Trang toantracnghiem.net chuyên cung cấp đề thi online miễn phí cho học sinh THPT và cung cấp tài liệu có giá trị giúp các em có thành tích tốt nhất trong kì thi THPTQG
  1. :
  2. :
Đăng Xuất
Chào mừng đã trở lại. Chúc bạn học tập tốt !

THỜI GIAN CHO TỚI NGÀY THI THPTQG:

Kết quả thi trên trang toantracnghiem.net
TỔNG SỐ LƯỢT THÀNH VIÊN THAM GIA DỰ THI: 2088 LƯỢT

Với việc thi tính thời gian chúng tôi sẽ thống kê và sắp xếp thứ tự các trường đăng kí !!!

Thứ hạng hiện tại của các trường:

thứ tự Trường Số lượt Điểm TB
1 Yên Định 2 45 6.3911111111111
2 Hoằng Hóa 4 0 0
3 Chu Văn An 0 0
4 Quảng Xương 4 0 0
5 Yên Định 1 0 0
6 Đông Sơn 1 0 0
7 Ba Đình 0 0
8 Hàm Rồng 0 0
9 Cẩm Thủy 1 0 0
10 Thạch Thành 1 0 0
11 Nghi Sơn 0 0


Danh Sách và điểm của lớp 12B1 trường THPT Yên Định 2

TT Họ Và Tên Lớp Trường Đề số Điểm Ngày, giờ
1 Anh Quỳnh Trịnh 12b1 Yên Định 2 86 3.2 2019-06-24 23:06:44
2 Nguyễn thị tuyết nhung 12b1 Yên Định 2 90 7.8 2019-06-23 23:09:49
3 Trung không sít B1 Yd2 88 3 2019-06-22 08:26:08
4 nguyễn huy 12B1 Quảng xương 2 86 3.2 2019-06-20 19:04:23
5 Anh Quỳnh Trịnh 12b1 Yên Định 2 81 6.2 2019-06-16 04:15:57
6 Nguyễn thị tuyết nhung 12b1 Yên Định 2 81 7.8 2019-06-15 00:05:15
7 Nguyễn Thảo Lan 12B1 Yên Định 2 81 7.2 2019-06-15 00:05:03
8 Nguyễn Thảo Lan 12B1 Yên Định 2 81 7.2 2019-06-15 00:02:11
9 Nguyễn Thảo Lan 12B1 Yên Định 2 81 7.2 2019-06-14 23:59:10
10 Trịnh Hùng Anh 12B1 Yên Định 2 81 7.6 2019-06-14 23:28:08
11 Trương Thị Hoa 12B1 Yên Định 2 81 6.4 2019-06-14 23:04:28
12 đỗ công hiếu 12b1 THPT YD2 81 8.4 2019-06-14 23:03:33
13 đỗ công hiếu 12b1 THPT YD2 81 8.4 2019-06-14 23:03:29
14 Trịnh Khánh Linh 12B1 Yên Định 2 81 8 2019-06-14 23:02:15
15 Trương Thị Hoa 12B1 Yên Định 2 81 6.4 2019-06-14 23:02:09
16 Mai Cẩm Tú 12b1 Yên Định 2 81 8.6 2019-06-14 22:59:06
17 Trịnh Hoàng Duy B1 Yên Định 2 81 8.8 2019-06-14 22:58:40
18 Trịnh Hoàng Duy B1 Yên Định 2 81 8.8 2019-06-14 22:58:30
19 Phùng Thị Huyền Trang 12b1 Yên Định 2 81 7.6 2019-06-14 22:53:55
20 Phùng Thị Huyền Trang 12b1 Yên Định 2 81 7.6 2019-06-14 22:53:39
21 Nguyễn Thanh Tâm 12b1 Yên Định 2 81 7.6 2019-06-14 22:53:17
22 NGUYỄN THỊ THANH HOÀI 12B1 Yên Định 2 81 7 2019-06-14 22:45:03
23 NGUYỄN THỊ THANH HOÀI 12B1 Yên Định 2 81 7 2019-06-14 22:42:15
24 Trần Thị Dung 12B1 THPT Yên Định 2 81 7.4 2019-06-14 22:38:10
25 Trần Thị Dung 12B1 THPT Yên Định 2 81 7.4 2019-06-14 22:37:58
26 NGUYỄN THỊ THANH HOÀI 12B1 Yên Định 2 81 7 2019-06-14 22:37:37
27 Hoàng Huy 12B1 Yên Định 2 81 8.4 2019-06-14 22:15:22
28 Nguyễn Thị Ngọc 12B1 Yên Định 2 81 7.6 2019-06-14 22:12:04
29 Nguyễn Thị Ngọc 12B1 Yên Định 2 81 7.6 2019-06-14 22:11:47
30 Toàn Trịnh 12b1 Yên Định 2 81 7.6 2019-06-14 21:42:46
31 Toàn Trịnh 12b1 Yên Định 2 81 7.6 2019-06-14 21:40:01
32 Toàn Trịnh 12b1 Yên Định 2 81 7.6 2019-06-14 21:37:16
33 Trịnh Trọng Trung B1 Yên Định 2 79 4.4 2019-06-14 15:53:34
34 Nguyễn Thảo Lan 12B1 Yên Định 2 80 6.8 2019-06-14 09:12:28
35 Nguyễn Thảo Lan 12B1 Yên Định 2 80 6.8 2019-06-14 09:09:53
36 Nguyễn Thảo Lan 12B1 Yên Định 2 80 6.8 2019-06-14 09:06:25
37 Trịnh Dương 12b1 Yên Định 2 80 8.6 2019-06-13 22:44:41
38 Nguyễn Thị Thuý 12B1 Yên Định 2 80 7.8 2019-06-13 22:37:04
39 Anh Quỳnh Trịnh 12b1 Yên Định 2 79 5.6 2019-06-13 22:30:28
40 Phùng Thị Huyền Trang 12b1 Yên Định 2 80 8.6 2019-06-13 22:26:39
41 Phùng Thị Huyền Trang 12b1 Yên Định 2 80 8.6 2019-06-13 22:26:21
42 Trịnh Hoàng Duy B1 Yên Định 2 80 8.6 2019-06-13 22:21:36
43 Trịnh Hoàng Duy B1 Yên Định 2 80 8.6 2019-06-13 22:21:26
44 Trịnh Khánh Linh 12B1 Yên Định 2 80 8 2019-06-13 22:20:26
45 Trịnh Hùng Anh 12B1 Yên Định 2 80 8 2019-06-13 22:17:04
46 Toàn Trịnh 12b1 Yên Định 2 80 8.6 2019-06-13 22:08:52
47 Thanh trà B1 Yên Định 2 80 7.8 2019-06-13 22:04:11
48 Nguyễn Thanh Tâm 12b1 Yên Định 2 80 8 2019-06-13 22:03:12
49 Trần Thị Dung 12B1 Yên Định 2 80 7.4 2019-06-13 21:59:24
50 Nguyễn Thị Hằng 12B1 Yên Định 2 80 8.6 2019-06-13 21:57:01
51 Hoàng Đình Huy 12b1 Yên Định 2 80 9 2019-06-13 21:56:58
52 Trần Thị Dung 12B1 Yên Định 2 80 7.4 2019-06-13 21:56:18
53 NGUYỄN NGUYỆT ANH 12 B1 YÊN ĐỊNH 2 80 7.4 2019-06-13 21:55:06
54 Mai Cẩm Tú 12b1 Yên Định 2 80 8 2019-06-13 21:52:14
55 Trịnh Tuấn Kiệt B1 Yên Định 2 80 8 2019-06-13 21:41:12
56 NGUYỄN THỊ THANH HOÀI 12B1 Yên Định 2 80 7.2 2019-06-13 21:37:33
57 NGUYỄN THỊ THANH HOÀI 12B1 Yên Định 2 80 7.2 2019-06-13 21:29:49
58 vũ linh 12b1 Yên Định 2 80 7.6 2019-06-13 21:21:03
59 Trịnh Hùng Anh 12B1 Yên Định 2 75 7.6 2019-06-07 23:50:42
60 Anh Quỳnh Trịnh 12b1 Yên Định 2 75 7.6 2019-06-07 23:46:15
61 vũ quang huy b1 yên định 2 75 9 2019-06-07 23:44:22
62 Nguyễn thị tuyết nhung 12b1 Yên Định 2 75 6.8 2019-06-07 23:28:04
63 Trương Thị Hoa 12B1 Yên Định 2 75 8.2 2019-06-07 22:50:51
64 Mai Cẩm Tú 12b1 Yên Định 2 75 8.2 2019-06-07 22:50:34
65 Thảo Lan B1 THPT Yên Định 2 75 8.2 2019-06-07 22:49:28
66 Nguyễn Thanh Tâm 12b1 Yên Định 2 75 8.2 2019-06-07 22:48:57
67 Phùng Thị Huyền Trang 12b1 Yên Định 2 75 7.4 2019-06-07 22:48:42
68 Phùng Thị Huyền Trang 12b1 Yên Định 2 75 7.4 2019-06-07 22:47:09
69 Mai Cẩm Tú 12b1 Yên Định 2 75 8.2 2019-06-07 22:46:51
70 Trịnh Khánh Linh 12B1 Yên Định 2 75 7.8 2019-06-07 22:43:51
71 Nguyễn Thị Thuý 12B1 Yên Định 2 75 7.8 2019-06-07 22:41:39
72 Trịnh Hữu Lực 12 B1 Yên Định 2 75 9 2019-06-07 22:38:26
73 Trần Thị Dung 12B1 Yên Định 2 75 7.4 2019-06-07 22:37:09
74 Trần Thị Dung 12B1 Yên Định 2 75 7.4 2019-06-07 22:36:41
75 Nguyễn Thị Thanh Hoài 12B1 Yên Định 2 75 7.2 2019-06-07 22:35:52
76 Hoàng Đình Huy 12b1 Yên Định 2 75 8.2 2019-06-07 22:34:42
77 Nguyễn Thị Thanh Hoài 12B1 Yên Định 2 75 7.2 2019-06-07 22:33:10
78 NGUYỄN NGUYỆT ANH 12 B1 YÊN ĐỊNH 2 75 7.2 2019-06-07 22:28:45
79 Nguyễn Thị Hằng 12B1 Yên Định 2 75 7.8 2019-06-07 22:28:05
80 thiều hồng 12b1 yên định 2 75 7 2019-06-07 22:27:39
81 Nguyễn Thanh Tâm 12b1 Yên Định 2 75 8.2 2019-06-07 22:25:31
82 Đỗ Công Hiếu 12B1 Yên Định 2 75 9.6 2019-06-07 22:12:36
83 Thiều Thị Ngọc 12b1 Yên Định 2 75 6.2 2019-06-07 22:05:11
84 Ngọc Dương 12B1 Yên Định 2 66 5.2 2019-06-02 09:28:43
85 ĐàmTùng 12b1 Yên Định 2 66 6.4 2019-05-31 23:21:27
86 Trịnh Hùng Anh 12B1 Yên Định 2 66 7.8 2019-05-31 23:14:41
87 Nguyễn Thị Hằng 12B1 Yên Định 2 66 7.8 2019-05-31 23:05:57
88 Nguyễn Thị Hằng 12B1 Yên Định 2 66 7.8 2019-05-31 23:04:16
89 Nguyễn Thảo Lan 12B1 Yên Định 2 66 8 2019-05-31 22:48:41
90 Nguyễn Thanh Tâm 12b1 Yên Định 2 66 7.6 2019-05-31 22:44:43
91 Trịnh Khánh Linh 12B1 Yên Định 2 66 8 2019-05-31 22:40:50
92 Trương Thị Hoa 12B1 Yên Định 2 66 7.8 2019-05-31 22:40:46
93 Hà Hương B1 Yên Định 2 66 7.2 2019-05-31 22:40:16
94 Lan Anh B1 Yên Định 2 66 8 2019-05-31 22:37:53
95 Trịnh Hoàng Duy B1 Yên Định 2 66 8 2019-05-31 22:37:51
96 phùng thị huyền trang b1 yd2 66 8.4 2019-05-31 22:37:09
97 Hoàng Đình Huy 12b1 Yên Định 2 66 8.6 2019-05-31 22:35:47
98 Toàn Trịnh 12b1 Yên Định 2 66 7.2 2019-05-31 22:31:53
99 Nguyễn Thị Thuý 12B1 Yên Định 2 66 7.4 2019-05-31 22:31:21
100 Mai cẩm tú B1 Yên định 2 66 8.2 2019-05-31 22:31:00
101 NGUYỄN NGUYỆT ANH 12 B1 YÊN ĐỊNH 2 66 6.6 2019-05-31 22:26:13
102 Trần Thị Dung 12B1 Yên Định 2 66 7.8 2019-05-31 22:20:38
103 Thiều Thị Ngọc 12b1 Yên Định 2 66 7 2019-05-31 22:18:41
104 Thiều Thị Ngọc 12b1 Yên Định 2 66 7 2019-05-31 22:18:18
105 Tuấn Kiệt b1 Yên Định 2 64 7.2 2019-05-29 22:28:01
106 Anh Quỳnh Trịnh 12b1 Yên Định 2 61 5.2 2019-05-27 22:41:00
107 Anh Quỳnh Trịnh 12b1 Yên Định 2 60 5 2019-05-27 21:46:02
108 Nguyễn Thanh Tâm 12b1 Yên Định 2 62 8.2 2019-05-25 00:33:44
109 Thu Hồng 12B1 Yên Định 2 62 7 2019-05-25 00:09:06
110 Trương Thị Hoa 12B1 Yên Định 2 62 8 2019-05-24 23:38:55
111 Nguyễn thị tuyết nhung 12b1 Yên Định 2 62 6.6 2019-05-24 22:57:17
112 Trịnh Dương 12b1 Yên Định 2 62 8.4 2019-05-24 22:50:45
113 Nguyễn trang 12b1 Yên Định 2 62 7.4 2019-05-24 22:45:14
114 Trịnh Khánh Linh 12B1 Yên Định 2 62 7.2 2019-05-24 22:44:50
115 Nguyễn Thị Ngọc 12B1 Yên Định 2 62 6.8 2019-05-24 22:42:50
116 Nguyễn Thị Ngọc 12B1 Yên Định 2 62 6.8 2019-05-24 22:42:42
117 Nguyễn trang 12b1 Yên Định 2 15 1.8 2019-05-24 22:42:24
118 Mai cẩm tú B1 Yên Định 2 62 6.4 2019-05-24 22:42:23
119 lê đình tứ 12b1 Yên Định 2 62 7.8 2019-05-24 22:38:18
120 Vũ Ngọc Quang Huy 12B1 Yên Định 2 62 9 2019-05-24 22:37:47
121 Vũ Ngọc Quang Huy 12B1 Yên Định 2 62 9 2019-05-24 22:37:40
122 Nguyễn Thị Hằng 12B1 Yên Định 2 62 8.2 2019-05-24 22:37:39
123 Lê Thanh Tùng 12B1 Yên Định 2 62 8 2019-05-24 22:36:31
124 Nguyễn Thị Hằng 12B1 Yên Định 2 62 8.2 2019-05-24 22:36:07
125 Thiều Thị Hồng 12b1 Yên Định 2 62 6.2 2019-05-24 22:35:57
126 Nguyễn trang 12b1 Yên Định 2 62 6 2019-05-24 22:35:54
127 Trịnh Hoàng Duy B1 Yên Định 2 62 8.4 2019-05-24 22:35:53
128 NGUYỄN NGUYỆT ANH 12 B1 YÊN ĐỊNH 2 62 7.4 2019-05-24 22:34:25
129 lê đình tứ 12b1 Yên Định 2 62 6.6 2019-05-24 22:34:15
130 Hà Hương B1 Yên Định 2 62 8.2 2019-05-24 22:33:14
131 Trịnh Tuấn Kiệt B1 Yên Định 2 62 6.6 2019-05-24 22:32:58
132 Trịnh Hùng Anh 12B1 Yên Định 2 62 7.8 2019-05-24 22:31:06
133 NGUYỄN THỊ THANH HOÀI 12B1 Yên Định 2 62 7.8 2019-05-24 22:30:59
134 Trần Thị Dung 12B1 Yên Định 2 62 7.4 2019-05-24 22:30:19
135 Thiều Thị Hồng 12b1 Yên Định 2 62 5.8 2019-05-24 22:30:11
136 NGUYỄN THỊ THANH HOÀI 12B1 Yên Định 2 62 7.8 2019-05-24 22:29:41
137 Lan Anh B1 Yên Định 2 62 7.8 2019-05-24 22:28:37
138 Nguyễn Thị Thuý 12B1 Yên Định 2 62 6.4 2019-05-24 22:26:59
139 NGUYỄN THỊ THANH HOÀI 12B1 Yên Định 2 62 7.8 2019-05-24 22:26:19
140 Phùng Thị Huyền Trang 12b1 Yên Định 2 62 8 2019-05-24 22:25:25
141 Phùng Thị Huyền Trang 12b1 Yên Định 2 62 8 2019-05-24 22:25:11
142 Thanh trà B1 Yên Định 2 62 7.2 2019-05-24 22:23:56
143 PHương Nhung B1 yd2 62 7.2 2019-05-24 22:22:09
144 trần minh bảo 12b1 yên định 2 62 2.8 2019-05-24 22:21:50
145 PHương Nhung B1 yd2 62 7.2 2019-05-24 22:21:48
146 Nguyễn Thảo Lan 12B1 Yên Định 2 62 7.6 2019-05-24 22:21:20
147 Toàn Trịnh 12b1 Yên Định 2 62 7.6 2019-05-24 22:19:55
148 Hoàng Đình Huy 12b1 Yên Định 2 62 8.2 2019-05-24 22:15:58
149 Mai Thanh Thúy 12B1 Yên Định 2 62 7 2019-05-24 22:14:03
150 Mai Thanh Thúy 12B1 Yên Định 2 62 7 2019-05-24 22:13:35
151 Lưu Thị Thảo Vân 12B1 Yên Định 2 62 7.2 2019-05-24 22:11:10
152 Ngọc Dương 12B1 Yên Định 2 62 7.2 2019-05-24 22:09:37
153 Ngọc Dương 12B1 Yên Định 2 62 7.4 2019-05-24 22:07:52
154 Ngọc Dương 12B1 Yên Định 2 62 7.4 2019-05-24 22:07:35
155 Nguyễn Đức Quý B1 Yên Định 2 62 7.6 2019-05-24 22:03:40
156 vũ linh 12b1 Yên Định 2 62 7.6 2019-05-24 22:01:17
157 vũ linh 12b1 Yên Định 2 62 7.6 2019-05-24 22:00:36
158 Nguyễn Thị Ngọc 12B1 Yên Định 2 61 7.2 2019-05-23 23:59:45
159 Nguyễn Thị Ngọc 12B1 Yên Định 2 61 7.2 2019-05-23 23:59:09
160 Lan Anh B1 Yên Định 2 58 2.2 2019-05-23 01:04:20
161 Nguyễn Thanh Tâm 12b1 Yên Định 2 59 7.6 2019-05-22 00:08:31
162 Trịnh Tuấn Kiệt B1 Yên Định 2 58 8.4 2019-05-21 22:29:27
