Trang toantracnghiem.net chuyên cung cấp đề thi online miễn phí cho học sinh THPT và cung cấp tài liệu có giá trị giúp các em có thành tích tốt nhất trong kì thi THPTQG
Đăng Xuất
Chào mừng đã trở lại. Chúc bạn học tập tốt !

THỜI GIAN CHO TỚI NGÀY THI THPTQG:

Kết quả thi trên trang toantracnghiem.net
TỔNG SỐ LƯỢT THÀNH VIÊN THAM GIA DỰ THI: 2540 LƯỢT

Với việc thi tính thời gian chúng tôi sẽ thống kê và sắp xếp thứ tự các trường đăng kí !!!

Thứ hạng hiện tại của các trường:

thứ tự Trường Số lượt Điểm TB
1 Yên Định 2 0 0
2 Hoằng Hóa 4 0 0
3 Chu Văn An 0 0
4 Quảng Xương 4 0 0
5 Yên Định 1 0 0
6 Đông Sơn 1 0 0
7 Ba Đình 0 0
8 Hàm Rồng 0 0
9 Cẩm Thủy 1 0 0
10 Thạch Thành 1 0 0
11 Nghi Sơn 0 0


Danh Sách và điểm của lớp 12B1 trường THPT Yên Định 2

TT Họ Và Tên Lớp Trường Đề số Điểm Ngày, giờ
1 Hà Thị Kim Dung B1 Yên Định 2 131 7 2019-11-15 22:00:15
2 Lan Anh B1 Yên Định 2 113 8.4 2019-10-11 22:25:57
3 Lan Anh B1 Yên Định 2 113 7.4 2019-10-11 22:17:58
4 Lan Anh B1 Yên Định 2 103 7.75 2019-10-04 22:50:49
5 Lan Anh B1 Yên Định 2 103 3 2019-10-04 22:43:42
6 Lan Anh B1 Yên Định 2 101 9.2 2019-10-04 20:29:58
7 Lan Anh B1 Yên Định 2 101 7.2 2019-10-04 12:27:51
8 Lan Anh B1 Yên Định 2 105 3 2019-09-21 21:07:22
9 Hà Thị Kim Dung B1 Yên Định 2 102 5 2019-09-20 11:03:17
10 Trịnh Trọng Trung B1 Yên Định 2 96 1 2019-09-18 20:17:03
11 Lan Anh B1 Yên Định 2 98 5.2 2019-09-11 20:51:14
12 Anh Quỳnh Trịnh 12b1 Yên Định 2 86 3.2 2019-06-24 23:06:44
13 Nguyễn thị tuyết nhung 12b1 Yên Định 2 90 7.8 2019-06-23 23:09:49
14 Trung không sít B1 Yd2 88 3 2019-06-22 08:26:08
15 nguyễn huy 12B1 Quảng xương 2 86 3.2 2019-06-20 19:04:23
16 Anh Quỳnh Trịnh 12b1 Yên Định 2 81 6.2 2019-06-16 04:15:57
17 Nguyễn thị tuyết nhung 12b1 Yên Định 2 81 7.8 2019-06-15 00:05:15
18 Nguyễn Thảo Lan 12B1 Yên Định 2 81 7.2 2019-06-15 00:05:03
19 Nguyễn Thảo Lan 12B1 Yên Định 2 81 7.2 2019-06-15 00:02:11
20 Nguyễn Thảo Lan 12B1 Yên Định 2 81 7.2 2019-06-14 23:59:10
21 Trịnh Hùng Anh 12B1 Yên Định 2 81 7.6 2019-06-14 23:28:08
22 Trương Thị Hoa 12B1 Yên Định 2 81 6.4 2019-06-14 23:04:28
23 đỗ công hiếu 12b1 THPT YD2 81 8.4 2019-06-14 23:03:33
24 đỗ công hiếu 12b1 THPT YD2 81 8.4 2019-06-14 23:03:29
25 Trịnh Khánh Linh 12B1 Yên Định 2 81 8 2019-06-14 23:02:15
26 Trương Thị Hoa 12B1 Yên Định 2 81 6.4 2019-06-14 23:02:09
27 Mai Cẩm Tú 12b1 Yên Định 2 81 8.6 2019-06-14 22:59:06
28 Trịnh Hoàng Duy B1 Yên Định 2 81 8.8 2019-06-14 22:58:40
29 Trịnh Hoàng Duy B1 Yên Định 2 81 8.8 2019-06-14 22:58:30
30 Phùng Thị Huyền Trang 12b1 Yên Định 2 81 7.6 2019-06-14 22:53:55
31 Phùng Thị Huyền Trang 12b1 Yên Định 2 81 7.6 2019-06-14 22:53:39
32 Nguyễn Thanh Tâm 12b1 Yên Định 2 81 7.6 2019-06-14 22:53:17
33 NGUYỄN THỊ THANH HOÀI 12B1 Yên Định 2 81 7 2019-06-14 22:45:03
34 NGUYỄN THỊ THANH HOÀI 12B1 Yên Định 2 81 7 2019-06-14 22:42:15
35 Trần Thị Dung 12B1 THPT Yên Định 2 81 7.4 2019-06-14 22:38:10
36 Trần Thị Dung 12B1 THPT Yên Định 2 81 7.4 2019-06-14 22:37:58
37 NGUYỄN THỊ THANH HOÀI 12B1 Yên Định 2 81 7 2019-06-14 22:37:37
38 Hoàng Huy 12B1 Yên Định 2 81 8.4 2019-06-14 22:15:22
39 Nguyễn Thị Ngọc 12B1 Yên Định 2 81 7.6 2019-06-14 22:12:04
40 Nguyễn Thị Ngọc 12B1 Yên Định 2 81 7.6 2019-06-14 22:11:47
41 Toàn Trịnh 12b1 Yên Định 2 81 7.6 2019-06-14 21:42:46
42 Toàn Trịnh 12b1 Yên Định 2 81 7.6 2019-06-14 21:40:01
43 Toàn Trịnh 12b1 Yên Định 2 81 7.6 2019-06-14 21:37:16
44 Trịnh Trọng Trung B1 Yên Định 2 79 4.4 2019-06-14 15:53:34
45 Nguyễn Thảo Lan 12B1 Yên Định 2 80 6.8 2019-06-14 09:12:28
46 Nguyễn Thảo Lan 12B1 Yên Định 2 80 6.8 2019-06-14 09:09:53
47 Nguyễn Thảo Lan 12B1 Yên Định 2 80 6.8 2019-06-14 09:06:25
48 Trịnh Dương 12b1 Yên Định 2 80 8.6 2019-06-13 22:44:41
49 Nguyễn Thị Thuý 12B1 Yên Định 2 80 7.8 2019-06-13 22:37:04
50 Anh Quỳnh Trịnh 12b1 Yên Định 2 79 5.6 2019-06-13 22:30:28
51 Phùng Thị Huyền Trang 12b1 Yên Định 2 80 8.6 2019-06-13 22:26:39
52 Phùng Thị Huyền Trang 12b1 Yên Định 2 80 8.6 2019-06-13 22:26:21
53 Trịnh Hoàng Duy B1 Yên Định 2 80 8.6 2019-06-13 22:21:36
54 Trịnh Hoàng Duy B1 Yên Định 2 80 8.6 2019-06-13 22:21:26
55 Trịnh Khánh Linh 12B1 Yên Định 2 80 8 2019-06-13 22:20:26
56 Trịnh Hùng Anh 12B1 Yên Định 2 80 8 2019-06-13 22:17:04
57 Toàn Trịnh 12b1 Yên Định 2 80 8.6 2019-06-13 22:08:52
58 Thanh trà B1 Yên Định 2 80 7.8 2019-06-13 22:04:11
59 Nguyễn Thanh Tâm 12b1 Yên Định 2 80 8 2019-06-13 22:03:12
60 Trần Thị Dung 12B1 Yên Định 2 80 7.4 2019-06-13 21:59:24
61 Nguyễn Thị Hằng 12B1 Yên Định 2 80 8.6 2019-06-13 21:57:01
62 Hoàng Đình Huy 12b1 Yên Định 2 80 9 2019-06-13 21:56:58
63 Trần Thị Dung 12B1 Yên Định 2 80 7.4 2019-06-13 21:56:18
64 NGUYỄN NGUYỆT ANH 12 B1 YÊN ĐỊNH 2 80 7.4 2019-06-13 21:55:06
65 Mai Cẩm Tú 12b1 Yên Định 2 80 8 2019-06-13 21:52:14
66 Trịnh Tuấn Kiệt B1 Yên Định 2 80 8 2019-06-13 21:41:12
67 NGUYỄN THỊ THANH HOÀI 12B1 Yên Định 2 80 7.2 2019-06-13 21:37:33
68 NGUYỄN THỊ THANH HOÀI 12B1 Yên Định 2 80 7.2 2019-06-13 21:29:49
69 vũ linh 12b1 Yên Định 2 80 7.6 2019-06-13 21:21:03
70 Trịnh Hùng Anh 12B1 Yên Định 2 75 7.6 2019-06-07 23:50:42
71 Anh Quỳnh Trịnh 12b1 Yên Định 2 75 7.6 2019-06-07 23:46:15
72 vũ quang huy b1 yên định 2 75 9 2019-06-07 23:44:22
73 Nguyễn thị tuyết nhung 12b1 Yên Định 2 75 6.8 2019-06-07 23:28:04
74 Trương Thị Hoa 12B1 Yên Định 2 75 8.2 2019-06-07 22:50:51
75 Mai Cẩm Tú 12b1 Yên Định 2 75 8.2 2019-06-07 22:50:34
76 Thảo Lan B1 THPT Yên Định 2 75 8.2 2019-06-07 22:49:28
77 Nguyễn Thanh Tâm 12b1 Yên Định 2 75 8.2 2019-06-07 22:48:57
78 Phùng Thị Huyền Trang 12b1 Yên Định 2 75 7.4 2019-06-07 22:48:42
79 Phùng Thị Huyền Trang 12b1 Yên Định 2 75 7.4 2019-06-07 22:47:09
80 Mai Cẩm Tú 12b1 Yên Định 2 75 8.2 2019-06-07 22:46:51
81 Trịnh Khánh Linh 12B1 Yên Định 2 75 7.8 2019-06-07 22:43:51
82 Nguyễn Thị Thuý 12B1 Yên Định 2 75 7.8 2019-06-07 22:41:39
83 Trịnh Hữu Lực 12 B1 Yên Định 2 75 9 2019-06-07 22:38:26
84 Trần Thị Dung 12B1 Yên Định 2 75 7.4 2019-06-07 22:37:09
85 Trần Thị Dung 12B1 Yên Định 2 75 7.4 2019-06-07 22:36:41
86 Nguyễn Thị Thanh Hoài 12B1 Yên Định 2 75 7.2 2019-06-07 22:35:52
87 Hoàng Đình Huy 12b1 Yên Định 2 75 8.2 2019-06-07 22:34:42
88 Nguyễn Thị Thanh Hoài 12B1 Yên Định 2 75 7.2 2019-06-07 22:33:10
89 NGUYỄN NGUYỆT ANH 12 B1 YÊN ĐỊNH 2 75 7.2 2019-06-07 22:28:45
90 Nguyễn Thị Hằng 12B1 Yên Định 2 75 7.8 2019-06-07 22:28:05
91 thiều hồng 12b1 yên định 2 75 7 2019-06-07 22:27:39
92 Nguyễn Thanh Tâm 12b1 Yên Định 2 75 8.2 2019-06-07 22:25:31
93 Đỗ Công Hiếu 12B1 Yên Định 2 75 9.6 2019-06-07 22:12:36
94 Thiều Thị Ngọc 12b1 Yên Định 2 75 6.2 2019-06-07 22:05:11
95 Ngọc Dương 12B1 Yên Định 2 66 5.2 2019-06-02 09:28:43
96 ĐàmTùng 12b1 Yên Định 2 66 6.4 2019-05-31 23:21:27
97 Trịnh Hùng Anh 12B1 Yên Định 2 66 7.8 2019-05-31 23:14:41
98 Nguyễn Thị Hằng 12B1 Yên Định 2 66 7.8 2019-05-31 23:05:57
99 Nguyễn Thị Hằng 12B1 Yên Định 2 66 7.8 2019-05-31 23:04:16
100 Nguyễn Thảo Lan 12B1 Yên Định 2 66 8 2019-05-31 22:48:41
101 Nguyễn Thanh Tâm 12b1 Yên Định 2 66 7.6 2019-05-31 22:44:43
102 Trịnh Khánh Linh 12B1 Yên Định 2 66 8 2019-05-31 22:40:50
103 Trương Thị Hoa 12B1 Yên Định 2 66 7.8 2019-05-31 22:40:46
104 Hà Hương B1 Yên Định 2 66 7.2 2019-05-31 22:40:16
105 Lan Anh B1 Yên Định 2 66 8 2019-05-31 22:37:53
106 Trịnh Hoàng Duy B1 Yên Định 2 66 8 2019-05-31 22:37:51
107 phùng thị huyền trang b1 yd2 66 8.4 2019-05-31 22:37:09
108 Hoàng Đình Huy 12b1 Yên Định 2 66 8.6 2019-05-31 22:35:47
109 Toàn Trịnh 12b1 Yên Định 2 66 7.2 2019-05-31 22:31:53
110 Nguyễn Thị Thuý 12B1 Yên Định 2 66 7.4 2019-05-31 22:31:21
111 Mai cẩm tú B1 Yên định 2 66 8.2 2019-05-31 22:31:00
112 NGUYỄN NGUYỆT ANH 12 B1 YÊN ĐỊNH 2 66 6.6 2019-05-31 22:26:13
113 Trần Thị Dung 12B1 Yên Định 2 66 7.8 2019-05-31 22:20:38
114 Thiều Thị Ngọc 12b1 Yên Định 2 66 7 2019-05-31 22:18:41
115 Thiều Thị Ngọc 12b1 Yên Định 2 66 7 2019-05-31 22:18:18
116 Tuấn Kiệt b1 Yên Định 2 64 7.2 2019-05-29 22:28:01
117 Anh Quỳnh Trịnh 12b1 Yên Định 2 61 5.2 2019-05-27 22:41:00
118 Anh Quỳnh Trịnh 12b1 Yên Định 2 60 5 2019-05-27 21:46:02
119 Nguyễn Thanh Tâm 12b1 Yên Định 2 62 8.2 2019-05-25 00:33:44
120 Thu Hồng 12B1 Yên Định 2 62 7 2019-05-25 00:09:06
121 Trương Thị Hoa 12B1 Yên Định 2 62 8 2019-05-24 23:38:55
122 Nguyễn thị tuyết nhung 12b1 Yên Định 2 62 6.6 2019-05-24 22:57:17
123 Trịnh Dương 12b1 Yên Định 2 62 8.4 2019-05-24 22:50:45
124 Nguyễn trang 12b1 Yên Định 2 62 7.4 2019-05-24 22:45:14
125 Trịnh Khánh Linh 12B1 Yên Định 2 62 7.2 2019-05-24 22:44:50
126 Nguyễn Thị Ngọc 12B1 Yên Định 2 62 6.8 2019-05-24 22:42:50
127 Nguyễn Thị Ngọc 12B1 Yên Định 2 62 6.8 2019-05-24 22:42:42
128 Nguyễn trang 12b1 Yên Định 2 15 1.8 2019-05-24 22:42:24
129 Mai cẩm tú B1 Yên Định 2 62 6.4 2019-05-24 22:42:23
130 lê đình tứ 12b1 Yên Định 2 62 7.8 2019-05-24 22:38:18
131 Vũ Ngọc Quang Huy 12B1 Yên Định 2 62 9 2019-05-24 22:37:47
132 Vũ Ngọc Quang Huy 12B1 Yên Định 2 62 9 2019-05-24 22:37:40
133 Nguyễn Thị Hằng 12B1 Yên Định 2 62 8.2 2019-05-24 22:37:39
134 Lê Thanh Tùng 12B1 Yên Định 2 62 8 2019-05-24 22:36:31
135 Nguyễn Thị Hằng 12B1 Yên Định 2 62 8.2 2019-05-24 22:36:07
136 Thiều Thị Hồng 12b1 Yên Định 2 62 6.2 2019-05-24 22:35:57
137 Nguyễn trang 12b1 Yên Định 2 62 6 2019-05-24 22:35:54
138 Trịnh Hoàng Duy B1 Yên Định 2 62 8.4 2019-05-24 22:35:53
139 NGUYỄN NGUYỆT ANH 12 B1 YÊN ĐỊNH 2 62 7.4 2019-05-24 22:34:25
140 lê đình tứ 12b1 Yên Định 2 62 6.6 2019-05-24 22:34:15
141 Hà Hương B1 Yên Định 2 62 8.2 2019-05-24 22:33:14
142 Trịnh Tuấn Kiệt B1 Yên Định 2 62 6.6 2019-05-24 22:32:58
143 Trịnh Hùng Anh 12B1 Yên Định 2 62 7.8 2019-05-24 22:31:06
144 NGUYỄN THỊ THANH HOÀI 12B1 Yên Định 2 62 7.8 2019-05-24 22:30:59
145 Trần Thị Dung 12B1 Yên Định 2 62 7.4 2019-05-24 22:30:19
146 Thiều Thị Hồng 12b1 Yên Định 2 62 5.8 2019-05-24 22:30:11
147 NGUYỄN THỊ THANH HOÀI 12B1 Yên Định 2 62 7.8 2019-05-24 22:29:41
148 Lan Anh B1 Yên Định 2 62 7.8 2019-05-24 22:28:37
149 Nguyễn Thị Thuý 12B1 Yên Định 2 62 6.4 2019-05-24 22:26:59
150 NGUYỄN THỊ THANH HOÀI 12B1 Yên Định 2 62 7.8 2019-05-24 22:26:19
151 Phùng Thị Huyền Trang 12b1 Yên Định 2 62 8 2019-05-24 22:25:25
152 Phùng Thị Huyền Trang 12b1 Yên Định 2 62 8 2019-05-24 22:25:11
153 Thanh trà B1 Yên Định 2 62 7.2 2019-05-24 22:23:56
154 PHương Nhung B1 yd2 62 7.2 2019-05-24 22:22:09
155 trần minh bảo 12b1 yên định 2 62 2.8 2019-05-24 22:21:50
156 PHương Nhung B1 yd2 62 7.2 2019-05-24 22:21:48
157 Nguyễn Thảo Lan 12B1 Yên Định 2 62 7.6 2019-05-24 22:21:20
158 Toàn Trịnh 12b1 Yên Định 2 62 7.6 2019-05-24 22:19:55
159 Hoàng Đình Huy 12b1 Yên Định 2 62 8.2 2019-05-24 22:15:58
160 Mai Thanh Thúy 12B1 Yên Định 2 62 7 2019-05-24 22:14:03
161 Mai Thanh Thúy 12B1 Yên Định 2 62 7 2019-05-24 22:13:35
162 Lưu Thị Thảo Vân 12B1 Yên Định 2 62 7.2 2019-05-24 22:11:10
163 Ngọc Dương 12B1 Yên Định 2 62 7.2 2019-05-24 22:09:37
164 Ngọc Dương 12B1 Yên Định 2 62 7.4 2019-05-24 22:07:52
165 Ngọc Dương 12B1 Yên Định 2 62 7.4 2019-05-24 22:07:35
166 Nguyễn Đức Quý B1 Yên Định 2 62 7.6 2019-05-24 22:03:40
167 vũ linh 12b1 Yên Định 2 62 7.6 2019-05-24 22:01:17
168 vũ linh 12b1 Yên Định 2 62 7.6 2019-05-24 22:00:36
