng Thái Biển 12a3 THPT Hoằng Hóa 4 79 4.4 2019-06-12 22:40:52
641 Lê Thị Thúy b8 thpt Yên Định 2 79 3.8 2019-06-12 22:21:06
642 Phương Nhi 12A Yên Định 1 79 1.4 2019-06-12 22:10:56
643 Phương Nhi 12A Yên Định 1 79 0.6 2019-06-12 22:07:36
644 Phương Nhi 12A Yên Định 1 78 1.4 2019-06-12 21:29:38
645 Phạm văn ngọc 12b7 Thpt Yên Định 2 79 3.2 2019-06-12 21:27:28
646 LV Quang A9 YD1 79 4.2 2019-06-12 20:54:58
647 Trịnh 12 Thpt 77 3.2 2019-06-11 21:48:49
648 Lê Linh Giang B00 Thpt yên định 2 77 7 2019-06-11 21:18:57
649 Phạm văn ngọc 12b7 Thpt Yên Định 2 78 1.4 2019-06-11 21:12:14
650 Lưu thị lệ 12b10 Yd2 78 1.4 2019-06-11 18:48:34
651 Lưu thị lệ 12b10 Yd2 78 1.4 2019-06-11 18:46:50
652 Lưu thị lệ 12b10 Yd2 78 4.6 2019-06-11 18:44:32
653 Lê Thị Thương 12b8 YĐ2 76 3.2 2019-06-11 09:19:43
654 Lê Thế Đức 12a3 Hoằng hoá 4 77 2.4 2019-06-10 23:01:12
655 Phương Nhi 12A Yên Định 1 77 1.2 2019-06-10 21:18:07
656 LV Quang A9 YD1 77 2.4 2019-06-10 21:13:59
657 Phạm văn ngọc 12b7 Thpt Yên Định 2 77 2 2019-06-10 21:09:30
658 Phạm văn ngọc 12b7 Thpt Yên Định 2 77 3.2 2019-06-10 21:05:23
659 Phương Nhi 12A Yên Định 1 72 1.2 2019-06-09 22:40:14
660 Cao Xuân Bắc 12 Nghi Sơn 76 3 2019-06-09 21:50:25
661 Nhã Kỳ 12A Hà nội 72 6.2 2019-06-09 21:21:15
662 Phượng hoàng b11 Yên Định 2 76 4.4 2019-06-09 21:03:09
663 Phương Nhi 12A Yên Định 1 75 2.8 2019-06-09 20:37:22
664 Mai hương 12 Yên định 1 74 2.6 2019-06-09 12:03:16
665 linh ngoc dam 12A1 Hàm Rồng 75 1.6 2019-06-09 00:55:35
666 linh ngoc dam 12A1 Hàm Rồng 75 4.2 2019-06-09 00:53:54
667 Phượng hoàng b11 Yên Định 2 72 5.6 2019-06-08 21:05:31
668 Mai lan 12b Thiệu Hóa 74 2.6 2019-06-08 15:15:15
669 Hoàng Bá Nhật P1 Nguyễn Huệ 75 1.4 2019-06-08 07:30:49
670 a a a 75 1.2 2019-06-08 07:30:02
671 Nguyễn Xuân Thiện 12A1 Đông Sơn 1 75 6.2 2019-06-08 00:57:49
672 Phạm Chi Mai 12A1 Đông Sơn 1 75 9.2 2019-06-08 00:30:07
673 Lê Tài Tuấn Anh 12A1 Đông Sơn 1 75 7 2019-06-08 00:05:31
674 vũ lê 12b4 TTGDTX 75 1 2019-06-08 00:05:19
675 Lê Tài Tuấn Anh 12A1 Đông Sơn 1 75 7 2019-06-08 00:03:17
676 Lê Thị Trang 12A1 Đông Sơn 1 75 7.8 2019-06-08 00:00:46
677 Vũ Lý c3 Vĩnh Lộc 75 6.8 2019-06-07 23:45:46
678 Thiều Công 12a1 Đông Sơn 1 75 6.8 2019-06-07 23:39:02
679 Phạm Huy 12a1 Đông Sơn 1 75 8 2019-06-07 23:36:36
680 Nguyễn Thị Phương 12A1 Đông Sơn 1 75 7 2019-06-07 23:32:07
681 Vũ Lý c3 Vĩnh Lộc 75 5 2019-06-07 23:28:58
682 Lê Thu Phương 12a1 Đông Sơn 1 75 6.4 2019-06-07 23:27:11
683 Doãn Thị Thùy Dung 12A1 Đông Sơn 1 75 6.2 2019-06-07 23:22:33
684 Lê quang nhật 12a1 Đông Sơn 1 75 8 2019-06-07 23:21:48
685 Đàm Quang Trường 12A1 Đông Sơn 1 75 7.4 2019-06-07 23:18:41
686 Lê Huyền Trang 12A1 Đông Sơn 1 75 8 2019-06-07 23:18:01
687 Lê Thị Thu Thủy 12A1 Đông Sơn 1 75 7.6 2019-06-07 23:17:11
688 Nguyễn Ngọc Ánh 12A1 Đông Sơn 1 75 6.6 2019-06-07 23:15:25
689 Annie Lê A1 DS1 75 7.2 2019-06-07 23:15:03