163 Mai Thị Cẩm Tú 12b1 Yên Định 2 56 8.8 2019-05-17 23:26:22
164 Nguyễn thị trang 12b1 Yên Định 2 56 8 2019-05-17 23:17:58
165 Nguyễn Thanh Tâm 12b1 Yên Định 2 56 8.2 2019-05-17 22:56:28
166 Nguyễn Thanh Tâm 12b1 Yên Định 2 56 8.2 2019-05-17 22:51:20
167 Nguyễn Thị Hằng 12B1 Yên Định 2 56 7.8 2019-05-17 22:50:49
168 Trịnh Hùng Anh 12B1 Yên Định 2 56 7.8 2019-05-17 22:46:18
169 Lê Nguyễn Phương Nhung B1 Yên Định 2 56 7.8 2019-05-17 22:46:07
170 ĐàmTùng 12b1 Yên Định 2 56 8 2019-05-17 22:45:40
171 Trịnh Hùng Anh 12B1 THPT Yên Định 2 56 7.8 2019-05-17 22:42:30
172 Trịnh Hùng Anh 12B1 THPT Yên Định 2 56 7.8 2019-05-17 22:41:57
173 Trịnh Gia Hiếu B1 Yên Định 2 56 7.2 2019-05-17 22:41:33
174 Nguyễn Thảo Lan 12B1 Yên Định 2 56 9 2019-05-17 22:40:39
175 thiều thị hồng 12b1 Yên Định 2 56 8.4 2019-05-17 22:40:34
176 Trịnh Khánh Linh 12B1 Yên Định 2 56 8.8 2019-05-17 22:39:48
177 lê đình tứ 12b1 Yên Định 2 56 8.6 2019-05-17 22:39:43
178 nguyen van thang 12b1 Yên Định 2 56 7.4 2019-05-17 22:39:33
179 Nguyễn Thanh Tâm 12b1 Yên Định 2 56 8.2 2019-05-17 22:39:18
180 Phùng Thị Huyền Trang 12b1 Yên Định 2 56 9 2019-05-17 22:38:38
181 Đỗ Công Hiếu 12B1 Yên Định 2 56 8 2019-05-17 22:38:33
182 Phùng Thị Huyền Trang 12b1 Yên Định 2 56 9 2019-05-17 22:38:14
183 Lê Nguyễn Phương Nhung B1 Yên Định 2 56 7.8 2019-05-17 22:37:51
184 NGUYỄN NGUYỆT ANH 12 B1 YÊN ĐỊNH 2 56 8.2 2019-05-17 22:37:12
185 Nguyễn Thu Hằng 12B1 Yên Định 2 56 7.6 2019-05-17 22:36:42
186 Trương Thị Hoa 12B1 Yên Định 2 56 8 2019-05-17 22:34:52
187 Hoàng Đình Huy 12b1 Yên Định 2 56 9 2019-05-17 22:32:45
188 Trịnh Hoàng Duy B1 Yên Định 2 56 9 2019-05-17 22:32:14
189 Trịnh Hoàng Duy B1 Yên Định 2 56 9 2019-05-17 22:31:55
190 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 12b1 Yên Định 2 56 8.2 2019-05-17 22:31:18
191 Toàn Trịnh 12b1 Yên Định 2 56 8.4 2019-05-17 22:30:35
192 Lan Anh B1 Yên Định 2 56 7.6 2019-05-17 22:29:40
193 Nguyễn Thu Hằng 12B1 Yên Định 2 54 2.6 2019-05-17 22:29:36
194 Trần Thị Dung 12B1 Yên Định 2 56 7.2 2019-05-17 22:27:54
195 Lưu Thị Thảo Vân 12B1 Yên Định 2 56 7.4 2019-05-17 22:27:11
196 Trần Thị Dung 12B1 Yên Định 2 56 7.2 2019-05-17 22:27:10
197 Thiều Thị Ngọc 12b1 Yên Định 2 56 7.4 2019-05-17 22:25:37
198 Thiều Thị Ngọc 12b1 Yên Định 2 56 7.4 2019-05-17 22:25:11
199 Hà Hương B1 Yên Định 2 56 8 2019-05-17 22:24:47
200 Nguyễn Thị Thuý 12B1 Yên Định 2 56 8.2 2019-05-17 22:24:46
201 Nguyễn Đức Quý B1 Yên Định 2 56 6.8 2019-05-17 22:21:57
202 Thanh trà B1 Yên Định 2 56 7.6 2019-05-17 22:21:32
203 Trịnh Tuấn Kiệt B1 Yên Định 2 56 8.2 2019-05-17 22:21:10
204 Nguyễn Đức Quý B1 Yên Định 2 55 0.6 2019-05-17 22:11:54
205 Nguyễn Đức Quý B1 Yên Định 2 54 1 2019-05-17 22:11:15
206 Nguyễn Thị Hằng 12B1 Yên Định 2 52 1 2019-05-17 21:10:56
207 Nguyễn Thị Hằng 12B1 Yên Định 2 52 1.2 2019-05-17 21:06:32
208 NGUYỄN THỊ THANH HOÀI 12B1 Yên Định 2 55 8.4 2019-05-16 23:19:59
209 NGUYỄN THỊ THANH HOÀI 12B1 Yên Định 2 55 8.4 2019-05-16 23:19:33
210 Trịnh Hữu Lực 12 B1 Yên Định 2 55 9.2 2019-05-16 23:12:10
211 Trịnh Hữu Lực 12 B1 Yên Định 2 55 9.2 2019-05-16 23:11:14
212 Trịnh Hùng Anh 12B1 THPT Yên Định 2 55 7.6 2019-05-16 23:09:19
213 Trịnh Trọng Trung B1 Yên Định 2 55 1.8 2019-05-16 23:05:02
214 Mai Thúy 12B1 Yên Định 2 55 7.6 2019-05-16 22:51:32
215 Mai Thúy 12B1 Yên Định 2 55 7.2 2019-05-16 22:44:10
216 ĐàmTùng 12b1 Yên Định 2 55 7.8 2019-05-16 22:41:13
217 ĐàmTùng 12b1 Yên Định 2 55 7.8 2019-05-16 22:33:03
218 nguyen van thang 12b1 Yên Định 2 55 7.8 2019-05-16 22:32:00
219 Nguyễn Thu Hằng 12B1 Yên Định 2 55 6.6 2019-05-16 22:31:00
220 ĐàmTùng 12b1 Yên Định 2 55 7.8 2019-05-16 22:30:30
221 nguyen van thang 12b1 Yên Định 2 54 2.6 2019-05-16 22:28:45
222 Mai cẩm tú B1 Yên định 2 55 9.2 2019-05-16 22:22:27
223 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 12b1 Yên Định 2 55 8.8 2019-05-16 22:15:54
224 Lê Nguyễn Phương Nhung 12B1 THPT Yên Định 2 55 8.2 2019-05-16 22:12:19
225 Nguyễn Thanh Tâm 12b1 Yên Định 2 55 6.4 2019-05-16 22:12:17
226 NGUYỄN NGUYỆT ANH 12 B1 YÊN ĐỊNH 2 55 6.8 2019-05-16 22:12:03
227 lê đình tứ 12b1 Yên Định 2 55 8 2019-05-16 22:11:29
228 Lê Thanh Tùng 12B1 Yên Định 2 55 7.4 2019-05-16 22:07:38
229 Trịnh Gia Hiếu B1 Yên Định 2 55 6.8 2019-05-16 22:06:29
230 Trịnh Khánh Linh 12B1 Yên Định 2 55 8.8 2019-05-16 22:05:06
231 Thảo Lan B1 THPT Yên Định 2 55 8.2 2019-05-16 22:02:02
232 Hoàng Đình Huy 12b1 Yên Định 2 55 8.4 2019-05-16 22:02:01
233 vũ linh 12b1 Yên Định 2 55 8 2019-05-16 22:01:56
234 Trương Thị Hoa 12B1 Yên Định 2 55 7.8 2019-05-16 22:01:39
235 Phùng Thị Huyền Trang 12b1 Yên Định 2 55 8 2019-05-16 22:00:53
236 Phùng Thị Huyền Trang 12b1 Yên Định 2 55 8 2019-05-16 22:00:30
237 vũ linh 12b1 Yên Định 2 55 8 2019-05-16 22:00:15
238 Thiều Thị Ngọc 12b1 Yên Định 2 55 7.6 2019-05-16 21:59:43
239 Toàn Trịnh 12b1 Yên Định 2 55 7.6 2019-05-16 21:58:29
240 Nguyễn trang 12b1 Yên Định 2 55 5.8 2019-05-16 21:58:04
241 Trần Thị Dung 12B1 Yên Định 2 55 7.2 2019-05-16 21:56:03
242 Hoàng Đình Huy 12b1 Yên Định 2 55 9 2019-05-16 21:55:27
243 Thanh trà B1 Yên Định 2 55 8.2 2019-05-16 21:55:17
244 Lan Anh B1 Yên Định 2 55 7.6 2019-05-16 21:53:11
245 Hà Hương B1 Yên Định 2 55 7.8 2019-05-16 21:52:36
246 Lưu Thị Thảo Vân 12B1 Yên Định 2 55 7.2 2019-05-16 21:52:17
247 Trịnh Hoàng Duy B1 Yên Định 2 55 8.4 2019-05-16 21:49:16
248 Nguyễn Đức Quý B1 Yên Định 2 55 7.8 2019-05-16 21:48:14
249 Trương Thị Hoa 12B1 Yên Định 2 54 8.4 2019-05-16 00:34:49
250 Anh Quỳnh Trịnh 12b1 Yên Định 2 51 7.6 2019-05-16 00:03:09
251 Nguyễn Thanh Tâm 12b1 Yên Định 2 54 8.2 2019-05-15 23:23:15
252 NGUYỄN THỊ THANH HOÀI 12B1 Yên Định 2 54 8.2 2019-05-15 22:03:58
253 Trịnh Trọng Trung B1 Yên Định 2 51 0.8 2019-05-15 16:48:30
254 Trịnh Trọng Trung B1 Yên Định 2 51 0.8 2019-05-15 16:48:26
255 Trịnh Trọng Trung B1 Yên Định 2 51 0.8 2019-05-15 16:48:08
256 Trịnh Trọng Trung B1 Yên Định 2 46 2.6 2019-05-15 16:45:48
257 Trịnh Trọng Trung B1 Yên Định 2 46 2.6 2019-05-15 16:45:36
258 Trịnh Trọng Trung B1 Yên Định 2 46 2 2019-05-15 16:43:02
259 Nguyễn Thanh Tâm 12b1 Yên Định 2 51 8.6 2019-05-14 23:47:02
260 NGUYỄN THỊ THANH HOÀI 12B1 Yên Định 2 49 8.4 2019-05-12 23:55:27
261 Trịnh Trọng Trung B1 Yên Định 2 49 0.2 2019-05-12 22:55:16
262 Nguyễn Thanh Tâm 12b1 Yên Định 2 47 7.8 2019-05-11 23:16:57
263 NGUYỄN NGUYỆT ANH 12 B1 YÊN ĐỊNH 2 47 8.6 2019-05-10 23:13:54
264 Trần Thị Dung 12B1 Yên Định 2 47 8.4 2019-05-10 23:11:04
265 Trần Thị Dung 12B1 Yên Định 2 47 8.4 2019-05-10 23:03:20
266 Thảo Lan B1 Yên Định 2 47 9.2 2019-05-10 23:00:46
267 nguyen van thang 12b1 Yên Định 2 47 7.6 2019-05-10 22:59:57
268 Mai Thị Cẩm Tú 12b1 Yên Định 2 47 8.8 2019-05-10 22:57:23
269 Trịnh Hoàng Duy B1 Yên Định 2 47 9.2 2019-05-10 22:56:29
270 Trịnh Hoàng Duy B1 Yên Định 2 47 9.2 2019-05-10 22:54:34
271 Trần Thị Dung 12B1 Yên Định 2 47 8.4 2019-05-10 22:53:28
272 Nguyễn Thu Hằng 12B1 Yên Định 2 47 6.8 2019-05-10 22:52:28
273 Mai Thúy 12B1 Yên Định 2 47 7.2 2019-05-10 22:52:13
274 Hoàng Huy 12B1 Yên Định 2 47 8.6 2019-05-10 22:52:04
275 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 12b1 Yên Định 2 47 9.2 2019-05-10 22:51:37
276 Trần Thị Dung 12B1 Yên Định 2 47 8.4 2019-05-10 22:51:03
277 Phương Nhung B1 Yên Định 2 47 8.2 2019-05-10 22:47:52
278 Nguyễn Thị Thu Hồng 12B1 Yên Định 2 47 8.6 2019-05-10 22:46:24
279 Phương Nhung B1 Yên Định 2 47 8.2 2019-05-10 22:45:18
280 Trịnh Dương 12b1 Yên Định 2 47 8.2 2019-05-10 22:43:02
281 Hà Hương B1 Yên Định 2 47 8.2 2019-05-10 22:41:59
282 Trịnh Khánh Linh 12B1 Yên Định 2 47 8.4 2019-05-10 22:39:43
283 thiều thị hồng 12b1 Yên Định 2 47 7.8 2019-05-10 22:39:24
284 Trương Thị Hoa 12B1 Yên Định 2 47 8.6 2019-05-10 22:37:27
285 ĐàmTùng 12b1 Yên Định 2 47 8.2 2019-05-10 22:37:11
286 Nguyễn Thị Ngọc 12B1 Yên Định 2 47 8.8 2019-05-10 22:36:48
287 Toàn Trịnh 12b1 Yên Định 2 47 9 2019-05-10 22:36:26
288 vũ linh 12b1 Yên Định 2 47 8.4 2019-05-10 22:36:16
289 Trịnh Hùng Anh 12B1 Yên Định 2 47 8.4 2019-05-10 22:35:35
290 vũ linh 12b1 Yên Định 2 47 8.4 2019-05-10 22:35:05
291 Lưu Thị Thảo Vân 12B1 Yên Định 2 47 7.6 2019-05-10 22:34:07
292 NGUYỄN THỊ THANH HOÀI 12B1 Yên Định 2 47 8.4 2019-05-10 22:33:29
293 Toàn Trịnh 12b1 Yên Định 2 46 2.8 2019-05-10 22:32:40
294 Đỗ Công Hiếu 12B1 Yên Định 2 47 9 2019-05-10 22:32:31
295 Nguyễn Ngọc Dương 12b1 Yên Định 2 47 7 2019-05-10 22:32:27
296 Nguyễn trang 12b1 Yên Định 2 47 8.4 2019-05-10 22:32:04
297 Phùng Thị Huyền Trang 12b1 Yên Định 2 47 8.6 2019-05-10 22:31:00
298 Lan Anh B1 Yên Định 2 47 8.2 2019-05-10 22:30:50
299 Nguyễn trang 12b1 Yên Định 2 47 8.4 2019-05-10 22:30:19
300 Trịnh Gia Hiếu B1 Yên Định 2 47 7.4 2019-05-10 22:30:16
301 Phùng Thị Huyền Trang 12b1 Yên Định 2 47 8.6 2019-05-10 22:26:37
302 TMQ 12B1 Yên Định 2 47 2.2 2019-05-10 22:20:34
303 Nguyễn Thị Hằng 12B1 Yên Định 2 47 8 2019-05-10 22:20:30
304 Nguyễn Đức Quý B1 Yên Định 2 47 8.6 2019-05-10 22:20:03
305 Trịnh Tuấn Kiệt B1 Yên Định 2 46 0.6 2019-05-10 20:44:25
306 Đàm Quang Tùng 12b1 Yên định 2 33 2.4 2019-05-09 22:30:11
307 Mai Cẩm Tú 12b1 Yên Định 2 46 7.8 2019-05-09 22:08:40
308 Nguyễn thị tuyết nhung 12b1 Yên Định 2 45 8 2019-05-08 22:52:57
309 Nguyễn Đức Quý B1 Yên Định 2 37 0.6 2019-05-07 23:35:49
310 Mai Thanh Thúy 12B1 Yên Định 2 44 5.8 2019-05-07 23:27:44
311 NguyenThanhTam 12b1 Yên Định 2 44 7.6 2019-05-07 23:26:31
312 Trịnh Khánh Linh 12B1 Yên Định 2 44 8.2 2019-05-07 23:26:28
313 Nguyễn Thị Hằng 12B1 Yên Định 2 44 7.2 2019-05-07 23:25:51
314 Phùng Thị Huyền Trang 12b1 Yên Định 2 44 6.8 2019-05-07 23:20:01
315 Nguyễn trang 12b1 Yên Định 2 44 8.2 2019-05-07 23:17:06
316 Nguyễn Nguyệt Anh 12b1 Yên Định 2 44 7.6 2019-05-07 23:06:27
317 Anh Quỳnh Trịnh 12b1 Yên Định 2 44 7.4 2019-05-07 23:03:07
318 Thiều Thị Hồng 12b1 Yên Định 2 44 6.6 2019-05-07 23:03:05
319 Nguyễn Thị Thu Hồng 12B1 Yên Định 2 44 8 2019-05-07 23:02:31
320 Nguyễn thị tuyết nhung 12b1 Yên Định 2 44 7.4 2019-05-07 23:02:15
321 Nguyễn Đức Quý B1 Yên Định 2 30 0.4 2019-05-07 23:01:53
322 lê đình tứ 12b1 Yên Định 2 44 7.2 2019-05-07 22:58:31
323 Trịnh Hùng Anh 12B1 Yên Định 2 44 7.4 2019-05-07 22:57:34
324 Lan Anh B1 Yên Định 2 44 7.6 2019-05-07 22:56:22
325 Nguyễn Thu Hằng 12B1 Yên Định 2 44 6.2 2019-05-07 22:54:49
326 Trần Thị Dung 12B1 Yên Định 2 44 7.2 2019-05-07 22:52:17
327 Mai Cẩm Tú 12b1 Yên Định 2 44 7.2 2019-05-07 22:49:32
328 Hà Hương B1 Yên Định 2 44 7.6 2019-05-07 22:48:12
329 Nguyễn thị thanh trà 12b1 Yên Định 2 44 8.4 2019-05-07 22:45:35
330 Trịnh Hoàng Duy B1 Yên Định 2 44 7.8 2019-05-07 22:43:59
331 Trịnh Hoàng Duy B1 Yên Định 2 44 7.8 2019-05-07 22:43:45
332 Toàn Trịnh 12b1 Yên Định 2 44 8.2 2019-05-07 22:40:04
333 vũ linh 12b1 Yên Định 2 44 7.2 2019-05-07 22:32:47
334 vũ linh 12b1 Yên Định 2 44 7.2 2019-05-07 22:30:44
335 Nguyễn Đức Quý B1 Yên Định 2 34 0.6 2019-05-07 21:45:19