169 Nguyễn Thị Ngọc 12B1 Yên Định 2 61 7.2 2019-05-23 23:59:45
170 Nguyễn Thị Ngọc 12B1 Yên Định 2 61 7.2 2019-05-23 23:59:09
171 Lan Anh B1 Yên Định 2 58 2.2 2019-05-23 01:04:20
172 Nguyễn Thanh Tâm 12b1 Yên Định 2 59 7.6 2019-05-22 00:08:31
173 Trịnh Tuấn Kiệt B1 Yên Định 2 58 8.4 2019-05-21 22:29:27
174 Mai Thị Cẩm Tú 12b1 Yên Định 2 56 8.8 2019-05-17 23:26:22
175 Nguyễn thị trang 12b1 Yên Định 2 56 8 2019-05-17 23:17:58
176 Nguyễn Thanh Tâm 12b1 Yên Định 2 56 8.2 2019-05-17 22:56:28
177 Nguyễn Thanh Tâm 12b1 Yên Định 2 56 8.2 2019-05-17 22:51:20
178 Nguyễn Thị Hằng 12B1 Yên Định 2 56 7.8 2019-05-17 22:50:49
179 Trịnh Hùng Anh 12B1 Yên Định 2 56 7.8 2019-05-17 22:46:18
180 Lê Nguyễn Phương Nhung B1 Yên Định 2 56 7.8 2019-05-17 22:46:07
181 ĐàmTùng 12b1 Yên Định 2 56 8 2019-05-17 22:45:40
182 Trịnh Hùng Anh 12B1 THPT Yên Định 2 56 7.8 2019-05-17 22:42:30
183 Trịnh Hùng Anh 12B1 THPT Yên Định 2 56 7.8 2019-05-17 22:41:57
184 Trịnh Gia Hiếu B1 Yên Định 2 56 7.2 2019-05-17 22:41:33
185 Nguyễn Thảo Lan 12B1 Yên Định 2 56 9 2019-05-17 22:40:39
186 thiều thị hồng 12b1 Yên Định 2 56 8.4 2019-05-17 22:40:34
187 Trịnh Khánh Linh 12B1 Yên Định 2 56 8.8 2019-05-17 22:39:48
188 lê đình tứ 12b1 Yên Định 2 56 8.6 2019-05-17 22:39:43
189 nguyen van thang 12b1 Yên Định 2 56 7.4 2019-05-17 22:39:33
190 Nguyễn Thanh Tâm 12b1 Yên Định 2 56 8.2 2019-05-17 22:39:18
191 Phùng Thị Huyền Trang 12b1 Yên Định 2 56 9 2019-05-17 22:38:38
192 Đỗ Công Hiếu 12B1 Yên Định 2 56 8 2019-05-17 22:38:33
193 Phùng Thị Huyền Trang 12b1 Yên Định 2 56 9 2019-05-17 22:38:14
194 Lê Nguyễn Phương Nhung B1 Yên Định 2 56 7.8 2019-05-17 22:37:51
195 NGUYỄN NGUYỆT ANH 12 B1 YÊN ĐỊNH 2 56 8.2 2019-05-17 22:37:12
196 Nguyễn Thu Hằng 12B1 Yên Định 2 56 7.6 2019-05-17 22:36:42
197 Trương Thị Hoa 12B1 Yên Định 2 56 8 2019-05-17 22:34:52
198 Hoàng Đình Huy 12b1 Yên Định 2 56 9 2019-05-17 22:32:45
199 Trịnh Hoàng Duy B1 Yên Định 2 56 9 2019-05-17 22:32:14
200 Trịnh Hoàng Duy B1 Yên Định 2 56 9 2019-05-17 22:31:55
201 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 12b1 Yên Định 2 56 8.2 2019-05-17 22:31:18
202 Toàn Trịnh 12b1 Yên Định 2 56 8.4 2019-05-17 22:30:35
203 Lan Anh B1 Yên Định 2 56 7.6 2019-05-17 22:29:40
204 Nguyễn Thu Hằng 12B1 Yên Định 2 54 2.6 2019-05-17 22:29:36
205 Trần Thị Dung 12B1 Yên Định 2 56 7.2 2019-05-17 22:27:54
206 Lưu Thị Thảo Vân 12B1 Yên Định 2 56 7.4 2019-05-17 22:27:11
207 Trần Thị Dung 12B1 Yên Định 2 56 7.2 2019-05-17 22:27:10
208 Thiều Thị Ngọc 12b1 Yên Định 2 56 7.4 2019-05-17 22:25:37
209 Thiều Thị Ngọc 12b1 Yên Định 2 56 7.4 2019-05-17 22:25:11
210 Hà Hương B1 Yên Định 2 56 8 2019-05-17 22:24:47
211 Nguyễn Thị Thuý 12B1 Yên Định 2 56 8.2 2019-05-17 22:24:46
212 Nguyễn Đức Quý B1 Yên Định 2 56 6.8 2019-05-17 22:21:57
213 Thanh trà B1 Yên Định 2 56 7.6 2019-05-17 22:21:32
214 Trịnh Tuấn Kiệt B1 Yên Định 2 56 8.2 2019-05-17 22:21:10
215 Nguyễn Đức Quý B1 Yên Định 2 55 0.6 2019-05-17 22:11:54
216 Nguyễn Đức Quý B1 Yên Định 2 54 1 2019-05-17 22:11:15
217 Nguyễn Thị Hằng 12B1 Yên Định 2 52 1 2019-05-17 21:10:56
218 Nguyễn Thị Hằng 12B1 Yên Định 2 52 1.2 2019-05-17 21:06:32
219 NGUYỄN THỊ THANH HOÀI 12B1 Yên Định 2 55 8.4 2019-05-16 23:19:59
220 NGUYỄN THỊ THANH HOÀI 12B1 Yên Định 2 55 8.4 2019-05-16 23:19:33
221 Trịnh Hữu Lực 12 B1 Yên Định 2 55 9.2 2019-05-16 23:12:10
222 Trịnh Hữu Lực 12 B1 Yên Định 2 55 9.2 2019-05-16 23:11:14
223 Trịnh Hùng Anh 12B1 THPT Yên Định 2 55 7.6 2019-05-16 23:09:19
224 Trịnh Trọng Trung B1 Yên Định 2 55 1.8 2019-05-16 23:05:02
225 Mai Thúy 12B1 Yên Định 2 55 7.6 2019-05-16 22:51:32
226 Mai Thúy 12B1 Yên Định 2 55 7.2 2019-05-16 22:44:10
227 ĐàmTùng 12b1 Yên Định 2 55 7.8 2019-05-16 22:41:13
228 ĐàmTùng 12b1 Yên Định 2 55 7.8 2019-05-16 22:33:03
229 nguyen van thang 12b1 Yên Định 2 55 7.8 2019-05-16 22:32:00
230 Nguyễn Thu Hằng 12B1 Yên Định 2 55 6.6 2019-05-16 22:31:00
231 ĐàmTùng 12b1 Yên Định 2 55 7.8 2019-05-16 22:30:30
232 nguyen van thang 12b1 Yên Định 2 54 2.6 2019-05-16 22:28:45
233 Mai cẩm tú B1 Yên định 2 55 9.2 2019-05-16 22:22:27
234 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 12b1 Yên Định 2 55 8.8 2019-05-16 22:15:54
235 Lê Nguyễn Phương Nhung 12B1 THPT Yên Định 2 55 8.2 2019-05-16 22:12:19
236 Nguyễn Thanh Tâm 12b1 Yên Định 2 55 6.4 2019-05-16 22:12:17
237 NGUYỄN NGUYỆT ANH 12 B1 YÊN ĐỊNH 2 55 6.8 2019-05-16 22:12:03
238 lê đình tứ 12b1 Yên Định 2 55 8 2019-05-16 22:11:29
239 Lê Thanh Tùng 12B1 Yên Định 2 55 7.4 2019-05-16 22:07:38
240 Trịnh Gia Hiếu B1 Yên Định 2 55 6.8 2019-05-16 22:06:29
241 Trịnh Khánh Linh 12B1 Yên Định 2 55 8.8 2019-05-16 22:05:06
242 Thảo Lan B1 THPT Yên Định 2 55 8.2 2019-05-16 22:02:02
243 Hoàng Đình Huy 12b1 Yên Định 2 55 8.4 2019-05-16 22:02:01
244 vũ linh 12b1 Yên Định 2 55 8 2019-05-16 22:01:56
245 Trương Thị Hoa 12B1 Yên Định 2 55 7.8 2019-05-16 22:01:39
246 Phùng Thị Huyền Trang 12b1 Yên Định 2 55 8 2019-05-16 22:00:53
247 Phùng Thị Huyền Trang 12b1 Yên Định 2 55 8 2019-05-16 22:00:30
248 vũ linh 12b1 Yên Định 2 55 8 2019-05-16 22:00:15
249 Thiều Thị Ngọc 12b1 Yên Định 2 55 7.6 2019-05-16 21:59:43
250 Toàn Trịnh 12b1 Yên Định 2 55 7.6 2019-05-16 21:58:29
251 Nguyễn trang 12b1 Yên Định 2 55 5.8 2019-05-16 21:58:04
252 Trần Thị Dung 12B1 Yên Định 2 55 7.2 2019-05-16 21:56:03
253 Hoàng Đình Huy 12b1 Yên Định 2 55 9 2019-05-16 21:55:27
254 Thanh trà B1 Yên Định 2 55 8.2 2019-05-16 21:55:17
255 Lan Anh B1 Yên Định 2 55 7.6 2019-05-16 21:53:11
256 Hà Hương B1 Yên Định 2 55 7.8 2019-05-16 21:52:36
257 Lưu Thị Thảo Vân 12B1 Yên Định 2 55 7.2 2019-05-16 21:52:17
258 Trịnh Hoàng Duy B1 Yên Định 2 55 8.4 2019-05-16 21:49:16
259 Nguyễn Đức Quý B1 Yên Định 2 55 7.8 2019-05-16 21:48:14
260 Trương Thị Hoa 12B1 Yên Định 2 54 8.4 2019-05-16 00:34:49
261 Anh Quỳnh Trịnh 12b1 Yên Định 2 51 7.6 2019-05-16 00:03:09
262 Nguyễn Thanh Tâm 12b1 Yên Định 2 54 8.2 2019-05-15 23:23:15
263 NGUYỄN THỊ THANH HOÀI 12B1 Yên Định 2 54 8.2 2019-05-15 22:03:58
264 Trịnh Trọng Trung B1 Yên Định 2 51 0.8 2019-05-15 16:48:30
265 Trịnh Trọng Trung B1 Yên Định 2 51 0.8 2019-05-15 16:48:26
266 Trịnh Trọng Trung B1 Yên Định 2 51 0.8 2019-05-15 16:48:08
267 Trịnh Trọng Trung B1 Yên Định 2 46 2.6 2019-05-15 16:45:48
268 Trịnh Trọng Trung B1 Yên Định 2 46 2.6 2019-05-15 16:45:36
269 Trịnh Trọng Trung B1 Yên Định 2 46 2 2019-05-15 16:43:02
270 Nguyễn Thanh Tâm 12b1 Yên Định 2 51 8.6 2019-05-14 23:47:02
271 NGUYỄN THỊ THANH HOÀI 12B1 Yên Định 2 49 8.4 2019-05-12 23:55:27
272 Trịnh Trọng Trung B1 Yên Định 2 49 0.2 2019-05-12 22:55:16
273 Nguyễn Thanh Tâm 12b1 Yên Định 2 47 7.8 2019-05-11 23:16:57
274 NGUYỄN NGUYỆT ANH 12 B1 YÊN ĐỊNH 2 47 8.6 2019-05-10 23:13:54
275 Trần Thị Dung 12B1 Yên Định 2 47 8.4 2019-05-10 23:11:04
276 Trần Thị Dung 12B1 Yên Định 2 47 8.4 2019-05-10 23:03:20
277 Thảo Lan B1 Yên Định 2 47 9.2 2019-05-10 23:00:46
278 nguyen van thang 12b1 Yên Định 2 47 7.6 2019-05-10 22:59:57
279 Mai Thị Cẩm Tú 12b1 Yên Định 2 47 8.8 2019-05-10 22:57:23
280 Trịnh Hoàng Duy B1 Yên Định 2 47 9.2 2019-05-10 22:56:29
281 Trịnh Hoàng Duy B1 Yên Định 2 47 9.2 2019-05-10 22:54:34
282 Trần Thị Dung 12B1 Yên Định 2 47 8.4 2019-05-10 22:53:28
283 Nguyễn Thu Hằng 12B1 Yên Định 2 47 6.8 2019-05-10 22:52:28
284 Mai Thúy 12B1 Yên Định 2 47 7.2 2019-05-10 22:52:13
285 Hoàng Huy 12B1 Yên Định 2 47 8.6 2019-05-10 22:52:04
286 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 12b1 Yên Định 2 47 9.2 2019-05-10 22:51:37
287 Trần Thị Dung 12B1 Yên Định 2 47 8.4 2019-05-10 22:51:03
288 Phương Nhung B1 Yên Định 2 47 8.2 2019-05-10 22:47:52
289 Nguyễn Thị Thu Hồng 12B1 Yên Định 2 47 8.6 2019-05-10 22:46:24
290 Phương Nhung B1 Yên Định 2 47 8.2 2019-05-10 22:45:18
291 Trịnh Dương 12b1 Yên Định 2 47 8.2 2019-05-10 22:43:02
292 Hà Hương B1 Yên Định 2 47 8.2 2019-05-10 22:41:59
293 Trịnh Khánh Linh 12B1 Yên Định 2 47 8.4 2019-05-10 22:39:43
294 thiều thị hồng 12b1 Yên Định 2 47 7.8 2019-05-10 22:39:24
295 Trương Thị Hoa 12B1 Yên Định 2 47 8.6 2019-05-10 22:37:27
296 ĐàmTùng 12b1 Yên Định 2 47 8.2 2019-05-10 22:37:11
297 Nguyễn Thị Ngọc 12B1 Yên Định 2 47 8.8 2019-05-10 22:36:48
298 Toàn Trịnh 12b1 Yên Định 2 47 9 2019-05-10 22:36:26
299 vũ linh 12b1 Yên Định 2 47 8.4 2019-05-10 22:36:16
300 Trịnh Hùng Anh 12B1 Yên Định 2 47 8.4 2019-05-10 22:35:35
301 vũ linh 12b1 Yên Định 2 47 8.4 2019-05-10 22:35:05
302 Lưu Thị Thảo Vân 12B1 Yên Định 2 47 7.6 2019-05-10 22:34:07
303 NGUYỄN THỊ THANH HOÀI 12B1 Yên Định 2 47 8.4 2019-05-10 22:33:29
304 Toàn Trịnh 12b1 Yên Định 2 46 2.8 2019-05-10 22:32:40
305 Đỗ Công Hiếu 12B1 Yên Định 2 47 9 2019-05-10 22:32:31
306 Nguyễn Ngọc Dương 12b1 Yên Định 2 47 7 2019-05-10 22:32:27
307 Nguyễn trang 12b1 Yên Định 2 47 8.4 2019-05-10 22:32:04
308 Phùng Thị Huyền Trang 12b1 Yên Định 2 47 8.6 2019-05-10 22:31:00
309 Lan Anh B1 Yên Định 2 47 8.2 2019-05-10 22:30:50
310 Nguyễn trang 12b1 Yên Định 2 47 8.4 2019-05-10 22:30:19
311 Trịnh Gia Hiếu B1 Yên Định 2 47 7.4 2019-05-10 22:30:16
312 Phùng Thị Huyền Trang 12b1 Yên Định 2 47 8.6 2019-05-10 22:26:37
313 TMQ 12B1 Yên Định 2 47 2.2 2019-05-10 22:20:34
314 Nguyễn Thị Hằng 12B1 Yên Định 2 47 8 2019-05-10 22:20:30
315 Nguyễn Đức Quý B1 Yên Định 2 47 8.6 2019-05-10 22:20:03
316 Trịnh Tuấn Kiệt B1 Yên Định 2 46 0.6 2019-05-10 20:44:25
317 Đàm Quang Tùng 12b1 Yên định 2 33 2.4 2019-05-09 22:30:11
318 Mai Cẩm Tú 12b1 Yên Định 2 46 7.8 2019-05-09 22:08:40
319 Nguyễn thị tuyết nhung 12b1 Yên Định 2 45 8 2019-05-08 22:52:57
320 Nguyễn Đức Quý B1 Yên Định 2 37 0.6 2019-05-07 23:35:49
321 Mai Thanh Thúy 12B1 Yên Định 2 44 5.8 2019-05-07 23:27:44
322 NguyenThanhTam 12b1 Yên Định 2 44 7.6 2019-05-07 23:26:31
323 Trịnh Khánh Linh 12B1 Yên Định 2 44 8.2 2019-05-07 23:26:28
324 Nguyễn Thị Hằng 12B1 Yên Định 2 44 7.2 2019-05-07 23:25:51
325 Phùng Thị Huyền Trang 12b1 Yên Định 2 44 6.8 2019-05-07 23:20:01
326 Nguyễn trang 12b1 Yên Định 2 44 8.2 2019-05-07 23:17:06
327 Nguyễn Nguyệt Anh 12b1 Yên Định 2 44 7.6 2019-05-07 23:06:27
328 Anh Quỳnh Trịnh 12b1 Yên Định 2 44 7.4 2019-05-07 23:03:07
329 Thiều Thị Hồng 12b1 Yên Định 2 44 6.6 2019-05-07 23:03:05
330 Nguyễn Thị Thu Hồng 12B1 Yên Định 2 44 8 2019-05-07 23:02:31
331 Nguyễn thị tuyết nhung 12b1 Yên Định 2 44 7.4 2019-05-07 23:02:15
332 Nguyễn Đức Quý B1 Yên Định 2 30 0.4 2019-05-07 23:01:53
333 lê đình tứ 12b1 Yên Định 2 44 7.2 2019-05-07 22:58:31
334 Trịnh Hùng Anh 12B1 Yên Định 2 44 7.4 2019-05-07 22:57:34
335 Lan Anh B1 Yên Định 2 44 7.6 2019-05-07 22:56:22
336 Nguyễn Thu Hằng 12B1 Yên Định 2 44 6.2 2019-05-07 22:54:49
337 Trần Thị Dung 12B1 Yên Định 2 44 7.2 2019-05-07 22:52:17
338 Mai Cẩm Tú 12b1 Yên Định 2 44 7.2 2019-05-07 22:49:32
339 Hà Hương B1 Yên Định 2 44 7.6 2019-05-07 22:48:12
340 Nguyễn thị thanh trà 12b1 Yên Định 2 44 8.4 2019-05-07 22:45:35
341 Trịnh Hoàng Duy B1 Yên Định 2 44 7.8 2019-05-07 22:43:59
342 Trịnh Hoàng Duy B1 Yên Định 2 44 7.8 2019-05-07 22:43:45
343 Toàn Trịnh 12b1 Yên Định 2 44 8.2 2019-05-07 22:40:04
344 vũ linh 12b1 Yên Định 2 44 7.2 2019-05-07 22:32:47
345 vũ linh 12b1 Yên Định 2 44 7.2 2019-05-07 22:30:44
346 Nguyễn Đức Quý B1 Yên Định 2 34 0.6 2019-05-07 21:45:19