690 Nguyễn Ngọc Ánh 12A1 Đông Sơn 1 75 6.6 2019-06-07 23:15:00
691 lê hữu minh 12a1 Đông Sơn 1 75 7.2 2019-06-07 23:13:55
692 Lê Trà My 12A1 Đông Sơn 1 75 7.8 2019-06-07 23:12:23
693 Nguyễn Hải 121 lý tự trọng 75 6.4 2019-06-07 23:05:52
694 Khánh Linh 12a1 Đông Sơn 1 75 6.6 2019-06-07 23:02:58
695 Nguyễn Hải 12B Lý Tự Trọng 75 1.2 2019-06-07 22:55:43
696 Nguyễn Hải 121 lý tự trọng 75 1 2019-06-07 22:49:41
697 Rrr Xxx Ffd 75 1.2 2019-06-07 22:33:17
698 Rrr Xxx Ffd 75 1 2019-06-07 22:32:28
699 Trần Văn Chương 12 Yên Định 1 75 5 2019-06-07 22:25:50
700 lê trâm anh 11 hoằng hóa 4 75 1 2019-06-07 21:48:26
701 lê trâm anh 11 hoằng hóa 4 75 3.4 2019-06-07 21:47:14
702 . . . 75 1.6 2019-06-07 21:46:10
703 nguyễn trọng minh a2 trường khác 75 4 2019-06-07 21:45:48
704 abc a1 thpt abc 75 2 2019-06-07 21:23:47
705 Sdhj 12 Thpt 75 2.8 2019-06-07 21:19:41
706 Ông 12b11 Yên định 74 1 2019-06-07 08:30:42
707 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 74 0.4 2019-06-07 07:01:53
708 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 72 0.4 2019-06-07 06:59:46
709 Nguyễn Quang Hiếu 12a2 Đông Sơn 1 72 4.4 2019-06-07 01:28:36
710 Lê Thế Đức 12a3 Hoằng hoá 4 74 0.8 2019-06-06 22:19:24
711 Vũ Lý c3 Vĩnh Lộc 74 8 2019-06-06 22:16:59
712 Lê Thế Đức 12a3 Hoằng hoá 4 72 0.2 2019-06-06 22:11:00
713 lê văn nam 12b3 lê văn hưu 72 2 2019-06-06 21:21:06
714 Triệu lệ dĩnh 12A Lam sơn 72 6 2019-06-06 21:05:10
715 Phượng hoàng b11 Yên Định 2 74 5.8 2019-06-06 20:42:47
716 Lâm Anh 12a2 THPT 62 7.4 2019-06-06 15:50:54
717 Lâm Anh 12a2 THPT 60 5.8 2019-06-06 09:46:17
718 Ông 12b11 Yên định 72 2.8 2019-06-06 08:03:12
719 Lê Thế Đức 12a3 Hoằng hoá 4 71 0.8 2019-06-05 23:13:47
720 Lê Thế Đức 12a3 Hoằng hoá 4 71 0.8 2019-06-05 23:12:36
721 LV Quang A9 YD1 72 3 2019-06-05 21:36:54
722 Lê Thị Lan 12b4 Thpt Yên Định 2 72 6 2019-06-05 21:08:52
723 ngà 12 th 70 0.6 2019-06-04 22:42:11
724 Lê Khắc Chung 12B7 THPT Yên Định 2 70 3 2019-06-04 22:32:12
725 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 69 0.8 2019-06-04 22:28:15
726 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 68 1 2019-06-04 22:27:36
727 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 68 1 2019-06-04 22:26:44
728 Nguyễn Gia Khánh 12a1 Hoằng Hóa 4 71 6.2 2019-06-04 21:54:29
729 Nguyễn Gia Khánh 12a1 Hoằng Hóa 4 71 0.4 2019-06-04 21:52:15
730 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 65 1 2019-06-04 00:09:56
731 Trịnh Thị Xuân 12b3 Thpt yên định 2 69 5.4 2019-06-03 21:04:31
732 Phượng hoàng b11 Yên Định 2 70 6.2 2019-06-03 20:57:14
733 ABCD b11 Yên Định 4 70 4 2019-06-03 20:52:23
734 Mai lan 12b Thiệu Hóa 68 2 2019-06-03 20:37:45
735 Nhã Kỳ 12A Hà nội 63 9.2 2019-06-03 15:26:57
736 Nguyễn Văn Quân 12a4 Nghi Sơn 66 5.2 2019-06-03 15:25:55
737 Nguyễn Văn Quân 12a4 Nghi Sơn 68 8.6 2019-06-03 14:45:51