Danh Sách và điểm của lớp 12B2 trường THPT Yên Định 2

TT Họ Và Tên Lớp Trường Đề số Điểm Ngày, giờ
1 Nguyễn linh B2 Yên định 89 5 2019-06-24 10:20:22
2 Nguyễn linh B2 Yên định 89 4.8 2019-06-24 10:14:39
3 •Đội trưởng: ๖ۣۜMєℓισ∂αѕ 12B2 Yên Định 2 90 1.2 2019-06-24 01:14:34
4 •Đội trưởng: ๖ۣۜMєℓισ∂αѕ 12B2 Yên Định 2 90 1 2019-06-24 01:14:05
5 kimchi 12b2 Yên Định 2 90 5 2019-06-23 22:04:55
6 anh 12b2 thpt yên định 2 90 2.8 2019-06-23 19:53:34
7 Nguyễn linh B2 Yên định 87 3.2 2019-06-23 09:45:55
8 Trịnh Xuân Tùng B2 Yên Định 2 89 4.2 2019-06-23 06:38:09
9 anh 12b2 thpt yên định 2 89 5.2 2019-06-23 00:30:45
10 anh 12b2 thpt yên định 2 89 5.2 2019-06-23 00:20:11
11 anh 12b2 thpt yên định 2 89 5.2 2019-06-23 00:07:01
12 kimchi 12b2 Yên Định 2 89 1.8 2019-06-22 21:07:25
13 anh 12b2 thpt yên định 2 88 3.4 2019-06-22 00:15:49
14 anh 12b2 thpt yên định 2 88 3.4 2019-06-22 00:04:34
15 anh 12b2 thpt yên định 2 88 3.4 2019-06-21 23:52:56
16 Cáp Đức Tuấn 12b2 Thpt yên định 2 87 2 2019-06-21 23:46:32
17 Cáp Đức Tuấn 12b2 Thpt yên định 2 87 2.8 2019-06-21 23:45:05
18 Cáp Đức Tuấn 12b2 Thpt yên định 2 88 2.6 2019-06-21 23:29:44
19 Cáp Đức Tuấn 12b2 Thpt yên định 2 88 3 2019-06-21 23:18:22
20 Cáp Đức Tuấn 12b2 Thpt yên định 2 88 2.6 2019-06-21 23:16:13
21 Chính B2 Yên Định 2 88 1.4 2019-06-21 20:54:38
22 anh 12b2 thpt yên định 2 87 5.4 2019-06-20 23:39:14
23 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 87 1.2 2019-06-20 21:47:45
24 Nguyễn Thị Linh 12b2 Yên Định 2 85 7.4 2019-06-20 11:43:50
25 Nguyễn Thị Linh 12b2 Yên Định 2 85 7.4 2019-06-20 11:27:11
26 Thu Huyền B2 Yên Định 2 86 5.2 2019-06-19 23:57:03
27 Nguyễn Thanh Phong 12B2 Yên Định 2 86 4.8 2019-06-19 22:36:55
28 Nguyễn Thị Linh 12b2 Yên Định 2 86 6.4 2019-06-19 22:36:47
29 Trịnh Thị Linh B2 Yên Định 2 86 6 2019-06-19 22:32:42
30 Lê Thị Thùy Dương B2 Yên Định 2 86 7.8 2019-06-19 22:30:16
31 Trịnh Thu Trang 12b2 Yên Định 2 85 7.2 2019-06-19 21:23:18
32 Dương mai B2 Yên định2 86 5 2019-06-19 21:19:37
33 Chính B2 Yên Định 2 86 6.8 2019-06-19 21:10:50
34 Trịnh Thu Trang 12b2 Yên Định 2 85 7.2 2019-06-19 20:50:51
35 Chính B2 Yên Định 2 85 6.2 2019-06-19 16:33:08
36 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 83 2.8 2019-06-19 16:13:23
37 Nguyễn Thanh Phong 12B2 Yên Định 2 82 6.6 2019-06-19 09:03:50
38 Nguyễn Văn Sỹ 12B2 Yên Định 2 82 1.6 2019-06-19 07:46:07
39 Nguyễn Văn Sỹ 12B2 Yên Định 2 84 1.6 2019-06-19 07:30:17
40 Gia Hân 12b2 Yên Định 2 85 5.2 2019-06-19 02:55:41
41 anh 12b2 thpt yên định 2 85 7.4 2019-06-19 00:27:32
42 anh 12b2 thpt yên định 2 85 7.4 2019-06-19 00:13:31
43 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 85 10 2019-06-18 22:28:17
44 kimchi 12b2 Yên Định 2 85 6.2 2019-06-18 22:27:06
45 Trịnh Thị Linh 12B2 Yên Định 2 85 5.2 2019-06-18 21:34:52
46 •Đội trưởng: ๖ۣۜMєℓισ∂αѕ 12B2 Yên Định 2 84 5.6 2019-06-18 00:47:34
47 •Đội trưởng: ๖ۣۜMєℓισ∂αѕ 12B2 Yên Định 2 84 5.6 2019-06-18 00:47:27
48 Nguyễn Thanh Phong 12B2 Yên Định 2 84 6.4 2019-06-17 23:01:46
49 trangquynh 12b2 Yên Định 2 84 1.2 2019-06-17 22:53:31
50 Quốc Huy B2 Yên Định 2 84 7.8 2019-06-17 22:44:00
51 trangquynh 12b2 Yên Định 2 84 1.2 2019-06-17 22:39:23
52 Trịnh Thị Linh 12B2 Yên Định 2 84 5.8 2019-06-17 22:30:51
53 Gia Hân 12b2 Yên Định 2 83 6.4 2019-06-17 20:33:50
54 Gia Hân 12b2 Yên Định 2 83 6.4 2019-06-17 20:30:58
55 lê đạt 12b2 Yên Định 2 82 8.6 2019-06-17 17:53:23
56 •Đội trưởng: ๖ۣۜMєℓισ∂αѕ 12B2 Yên Định 2 82 5.8 2019-06-17 00:16:13
57 •Đội trưởng: ๖ۣۜMєℓισ∂αѕ 12B2 Yên Định 2 82 5.8 2019-06-17 00:15:58
58 Lê Thị Thùy Dương B2 Yên Định 2 83 5.8 2019-06-16 23:46:19
59 Trịnh Thị Phương B2 Yên Định 2 83 5.2 2019-06-16 23:08:48
60 Trịnh Thị Phương B2 Yên Định 2 83 5.2 2019-06-16 22:56:30
61 Trịnh Thị Phương B2 Yên Định 2 83 5.2 2019-06-16 22:45:46
62 Trịnh Thị Linh 12B2 Yên Định 2 83 5.8 2019-06-16 22:12:47
63 Dương mai B2 Yên định2 83 4.8 2019-06-16 22:09:37
64 anh 12b2 thpt yên định 2 83 3 2019-06-16 21:46:16
65 anh 12b2 thpt yên định 2 83 3 2019-06-16 21:35:28
66 anh 12b2 thpt yên định 2 83 3 2019-06-16 21:23:08
67 kimchi 12b2 Yên Định 2 83 2.6 2019-06-16 21:17:39
68 kimchi 12b2 Yên Định 2 83 2.6 2019-06-16 21:05:49
69 kimchi 12b2 Yên Định 2 83 2.6 2019-06-16 20:51:10
70 anh 12b2 thpt yên định 2 82 6.4 2019-06-16 00:51:14
71 anh 12b2 thpt yên định 2 82 6.4 2019-06-16 00:39:41
72 anh 12b2 thpt yên định 2 82 6.4 2019-06-16 00:24:49
73 Lê Thị Thùy Dương B2 Yên Định 2 82 6.4 2019-06-15 23:41:06
74 kimchi 12b2 Yên Định 2 82 7.2 2019-06-15 22:30:18
75 Trịnh Thị Linh B2 Yên Định 2 82 6.8 2019-06-15 22:13:02
76 Dương mai B2 Yên định2 82 5.2 2019-06-15 22:11:41
77 kimchi 12b2 Yên Định 2 82 5.6 2019-06-15 22:10:45
78 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 82 2.4 2019-06-15 21:20:00
79 Nguyễn Văn Sỹ 12B2 Yên Định 2 81 2 2019-06-15 10:24:07
80 Trịnh Thị Linh B2 Yên Định 2 81 6.2 2019-06-15 10:13:13
81 Trịnh Thị Linh B2 Yên Định 2 81 6.2 2019-06-15 10:10:09
82 Trịnh Thị Linh B2 Yên Định 2 81 6.2 2019-06-15 10:03:08
83 lê đạt 12b2 Yên Định 2 81 3 2019-06-15 06:43:47
84 Trịnh Thị Phương B2 Yên Định 2 81 7 2019-06-14 22:25:25
85 Trịnh Thị Phương B2 Yên Định 2 81 7 2019-06-14 22:20:43
86 kimchi 12b2 Yên Định 2 81 6 2019-06-14 22:20:38
87 Trịnh Thị Phương B2 Yên Định 2 81 7 2019-06-14 22:16:39
88 kimchi 12b2 Yên Định 2 81 5.6 2019-06-14 22:02:24
89 Trịnh Quốc Huy B2 Yên Định 2 81 6.8 2019-06-14 21:56:37
90 lê đạt 12b2 Yên Định 2 80 2.8 2019-06-14 06:33:20
91 lê đạt 12b2 Yên Định 2 80 2.8 2019-06-14 06:28:27
92 lê đạt 12b2 Yên Định 2 80 3 2019-06-14 06:27:12
93 kimchi 12b2 Yên Định 2 80 6.8 2019-06-14 00:49:29
94 anh 12b2 thpt yên định 2 80 3.4 2019-06-13 23:12:14
95 anh 12b2 thpt yên định 2 80 3.4 2019-06-13 23:08:18
96 anh 12b2 thpt yên định 2 80 3.4 2019-06-13 23:04:29
97 Trịnh Thị Linh B2 Yên Định 2 80 4.6 2019-06-13 23:04:11
98 Trịnh Thị Linh B2 Yên Định 2 80 4.6 2019-06-13 23:00:59
99 Trịnh Thị Linh B2 Yên Định 2 80 4.6 2019-06-13 22:57:26
100 Nguyễn Linh b2 Yên Định 2 80 7.6 2019-06-13 21:43:07
101 Gia Hân 12b2 Yên Định 2 80 5.8 2019-06-13 21:23:41
102 Lê Thị Thùy Dương B2 Yên Định 2 79 6.8 2019-06-13 05:06:33
103 Trịnh Thị Phương 12b2 Yên Định 2 79 7 2019-06-12 23:51:19
104 Trịnh Thị Phương 12b2 Yên Định 2 79 6.2 2019-06-12 23:16:43
105 Trịnh Thị Linh B2 Yên Định 2 79 7.2 2019-06-12 23:05:49
106 Trịnh Thị Linh 12B2 Yên Định 2 79 1.4 2019-06-12 21:50:07
107 Thùy Dương B2 Yên Định 2 78 7 2019-06-12 00:28:09
108 Trịnh Thị Linh B2 Yên Định 2 78 7.2 2019-06-11 23:11:32
109 Gia Hân 12b2 Yên Định 2 78 6 2019-06-11 22:03:09
110 Trịnh Thị Linh B2 Yên Định 2 77 7.4 2019-06-10 23:46:10
111 Lê Thị Thùy Dương B2 Yên Định 2 77 7.2 2019-06-10 23:36:20
112 Trịnh Thị Linh 12B2 Yên Định 2 77 0.8 2019-06-10 23:35:35
113 Trịnh Thị Phương B2 Yên Định 2 77 7.8 2019-06-10 22:49:46
114 Trịnh Thu Trang 12b2 Yên Định 2 77 5.4 2019-06-10 22:33:02
115 kimchi 12b2 Yên Định 2 77 6.4 2019-06-10 22:09:50
116 kimchi 12b2 Yên Định 2 76 7.2 2019-06-09 23:56:44
117 Trịnh Thị Phương 12b2 Yên Định 2 76 5 2019-06-09 23:04:13
118 anh 12b2 thpt yên định 2 76 2.8 2019-06-09 21:36:08
119 Trịnh Thị Thanh Thảo 12b2 Yên Định 2 75 5.4 2019-06-09 03:55:06
120 Hoàng Anh Trịnh 12B2 Yên ĐỊnh 2 75 2.2 2019-06-07 23:18:05
121 Hoàng Anh Trịnh 12B2 Yên ĐỊnh 2 75 2.2 2019-06-07 23:17:17
122 Trịnh Thị Linh 12B2 Yên Định 2 75 1.6 2019-06-07 22:52:20
123 Nguyễn Văn Sỹ 12B2 Yên Định 2 75 7.2 2019-06-07 21:50:24
124 Trịnh Thu Trang 12b2 Yên Định 2 75 4.8 2019-06-07 21:41:06
125 Tuệ minh B2 Yên Định 2 75 2.6 2019-06-07 21:14:37
126 Trịnh Thị Phương B2 Yên Định 2 74 6.8 2019-06-07 00:19:44
127 Lê Thị Thùy Dương B2 Yên Định 2 74 7 2019-06-06 23:20:02
128 Trịnh Thu Trang 12b2 Yên Định 2 74 6.2 2019-06-06 22:41:53
129 Trịnh Thu Trang 12b2 Yên Định 2 74 6.2 2019-06-06 22:41:49
130 kimchi 12b2 Yên Định 2 74 5.8 2019-06-06 22:40:24
131 Trịnh Thu Trang 12b2 Yên Định 2 74 6.2 2019-06-06 22:39:36
132 Lê Thị Nhung 12B2 THPT Yên Định 2 74 5.4 2019-06-06 22:24:56
133 Lê Thị Nhung 12B2 THPT Yên Định 2 74 5.4 2019-06-06 22:24:26
134 Nguyễn Văn Sỹ 12B2 Yên Định 2 74 7.6 2019-06-06 22:11:15
135 Trịnh Thị Linh 12B2 Yên Định 2 74 1.8 2019-06-06 21:56:13
136 Trịnh Thị Phương B2 Yên Định 2 72 6.2 2019-06-06 10:04:53
137 Gia Hân 12b2 Yên Định 2 72 5 2019-06-05 23:22:38
138 Trịnh Thị Linh B2 Yên Định 2 72 7.4 2019-06-05 22:27:53
139 Trịnh Thị Linh 12B2 Yên Định 2 72 1.4 2019-06-05 22:21:21
140 Nguyễn Văn Sỹ 12B2 Yên Định 2 72 8 2019-06-05 22:09:25
141 kimchi 12b2 Yên Định 2 72 6.2 2019-06-05 21:55:10
142 Nguyễn Linh b2 Yên Định 2 72 6.6 2019-06-05 21:22:45
143 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 72 7.4 2019-06-05 21:13:59
144 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 68 0.8 2019-06-05 15:35:00
145 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 69 1.6 2019-06-05 15:30:21
146 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 70 1.4 2019-06-05 15:29:14
147 Trịnh Thị Phương B2 Yên Định 2 71 7.8 2019-06-05 00:15:35
148 Trịnh Thị Linh B2 Yên Định 2 71 8.8 2019-06-05 00:10:15
149 Nguyễn Văn Sỹ 12B2 Yên Định 2 71 9.4 2019-06-04 23:58:34
150 Trịnh Thị Linh 12B2 Yên Định 2 71 1 2019-06-04 23:56:11
151 Lê Thị Thùy Dương B2 Yên Định 2 71 8 2019-06-04 23:09:03
152 Gia Hân 12b2 Yên Định 2 71 6.2 2019-06-04 22:17:20
153 Trịnh Thu Trang 12b2 Yên Định 2 71 7.2 2019-06-04 22:06:57
154 Trịnh Thu Trang 12b2 Yên Định 2 71 7.2 2019-06-04 22:06:57
155 kimchi 12b2 Yên Định 2 71 6.4 2019-06-04 21:46:09
156 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 71 8.2 2019-06-04 21:40:36
157 Tuệ minh B2 Yên Định 2 70 4.6 2019-06-04 20:48:06
158 kimchi 12b2 Yên Định 2 70 7 2019-06-04 09:47:42
159 anh 12b2 thpt yên định 2 70 5 2019-06-04 09:30:07
160 Trịnh Thị Linh 12B2 Yên Định 2 70 2.2 2019-06-04 08:47:48
161 trangquynh 12b2 Yên Định 2 68 0.8 2019-06-04 08:46:53
162 Trịnh Thị Linh B2 Yên Định 2 69 7.4 2019-06-03 03:44:52
163 Thùy Dương B2 Yên Định 2 69 7.4 2019-06-02 23:38:58
164 kimchi 12b2 Yên Định 2 69 7.6 2019-06-02 22:59:07
165 Thu Huyền B2 Yên Định 2 69 6.4 2019-06-02 22:13:45
166 Quốc Huy B2 Yên Định 2 69 8.8 2019-06-02 21:08:39
167 anh 12b2 thpt yên định 2 69 3 2019-06-02 20:36:11
168 trangquynh 12b2 Yên Định 2 66 1.6 2019-06-02 19:55:16
169 Trịnh Thị Linh 12B2 Yên Định 2 68 5.4 2019-06-02 15:51:03
170 trangquynh 12b2 Yên Định 2 66 1.6 2019-06-02 15:16:31
171 Trịnh Quốc Huy B2 Yên Định 2 68 7.6 2019-06-02 00:31:15
172 Trịnh Thu Trang 12b2 Yên Định 2 68 6.4 2019-06-01 22:50:12
173 Trịnh Thu Trang 12b2 Yên Định 2 68 6.4 2019-06-01 22:49:23
174 kimchi 12b2 Yên Định 2 68 5.8 2019-06-01 22:46:42
175 Nguyễn Linh b2 Yên Định 2 68 7 2019-06-01 19:25:22
176 Nguyễn Linh b2 Yên Định 2 68 7 2019-06-01 18:42:37
177 Bungbu b2 Yên Định 2 68 6 2019-06-01 18:27:30
178 Nguyễn Thị Linh 12b2 Yên Định 2 64 0.2 2019-06-01 17:12:29
179 Nguyễn Thị Linh 12b2 Yên Định 2 65 0.6 2019-06-01 17:11:23
180 anh 12b2 thpt yên định 2 65 2.8 2019-05-31 23:47:43
181 anh 12b2 thpt yên định 2 66 6.8 2019-05-31 23:25:26
182 anh 12b2 thpt yên định 2 65 3 2019-05-31 23:19:23
183 Trịnh Thu Trang 12b2 Yên Định 2 66 6 2019-05-31 22:16:15