Danh Sách và điểm của lớp 12B2 trường THPT Yên Định 2

TT Họ Và Tên Lớp Trường Đề số Điểm Ngày, giờ
1 Nguyễn linh B2 Yên định 89 5 2019-06-24 10:20:22
2 Nguyễn linh B2 Yên định 89 4.8 2019-06-24 10:14:39
3 •Đội trưởng: ๖ۣۜMєℓισ∂αѕ 12B2 Yên Định 2 90 1.2 2019-06-24 01:14:34
4 •Đội trưởng: ๖ۣۜMєℓισ∂αѕ 12B2 Yên Định 2 90 1 2019-06-24 01:14:05
5 kimchi 12b2 Yên Định 2 90 5 2019-06-23 22:04:55
6 anh 12b2 thpt yên định 2 90 2.8 2019-06-23 19:53:34
7 Nguyễn linh B2 Yên định 87 3.2 2019-06-23 09:45:55
8 Trịnh Xuân Tùng B2 Yên Định 2 89 4.2 2019-06-23 06:38:09
9 anh 12b2 thpt yên định 2 89 5.2 2019-06-23 00:30:45
10 anh 12b2 thpt yên định 2 89 5.2 2019-06-23 00:20:11
11 anh 12b2 thpt yên định 2 89 5.2 2019-06-23 00:07:01
12 kimchi 12b2 Yên Định 2 89 1.8 2019-06-22 21:07:25
13 anh 12b2 thpt yên định 2 88 3.4 2019-06-22 00:15:49
14 anh 12b2 thpt yên định 2 88 3.4 2019-06-22 00:04:34
15 anh 12b2 thpt yên định 2 88 3.4 2019-06-21 23:52:56
16 Cáp Đức Tuấn 12b2 Thpt yên định 2 87 2 2019-06-21 23:46:32
17 Cáp Đức Tuấn 12b2 Thpt yên định 2 87 2.8 2019-06-21 23:45:05
18 Cáp Đức Tuấn 12b2 Thpt yên định 2 88 2.6 2019-06-21 23:29:44
19 Cáp Đức Tuấn 12b2 Thpt yên định 2 88 3 2019-06-21 23:18:22
20 Cáp Đức Tuấn 12b2 Thpt yên định 2 88 2.6 2019-06-21 23:16:13
21 Chính B2 Yên Định 2 88 1.4 2019-06-21 20:54:38
22 anh 12b2 thpt yên định 2 87 5.4 2019-06-20 23:39:14
23 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 87 1.2 2019-06-20 21:47:45
24 Nguyễn Thị Linh 12b2 Yên Định 2 85 7.4 2019-06-20 11:43:50
25 Nguyễn Thị Linh 12b2 Yên Định 2 85 7.4 2019-06-20 11:27:11
26 Thu Huyền B2 Yên Định 2 86 5.2 2019-06-19 23:57:03
27 Nguyễn Thanh Phong 12B2 Yên Định 2 86 4.8 2019-06-19 22:36:55
28 Nguyễn Thị Linh 12b2 Yên Định 2 86 6.4 2019-06-19 22:36:47
29 Trịnh Thị Linh B2 Yên Định 2 86 6 2019-06-19 22:32:42
30 Lê Thị Thùy Dương B2 Yên Định 2 86 7.8 2019-06-19 22:30:16
31 Trịnh Thu Trang 12b2 Yên Định 2 85 7.2 2019-06-19 21:23:18
32 Dương mai B2 Yên định2 86 5 2019-06-19 21:19:37
33 Chính B2 Yên Định 2 86 6.8 2019-06-19 21:10:50
34 Trịnh Thu Trang 12b2 Yên Định 2 85 7.2 2019-06-19 20:50:51
35 Chính B2 Yên Định 2 85 6.2 2019-06-19 16:33:08
36 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 83 2.8 2019-06-19 16:13:23
37 Nguyễn Thanh Phong 12B2 Yên Định 2 82 6.6 2019-06-19 09:03:50
38 Nguyễn Văn Sỹ 12B2 Yên Định 2 82 1.6 2019-06-19 07:46:07
39 Nguyễn Văn Sỹ 12B2 Yên Định 2 84 1.6 2019-06-19 07:30:17
40 Gia Hân 12b2 Yên Định 2 85 5.2 2019-06-19 02:55:41
41 anh 12b2 thpt yên định 2 85 7.4 2019-06-19 00:27:32
42 anh 12b2 thpt yên định 2 85 7.4 2019-06-19 00:13:31
43 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 85 10 2019-06-18 22:28:17
44 kimchi 12b2 Yên Định 2 85 6.2 2019-06-18 22:27:06
45 Trịnh Thị Linh 12B2 Yên Định 2 85 5.2 2019-06-18 21:34:52
46 •Đội trưởng: ๖ۣۜMєℓισ∂αѕ 12B2 Yên Định 2 84 5.6 2019-06-18 00:47:34
47 •Đội trưởng: ๖ۣۜMєℓισ∂αѕ 12B2 Yên Định 2 84 5.6 2019-06-18 00:47:27
48 Nguyễn Thanh Phong 12B2 Yên Định 2 84 6.4 2019-06-17 23:01:46
49 trangquynh 12b2 Yên Định 2 84 1.2 2019-06-17 22:53:31
50 Quốc Huy B2 Yên Định 2 84 7.8 2019-06-17 22:44:00
51 trangquynh 12b2 Yên Định 2 84 1.2 2019-06-17 22:39:23
52 Trịnh Thị Linh 12B2 Yên Định 2 84 5.8 2019-06-17 22:30:51
53 Gia Hân 12b2 Yên Định 2 83 6.4 2019-06-17 20:33:50
54 Gia Hân 12b2 Yên Định 2 83 6.4 2019-06-17 20:30:58
55 lê đạt 12b2 Yên Định 2 82 8.6 2019-06-17 17:53:23
56 •Đội trưởng: ๖ۣۜMєℓισ∂αѕ 12B2 Yên Định 2 82 5.8 2019-06-17 00:16:13
57 •Đội trưởng: ๖ۣۜMєℓισ∂αѕ 12B2 Yên Định 2 82 5.8 2019-06-17 00:15:58
58 Lê Thị Thùy Dương B2 Yên Định 2 83 5.8 2019-06-16 23:46:19
59 Trịnh Thị Phương B2 Yên Định 2 83 5.2 2019-06-16 23:08:48
60 Trịnh Thị Phương B2 Yên Định 2 83 5.2 2019-06-16 22:56:30
61 Trịnh Thị Phương B2 Yên Định 2 83 5.2 2019-06-16 22:45:46
62 Trịnh Thị Linh 12B2 Yên Định 2 83 5.8 2019-06-16 22:12:47
63 Dương mai B2 Yên định2 83 4.8 2019-06-16 22:09:37
64 anh 12b2 thpt yên định 2 83 3 2019-06-16 21:46:16
65 anh 12b2 thpt yên định 2 83 3 2019-06-16 21:35:28
66 anh 12b2 thpt yên định 2 83 3 2019-06-16 21:23:08
67 kimchi 12b2 Yên Định 2 83 2.6 2019-06-16 21:17:39
68 kimchi 12b2 Yên Định 2 83 2.6 2019-06-16 21:05:49
69 kimchi 12b2 Yên Định 2 83 2.6 2019-06-16 20:51:10
70 anh 12b2 thpt yên định 2 82 6.4 2019-06-16 00:51:14
71 anh 12b2 thpt yên định 2 82 6.4 2019-06-16 00:39:41
72 anh 12b2 thpt yên định 2 82 6.4 2019-06-16 00:24:49
73 Lê Thị Thùy Dương B2 Yên Định 2 82 6.4 2019-06-15 23:41:06
74 kimchi 12b2 Yên Định 2 82 7.2 2019-06-15 22:30:18
75 Trịnh Thị Linh B2 Yên Định 2 82 6.8 2019-06-15 22:13:02
76 Dương mai B2 Yên định2 82 5.2 2019-06-15 22:11:41
77 kimchi 12b2 Yên Định 2 82 5.6 2019-06-15 22:10:45
78 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 82 2.4 2019-06-15 21:20:00
79 Nguyễn Văn Sỹ 12B2 Yên Định 2 81 2 2019-06-15 10:24:07
80 Trịnh Thị Linh B2 Yên Định 2 81 6.2 2019-06-15 10:13:13
81 Trịnh Thị Linh B2 Yên Định 2 81 6.2 2019-06-15 10:10:09
82 Trịnh Thị Linh B2 Yên Định 2 81 6.2 2019-06-15 10:03:08
83 lê đạt 12b2 Yên Định 2 81 3 2019-06-15 06:43:47
84 Trịnh Thị Phương B2 Yên Định 2 81 7 2019-06-14 22:25:25
85 Trịnh Thị Phương B2 Yên Định 2 81 7 2019-06-14 22:20:43
86 kimchi 12b2 Yên Định 2 81 6 2019-06-14 22:20:38
87 Trịnh Thị Phương B2 Yên Định 2 81 7 2019-06-14 22:16:39
88 kimchi 12b2 Yên Định 2 81 5.6 2019-06-14 22:02:24
89 Trịnh Quốc Huy B2 Yên Định 2 81 6.8 2019-06-14 21:56:37
90 lê đạt 12b2 Yên Định 2 80 2.8 2019-06-14 06:33:20
91 lê đạt 12b2 Yên Định 2 80 2.8 2019-06-14 06:28:27
92 lê đạt 12b2 Yên Định 2 80 3 2019-06-14 06:27:12
93 kimchi 12b2 Yên Định 2 80 6.8 2019-06-14 00:49:29
94 anh 12b2 thpt yên định 2 80 3.4 2019-06-13 23:12:14
95 anh 12b2 thpt yên định 2 80 3.4 2019-06-13 23:08:18
96 anh 12b2 thpt yên định 2 80 3.4 2019-06-13 23:04:29
97 Trịnh Thị Linh B2 Yên Định 2 80 4.6 2019-06-13 23:04:11
98 Trịnh Thị Linh B2 Yên Định 2 80 4.6 2019-06-13 23:00:59
99 Trịnh Thị Linh B2 Yên Định 2 80 4.6 2019-06-13 22:57:26
100 Nguyễn Linh b2 Yên Định 2 80 7.6 2019-06-13 21:43:07
101 Gia Hân 12b2 Yên Định 2 80 5.8 2019-06-13 21:23:41
102 Lê Thị Thùy Dương B2 Yên Định 2 79 6.8 2019-06-13 05:06:33
103 Trịnh Thị Phương 12b2 Yên Định 2 79 7 2019-06-12 23:51:19
104 Trịnh Thị Phương 12b2 Yên Định 2 79 6.2 2019-06-12 23:16:43
105 Trịnh Thị Linh B2 Yên Định 2 79 7.2 2019-06-12 23:05:49
106 Trịnh Thị Linh 12B2 Yên Định 2 79 1.4 2019-06-12 21:50:07
107 Thùy Dương B2 Yên Định 2 78 7 2019-06-12 00:28:09
108 Trịnh Thị Linh B2 Yên Định 2 78 7.2 2019-06-11 23:11:32
109 Gia Hân 12b2 Yên Định 2 78 6 2019-06-11 22:03:09
110 Trịnh Thị Linh B2 Yên Định 2 77 7.4 2019-06-10 23:46:10
111 Lê Thị Thùy Dương B2 Yên Định 2 77 7.2 2019-06-10 23:36:20
112 Trịnh Thị Linh 12B2 Yên Định 2 77 0.8 2019-06-10 23:35:35
113 Trịnh Thị Phương B2 Yên Định 2 77 7.8 2019-06-10 22:49:46
114 Trịnh Thu Trang 12b2 Yên Định 2 77 5.4 2019-06-10 22:33:02
115 kimchi 12b2 Yên Định 2 77 6.4 2019-06-10 22:09:50
116 kimchi 12b2 Yên Định 2 76 7.2 2019-06-09 23:56:44
117 Trịnh Thị Phương 12b2 Yên Định 2 76 5 2019-06-09 23:04:13
118 anh 12b2 thpt yên định 2 76 2.8 2019-06-09 21:36:08
119 Trịnh Thị Thanh Thảo 12b2 Yên Định 2 75 5.4 2019-06-09 03:55:06
120 Hoàng Anh Trịnh 12B2 Yên ĐỊnh 2 75 2.2 2019-06-07 23:18:05
121 Hoàng Anh Trịnh 12B2 Yên ĐỊnh 2 75 2.2 2019-06-07 23:17:17
122 Trịnh Thị Linh 12B2 Yên Định 2 75 1.6 2019-06-07 22:52:20
123 Nguyễn Văn Sỹ 12B2 Yên Định 2 75 7.2 2019-06-07 21:50:24
124 Trịnh Thu Trang 12b2 Yên Định 2 75 4.8 2019-06-07 21:41:06
125 Tuệ minh B2 Yên Định 2 75 2.6 2019-06-07 21:14:37
126 Trịnh Thị Phương B2 Yên Định 2 74 6.8 2019-06-07 00:19:44
127 Lê Thị Thùy Dương B2 Yên Định 2 74 7 2019-06-06 23:20:02
128 Trịnh Thu Trang 12b2 Yên Định 2 74 6.2 2019-06-06 22:41:53
129 Trịnh Thu Trang 12b2 Yên Định 2 74 6.2 2019-06-06 22:41:49
130 kimchi 12b2 Yên Định 2 74 5.8 2019-06-06 22:40:24
131 Trịnh Thu Trang 12b2 Yên Định 2 74 6.2 2019-06-06 22:39:36
132 Lê Thị Nhung 12B2 THPT Yên Định 2 74 5.4 2019-06-06 22:24:56
133 Lê Thị Nhung 12B2 THPT Yên Định 2 74 5.4 2019-06-06 22:24:26
134 Nguyễn Văn Sỹ 12B2 Yên Định 2 74 7.6 2019-06-06 22:11:15
135 Trịnh Thị Linh 12B2 Yên Định 2 74 1.8 2019-06-06 21:56:13
136 Trịnh Thị Phương B2 Yên Định 2 72 6.2 2019-06-06 10:04:53
137 Gia Hân 12b2 Yên Định 2 72 5 2019-06-05 23:22:38
138 Trịnh Thị Linh B2 Yên Định 2 72 7.4 2019-06-05 22:27:53
139 Trịnh Thị Linh 12B2 Yên Định 2 72 1.4 2019-06-05 22:21:21
140 Nguyễn Văn Sỹ 12B2 Yên Định 2 72 8 2019-06-05 22:09:25
141 kimchi 12b2 Yên Định 2 72 6.2 2019-06-05 21:55:10
142 Nguyễn Linh b2 Yên Định 2 72 6.6 2019-06-05 21:22:45
143 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 72 7.4 2019-06-05 21:13:59
144 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 68 0.8 2019-06-05 15:35:00
145 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 69 1.6 2019-06-05 15:30:21
146 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 70 1.4 2019-06-05 15:29:14
147 Trịnh Thị Phương B2 Yên Định 2 71 7.8 2019-06-05 00:15:35
148 Trịnh Thị Linh B2 Yên Định 2 71 8.8 2019-06-05 00:10:15
149 Nguyễn Văn Sỹ 12B2 Yên Định 2 71 9.4 2019-06-04 23:58:34
150 Trịnh Thị Linh 12B2 Yên Định 2 71 1 2019-06-04 23:56:11
151 Lê Thị Thùy Dương B2 Yên Định 2 71 8 2019-06-04 23:09:03
152 Gia Hân 12b2 Yên Định 2 71 6.2 2019-06-04 22:17:20
153 Trịnh Thu Trang 12b2 Yên Định 2 71 7.2 2019-06-04 22:06:57
154 Trịnh Thu Trang 12b2 Yên Định 2 71 7.2 2019-06-04 22:06:57
155 kimchi 12b2 Yên Định 2 71 6.4 2019-06-04 21:46:09
156 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 71 8.2 2019-06-04 21:40:36
157 Tuệ minh B2 Yên Định 2 70 4.6 2019-06-04 20:48:06
158 kimchi 12b2 Yên Định 2 70 7 2019-06-04 09:47:42
159 anh 12b2 thpt yên định 2 70 5 2019-06-04 09:30:07
160 Trịnh Thị Linh 12B2 Yên Định 2 70 2.2 2019-06-04 08:47:48
161 trangquynh 12b2 Yên Định 2 68 0.8 2019-06-04 08:46:53
162 Trịnh Thị Linh B2 Yên Định 2 69 7.4 2019-06-03 03:44:52
163 Thùy Dương B2 Yên Định 2 69 7.4 2019-06-02 23:38:58
164 kimchi 12b2 Yên Định 2 69 7.6 2019-06-02 22:59:07
165 Thu Huyền B2 Yên Định 2 69 6.4 2019-06-02 22:13:45
166 Quốc Huy B2 Yên Định 2 69 8.8 2019-06-02 21:08:39
167 anh 12b2 thpt yên định 2 69 3 2019-06-02 20:36:11
168 trangquynh 12b2 Yên Định 2 66 1.6 2019-06-02 19:55:16
169 Trịnh Thị Linh 12B2 Yên Định 2 68 5.4 2019-06-02 15:51:03
170 trangquynh 12b2 Yên Định 2 66 1.6 2019-06-02 15:16:31
171 Trịnh Quốc Huy B2 Yên Định 2 68 7.6 2019-06-02 00:31:15
172 Trịnh Thu Trang 12b2 Yên Định 2 68 6.4 2019-06-01 22:50:12
173 Trịnh Thu Trang 12b2 Yên Định 2 68 6.4 2019-06-01 22:49:23
174 kimchi 12b2 Yên Định 2 68 5.8 2019-06-01 22:46:42
175 Nguyễn Linh b2 Yên Định 2 68 7 2019-06-01 19:25:22
176 Nguyễn Linh b2 Yên Định 2 68 7 2019-06-01 18:42:37
177 Bungbu b2 Yên Định 2 68 6 2019-06-01 18:27:30
178 Nguyễn Thị Linh 12b2 Yên Định 2 64 0.2 2019-06-01 17:12:29
179 Nguyễn Thị Linh 12b2 Yên Định 2 65 0.6 2019-06-01 17:11:23
180 anh 12b2 thpt yên định 2 65 2.8 2019-05-31 23:47:43
181 anh 12b2 thpt yên định 2 66 6.8 2019-05-31 23:25:26
182 anh 12b2 thpt yên định 2 65 3 2019-05-31 23:19:23
183 Trịnh Thu Trang 12b2 Yên Định 2 66 6 2019-05-31 22:16:15
184 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 65 1.4 2019-05-31 21:44:04
185 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 63 1.2 2019-05-31 21:43:13
186 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 62 0.4 2019-05-31 21:42:21
187 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 66 2.8 2019-05-31 21:41:09
188 Tuệ minh B2 Yên Định 2 66 3.2 2019-05-31 21:32:43
189 Gia Hân 12b2 Yên Định 2 66 5.6 2019-05-31 21:26:02
190 Chính B2 Yên Định 2 66 4.6 2019-05-31 20:42:51
191 Trịnh Thị Linh 12B2 Yên Định 2 66 3.2 2019-05-31 20:40:43
192 lưu doãn dưỡng b2 Yên Định 2 61 2.4 2019-05-29 23:45:31
193 •Đội trưởng: ๖ۣۜMєℓισ∂αѕ 12B2 Yên Định 2 63 8.8 2019-05-29 22:27:16
194 •Đội trưởng: ๖ۣۜMєℓισ∂αѕ 12B2 Yên Định 2 63 8.8 2019-05-29 22:26:05
195 •Đội trưởng: ๖ۣۜMєℓισ∂αѕ 12B2 Yên Định 2 63 8.8 2019-05-29 22:25:52
196 Tuệ minh B2 Yên Định 2 64 2.6 2019-05-29 13:52:29
197 Tuệ minh B2 Yên Định 2 64 2.8 2019-05-29 13:49:37
198 Tuệ minh B2 Yên Định 2 64 3 2019-05-29 13:45:56
199 Trịnh Thị Linh 12B2 Yên Định 2 59 8.6 2019-05-29 09:58:01
200 Trịnh Thị Linh 12B2 Yên Định 2 58 5.8 2019-05-29 09:43:21
201 Han 12B2 Yên Định 2 52 6.6 2019-05-28 22:51:54
202 Trịnh Thị Linh 12B2 Yên Định 2 51 6.4 2019-05-28 18:29:13
203 trangquynh 12b2 Yên Định 2 60 0.4 2019-05-28 08:18:12
204 kimchi 12b2 Yên Định 2 64 4.4 2019-05-27 22:33:19
205 Gia Hân 12b2 Yên Định 2 64 7.8 2019-05-27 22:18:58
206 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 64 0.83333333333333 2019-05-27 20:33:46
207 Lê văn đức 12b2 Thpt yên định 2 63 2.6 2019-05-27 20:33:39
208 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 60 0.6 2019-05-27 20:30:50
209 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 61 1.6 2019-05-27 20:29:35
210 họ tên 12B2 Yên Định 2 63 2.6 2019-05-26 07:48:43
211 Gia Hân 12b2 Yên Định 2 63 6.8 2019-05-25 22:38:21
212 kimchi 12b2 Yên Định 2 63 8 2019-05-25 21:46:56
213 Tuệ minh B2 Yên Định 2 61 2.2 2019-05-25 19:50:43
214 Trương Hoài Thu B2 Yên Định 2 62 7 2019-05-24 23:47:51
215 Tuệ minh B2 Yên Định 2 62 4.6 2019-05-24 23:23:17
216 Tuệ minh B2 Yên Định 2 62 4.6 2019-05-24 23:17:10
217 Tuệ minh B2 Yên Định 2 62 3.2 2019-05-24 23:08:21
218 Hoài Thương 12b2 Yên định 2 62 7.4 2019-05-24 22:14:06
219 Trịnh Thu Trang 12b2 Yên Định 2 62 5.2 2019-05-24 22:07:47
220 kimchi 12b2 Yên Định 2 62 5.8 2019-05-24 21:57:32
221 Gia Hân 12b2 Yên Định 2 62 4.2 2019-05-24 20:52:18
222 Nguyễn Thị Linh 12b2 Yên Định 2 62 6.6 2019-05-24 20:38:59
223 Nguyễn Thị Linh 12b2 Yên Định 2 62 6.6 2019-05-24 20:38:37
224 kimchi 12b2 Yên Định 2 61 6.4 2019-05-24 00:06:50
225 Trịnh Thị Linh 12B2 Yên Định 2 49 6 2019-05-23 23:15:45
226 Gia Hân 12b2 Yên Định 2 61 4.8 2019-05-23 22:01:12
227 Nguyễn Thị Linh 12b2 Yên Định 2 61 6.2 2019-05-23 21:27:35
228 Nguyễn Thị Linh 12b2 Yên Định 2 61 6.2 2019-05-23 21:27:27
229 Nguyễn Thị Linh 12b2 Yên Định 2 61 6.2 2019-05-23 21:27:05
230 Trịnh Thị Linh B2 Yên Định 2 48 6.8 2019-05-23 08:24:10
231 kimchi 12b2 Yên Định 2 59 2.6 2019-05-23 00:02:43
232 Thùy Dương B2 Yên Định 2 60 6.2 2019-05-22 22:42:14
233 kimchi 12b2 Yên Định 2 60 4 2019-05-22 22:23:52
234 Trịnh Thu Trang 12b2 Yên Định 2 60 5.4 2019-05-22 22:21:37
235 Tuệ minh B2 Yên Định 2 60 4.6 2019-05-22 22:14:53
236 Trịnh Thu Trang 12b2 Yên Định 2 60 5.4 2019-05-22 22:12:52
237 Tuệ minh B2 Yên Định 2 60 3 2019-05-22 22:05:55
238 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 60 6.8 2019-05-22 22:01:23
239 Trịnh Thị Linh B2 Yên Định 2 47 1.2 2019-05-22 21:52:37
240 Trịnh Thị Linh B2 Yên Định 2 47 6.6 2019-05-22 21:49:18
241 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 58 3.8 2019-05-22 20:59:43
242 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 57 2 2019-05-22 20:57:30
243 trangquynh 12b2 Yên Định 2 47 1.4 2019-05-22 20:41:54
244 Trịnh Quốc Huy B2 Yên Định 2 59 8.8 2019-05-22 19:40:16
245 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 59 3.4 2019-05-21 21:18:16
246 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 59 2.2 2019-05-21 21:16:57
247 Trịnh Hoàng Anh 12B2 Yên Định 2 58 6.2 2019-05-20 23:37:46
248 Trịnh Hoàng Anh 12B2 Yên Định 2 58 6.2 2019-05-20 23:37:40
249 Trịnh Thu Trang 12b2 Yên Định 2 58 5.6 2019-05-20 22:44:50
250 Lê Thị Thùy Dương B2 Yên Định 2 58 7.2 2019-05-20 22:41:58
251 Dương mai B2 Yên định2 58 5.2 2019-05-20 22:39:51
252 trangquynh 12b2 Yên Định 2 58 6.8 2019-05-20 22:33:56
253 Tuệ minh B2 Yên Định 2 58 1.6 2019-05-20 22:15:11
254 kimchi 12b2 Yên Định 2 58 9.2 2019-05-20 21:52:46
255 Trịnh Quốc Huy B2 Yên Định 2 58 8.8 2019-05-20 21:07:55
256 Trịnh Thị Phương 12b2 Yên Định 2 57 6.2 2019-05-19 22:02:24
257 Hoàng Anh Trịnh 12B2 Yên ĐỊnh 2 57 1.2 2019-05-19 21:41:28
258 Hoàng Anh Trịnh 12B2 Yên ĐỊnh 2 57 1.2 2019-05-19 21:41:18
259 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 57 5.4 2019-05-19 21:40:31
260 Trịnh Thị Linh 12B2 Yên Định 2 57 6 2019-05-18 21:36:46
261 họ tên 12B2 Yên Định 2 57 2.2 2019-05-18 21:29:48
262 Trịnh Thị Linh 12B2 Yên Định 2 55 3 2019-05-18 20:32:28
263 Trịnh Hoàng Anh 12B2 Yên Định 2 56 7 2019-05-18 01:01:07
264 Trịnh Hoàng Anh 12B2 Yên Định 2 56 7 2019-05-18 01:00:52
265 Trương Hoài Thu B2 Yên Định 2 56 8.2 2019-05-18 00:58:40
266 Trịnh Hoàng Anh 12B2 Yên Định 2 56 6.8 2019-05-18 00:55:46
267 trangquynh 12b2 Yên Định 2 56 7.2 2019-05-17 23:58:20
268 Trịnh Thị Linh B2 Yên Định 2 56 7.6 2019-05-17 23:27:53
269 Trịnh Thu Trang 12b2 Yên Định 2 56 6.6 2019-05-17 22:26:43
270 kimchi 12b2 Yên Định 2 56 6.4 2019-05-17 22:23:44
271 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 56 7.2 2019-05-17 22:22:09
272 kimchi 12b2 Yên Định 2 56 6.4 2019-05-17 22:20:18
273 Trịnh Quốc Huy B2 Yên Định 2 56 9.2 2019-05-17 21:55:56
274 Dương mai B2 Yên định2 55 3.2 2019-05-17 21:47:24
275 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 55 6.2 2019-05-17 09:11:41
276 Trịnh Quốc Huy B2 Yên Định 2 55 7.4 2019-05-16 23:35:26
277 Bungbu b2 Yên Định 2 54 5.8 2019-05-16 20:39:41
278 Trịnh Hoàng Anh 12B2 Yên Định 2 54 7 2019-05-16 01:00:08
279 Trịnh Hoàng Anh 12B2 Yên Định 2 54 7 2019-05-16 00:59:45
280 Trịnh Thị Thanh Thảo 12b2 Yên Định 2 54 7 2019-05-15 23:37:20
281 Thùy Dương B2 Yên Định 2 54 7.6 2019-05-15 23:31:33
282 Thùy Dương B2 Yên Định 2 54 8 2019-05-15 23:27:35
283 Nguyễn Thị Linh 12b2 Yên Định 2 54 7.4 2019-05-15 22:36:48
284 Tuệ minh B2 Yên Định 2 54 4.8 2019-05-15 22:35:03
285 Nguyễn Thị Linh 12b2 Yên Định 2 54 7.4 2019-05-15 22:34:47
286 Trịnh Thu Trang 12b2 Yên Định 2 54 6.2 2019-05-15 22:26:14
287 Trịnh Thu Trang 12b2 Yên Định 2 54 6.2 2019-05-15 22:23:16
288 Trương Hoài Thu B2 Yên Định 2 54 9 2019-05-15 22:20:29
289 Trương Hoài Thu B2 Yên Định 2 54 9 2019-05-15 22:17:10
290 kimchi 12b2 Yên Định 2 54 6.4 2019-05-15 22:05:45
291 Trịnh Thị Linh B2 Yên Định 2 54 5.6 2019-05-15 21:56:02
292 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 54 6.6 2019-05-15 21:46:37
293 Nguyễn Thị Thùy Linh B2 Yên Định 2 54 3.6 2019-05-15 21:45:40
294 Quốc Huy B2 Yên Định 2 54 8 2019-05-15 21:15:39
295 trangquynh 12b2 Yên Định 2 54 6.6 2019-05-15 21:10:17
296 Trương Hoài Thu B2 Yên Định 2 52 8.4 2019-05-15 00:40:53
297 trangquynh 12b2 Yên Định 2 52 6.8 2019-05-14 23:07:42
298 Trịnh Hoàng Anh 12B2 Yên Định 2 52 1.6 2019-05-14 22:55:39
299 Trịnh Hoàng Anh 12B2 Yên Định 2 52 1.6 2019-05-14 22:55:05
300 Chính B2 Yên Định 2 52 7.2 2019-05-14 22:25:18
301 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 52 7 2019-05-14 21:58:06
302 kimchi 12b2 Yên Định 2 52 6.8 2019-05-14 21:53:38
303 Hoài Thương 12b2 Yên định 2 52 7.4 2019-05-14 21:43:57
304 Nguyễn Thanh Phong 12B2 Yên Định 2 52 5.6 2019-05-14 20:47:09
305 Chính B2 Yên Định 2 51 6 2019-05-14 20:04:46
306 Bungbu b2 Yên Định 2 51 6.6 2019-05-14 19:43:35
307 Hoài Thương 12b2 Yên định 2 51 8.2 2019-05-13 23:34:38
308 Quốc Huy B2 Yên Định 2 51 8 2019-05-13 23:04:20
309 Trịnh Thu Trang 12b2 Yên Định 2 51 5.4 2019-05-13 22:58:58
310 Nguyễn Thị Hồng Nhung B2 Yên Định 2 51 8.2 2019-05-13 22:13:59
311 kimchi 12b2 Yên Định 2 51 7.2 2019-05-13 21:51:13
312 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 51 8.4 2019-05-13 21:47:37
313 Nguyễn Thị Hồng Nhung B2 Yên Định 2 49 8.6 2019-05-13 00:42:45
314 Nguyễn Thị Hồng Nhung B2 Yên Định 2 49 8.6 2019-05-13 00:42:15
315 Thu Huyền B2 Yên Định 2 49 5.2 2019-05-13 00:07:46
316 trangquynh 12b2 Yên Định 2 49 7.8 2019-05-13 00:00:40
317 Trương Hoài Thu B2 Yên Định 2 49 9.6 2019-05-12 22:59:47
318 Tuệ minh B2 Yên Định 2 49 3.2 2019-05-12 22:39:40
319 kimchi 12b2 Yên Định 2 49 6 2019-05-12 21:52:37
320 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 49 5.6 2019-05-12 21:43:53
321 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 49 4.6 2019-05-12 21:40:14
322 Trịnh Thu Trang 12b2 Yên Định 2 49 5.6 2019-05-12 21:31:38
323 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 46 1.6 2019-05-12 05:33:53
324 Trương Hoài Thu B2 Yên Định 2 48 9.8 2019-05-11 23:38:39
325 Trịnh Thị Thanh Thảo 12b2 Yên Định 2 48 8.4 2019-05-11 22:42:44
326 Trịnh Quốc Huy B2 Yên Định 2 47 8 2019-05-10 23:06:03
327 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 47 8.2 2019-05-10 23:05:59
328 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 47 9.2 2019-05-10 23:03:21
329 Cao Việt Minh 12B2 Đông Sơn 1 47 1 2019-05-10 22:43:28
330 Cao Việt Minh 12B2 Đông Sơn 1 47 0.8 2019-05-10 22:42:29
331 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 47 6 2019-05-10 22:34:33
332 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 47 7 2019-05-10 22:34:08
333 Trịnh Thu Trang 12b2 Yên Định 2 47 6.4 2019-05-10 22:33:13
334 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 47 6 2019-05-10 22:31:42
335 kimchi 12b2 Yên Định 2 47 6 2019-05-10 22:31:17
336 Nguyễn Văn Sỹ 12B2 Yên Định 2 46 8.6 2019-05-10 22:22:09
337 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 47 1.4 2019-05-10 22:03:17
338 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 46 1.4 2019-05-10 09:20:32
339 Trịnh Thị Linh 12B2 Yên Định 2 46 4.6 2019-05-10 09:09:18
340 Trương Hoài Thu B2 Yên Định 2 46 9.2 2019-05-10 00:38:58
341 Fkun b2 Yên Định 2 46 4.2 2019-05-09 21:52:02
342 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 46 3.8 2019-05-09 21:18:41
343 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 45 1.6 2019-05-09 04:28:35
344 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 44 1 2019-05-09 04:25:20
345 Trương Hoài Thu B2 Yên Định 2 45 8.8 2019-05-09 00:31:19
346 Quốc Huy B2 Yên Định 2 45 8.2 2019-05-08 23:29:25
347 kimchi 12b2 Yên Định 2 45 5.6 2019-05-08 22:46:50
348 Trịnh Thu Trang 12b2 Yên Định 2 45 5.4 2019-05-08 22:43:03
349 Trịnh Thu Trang 12b2 Yên Định 2 45 5.4 2019-05-08 22:40:40
350 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 45 1.2 2019-05-08 22:34:20
351 tử thần b2 Yên Định 2 45 3.4 2019-05-08 21:56:08
352 Chính B2 Yên Định 2 44 6.8 2019-05-08 20:54:31
353 Chính B2 Yên Định 2 44 6.8 2019-05-08 20:51:53
354 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 44 0.8 2019-05-08 06:05:37
355 Trương Hoài Thu B2 Yên Định 2 44 8.4 2019-05-08 00:01:15
356 tử thần b2 Yên Định 2 44 4 2019-05-07 22:00:41
357 Gia Hân 12b2 Yên Định 2 39 5.4 2019-05-07 21:16:51