738 Nguyenvana 12a3 Thcs thpt nghi sơn 68 1 2019-06-03 09:47:32
739 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 65 1.2 2019-06-03 07:09:30
740 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 69 0.8 2019-06-03 07:05:43
741 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 66 1.8 2019-06-03 07:04:29
742 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 68 1 2019-06-03 07:00:35
743 Phạm văn ngọc 12b7 Thpt Yên Định 2 69 3 2019-06-02 20:52:58
744 Mai hương 12 Yên định 1 65 2.4 2019-06-02 16:53:15
745 Mai hương 12 Yên định 1 66 1.8 2019-06-02 16:51:37
746 Phạm văn ngọc 12b7 Thpt Yên Định 2 68 3 2019-06-01 21:01:24
747 Lê Thị Lan 12b4 Thpt Yên Định 2 68 5.2 2019-06-01 18:31:23
748 Lê Thị Lan 12b4 Thpt Yên Định 2 68 6.2 2019-06-01 18:30:18
749 Phượng hoàng b11 Yên Định 2 68 5.2 2019-06-01 18:27:09
750 Lâm Anh 12a2 THPT 63 1.4 2019-06-01 08:13:40
751 Lâm Anh 12a2 THPT 65 1.4 2019-06-01 08:08:19
752 Lâm Anh 12a2 THPT 60 0.4 2019-06-01 08:02:18
753 Lâm Anh 12a2 THPT 64 1.6 2019-06-01 07:07:49
754 Phạm Chi Mai 12A1 Đông Sơn 1 66 8.8 2019-06-01 00:17:27
755 Nguyễn Văn Quân 12a4 Nghi Sơn 65 2.8 2019-06-01 00:06:31
756 Nguyễn Văn Quân 12a4 Nghi Sơn 65 2 2019-06-01 00:05:05
757 Nguyễn Văn Quân 12a4 Nghi Sơn 65 6.8 2019-06-01 00:03:04
758 Đàm Quang Trường 12A1 Đông Sơn 1 66 8.4 2019-05-31 23:53:26
759 Đỗ Thanh Tùng 12A1 Đông Sơn 1 66 7.6 2019-05-31 23:37:02
760 Doãn Quốc Toán 12A1 Đông Sơn 1 66 8.2 2019-05-31 23:28:37
761 Lê Xuân Dũng 12A1 Đông Sơn 1 66 7.4 2019-05-31 23:26:30
762 Tt Q2 Tt 66 1.8 2019-05-31 23:25:24
763 Khánh Linh 12a1 Đông Sơn 1 66 7.8 2019-05-31 23:21:04
764 Nguyễn Xuân Thiện 12A1 Đông Sơn 1 66 8 2019-05-31 23:17:07
765 Nguyễn Thị Trang 12A1 Cẩm Thủy 1 66 7 2019-05-31 23:16:57
766 Lê Quang Nhật 12a1 Đông Sơn 1 66 7.8 2019-05-31 23:14:12
767 Nguyễn Thị Phương 12A1 Đông Sơn 1 66 6.8 2019-05-31 23:12:06
768 Hà xuân bảo chung 12a1 Đông sơn 1 66 8.2 2019-05-31 23:11:48
769 Hà xuân bảo chung 12a1 Đông sơn 1 66 8.2 2019-05-31 23:10:53
770 Thiều Ngọc Lâm 12a1 Đông Sơn 1 66 7.8 2019-05-31 23:08:28
771 Ngọc Ánh 12A1 Đông Sơn 1 66 8.4 2019-05-31 23:07:02
772 Ngọc Ánh 12A1 Đông Sơn 1 66 8.4 2019-05-31 23:06:40
773 Lê Minh Thức 12A1 Đông Sơn 1 66 8.4 2019-05-31 22:57:44
774 Lâm Anh 12a2 THPT 61 7.2 2019-05-31 22:55:30
775 Phạm Huy 12a1 Đông Sơn 1 66 6.8 2019-05-31 22:51:17
776 Lâm Anh 12a2 THPT 58 7.8 2019-05-31 22:49:38
777 Lâm Anh 12a2 THPT 58 7.8 2019-05-31 22:49:38
778 Lê Thị Trang 12A1 Đông Sơn 1 66 8.2 2019-05-31 22:49:10
779 lê hữu minh 12a1 Đông Sơn 1 66 8.2 2019-05-31 22:45:03
780 Lê Huyền Trang 12A1 Đông Sơn 1 66 8.2 2019-05-31 22:36:28
781 Lê Thu Phương 12a1 Đông Sơn 1 66 6.4 2019-05-31 22:30:22
782 . . . 66 2 2019-05-31 22:29:33
783 Lê Thị Thu Thủy 12A1 Đông Sơn 1 66 8.6 2019-05-31 22:28:58
784 khúc thị quỳnh anh 12a1 Đông Sơn 1 66 9 2019-05-31 22:27:45