184 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 65 1.4 2019-05-31 21:44:04
185 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 63 1.2 2019-05-31 21:43:13
186 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 62 0.4 2019-05-31 21:42:21
187 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 66 2.8 2019-05-31 21:41:09
188 Tuệ minh B2 Yên Định 2 66 3.2 2019-05-31 21:32:43
189 Gia Hân 12b2 Yên Định 2 66 5.6 2019-05-31 21:26:02
190 Chính B2 Yên Định 2 66 4.6 2019-05-31 20:42:51
191 Trịnh Thị Linh 12B2 Yên Định 2 66 3.2 2019-05-31 20:40:43
192 lưu doãn dưỡng b2 Yên Định 2 61 2.4 2019-05-29 23:45:31
193 •Đội trưởng: ๖ۣۜMєℓισ∂αѕ 12B2 Yên Định 2 63 8.8 2019-05-29 22:27:16
194 •Đội trưởng: ๖ۣۜMєℓισ∂αѕ 12B2 Yên Định 2 63 8.8 2019-05-29 22:26:05
195 •Đội trưởng: ๖ۣۜMєℓισ∂αѕ 12B2 Yên Định 2 63 8.8 2019-05-29 22:25:52
196 Tuệ minh B2 Yên Định 2 64 2.6 2019-05-29 13:52:29
197 Tuệ minh B2 Yên Định 2 64 2.8 2019-05-29 13:49:37
198 Tuệ minh B2 Yên Định 2 64 3 2019-05-29 13:45:56
199 Trịnh Thị Linh 12B2 Yên Định 2 59 8.6 2019-05-29 09:58:01
200 Trịnh Thị Linh 12B2 Yên Định 2 58 5.8 2019-05-29 09:43:21
201 Han 12B2 Yên Định 2 52 6.6 2019-05-28 22:51:54
202 Trịnh Thị Linh 12B2 Yên Định 2 51 6.4 2019-05-28 18:29:13
203 trangquynh 12b2 Yên Định 2 60 0.4 2019-05-28 08:18:12
204 kimchi 12b2 Yên Định 2 64 4.4 2019-05-27 22:33:19
205 Gia Hân 12b2 Yên Định 2 64 7.8 2019-05-27 22:18:58
206 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 64 0.83333333333333 2019-05-27 20:33:46
207 Lê văn đức 12b2 Thpt yên định 2 63 2.6 2019-05-27 20:33:39
208 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 60 0.6 2019-05-27 20:30:50
209 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 61 1.6 2019-05-27 20:29:35
210 họ tên 12B2 Yên Định 2 63 2.6 2019-05-26 07:48:43
211 Gia Hân 12b2 Yên Định 2 63 6.8 2019-05-25 22:38:21
212 kimchi 12b2 Yên Định 2 63 8 2019-05-25 21:46:56
213 Tuệ minh B2 Yên Định 2 61 2.2 2019-05-25 19:50:43
214 Trương Hoài Thu B2 Yên Định 2 62 7 2019-05-24 23:47:51
215 Tuệ minh B2 Yên Định 2 62 4.6 2019-05-24 23:23:17
216 Tuệ minh B2 Yên Định 2 62 4.6 2019-05-24 23:17:10
217 Tuệ minh B2 Yên Định 2 62 3.2 2019-05-24 23:08:21
218 Hoài Thương 12b2 Yên định 2 62 7.4 2019-05-24 22:14:06
219 Trịnh Thu Trang 12b2 Yên Định 2 62 5.2 2019-05-24 22:07:47
220 kimchi 12b2 Yên Định 2 62 5.8 2019-05-24 21:57:32
221 Gia Hân 12b2 Yên Định 2 62 4.2 2019-05-24 20:52:18
222 Nguyễn Thị Linh 12b2 Yên Định 2 62 6.6 2019-05-24 20:38:59
223 Nguyễn Thị Linh 12b2 Yên Định 2 62 6.6 2019-05-24 20:38:37
224 kimchi 12b2 Yên Định 2 61 6.4 2019-05-24 00:06:50
225 Trịnh Thị Linh 12B2 Yên Định 2 49 6 2019-05-23 23:15:45
226 Gia Hân 12b2 Yên Định 2 61 4.8 2019-05-23 22:01:12
227 Nguyễn Thị Linh 12b2 Yên Định 2 61 6.2 2019-05-23 21:27:35
228 Nguyễn Thị Linh 12b2 Yên Định 2 61 6.2 2019-05-23 21:27:27
229 Nguyễn Thị Linh 12b2 Yên Định 2 61 6.2 2019-05-23 21:27:05
230 Trịnh Thị Linh B2 Yên Định 2 48 6.8 2019-05-23 08:24:10
231 kimchi 12b2 Yên Định 2 59 2.6 2019-05-23 00:02:43
232 Thùy Dương B2 Yên Định 2 60 6.2 2019-05-22 22:42:14
233 kimchi 12b2 Yên Định 2 60 4 2019-05-22 22:23:52
234 Trịnh Thu Trang 12b2 Yên Định 2 60 5.4 2019-05-22 22:21:37
235 Tuệ minh B2 Yên Định 2 60 4.6 2019-05-22 22:14:53
236 Trịnh Thu Trang 12b2 Yên Định 2 60 5.4 2019-05-22 22:12:52
237 Tuệ minh B2 Yên Định 2 60 3 2019-05-22 22:05:55
238 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 60 6.8 2019-05-22 22:01:23
239 Trịnh Thị Linh B2 Yên Định 2 47 1.2 2019-05-22 21:52:37
240 Trịnh Thị Linh B2 Yên Định 2 47 6.6 2019-05-22 21:49:18
241 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 58 3.8 2019-05-22 20:59:43
242 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 57 2 2019-05-22 20:57:30
243 trangquynh 12b2 Yên Định 2 47 1.4 2019-05-22 20:41:54
244 Trịnh Quốc Huy B2 Yên Định 2 59 8.8 2019-05-22 19:40:16
245 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 59 3.4 2019-05-21 21:18:16
246 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 59 2.2 2019-05-21 21:16:57
247 Trịnh Hoàng Anh 12B2 Yên Định 2 58 6.2 2019-05-20 23:37:46
248 Trịnh Hoàng Anh 12B2 Yên Định 2 58 6.2 2019-05-20 23:37:40
249 Trịnh Thu Trang 12b2 Yên Định 2 58 5.6 2019-05-20 22:44:50
250 Lê Thị Thùy Dương B2 Yên Định 2 58 7.2 2019-05-20 22:41:58
251 Dương mai B2 Yên định2 58 5.2 2019-05-20 22:39:51
252 trangquynh 12b2 Yên Định 2 58 6.8 2019-05-20 22:33:56
253 Tuệ minh B2 Yên Định 2 58 1.6 2019-05-20 22:15:11
254 kimchi 12b2 Yên Định 2 58 9.2 2019-05-20 21:52:46
255 Trịnh Quốc Huy B2 Yên Định 2 58 8.8 2019-05-20 21:07:55
256 Trịnh Thị Phương 12b2 Yên Định 2 57 6.2 2019-05-19 22:02:24
257 Hoàng Anh Trịnh 12B2 Yên ĐỊnh 2 57 1.2 2019-05-19 21:41:28
258 Hoàng Anh Trịnh 12B2 Yên ĐỊnh 2 57 1.2 2019-05-19 21:41:18
259 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 57 5.4 2019-05-19 21:40:31
260 Trịnh Thị Linh 12B2 Yên Định 2 57 6 2019-05-18 21:36:46
261 họ tên 12B2 Yên Định 2 57 2.2 2019-05-18 21:29:48
262 Trịnh Thị Linh 12B2 Yên Định 2 55 3 2019-05-18 20:32:28
263 Trịnh Hoàng Anh 12B2 Yên Định 2 56 7 2019-05-18 01:01:07
264 Trịnh Hoàng Anh 12B2 Yên Định 2 56 7 2019-05-18 01:00:52
265 Trương Hoài Thu B2 Yên Định 2 56 8.2 2019-05-18 00:58:40
266 Trịnh Hoàng Anh 12B2 Yên Định 2 56 6.8 2019-05-18 00:55:46
267 trangquynh 12b2 Yên Định 2 56 7.2 2019-05-17 23:58:20
268 Trịnh Thị Linh B2 Yên Định 2 56 7.6 2019-05-17 23:27:53
269 Trịnh Thu Trang 12b2 Yên Định 2 56 6.6 2019-05-17 22:26:43
270 kimchi 12b2 Yên Định 2 56 6.4 2019-05-17 22:23:44
271 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 56 7.2 2019-05-17 22:22:09
272 kimchi 12b2 Yên Định 2 56 6.4 2019-05-17 22:20:18
273 Trịnh Quốc Huy B2 Yên Định 2 56 9.2 2019-05-17 21:55:56
274 Dương mai B2 Yên định2 55 3.2 2019-05-17 21:47:24
275 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 55 6.2 2019-05-17 09:11:41
276 Trịnh Quốc Huy B2 Yên Định 2 55 7.4 2019-05-16 23:35:26
277 Bungbu b2 Yên Định 2 54 5.8 2019-05-16 20:39:41
278 Trịnh Hoàng Anh 12B2 Yên Định 2 54 7 2019-05-16 01:00:08
279 Trịnh Hoàng Anh 12B2 Yên Định 2 54 7 2019-05-16 00:59:45
280 Trịnh Thị Thanh Thảo 12b2 Yên Định 2 54 7 2019-05-15 23:37:20
281 Thùy Dương B2 Yên Định 2 54 7.6 2019-05-15 23:31:33
282 Thùy Dương B2 Yên Định 2 54 8 2019-05-15 23:27:35
283 Nguyễn Thị Linh 12b2 Yên Định 2 54 7.4 2019-05-15 22:36:48
284 Tuệ minh B2 Yên Định 2 54 4.8 2019-05-15 22:35:03
285 Nguyễn Thị Linh 12b2 Yên Định 2 54 7.4 2019-05-15 22:34:47
286 Trịnh Thu Trang 12b2 Yên Định 2 54 6.2 2019-05-15 22:26:14
287 Trịnh Thu Trang 12b2 Yên Định 2 54 6.2 2019-05-15 22:23:16
288 Trương Hoài Thu B2 Yên Định 2 54 9 2019-05-15 22:20:29
289 Trương Hoài Thu B2 Yên Định 2 54 9 2019-05-15 22:17:10
290 kimchi 12b2 Yên Định 2 54 6.4 2019-05-15 22:05:45
291 Trịnh Thị Linh B2 Yên Định 2 54 5.6 2019-05-15 21:56:02
292 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 54 6.6 2019-05-15 21:46:37
293 Nguyễn Thị Thùy Linh B2 Yên Định 2 54 3.6 2019-05-15 21:45:40
294 Quốc Huy B2 Yên Định 2 54 8 2019-05-15 21:15:39
295 trangquynh 12b2 Yên Định 2 54 6.6 2019-05-15 21:10:17
296 Trương Hoài Thu B2 Yên Định 2 52 8.4 2019-05-15 00:40:53
297 trangquynh 12b2 Yên Định 2 52 6.8 2019-05-14 23:07:42
298 Trịnh Hoàng Anh 12B2 Yên Định 2 52 1.6 2019-05-14 22:55:39
299 Trịnh Hoàng Anh 12B2 Yên Định 2 52 1.6 2019-05-14 22:55:05
300 Chính B2 Yên Định 2 52 7.2 2019-05-14 22:25:18
301 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 52 7 2019-05-14 21:58:06
302 kimchi 12b2 Yên Định 2 52 6.8 2019-05-14 21:53:38
303 Hoài Thương 12b2 Yên định 2 52 7.4 2019-05-14 21:43:57
304 Nguyễn Thanh Phong 12B2 Yên Định 2 52 5.6 2019-05-14 20:47:09
305 Chính B2 Yên Định 2 51 6 2019-05-14 20:04:46
306 Bungbu b2 Yên Định 2 51 6.6 2019-05-14 19:43:35
307 Hoài Thương 12b2 Yên định 2 51 8.2 2019-05-13 23:34:38
308 Quốc Huy B2 Yên Định 2 51 8 2019-05-13 23:04:20
309 Trịnh Thu Trang 12b2 Yên Định 2 51 5.4 2019-05-13 22:58:58
310 Nguyễn Thị Hồng Nhung B2 Yên Định 2 51 8.2 2019-05-13 22:13:59
311 kimchi 12b2 Yên Định 2 51 7.2 2019-05-13 21:51:13
312 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 51 8.4 2019-05-13 21:47:37
313 Nguyễn Thị Hồng Nhung B2 Yên Định 2 49 8.6 2019-05-13 00:42:45
314 Nguyễn Thị Hồng Nhung B2 Yên Định 2 49 8.6 2019-05-13 00:42:15
315 Thu Huyền B2 Yên Định 2 49 5.2 2019-05-13 00:07:46
316 trangquynh 12b2 Yên Định 2 49 7.8 2019-05-13 00:00:40
317 Trương Hoài Thu B2 Yên Định 2 49 9.6 2019-05-12 22:59:47
318 Tuệ minh B2 Yên Định 2 49 3.2 2019-05-12 22:39:40
319 kimchi 12b2 Yên Định 2 49 6 2019-05-12 21:52:37
320 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 49 5.6 2019-05-12 21:43:53
321 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 49 4.6 2019-05-12 21:40:14
322 Trịnh Thu Trang 12b2 Yên Định 2 49 5.6 2019-05-12 21:31:38
323 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 46 1.6 2019-05-12 05:33:53
324 Trương Hoài Thu B2 Yên Định 2 48 9.8 2019-05-11 23:38:39
325 Trịnh Thị Thanh Thảo 12b2 Yên Định 2 48 8.4 2019-05-11 22:42:44
326 Trịnh Quốc Huy B2 Yên Định 2 47 8 2019-05-10 23:06:03
327 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 47 8.2 2019-05-10 23:05:59
328 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 47 9.2 2019-05-10 23:03:21
329 Cao Việt Minh 12B2 Đông Sơn 1 47 1 2019-05-10 22:43:28
330 Cao Việt Minh 12B2 Đông Sơn 1 47 0.8 2019-05-10 22:42:29
331 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 47 6 2019-05-10 22:34:33
332 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 47 7 2019-05-10 22:34:08
333 Trịnh Thu Trang 12b2 Yên Định 2 47 6.4 2019-05-10 22:33:13
334 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 47 6 2019-05-10 22:31:42
335 kimchi 12b2 Yên Định 2 47 6 2019-05-10 22:31:17
336 Nguyễn Văn Sỹ 12B2 Yên Định 2 46 8.6 2019-05-10 22:22:09
337 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 47 1.4 2019-05-10 22:03:17
338 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 46 1.4 2019-05-10 09:20:32
339 Trịnh Thị Linh 12B2 Yên Định 2 46 4.6 2019-05-10 09:09:18
340 Trương Hoài Thu B2 Yên Định 2 46 9.2 2019-05-10 00:38:58
341 Fkun b2 Yên Định 2 46 4.2 2019-05-09 21:52:02
342 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 46 3.8 2019-05-09 21:18:41
343 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 45 1.6 2019-05-09 04:28:35
344 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 44 1 2019-05-09 04:25:20
345 Trương Hoài Thu B2 Yên Định 2 45 8.8 2019-05-09 00:31:19
346 Quốc Huy B2 Yên Định 2 45 8.2 2019-05-08 23:29:25
347 kimchi 12b2 Yên Định 2 45 5.6 2019-05-08 22:46:50
348 Trịnh Thu Trang 12b2 Yên Định 2 45 5.4 2019-05-08 22:43:03
349 Trịnh Thu Trang 12b2 Yên Định 2 45 5.4 2019-05-08 22:40:40
350 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 45 1.2 2019-05-08 22:34:20
351 tử thần b2 Yên Định 2 45 3.4 2019-05-08 21:56:08
352 Chính B2 Yên Định 2 44 6.8 2019-05-08 20:54:31
353 Chính B2 Yên Định 2 44 6.8 2019-05-08 20:51:53
354 Đàm Quỳnh B2 Yên Định 2 44 0.8 2019-05-08 06:05:37
355 Trương Hoài Thu B2 Yên Định 2 44 8.4 2019-05-08 00:01:15
356 tử thần b2 Yên Định 2 44 4 2019-05-07 22:00:41
357 Gia Hân 12b2 Yên Định 2 39 5.4 2019-05-07 21:16:51