Danh Sách và điểm của lớp 10A3 trường THPT Yên Định 2

TT Họ Và Tên Lớp Trường Đề số Điểm Ngày, giờ
1 Admin A3 Yên Định 2 61 0.4 2020-02-28 21:56:49
2 Admin A3 Yên Định 2 55 0.4 2020-02-28 21:56:13
3 Admin A3 Yên Định 2 121 0.4 2019-10-27 20:06:53
4 Vang A3 Yên Định 2 106 8.6 2019-10-04 19:17:18
5 Lê Thị Ngọc Ánh 10A3 Yên Định 2 106 5 2019-09-27 21:55:06
6 Admin A3 Yên Định 2 110 0.4 2019-09-25 23:39:10
7 Admin A3 Yên Định 2 105 0.4 2019-09-23 08:33:45
8 Admin A3 Yên Định 2 105 0.4 2019-09-23 08:33:03
9 Admin A3 Yên Định 2 103 1.25 2019-09-20 19:56:57
10 Admin A3 Yên Định 2 101 0.8 2019-09-18 19:05:49
11 Vang A3 Yên Định 2 97 9.6 2019-09-12 16:09:32
12 Trịnh Bá Quý 10A3 Yên Định 2 97 8.6 2019-09-12 07:57:11
13 Trịnh Bá Quý 10A3 Yên Định 2 97 8.6 2019-09-12 07:51:11
14 Admin A3 Yên Định 2 97 0.4 2019-09-10 13:22:29
15 Admin A3 Yên Định 2 13 0.8 2019-08-20 15:11:18
16 Admin A3 Yên Định 2 12 0.2 2019-08-20 15:00:12
17 Admin A3 Yên Định 2 90 0.4 2019-08-16 22:30:39
18 Bùi Đức Quân A3 Yên Định 2 88 0.4 2019-08-16 16:17:14
19 Bùi Đức Quân A3 Yên Định 2 88 0.4 2019-08-16 16:16:34
20 Bùi Đức Quân A3 Yên Định 2 90 0.4 2019-08-16 16:14:56
21 Admin A3 Yên Định 2 88 0.4 2019-08-16 03:09:41
22 Bùi Đức Quân A3 Yên Định 2 90 0.6 2019-08-16 01:27:03
23 Bùi Đức Quân A3 Yên Định 2 89 0.2 2019-08-16 01:15:06
24 Bùi Đức Quân A3 Yên Định 2 89 0.2 2019-08-16 01:14:40
25 Lại Văn Trường 10 A3 Yên Định 2 94 6 2019-07-26 16:01:34
26 trịnh đức anh 10a3 yên định 2 94 0.8 2019-07-26 06:53:39
27 Nguyễn Hào 10A3 Yên Định 2 94 4.4 2019-07-20 21:25:21
28 Nguyễn Hào 10A3 Yên Định 2 94 4.4 2019-07-20 21:24:51
29 Lại Văn Trường 10 A3 Yên Định 2 94 2.4 2019-07-20 13:53:34
30 Lê Thị Ngọc Ánh 10A3 Yên Định 2 94 5.4 2019-07-18 15:45:44
31 Trương Ngọc Ánh 10A3 Yên Định 2 94 5.4 2019-07-17 15:32:58
32 Trịnh Thị Phương Thùy 10A3 Yên Định 2 93 7.4 2019-07-15 14:29:38
33 Đỗ Thị Phương 10 A3 Yên Định 2 93 4.8 2019-07-11 23:10:40
34 Phạm thị thắm 10A3 Yên Định 2 93 3 2019-07-10 20:46:17
35 Phạm thị thắm 10A3 Yên Định 2 93 3.6 2019-07-10 20:44:20
36 Phạm thị thắm 10A3 Yên Định 2 91 8 2019-07-09 22:07:25
37 Nguyễn Hào 10A3 Yên Định 2 93 4.2 2019-07-09 07:51:32
38 Nguyễn Hào 10A3 Yên Định 2 93 4.2 2019-07-09 07:50:28
39 Nguyễn phượng A3 Yên định 2 93 6.6 2019-07-09 00:43:10
40 abcxyz A3 Yên Định 2 93 3.8 2019-07-09 00:33:12
41 Nguyễn phượng A3 Yên định 2 93 6.6 2019-07-09 00:31:33
42 abcxyz A3 Yên Định 2 93 3.8 2019-07-09 00:20:55
43 abcxyz A3 Yên Định 2 93 3.8 2019-07-09 00:07:30
44 Trương Ngọc Ánh 10A3 Yên Định 2 91 6 2019-07-08 22:20:08
45 Trịnh mạnh dương A3 Yên định 2 91 9.4 2019-07-08 19:21:12
46 Trịnh mạnh dương A3 Yên định 2 91 9.4 2019-07-08 19:21:00
47 Trịnh mạnh dương A3 Yên định 2 91 8.6 2019-07-08 19:14:35
48 ngọc dũng a3 yên định 2 91 7.8 2019-07-07 22:01:11
49 Lê Thị Ngọc Ánh 10A3 Yên Định 2 93 4.6 2019-07-07 12:39:10
50 Lê Thị Linh a 10A3 Yên Định 2 91 9.8 2019-07-07 12:11:18
51 Lê Thị Linh a 10A3 Yên Định 2 91 9 2019-07-07 12:08:13
52 Lê Thị Linh a 10A3 Yên Định 2 91 8 2019-07-07 11:59:32
53 H.V.A A3 Yên Định 2 91 6.8 2019-07-07 10:51:27
54 H.V.A A3 Yên Định 2 91 6.2 2019-07-07 09:55:05
55 Lưu Thị Quỳnh Anh 10A3 Yên Định 2 91 8.8 2019-07-07 09:34:31
56 Hà Em 10A3 Yên Định 2 91 8.6 2019-07-07 00:56:15
57 Lưu Thị Quỳnh Anh 10A3 Yên Định 2 91 6.4 2019-07-06 22:03:10
58 H.V.A A3 Yên Định 2 91 5.6 2019-07-06 17:24:46
59 Lưu Thị Quỳnh Anh 10A3 Yên Định 2 91 6.2 2019-07-05 23:47:32
60 Nguyễn Hào 10A3 Yên Định 2 91 7.8 2019-07-05 22:40:47
61 Nguyễn Phương Linh A3 Yên Định 2 91 6.2 2019-07-05 21:25:17
62 Nguyễn Phương Linh A3 Yên Định 2 91 4.6 2019-07-05 20:51:54
63 Trịnh Thị Phương Thùy 10A3 Yên Định 2 91 9.4 2019-07-05 17:06:59
64 Lê Thị Ngọc Ánh 10A3 Yên Định 2 92 2.2 2019-07-05 16:25:19
65 Lê Thị Ngọc Ánh 10A3 Yên Định 2 91 7.8 2019-07-05 16:22:46
66 Trịnh Đình Đức Mạnh A3 Yên Định 2 91 2.6 2019-07-05 16:21:07
67 Trịnh Đình Đức Mạnh A3 Yên Định 2 91 1.8 2019-07-05 16:16:12
68 Trịnh Đình Đức Mạnh A3 Yên Định 2 91 2.6 2019-07-05 16:13:25
69 Thiên Thần A3 Yên Định 2 91 8.4 2019-07-05 13:35:33
70 Nguyễn Hào 10A3 Yên Định 2 91 6.4 2019-07-05 13:08:33
71 Nguyễn Hào 10A3 Yên Định 2 91 6.4 2019-07-05 13:07:49
72 Trịnh Bá Quý 10A3 Yên Định 2 91 9 2019-07-05 11:40:40
73 Trịnh Bá Quý 10A3 Yên Định 2 91 7.6 2019-07-05 11:02:52
74 Nguyễn Phương Linh A3 Yên Định 2 91 4.4 2019-07-05 10:14:03
75 Thiên Thần A3 Yên Định 2 91 6.6 2019-07-04 23:42:45
76 Phạm thị thắm 10A3 Yên Định 2 91 4 2019-07-04 23:34:11
77 trịnh đức anh 10a3 yên định 2 91 2.8 2019-07-04 19:17:41
78 trịnh đức anh 10a3 yên định 2 91 2.8 2019-07-04 19:02:57
79 Lại Văn Trường 10 A3 Yên Định 2 91 6.6 2019-07-04 15:25:24
80 Lại Văn Trường 10 A3 Yên Định 2 91 4 2019-07-04 15:13:54
81 Triệu Quốc Việt 10A3 Yên Định 2 91 6.8 2019-07-04 13:12:51
82 Triệu Quốc Việt 10A3 Yên Định 2 91 4 2019-07-04 12:59:03
83 Trịnh Thị Phương Thùy 10A3 Yên Định 2 91 7.4 2019-07-04 12:28:47
84 Lê Thị Ngọc Ánh 10A3 Yên Định 2 91 7 2019-07-04 11:48:00
85 Lê Thị Ngọc Ánh 10A3 Yên Định 2 91 5.2 2019-07-04 11:33:28
86 Trịnh Thị Thúy Hằng 10A3 Yên Định 2 91 9 2019-07-03 20:28:16
87 Trịnh Thị Thúy Hằng 10A3 Yên Định 2 91 7.2 2019-07-03 20:20:29
88 Triệu Quốc Việt 10A3 Yên Định 2 91 1.8 2019-07-03 09:15:21
89 Lại Văn Trường 10 A3 Yên Định 2 91 2.8 2019-07-03 09:11:57
90 Triệu Quốc Việt 10A3 Yên Định 2 89 3 2019-06-24 09:36:53
91 Trịnh Thị Phương Thùy 10A3 Yên Định 2 67 7.4 2019-06-06 17:12:12
92 Nguyễn Hào 10A3 Yên Định 2 73 7 2019-06-06 15:16:01
93 Nguyễn Hào 10A3 Yên Định 2 73 7 2019-06-06 15:15:36
94 Hà Em 10A3 Yên Định 2 67 7.2 2019-06-05 14:51:03
95 Phạm thị thắm 10A3 Yên Định 2 67 7.4 2019-06-03 09:45:48
96 Phạm thị thắm 10A3 Yên Định 2 67 7.2 2019-06-03 09:26:48
97 Lê Thị Thảo Nguyên 10a3 Yên Định 2 67 10 2019-06-02 21:33:25
98 Lại Văn Trường 10 A3 Yên Định 2 67 6.2 2019-06-01 21:01:27
99 Nguyễn Hào 10A3 Yên Định 2 67 8.6 2019-06-01 15:33:51
100 Nguyễn Hào 10A3 Yên Định 2 67 8.6 2019-06-01 15:32:59
101 Trịnh Thị Thúy Hằng 10A3 Yên Định 2 67 6 2019-05-31 21:37:30
102 Trịnh Thị Thúy Hằng 10A3 Yên Định 2 67 6 2019-05-31 21:27:08
103 Trịnh Bá Quý 10A3 Yên Định 2 67 7.4 2019-05-31 21:17:50
104 Trịnh Đình Đức Mạnh A3 Yên Định 2 67 7.2 2019-05-31 20:11:30
105 Bùi Huy Thuận 10A3 Yên Định 2 53 6.25 2019-05-23 20:10:22
106 Bùi Huy Thuận 10A3 Yên Định 2 53 2.75 2019-05-23 19:39:16
107 Lại Văn Trường 10 A3 Yên Định 2 53 8 2019-05-22 19:57:59
108 Phạm thị thắm 10A3 Yên Định 2 53 8.25 2019-05-22 09:38:38
109 Phạm thị thắm 10A3 Yên Định 2 53 7 2019-05-22 09:35:01
110 Trịnh Bá Quý 10A3 Yên Định 2 53 8.5 2019-05-21 07:05:08
111 Trịnh Đình Đức Mạnh A3 Yên Định 2 53 8.5 2019-05-20 20:10:22
112 H.V.A A3 Yên Định 2 53 9.75 2019-05-18 17:17:04
113 Trịnh Thị Phương Thùy 10A3 Yên Định 2 53 8.75 2019-05-17 23:27:41
114 Trịnh Thị Phương Thùy 10A3 Yên Định 2 53 7 2019-05-17 23:14:09
115 Lê Thị Hồng Duyên A3 Yên Định 2 50 8.2 2019-05-17 22:38:50
116 Trịnh Thị Phương Thùy 10A3 Yên Định 2 53 4.25 2019-05-17 22:10:13
117 Trương Ngọc Ánh 10A3 Yên Định 2 50 8.8 2019-05-17 13:23:53
118 Trịnh thị quỳnh trang A3 Yên Định 2 50 8.2 2019-05-17 06:52:26
119 Nguyễn Thị Dung 10a3 Yên Định 2 50 9.2 2019-05-16 22:48:11
120 Phượng Ớt A3 Yên Định 2 50 7.4 2019-05-16 21:58:28
121 Lê Xuân Huy 10A3 Yên Định 2 50 7.2 2019-05-16 21:50:11
122 Lê Xuân Huy 10A3 Yên Định 2 50 2.8 2019-05-16 21:41:12
123 Lê Xuân Huy 10A3 Yên Định 2 50 4.8 2019-05-16 18:50:56
124 Lê Thị Linh a 10A3 Yên Định 2 50 8.6 2019-05-16 18:49:36
125 ngọc dũng a3 yên định 2 50 7 2019-05-15 22:19:18
126 Lại Văn Trường 10 A3 Yên Định 2 50 7.6 2019-05-15 22:16:26
127 Lê Thị Linh a 10A3 Yên Định 2 50 8.4 2019-05-14 23:09:59
128 Triệu Quốc Việt 10A3 Yên Định 2 50 7.2 2019-05-14 22:59:26
129 Triệu Quốc Việt 10A3 Yên Định 2 50 6.2 2019-05-14 22:54:23
130 Triệu Quốc Việt 10A3 Yên Định 2 50 4.6 2019-05-14 22:32:24
131 Bùi Huy Thuận 10A3 Yên Định 2 50 9.6 2019-05-14 22:31:21
132 Bùi Huy Thuận 10A3 Yên Định 2 50 9.2 2019-05-14 22:27:01
133 Phạm thị thắm 10A3 Yên Định 2 50 4.4 2019-05-14 22:19:03
134 Trịnh Bá Quý 10A3 Yên Định 2 50 7.4 2019-05-14 21:43:07
135 Lê Thị Ngọc Ánh 10A3 Yên Định 2 50 6.6 2019-05-14 21:17:08
136 Trịnh Thị Phương Thùy 10A3 Yên Định 2 50 7.2 2019-05-14 21:08:29
137 Trịnh Thị Thúy Hằng 10A3 Yên Định 2 50 8.4 2019-05-14 20:56:45
138 Lê Thị Ngọc Ánh 10A3 Yên Định 2 50 4.8 2019-05-14 20:56:08
139 Trịnh Thị Phương Thùy 10A3 Yên Định 2 50 6 2019-05-14 20:45:06
140 Đỗ Thị Phương 10 A3 Yên Định 2 50 4 2019-05-14 20:31:15
141 Lê Thị Linh a 10A3 Yên Định 2 50 6.2 2019-05-14 20:30:56
142 Trịnh Thị Thúy Hằng 10A3 Yên Định 2 50 7.8 2019-05-13 22:00:22
143 Trịnh văn hải 10a3 Yên Định 2 50 5.4 2019-05-13 20:52:19


Danh Sách và điểm của lớp 10A6 trường THPT Yên Định 2

TT Họ Và Tên Lớp Trường Đề số Điểm Ngày, giờ
1 Nguyễn Thị Huyền My 10a6 Yên Định 2 53 7.75 2019-05-20 21:48:18