785 khúc thị quỳnh anh 12a1 Đông Sơn 1 66 9 2019-05-31 22:27:34
786 ttty A1 .... 66 1.8 2019-05-31 22:24:18
787 Lê Trà My 12A1 Đông Sơn 1 66 9 2019-05-31 22:22:04
788 Mai Anh Lê 12A1 Đông Sơn 1 66 5.4 2019-05-31 22:21:39
789 ttty A1 .... 66 1.6 2019-05-31 22:20:10
790 tống thị hoa 12b yên định 66 7.8 2019-05-31 22:18:34
791 tống thị hoa 12b yên định 66 7.8 2019-05-31 22:18:17
792 test test test 66 1.8 2019-05-31 22:17:31
793 vũ lê 12b4 TTGDTX 66 3.6 2019-05-31 22:10:46
794 gfgfg gfgd gfdg 66 3 2019-05-31 22:01:27
795 ttty A1 .... 66 2 2019-05-31 21:42:50
796 Nhã Kỳ 12A Hà nội 62 4.6 2019-05-31 21:32:56
797 ABCD b11 Yên Định 4 66 3.8 2019-05-31 21:29:52
798 ABCD b11 Yên Định 4 66 3.8 2019-05-31 21:27:59
799 Nguyễn Quang Hiếu 12a2 Đông Sơn 1 64 1 2019-05-31 21:09:56
800 Nguyễn Quang Hiếu 12a2 Đông Sơn 1 65 1 2019-05-31 21:04:46
801 Nguyễn Văn Quân 12a4 Nghi Sơn 64 2.6 2019-05-30 21:30:20
802 Nguyễn Văn Quân 12a4 Nghi Sơn 64 2.6 2019-05-30 21:29:30
803 ABCD b11 Yên Định 4 65 3.6 2019-05-30 20:56:25
804 TADT 12A2 Cẩm Thủy 1 64 5 2019-05-29 23:10:42
805 Nhã Kỳ 12A Hà nội 61 5 2019-05-29 16:04:22
806 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 63 1.4 2019-05-29 15:53:19
807 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 62 1.2 2019-05-29 15:52:45
808 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 62 1.2 2019-05-29 15:52:01
809 Triệu lệ dĩnh 12A Lam sơn 62 6 2019-05-28 23:39:58
810 Mai hương 12 Yên định 1 62 2.6 2019-05-28 21:31:16
811 Trần Vũ Đức 12A5 Thpt NHH 64 1.6 2019-05-28 20:29:50
812 Trần Vũ Đức 12A5 Thpt NHH 64 7.4 2019-05-28 20:29:11
813 ABCD b11 Yên Định 4 64 2.6 2019-05-28 20:18:12
814 tthh b10 YĐ2 64 0.8 2019-05-28 18:43:49
815 tthh b10 YĐ2 62 1.6 2019-05-28 18:40:56
816 tthh b10 YĐ2 62 1.6 2019-05-28 18:40:39
817 tthh b10 YĐ2 60 1.4 2019-05-28 18:39:10
818 tthh b10 YĐ2 59 1.6 2019-05-28 18:37:19
819 tthh b10 YĐ2 58 1.8 2019-05-28 18:35:24
820 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 64 1.4 2019-05-28 14:36:27
821 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 64 1.6 2019-05-28 14:32:55
822 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 64 1.2 2019-05-28 14:31:56
823 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 63 1.4 2019-05-28 14:30:29
824 Nguyễn Quang Hiếu 12a2 Đông Sơn 1 61 1.2 2019-05-28 08:48:50
825 Nguyễn Quang Hiếu 12a2 Đông Sơn 1 60 0.4 2019-05-28 08:48:00
826 Nguyễn Quang Hiếu 12a2 Đông Sơn 1 59 1.4 2019-05-28 08:47:08
827 Nguyễn Quang Hiếu 12a2 Đông Sơn 1 58 0.8 2019-05-28 08:45:11
828 Nguyễn Quang Hiếu 12a2 Đông Sơn 1 58 0.8 2019-05-28 08:45:10
829 Nguyễn Quang Hiếu 12a2 Đông Sơn 1 58 0.8 2019-05-28 08:45:00
830 TTT A1 thạch thành 1 64 3.6 2019-05-28 08:43:23
831 Triệu lệ dĩnh 12A Lam sơn 64 5.6 2019-05-27 23:22:41
832 Mai hương 12 Yên định 1 63 2.2 2019-05-27 22:32:39
833 nth 12a11 Yên Định 1 63 0.6 2019-05-27 06:02:39