Danh Sách và điểm của lớp 10A3 trường THPT Yên Định 2

TT Họ Và Tên Lớp Trường Đề số Điểm Ngày, giờ
1 Admin A3 Yên Định 2 13 0.8 2019-08-20 15:11:18
2 Admin A3 Yên Định 2 12 0.2 2019-08-20 15:00:12
3 Admin A3 Yên Định 2 90 0.4 2019-08-16 22:30:39
4 Bùi Đức Quân A3 Yên Định 2 88 0.4 2019-08-16 16:17:14
5 Bùi Đức Quân A3 Yên Định 2 88 0.4 2019-08-16 16:16:34
6 Bùi Đức Quân A3 Yên Định 2 90 0.4 2019-08-16 16:14:56
7 Admin A3 Yên Định 2 88 0.4 2019-08-16 03:09:41
8 Bùi Đức Quân A3 Yên Định 2 90 0.6 2019-08-16 01:27:03
9 Bùi Đức Quân A3 Yên Định 2 89 0.2 2019-08-16 01:15:06
10 Bùi Đức Quân A3 Yên Định 2 89 0.2 2019-08-16 01:14:40
11 Lại Văn Trường 10 A3 Yên Định 2 94 6 2019-07-26 16:01:34
12 trịnh đức anh 10a3 yên định 2 94 0.8 2019-07-26 06:53:39
13 Nguyễn Hào 10A3 Yên Định 2 94 4.4 2019-07-20 21:25:21
14 Nguyễn Hào 10A3 Yên Định 2 94 4.4 2019-07-20 21:24:51
15 Lại Văn Trường 10 A3 Yên Định 2 94 2.4 2019-07-20 13:53:34
16 Lê Thị Ngọc Ánh 10A3 Yên Định 2 94 5.4 2019-07-18 15:45:44
17 Trương Ngọc Ánh 10A3 Yên Định 2 94 5.4 2019-07-17 15:32:58
18 Trịnh Thị Phương Thùy 10A3 Yên Định 2 93 7.4 2019-07-15 14:29:38
19 Đỗ Thị Phương 10 A3 Yên Định 2 93 4.8 2019-07-11 23:10:40
20 Phạm thị thắm 10A3 Yên Định 2 93 3 2019-07-10 20:46:17
21 Phạm thị thắm 10A3 Yên Định 2 93 3.6 2019-07-10 20:44:20
22 Phạm thị thắm 10A3 Yên Định 2 91 8 2019-07-09 22:07:25
23 Nguyễn Hào 10A3 Yên Định 2 93 4.2 2019-07-09 07:51:32
24 Nguyễn Hào 10A3 Yên Định 2 93 4.2 2019-07-09 07:50:28
25 Nguyễn phượng A3 Yên định 2 93 6.6 2019-07-09 00:43:10
26 abcxyz A3 Yên Định 2 93 3.8 2019-07-09 00:33:12
27 Nguyễn phượng A3 Yên định 2 93 6.6 2019-07-09 00:31:33
28 abcxyz A3 Yên Định 2 93 3.8 2019-07-09 00:20:55
29 abcxyz A3 Yên Định 2 93 3.8 2019-07-09 00:07:30
30 Trương Ngọc Ánh 10A3 Yên Định 2 91 6 2019-07-08 22:20:08
31 Trịnh mạnh dương A3 Yên định 2 91 9.4 2019-07-08 19:21:12
32 Trịnh mạnh dương A3 Yên định 2 91 9.4 2019-07-08 19:21:00
33 Trịnh mạnh dương A3 Yên định 2 91 8.6 2019-07-08 19:14:35
34 ngọc dũng a3 yên định 2 91 7.8 2019-07-07 22:01:11
35 Lê Thị Ngọc Ánh 10A3 Yên Định 2 93 4.6 2019-07-07 12:39:10
36 Lê Thị Linh a 10A3 Yên Định 2 91 9.8 2019-07-07 12:11:18
37 Lê Thị Linh a 10A3 Yên Định 2 91 9 2019-07-07 12:08:13
38 Lê Thị Linh a 10A3 Yên Định 2 91 8 2019-07-07 11:59:32
39 H.V.A A3 Yên Định 2 91 6.8 2019-07-07 10:51:27
40 H.V.A A3 Yên Định 2 91 6.2 2019-07-07 09:55:05
41 Lưu Thị Quỳnh Anh 10A3 Yên Định 2 91 8.8 2019-07-07 09:34:31
42 Hà Em 10A3 Yên Định 2 91 8.6 2019-07-07 00:56:15
43 Lưu Thị Quỳnh Anh 10A3 Yên Định 2 91 6.4 2019-07-06 22:03:10
44 H.V.A A3 Yên Định 2 91 5.6 2019-07-06 17:24:46
45 Lưu Thị Quỳnh Anh 10A3 Yên Định 2 91 6.2 2019-07-05 23:47:32
46 Nguyễn Hào 10A3 Yên Định 2 91 7.8 2019-07-05 22:40:47
47 Nguyễn Phương Linh A3 Yên Định 2 91 6.2 2019-07-05 21:25:17
48 Nguyễn Phương Linh A3 Yên Định 2 91 4.6 2019-07-05 20:51:54
49 Trịnh Thị Phương Thùy 10A3 Yên Định 2 91 9.4 2019-07-05 17:06:59
50 Lê Thị Ngọc Ánh 10A3 Yên Định 2 92 2.2 2019-07-05 16:25:19
51 Lê Thị Ngọc Ánh 10A3 Yên Định 2 91 7.8 2019-07-05 16:22:46
52 Trịnh Đình Đức Mạnh A3 Yên Định 2 91 2.6 2019-07-05 16:21:07
53 Trịnh Đình Đức Mạnh A3 Yên Định 2 91 1.8 2019-07-05 16:16:12
54 Trịnh Đình Đức Mạnh A3 Yên Định 2 91 2.6 2019-07-05 16:13:25
55 Thiên Thần A3 Yên Định 2 91 8.4 2019-07-05 13:35:33
56 Nguyễn Hào 10A3 Yên Định 2 91 6.4 2019-07-05 13:08:33
57 Nguyễn Hào 10A3 Yên Định 2 91 6.4 2019-07-05 13:07:49
58 Trịnh Bá Quý 10A3 Yên Định 2 91 9 2019-07-05 11:40:40
59 Trịnh Bá Quý 10A3 Yên Định 2 91 7.6 2019-07-05 11:02:52
60 Nguyễn Phương Linh A3 Yên Định 2 91 4.4 2019-07-05 10:14:03
61 Thiên Thần A3 Yên Định 2 91 6.6 2019-07-04 23:42:45
62 Phạm thị thắm 10A3 Yên Định 2 91 4 2019-07-04 23:34:11
63 trịnh đức anh 10a3 yên định 2 91 2.8 2019-07-04 19:17:41
64 trịnh đức anh 10a3 yên định 2 91 2.8 2019-07-04 19:02:57
65 Lại Văn Trường 10 A3 Yên Định 2 91 6.6 2019-07-04 15:25:24
66 Lại Văn Trường 10 A3 Yên Định 2 91 4 2019-07-04 15:13:54
67 Triệu Quốc Việt 10A3 Yên Định 2 91 6.8 2019-07-04 13:12:51
68 Triệu Quốc Việt 10A3 Yên Định 2 91 4 2019-07-04 12:59:03
69 Trịnh Thị Phương Thùy 10A3 Yên Định 2 91 7.4 2019-07-04 12:28:47
70 Lê Thị Ngọc Ánh 10A3 Yên Định 2 91 7 2019-07-04 11:48:00
71 Lê Thị Ngọc Ánh 10A3 Yên Định 2 91 5.2 2019-07-04 11:33:28
72 Trịnh Thị Thúy Hằng 10A3 Yên Định 2 91 9 2019-07-03 20:28:16
73 Trịnh Thị Thúy Hằng 10A3 Yên Định 2 91 7.2 2019-07-03 20:20:29
74 Triệu Quốc Việt 10A3 Yên Định 2 91 1.8 2019-07-03 09:15:21
75 Lại Văn Trường 10 A3 Yên Định 2 91 2.8 2019-07-03 09:11:57
76 Triệu Quốc Việt 10A3 Yên Định 2 89 3 2019-06-24 09:36:53
77 Trịnh Thị Phương Thùy 10A3 Yên Định 2 67 7.4 2019-06-06 17:12:12
78 Nguyễn Hào 10A3 Yên Định 2 73 7 2019-06-06 15:16:01
79 Nguyễn Hào 10A3 Yên Định 2 73 7 2019-06-06 15:15:36
80 Hà Em 10A3 Yên Định 2 67 7.2 2019-06-05 14:51:03
81 Phạm thị thắm 10A3 Yên Định 2 67 7.4 2019-06-03 09:45:48
82 Phạm thị thắm 10A3 Yên Định 2 67 7.2 2019-06-03 09:26:48
83 Lê Thị Thảo Nguyên 10a3 Yên Định 2 67 10 2019-06-02 21:33:25
84 Lại Văn Trường 10 A3 Yên Định 2 67 6.2 2019-06-01 21:01:27
85 Nguyễn Hào 10A3 Yên Định 2 67 8.6 2019-06-01 15:33:51
86 Nguyễn Hào 10A3 Yên Định 2 67 8.6 2019-06-01 15:32:59
87 Trịnh Thị Thúy Hằng 10A3 Yên Định 2 67 6 2019-05-31 21:37:30
88 Trịnh Thị Thúy Hằng 10A3 Yên Định 2 67 6 2019-05-31 21:27:08
89 Trịnh Bá Quý 10A3 Yên Định 2 67 7.4 2019-05-31 21:17:50
90 Trịnh Đình Đức Mạnh A3 Yên Định 2 67 7.2 2019-05-31 20:11:30
91 Bùi Huy Thuận 10A3 Yên Định 2 53 6.25 2019-05-23 20:10:22
92 Bùi Huy Thuận 10A3 Yên Định 2 53 2.75 2019-05-23 19:39:16
93 Lại Văn Trường 10 A3 Yên Định 2 53 8 2019-05-22 19:57:59
94 Phạm thị thắm 10A3 Yên Định 2 53 8.25 2019-05-22 09:38:38
95 Phạm thị thắm 10A3 Yên Định 2 53 7 2019-05-22 09:35:01
96 Trịnh Bá Quý 10A3 Yên Định 2 53 8.5 2019-05-21 07:05:08
97 Trịnh Đình Đức Mạnh A3 Yên Định 2 53 8.5 2019-05-20 20:10:22
98 H.V.A A3 Yên Định 2 53 9.75 2019-05-18 17:17:04
99 Trịnh Thị Phương Thùy 10A3 Yên Định 2 53 8.75 2019-05-17 23:27:41
100 Trịnh Thị Phương Thùy 10A3 Yên Định 2 53 7 2019-05-17 23:14:09
101 Lê Thị Hồng Duyên A3 Yên Định 2 50 8.2 2019-05-17 22:38:50
102 Trịnh Thị Phương Thùy 10A3 Yên Định 2 53 4.25 2019-05-17 22:10:13
103 Trương Ngọc Ánh 10A3 Yên Định 2 50 8.8 2019-05-17 13:23:53
104 Trịnh thị quỳnh trang A3 Yên Định 2 50 8.2 2019-05-17 06:52:26
105 Nguyễn Thị Dung 10a3 Yên Định 2 50 9.2 2019-05-16 22:48:11
106 Phượng Ớt A3 Yên Định 2 50 7.4 2019-05-16 21:58:28
107 Lê Xuân Huy 10A3 Yên Định 2 50 7.2 2019-05-16 21:50:11
108 Lê Xuân Huy 10A3 Yên Định 2 50 2.8 2019-05-16 21:41:12
109 Lê Xuân Huy 10A3 Yên Định 2 50 4.8 2019-05-16 18:50:56
110 Lê Thị Linh a 10A3 Yên Định 2 50 8.6 2019-05-16 18:49:36
111 ngọc dũng a3 yên định 2 50 7 2019-05-15 22:19:18
112 Lại Văn Trường 10 A3 Yên Định 2 50 7.6 2019-05-15 22:16:26
113 Lê Thị Linh a 10A3 Yên Định 2 50 8.4 2019-05-14 23:09:59
114 Triệu Quốc Việt 10A3 Yên Định 2 50 7.2 2019-05-14 22:59:26
115 Triệu Quốc Việt 10A3 Yên Định 2 50 6.2 2019-05-14 22:54:23
116 Triệu Quốc Việt 10A3 Yên Định 2 50 4.6 2019-05-14 22:32:24
117 Bùi Huy Thuận 10A3 Yên Định 2 50 9.6 2019-05-14 22:31:21
118 Bùi Huy Thuận 10A3 Yên Định 2 50 9.2 2019-05-14 22:27:01
119 Phạm thị thắm 10A3 Yên Định 2 50 4.4 2019-05-14 22:19:03
120 Trịnh Bá Quý 10A3 Yên Định 2 50 7.4 2019-05-14 21:43:07
121 Lê Thị Ngọc Ánh 10A3 Yên Định 2 50 6.6 2019-05-14 21:17:08
122 Trịnh Thị Phương Thùy 10A3 Yên Định 2 50 7.2 2019-05-14 21:08:29
123 Trịnh Thị Thúy Hằng 10A3 Yên Định 2 50 8.4 2019-05-14 20:56:45
124 Lê Thị Ngọc Ánh 10A3 Yên Định 2 50 4.8 2019-05-14 20:56:08
125 Trịnh Thị Phương Thùy 10A3 Yên Định 2 50 6 2019-05-14 20:45:06
126 Đỗ Thị Phương 10 A3 Yên Định 2 50 4 2019-05-14 20:31:15
127 Lê Thị Linh a 10A3 Yên Định 2 50 6.2 2019-05-14 20:30:56
128 Trịnh Thị Thúy Hằng 10A3 Yên Định 2 50 7.8 2019-05-13 22:00:22
129 Trịnh văn hải 10a3 Yên Định 2 50 5.4 2019-05-13 20:52:19