Danh Sách và điểm của các thành viên khác

TT Họ Và Tên Lớp Trường Đề số Điểm Ngày, giờ
1 lê minh yên định2 10a 139 1.2 2020-05-12 21:29:25
2 lê minh yên định2 10a 139 1.8 2020-05-12 21:27:13
3 Ngọc Anh 11A6 THPT Hàm Rồng 149 2.4 2020-04-26 21:56:28
4 phung my lam 12 tran khai nguyen 139 3.6 2020-04-24 14:29:35
5 Nguyễn văn hòa 12 Lê chân 139 3.8 2020-04-20 20:30:13
6 aaaaaa 11 aaaaaaaaa 139 1.2 2020-04-15 22:17:06
7 aaaaaa 11 aaaaaaaaa 139 1.2 2020-04-15 22:17:04
8 Đặng Thị Yến Phil. 12 Vĩnh Hưng 71 5.2 2020-04-13 20:26:36
9 Đặng Thị Yến Phil. 12 Vĩnh Hưng 78 2.6 2020-04-13 20:22:05
10 nguyenanhquan 10b2 yendinh1 151 2.4 2020-03-27 17:11:52
11 nguyenanhquan 10b2 yendinh1 151 1 2020-03-27 14:39:20
12 triệuvy 11 thpt hung vuong 137 7.2 2020-03-22 19:36:47
13 Hoàng thị cẩm tiên 12A1 hoa sen 139 6 2020-03-22 10:27:07
14 Hoàng thị cẩm tiên 12A1 hoa sen 139 4.8 2020-03-21 20:15:13
15 Hoàng thị cẩm tiên 12A1 hoa sen 90 3.2 2020-03-16 10:47:36
16 nguyenanhquan 10b2 yendinh1 141 5.4 2020-03-05 22:46:39
17 nguyenanhquan 10b2 yendinh1 141 3.6 2020-03-05 22:42:34
18 Ngọc Anh 11A6 THPT Hàm Rồng 135 8.4 2020-02-25 10:56:08
19 Nguyễn Thị Lê Na 11C1 Phạm Hồng Thái 132 7.2 2020-02-11 15:06:46
20 Cao Hoàng Thùy 11C1 Phạm Hồng Thái 132 4.6 2020-02-11 15:03:58
21 Hoàng Minh Anh 11C1 Phạm Hồng Thái 132 2.4 2020-02-11 14:58:21
22 Nguyễn Thị Lê Na 11C1 Phạm Hồng Thái 126 7 2020-01-29 14:17:41
23 Cao Hoàng Thùy 11C1 Phạm Hồng Thái 126 4.6 2020-01-29 14:12:59
24 Hoàng Minh Anh 11C1 Phạm Hồng Thái 126 2.4 2020-01-29 14:08:35
25 Vutruongbao A4 Yendinh2 137 9.4 2020-01-16 04:53:56
26 nguyenanhquan 10b2 yendinh1 140 5.8 2020-01-09 21:53:40
27 nguyenanhquan 10b2 yendinh1 140 3.4 2020-01-09 21:47:51
28 hẻuihguixujfd a9 12345 137 9.2 2020-01-06 18:48:32
29 Trần Quang Khải 10A1 Nghi Sơn 135 8.2 2019-12-23 22:31:12
30 Trần Quang Khải 10A1 Nghi Sơn 135 8.2 2019-12-23 22:16:40
31 nguyenanhquan 10b2 yendinh1 136 2.8 2019-12-13 22:32:47
32 nguyenanhquan 10b2 yendinh1 136 2 2019-12-13 22:07:59
33 Mai Xuân Biên 11A4 THPT Yên Định 2 135 2 2019-12-08 21:25:19
34 Mai Xuân Biên 11A4 THPT Yên Định 2 135 2 2019-12-08 21:11:22
35 Hoàng Diệu Linh 10B1 Yên Định 2 134 8.2 2019-11-30 21:15:55
36 Lê Thị Nhung 11a6 Yên Đinh 1 132 0.6 2019-11-29 21:05:15
37 Trần Văn Tiến 12A8 Lam Sơn 120 0.2 2019-11-28 20:59:58
38 Trần Văn Tiến 12A8 Lam Sơn 120 1.2 2019-11-28 20:58:59
39 Phan Hoàng Trọng 10a2 Thái Lão 124 6.6 2019-11-26 22:30:07
40 Phan Hoàng Trọng 10a2 Thái Lão 124 2 2019-11-26 22:09:54
41 Nguyễn Thị Lê Na 11C1 Phạm Hồng Thái 121 7.4 2019-11-24 19:41:02
42 Cao Hoàng Thùy 11C1 Phạm Hồng Thái 121 5 2019-11-24 19:37:05
43 Hoàng Minh Anh 11C1 Phạm Hồng Thái 121 2.4 2019-11-24 19:32:30
44 lehoanglong 10b1 yendinh1 131 8.8 2019-11-15 23:14:32
45 lehoanglong 10b1 yendinh1 131 7 2019-11-15 22:52:45
46 Trinhhuutuan 11A4 THPT yên dịnh 2 126 2.2 2019-11-14 19:45:09
47 Nguyễn Cẩm Tú 10a2 Thái Lão 118 10 2019-11-11 21:56:24
48 Vũ Trường Báo 11a4 yen dinh 2 88 3 2019-11-09 23:45:50
49 nguyenanhquan 10b2 yendinh1 129 6 2019-11-08 21:14:26
50 nguyenanhquan 10b2 yendinh1 129 3.6 2019-11-08 21:11:27
51 Lê Hoàng Hà 11a2 Thpt yên định 2 126 1.8 2019-11-07 18:04:49
52 Khương Duy Minh 10a2 Đông SƠn 1 126 2.4 2019-11-06 21:58:06
53 Khương Duy Minh 10a2 Đông SƠn 1 126 2.4 2019-11-06 21:57:01
54 Dothilinh A4 Yendinh2 126 3.2 2019-11-06 21:14:12
55 Kkkk Kk K 128 2.2 2019-11-05 22:43:16
56 Kkkk Kk K 128 1.8 2019-11-05 22:40:23
57 Khương Văn Minh 12a3 Lê Văn Hưu 126 2.4 2019-11-05 20:28:58
58 Khương Văn Minh 12a3 Lê Văn Hưu 126 3.2 2019-11-05 20:25:13
59 quang quý cao 11 thái lão 126 2.4 2019-11-04 20:00:05
60 quang quý cao 11 thái lão 112 1.25 2019-11-04 19:57:19
61 quang quý cao 11 thái lão 116 1.6 2019-11-04 19:49:33
62 Bùi Quốc Khánh 11b1 Lam SƠn 126 2.8 2019-11-04 18:47:27
63 Nguyễn Cẩm Tú 10a2 Thái Lão 116 10 2019-11-04 15:00:16
64 nguyenanhquan 10b2 yendinh1 125 4.4 2019-10-31 22:31:13
65 nguyenanhquan 10b2 yendinh1 125 4 2019-10-31 22:28:53
66 Nguyễn phương hồng A4 THPT Yên Đing 2 121 5.2 2019-10-30 22:02:31
67 Dothilinh A4 Yendinh2 121 4.6 2019-10-29 22:38:52
68 Huy Hùng FB FB 118 3 2019-10-29 22:21:35
69 Nhân Từ FB FB 120 0.8 2019-10-29 22:19:58
70 Dothilinh A4 Yendinh2 121 2.6 2019-10-29 22:15:58
71 Huy Hùng FB FB 121 2.6 2019-10-29 22:00:49
72 Huy Hùng FB FB 121 2.6 2019-10-29 21:58:12
73 Phan Quốc Đạt Lớp 11a4 Trường THPT yên Định 2 121 2.4 2019-10-29 21:51:29
74 Phan Quốc Đạt Lớp 11a4 Trường THPT yên Định 2 121 2.6 2019-10-29 21:46:16
75 Nguyễn thị Hằng A4 Trung học phổ thông yên định 2 121 1.8 2019-10-29 20:19:29
76 Nguyễn thị Hằng A4 Trung học phổ thông yên định 2 121 2.2 2019-10-29 20:16:14
77 Hồng Nhung Karry FB FB 118 3.2 2019-10-28 22:02:06
78 Hồng Nhung Karry FB FB 118 3.2 2019-10-28 22:01:46
79 Nguyễn thị Hằng A4 Trung học phổ thông yên định 2 97 3.2 2019-10-28 13:09:43
80 Nguyễn Văn Đạt 11a5 thpt Thái Lão 118 1.2 2019-10-27 22:08:41
81 Nguyễn Cẩm Tú 10a2 Thái Lão 112 3 2019-10-27 19:02:36
82 Nguyễn Cẩm Tú 10a2 Thái Lão 112 2.25 2019-10-27 18:59:25
83 Hợp Bách FB FB 89 3.8 2019-10-27 18:51:41
84 Khanh Huyen FB FB 119 4.8 2019-10-26 22:05:28
85 Khanh Huyen FB FB 119 2.8 2019-10-26 21:54:01
86 Nguyễn Thị Tươi FB FB 101 2.8 2019-10-26 20:30:52
87 Hợp Bách FB FB 113 2 2019-10-26 10:56:53
88 Trịnh Thực FB FB 120 2.8 2019-10-25 22:33:31
89 Phạm Tâm FB FB 113 3 2019-10-25 21:22:21
90 Hà Thị Kim Dung FB FB 119 8 2019-10-25 21:06:56
91 Nguyễn Thu Hiền FB FB 119 7.4 2019-10-25 21:06:10
92 Nguyễn Trang Nhung FB FB 120 0.2 2019-10-25 20:50:26
93 Đoàn Trọng Tú Anh FB FB 113 1.4 2019-10-25 20:50:07
94 Trịnh Thực FB FB 120 2.2 2019-10-25 20:48:36
95 Đoàn Trọng Tú Anh FB FB 113 0.8 2019-10-25 20:48:14
96 Nguyễn Thị Cẩm Tú 10A2 THPT Thái Lão 119 9 2019-10-25 20:07:42
97 Hậu Kiên FB FB 119 1.8 2019-10-25 19:46:28
98 Hậu Kiên FB FB 119 3 2019-10-25 19:41:56
99 Nguyễn Thị Cẩm Tú 10A2 THPT Thái Lão 119 7.8 2019-10-25 19:41:54
100 Trương Minh Hằng FB FB 119 5.4 2019-10-25 19:33:59
101 Hậu Kiên FB FB 117 2.6 2019-10-25 19:27:43
102 Hậu Kiên FB FB 117 2.8 2019-10-25 19:22:46
103 Như Quỳnh FB FB 119 8.6 2019-10-25 18:20:26
104 ル ドゥアン FB FB 113 3 2019-10-25 17:58:29
105 Đỗ Ngọc Phong FB FB 119 9.8 2019-10-25 17:41:00
106 Trịnh Thực FB FB 113 1.6 2019-10-25 17:22:53
107 Nguyễn Anh Minh FB FB 119 7.8 2019-10-24 23:57:37
108 Nguyễn Anh Minh FB FB 119 7 2019-10-24 23:51:09
109 Trinh Đạt FB FB 119 9.4 2019-10-24 22:16:23
110 Khanh Huyen FB FB 117 5 2019-10-24 21:20:56
111 Khanh Huyen FB FB 117 3.8 2019-10-24 21:14:15
112 Trần Thư FB FB 119 3.4 2019-10-24 21:13:51
113 Trần Thư FB FB 119 2.8 2019-10-24 21:08:12
114 Trần Thư FB FB 108 0.6 2019-10-24 20:22:55
115 lethingocanh 11a3 yendinh2 118 3.8 2019-10-23 21:15:55
116 Vũ Mô FB FB 108 5.6 2019-10-23 20:23:07
117 Vũ Mô FB FB 108 4 2019-10-23 20:18:47
118 Hiền Nguyễn FB FB 96 4.6 2019-10-23 00:43:07
119 Hiền Nguyễn FB FB 108 7.6 2019-10-22 23:03:52
120 Hiền Nguyễn FB FB 111 1.8 2019-10-22 22:55:21
121 Dương Vũ FB FB 117 1.2 2019-10-22 22:20:01
122 Dương Vũ FB FB 117 2 2019-10-22 22:10:22
123 Hiền Nguyễn FB FB 117 2 2019-10-22 21:20:17
124 Hiền Nguyễn FB FB 117 2.6 2019-10-22 21:17:03
125 Tuấn Hưng FB FB 117 2 2019-10-22 20:58:55
126 Nguyễn Nam Anh FB FB 117 2.2 2019-10-22 20:43:05
127 Nguyễn Nam Anh FB FB 117 2.2 2019-10-22 20:39:12
128 truongngocanh lop11a3 yendinh2 118 3.2 2019-10-21 19:08:04
129 truongngocanh lop11a3 yendinh2 118 1.8 2019-10-21 19:05:08
130 Thế năng 10 Đông sơn 1 117 9.8 2019-10-20 20:41:31
131 Lan anh 10 Đông sơn 1 117 8.6 2019-10-20 08:12:24
132 Nguyễn Thị Lê Na 11C1 Phạm Hồng Thái 118 7.6 2019-10-19 16:19:56
133 Cao Hoàng Thùy 11C1 Phạm Hồng Thái 118 5.8 2019-10-19 16:16:06
134 Hoàng Minh Anh 11C1 Phạm Hồng Thái 118 3.2 2019-10-19 16:10:22
135 Nguyễn Thị Cẩm Tú 10A2 THPT Thái Lão 117 8.8 2019-10-18 22:23:41
136 Như Quỳnh FB FB 117 6.4 2019-10-18 21:36:44
137 Nguyễn Thu Hiền FB FB 117 8.8 2019-10-18 21:25:11
138 Trinh Đạt FB FB 117 8.8 2019-10-18 20:47:07
139 truongngocanh lop11a3 yendinh2 116 8.6 2019-10-17 21:36:36
140 trinhhuuducanh 11a6 THPT YD2 116 2.8 2019-10-16 19:32:52
141 hẻuihguixujfd a9 12345 116 7 2019-10-15 23:05:40
142 Hàn Mạc Yến Tử FB FB 111 7.4 2019-10-15 05:58:22
143 Lam Trạm FB FB 113 7 2019-10-15 01:24:45
144 Lam Trạm FB FB 113 7 2019-10-15 01:23:20
145 Thư Bảo Mật FB FB 111 1.4 2019-10-13 21:34:12
146 Thư Bảo Mật FB FB 111 3.6 2019-10-13 21:29:35
147 nguyenthihuyenmy 11a6 Yđ2 112 10 2019-10-13 20:50:41
148 Ppqqaaff Admin Yen Dinh 2 112 3 2019-10-13 20:13:28
149 Ppqqaaff Admin Yen Dinh 2 112 2.25 2019-10-13 20:12:14
150 LêThịHương 11a6 Yênđịnh2 112 0.5 2019-10-13 13:05:16
151 doctor white 12 Hoằng Hóa 4 80 8.2 2019-10-13 09:34:14
152 Phương Hà FB FB 112 6.75 2019-10-12 22:22:40
153 Phương Hà FB FB 112 4.5 2019-10-12 22:16:40
154 LêThịHương 11a6 Yênđịnh2 112 1.25 2019-10-12 21:33:02
155 Nguyễn Thị Mỹ Duyên FB FB 113 10 2019-10-11 22:49:57
156 doctor white 12 Hoằng Hóa 4 113 9.6 2019-10-11 10:50:40
157 Phamthitham 11a3 Thpt yd2 106 8.8 2019-10-10 22:12:54
158 Khanh Huyen FB FB 111 7.2 2019-10-10 20:50:23
159 Khanh Huyen FB FB 111 5.6 2019-10-10 20:39:24
160 quang quý cao 11 thái lão 106 9.6 2019-10-08 09:11:20
161 Phạm Gia Bảo 10A2 Thái Lão 112 2 2019-10-08 08:51:56
162 Ngô quang 10a2 Thpt Thái Lão 106 3.2 2019-10-08 08:39:23
163 Nguyễn Thị Lê Na 11C1 Phạm Hồng Thái 106 7.4 2019-10-08 08:37:46
164 Cao Hoàng Thùy 11C1 Phạm Hồng Thái 106 5.4 2019-10-08 08:33:38
165 Hoàng Minh Anh 11C1 Phạm Hồng Thái 106 2.6 2019-10-08 08:29:25
166 Nguyễn Thị Lê Na 11C1 Phạm Hồng Thái 112 7.25 2019-10-08 07:49:40
167 Cao Hoàng Thùy 11C1 Phạm Hồng Thái 112 5 2019-10-08 07:45:16
168 Hoàng Minh Anh 11C1 Phạm Hồng Thái 112 2.25 2019-10-08 07:40:23
169 DUONG DUC PHUC 10A1 LOMONOXOP 91 3.4 2019-10-05 21:33:07
170 DUONG DUC PHUC 10A1 LOMONOXOP 91 3.4 2019-10-05 21:33:07
171 doctor white 12 Hoằng Hóa 4 105 9 2019-10-05 09:38:54
172 Nguyễn Thị Mỹ Duyên FB FB 103 10 2019-10-04 23:01:05
173 Nguyễn Thị Mỹ Duyên FB FB 103 2.75 2019-10-04 21:37:22
174 Nguyễn Thùy Trang FB FB 108 9.8 2019-10-04 20:49:35
175 Nguyễn Thùy Trang FB FB 96 7 2019-10-04 20:02:52
176 Nguyễn Thùy Trang FB FB 96 6.2 2019-10-04 19:53:56
177 Hàn Mạc Yến Tử FB FB 111 1.4 2019-10-04 17:46:21
178 Chin Hit FB FB 111 2.8 2019-10-03 23:09:02
179 Chin Hit FB FB 111 2.8 2019-10-03 22:51:04
180 Đỗ Ngọc Phong FB FB 111 9.6 2019-10-03 21:37:13
181 Nguyễn Anh Minh FB FB 111 9 2019-10-03 21:08:53
182 Duy Khánh FB FB 111 8 2019-10-03 20:50:50
183 Hà Thị Kim Dung FB FB 111 8.8 2019-10-03 19:59:46
184 Bon Pain FB FB 111 2 2019-10-03 18:34:36
185 Bon Pain FB FB 111 9.2 2019-10-03 18:28:31
186 Nguyễn Thị Cẩm Tú 10A2 THPT Thái Lão 111 9.2 2019-10-03 16:40:02
187 Như Quỳnh FB FB 111 7.6 2019-10-03 16:37:29
188 Nguyễn Thu Hiền FB FB 111 7.8 2019-10-03 16:35:23
189 Trương Minh Hằng FB FB 111 6.6 2019-10-03 15:41:42
190 Trương Minh Hằng FB FB 111 4.6 2019-10-03 15:34:30
191 Hậu Kiên FB FB 111 2.6 2019-10-03 15:28:50
192 Hậu Kiên FB FB 111 4.6 2019-10-03 15:25:33
193 Trinh Đạt FB FB 111 9.4 2019-10-03 15:10:45
194 Nguyễn Thị Cẩm Tú 10A2 THPT Thái Lão 111 7.6 2019-10-03 13:51:20
195 truongngocanh lop11a3 yendinh2 106 3.8 2019-10-02 22:30:43
196 Thư Bảo Mật FB FB 108 1.8 2019-10-02 21:52:42
197 Khanh Huyen FB FB 102 5.6 2019-10-02 21:44:24
198 Khanh Huyen FB FB 102 4.2 2019-10-02 21:34:45
199 R căm ngữ 12 Chu văn an 109 3.5 2019-10-02 12:00:50
200 R căm ngữ 12 Chu văn an 105 3.6 2019-10-02 11:52:23
201 Nguyễn Thị Mỹ Duyên FB FB 101 8.4 2019-10-02 00:21:36
202 Nguyễn Thị Mỹ Duyên FB FB 101 6.4 2019-10-02 00:08:36
203 HoaHue Trinh FB FB 51 0.2 2019-10-01 09:49:38
204 HoaHue Trinh FB FB 105 0.4 2019-10-01 09:38:08
205 Trắng Đục 12 Đông Sơn 1 105 0.6 2019-09-30 09:55:26
206 Trắng Đục 12 Đông Sơn 1 105 7 2019-09-30 09:43:19
207 Cao Quang Quý 11a2 Thái Lão 97 1.6 2019-09-28 22:56:14
208 Cao Quang Quý 11a2 Thái Lão 97 1.2 2019-09-28 22:53:06
209 Nguyễn Cẩm Tú 10a2 Thái Lão 97 2.8 2019-09-28 22:43:06
210 Nguyễn Cẩm Tú 10a2 Thái Lão 97 2.4 2019-09-28 22:39:19
211 Lê Bảo thanh 11A7 Đông Sơn 1 106 5.6 2019-09-28 22:35:19
212 Lê Hòa Nam 11A7 Lam Sơn 106 5.2 2019-09-28 22:27:55
213 Hoàng Văn Lợi 11A3 Hà Huy Tập 106 2.6 2019-09-28 22:23:22
214 Bean27 12 THPT Yên Định 2 98 5.2 2019-09-28 20:20:24
215 Thanh Nhàn FB FB 104 2.8 2019-09-28 16:38:53
216 Quỳnh Anh Kuma FB FB 105 3.4 2019-09-28 16:33:18
217 Thanh Nhàn FB FB 105 1.6 2019-09-28 16:32:59
218 Lê Như Quỳnh FB FB 105 2 2019-09-28 12:37:24
219 Anh Shinno FB FB 110 8 2019-09-27 21:07:38
220 Nguyễn Thị Cẩm Tú 10A2 THPT Thái Lão 110 8.2 2019-09-27 21:04:59
221 Anh Shinno FB FB 110 7.6 2019-09-27 20:52:44
222 Nguyễn Thị Cẩm Tú 10A2 THPT Thái Lão 110 6.4 2019-09-27 20:52:34
223 Bon Pain FB FB 110 9.6 2019-09-27 20:52:00
224 Bon Pain FB FB 110 8.6 2019-09-27 20:41:58
225 Trương Minh Hằng FB FB 110 6.8 2019-09-27 19:47:40
226 Quỳnh Trang FB FB 98 6.8 2019-09-27 00:03:01
227 Nguyễn Anh Minh FB FB 110 1.2 2019-09-26 23:38:47
228 Nguyễn Anh Minh FB FB 110 7.6 2019-09-26 23:34:40
229 Phạm Khánh Linh FB FB 110 8 2019-09-26 22:46:36
230 Hoàng Diệu Linh 10B1 Yên Định 2 110 8.8 2019-09-26 22:06:24
231 Nguyễn Thu Hiền FB FB 110 8.2 2019-09-26 21:10:42
232 Đỗ Ngọc Phong FB FB 110 8.8 2019-09-26 20:15:43
233 Trinh Đạt FB FB 110 9 2019-09-26 18:44:57
234 Trịnh Minh FB FB 105 0.4 2019-09-25 23:23:05
235 Trịnh Minh FB FB 105 0.4 2019-09-25 23:22:16
236 Ppqqaaff Admin Yen Dinh 2 106 2.6 2019-09-25 22:13:32
237 Quỳnh Trang FB FB 103 4.75 2019-09-24 22:15:06
238 Quỳnh Trang FB FB 103 4.5 2019-09-24 22:11:31
239 Trương Ngọc Mai FB FB 96 5 2019-09-24 06:14:51
240 Trương Ngọc Mai FB FB 96 0.4 2019-09-24 05:56:27
241 Ppqqaaff Admin Yen Dinh 2 97 3.4 2019-09-23 21:14:56
242 Ppqqaaff Admin Yen Dinh 2 97 2.2 2019-09-23 21:06:17
243 Ppqqaaff Admin Yen Dinh 2 106 0.8 2019-09-23 19:36:02
244 Huyền My FB FB 97 3.2 2019-09-22 16:31:51
245 Hàn Mạc Yến Tử FB FB 96 5 2019-09-22 15:55:43
246 Nguyễn Anh Minh FB FB 102 1.4 2019-09-21 23:24:47
247 Nguyễn Anh Minh FB FB 102 8.6 2019-09-21 23:17:51
248 Trương Minh Hằng FB FB 102 5 2019-09-21 21:12:57
249 Bùi Tùng Dương 10B1 THPT Yên Định II 102 8.6 2019-09-20 23:17:59
250 Trịnh Hoa FB FB 102 4 2019-09-20 22:21:04
251 liuliu123 12c1 thpt chuyen lam son 104 8.6 2019-09-20 22:06:32
252 liuliu123 12c1 thpt chuyen lam son 104 8.6 2019-09-20 22:02:51
253 Tướng Quân FB FB 104 7.8 2019-09-20 21:55:19
254 Tướng Quân FB FB 104 7.8 2019-09-20 21:48:56
255 Lưu Thị Hồng FB FB 102 3.4 2019-09-20 21:37:30
256 Phạm Khánh Linh FB FB 102 7.6 2019-09-20 20:38:10
257 Đỗ Ngọc Phong FB FB 102 9.2 2019-09-20 20:09:41
258 Minx Park FB FB 102 5.2 2019-09-20 19:56:10
259 Lưu Thị Hồng FB FB 102 3 2019-09-20 11:51:33
260 Anh Shinno FB FB 102 4.8 2019-09-20 11:20:35
261 Hoàng Diệu Linh 10B1 Yên Định 2 96 8.4 2019-09-20 08:30:11
262 Trương Minh Hằng FB FB 102 1.8 2019-09-20 07:48:15
263 Trịnh Hoa FB FB 102 4 2019-09-20 05:30:53
264 Bùi Tùng Dương 10B1 THPT Yên Định II 102 8.6 2019-09-19 23:28:39
265 Phạm Duy Tiến FB FB 96 8.8 2019-09-19 20:28:16
266 Phạm Duy Tiến FB FB 96 6.6 2019-09-19 20:12:18
267 Bon Pain FB FB 96 8.8 2019-09-19 00:25:52
268 Bon Pain FB FB 96 7.8 2019-09-19 00:12:33
269 Trinh Đạt FB FB 96 9.2 2019-09-18 23:21:11