834 nth 12a11 Yên Định 1 62 1.2 2019-05-27 06:00:07
835 nth 12a11 Yên Định 1 61 1.2 2019-05-27 05:58:16
836 Trịnh Hồng 12A yên định 1 60 2.6 2019-05-26 22:00:50
837 Nhã Kỳ 12A Hà nội 56 0.8 2019-05-26 21:57:57
838 Nhã Kỳ 12A Hà nội 60 5.6 2019-05-26 21:52:24
839 Nhã Kỳ 12A Hà nội 60 5.6 2019-05-26 21:48:30
840 Cao Xuân Bắc 12 Nghi Sơn 58 1.6 2019-05-26 21:16:35
841 Trần_Quang_Khải 10A1 Nghi Sơn 63 2.6 2019-05-26 20:04:25
842 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 56 1.2 2019-05-26 15:54:08
843 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 61 1.2 2019-05-26 15:53:28
844 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 61 1.2 2019-05-26 15:52:41
845 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 60 0.4 2019-05-26 15:52:06
846 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 60 0.4 2019-05-26 15:51:16
847 Trịnh 12 Thpt 61 3.4 2019-05-26 12:05:19
848 Phương Nhi 12A Yên Định 1 62 2.2 2019-05-25 22:22:24
849 Mai hương 12 Yên định 1 61 2.4 2019-05-25 21:36:08
850 Mai lan 12b Thiệu Hóa 61 1 2019-05-25 21:05:41
851 Mai lan 12b Thiệu Hóa 62 2.4 2019-05-25 21:02:46
852 Mai lan 12b Thiệu Hóa 61 3.8 2019-05-25 20:55:30
853 TADT 12A2 Cẩm Thủy 1 61 1.2 2019-05-25 20:09:23
854 TADT 12A2 Cẩm Thủy 1 60 0.6 2019-05-25 20:07:26
855 Trang 12A1 Cẩm thủy 1 62 8.2 2019-05-25 01:15:31
856 Đỗ Thanh Tùng 12A1 Đông Sơn 1 62 7 2019-05-25 00:42:23
857 Lê Tài Tuấn Anh 12A1 Đông Sơn 1 62 7.8 2019-05-25 00:06:22
858 Doãn Đình Tâm 12A1 Đông Sơn 1 62 7.6 2019-05-24 23:46:03
859 Trương Quốc Đạt 12a2 Cẩm Thủy 1 62 4.6 2019-05-24 23:40:21
860 Doãn Quốc Toán 12A1 Đông Sơn 1 62 8.6 2019-05-24 23:39:52
861 Khánh Linh 12a1 Đông Sơn 1 62 7.8 2019-05-24 23:38:42
862 Thiều Công 12a1 Đông Sơn 1 62 7.8 2019-05-24 23:37:02
863 Lalâla A8 Bn 62 0.6 2019-05-24 23:29:56
864 Lê Thu Uyên 12A1 Đông Sơn 1 62 5.8 2019-05-24 23:27:46
865 Nguyễn Xuân Thiện 12A1 Đông Sơn 1 62 7.8 2019-05-24 23:26:10
866 Lê Thu Uyên 12A1 Đông Sơn 1 62 6 2019-05-24 23:24:28
867 Phạm Huy 12a1 Đông Sơn 1 62 8.4 2019-05-24 23:24:05
868 Nguyễn Xuân Thiện 12A1 Đông Sơn 1 62 7.8 2019-05-24 23:23:58
869 Đàm Quang Trường 12A1 Đông Sơn 1 62 7.6 2019-05-24 23:22:11
870 Trần Thị Trà Giang ct1 12A1 Cẩm Thủy 1 62 7.2 2019-05-24 23:20:20
871 Nguyễn Thị Phương 12A1 Đông Sơn 1 62 8.2 2019-05-24 23:19:25
872 Lê Hoàng Huy 12A1 Đông Sơn 1 62 6.8 2019-05-24 23:18:30
873 Thiều Ngọc Lâm 12a1 Đông Sơn 1 62 7.2 2019-05-24 23:18:22
874 Thiều Ngọc Lâm 12a1 Đông Sơn 1 62 7.2 2019-05-24 23:18:02
875 trần ngân hà 12a1 cẩm thủy 1 62 8.4 2019-05-24 23:16:22
876 Lê Đình Linh 12A1 Đông Sơn 1 62 6.6 2019-05-24 23:15:51
877 Lê Đình Linh 12A1 Đông Sơn 1 62 6.6 2019-05-24 23:15:25
878 Nguyễn Ngọc Ánh 12A1 Đông Sơn 1 62 7.8 2019-05-24 23:11:43
879 Nguyễn Ngọc Ánh 12A1 Đông Sơn 1 62 7.8 2019-05-24 23:08:44
880 Mai Anh Lê 12A1 Đông Sơn 1 62 6.4 2019-05-24 23:08:43