Danh Sách và điểm của lớp 10A6 trường THPT Yên Định 2

TT Họ Và Tên Lớp Trường Đề số Điểm Ngày, giờ
1 Nguyễn Thị Huyền My 10a6 Yên Định 2 53 7.75 2019-05-20 21:48:18


Danh Sách và điểm của các thành viên khác

TT Họ Và Tên Lớp Trường Đề số Điểm Ngày, giờ
1 Quân Bùi FB FB 90 0.4 2019-08-19 22:48:16
2 Quân Bùi FB FB 94 0.8 2019-08-17 10:53:57
3 Phạm Hoàng Gia FB FB 87 0.4 2019-08-16 22:42:48
4 Quân Bùi FB FB 88 0.6 2019-08-16 22:42:07
5 nguyễn quý quang 10a2 thpt thái lão 94 2.8 2019-08-16 21:02:38
6 Ngọc Anh 11A6 THPT Hàm Rồng 53 3.25 2019-08-15 09:46:17
7 Ngọc Anh 11A6 THPT Hàm Rồng 53 1.25 2019-08-15 09:43:22
8 Ngọc Anh 11A6 THPT Hàm Rồng 53 2.5 2019-08-15 09:17:25
9 Phan Hào 10A2 Thái Lão 94 8.4 2019-08-06 21:50:53
10 Ngô Thị Phương Anh 10a2 THPT Thái Lão 94 8.2 2019-08-05 22:53:55
11 Ngô Thị Phương Anh 10a2 THPT Thái Lão 94 8.2 2019-08-05 22:53:30
12 Đào Thị Hồ Điệp 10A2 Thái Lão 94 8.4 2019-08-05 21:19:24
13 Phan Hoàng Trọng 10a2 THPT Thái Lão 94 8.6 2019-08-05 21:18:51
14 Nguyễn Thị Cẩm Tú 10A2 THPT Thái Lão 94 9 2019-08-05 21:12:25
15 ngô tiến hùng 10A2 THPT Thái Lão 94 8.6 2019-08-05 21:06:28
16 Khánh Huyền A2 Thái Lão 94 7.4 2019-08-05 21:05:17
17 Khánh Huyền A2 Thái Lão 94 7.4 2019-08-05 21:04:54
18 Phan thị hiền 10A2 THPT Thái Lão 94 9 2019-08-05 20:59:29
19 Nguyễn tuấn khang 10a2 Thpt thái lão 94 8.4 2019-08-05 20:32:24
20 Phạm Gia Bảo 10A2 Thái Lão 94 7.8 2019-08-05 20:07:57
21 Trần T.Út Thương 10A2 Thái Lão 94 8.6 2019-08-05 19:33:57
22 Thái Bảo Anh 10A2 Thái Lão 94 8.4 2019-08-05 19:12:55
23 Võ Trọng Phú 10A2 Thái Lão 94 8.6 2019-08-05 13:51:08
24 Trần Tiến Đạt 10A2 THPT Thái Lão 94 7 2019-08-05 12:20:00
25 Nguyễn Thị Bảo An 10A2 THPT Thái Lão 94 8.4 2019-08-05 12:09:08
26 Hồ khánh chi 10a2 Thái Lão 94 8.8 2019-08-05 08:52:09
27 Hồ khánh chi 10a2 Thái Lão 94 8.8 2019-08-05 08:51:34
28 Nguyễn Văn Ngọc Quý 10A2 Thái Lão 94 8.6 2019-08-04 21:51:28
29 Cao Nguyễn Minh Vũ 10A2 THPT Thái Lão 94 8.6 2019-08-04 21:43:28
30 Lê Hoàng Yến 10A2 Thái Lão 94 8.6 2019-08-04 15:35:33
31 Nghiêm Thị Mai Chi 10A2 THPT Thái Lão 94 8.2 2019-08-04 15:18:22
32 Ngô quang 10a2 Thpt Thái Lão 94 8.6 2019-08-04 12:47:29
33 Đậu Vũ Huy Hoàng 10a2 Thpt Thái Lão 94 8.6 2019-08-04 12:40:17
34 nguyễn thế trung 10a2 thpt thái lão 94 8.4 2019-08-04 12:36:02
35 Nguyễn Hữu Chung 10a2 THPT Thái Lão 94 9.2 2019-08-04 12:30:35
36 Phan Thanh Hương 10a2 THPT Thái Lão 94 8.8 2019-08-04 12:26:01
37 Nguyễn Mạnh Dũng 10A2 THPT Thái Lão 94 8.6 2019-08-04 12:16:39
38 Lê yến nhi 10a2 Thpt thái lão 94 8.6 2019-08-04 12:11:23
39 Đậu Tuấn mạnh 10a2 Trung học phổ Thông thái lão 94 8.2 2019-08-04 12:08:24
40 Đậu Tuấn mạnh 10a2 Trung học phổ Thông thái lão 94 8.2 2019-08-04 12:06:55
41 Lê yến nhi 10a2 Thpt thái lão 94 3.2 2019-08-04 12:06:32
42 Đậu Tuấn mạnh 10a2 Trung học phổ Thông thái lão 94 8.2 2019-08-04 12:06:31
43 Dương minh thắng 10a2 THPT Thái lão 94 6.4 2019-07-29 11:19:51
44 nguyễn quý quang 10a2 thpt thái lão 93 7 2019-07-28 15:51:14
45 nguyễn quý quang 10a2 thpt thái lão 93 7 2019-07-28 15:39:46
46 Nguyễn Văn Ngọc Quý 10A2 Thái Lão 93 8 2019-07-28 15:18:52
47 Nguyễn tuấn khang 10a2 Thpt thái lão 93 8.6 2019-07-28 15:03:38
48 Ngô Thị Phương Anh 10a2 THPT Thái Lão 93 8.6 2019-07-28 12:41:33
49 Ngô Thị Phương Anh 10a2 THPT Thái Lão 93 8.6 2019-07-28 12:30:47
50 Ngô Thị Phương Anh 10a2 THPT Thái Lão 93 8.6 2019-07-28 12:26:48
51 Trần Tiến Đạt 10A2 THPT Thái Lão 93 9 2019-07-27 23:19:17
52 ngô tiến hùng 10A2 THPT Thái Lão 93 9 2019-07-27 22:21:30
53 Phan Hoàng Trọng 10a2 THPT Thái Lão 93 8.6 2019-07-27 22:12:02
54 Phan Hoàng Trọng 10a2 THPT Thái Lão 93 8.6 2019-07-27 22:11:51
55 Đậu Tuấn mạnh 10a2 Trung học phổ Thông thái lão 93 8.4 2019-07-27 22:08:54
56 Đậu Tuấn mạnh 10a2 Trung học phổ Thông thái lão 93 8.4 2019-07-27 22:08:39
57 Đào Thị Hồ Điệp 10A2 Thái Lão 93 8.4 2019-07-27 22:07:07
58 Phan Duc Nho 10a2 Thái lão 93 7.8 2019-07-27 22:03:16
59 Phan Duc Nho 10a2 Thái lão 93 7.8 2019-07-27 21:49:44
60 Khánh Huyền A2 Thái Lão 93 8 2019-07-27 20:53:44
61 Nguyễn Thị Cẩm Tú 10A2 THPT Thái Lão 93 8.2 2019-07-27 20:43:47
62 Cao Nguyễn Minh Vũ 10A2 Thái Lão 93 8.6 2019-07-27 20:41:04
63 Phan thị hiền 10A2 THPT Thái Lão 93 8.4 2019-07-27 20:36:52
64 Phan Hào 10A2 Thái Lão 93 8.2 2019-07-27 20:35:10
65 Ngô quang 10a2 Thpt Thái Lão 93 8.2 2019-07-27 20:29:36
66 Đậu Vũ Huy Hoàng 10a2 Thpt Thái Lão 93 7 2019-07-27 20:14:28
67 nguyễn thế trung 10a2 thpt thái lão 93 8.4 2019-07-27 20:09:56
68 Phạm Gia Bảo 10A2 Thái Lão 93 8.2 2019-07-27 18:14:14
69 Trần thị uý thương 10a2 Thái lão 93 8.8 2019-07-27 17:39:50
70 Võ Trọng Phú 10A2 Thái Lão 93 9 2019-07-27 17:00:17
71 Hồ khánh chi 10a2 Thái Lão 93 8.2 2019-07-27 16:38:23
72 Thái Bảo Anh 10A2 Thái Lão 93 8.2 2019-07-27 16:09:24
73 Lê Hoàng Yến 10A2 Thái Lão 93 8 2019-07-27 16:00:11
74 Nguyễn Mạnh Dũng 10A2 THPT Thái Lão 93 9.2 2019-07-27 13:32:19
75 Nguyễn Hữu Chung 10a2 THPT Thái Lão 93 8.4 2019-07-27 13:10:33
76 Phan Thanh Hương 10a2 THPT Thái Lão 93 9 2019-07-27 13:01:34
77 Nguyễn Thị Bảo An 10A2 THPT Thái Lão 93 8.6 2019-07-27 09:48:04
78 Nghiêm Thị Mai Chi 10A2 THPT Thái Lão 93 8.4 2019-07-27 07:54:47
79 nguyễn đại nghĩa 10A2 Thái Lão 91 7.4 2019-07-19 18:11:21
80 nguyễn đại nghĩa 10A2 Thái Lão 91 7.2 2019-07-19 18:05:14
81 tran van duc anh 10a2 thpt thái lão 91 3 2019-07-17 11:00:53
82 Đậu Tuấn mạnh 10a2 Trung học phổ Thông thái lão 91 9.2 2019-07-17 10:07:54
83 Trần Lê Khang 10a2 Thpt Thái Lão 91 9.4 2019-07-17 09:59:11
84 Nguyễn quý Quang 10a2 thpt thái lão 91 10 2019-07-17 08:39:03
85 Phan Duc Nho 10a2 Thái lão 91 9.6 2019-07-16 22:44:51
86 Phan Duc Nho 10a2 Thái lão 91 8.8 2019-07-16 22:39:33
87 Phan Duc Nho 10a2 Thái lão 91 8.8 2019-07-16 22:25:53
88 Dương minh thắng 10a2 THPT Thái lão 91 8.6 2019-07-16 21:28:13
89 Nguyễn Thuỳ mĩ dung 10a2 Thpt thái lão 94 2.2 2019-07-16 20:45:06
90 Đậu Tuấn mạnh 10a2 Trung học phổ Thông thái lão 91 2.4 2019-07-16 20:35:31
91 Đậu Tuấn mạnh 10a2 Trung học phổ Thông thái lão 91 2.4 2019-07-16 20:33:11
92 Nguyễn Thế Trung 10a2 Thái Lão 91 9.2 2019-07-16 20:19:50
93 Phan Đăng Hào 10A2 Thái Lão 91 7.8 2019-07-16 20:12:52
94 Phan Đăng Hào 10A2 THPT Thái Lão 91 3 2019-07-16 19:58:43
95 ngô tiến hùng 10A2 THPT Thái Lão 91 8.8 2019-07-16 19:37:46
96 ngô tiến hùng 10A2 THPT Thái Lão 91 8.8 2019-07-16 19:36:36
97 Lê yến nhi 10a2 Thpt thái lão 91 8.6 2019-07-16 17:59:40
98 Lê yến nhi 10a2 Thpt thái lão 93 8.2 2019-07-16 17:44:37
99 Nguyễn tuấn khang 10a2 Thpt thái lão 91 9.2 2019-07-16 17:38:52
100 Lê yến nhi 10a2 Thpt thái lão 93 1.4 2019-07-16 17:34:55
101 Đào thị hồ điệp 10A2 THPT Thái Lão 91 7 2019-07-16 17:29:19
102 Lê yến nhi 10a2 Thpt thái lão 93 2.8 2019-07-16 17:21:10
103 Nguyễn tuấn khang 10a2 Thpt thái lão 93 2.6 2019-07-16 17:16:07
104 Nguyễn Thị Cẩm Tú 10A2 THPT Thái Lão 91 9.8 2019-07-16 17:11:14
105 Ngô Thị Phương Anh 10a2 THPT Thái Lão 91 8.2 2019-07-16 16:30:58
106 Đậu Vũ Huy Hoàng 10a2 Thpt Thái Lão 91 9.2 2019-07-16 16:27:09
107 Nguyễn Văn Ngọc Quý 10a2 THPT Thái Lão 91 7.6 2019-07-16 16:25:49
108 Nguyễn Văn Ngọc Quý 10a2 THPT Thái Lão 91 7.6 2019-07-16 16:25:49
109 Ngô Thị Phương Anh 10a2 THPT Thái Lão 91 8.4 2019-07-16 16:22:57
110 Nguyễn Văn Ngọc Quý 10a2 THPT Thái Lão 91 4.2 2019-07-16 16:21:50
111 Trần Tiến Đạt 10A2 THPT Thái Lão 91 8 2019-07-16 16:21:42
112 Ngô quang 10a2 Thpt Thái Lão 91 8.6 2019-07-16 16:13:21
113 Phan Hoàng Trọng 10a2 THPT Thái Lão 91 8.6 2019-07-16 15:52:21
114 Khánh Huyền A2 Thái Lão 91 8.4 2019-07-16 14:35:00
115 Thái Bảo Anh 10A2 Thái Lão 91 8.8 2019-07-16 13:53:06
116 Thái Bảo Anh 10A2 Thái Lão 91 8.8 2019-07-16 13:52:46
117 Phan thị hiền 10A2 THPT Thái Lão 91 9 2019-07-16 13:45:48
118 Lê Thị Hoàng Yến 10A2 Thái Lão 91 9.6 2019-07-16 13:04:24
119 Lê Thị Hoàng Yến 10A2 Thái Lão 91 9.6 2019-07-16 13:00:44
120 Lê Thị Hoàng Yến 10A2 Thái Lão 91 9.6 2019-07-16 12:57:23
121 Phan Thanh Hương 10a2 THPT Thái Lão 91 9 2019-07-16 12:29:51
122 Cao Nguyễn Minh Vũ 10A2 THPT Thái Lão 91 6 2019-07-16 11:55:59
123 Trần Thị Út Thương 10a2 Thái Lão 91 9 2019-07-16 11:26:15
124 Võ Trọng Phú 10A2 Thái Lão 91 8.8 2019-07-16 11:21:39
125 Nguyễn Văn A 10a7 Thái Lão 91 9.2 2019-07-16 11:13:42
126 Nguyễn Văn A 10a7 Thái Lão 91 2.2 2019-07-16 11:02:18
127 Dương minh thắng 10a2 THPT Thái lão 53 6 2019-07-16 10:55:51
128 Phan thị hiền 10A2 THPT Thái Lão 91 5.6 2019-07-16 10:41:25
129 Thái Huy Tâm 10a2 THPT THÁI LÃO 91 8 2019-07-16 10:36:12
130 Thái Huy Tâm 10a2 THPT THÁI LÃO 91 8 2019-07-16 10:33:21
131 Phạm Gia Bảo 10A2 Thái Lão 91 9 2019-07-16 09:58:32
132 Dương minh thắng 10a2 THPT Thái lão 91 5 2019-07-16 09:37:24
133 Nguyễn Hữu Chung 10a2 THPT Thái Lão 91 9.4 2019-07-16 09:33:54
134 Hồ khánh chi 10a2 Thái Lão 91 8.2 2019-07-16 09:22:55
135 Nguyễn Mạnh Dũng 10A2 THPT Thái Lão 91 8.6 2019-07-16 09:21:44
136 Nguyễn Thị Bảo An 10A2 THPT Thái Lão 91 9 2019-07-16 08:31:37
137 Nghiêm Thị Mai Chi 10A2 THPT Thái Lão 91 9 2019-07-16 08:03:40
138 Mai Thục Anh 10A5 THPT Yên Định 2 91 1.2 2019-07-16 07:53:29
139 sun 10B TC1 53 3.75 2019-07-07 17:27:48
140 sun 10B TC1 53 3.75 2019-07-07 17:13:48
141 ......... a9 yđ2 91 3 2019-07-06 10:03:07
142 ......... a9 yđ2 91 4.8 2019-07-06 10:01:17
143 ......... a9 yđ2 91 3 2019-07-06 09:56:31
144 Hà Tiều Phu 12C1 THPT yên định 3 88 1.2 2019-07-06 09:50:51
145 *** a9 yd2 91 7 2019-07-06 07:10:07
146 *** a9 yd2 91 6.2 2019-07-06 06:44:23
147 hẻuihguixujfd a9 12345 91 2 2019-07-05 10:56:54
148 hẻuihguixujfd a9 12345 91 2 2019-07-05 10:48:44
149 hẻuihguixujfd a9 12345 91 2 2019-07-05 10:38:37
150 Linh A9 THPT Yên định 3 91 3 2019-07-04 10:10:39
151 Hoàng Văn Hải 12B5 Trường THPT Yen Dinh 2 86 4.2 2019-06-24 17:37:41
152 Hoàng Văn Hải 12B5 Trường THPT Yen Dinh 2 90 3.8 2019-06-24 12:05:32
153 Hoàng Văn Hải 12B5 Trường THPT Yen Dinh 2 89 5 2019-06-24 09:06:27
154 Pph 12 Thpt yd2 89 3 2019-06-24 00:27:07
155 Tô Thanh Nhàn 12A2 Thpt Cẩm Thuỷ 1 85 2.4 2019-06-23 22:36:59
156 Lê Thị Thúy b8 thpt Yên Định 2 90 2.8 2019-06-23 22:00:04
157 Nhã Kỳ 12A Hà nội 89 4.8 2019-06-23 17:20:06
158 Nhã Kỳ 12A Hà nội 89 4.8 2019-06-23 17:06:22
159 Nhã Kỳ 12A Hà nội 89 4.8 2019-06-23 16:55:23
160 Anh tôi 2 Ts4 86 6.2 2019-06-23 16:44:43
161 Trịnh Minh Quân 12A1 Yên Định 1 90 7 2019-06-23 16:22:13
162 Trịnh Minh Quân 12A1 Yên Định 1 90 7 2019-06-23 16:21:57
163 Thanh Nguyễn 12A5 Thpt Nguyễn Hữu Huân 89 2.8 2019-06-23 14:47:34
164 Trần Văn Trường 12B8 THPT Yên Định 2 89 2 2019-06-23 12:02:17
165 Lê Mai 12Cv THPT Nguyễn Hữu Huân 85 6.2 2019-06-23 10:57:36
166 Nguyễn Văn Quân 12a4 Nghi Sơn 87 2.2 2019-06-23 09:27:19
167 Lê xuân tùng 12a4 Thpt yên định 2 88 2.4 2019-06-23 07:49:41
168 Lại Thư 12b6 Thpt Yên Định 2 88 1.8 2019-06-23 07:47:44
169 Nguyễn Văn Quân 12a4 Thcs và thpt Nghi Sơn 88 1.6 2019-06-23 07:32:04
170 Lường Minh Quang 12A2 Cẩm Thủy 1 89 2.4 2019-06-22 23:01:01
171 Lê Thị Thúy b8 thpt Yên Định 2 89 4.4 2019-06-22 22:19:08
172 Phương Nhi 12A Yên Định 1 89 2.8 2019-06-22 22:03:21
173 Phương Nhi 12A Yên Định 1 88 3 2019-06-22 21:49:22
174 Phương Nhi 12A Yên Định 1 88 3 2019-06-22 21:38:54
175 lê văn nam 12b3 lê văn hưu 86 2 2019-06-22 21:31:39
176 Phạm Thị Thảo 12a9 Thpt Yên Định 1 89 1.2 2019-06-22 20:38:01
177 LV Quang A9 YD1 89 3 2019-06-22 20:37:58
178 Lê Mai 12Cv THPT Nguyễn Hữu Huân 86 5.6 2019-06-22 18:39:46
179 Phạm Thị Thảo 12a9 Thpt Yên Định 1 86 4.2 2019-06-22 16:32:56
180 Lê Khắc Chung 12B7 THPT Yên Định 2 88 3.6 2019-06-22 12:32:35
181 Trịnh 12 Thpt 89 1.8 2019-06-22 08:53:17
182 Hà Thị Huyền Trang 12 Cầu Giấy 86 2.4 2019-06-22 08:39:48
183 Hà Thị Huyền Trang 12 Cầu Giấy 86 2 2019-06-22 08:37:57
184 Hà Thị Huyền Trang 12 Cầu Giấy 87 2.6 2019-06-22 08:35:08
185 Hà Thị Huyền Trang 12 Cầu Giấy 88 3.6 2019-06-22 08:32:16
186 Lê văn lâm 12b8 Thpt yên định 2 87 2.6 2019-06-21 23:45:05
187 Lê văn lâm 12b8 Thpt yên định 2 87 3.2 2019-06-21 23:39:15
188 Lê văn lâm 12b8 Thpt yên định 2 87 1.6 2019-06-21 23:37:58
189 Nhã Kỳ 12A Hà nội 81 6 2019-06-21 23:34:58
190 Nhã Kỳ 12A Hà nội 81 6 2019-06-21 23:24:51
191 Nhã Kỳ 12A Hà nội 81 6 2019-06-21 23:12:55
192 Phạm văn ngọc 12b7 Thpt Yên Định 2 88 2 2019-06-21 22:03:39
193 Sun 12 Thpt yên định 2 88 2.8 2019-06-21 10:17:35
194 Cao Xuân Bắc 12 Nghi Sơn 86 0.8 2019-06-21 00:29:40
195 Cao Xuân Bắc 12 Nghi Sơn 86 0.6 2019-06-21 00:25:59
196 Cao Xuân Bắc 12 Nghi Sơn 86 3.8 2019-06-21 00:22:15
197 Lê Khắc Chung 12B7 THPT Yên Định 2 86 6.4 2019-06-20 23:49:50
198 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 81 1.4 2019-06-20 22:35:09
199 Nhã Kỳ 12A Hà nội 80 6.6 2019-06-20 22:30:43
200 Nhã Kỳ 12A Hà nội 80 6.6 2019-06-20 22:16:45
201 Nhã Kỳ 12A Hà nội 80 6.6 2019-06-20 22:03:09
202 Nguyễn Văn Quân 12a4 Thcs và thpt Nghi Sơn 83 7 2019-06-20 21:21:13
203 lê văn nam 12b3 lê văn hưu 75 2 2019-06-20 21:16:32
204 Nguyễn Lam Anh 12 THPT yên định 2 86 5.2 2019-06-20 21:13:19
205 lê văn nam 12b3 lê văn hưu 75 2 2019-06-20 21:06:05
206 lê văn nam 12b3 lê văn hưu 75 2 2019-06-20 20:51:36
207 Paulo DyBaLa 12b8 Yên Định 2 83 3.6 2019-06-20 20:48:23
208 Paulo DyBaLa 12b8 Yên Định 2 83 3 2019-06-20 20:43:47
209 Ông 12b11 Yên định 87 2.4 2019-06-20 20:42:43
210 Phượng hoàng b11 Yên Định 2 86 6.2 2019-06-20 20:41:46
211 Paulo DyBaLa 12b8 Yên Định 2 84 3 2019-06-20 20:19:03
212 Paulo DyBaLa 12b8 Yên Định 2 87 1.2 2019-06-20 19:56:57
213 Mai lan 12b Thiệu Hóa 87 1.8 2019-06-20 19:41:59
214 LV Quang A9 YD1 84 3.4 2019-06-20 15:25:10
215 Phạm Thị Thảo 12a9 Thpt Yên Định 1 84 3.4 2019-06-20 09:32:11
216 Phạm Thị Thảo 12a9 Thpt Yên Định 1 85 3 2019-06-20 09:10:48
217 Hà Thị Huyền Trang 12 Cầu Giấy 85 3.4 2019-06-20 07:51:18
218 Hà Thị Huyền Trang 12 Cầu Giấy 85 2.4 2019-06-20 07:41:46
219 Trịnh Thị Hương 12 Thpt yên định 1 86 3.4 2019-06-20 07:34:24
220 Lê Mai 12Cv THPT Nguyễn Hữu Huân 85 1.6 2019-06-19 23:43:57
221 Lê Mai 12Cv THPT Nguyễn Hữu Huân 85 2.6 2019-06-19 23:41:27
222 Cao Xuân Bắc 12 Nghi Sơn 83 2.4 2019-06-19 23:40:45
223 Phạm Thị Thảo 12a9 Thpt Yên Định 1 85 3.4 2019-06-19 23:11:32
224 Phương Nhi 12A Yên Định 1 86 4.8 2019-06-19 23:10:10
225 Phạm Thị Thảo 12a9 Thpt Yên Định 1 86 4 2019-06-19 22:49:49
226 Bùi Xuân Trường 12A2 THCS & THPT THỐNG NHẤT 85 1.8 2019-06-19 22:48:53
227 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 82 1.2 2019-06-19 22:46:14
228 Bùi Xuân Trường 12A2 THCS & THPT THỐNG NHẤT 85 1.6 2019-06-19 22:34:41
229 Trịnh Thị Hương 12 Thpt yên định 1 85 3 2019-06-19 22:32:46
230 vũ lê 12b4 TTGDTX 86 5.8 2019-06-19 22:12:05