270 Trinh Đạt FB FB 96 8.2 2019-09-18 23:01:06
271 Nguyễn Thùy Linh FB FB 96 6.6 2019-09-18 22:39:31
272 Đỗ Ngọc Phong FB FB 96 0.2 2019-09-18 22:29:48
273 Định Robbery FB FB 96 6.2 2019-09-18 21:56:18
274 Định Robbery FB FB 96 6.2 2019-09-18 21:55:29
275 Minx Park FB FB 96 6.2 2019-09-18 21:51:54
276 Trịnh T. Khánh Linh FB FB 96 2.6 2019-09-18 21:14:58
277 Hàn Mạc Yến Tử FB FB 96 4.8 2019-09-16 22:00:59
278 Hoàng Đình Hưng FB FB 100 2 2019-09-16 18:42:16
279 Tiểu Bảo 12 THPT Yên Định 2 82 2.6 2019-09-14 15:52:58
280 lethingocanh 11a3 yendinh2 97 7.6 2019-09-12 23:12:56
281 lethingocanh 11a3 yendinh2 97 5.4 2019-09-12 22:49:23
282 truongngocanh lop11a3 yendinh2 97 6.4 2019-09-12 12:32:34
283 Trịnh Bá An FB FB 98 8.6 2019-09-11 23:29:24
284 emkhongnumberone 12c1 thpt chuyên lam sơn 98 4 2019-09-11 22:09:32
285 nguyễn văn sơn 12c3 thpt yên định 3 98 2.8 2019-09-11 21:59:34
286 Trần Quang Khải A1 Nghi Sơn 90 3.8 2019-09-02 16:13:23
287 Quân Bùi FB FB 90 0.4 2019-08-19 22:48:16
288 Quân Bùi FB FB 94 0.8 2019-08-17 10:53:57
289 Phạm Hoàng Gia FB FB 87 0.4 2019-08-16 22:42:48
290 Quân Bùi FB FB 88 0.6 2019-08-16 22:42:07
291 nguyễn quý quang 10a2 thpt thái lão 94 2.8 2019-08-16 21:02:38
292 Ngọc Anh 11A6 THPT Hàm Rồng 53 3.25 2019-08-15 09:46:17
293 Ngọc Anh 11A6 THPT Hàm Rồng 53 1.25 2019-08-15 09:43:22
294 Ngọc Anh 11A6 THPT Hàm Rồng 53 2.5 2019-08-15 09:17:25
295 Phan Hào 10A2 Thái Lão 94 8.4 2019-08-06 21:50:53
296 Ngô Thị Phương Anh 10a2 THPT Thái Lão 94 8.2 2019-08-05 22:53:55
297 Ngô Thị Phương Anh 10a2 THPT Thái Lão 94 8.2 2019-08-05 22:53:30
298 Đào Thị Hồ Điệp 10A2 Thái Lão 94 8.4 2019-08-05 21:19:24
299 Phan Hoàng Trọng 10a2 THPT Thái Lão 94 8.6 2019-08-05 21:18:51
300 Nguyễn Thị Cẩm Tú 10A2 THPT Thái Lão 94 9 2019-08-05 21:12:25
301 ngô tiến hùng 10A2 THPT Thái Lão 94 8.6 2019-08-05 21:06:28
302 Khánh Huyền A2 Thái Lão 94 7.4 2019-08-05 21:05:17
303 Khánh Huyền A2 Thái Lão 94 7.4 2019-08-05 21:04:54
304 Phan thị hiền 10A2 THPT Thái Lão 94 9 2019-08-05 20:59:29
305 Nguyễn tuấn khang 10a2 Thpt thái lão 94 8.4 2019-08-05 20:32:24
306 Phạm Gia Bảo 10A2 Thái Lão 94 7.8 2019-08-05 20:07:57
307 Trần T.Út Thương 10A2 Thái Lão 94 8.6 2019-08-05 19:33:57
308 Thái Bảo Anh 10A2 Thái Lão 94 8.4 2019-08-05 19:12:55
309 Võ Trọng Phú 10A2 Thái Lão 94 8.6 2019-08-05 13:51:08
310 Trần Tiến Đạt 10A2 THPT Thái Lão 94 7 2019-08-05 12:20:00
311 Nguyễn Thị Bảo An 10A2 THPT Thái Lão 94 8.4 2019-08-05 12:09:08
312 Hồ khánh chi 10a2 Thái Lão 94 8.8 2019-08-05 08:52:09
313 Hồ khánh chi 10a2 Thái Lão 94 8.8 2019-08-05 08:51:34
314 Nguyễn Văn Ngọc Quý 10A2 Thái Lão 94 8.6 2019-08-04 21:51:28
315 Cao Nguyễn Minh Vũ 10A2 THPT Thái Lão 94 8.6 2019-08-04 21:43:28
316 Lê Hoàng Yến 10A2 Thái Lão 94 8.6 2019-08-04 15:35:33
317 Nghiêm Thị Mai Chi 10A2 THPT Thái Lão 94 8.2 2019-08-04 15:18:22
318 Ngô quang 10a2 Thpt Thái Lão 94 8.6 2019-08-04 12:47:29
319 Đậu Vũ Huy Hoàng 10a2 Thpt Thái Lão 94 8.6 2019-08-04 12:40:17
320 nguyễn thế trung 10a2 thpt thái lão 94 8.4 2019-08-04 12:36:02
321 Nguyễn Hữu Chung 10a2 THPT Thái Lão 94 9.2 2019-08-04 12:30:35
322 Phan Thanh Hương 10a2 THPT Thái Lão 94 8.8 2019-08-04 12:26:01
323 Nguyễn Mạnh Dũng 10A2 THPT Thái Lão 94 8.6 2019-08-04 12:16:39
324 Lê yến nhi 10a2 Thpt thái lão 94 8.6 2019-08-04 12:11:23
325 Đậu Tuấn mạnh 10a2 Trung học phổ Thông thái lão 94 8.2 2019-08-04 12:08:24
326 Đậu Tuấn mạnh 10a2 Trung học phổ Thông thái lão 94 8.2 2019-08-04 12:06:55
327 Lê yến nhi 10a2 Thpt thái lão 94 3.2 2019-08-04 12:06:32
328 Đậu Tuấn mạnh 10a2 Trung học phổ Thông thái lão 94 8.2 2019-08-04 12:06:31
329 Dương minh thắng 10a2 THPT Thái lão 94 6.4 2019-07-29 11:19:51
330 nguyễn quý quang 10a2 thpt thái lão 93 7 2019-07-28 15:51:14
331 nguyễn quý quang 10a2 thpt thái lão 93 7 2019-07-28 15:39:46
332 Nguyễn Văn Ngọc Quý 10A2 Thái Lão 93 8 2019-07-28 15:18:52
333 Nguyễn tuấn khang 10a2 Thpt thái lão 93 8.6 2019-07-28 15:03:38
334 Ngô Thị Phương Anh 10a2 THPT Thái Lão 93 8.6 2019-07-28 12:41:33
335 Ngô Thị Phương Anh 10a2 THPT Thái Lão 93 8.6 2019-07-28 12:30:47
336 Ngô Thị Phương Anh 10a2 THPT Thái Lão 93 8.6 2019-07-28 12:26:48
337 Trần Tiến Đạt 10A2 THPT Thái Lão 93 9 2019-07-27 23:19:17
338 ngô tiến hùng 10A2 THPT Thái Lão 93 9 2019-07-27 22:21:30
339 Phan Hoàng Trọng 10a2 THPT Thái Lão 93 8.6 2019-07-27 22:12:02
340 Phan Hoàng Trọng 10a2 THPT Thái Lão 93 8.6 2019-07-27 22:11:51
341 Đậu Tuấn mạnh 10a2 Trung học phổ Thông thái lão 93 8.4 2019-07-27 22:08:54
342 Đậu Tuấn mạnh 10a2 Trung học phổ Thông thái lão 93 8.4 2019-07-27 22:08:39
343 Đào Thị Hồ Điệp 10A2 Thái Lão 93 8.4 2019-07-27 22:07:07
344 Phan Duc Nho 10a2 Thái lão 93 7.8 2019-07-27 22:03:16
345 Phan Duc Nho 10a2 Thái lão 93 7.8 2019-07-27 21:49:44
346 Khánh Huyền A2 Thái Lão 93 8 2019-07-27 20:53:44
347 Nguyễn Thị Cẩm Tú 10A2 THPT Thái Lão 93 8.2 2019-07-27 20:43:47
348 Cao Nguyễn Minh Vũ 10A2 Thái Lão 93 8.6 2019-07-27 20:41:04
349 Phan thị hiền 10A2 THPT Thái Lão 93 8.4 2019-07-27 20:36:52
350 Phan Hào 10A2 Thái Lão 93 8.2 2019-07-27 20:35:10
351 Ngô quang 10a2 Thpt Thái Lão 93 8.2 2019-07-27 20:29:36
352 Đậu Vũ Huy Hoàng 10a2 Thpt Thái Lão 93 7 2019-07-27 20:14:28
353 nguyễn thế trung 10a2 thpt thái lão 93 8.4 2019-07-27 20:09:56
354 Phạm Gia Bảo 10A2 Thái Lão 93 8.2 2019-07-27 18:14:14
355 Trần thị uý thương 10a2 Thái lão 93 8.8 2019-07-27 17:39:50
356 Võ Trọng Phú 10A2 Thái Lão 93 9 2019-07-27 17:00:17
357 Hồ khánh chi 10a2 Thái Lão 93 8.2 2019-07-27 16:38:23
358 Thái Bảo Anh 10A2 Thái Lão 93 8.2 2019-07-27 16:09:24
359 Lê Hoàng Yến 10A2 Thái Lão 93 8 2019-07-27 16:00:11
360 Nguyễn Mạnh Dũng 10A2 THPT Thái Lão 93 9.2 2019-07-27 13:32:19
361 Nguyễn Hữu Chung 10a2 THPT Thái Lão 93 8.4 2019-07-27 13:10:33
362 Phan Thanh Hương 10a2 THPT Thái Lão 93 9 2019-07-27 13:01:34
363 Nguyễn Thị Bảo An 10A2 THPT Thái Lão 93 8.6 2019-07-27 09:48:04
364 Nghiêm Thị Mai Chi 10A2 THPT Thái Lão 93 8.4 2019-07-27 07:54:47
365 nguyễn đại nghĩa 10A2 Thái Lão 91 7.4 2019-07-19 18:11:21
366 nguyễn đại nghĩa 10A2 Thái Lão 91 7.2 2019-07-19 18:05:14
367 tran van duc anh 10a2 thpt thái lão 91 3 2019-07-17 11:00:53
368 Đậu Tuấn mạnh 10a2 Trung học phổ Thông thái lão 91 9.2 2019-07-17 10:07:54
369 Trần Lê Khang 10a2 Thpt Thái Lão 91 9.4 2019-07-17 09:59:11
370 Nguyễn quý Quang 10a2 thpt thái lão 91 10 2019-07-17 08:39:03
371 Phan Duc Nho 10a2 Thái lão 91 9.6 2019-07-16 22:44:51
372 Phan Duc Nho 10a2 Thái lão 91 8.8 2019-07-16 22:39:33
373 Phan Duc Nho 10a2 Thái lão 91 8.8 2019-07-16 22:25:53
374 Dương minh thắng 10a2 THPT Thái lão 91 8.6 2019-07-16 21:28:13
375 Nguyễn Thuỳ mĩ dung 10a2 Thpt thái lão 94 2.2 2019-07-16 20:45:06
376 Đậu Tuấn mạnh 10a2 Trung học phổ Thông thái lão 91 2.4 2019-07-16 20:35:31
377 Đậu Tuấn mạnh 10a2 Trung học phổ Thông thái lão 91 2.4 2019-07-16 20:33:11
378 Nguyễn Thế Trung 10a2 Thái Lão 91 9.2 2019-07-16 20:19:50
379 Phan Đăng Hào 10A2 Thái Lão 91 7.8 2019-07-16 20:12:52
380 Phan Đăng Hào 10A2 THPT Thái Lão 91 3 2019-07-16 19:58:43
381 ngô tiến hùng 10A2 THPT Thái Lão 91 8.8 2019-07-16 19:37:46
382 ngô tiến hùng 10A2 THPT Thái Lão 91 8.8 2019-07-16 19:36:36
383 Lê yến nhi 10a2 Thpt thái lão 91 8.6 2019-07-16 17:59:40
384 Lê yến nhi 10a2 Thpt thái lão 93 8.2 2019-07-16 17:44:37
385 Nguyễn tuấn khang 10a2 Thpt thái lão 91 9.2 2019-07-16 17:38:52
386 Lê yến nhi 10a2 Thpt thái lão 93 1.4 2019-07-16 17:34:55
387 Đào thị hồ điệp 10A2 THPT Thái Lão 91 7 2019-07-16 17:29:19
388 Lê yến nhi 10a2 Thpt thái lão 93 2.8 2019-07-16 17:21:10
389 Nguyễn tuấn khang 10a2 Thpt thái lão 93 2.6 2019-07-16 17:16:07
390 Nguyễn Thị Cẩm Tú 10A2 THPT Thái Lão 91 9.8 2019-07-16 17:11:14
391 Ngô Thị Phương Anh 10a2 THPT Thái Lão 91 8.2 2019-07-16 16:30:58
392 Đậu Vũ Huy Hoàng 10a2 Thpt Thái Lão 91 9.2 2019-07-16 16:27:09
393 Nguyễn Văn Ngọc Quý 10a2 THPT Thái Lão 91 7.6 2019-07-16 16:25:49
394 Nguyễn Văn Ngọc Quý 10a2 THPT Thái Lão 91 7.6 2019-07-16 16:25:49
395 Ngô Thị Phương Anh 10a2 THPT Thái Lão 91 8.4 2019-07-16 16:22:57
396 Nguyễn Văn Ngọc Quý 10a2 THPT Thái Lão 91 4.2 2019-07-16 16:21:50
397 Trần Tiến Đạt 10A2 THPT Thái Lão 91 8 2019-07-16 16:21:42
398 Ngô quang 10a2 Thpt Thái Lão 91 8.6 2019-07-16 16:13:21
399 Phan Hoàng Trọng 10a2 THPT Thái Lão 91 8.6 2019-07-16 15:52:21
400 Khánh Huyền A2 Thái Lão 91 8.4 2019-07-16 14:35:00
401 Thái Bảo Anh 10A2 Thái Lão 91 8.8 2019-07-16 13:53:06
402 Thái Bảo Anh 10A2 Thái Lão 91 8.8 2019-07-16 13:52:46
403 Phan thị hiền 10A2 THPT Thái Lão 91 9 2019-07-16 13:45:48
404 Lê Thị Hoàng Yến 10A2 Thái Lão 91 9.6 2019-07-16 13:04:24
405 Lê Thị Hoàng Yến 10A2 Thái Lão 91 9.6 2019-07-16 13:00:44
406 Lê Thị Hoàng Yến 10A2 Thái Lão 91 9.6 2019-07-16 12:57:23
407 Phan Thanh Hương 10a2 THPT Thái Lão 91 9 2019-07-16 12:29:51
408 Cao Nguyễn Minh Vũ 10A2 THPT Thái Lão 91 6 2019-07-16 11:55:59
409 Trần Thị Út Thương 10a2 Thái Lão 91 9 2019-07-16 11:26:15
410 Võ Trọng Phú 10A2 Thái Lão 91 8.8 2019-07-16 11:21:39
411 Nguyễn Văn A 10a7 Thái Lão 91 9.2 2019-07-16 11:13:42
412 Nguyễn Văn A 10a7 Thái Lão 91 2.2 2019-07-16 11:02:18
413 Dương minh thắng 10a2 THPT Thái lão 53 6 2019-07-16 10:55:51
414 Phan thị hiền 10A2 THPT Thái Lão 91 5.6 2019-07-16 10:41:25
415 Thái Huy Tâm 10a2 THPT THÁI LÃO 91 8 2019-07-16 10:36:12
416 Thái Huy Tâm 10a2 THPT THÁI LÃO 91 8 2019-07-16 10:33:21
417 Phạm Gia Bảo 10A2 Thái Lão 91 9 2019-07-16 09:58:32
418 Dương minh thắng 10a2 THPT Thái lão 91 5 2019-07-16 09:37:24
419 Nguyễn Hữu Chung 10a2 THPT Thái Lão 91 9.4 2019-07-16 09:33:54
420 Hồ khánh chi 10a2 Thái Lão 91 8.2 2019-07-16 09:22:55
421 Nguyễn Mạnh Dũng 10A2 THPT Thái Lão 91 8.6 2019-07-16 09:21:44
422 Nguyễn Thị Bảo An 10A2 THPT Thái Lão 91 9 2019-07-16 08:31:37
423 Nghiêm Thị Mai Chi 10A2 THPT Thái Lão 91 9 2019-07-16 08:03:40
424 Mai Thục Anh 10A5 THPT Yên Định 2 91 1.2 2019-07-16 07:53:29
425 sun 10B TC1 53 3.75 2019-07-07 17:27:48
426 sun 10B TC1 53 3.75 2019-07-07 17:13:48
427 ......... a9 yđ2 91 3 2019-07-06 10:03:07
428 ......... a9 yđ2 91 4.8 2019-07-06 10:01:17
429 ......... a9 yđ2 91 3 2019-07-06 09:56:31
430 Hà Tiều Phu 12C1 THPT yên định 3 88 1.2 2019-07-06 09:50:51
431 *** a9 yd2 91 7 2019-07-06 07:10:07
432 *** a9 yd2 91 6.2 2019-07-06 06:44:23
433 hẻuihguixujfd a9 12345 91 2 2019-07-05 10:56:54
434 hẻuihguixujfd a9 12345 91 2 2019-07-05 10:48:44
435 hẻuihguixujfd a9 12345 91 2 2019-07-05 10:38:37
436 Linh A9 THPT Yên định 3 91 3 2019-07-04 10:10:39
437 Hoàng Văn Hải 12B5 Trường THPT Yen Dinh 2 86 4.2 2019-06-24 17:37:41
438 Hoàng Văn Hải 12B5 Trường THPT Yen Dinh 2 90 3.8 2019-06-24 12:05:32
439 Hoàng Văn Hải 12B5 Trường THPT Yen Dinh 2 89 5 2019-06-24 09:06:27
440 Pph 12 Thpt yd2 89 3 2019-06-24 00:27:07
441 Tô Thanh Nhàn 12A2 Thpt Cẩm Thuỷ 1 85 2.4 2019-06-23 22:36:59
442 Lê Thị Thúy b8 thpt Yên Định 2 90 2.8 2019-06-23 22:00:04
443 Nhã Kỳ 12A Hà nội 89 4.8 2019-06-23 17:20:06
444 Nhã Kỳ 12A Hà nội 89 4.8 2019-06-23 17:06:22
445 Nhã Kỳ 12A Hà nội 89 4.8 2019-06-23 16:55:23
446 Anh tôi 2 Ts4 86 6.2 2019-06-23 16:44:43
447 Trịnh Minh Quân 12A1 Yên Định 1 90 7 2019-06-23 16:22:13
448 Trịnh Minh Quân 12A1 Yên Định 1 90 7 2019-06-23 16:21:57
449 Thanh Nguyễn 12A5 Thpt Nguyễn Hữu Huân 89 2.8 2019-06-23 14:47:34
450 Trần Văn Trường 12B8 THPT Yên Định 2 89 2 2019-06-23 12:02:17
451 Lê Mai 12Cv THPT Nguyễn Hữu Huân 85 6.2 2019-06-23 10:57:36
452 Nguyễn Văn Quân 12a4 Nghi Sơn 87 2.2 2019-06-23 09:27:19
453 Lê xuân tùng 12a4 Thpt yên định 2 88 2.4 2019-06-23 07:49:41
454 Lại Thư 12b6 Thpt Yên Định 2 88 1.8 2019-06-23 07:47:44
455 Nguyễn Văn Quân 12a4 Thcs và thpt Nghi Sơn 88 1.6 2019-06-23 07:32:04
456 Lường Minh Quang 12A2 Cẩm Thủy 1 89 2.4 2019-06-22 23:01:01
457 Lê Thị Thúy b8 thpt Yên Định 2 89 4.4 2019-06-22 22:19:08
458 Phương Nhi 12A Yên Định 1 89 2.8 2019-06-22 22:03:21
459 Phương Nhi 12A Yên Định 1 88 3 2019-06-22 21:49:22
460 Phương Nhi 12A Yên Định 1 88 3 2019-06-22 21:38:54
461 lê văn nam 12b3 lê văn hưu 86 2 2019-06-22 21:31:39
462 Phạm Thị Thảo 12a9 Thpt Yên Định 1 89 1.2 2019-06-22 20:38:01
463 LV Quang A9 YD1 89 3 2019-06-22 20:37:58
464 Lê Mai 12Cv THPT Nguyễn Hữu Huân 86 5.6 2019-06-22 18:39:46
465 Phạm Thị Thảo 12a9 Thpt Yên Định 1 86 4.2 2019-06-22 16:32:56
466 Lê Khắc Chung 12B7 THPT Yên Định 2 88 3.6 2019-06-22 12:32:35
467 Trịnh 12 Thpt 89 1.8 2019-06-22 08:53:17
468 Hà Thị Huyền Trang 12 Cầu Giấy 86 2.4 2019-06-22 08:39:48
469 Hà Thị Huyền Trang 12 Cầu Giấy 86 2 2019-06-22 08:37:57
470 Hà Thị Huyền Trang 12 Cầu Giấy 87 2.6 2019-06-22 08:35:08
471 Hà Thị Huyền Trang 12 Cầu Giấy 88 3.6 2019-06-22 08:32:16
472 Lê văn lâm 12b8 Thpt yên định 2 87 2.6 2019-06-21 23:45:05
473 Lê văn lâm 12b8 Thpt yên định 2 87 3.2 2019-06-21 23:39:15
474 Lê văn lâm 12b8 Thpt yên định 2 87 1.6 2019-06-21 23:37:58
475 Nhã Kỳ 12A Hà nội 81 6 2019-06-21 23:34:58
476 Nhã Kỳ 12A Hà nội 81 6 2019-06-21 23:24:51
477 Nhã Kỳ 12A Hà nội 81 6 2019-06-21 23:12:55
478 Phạm văn ngọc 12b7 Thpt Yên Định 2 88 2 2019-06-21 22:03:39
479 Sun 12 Thpt yên định 2 88 2.8 2019-06-21 10:17:35
480 Cao Xuân Bắc 12 Nghi Sơn 86 0.8 2019-06-21 00:29:40
481 Cao Xuân Bắc 12 Nghi Sơn 86 0.6 2019-06-21 00:25:59
482 Cao Xuân Bắc 12 Nghi Sơn 86 3.8 2019-06-21 00:22:15
483 Lê Khắc Chung 12B7 THPT Yên Định 2 86 6.4 2019-06-20 23:49:50
484 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 81 1.4 2019-06-20 22:35:09
485 Nhã Kỳ 12A Hà nội 80 6.6 2019-06-20 22:30:43
486 Nhã Kỳ 12A Hà nội 80 6.6 2019-06-20 22:16:45
487 Nhã Kỳ 12A Hà nội 80 6.6 2019-06-20 22:03:09
488 Nguyễn Văn Quân 12a4 Thcs và thpt Nghi Sơn 83 7 2019-06-20 21:21:13
489 lê văn nam 12b3 lê văn hưu 75 2 2019-06-20 21:16:32
490 Nguyễn Lam Anh 12 THPT yên định 2 86 5.2 2019-06-20 21:13:19
491 lê văn nam 12b3 lê văn hưu 75 2 2019-06-20 21:06:05
492 lê văn nam 12b3 lê văn hưu 75 2 2019-06-20 20:51:36
493 Paulo DyBaLa 12b8 Yên Định 2 83 3.6 2019-06-20 20:48:23
494 Paulo DyBaLa 12b8 Yên Định 2 83 3 2019-06-20 20:43:47
495 Ông 12b11 Yên định 87 2.4 2019-06-20 20:42:43
496 Phượng hoàng b11 Yên Định 2 86 6.2 2019-06-20 20:41:46
497 Paulo DyBaLa 12b8 Yên Định 2 84 3 2019-06-20 20:19:03
498 Paulo DyBaLa 12b8 Yên Định 2 87 1.2 2019-06-20 19:56:57
499 Mai lan 12b Thiệu Hóa 87 1.8 2019-06-20 19:41:59
500 LV Quang A9 YD1 84 3.4 2019-06-20 15:25:10
501 Phạm Thị Thảo 12a9 Thpt Yên Định 1 84 3.4 2019-06-20 09:32:11
502 Phạm Thị Thảo 12a9 Thpt Yên Định 1 85 3 2019-06-20 09:10:48
503 Hà Thị Huyền Trang 12 Cầu Giấy 85 3.4 2019-06-20 07:51:18
504 Hà Thị Huyền Trang 12 Cầu Giấy 85 2.4 2019-06-20 07:41:46
505 Trịnh Thị Hương 12 Thpt yên định 1 86 3.4 2019-06-20 07:34:24
506 Lê Mai 12Cv THPT Nguyễn Hữu Huân 85 1.6 2019-06-19 23:43:57
507 Lê Mai 12Cv THPT Nguyễn Hữu Huân 85 2.6 2019-06-19 23:41:27
508 Cao Xuân Bắc 12 Nghi Sơn 83 2.4 2019-06-19 23:40:45
509 Phạm Thị Thảo 12a9 Thpt Yên Định 1 85 3.4 2019-06-19 23:11:32
510 Phương Nhi 12A Yên Định 1 86 4.8 2019-06-19 23:10:10
511 Phạm Thị Thảo 12a9 Thpt Yên Định 1 86 4 2019-06-19 22:49:49
512 Bùi Xuân Trường 12A2 THCS & THPT THỐNG NHẤT 85 1.8 2019-06-19 22:48:53
513 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 82 1.2 2019-06-19 22:46:14
514 Bùi Xuân Trường 12A2 THCS & THPT THỐNG NHẤT 85 1.6 2019-06-19 22:34:41
515 Trịnh Thị Hương 12 Thpt yên định 1 85 3 2019-06-19 22:32:46