881 Lê Xuân Dũng 12A1 Đông Sơn 1 62 8.2 2019-05-24 23:06:51
882 trần hà 12a1 Cẩm thủy 1 62 6.2 2019-05-24 23:05:34
883 Hoàng Bá Nhật P1 Nguyễn Huệ 58 0.8 2019-05-24 23:03:15
884 Hoàng Bá Nhật P1 Nguyễn Huệ 58 0.8 2019-05-24 23:02:46
885 Lê quang nhật 12a1 Đông Sơn 1 62 9.2 2019-05-24 22:56:22
886 Lê Thị Vân Anh 12A1 Đông Sơn 1 62 6.8 2019-05-24 22:55:05
887 Lê Minh Thức 12A1 Đông Sơn 1 62 9 2019-05-24 22:53:21
888 Đỗ Hoàng Lan 12A1 Đông Sơn 1 62 6.8 2019-05-24 22:53:17
889 Lê Huyền Trang 12A1 Đông Sơn 1 62 7.2 2019-05-24 22:52:51
890 Lê Thị Thu Thủy 12A1 Đông Sơn 1 62 7.2 2019-05-24 22:50:50
891 Lê Thị Trang 12A1 Đông Sơn 1 62 7.6 2019-05-24 22:42:31
892 khúc thị quỳnh anh 12a1 Đông Sơn 1 62 7.8 2019-05-24 22:40:00
893 khúc thị quỳnh anh 12a1 Đông Sơn 1 62 7.8 2019-05-24 22:39:52
894 khúc thị quỳnh anh 12a1 Đông Sơn 1 62 7.8 2019-05-24 22:39:31
895 Thiều Quang Đạt 12A1 Đông Sơn 1 62 8.6 2019-05-24 22:32:06
896 lê hữu minh 12a1 Đông Sơn 1 62 7.4 2019-05-24 22:31:41
897 Thiều Quang Đạt 12A1 Đông Sơn 1 62 8.6 2019-05-24 22:31:24
898 tống thị hoa 12b yên định 62 7.2 2019-05-24 22:30:23
899 tống thị hoa 12b yên định 62 7.2 2019-05-24 22:28:52
900 tống thị hoa 12b yên định 62 7.2 2019-05-24 22:27:47
901 Lê Quỳnh Anh 12A2 Cẩm Thủy 1 62 7.2 2019-05-24 22:27:20
902 Lê Quỳnh Anh 12A2 Cẩm Thủy 1 62 4.8 2019-05-24 22:23:20
903 Làm 30 Câu Đầu 12A1 Cẩm Thủy 1 62 3.4 2019-05-24 22:19:14
904 Lê Thu Phương 12a1 Đông Sơn 1 62 5.8 2019-05-24 22:15:00
905 lu 1 Lê Văn Hưu 62 4.8 2019-05-24 22:13:15
906 . . . 62 0.8 2019-05-24 21:55:02
907 j4 c2 Lê Văn Hưu 62 3.6 2019-05-24 21:32:14
908 Trần_Quang_Khải 10A1 Nghi Sơn 57 2.8 2019-05-24 21:21:25
909 Nguyễn Thị Mai Trang 12a THPT NHX 62 2 2019-05-24 21:17:50
910 Bùi Quốc Trung A8 Yên Định 1 62 1.4 2019-05-24 21:14:24
911 Bùi Quốc Trung A8 Yên Định 1 62 2.6 2019-05-24 21:09:28
912 Abcxyz 12 THPT 62 2.2 2019-05-24 21:08:56
913 Minh A9 Yên định 1 62 1.4 2019-05-24 21:08:23
914 nth 12a11 Yên Định 1 60 0.4 2019-05-24 11:41:35
915 nth 12a11 Yên Định 1 59 0.8 2019-05-24 11:39:54
916 nth 12a11 Yên Định 1 58 1.2 2019-05-24 11:36:50
917 nth 12a11 Yên Định 1 58 0.8 2019-05-24 11:35:19
918 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 59 1.2 2019-05-24 07:13:00
919 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 60 0.4 2019-05-24 07:07:40
920 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 61 1 2019-05-24 07:05:37
921 Triệu lệ dĩnh 12A Lam sơn 61 5 2019-05-23 23:43:01
922 tthh b10 YĐ2 61 4.8 2019-05-23 23:14:49
923 tthh b10 YĐ2 61 4.8 2019-05-23 23:14:20
924 TTT A1 thạch thành 1 61 3.8 2019-05-23 21:25:51
925 TTT A1 thạch thành 1 61 3.4 2019-05-23 21:23:15
926 Phượng hoàng b11 Yên Định 2 61 6.2 2019-05-23 20:45:01
927 TTT A1 thạch thành 1 60 3 2019-05-23 20:41:53
928 Cao Xuân Bắc 12 Nghi Sơn 58 3.2 2019-05-22 23:24:04