231 Hà Thị Huyền Trang 12 Cầu Giấy 85 3.6 2019-06-19 22:00:07
232 Paulo DyBaLa 12b8 Yên Định 2 85 4 2019-06-19 21:57:24
233 nguyễn minh 12a9 yên định 1 85 1.6 2019-06-19 21:55:48
234 Lê Thị Thúy b8 thpt Yên Định 2 86 5.8 2019-06-19 21:45:18
235 nguyễn minh 12a9 yên định 1 85 1.6 2019-06-19 21:43:18
236 Nguyễn Lam Anh 12 THPT yên định 2 85 2 2019-06-19 21:41:14
237 Ông 12b11 Yên định 86 4.4 2019-06-19 21:34:10
238 LV Quang A9 YD1 86 3.8 2019-06-19 20:14:44
239 Paulo DyBaLa 12b8 Yên Định 2 86 4.2 2019-06-19 19:58:54
240 Phượng hoàng b11 Yên Định 2 86 5.6 2019-06-19 18:09:10
241 ABCD b11 Yên Định 4 86 4.4 2019-06-19 17:47:10
242 Hà Thị Huyền Trang 12 Cầu Giấy 84 3.4 2019-06-19 16:49:27
243 Hà Thị Huyền Trang 12 Cầu Giấy 84 3 2019-06-19 16:36:59
244 Hà Thị Huyền Trang 12 Cầu Giấy 84 2.6 2019-06-19 15:48:40
245 Ông 12b11 Yên định 85 4 2019-06-19 09:39:56
246 Ông 12b11 Yên định 84 4 2019-06-19 09:13:22
247 Phạm Thị Thảo 12a9 Thpt Yên Định 1 84 3 2019-06-19 07:49:42
248 đỗ ngọc ngân 12a1 thpt hoằng hóa 85 4 2019-06-18 22:25:01
249 Lê Thị Thúy b8 thpt Yên Định 2 85 5 2019-06-18 22:14:28
250 đỗ ngọc ngân 12a1 thpt hoằng hóa 85 4 2019-06-18 22:13:03
251 đỗ ngọc ngân 12a1 thpt hoằng hóa 85 4 2019-06-18 21:58:12
252 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 80 1 2019-06-18 21:47:27
253 LV Quang A9 YD1 85 1.8 2019-06-18 21:35:51
254 lê văn nam 12b3 lê văn hưu 77 4.4 2019-06-18 21:25:50
255 Phạm văn ngọc 12b7 Thpt Yên Định 2 85 3.8 2019-06-18 21:23:42
256 lê văn nam 12b3 lê văn hưu 77 4.4 2019-06-18 21:15:37
257 lê văn nam 12b3 lê văn hưu 77 4.4 2019-06-18 21:01:43
258 Lê Mai 12Cv THPT Nguyễn Hữu Huân 83 6.6 2019-06-18 18:33:43
259 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 80 1.4 2019-06-18 18:14:20
260 LV Quang A9 YD1 84 2.6 2019-06-18 16:24:26
261 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 80 1 2019-06-18 10:43:46
262 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 81 1 2019-06-18 10:35:42
263 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 82 1.2 2019-06-18 10:33:02
264 Phượng hoàng b11 Yên Định 2 83 3.8 2019-06-17 22:46:32
265 Lê Thị Thúy b8 thpt Yên Định 2 84 4 2019-06-17 22:27:09
266 Lê Thị Thúy b8 thpt Yên Định 2 84 4 2019-06-17 22:13:39
267 Lâm Anh 12a2 THPT 82 6.6 2019-06-17 22:07:55
268 Lê Thị Thúy b8 thpt Yên Định 2 84 4 2019-06-17 22:02:50
269 lê văn nam 12b3 lê văn hưu 79 5.2 2019-06-17 21:41:21
270 Lâm Anh 12a2 THPT 81 7 2019-06-17 21:25:02
271 Phạm văn ngọc 12b7 Thpt Yên Định 2 83 3.2 2019-06-17 21:08:14
272 Lê Mai 12Cv THPT Nguyễn Hữu Huân 82 7.4 2019-06-17 16:22:07
273 2love A1 thạch thành 1 83 3.4 2019-06-17 14:33:56
274 Hà Thị Huyền Trang 12 Cầu Giấy 82 2.8 2019-06-17 13:08:57
275 Hà Thị Huyền Trang 12 Cầu Giấy 82 2.6 2019-06-17 13:01:20
276 Sun 12 Thpt yên định 2 83 5 2019-06-17 07:42:09
277 Phượng hoàng b11 Yên Định 2 82 2.8 2019-06-16 23:36:14
278 Thanh Nguyễn 12A5 Thpt Nguyễn Hữu Huân 82 1.8 2019-06-16 21:32:33
279 LV Quang A9 YD1 83 2.2 2019-06-16 21:32:13
280 Nguyen Ngoc 12 THPT YD1 82 1 2019-06-16 16:12:50
281 Nhã Kỳ 12A Hà nội 78 5.2 2019-06-16 16:09:30
282 Nguyen Ngoc 12 THPT YD1 82 1 2019-06-16 15:58:37
283 Nguyen Ngoc 12 THPT YD1 82 1 2019-06-16 15:45:22
284 Lê Khắc Chung 12B7 THPT Yên Định 2 81 5.6 2019-06-16 11:17:29
285 Lê Đình Linh 12A1 Đông Sơn 1 81 1 2019-06-16 08:33:52
286 Nguyễn Hồng Phương Mai 12D4 THPT NHH 80 3.6 2019-06-16 01:58:30
287 Nguyễn Hồng Phương Mai 12D4 THPT NHH 80 3.6 2019-06-16 01:43:41
288 ABCD b11 Yên Định 4 80 4 2019-06-16 00:03:53
289 Hà Thị Huyền Trang 12 Cầu Giấy 80 2.4 2019-06-15 22:22:59
290 Hà Thị Huyền Trang 12 Cầu Giấy 76 3 2019-06-15 22:14:24
291 Hà Thị Huyền Trang 12 Cầu Giấy 78 2.6 2019-06-15 21:52:29
292 Hà Thị Huyền Trang 12 Cầu Giấy 81 2.8 2019-06-15 21:50:07
293 Hà Thị Huyền Trang 12 Cầu Giấy 81 1.4 2019-06-15 21:28:05
294 Hà Thị Huyền Trang 12 Cầu Giấy 81 1.4 2019-06-15 21:27:03
295 Thái 12a3 Thpt nghi sơn 81 2.6 2019-06-15 21:19:57
296 Phạm văn ngọc 12b7 Thpt Yên Định 2 82 4 2019-06-15 21:13:58
297 LV Quang A9 YD1 82 3.4 2019-06-15 20:56:28
298 Trịnh Thị Xuân 12b3 Thpt yên định 2 82 4.8 2019-06-15 18:47:39
299 Lê Thị Lan 12b4 Thpt Yên Định 2 82 5.8 2019-06-15 18:46:26
300 Trịnh Thị Xuân 12b3 Thpt yên định 2 82 4.8 2019-06-15 18:43:32
301 Phạm Chi Mai 12A1 Đông Sơn 1 81 9 2019-06-15 06:40:20
302 Nguyễn Hồng Phương Mai 12D4 THPT NHH 79 4.6 2019-06-15 00:55:44
303 Nguyễn Hồng Phương Mai 12D4 THPT NHH 79 4.6 2019-06-15 00:51:02
304 Nguyễn Hồng Phương Mai 12D4 THPT NHH 79 4.6 2019-06-15 00:48:07
305 Doãn Quốc Toán 12A1 Đông Sơn 1 81 8.8 2019-06-15 00:28:32
306 Doãn Quốc Toán 12A1 Đông Sơn 1 81 8.8 2019-06-15 00:25:42
307 Doãn Quốc Toán 12A1 Đông Sơn 1 81 8.8 2019-06-15 00:21:46
308 Nguyễn Thị Trang 12A1 Cẩm Thủy 1 81 7.6 2019-06-14 23:45:52
309 Đàm Quang Trường 12A1 Đông Sơn 1 81 7.6 2019-06-14 23:44:02
310 Nguyễn Thị Phương 12A1 Đông Sơn 1 81 8.6 2019-06-14 23:37:24
311 Ngọc Ánh 12A1 Đông Sơn 1 81 8 2019-06-14 23:27:29
312 Ngọc Ánh 12A1 Đông Sơn 1 65 2 2019-06-14 23:23:50
313 Khánh Linh 12a1 Đông Sơn 1 81 7.4 2019-06-14 23:22:58
314 Lê Tài Tuấn Anh 12A1 Đông Sơn 1 81 8.4 2019-06-14 23:21:00
315 Lê Tài Tuấn Anh 12A1 Đông Sơn 1 81 8.4 2019-06-14 23:17:02
316 Lê Tài Tuấn Anh 12A1 Đông Sơn 1 81 8.4 2019-06-14 23:13:12
317 Lê Thị Trang 12A1 Đông Sơn 1 81 7 2019-06-14 22:59:55
318 Lê Xuân Dũng 12A1 Đông Sơn 1 81 8 2019-06-14 22:49:02
319 Lê Xuân Dũng 12A1 Đông Sơn 1 81 8 2019-06-14 22:44:40
320 Lê Xuân Dũng 12A1 Đông Sơn 1 81 8 2019-06-14 22:40:19
321 Trần Thảo MY 12A3 Hoàng Hóa 4 81 0.8 2019-06-14 22:32:58
322 Trần Thảo MY 12A3 Hoàng Hóa 4 81 0.8 2019-06-14 22:30:03
323 Lê Trà My 12A1 Đông Sơn 1 81 7 2019-06-14 22:29:08
324 lê hữu minh 12a1 Đông Sơn 1 81 6.8 2019-06-14 22:27:51
325 Lê Thị Thu Thủy 12A1 Đông Sơn 1 81 7 2019-06-14 22:27:45
326 Trần Thảo MY 12A3 Hoàng Hóa 4 81 0.8 2019-06-14 22:25:29
327 lê hữu minh 12a1 Đông Sơn 1 81 6.8 2019-06-14 22:25:04
328 Doãn viết khánh 12a1 THPT ĐS1 81 7.8 2019-06-14 22:17:14
329 Trịnh Minh Quân 12A1 Yên Định 1 81 7.6 2019-06-14 22:03:42
330 Trịnh Minh Quân 12A1 Yên Định 1 81 7.6 2019-06-14 21:58:50
331 Trịnh Minh Quân 12A1 Yên Định 1 81 7.6 2019-06-14 21:55:16
332 abc a1 thpt abc 81 1 2019-06-14 21:38:13
333 abg 12 thpt 81 2.4 2019-06-14 21:27:57
334 abg 12 thpt 81 2.4 2019-06-14 21:23:37
335 abg 12 thpt 81 2.4 2019-06-14 21:20:07
336 Phạm văn ngọc 12b7 Thpt Yên Định 2 81 4.2 2019-06-14 21:08:12
337 Phạm văn ngọc 12b7 Thpt Yên Định 2 81 4.2 2019-06-14 21:03:33
338 LV Quang A9 YD1 81 3.4 2019-06-14 20:53:07
339 Thanh Nguyễn 12A5 Thpt Nguyễn Hữu Huân 76 2.6 2019-06-14 18:09:24
340 chung hoàng anh 13 THPT Mai Sơn 74 1.8 2019-06-14 17:05:29
341 Ngô Đức Lương 12B3 Yên Định 1 79 5.4 2019-06-14 17:03:34
342 chung hoàng anh 13 THPT Mai Sơn 77 2.2 2019-06-14 17:02:38
343 chung hoàng anh 13 THPT Mai Sơn 79 2 2019-06-14 17:00:46
344 Hà Thị Huyền Trang 12 Cầu Giấy 76 2.8 2019-06-14 15:55:39
345 Hà Thị Huyền Trang 12 Cầu Giấy 76 2 2019-06-14 15:54:49
346 Hà Thị Huyền Trang 12 Cầu Giấy 79 3 2019-06-14 15:52:12
347 Hà Thị Huyền Trang 12 Cầu Giấy 77 3.2 2019-06-14 15:49:39
348 Hà Thị Huyền Trang 12 Cầu Giấy 72 3 2019-06-14 15:47:35
349 Hà Thị Huyền Trang 12 Cầu Giấy 72 3 2019-06-14 15:43:32
350 Hà Thị Huyền Trang 12 Cầu Giấy 72 3 2019-06-14 15:38:18
351 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 74 1.4 2019-06-14 05:24:48
352 Lâm Anh 12a2 THPT 78 6.6 2019-06-13 23:52:14
353 Hoàng Thái Biển 12a3 THPT Hoằng Hóa 4 80 1 2019-06-13 23:42:42
354 Lê Mai 12Cv THPT Nguyễn Hữu Huân 77 5.8 2019-06-13 23:25:06
355 Lê Mai 12Cv THPT Nguyễn Hữu Huân 77 5.8 2019-06-13 23:22:12
356 đỗ ngọc ngân 12a1 thpt hoằng hóa 80 6.8 2019-06-13 23:20:53
357 đỗ ngọc ngân 12a1 thpt hoằng hóa 80 6.8 2019-06-13 23:16:59
358 Lê Thị Thúy b8 thpt Yên Định 2 80 2.4 2019-06-13 21:56:04
359 Lê Thị Lan 12b4 Thpt Yên Định 2 80 5.6 2019-06-13 21:53:11
360 Trần Thảo MY 12A3 Hoàng Hóa 4 80 1.8 2019-06-13 21:19:08
361 dinh thi trinh c9 tu do 80 4.2 2019-06-13 21:14:26
362 dinh thi trinh c9 tu do 80 4.2 2019-06-13 21:13:42
363 abc a1 thpt abc 80 2.4 2019-06-13 21:06:53
364 LV Quang A9 YD1 80 2.6 2019-06-13 20:44:55
365 nguyen van dat 12a1 đông sơn 1 80 0.8 2019-06-13 20:04:44
366 Lê Mai 12Cv THPT Nguyễn Hữu Huân 77 1.2 2019-06-13 18:45:10
367 Lê Thị Lan 12b4 Thpt Yên Định 2 79 6.2 2019-06-13 09:51:59
368 Phương Nhi 12A Yên Định 1 78 2.6 2019-06-13 09:23:15
369 Mai hương 12 Yên định 1 78 2.4 2019-06-13 07:40:37
370 Bùi Thị Thu Phương 12A3 Cát hải 78 2.2 2019-06-13 04:29:49
371 Trng 12B5 YĐ3 79 3.8 2019-06-13 01:18:17
372 Hoàng Thái Biển 12a3 THPT Hoằng Hóa 4 79 4.4 2019-06-12 22:40:52
373 Lê Thị Thúy b8 thpt Yên Định 2 79 3.8 2019-06-12 22:21:06
374 Phương Nhi 12A Yên Định 1 79 1.4 2019-06-12 22:10:56
375 Phương Nhi 12A Yên Định 1 79 0.6 2019-06-12 22:07:36
376 Phương Nhi 12A Yên Định 1 78 1.4 2019-06-12 21:29:38
377 Phạm văn ngọc 12b7 Thpt Yên Định 2 79 3.2 2019-06-12 21:27:28
378 LV Quang A9 YD1 79 4.2 2019-06-12 20:54:58
379 Trịnh 12 Thpt 77 3.2 2019-06-11 21:48:49
380 Lê Linh Giang B00 Thpt yên định 2 77 7 2019-06-11 21:18:57
381 Phạm văn ngọc 12b7 Thpt Yên Định 2 78 1.4 2019-06-11 21:12:14
382 Lưu thị lệ 12b10 Yd2 78 1.4 2019-06-11 18:48:34
383 Lưu thị lệ 12b10 Yd2 78 1.4 2019-06-11 18:46:50
384 Lưu thị lệ 12b10 Yd2 78 4.6 2019-06-11 18:44:32
385 Lê Thị Thương 12b8 YĐ2 76 3.2 2019-06-11 09:19:43
386 Lê Thế Đức 12a3 Hoằng hoá 4 77 2.4 2019-06-10 23:01:12
387 Phương Nhi 12A Yên Định 1 77 1.2 2019-06-10 21:18:07
388 LV Quang A9 YD1 77 2.4 2019-06-10 21:13:59
389 Phạm văn ngọc 12b7 Thpt Yên Định 2 77 2 2019-06-10 21:09:30
390 Phạm văn ngọc 12b7 Thpt Yên Định 2 77 3.2 2019-06-10 21:05:23
391 Phương Nhi 12A Yên Định 1 72 1.2 2019-06-09 22:40:14
392 Cao Xuân Bắc 12 Nghi Sơn 76 3 2019-06-09 21:50:25
393 Nhã Kỳ 12A Hà nội 72 6.2 2019-06-09 21:21:15
394 Phượng hoàng b11 Yên Định 2 76 4.4 2019-06-09 21:03:09
395 Phương Nhi 12A Yên Định 1 75 2.8 2019-06-09 20:37:22
396 Mai hương 12 Yên định 1 74 2.6 2019-06-09 12:03:16
397 linh ngoc dam 12A1 Hàm Rồng 75 1.6 2019-06-09 00:55:35
398 linh ngoc dam 12A1 Hàm Rồng 75 4.2 2019-06-09 00:53:54
399 Phượng hoàng b11 Yên Định 2 72 5.6 2019-06-08 21:05:31
400 Mai lan 12b Thiệu Hóa 74 2.6 2019-06-08 15:15:15
401 Hoàng Bá Nhật P1 Nguyễn Huệ 75 1.4 2019-06-08 07:30:49
402 a a a 75 1.2 2019-06-08 07:30:02
403 Nguyễn Xuân Thiện 12A1 Đông Sơn 1 75 6.2 2019-06-08 00:57:49
404 Phạm Chi Mai 12A1 Đông Sơn 1 75 9.2 2019-06-08 00:30:07
405 Lê Tài Tuấn Anh 12A1 Đông Sơn 1 75 7 2019-06-08 00:05:31
406 vũ lê 12b4 TTGDTX 75 1 2019-06-08 00:05:19
407 Lê Tài Tuấn Anh 12A1 Đông Sơn 1 75 7 2019-06-08 00:03:17
408 Lê Thị Trang 12A1 Đông Sơn 1 75 7.8 2019-06-08 00:00:46
409 Vũ Lý c3 Vĩnh Lộc 75 6.8 2019-06-07 23:45:46
410 Thiều Công 12a1 Đông Sơn 1 75 6.8 2019-06-07 23:39:02
411 Phạm Huy 12a1 Đông Sơn 1 75 8 2019-06-07 23:36:36
412 Nguyễn Thị Phương 12A1 Đông Sơn 1 75 7 2019-06-07 23:32:07
413 Vũ Lý c3 Vĩnh Lộc 75 5 2019-06-07 23:28:58
414 Lê Thu Phương 12a1 Đông Sơn 1 75 6.4 2019-06-07 23:27:11
415 Doãn Thị Thùy Dung 12A1 Đông Sơn 1 75 6.2 2019-06-07 23:22:33
416 Lê quang nhật 12a1 Đông Sơn 1 75 8 2019-06-07 23:21:48
417 Đàm Quang Trường 12A1 Đông Sơn 1 75 7.4 2019-06-07 23:18:41
418 Lê Huyền Trang 12A1 Đông Sơn 1 75 8 2019-06-07 23:18:01
419 Lê Thị Thu Thủy 12A1 Đông Sơn 1 75 7.6 2019-06-07 23:17:11
420 Nguyễn Ngọc Ánh 12A1 Đông Sơn 1 75 6.6 2019-06-07 23:15:25
421 Annie Lê A1 DS1 75 7.2 2019-06-07 23:15:03
422 Nguyễn Ngọc Ánh 12A1 Đông Sơn 1 75 6.6 2019-06-07 23:15:00
423 lê hữu minh 12a1 Đông Sơn 1 75 7.2 2019-06-07 23:13:55
424 Lê Trà My 12A1 Đông Sơn 1 75 7.8 2019-06-07 23:12:23
425 Nguyễn Hải 121 lý tự trọng 75 6.4 2019-06-07 23:05:52
426 Khánh Linh 12a1 Đông Sơn 1 75 6.6 2019-06-07 23:02:58
427 Nguyễn Hải 12B Lý Tự Trọng 75 1.2 2019-06-07 22:55:43
428 Nguyễn Hải 121 lý tự trọng 75 1 2019-06-07 22:49:41
429 Rrr Xxx Ffd 75 1.2 2019-06-07 22:33:17
430 Rrr Xxx Ffd 75 1 2019-06-07 22:32:28
431 Trần Văn Chương 12 Yên Định 1 75 5 2019-06-07 22:25:50
432 lê trâm anh 11 hoằng hóa 4 75 1 2019-06-07 21:48:26
433 lê trâm anh 11 hoằng hóa 4 75 3.4 2019-06-07 21:47:14
434 . . . 75 1.6 2019-06-07 21:46:10
435 nguyễn trọng minh a2 trường khác 75 4 2019-06-07 21:45:48
436 abc a1 thpt abc 75 2 2019-06-07 21:23:47
437 Sdhj 12 Thpt 75 2.8 2019-06-07 21:19:41
438 Ông 12b11 Yên định 74 1 2019-06-07 08:30:42
439 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 74 0.4 2019-06-07 07:01:53
440 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 72 0.4 2019-06-07 06:59:46
441 Nguyễn Quang Hiếu 12a2 Đông Sơn 1 72 4.4 2019-06-07 01:28:36
442 Lê Thế Đức 12a3 Hoằng hoá 4 74 0.8 2019-06-06 22:19:24
443 Vũ Lý c3 Vĩnh Lộc 74 8 2019-06-06 22:16:59
444 Lê Thế Đức 12a3 Hoằng hoá 4 72 0.2 2019-06-06 22:11:00
445 lê văn nam 12b3 lê văn hưu 72 2 2019-06-06 21:21:06
446 Triệu lệ dĩnh 12A Lam sơn 72 6 2019-06-06 21:05:10
447 Phượng hoàng b11 Yên Định 2 74 5.8 2019-06-06 20:42:47
448 Lâm Anh 12a2 THPT 62 7.4 2019-06-06 15:50:54
449 Lâm Anh 12a2 THPT 60 5.8 2019-06-06 09:46:17
450 Ông 12b11 Yên định 72 2.8 2019-06-06 08:03:12
451 Lê Thế Đức 12a3 Hoằng hoá 4 71 0.8 2019-06-05 23:13:47
452 Lê Thế Đức 12a3 Hoằng hoá 4 71 0.8 2019-06-05 23:12:36
453 LV Quang A9 YD1 72 3 2019-06-05 21:36:54
454 Lê Thị Lan 12b4 Thpt Yên Định 2 72 6 2019-06-05 21:08:52
455 ngà 12 th 70 0.6 2019-06-04 22:42:11
456 Lê Khắc Chung 12B7 THPT Yên Định 2 70 3 2019-06-04 22:32:12
457 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 69 0.8 2019-06-04 22:28:15
458 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 68 1 2019-06-04 22:27:36
459 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 68 1 2019-06-04 22:26:44
460 Nguyễn Gia Khánh 12a1 Hoằng Hóa 4 71 6.2 2019-06-04 21:54:29
461 Nguyễn Gia Khánh 12a1 Hoằng Hóa 4 71 0.4 2019-06-04 21:52:15
462 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 65 1 2019-06-04 00:09:56
463 Trịnh Thị Xuân 12b3 Thpt yên định 2 69 5.4 2019-06-03 21:04:31
464 Phượng hoàng b11 Yên Định 2 70 6.2 2019-06-03 20:57:14
465 ABCD b11 Yên Định 4 70 4 2019-06-03 20:52:23
466 Mai lan 12b Thiệu Hóa 68 2 2019-06-03 20:37:45
467 Nhã Kỳ 12A Hà nội 63 9.2 2019-06-03 15:26:57
468 Nguyễn Văn Quân 12a4 Nghi Sơn 66 5.2 2019-06-03 15:25:55
469 Nguyễn Văn Quân 12a4 Nghi Sơn 68 8.6 2019-06-03 14:45:51
470 Nguyenvana 12a3 Thcs thpt nghi sơn 68 1 2019-06-03 09:47:32
471 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 65 1.2 2019-06-03 07:09:30