516 vũ lê 12b4 TTGDTX 86 5.8 2019-06-19 22:12:05
517 Hà Thị Huyền Trang 12 Cầu Giấy 85 3.6 2019-06-19 22:00:07
518 Paulo DyBaLa 12b8 Yên Định 2 85 4 2019-06-19 21:57:24
519 nguyễn minh 12a9 yên định 1 85 1.6 2019-06-19 21:55:48
520 Lê Thị Thúy b8 thpt Yên Định 2 86 5.8 2019-06-19 21:45:18
521 nguyễn minh 12a9 yên định 1 85 1.6 2019-06-19 21:43:18
522 Nguyễn Lam Anh 12 THPT yên định 2 85 2 2019-06-19 21:41:14
523 Ông 12b11 Yên định 86 4.4 2019-06-19 21:34:10
524 LV Quang A9 YD1 86 3.8 2019-06-19 20:14:44
525 Paulo DyBaLa 12b8 Yên Định 2 86 4.2 2019-06-19 19:58:54
526 Phượng hoàng b11 Yên Định 2 86 5.6 2019-06-19 18:09:10
527 ABCD b11 Yên Định 4 86 4.4 2019-06-19 17:47:10
528 Hà Thị Huyền Trang 12 Cầu Giấy 84 3.4 2019-06-19 16:49:27
529 Hà Thị Huyền Trang 12 Cầu Giấy 84 3 2019-06-19 16:36:59
530 Hà Thị Huyền Trang 12 Cầu Giấy 84 2.6 2019-06-19 15:48:40
531 Ông 12b11 Yên định 85 4 2019-06-19 09:39:56
532 Ông 12b11 Yên định 84 4 2019-06-19 09:13:22
533 Phạm Thị Thảo 12a9 Thpt Yên Định 1 84 3 2019-06-19 07:49:42
534 đỗ ngọc ngân 12a1 thpt hoằng hóa 85 4 2019-06-18 22:25:01
535 Lê Thị Thúy b8 thpt Yên Định 2 85 5 2019-06-18 22:14:28
536 đỗ ngọc ngân 12a1 thpt hoằng hóa 85 4 2019-06-18 22:13:03
537 đỗ ngọc ngân 12a1 thpt hoằng hóa 85 4 2019-06-18 21:58:12
538 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 80 1 2019-06-18 21:47:27
539 LV Quang A9 YD1 85 1.8 2019-06-18 21:35:51
540 lê văn nam 12b3 lê văn hưu 77 4.4 2019-06-18 21:25:50
541 Phạm văn ngọc 12b7 Thpt Yên Định 2 85 3.8 2019-06-18 21:23:42
542 lê văn nam 12b3 lê văn hưu 77 4.4 2019-06-18 21:15:37
543 lê văn nam 12b3 lê văn hưu 77 4.4 2019-06-18 21:01:43
544 Lê Mai 12Cv THPT Nguyễn Hữu Huân 83 6.6 2019-06-18 18:33:43
545 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 80 1.4 2019-06-18 18:14:20
546 LV Quang A9 YD1 84 2.6 2019-06-18 16:24:26
547 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 80 1 2019-06-18 10:43:46
548 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 81 1 2019-06-18 10:35:42
549 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 82 1.2 2019-06-18 10:33:02
550 Phượng hoàng b11 Yên Định 2 83 3.8 2019-06-17 22:46:32
551 Lê Thị Thúy b8 thpt Yên Định 2 84 4 2019-06-17 22:27:09
552 Lê Thị Thúy b8 thpt Yên Định 2 84 4 2019-06-17 22:13:39
553 Lâm Anh 12a2 THPT 82 6.6 2019-06-17 22:07:55
554 Lê Thị Thúy b8 thpt Yên Định 2 84 4 2019-06-17 22:02:50
555 lê văn nam 12b3 lê văn hưu 79 5.2 2019-06-17 21:41:21
556 Lâm Anh 12a2 THPT 81 7 2019-06-17 21:25:02
557 Phạm văn ngọc 12b7 Thpt Yên Định 2 83 3.2 2019-06-17 21:08:14
558 Lê Mai 12Cv THPT Nguyễn Hữu Huân 82 7.4 2019-06-17 16:22:07
559 2love A1 thạch thành 1 83 3.4 2019-06-17 14:33:56
560 Hà Thị Huyền Trang 12 Cầu Giấy 82 2.8 2019-06-17 13:08:57
561 Hà Thị Huyền Trang 12 Cầu Giấy 82 2.6 2019-06-17 13:01:20
562 Sun 12 Thpt yên định 2 83 5 2019-06-17 07:42:09
563 Phượng hoàng b11 Yên Định 2 82 2.8 2019-06-16 23:36:14
564 Thanh Nguyễn 12A5 Thpt Nguyễn Hữu Huân 82 1.8 2019-06-16 21:32:33
565 LV Quang A9 YD1 83 2.2 2019-06-16 21:32:13
566 Nguyen Ngoc 12 THPT YD1 82 1 2019-06-16 16:12:50
567 Nhã Kỳ 12A Hà nội 78 5.2 2019-06-16 16:09:30
568 Nguyen Ngoc 12 THPT YD1 82 1 2019-06-16 15:58:37
569 Nguyen Ngoc 12 THPT YD1 82 1 2019-06-16 15:45:22
570 Lê Khắc Chung 12B7 THPT Yên Định 2 81 5.6 2019-06-16 11:17:29
571 Lê Đình Linh 12A1 Đông Sơn 1 81 1 2019-06-16 08:33:52
572 Nguyễn Hồng Phương Mai 12D4 THPT NHH 80 3.6 2019-06-16 01:58:30
573 Nguyễn Hồng Phương Mai 12D4 THPT NHH 80 3.6 2019-06-16 01:43:41
574 ABCD b11 Yên Định 4 80 4 2019-06-16 00:03:53
575 Hà Thị Huyền Trang 12 Cầu Giấy 80 2.4 2019-06-15 22:22:59
576 Hà Thị Huyền Trang 12 Cầu Giấy 76 3 2019-06-15 22:14:24
577 Hà Thị Huyền Trang 12 Cầu Giấy 78 2.6 2019-06-15 21:52:29
578 Hà Thị Huyền Trang 12 Cầu Giấy 81 2.8 2019-06-15 21:50:07
579 Hà Thị Huyền Trang 12 Cầu Giấy 81 1.4 2019-06-15 21:28:05
580 Hà Thị Huyền Trang 12 Cầu Giấy 81 1.4 2019-06-15 21:27:03
581 Thái 12a3 Thpt nghi sơn 81 2.6 2019-06-15 21:19:57
582 Phạm văn ngọc 12b7 Thpt Yên Định 2 82 4 2019-06-15 21:13:58
583 LV Quang A9 YD1 82 3.4 2019-06-15 20:56:28
584 Trịnh Thị Xuân 12b3 Thpt yên định 2 82 4.8 2019-06-15 18:47:39
585 Lê Thị Lan 12b4 Thpt Yên Định 2 82 5.8 2019-06-15 18:46:26
586 Trịnh Thị Xuân 12b3 Thpt yên định 2 82 4.8 2019-06-15 18:43:32
587 Phạm Chi Mai 12A1 Đông Sơn 1 81 9 2019-06-15 06:40:20
588 Nguyễn Hồng Phương Mai 12D4 THPT NHH 79 4.6 2019-06-15 00:55:44
589 Nguyễn Hồng Phương Mai 12D4 THPT NHH 79 4.6 2019-06-15 00:51:02
590 Nguyễn Hồng Phương Mai 12D4 THPT NHH 79 4.6 2019-06-15 00:48:07
591 Doãn Quốc Toán 12A1 Đông Sơn 1 81 8.8 2019-06-15 00:28:32
592 Doãn Quốc Toán 12A1 Đông Sơn 1 81 8.8 2019-06-15 00:25:42
593 Doãn Quốc Toán 12A1 Đông Sơn 1 81 8.8 2019-06-15 00:21:46
594 Nguyễn Thị Trang 12A1 Cẩm Thủy 1 81 7.6 2019-06-14 23:45:52
595 Đàm Quang Trường 12A1 Đông Sơn 1 81 7.6 2019-06-14 23:44:02
596 Nguyễn Thị Phương 12A1 Đông Sơn 1 81 8.6 2019-06-14 23:37:24
597 Ngọc Ánh 12A1 Đông Sơn 1 81 8 2019-06-14 23:27:29
598 Ngọc Ánh 12A1 Đông Sơn 1 65 2 2019-06-14 23:23:50
599 Khánh Linh 12a1 Đông Sơn 1 81 7.4 2019-06-14 23:22:58
600 Lê Tài Tuấn Anh 12A1 Đông Sơn 1 81 8.4 2019-06-14 23:21:00
601 Lê Tài Tuấn Anh 12A1 Đông Sơn 1 81 8.4 2019-06-14 23:17:02
602 Lê Tài Tuấn Anh 12A1 Đông Sơn 1 81 8.4 2019-06-14 23:13:12
603 Lê Thị Trang 12A1 Đông Sơn 1 81 7 2019-06-14 22:59:55
604 Lê Xuân Dũng 12A1 Đông Sơn 1 81 8 2019-06-14 22:49:02
605 Lê Xuân Dũng 12A1 Đông Sơn 1 81 8 2019-06-14 22:44:40
606 Lê Xuân Dũng 12A1 Đông Sơn 1 81 8 2019-06-14 22:40:19
607 Trần Thảo MY 12A3 Hoàng Hóa 4 81 0.8 2019-06-14 22:32:58
608 Trần Thảo MY 12A3 Hoàng Hóa 4 81 0.8 2019-06-14 22:30:03
609 Lê Trà My 12A1 Đông Sơn 1 81 7 2019-06-14 22:29:08
610 lê hữu minh 12a1 Đông Sơn 1 81 6.8 2019-06-14 22:27:51
611 Lê Thị Thu Thủy 12A1 Đông Sơn 1 81 7 2019-06-14 22:27:45
612 Trần Thảo MY 12A3 Hoàng Hóa 4 81 0.8 2019-06-14 22:25:29
613 lê hữu minh 12a1 Đông Sơn 1 81 6.8 2019-06-14 22:25:04
614 Doãn viết khánh 12a1 THPT ĐS1 81 7.8 2019-06-14 22:17:14
615 Trịnh Minh Quân 12A1 Yên Định 1 81 7.6 2019-06-14 22:03:42
616 Trịnh Minh Quân 12A1 Yên Định 1 81 7.6 2019-06-14 21:58:50
617 Trịnh Minh Quân 12A1 Yên Định 1 81 7.6 2019-06-14 21:55:16
618 abc a1 thpt abc 81 1 2019-06-14 21:38:13
619 abg 12 thpt 81 2.4 2019-06-14 21:27:57
620 abg 12 thpt 81 2.4 2019-06-14 21:23:37
621 abg 12 thpt 81 2.4 2019-06-14 21:20:07
622 Phạm văn ngọc 12b7 Thpt Yên Định 2 81 4.2 2019-06-14 21:08:12
623 Phạm văn ngọc 12b7 Thpt Yên Định 2 81 4.2 2019-06-14 21:03:33
624 LV Quang A9 YD1 81 3.4 2019-06-14 20:53:07
625 Thanh Nguyễn 12A5 Thpt Nguyễn Hữu Huân 76 2.6 2019-06-14 18:09:24
626 chung hoàng anh 13 THPT Mai Sơn 74 1.8 2019-06-14 17:05:29
627 Ngô Đức Lương 12B3 Yên Định 1 79 5.4 2019-06-14 17:03:34
628 chung hoàng anh 13 THPT Mai Sơn 77 2.2 2019-06-14 17:02:38
629 chung hoàng anh 13 THPT Mai Sơn 79 2 2019-06-14 17:00:46
630 Hà Thị Huyền Trang 12 Cầu Giấy 76 2.8 2019-06-14 15:55:39
631 Hà Thị Huyền Trang 12 Cầu Giấy 76 2 2019-06-14 15:54:49
632 Hà Thị Huyền Trang 12 Cầu Giấy 79 3 2019-06-14 15:52:12
633 Hà Thị Huyền Trang 12 Cầu Giấy 77 3.2 2019-06-14 15:49:39
634 Hà Thị Huyền Trang 12 Cầu Giấy 72 3 2019-06-14 15:47:35
635 Hà Thị Huyền Trang 12 Cầu Giấy 72 3 2019-06-14 15:43:32
636 Hà Thị Huyền Trang 12 Cầu Giấy 72 3 2019-06-14 15:38:18
637 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 74 1.4 2019-06-14 05:24:48
638 Lâm Anh 12a2 THPT 78 6.6 2019-06-13 23:52:14
639 Hoàng Thái Biển 12a3 THPT Hoằng Hóa 4 80 1 2019-06-13 23:42:42
640 Lê Mai 12Cv THPT Nguyễn Hữu Huân 77 5.8 2019-06-13 23:25:06
641 Lê Mai 12Cv THPT Nguyễn Hữu Huân 77 5.8 2019-06-13 23:22:12
642 đỗ ngọc ngân 12a1 thpt hoằng hóa 80 6.8 2019-06-13 23:20:53
643 đỗ ngọc ngân 12a1 thpt hoằng hóa 80 6.8 2019-06-13 23:16:59
644 Lê Thị Thúy b8 thpt Yên Định 2 80 2.4 2019-06-13 21:56:04
645 Lê Thị Lan 12b4 Thpt Yên Định 2 80 5.6 2019-06-13 21:53:11
646 Trần Thảo MY 12A3 Hoàng Hóa 4 80 1.8 2019-06-13 21:19:08
647 dinh thi trinh c9 tu do 80 4.2 2019-06-13 21:14:26
648 dinh thi trinh c9 tu do 80 4.2 2019-06-13 21:13:42
649 abc a1 thpt abc 80 2.4 2019-06-13 21:06:53
650 LV Quang A9 YD1 80 2.6 2019-06-13 20:44:55
651 nguyen van dat 12a1 đông sơn 1 80 0.8 2019-06-13 20:04:44
652 Lê Mai 12Cv THPT Nguyễn Hữu Huân 77 1.2 2019-06-13 18:45:10
653 Lê Thị Lan 12b4 Thpt Yên Định 2 79 6.2 2019-06-13 09:51:59
654 Phương Nhi 12A Yên Định 1 78 2.6 2019-06-13 09:23:15
655 Mai hương 12 Yên định 1 78 2.4 2019-06-13 07:40:37
656 Bùi Thị Thu Phương 12A3 Cát hải 78 2.2 2019-06-13 04:29:49
657 Trng 12B5 YĐ3 79 3.8 2019-06-13 01:18:17
658 Hoàng Thái Biển 12a3 THPT Hoằng Hóa 4 79 4.4 2019-06-12 22:40:52
659 Lê Thị Thúy b8 thpt Yên Định 2 79 3.8 2019-06-12 22:21:06
660 Phương Nhi 12A Yên Định 1 79 1.4 2019-06-12 22:10:56
661 Phương Nhi 12A Yên Định 1 79 0.6 2019-06-12 22:07:36
662 Phương Nhi 12A Yên Định 1 78 1.4 2019-06-12 21:29:38
663 Phạm văn ngọc 12b7 Thpt Yên Định 2 79 3.2 2019-06-12 21:27:28
664 LV Quang A9 YD1 79 4.2 2019-06-12 20:54:58
665 Trịnh 12 Thpt 77 3.2 2019-06-11 21:48:49
666 Lê Linh Giang B00 Thpt yên định 2 77 7 2019-06-11 21:18:57
667 Phạm văn ngọc 12b7 Thpt Yên Định 2 78 1.4 2019-06-11 21:12:14
668 Lưu thị lệ 12b10 Yd2 78 1.4 2019-06-11 18:48:34
669 Lưu thị lệ 12b10 Yd2 78 1.4 2019-06-11 18:46:50
670 Lưu thị lệ 12b10 Yd2 78 4.6 2019-06-11 18:44:32
671 Lê Thị Thương 12b8 YĐ2 76 3.2 2019-06-11 09:19:43
672 Lê Thế Đức 12a3 Hoằng hoá 4 77 2.4 2019-06-10 23:01:12
673 Phương Nhi 12A Yên Định 1 77 1.2 2019-06-10 21:18:07
674 LV Quang A9 YD1 77 2.4 2019-06-10 21:13:59
675 Phạm văn ngọc 12b7 Thpt Yên Định 2 77 2 2019-06-10 21:09:30
676 Phạm văn ngọc 12b7 Thpt Yên Định 2 77 3.2 2019-06-10 21:05:23
677 Phương Nhi 12A Yên Định 1 72 1.2 2019-06-09 22:40:14
678 Cao Xuân Bắc 12 Nghi Sơn 76 3 2019-06-09 21:50:25
679 Nhã Kỳ 12A Hà nội 72 6.2 2019-06-09 21:21:15
680 Phượng hoàng b11 Yên Định 2 76 4.4 2019-06-09 21:03:09
681 Phương Nhi 12A Yên Định 1 75 2.8 2019-06-09 20:37:22
682 Mai hương 12 Yên định 1 74 2.6 2019-06-09 12:03:16
683 linh ngoc dam 12A1 Hàm Rồng 75 1.6 2019-06-09 00:55:35
684 linh ngoc dam 12A1 Hàm Rồng 75 4.2 2019-06-09 00:53:54
685 Phượng hoàng b11 Yên Định 2 72 5.6 2019-06-08 21:05:31
686 Mai lan 12b Thiệu Hóa 74 2.6 2019-06-08 15:15:15
687 Hoàng Bá Nhật P1 Nguyễn Huệ 75 1.4 2019-06-08 07:30:49
688 a a a 75 1.2 2019-06-08 07:30:02
689 Nguyễn Xuân Thiện 12A1 Đông Sơn 1 75 6.2 2019-06-08 00:57:49
690 Phạm Chi Mai 12A1 Đông Sơn 1 75 9.2 2019-06-08 00:30:07
691 Lê Tài Tuấn Anh 12A1 Đông Sơn 1 75 7 2019-06-08 00:05:31
692 vũ lê 12b4 TTGDTX 75 1 2019-06-08 00:05:19
693 Lê Tài Tuấn Anh 12A1 Đông Sơn 1 75 7 2019-06-08 00:03:17
694 Lê Thị Trang 12A1 Đông Sơn 1 75 7.8 2019-06-08 00:00:46
695 Vũ Lý c3 Vĩnh Lộc 75 6.8 2019-06-07 23:45:46
696 Thiều Công 12a1 Đông Sơn 1 75 6.8 2019-06-07 23:39:02
697 Phạm Huy 12a1 Đông Sơn 1 75 8 2019-06-07 23:36:36
698 Nguyễn Thị Phương 12A1 Đông Sơn 1 75 7 2019-06-07 23:32:07
699 Vũ Lý c3 Vĩnh Lộc 75 5 2019-06-07 23:28:58
700 Lê Thu Phương 12a1 Đông Sơn 1 75 6.4 2019-06-07 23:27:11
701 Doãn Thị Thùy Dung 12A1 Đông Sơn 1 75 6.2 2019-06-07 23:22:33
702 Lê quang nhật 12a1 Đông Sơn 1 75 8 2019-06-07 23:21:48
703 Đàm Quang Trường 12A1 Đông Sơn 1 75 7.4 2019-06-07 23:18:41
704 Lê Huyền Trang 12A1 Đông Sơn 1 75 8 2019-06-07 23:18:01
705 Lê Thị Thu Thủy 12A1 Đông Sơn 1 75 7.6 2019-06-07 23:17:11
706 Nguyễn Ngọc Ánh 12A1 Đông Sơn 1 75 6.6 2019-06-07 23:15:25
707 Annie Lê A1 DS1 75 7.2 2019-06-07 23:15:03
708 Nguyễn Ngọc Ánh 12A1 Đông Sơn 1 75 6.6 2019-06-07 23:15:00
709 lê hữu minh 12a1 Đông Sơn 1 75 7.2 2019-06-07 23:13:55
710 Lê Trà My 12A1 Đông Sơn 1 75 7.8 2019-06-07 23:12:23
711 Nguyễn Hải 121 lý tự trọng 75 6.4 2019-06-07 23:05:52
712 Khánh Linh 12a1 Đông Sơn 1 75 6.6 2019-06-07 23:02:58
713 Nguyễn Hải 12B Lý Tự Trọng 75 1.2 2019-06-07 22:55:43
714 Nguyễn Hải 121 lý tự trọng 75 1 2019-06-07 22:49:41
715 Rrr Xxx Ffd 75 1.2 2019-06-07 22:33:17
716 Rrr Xxx Ffd 75 1 2019-06-07 22:32:28
717 Trần Văn Chương 12 Yên Định 1 75 5 2019-06-07 22:25:50
718 lê trâm anh 11 hoằng hóa 4 75 1 2019-06-07 21:48:26
719 lê trâm anh 11 hoằng hóa 4 75 3.4 2019-06-07 21:47:14
720 . . . 75 1.6 2019-06-07 21:46:10
721 nguyễn trọng minh a2 trường khác 75 4 2019-06-07 21:45:48
722 abc a1 thpt abc 75 2 2019-06-07 21:23:47
723 Sdhj 12 Thpt 75 2.8 2019-06-07 21:19:41
724 Ông 12b11 Yên định 74 1 2019-06-07 08:30:42
725 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 74 0.4 2019-06-07 07:01:53
726 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 72 0.4 2019-06-07 06:59:46
727 Nguyễn Quang Hiếu 12a2 Đông Sơn 1 72 4.4 2019-06-07 01:28:36
728 Lê Thế Đức 12a3 Hoằng hoá 4 74 0.8 2019-06-06 22:19:24
729 Vũ Lý c3 Vĩnh Lộc 74 8 2019-06-06 22:16:59
730 Lê Thế Đức 12a3 Hoằng hoá 4 72 0.2 2019-06-06 22:11:00
731 lê văn nam 12b3 lê văn hưu 72 2 2019-06-06 21:21:06
732 Triệu lệ dĩnh 12A Lam sơn 72 6 2019-06-06 21:05:10
733 Phượng hoàng b11 Yên Định 2 74 5.8 2019-06-06 20:42:47
734 Lâm Anh 12a2 THPT 62 7.4 2019-06-06 15:50:54
735 Lâm Anh 12a2 THPT 60 5.8 2019-06-06 09:46:17
736 Ông 12b11 Yên định 72 2.8 2019-06-06 08:03:12
737 Lê Thế Đức 12a3 Hoằng hoá 4 71 0.8 2019-06-05 23:13:47
738 Lê Thế Đức 12a3 Hoằng hoá 4 71 0.8 2019-06-05 23:12:36
739 LV Quang A9 YD1 72 3 2019-06-05 21:36:54
740 Lê Thị Lan 12b4 Thpt Yên Định 2 72 6 2019-06-05 21:08:52
741 ngà 12 th 70 0.6 2019-06-04 22:42:11
742 Lê Khắc Chung 12B7 THPT Yên Định 2 70 3 2019-06-04 22:32:12
743 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 69 0.8 2019-06-04 22:28:15
744 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 68 1 2019-06-04 22:27:36
745 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 68 1 2019-06-04 22:26:44
746 Nguyễn Gia Khánh 12a1 Hoằng Hóa 4 71 6.2 2019-06-04 21:54:29
747 Nguyễn Gia Khánh 12a1 Hoằng Hóa 4 71 0.4 2019-06-04 21:52:15
748 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 65 1 2019-06-04 00:09:56
749 Trịnh Thị Xuân 12b3 Thpt yên định 2 69 5.4 2019-06-03 21:04:31
750 Phượng hoàng b11 Yên Định 2 70 6.2 2019-06-03 20:57:14
751 ABCD b11 Yên Định 4 70 4 2019-06-03 20:52:23
752 Mai lan 12b Thiệu Hóa 68 2 2019-06-03 20:37:45
753 Nhã Kỳ 12A Hà nội 63 9.2 2019-06-03 15:26:57
754 Nguyễn Văn Quân 12a4 Nghi Sơn 66 5.2 2019-06-03 15:25:55
755 Nguyễn Văn Quân 12a4 Nghi Sơn 68 8.6 2019-06-03 14:45:51
756 Nguyenvana 12a3 Thcs thpt nghi sơn 68 1 2019-06-03 09:47:32
757 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 65 1.2 2019-06-03 07:09:30
758 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 69 0.8 2019-06-03 07:05:43
759 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 66 1.8 2019-06-03 07:04:29
760 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 68 1 2019-06-03 07:00:35
761 Phạm văn ngọc 12b7 Thpt Yên Định 2 69 3 2019-06-02 20:52:58
762 Mai hương 12 Yên định 1 65 2.4 2019-06-02 16:53:15
763 Mai hương 12 Yên định 1 66 1.8 2019-06-02 16:51:37
764 Phạm văn ngọc 12b7 Thpt Yên Định 2 68 3 2019-06-01 21:01:24
765 Lê Thị Lan 12b4 Thpt Yên Định 2 68 5.2 2019-06-01 18:31:23
766 Lê Thị Lan 12b4 Thpt Yên Định 2 68 6.2 2019-06-01 18:30:18
767 Phượng hoàng b11 Yên Định 2 68 5.2 2019-06-01 18:27:09