929 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 59 1.4 2019-05-22 21:41:08
930 TTT A1 thạch thành 1 59 1.8 2019-05-22 19:42:46
931 Mai hương 12 Yên định 1 58 2.2 2019-05-22 15:40:20
932 Mai hương 12 Yên định 1 57 1.8 2019-05-22 15:38:34
933 Mai hương 12 Yên định 1 56 2.6 2019-05-22 15:36:27
934 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 58 0.8 2019-05-22 11:58:59
935 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 57 0.8 2019-05-22 11:58:05
936 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 57 0.8 2019-05-22 11:57:13
937 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 59 1.4 2019-05-22 07:05:18
938 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 57 1.6 2019-05-22 07:03:15
939 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 58 1.8 2019-05-22 06:59:58
940 Nguyễn Thành Đạt 12A1 Mai Sơn 59 7.6 2019-05-21 22:02:35
941 pham quynh mai 12A1 Cẩm Thủy 1 58 7.6 2019-05-21 21:59:25
942 Quyết Tâm A1 Mộc Lị 59 2.8 2019-05-21 21:58:35
943 pham quynh mai 12A1 Cẩm Thủy 1 58 7.6 2019-05-21 21:50:19
944 Lâm Anh 12a2 THPT 56 6.6 2019-05-21 16:07:43
945 Lâm Anh 12a2 THPT 55 5.6 2019-05-21 08:40:14
946 Lê Hoàng Huy 12A1 Đông Sơn 1 56 1 2019-05-20 23:00:45
947 Lê minh tuấn 12a3 Cẩm Thủy1 58 4.8 2019-05-20 21:18:42
948 Phượng hoàng b11 Yên Định 2 58 3.8 2019-05-20 20:56:34
949 nth 12a11 Yên Định 1 57 1 2019-05-20 19:22:43
950 Lê Hoàng Huy 12A1 Đông Sơn 1 56 6.6 2019-05-20 00:19:22
951 Lê Hoàng Huy 12A1 Đông Sơn 1 56 6.6 2019-05-20 00:18:06
952 aaaaa b c 56 2.6 2019-05-19 23:16:47
953 . . . 57 1 2019-05-19 23:13:19
954 Triệu lệ dĩnh 12A Lam sơn 57 6.8 2019-05-19 22:38:05
955 Lường Minh Quang 12A2 Cẩm Thủy 1 57 5 2019-05-19 22:24:31
956 Triệu lệ dĩnh 12A Lam sơn 56 7.4 2019-05-19 21:40:14
957 Trương Quốc Đạt 12a2 Cẩm Thủy 1 56 6.8 2019-05-19 18:50:21
958 Trương Quốc Đạt 12a2 Cẩm Thủy 1 56 6.8 2019-05-19 18:46:29
959 Trương Quốc Đạt 12a2 Cẩm Thủy 1 56 6.8 2019-05-19 18:43:26
960 Đỗ Đình Khải 12a2 Cẩm Thủy 1 56 6.2 2019-05-19 15:58:04
961 Đỗ Đình Khải 12a2 Cẩm Thủy 1 56 5.8 2019-05-19 15:48:30
962 sun 10B TC1 50 5.2 2019-05-18 22:54:10
963 Tô Thanh Nhàn 12A2 Thpt Cẩm Thuỷ 1 56 4.6 2019-05-18 20:31:06
964 Doãn Đình Tâm 12A1 Đông Sơn 1 56 8.2 2019-05-18 13:58:14
965 le tri phu 12b10 trung tam gdtx 54 1.2 2019-05-18 10:58:42
966 Trịnh Tuấn anh A2 Cẩm Thủy 1 56 7.2 2019-05-18 10:44:42
967 Mai hương 12 Yên định 1 55 2.8 2019-05-18 10:42:07
968 Lê thị Ngà 12a2 Chu Văn An 54 7.6 2019-05-18 09:51:34
969 Lê thị Ngà 12a2 Chu Văn An 54 6 2019-05-18 09:43:12
970 nth 12a11 Yên Định 1 56 1.2 2019-05-18 05:10:39
971 Lê Quỳnh Anh 12A2 Cẩm Thủy 1 56 7.6 2019-05-18 00:50:32
972 Nguyễn Thị Trang 12A1 Cẩm Thủy 1 56 7.8 2019-05-18 00:40:52
973 Phạm Chi Mai 12A1 Đông Sơn 1 56 8.6 2019-05-17 23:57:24
974 Doãn Quốc Toán 12A1 Đông Sơn 1 56 8.4 2019-05-17 23:47:06
975 Lê Tài Tuấn Anh 12A1 Đông Sơn 1 56 7.6 2019-05-17 23:46:23