768 Lâm Anh 12a2 THPT 63 1.4 2019-06-01 08:13:40
769 Lâm Anh 12a2 THPT 65 1.4 2019-06-01 08:08:19
770 Lâm Anh 12a2 THPT 60 0.4 2019-06-01 08:02:18
771 Lâm Anh 12a2 THPT 64 1.6 2019-06-01 07:07:49
772 Phạm Chi Mai 12A1 Đông Sơn 1 66 8.8 2019-06-01 00:17:27
773 Nguyễn Văn Quân 12a4 Nghi Sơn 65 2.8 2019-06-01 00:06:31
774 Nguyễn Văn Quân 12a4 Nghi Sơn 65 2 2019-06-01 00:05:05
775 Nguyễn Văn Quân 12a4 Nghi Sơn 65 6.8 2019-06-01 00:03:04
776 Đàm Quang Trường 12A1 Đông Sơn 1 66 8.4 2019-05-31 23:53:26
777 Đỗ Thanh Tùng 12A1 Đông Sơn 1 66 7.6 2019-05-31 23:37:02
778 Doãn Quốc Toán 12A1 Đông Sơn 1 66 8.2 2019-05-31 23:28:37
779 Lê Xuân Dũng 12A1 Đông Sơn 1 66 7.4 2019-05-31 23:26:30
780 Tt Q2 Tt 66 1.8 2019-05-31 23:25:24
781 Khánh Linh 12a1 Đông Sơn 1 66 7.8 2019-05-31 23:21:04
782 Nguyễn Xuân Thiện 12A1 Đông Sơn 1 66 8 2019-05-31 23:17:07
783 Nguyễn Thị Trang 12A1 Cẩm Thủy 1 66 7 2019-05-31 23:16:57
784 Lê Quang Nhật 12a1 Đông Sơn 1 66 7.8 2019-05-31 23:14:12
785 Nguyễn Thị Phương 12A1 Đông Sơn 1 66 6.8 2019-05-31 23:12:06
786 Hà xuân bảo chung 12a1 Đông sơn 1 66 8.2 2019-05-31 23:11:48
787 Hà xuân bảo chung 12a1 Đông sơn 1 66 8.2 2019-05-31 23:10:53
788 Thiều Ngọc Lâm 12a1 Đông Sơn 1 66 7.8 2019-05-31 23:08:28
789 Ngọc Ánh 12A1 Đông Sơn 1 66 8.4 2019-05-31 23:07:02
790 Ngọc Ánh 12A1 Đông Sơn 1 66 8.4 2019-05-31 23:06:40
791 Lê Minh Thức 12A1 Đông Sơn 1 66 8.4 2019-05-31 22:57:44
792 Lâm Anh 12a2 THPT 61 7.2 2019-05-31 22:55:30
793 Phạm Huy 12a1 Đông Sơn 1 66 6.8 2019-05-31 22:51:17
794 Lâm Anh 12a2 THPT 58 7.8 2019-05-31 22:49:38
795 Lâm Anh 12a2 THPT 58 7.8 2019-05-31 22:49:38
796 Lê Thị Trang 12A1 Đông Sơn 1 66 8.2 2019-05-31 22:49:10
797 lê hữu minh 12a1 Đông Sơn 1 66 8.2 2019-05-31 22:45:03
798 Lê Huyền Trang 12A1 Đông Sơn 1 66 8.2 2019-05-31 22:36:28
799 Lê Thu Phương 12a1 Đông Sơn 1 66 6.4 2019-05-31 22:30:22
800 . . . 66 2 2019-05-31 22:29:33
801 Lê Thị Thu Thủy 12A1 Đông Sơn 1 66 8.6 2019-05-31 22:28:58
802 khúc thị quỳnh anh 12a1 Đông Sơn 1 66 9 2019-05-31 22:27:45
803 khúc thị quỳnh anh 12a1 Đông Sơn 1 66 9 2019-05-31 22:27:34
804 ttty A1 .... 66 1.8 2019-05-31 22:24:18
805 Lê Trà My 12A1 Đông Sơn 1 66 9 2019-05-31 22:22:04
806 Mai Anh Lê 12A1 Đông Sơn 1 66 5.4 2019-05-31 22:21:39
807 ttty A1 .... 66 1.6 2019-05-31 22:20:10
808 tống thị hoa 12b yên định 66 7.8 2019-05-31 22:18:34
809 tống thị hoa 12b yên định 66 7.8 2019-05-31 22:18:17
810 test test test 66 1.8 2019-05-31 22:17:31
811 vũ lê 12b4 TTGDTX 66 3.6 2019-05-31 22:10:46
812 gfgfg gfgd gfdg 66 3 2019-05-31 22:01:27
813 ttty A1 .... 66 2 2019-05-31 21:42:50
814 Nhã Kỳ 12A Hà nội 62 4.6 2019-05-31 21:32:56
815 ABCD b11 Yên Định 4 66 3.8 2019-05-31 21:29:52
816 ABCD b11 Yên Định 4 66 3.8 2019-05-31 21:27:59
817 Nguyễn Quang Hiếu 12a2 Đông Sơn 1 64 1 2019-05-31 21:09:56
818 Nguyễn Quang Hiếu 12a2 Đông Sơn 1 65 1 2019-05-31 21:04:46
819 Nguyễn Văn Quân 12a4 Nghi Sơn 64 2.6 2019-05-30 21:30:20
820 Nguyễn Văn Quân 12a4 Nghi Sơn 64 2.6 2019-05-30 21:29:30
821 ABCD b11 Yên Định 4 65 3.6 2019-05-30 20:56:25
822 TADT 12A2 Cẩm Thủy 1 64 5 2019-05-29 23:10:42
823 Nhã Kỳ 12A Hà nội 61 5 2019-05-29 16:04:22
824 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 63 1.4 2019-05-29 15:53:19
825 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 62 1.2 2019-05-29 15:52:45
826 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 62 1.2 2019-05-29 15:52:01
827 Triệu lệ dĩnh 12A Lam sơn 62 6 2019-05-28 23:39:58
828 Mai hương 12 Yên định 1 62 2.6 2019-05-28 21:31:16
829 Trần Vũ Đức 12A5 Thpt NHH 64 1.6 2019-05-28 20:29:50
830 Trần Vũ Đức 12A5 Thpt NHH 64 7.4 2019-05-28 20:29:11
831 ABCD b11 Yên Định 4 64 2.6 2019-05-28 20:18:12
832 tthh b10 YĐ2 64 0.8 2019-05-28 18:43:49
833 tthh b10 YĐ2 62 1.6 2019-05-28 18:40:56
834 tthh b10 YĐ2 62 1.6 2019-05-28 18:40:39
835 tthh b10 YĐ2 60 1.4 2019-05-28 18:39:10
836 tthh b10 YĐ2 59 1.6 2019-05-28 18:37:19
837 tthh b10 YĐ2 58 1.8 2019-05-28 18:35:24
838 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 64 1.4 2019-05-28 14:36:27
839 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 64 1.6 2019-05-28 14:32:55
840 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 64 1.2 2019-05-28 14:31:56
841 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 63 1.4 2019-05-28 14:30:29
842 Nguyễn Quang Hiếu 12a2 Đông Sơn 1 61 1.2 2019-05-28 08:48:50
843 Nguyễn Quang Hiếu 12a2 Đông Sơn 1 60 0.4 2019-05-28 08:48:00
844 Nguyễn Quang Hiếu 12a2 Đông Sơn 1 59 1.4 2019-05-28 08:47:08
845 Nguyễn Quang Hiếu 12a2 Đông Sơn 1 58 0.8 2019-05-28 08:45:11
846 Nguyễn Quang Hiếu 12a2 Đông Sơn 1 58 0.8 2019-05-28 08:45:10
847 Nguyễn Quang Hiếu 12a2 Đông Sơn 1 58 0.8 2019-05-28 08:45:00
848 TTT A1 thạch thành 1 64 3.6 2019-05-28 08:43:23
849 Triệu lệ dĩnh 12A Lam sơn 64 5.6 2019-05-27 23:22:41
850 Mai hương 12 Yên định 1 63 2.2 2019-05-27 22:32:39
851 nth 12a11 Yên Định 1 63 0.6 2019-05-27 06:02:39
852 nth 12a11 Yên Định 1 62 1.2 2019-05-27 06:00:07
853 nth 12a11 Yên Định 1 61 1.2 2019-05-27 05:58:16
854 Trịnh Hồng 12A yên định 1 60 2.6 2019-05-26 22:00:50
855 Nhã Kỳ 12A Hà nội 56 0.8 2019-05-26 21:57:57
856 Nhã Kỳ 12A Hà nội 60 5.6 2019-05-26 21:52:24
857 Nhã Kỳ 12A Hà nội 60 5.6 2019-05-26 21:48:30
858 Cao Xuân Bắc 12 Nghi Sơn 58 1.6 2019-05-26 21:16:35
859 Trần_Quang_Khải 10A1 Nghi Sơn 63 2.6 2019-05-26 20:04:25
860 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 56 1.2 2019-05-26 15:54:08
861 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 61 1.2 2019-05-26 15:53:28
862 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 61 1.2 2019-05-26 15:52:41
863 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 60 0.4 2019-05-26 15:52:06
864 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 60 0.4 2019-05-26 15:51:16
865 Trịnh 12 Thpt 61 3.4 2019-05-26 12:05:19
866 Phương Nhi 12A Yên Định 1 62 2.2 2019-05-25 22:22:24
867 Mai hương 12 Yên định 1 61 2.4 2019-05-25 21:36:08
868 Mai lan 12b Thiệu Hóa 61 1 2019-05-25 21:05:41
869 Mai lan 12b Thiệu Hóa 62 2.4 2019-05-25 21:02:46
870 Mai lan 12b Thiệu Hóa 61 3.8 2019-05-25 20:55:30
871 TADT 12A2 Cẩm Thủy 1 61 1.2 2019-05-25 20:09:23
872 TADT 12A2 Cẩm Thủy 1 60 0.6 2019-05-25 20:07:26
873 Trang 12A1 Cẩm thủy 1 62 8.2 2019-05-25 01:15:31
874 Đỗ Thanh Tùng 12A1 Đông Sơn 1 62 7 2019-05-25 00:42:23
875 Lê Tài Tuấn Anh 12A1 Đông Sơn 1 62 7.8 2019-05-25 00:06:22
876 Doãn Đình Tâm 12A1 Đông Sơn 1 62 7.6 2019-05-24 23:46:03
877 Trương Quốc Đạt 12a2 Cẩm Thủy 1 62 4.6 2019-05-24 23:40:21
878 Doãn Quốc Toán 12A1 Đông Sơn 1 62 8.6 2019-05-24 23:39:52
879 Khánh Linh 12a1 Đông Sơn 1 62 7.8 2019-05-24 23:38:42
880 Thiều Công 12a1 Đông Sơn 1 62 7.8 2019-05-24 23:37:02
881 Lalâla A8 Bn 62 0.6 2019-05-24 23:29:56
882 Lê Thu Uyên 12A1 Đông Sơn 1 62 5.8 2019-05-24 23:27:46
883 Nguyễn Xuân Thiện 12A1 Đông Sơn 1 62 7.8 2019-05-24 23:26:10
884 Lê Thu Uyên 12A1 Đông Sơn 1 62 6 2019-05-24 23:24:28
885 Phạm Huy 12a1 Đông Sơn 1 62 8.4 2019-05-24 23:24:05
886 Nguyễn Xuân Thiện 12A1 Đông Sơn 1 62 7.8 2019-05-24 23:23:58
887 Đàm Quang Trường 12A1 Đông Sơn 1 62 7.6 2019-05-24 23:22:11
888 Trần Thị Trà Giang ct1 12A1 Cẩm Thủy 1 62 7.2 2019-05-24 23:20:20
889 Nguyễn Thị Phương 12A1 Đông Sơn 1 62 8.2 2019-05-24 23:19:25
890 Lê Hoàng Huy 12A1 Đông Sơn 1 62 6.8 2019-05-24 23:18:30
891 Thiều Ngọc Lâm 12a1 Đông Sơn 1 62 7.2 2019-05-24 23:18:22
892 Thiều Ngọc Lâm 12a1 Đông Sơn 1 62 7.2 2019-05-24 23:18:02
893 trần ngân hà 12a1 cẩm thủy 1 62 8.4 2019-05-24 23:16:22
894 Lê Đình Linh 12A1 Đông Sơn 1 62 6.6 2019-05-24 23:15:51
895 Lê Đình Linh 12A1 Đông Sơn 1 62 6.6 2019-05-24 23:15:25
896 Nguyễn Ngọc Ánh 12A1 Đông Sơn 1 62 7.8 2019-05-24 23:11:43
897 Nguyễn Ngọc Ánh 12A1 Đông Sơn 1 62 7.8 2019-05-24 23:08:44
898 Mai Anh Lê 12A1 Đông Sơn 1 62 6.4 2019-05-24 23:08:43
899 Lê Xuân Dũng 12A1 Đông Sơn 1 62 8.2 2019-05-24 23:06:51
900 trần hà 12a1 Cẩm thủy 1 62 6.2 2019-05-24 23:05:34
901 Hoàng Bá Nhật P1 Nguyễn Huệ 58 0.8 2019-05-24 23:03:15
902 Hoàng Bá Nhật P1 Nguyễn Huệ 58 0.8 2019-05-24 23:02:46
903 Lê quang nhật 12a1 Đông Sơn 1 62 9.2 2019-05-24 22:56:22
904 Lê Thị Vân Anh 12A1 Đông Sơn 1 62 6.8 2019-05-24 22:55:05
905 Lê Minh Thức 12A1 Đông Sơn 1 62 9 2019-05-24 22:53:21
906 Đỗ Hoàng Lan 12A1 Đông Sơn 1 62 6.8 2019-05-24 22:53:17
907 Lê Huyền Trang 12A1 Đông Sơn 1 62 7.2 2019-05-24 22:52:51
908 Lê Thị Thu Thủy 12A1 Đông Sơn 1 62 7.2 2019-05-24 22:50:50
909 Lê Thị Trang 12A1 Đông Sơn 1 62 7.6 2019-05-24 22:42:31
910 khúc thị quỳnh anh 12a1 Đông Sơn 1 62 7.8 2019-05-24 22:40:00
911 khúc thị quỳnh anh 12a1 Đông Sơn 1 62 7.8 2019-05-24 22:39:52
912 khúc thị quỳnh anh 12a1 Đông Sơn 1 62 7.8 2019-05-24 22:39:31
913 Thiều Quang Đạt 12A1 Đông Sơn 1 62 8.6 2019-05-24 22:32:06
914 lê hữu minh 12a1 Đông Sơn 1 62 7.4 2019-05-24 22:31:41
915 Thiều Quang Đạt 12A1 Đông Sơn 1 62 8.6 2019-05-24 22:31:24
916 tống thị hoa 12b yên định 62 7.2 2019-05-24 22:30:23
917 tống thị hoa 12b yên định 62 7.2 2019-05-24 22:28:52
918 tống thị hoa 12b yên định 62 7.2 2019-05-24 22:27:47
919 Lê Quỳnh Anh 12A2 Cẩm Thủy 1 62 7.2 2019-05-24 22:27:20
920 Lê Quỳnh Anh 12A2 Cẩm Thủy 1 62 4.8 2019-05-24 22:23:20
921 Làm 30 Câu Đầu 12A1 Cẩm Thủy 1 62 3.4 2019-05-24 22:19:14
922 Lê Thu Phương 12a1 Đông Sơn 1 62 5.8 2019-05-24 22:15:00
923 lu 1 Lê Văn Hưu 62 4.8 2019-05-24 22:13:15
924 . . . 62 0.8 2019-05-24 21:55:02
925 j4 c2 Lê Văn Hưu 62 3.6 2019-05-24 21:32:14
926 Trần_Quang_Khải 10A1 Nghi Sơn 57 2.8 2019-05-24 21:21:25
927 Nguyễn Thị Mai Trang 12a THPT NHX 62 2 2019-05-24 21:17:50
928 Bùi Quốc Trung A8 Yên Định 1 62 1.4 2019-05-24 21:14:24
929 Bùi Quốc Trung A8 Yên Định 1 62 2.6 2019-05-24 21:09:28
930 Abcxyz 12 THPT 62 2.2 2019-05-24 21:08:56
931 Minh A9 Yên định 1 62 1.4 2019-05-24 21:08:23
932 nth 12a11 Yên Định 1 60 0.4 2019-05-24 11:41:35
933 nth 12a11 Yên Định 1 59 0.8 2019-05-24 11:39:54
934 nth 12a11 Yên Định 1 58 1.2 2019-05-24 11:36:50
935 nth 12a11 Yên Định 1 58 0.8 2019-05-24 11:35:19
936 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 59 1.2 2019-05-24 07:13:00
937 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 60 0.4 2019-05-24 07:07:40
938 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 61 1 2019-05-24 07:05:37
939 Triệu lệ dĩnh 12A Lam sơn 61 5 2019-05-23 23:43:01
940 tthh b10 YĐ2 61 4.8 2019-05-23 23:14:49
941 tthh b10 YĐ2 61 4.8 2019-05-23 23:14:20
942 TTT A1 thạch thành 1 61 3.8 2019-05-23 21:25:51
943 TTT A1 thạch thành 1 61 3.4 2019-05-23 21:23:15
944 Phượng hoàng b11 Yên Định 2 61 6.2 2019-05-23 20:45:01
945 TTT A1 thạch thành 1 60 3 2019-05-23 20:41:53
946 Cao Xuân Bắc 12 Nghi Sơn 58 3.2 2019-05-22 23:24:04
947 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 59 1.4 2019-05-22 21:41:08
948 TTT A1 thạch thành 1 59 1.8 2019-05-22 19:42:46
949 Mai hương 12 Yên định 1 58 2.2 2019-05-22 15:40:20
950 Mai hương 12 Yên định 1 57 1.8 2019-05-22 15:38:34
951 Mai hương 12 Yên định 1 56 2.6 2019-05-22 15:36:27
952 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 58 0.8 2019-05-22 11:58:59
953 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 57 0.8 2019-05-22 11:58:05
954 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 57 0.8 2019-05-22 11:57:13
955 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 59 1.4 2019-05-22 07:05:18
956 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 57 1.6 2019-05-22 07:03:15
957 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 58 1.8 2019-05-22 06:59:58
958 Nguyễn Thành Đạt 12A1 Mai Sơn 59 7.6 2019-05-21 22:02:35
959 pham quynh mai 12A1 Cẩm Thủy 1 58 7.6 2019-05-21 21:59:25
960 Quyết Tâm A1 Mộc Lị 59 2.8 2019-05-21 21:58:35
961 pham quynh mai 12A1 Cẩm Thủy 1 58 7.6 2019-05-21 21:50:19
962 Lâm Anh 12a2 THPT 56 6.6 2019-05-21 16:07:43
963 Lâm Anh 12a2 THPT 55 5.6 2019-05-21 08:40:14
964 Lê Hoàng Huy 12A1 Đông Sơn 1 56 1 2019-05-20 23:00:45
965 Lê minh tuấn 12a3 Cẩm Thủy1 58 4.8 2019-05-20 21:18:42
966 Phượng hoàng b11 Yên Định 2 58 3.8 2019-05-20 20:56:34
967 nth 12a11 Yên Định 1 57 1 2019-05-20 19:22:43
968 Lê Hoàng Huy 12A1 Đông Sơn 1 56 6.6 2019-05-20 00:19:22
969 Lê Hoàng Huy 12A1 Đông Sơn 1 56 6.6 2019-05-20 00:18:06
970 aaaaa b c 56 2.6 2019-05-19 23:16:47
971 . . . 57 1 2019-05-19 23:13:19
972 Triệu lệ dĩnh 12A Lam sơn 57 6.8 2019-05-19 22:38:05
973 Lường Minh Quang 12A2 Cẩm Thủy 1 57 5 2019-05-19 22:24:31
974 Triệu lệ dĩnh 12A Lam sơn 56 7.4 2019-05-19 21:40:14
975 Trương Quốc Đạt 12a2 Cẩm Thủy 1 56 6.8 2019-05-19 18:50:21
976 Trương Quốc Đạt 12a2 Cẩm Thủy 1 56 6.8 2019-05-19 18:46:29
977 Trương Quốc Đạt 12a2 Cẩm Thủy 1 56 6.8 2019-05-19 18:43:26
978 Đỗ Đình Khải 12a2 Cẩm Thủy 1 56 6.2 2019-05-19 15:58:04
979 Đỗ Đình Khải 12a2 Cẩm Thủy 1 56 5.8 2019-05-19 15:48:30
980 sun 10B TC1 50 5.2 2019-05-18 22:54:10
981 Tô Thanh Nhàn 12A2 Thpt Cẩm Thuỷ 1 56 4.6 2019-05-18 20:31:06
982 Doãn Đình Tâm 12A1 Đông Sơn 1 56 8.2 2019-05-18 13:58:14
983 le tri phu 12b10 trung tam gdtx 54 1.2 2019-05-18 10:58:42
984 Trịnh Tuấn anh A2 Cẩm Thủy 1 56 7.2 2019-05-18 10:44:42
985 Mai hương 12 Yên định 1 55 2.8 2019-05-18 10:42:07
986 Lê thị Ngà 12a2 Chu Văn An 54 7.6 2019-05-18 09:51:34
987 Lê thị Ngà 12a2 Chu Văn An 54 6 2019-05-18 09:43:12
988 nth 12a11 Yên Định 1 56 1.2 2019-05-18 05:10:39
989 Lê Quỳnh Anh 12A2 Cẩm Thủy 1 56 7.6 2019-05-18 00:50:32
990 Nguyễn Thị Trang 12A1 Cẩm Thủy 1 56 7.8 2019-05-18 00:40:52
991 Phạm Chi Mai 12A1 Đông Sơn 1 56 8.6 2019-05-17 23:57:24
992 Doãn Quốc Toán 12A1 Đông Sơn 1 56 8.4 2019-05-17 23:47:06
993 Lê Tài Tuấn Anh 12A1 Đông Sơn 1 56 7.6 2019-05-17 23:46:23
994 Lê Văn Anh 12a1 Đông Sơn 1 56 7.4 2019-05-17 23:28:30
995 Lê Minh Thức 12A1 Đông Sơn 1 56 8.4 2019-05-17 23:25:44
996 Đàm Quang Trường 12A1 Đông Sơn 1 56 8.6 2019-05-17 23:24:16
997 ngân hà 12a1 cẩm thủy 1 56 8.8 2019-05-17 23:22:48
998 Lê Đình Linh 12A1 Đông Sơn 1 56 7.4 2019-05-17 23:22:40
999 Đỗ Thanh Tùng 12A1 Đông Sơn 1 56 7.8 2019-05-17 23:22:17
1000 Nguyễn Thị Ngọc Quyên 12a2 Cẩm Thủy 1 56 5.2 2019-05-17 23:15:19
1001 Nguyễn Thị Phương 12A1 Đông Sơn 1 56 8.8 2019-05-17 23:13:26
1002 Nguyễn Xuân Thiện 12A1 Đông Sơn 1 56 8.2 2019-05-17 23:11:00
1003 Thiều Quang Đạt 12A1 Đông Sơn 1 56 8.4 2019-05-17 23:09:52
1004 Khánh Linh 12a1 Đông Sơn 1 56 8.6 2019-05-17 23:04:29
1005 Nguyễn Ngọc Ánh 12A1 Đông Sơn 1 56 7.6 2019-05-17 23:02:21
1006 Đỗ Hoàng Lan 12A1 Đông Sơn 1 56 7.8 2019-05-17 23:02:03
1007 Hoàng Thảo Minh 12a2 Chu Văn An 56 2 2019-05-17 22:59:11
1008 Lê Thị Trang 12A1 Đông Sơn 1 56 8.2 2019-05-17 22:55:08
1009 Lê Huyền Trang 12A1 Đông Sơn 1 56 8.4 2019-05-17 22:50:48
1010 Phạm Huy 12a1 Đông Sơn 1 56 8.4 2019-05-17 22:49:50
1011 Lê quang nhật 12a1 Đông Sơn 1 56 8.8 2019-05-17 22:49:35
1012 Hoàng Thảo Minh 12a2 Chu Văn An 56 8.6 2019-05-17 22:49:33
1013 Thiều Ngọc Lâm 12a1 Đông Sơn 1 56 8.2 2019-05-17 22:49:22
1014 Hoàng Thảo Minh 12a2 Chu Văn An 56 8.6 2019-05-17 22:48:40
1015 Mai Anh Lê 12A1 Đông Sơn 1 56 7.6 2019-05-17 22:47:43
1016 khúc thị quỳnh anh 12a1 Đông Sơn 1 56 7.8 2019-05-17 22:47:40
1017 Lê Thị Vân Anh 12A1 Đông Sơn 1 56 8.8 2019-05-17 22:46:24
1018 Thiều Ngọc Lâm 12a1 Đông Sơn 1 56 8.2 2019-05-17 22:46:09
1019 khúc thị quỳnh anh 12a1 Đông Sơn 1 56 7.8 2019-05-17 22:44:39
1020 Lê Thị Thu Thủy 12A1 Đông Sơn 1 56 8.4 2019-05-17 22:43:29
1021