976 Lê Văn Anh 12a1 Đông Sơn 1 56 7.4 2019-05-17 23:28:30
977 Lê Minh Thức 12A1 Đông Sơn 1 56 8.4 2019-05-17 23:25:44
978 Đàm Quang Trường 12A1 Đông Sơn 1 56 8.6 2019-05-17 23:24:16
979 ngân hà 12a1 cẩm thủy 1 56 8.8 2019-05-17 23:22:48
980 Lê Đình Linh 12A1 Đông Sơn 1 56 7.4 2019-05-17 23:22:40
981 Đỗ Thanh Tùng 12A1 Đông Sơn 1 56 7.8 2019-05-17 23:22:17
982 Nguyễn Thị Ngọc Quyên 12a2 Cẩm Thủy 1 56 5.2 2019-05-17 23:15:19
983 Nguyễn Thị Phương 12A1 Đông Sơn 1 56 8.8 2019-05-17 23:13:26
984 Nguyễn Xuân Thiện 12A1 Đông Sơn 1 56 8.2 2019-05-17 23:11:00
985 Thiều Quang Đạt 12A1 Đông Sơn 1 56 8.4 2019-05-17 23:09:52
986 Khánh Linh 12a1 Đông Sơn 1 56 8.6 2019-05-17 23:04:29
987 Nguyễn Ngọc Ánh 12A1 Đông Sơn 1 56 7.6 2019-05-17 23:02:21
988 Đỗ Hoàng Lan 12A1 Đông Sơn 1 56 7.8 2019-05-17 23:02:03
989 Hoàng Thảo Minh 12a2 Chu Văn An 56 2 2019-05-17 22:59:11
990 Lê Thị Trang 12A1 Đông Sơn 1 56 8.2 2019-05-17 22:55:08
991 Lê Huyền Trang 12A1 Đông Sơn 1 56 8.4 2019-05-17 22:50:48
992 Phạm Huy 12a1 Đông Sơn 1 56 8.4 2019-05-17 22:49:50
993 Lê quang nhật 12a1 Đông Sơn 1 56 8.8 2019-05-17 22:49:35
994 Hoàng Thảo Minh 12a2 Chu Văn An 56 8.6 2019-05-17 22:49:33
995 Thiều Ngọc Lâm 12a1 Đông Sơn 1 56 8.2 2019-05-17 22:49:22
996 Hoàng Thảo Minh 12a2 Chu Văn An 56 8.6 2019-05-17 22:48:40
997 Mai Anh Lê 12A1 Đông Sơn 1 56 7.6 2019-05-17 22:47:43
998 khúc thị quỳnh anh 12a1 Đông Sơn 1 56 7.8 2019-05-17 22:47:40
999 Lê Thị Vân Anh 12A1 Đông Sơn 1 56 8.8 2019-05-17 22:46:24
1000 Thiều Ngọc Lâm 12a1 Đông Sơn 1 56 8.2 2019-05-17 22:46:09
1001 khúc thị quỳnh anh 12a1 Đông Sơn 1 56 7.8 2019-05-17 22:44:39
1002 Lê Thị Thu Thủy 12A1 Đông Sơn 1 56 8.4 2019-05-17 22:43:29
1003 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 56 1.2 2019-05-17 22:43:00
1004 Lê Thu Phương 12a1 Đông Sơn 1 56 6.8 2019-05-17 22:42:37
1005 Thiều Quang Đạt 12A1 Đông Sơn 1 56 8.4 2019-05-17 22:42:06
1006 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 46 0.6 2019-05-17 22:41:37
1007 Thiều Quang Đạt 12A1 Đông Sơn 1 56 8.4 2019-05-17 22:41:35
1008 Mai Anh Lê 12A1 Đông Sơn 1 56 7.6 2019-05-17 22:41:32
1009 Thiều Công 12a1 Đông Sơn 1 56 7.2 2019-05-17 22:41:30
1010 Thiều Công 12a1 Đông Sơn 1 56 7.2 2019-05-17 22:41:09
1011 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 55 1.2 2019-05-17 22:40:11
1012 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 54 1.2 2019-05-17 22:38:39
1013 Lê Thu Phương 12a1 Đông Sơn 1 55 3.2 2019-05-17 22:37:58
1014 Lê Trà My 12A1 Đông Sơn 1 56 8.6 2019-05-17 22:33:15
1015 Dương Thị Hồng 12 Quảng Xương 4 56 7.2 2019-05-17 22:31:00
1016 Hoàng Bá Nhật P1 Nguyễn Huệ 56 7.4 2019-05-17 22:30:29
1017 vũ lê 12b4 TTGDTX 56 0.4 2019-05-17 22:21:23
1018 lu 1 Lê Văn Hưu 56 5.8 2019-05-17 22:20:12
1019 vũ lê 12b4 TTGDTX 56 0.4 2019-05-17 22:17:52
1020 Mural Đấu hạng Liên Quân Mobile 56 1.6 2019-05-17 22:15:43
10