472 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 69 0.8 2019-06-03 07:05:43
473 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 66 1.8 2019-06-03 07:04:29
474 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 68 1 2019-06-03 07:00:35
475 Phạm văn ngọc 12b7 Thpt Yên Định 2 69 3 2019-06-02 20:52:58
476 Mai hương 12 Yên định 1 65 2.4 2019-06-02 16:53:15
477 Mai hương 12 Yên định 1 66 1.8 2019-06-02 16:51:37
478 Phạm văn ngọc 12b7 Thpt Yên Định 2 68 3 2019-06-01 21:01:24
479 Lê Thị Lan 12b4 Thpt Yên Định 2 68 5.2 2019-06-01 18:31:23
480 Lê Thị Lan 12b4 Thpt Yên Định 2 68 6.2 2019-06-01 18:30:18
481 Phượng hoàng b11 Yên Định 2 68 5.2 2019-06-01 18:27:09
482 Lâm Anh 12a2 THPT 63 1.4 2019-06-01 08:13:40
483 Lâm Anh 12a2 THPT 65 1.4 2019-06-01 08:08:19
484 Lâm Anh 12a2 THPT 60 0.4 2019-06-01 08:02:18
485 Lâm Anh 12a2 THPT 64 1.6 2019-06-01 07:07:49
486 Phạm Chi Mai 12A1 Đông Sơn 1 66 8.8 2019-06-01 00:17:27
487 Nguyễn Văn Quân 12a4 Nghi Sơn 65 2.8 2019-06-01 00:06:31
488 Nguyễn Văn Quân 12a4 Nghi Sơn 65 2 2019-06-01 00:05:05
489 Nguyễn Văn Quân 12a4 Nghi Sơn 65 6.8 2019-06-01 00:03:04
490 Đàm Quang Trường 12A1 Đông Sơn 1 66 8.4 2019-05-31 23:53:26
491 Đỗ Thanh Tùng 12A1 Đông Sơn 1 66 7.6 2019-05-31 23:37:02
492 Doãn Quốc Toán 12A1 Đông Sơn 1 66 8.2 2019-05-31 23:28:37
493 Lê Xuân Dũng 12A1 Đông Sơn 1 66 7.4 2019-05-31 23:26:30
494 Tt Q2 Tt 66 1.8 2019-05-31 23:25:24
495 Khánh Linh 12a1 Đông Sơn 1 66 7.8 2019-05-31 23:21:04
496 Nguyễn Xuân Thiện 12A1 Đông Sơn 1 66 8 2019-05-31 23:17:07
497 Nguyễn Thị Trang 12A1 Cẩm Thủy 1 66 7 2019-05-31 23:16:57
498 Lê Quang Nhật 12a1 Đông Sơn 1 66 7.8 2019-05-31 23:14:12
499 Nguyễn Thị Phương 12A1 Đông Sơn 1 66 6.8 2019-05-31 23:12:06
500 Hà xuân bảo chung 12a1 Đông sơn 1 66 8.2 2019-05-31 23:11:48
501 Hà xuân bảo chung 12a1 Đông sơn 1 66 8.2 2019-05-31 23:10:53
502 Thiều Ngọc Lâm 12a1 Đông Sơn 1 66 7.8 2019-05-31 23:08:28
503 Ngọc Ánh 12A1 Đông Sơn 1 66 8.4 2019-05-31 23:07:02
504 Ngọc Ánh 12A1 Đông Sơn 1 66 8.4 2019-05-31 23:06:40
505 Lê Minh Thức 12A1 Đông Sơn 1 66 8.4 2019-05-31 22:57:44
506 Lâm Anh 12a2 THPT 61 7.2 2019-05-31 22:55:30
507 Phạm Huy 12a1 Đông Sơn 1 66 6.8 2019-05-31 22:51:17
508 Lâm Anh 12a2 THPT 58 7.8 2019-05-31 22:49:38
509 Lâm Anh 12a2 THPT 58 7.8 2019-05-31 22:49:38
510 Lê Thị Trang 12A1 Đông Sơn 1 66 8.2 2019-05-31 22:49:10
511 lê hữu minh 12a1 Đông Sơn 1 66 8.2 2019-05-31 22:45:03
512 Lê Huyền Trang 12A1 Đông Sơn 1 66 8.2 2019-05-31 22:36:28
513 Lê Thu Phương 12a1 Đông Sơn 1 66 6.4 2019-05-31 22:30:22
514 . . . 66 2 2019-05-31 22:29:33
515 Lê Thị Thu Thủy 12A1 Đông Sơn 1 66 8.6 2019-05-31 22:28:58
516 khúc thị quỳnh anh 12a1 Đông Sơn 1 66 9 2019-05-31 22:27:45
517 khúc thị quỳnh anh 12a1 Đông Sơn 1 66 9 2019-05-31 22:27:34
518 ttty A1 .... 66 1.8 2019-05-31 22:24:18
519 Lê Trà My 12A1 Đông Sơn 1 66 9 2019-05-31 22:22:04
520 Mai Anh Lê 12A1 Đông Sơn 1 66 5.4 2019-05-31 22:21:39
521 ttty A1 .... 66 1.6 2019-05-31 22:20:10
522 tống thị hoa 12b yên định 66 7.8 2019-05-31 22:18:34
523 tống thị hoa 12b yên định 66 7.8 2019-05-31 22:18:17
524 test test test 66 1.8 2019-05-31 22:17:31
525 vũ lê 12b4 TTGDTX 66 3.6 2019-05-31 22:10:46
526 gfgfg gfgd gfdg 66 3 2019-05-31 22:01:27
527 ttty A1 .... 66 2 2019-05-31 21:42:50
528 Nhã Kỳ 12A Hà nội 62 4.6 2019-05-31 21:32:56
529 ABCD b11 Yên Định 4 66 3.8 2019-05-31 21:29:52
530 ABCD b11 Yên Định 4 66 3.8 2019-05-31 21:27:59
531 Nguyễn Quang Hiếu 12a2 Đông Sơn 1 64 1 2019-05-31 21:09:56
532 Nguyễn Quang Hiếu 12a2 Đông Sơn 1 65 1 2019-05-31 21:04:46
533 Nguyễn Văn Quân 12a4 Nghi Sơn 64 2.6 2019-05-30 21:30:20
534 Nguyễn Văn Quân 12a4 Nghi Sơn 64 2.6 2019-05-30 21:29:30
535 ABCD b11 Yên Định 4 65 3.6 2019-05-30 20:56:25
536 TADT 12A2 Cẩm Thủy 1 64 5 2019-05-29 23:10:42
537 Nhã Kỳ 12A Hà nội 61 5 2019-05-29 16:04:22
538 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 63 1.4 2019-05-29 15:53:19
539 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 62 1.2 2019-05-29 15:52:45
540 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 62 1.2 2019-05-29 15:52:01
541 Triệu lệ dĩnh 12A Lam sơn 62 6 2019-05-28 23:39:58
542 Mai hương 12 Yên định 1 62 2.6 2019-05-28 21:31:16
543 Trần Vũ Đức 12A5 Thpt NHH 64 1.6 2019-05-28 20:29:50
544 Trần Vũ Đức 12A5 Thpt NHH 64 7.4 2019-05-28 20:29:11
545 ABCD b11 Yên Định 4 64 2.6 2019-05-28 20:18:12
546 tthh b10 YĐ2 64 0.8 2019-05-28 18:43:49
547 tthh b10 YĐ2 62 1.6 2019-05-28 18:40:56
548 tthh b10 YĐ2 62 1.6 2019-05-28 18:40:39
549 tthh b10 YĐ2 60 1.4 2019-05-28 18:39:10
550 tthh b10 YĐ2 59 1.6 2019-05-28 18:37:19
551 tthh b10 YĐ2 58 1.8 2019-05-28 18:35:24
552 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 64 1.4 2019-05-28 14:36:27
553 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 64 1.6 2019-05-28 14:32:55
554 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 64 1.2 2019-05-28 14:31:56
555 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 63 1.4 2019-05-28 14:30:29
556 Nguyễn Quang Hiếu 12a2 Đông Sơn 1 61 1.2 2019-05-28 08:48:50
557 Nguyễn Quang Hiếu 12a2 Đông Sơn 1 60 0.4 2019-05-28 08:48:00
558 Nguyễn Quang Hiếu 12a2 Đông Sơn 1 59 1.4 2019-05-28 08:47:08
559 Nguyễn Quang Hiếu 12a2 Đông Sơn 1 58 0.8 2019-05-28 08:45:11
560 Nguyễn Quang Hiếu 12a2 Đông Sơn 1 58 0.8 2019-05-28 08:45:10
561 Nguyễn Quang Hiếu 12a2 Đông Sơn 1 58 0.8 2019-05-28 08:45:00
562 TTT A1 thạch thành 1 64 3.6 2019-05-28 08:43:23
563 Triệu lệ dĩnh 12A Lam sơn 64 5.6 2019-05-27 23:22:41
564 Mai hương 12 Yên định 1 63 2.2 2019-05-27 22:32:39
565 nth 12a11 Yên Định 1 63 0.6 2019-05-27 06:02:39
566 nth 12a11 Yên Định 1 62 1.2 2019-05-27 06:00:07
567 nth 12a11 Yên Định 1 61 1.2 2019-05-27 05:58:16
568 Trịnh Hồng 12A yên định 1 60 2.6 2019-05-26 22:00:50
569 Nhã Kỳ 12A Hà nội 56 0.8 2019-05-26 21:57:57
570 Nhã Kỳ 12A Hà nội 60 5.6 2019-05-26 21:52:24
571 Nhã Kỳ 12A Hà nội 60 5.6 2019-05-26 21:48:30
572 Cao Xuân Bắc 12 Nghi Sơn 58 1.6 2019-05-26 21:16:35
573 Trần_Quang_Khải 10A1 Nghi Sơn 63 2.6 2019-05-26 20:04:25
574 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 56 1.2 2019-05-26 15:54:08
575 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 61 1.2 2019-05-26 15:53:28
576 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 61 1.2 2019-05-26 15:52:41
577 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 60 0.4 2019-05-26 15:52:06
578 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 60 0.4 2019-05-26 15:51:16
579 Trịnh 12 Thpt 61 3.4 2019-05-26 12:05:19
580 Phương Nhi 12A Yên Định 1 62 2.2 2019-05-25 22:22:24
581 Mai hương 12 Yên định 1 61 2.4 2019-05-25 21:36:08
582 Mai lan 12b Thiệu Hóa 61 1 2019-05-25 21:05:41
583 Mai lan 12b Thiệu Hóa 62 2.4 2019-05-25 21:02:46
584 Mai lan 12b Thiệu Hóa 61 3.8 2019-05-25 20:55:30
585 TADT 12A2 Cẩm Thủy 1 61 1.2 2019-05-25 20:09:23
586 TADT 12A2 Cẩm Thủy 1 60 0.6 2019-05-25 20:07:26
587 Trang 12A1 Cẩm thủy 1 62 8.2 2019-05-25 01:15:31
588 Đỗ Thanh Tùng 12A1 Đông Sơn 1 62 7 2019-05-25 00:42:23
589 Lê Tài Tuấn Anh 12A1 Đông Sơn 1 62 7.8 2019-05-25 00:06:22
590 Doãn Đình Tâm 12A1 Đông Sơn 1 62 7.6 2019-05-24 23:46:03
591 Trương Quốc Đạt 12a2 Cẩm Thủy 1 62 4.6 2019-05-24 23:40:21
592 Doãn Quốc Toán 12A1 Đông Sơn 1 62 8.6 2019-05-24 23:39:52
593 Khánh Linh 12a1 Đông Sơn 1 62 7.8 2019-05-24 23:38:42
594 Thiều Công 12a1 Đông Sơn 1 62 7.8 2019-05-24 23:37:02
595 Lalâla A8 Bn 62 0.6 2019-05-24 23:29:56
596 Lê Thu Uyên 12A1 Đông Sơn 1 62 5.8 2019-05-24 23:27:46
597 Nguyễn Xuân Thiện 12A1 Đông Sơn 1 62 7.8 2019-05-24 23:26:10
598 Lê Thu Uyên 12A1 Đông Sơn 1 62 6 2019-05-24 23:24:28
599 Phạm Huy 12a1 Đông Sơn 1 62 8.4 2019-05-24 23:24:05
600 Nguyễn Xuân Thiện 12A1 Đông Sơn 1 62 7.8 2019-05-24 23:23:58
601 Đàm Quang Trường 12A1 Đông Sơn 1 62 7.6 2019-05-24 23:22:11
602 Trần Thị Trà Giang ct1 12A1 Cẩm Thủy 1 62 7.2 2019-05-24 23:20:20
603 Nguyễn Thị Phương 12A1 Đông Sơn 1 62 8.2 2019-05-24 23:19:25
604 Lê Hoàng Huy 12A1 Đông Sơn 1 62 6.8 2019-05-24 23:18:30
605 Thiều Ngọc Lâm 12a1 Đông Sơn 1 62 7.2 2019-05-24 23:18:22
606 Thiều Ngọc Lâm 12a1 Đông Sơn 1 62 7.2 2019-05-24 23:18:02
607 trần ngân hà 12a1 cẩm thủy 1 62 8.4 2019-05-24 23:16:22
608 Lê Đình Linh 12A1 Đông Sơn 1 62 6.6 2019-05-24 23:15:51
609 Lê Đình Linh 12A1 Đông Sơn 1 62 6.6 2019-05-24 23:15:25
610 Nguyễn Ngọc Ánh 12A1 Đông Sơn 1 62 7.8 2019-05-24 23:11:43
611 Nguyễn Ngọc Ánh 12A1 Đông Sơn 1 62 7.8 2019-05-24 23:08:44
612 Mai Anh Lê 12A1 Đông Sơn 1 62 6.4 2019-05-24 23:08:43
613 Lê Xuân Dũng 12A1 Đông Sơn 1 62 8.2 2019-05-24 23:06:51
614 trần hà 12a1 Cẩm thủy 1 62 6.2 2019-05-24 23:05:34
615 Hoàng Bá Nhật P1 Nguyễn Huệ 58 0.8 2019-05-24 23:03:15
616 Hoàng Bá Nhật P1 Nguyễn Huệ 58 0.8 2019-05-24 23:02:46
617 Lê quang nhật 12a1 Đông Sơn 1 62 9.2 2019-05-24 22:56:22
618 Lê Thị Vân Anh 12A1 Đông Sơn 1 62 6.8 2019-05-24 22:55:05
619 Lê Minh Thức 12A1 Đông Sơn 1 62 9 2019-05-24 22:53:21
620 Đỗ Hoàng Lan 12A1 Đông Sơn 1 62 6.8 2019-05-24 22:53:17
621 Lê Huyền Trang 12A1 Đông Sơn 1 62 7.2 2019-05-24 22:52:51
622 Lê Thị Thu Thủy 12A1 Đông Sơn 1 62 7.2 2019-05-24 22:50:50
623 Lê Thị Trang 12A1 Đông Sơn 1 62 7.6 2019-05-24 22:42:31
624 khúc thị quỳnh anh 12a1 Đông Sơn 1 62 7.8 2019-05-24 22:40:00
625 khúc thị quỳnh anh 12a1 Đông Sơn 1 62 7.8 2019-05-24 22:39:52
626 khúc thị quỳnh anh 12a1 Đông Sơn 1 62 7.8 2019-05-24 22:39:31
627 Thiều Quang Đạt 12A1 Đông Sơn 1 62 8.6 2019-05-24 22:32:06
628 lê hữu minh 12a1 Đông Sơn 1 62 7.4 2019-05-24 22:31:41
629 Thiều Quang Đạt 12A1 Đông Sơn 1 62 8.6 2019-05-24 22:31:24
630 tống thị hoa 12b yên định 62 7.2 2019-05-24 22:30:23
631 tống thị hoa 12b yên định 62 7.2 2019-05-24 22:28:52
632 tống thị hoa 12b yên định 62 7.2 2019-05-24 22:27:47
633 Lê Quỳnh Anh 12A2 Cẩm Thủy 1 62 7.2 2019-05-24 22:27:20
634 Lê Quỳnh Anh 12A2 Cẩm Thủy 1 62 4.8 2019-05-24 22:23:20
635 Làm 30 Câu Đầu 12A1 Cẩm Thủy 1 62 3.4 2019-05-24 22:19:14
636 Lê Thu Phương 12a1 Đông Sơn 1 62 5.8 2019-05-24 22:15:00
637 lu 1 Lê Văn Hưu 62 4.8 2019-05-24 22:13:15
638 . . . 62 0.8 2019-05-24 21:55:02
639 j4 c2 Lê Văn Hưu 62 3.6 2019-05-24 21:32:14
640 Trần_Quang_Khải 10A1 Nghi Sơn 57 2.8 2019-05-24 21:21:25
641 Nguyễn Thị Mai Trang 12a THPT NHX 62 2 2019-05-24 21:17:50
642 Bùi Quốc Trung A8 Yên Định 1 62 1.4 2019-05-24 21:14:24
643 Bùi Quốc Trung A8 Yên Định 1 62 2.6 2019-05-24 21:09:28
644 Abcxyz 12 THPT 62 2.2 2019-05-24 21:08:56
645 Minh A9 Yên định 1 62 1.4 2019-05-24 21:08:23
646 nth 12a11 Yên Định 1 60 0.4 2019-05-24 11:41:35
647 nth 12a11 Yên Định 1 59 0.8 2019-05-24 11:39:54
648 nth 12a11 Yên Định 1 58 1.2 2019-05-24 11:36:50
649 nth 12a11 Yên Định 1 58 0.8 2019-05-24 11:35:19
650 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 59 1.2 2019-05-24 07:13:00
651 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 60 0.4 2019-05-24 07:07:40
652 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 61 1 2019-05-24 07:05:37
653 Triệu lệ dĩnh 12A Lam sơn 61 5 2019-05-23 23:43:01
654 tthh b10 YĐ2 61 4.8 2019-05-23 23:14:49
655 tthh b10 YĐ2 61 4.8 2019-05-23 23:14:20
656 TTT A1 thạch thành 1 61 3.8 2019-05-23 21:25:51
657 TTT A1 thạch thành 1 61 3.4 2019-05-23 21:23:15
658 Phượng hoàng b11 Yên Định 2 61 6.2 2019-05-23 20:45:01
659 TTT A1 thạch thành 1 60 3 2019-05-23 20:41:53
660 Cao Xuân Bắc 12 Nghi Sơn 58 3.2 2019-05-22 23:24:04
661 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 59 1.4 2019-05-22 21:41:08
662 TTT A1 thạch thành 1 59 1.8 2019-05-22 19:42:46
663 Mai hương 12 Yên định 1 58 2.2 2019-05-22 15:40:20
664 Mai hương 12 Yên định 1 57 1.8 2019-05-22 15:38:34
665 Mai hương 12 Yên định 1 56 2.6 2019-05-22 15:36:27
666 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 58 0.8 2019-05-22 11:58:59
667 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 57 0.8 2019-05-22 11:58:05
668 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 57 0.8 2019-05-22 11:57:13
669 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 59 1.4 2019-05-22 07:05:18
670 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 57 1.6 2019-05-22 07:03:15
671 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 58 1.8 2019-05-22 06:59:58
672 Nguyễn Thành Đạt 12A1 Mai Sơn 59 7.6 2019-05-21 22:02:35
673 pham quynh mai 12A1 Cẩm Thủy 1 58 7.6 2019-05-21 21:59:25
674 Quyết Tâm A1 Mộc Lị 59 2.8 2019-05-21 21:58:35
675 pham quynh mai 12A1 Cẩm Thủy 1 58 7.6 2019-05-21 21:50:19
676 Lâm Anh 12a2 THPT 56 6.6 2019-05-21 16:07:43
677 Lâm Anh 12a2 THPT 55 5.6 2019-05-21 08:40:14
678 Lê Hoàng Huy 12A1 Đông Sơn 1 56 1 2019-05-20 23:00:45
679 Lê minh tuấn 12a3 Cẩm Thủy1 58 4.8 2019-05-20 21:18:42
680 Phượng hoàng b11 Yên Định 2 58 3.8 2019-05-20 20:56:34
681 nth 12a11 Yên Định 1 57 1 2019-05-20 19:22:43
682 Lê Hoàng Huy 12A1 Đông Sơn 1 56 6.6 2019-05-20 00:19:22
683 Lê Hoàng Huy 12A1 Đông Sơn 1 56 6.6 2019-05-20 00:18:06
684 aaaaa b c 56 2.6 2019-05-19 23:16:47
685 . . . 57 1 2019-05-19 23:13:19
686 Triệu lệ dĩnh 12A Lam sơn 57 6.8 2019-05-19 22:38:05
687 Lường Minh Quang 12A2 Cẩm Thủy 1 57 5 2019-05-19 22:24:31
688 Triệu lệ dĩnh 12A Lam sơn 56 7.4 2019-05-19 21:40:14
689 Trương Quốc Đạt 12a2 Cẩm Thủy 1 56 6.8 2019-05-19 18:50:21
690 Trương Quốc Đạt 12a2 Cẩm Thủy 1 56 6.8 2019-05-19 18:46:29
691 Trương Quốc Đạt 12a2 Cẩm Thủy 1 56 6.8 2019-05-19 18:43:26
692 Đỗ Đình Khải 12a2 Cẩm Thủy 1 56 6.2 2019-05-19 15:58:04
693 Đỗ Đình Khải 12a2 Cẩm Thủy 1 56 5.8 2019-05-19 15:48:30
694 sun 10B TC1 50 5.2 2019-05-18 22:54:10
695 Tô Thanh Nhàn 12A2 Thpt Cẩm Thuỷ 1 56 4.6 2019-05-18 20:31:06
696 Doãn Đình Tâm 12A1 Đông Sơn 1 56 8.2 2019-05-18 13:58:14
697 le tri phu 12b10 trung tam gdtx 54 1.2 2019-05-18 10:58:42
698 Trịnh Tuấn anh A2 Cẩm Thủy 1 56 7.2 2019-05-18 10:44:42
699 Mai hương 12 Yên định 1 55 2.8 2019-05-18 10:42:07
700 Lê thị Ngà 12a2 Chu Văn An 54 7.6 2019-05-18 09:51:34
701 Lê thị Ngà 12a2 Chu Văn An 54 6 2019-05-18 09:43:12
702 nth 12a11 Yên Định 1 56 1.2 2019-05-18 05:10:39
703 Lê Quỳnh Anh 12A2 Cẩm Thủy 1 56 7.6 2019-05-18 00:50:32
704 Nguyễn Thị Trang 12A1 Cẩm Thủy 1 56 7.8 2019-05-18 00:40:52
705 Phạm Chi Mai 12A1 Đông Sơn 1 56 8.6 2019-05-17 23:57:24
706 Doãn Quốc Toán 12A1 Đông Sơn 1 56 8.4 2019-05-17 23:47:06
707 Lê Tài Tuấn Anh 12A1 Đông Sơn 1 56 7.6 2019-05-17 23:46:23
708 Lê Văn Anh 12a1 Đông Sơn 1 56 7.4 2019-05-17 23:28:30
709 Lê Minh Thức 12A1 Đông Sơn 1 56 8.4 2019-05-17 23:25:44
710 Đàm Quang Trường 12A1 Đông Sơn 1 56 8.6 2019-05-17 23:24:16
711 ngân hà 12a1 cẩm thủy 1 56 8.8 2019-05-17 23:22:48
712 Lê Đình Linh 12A1 Đông Sơn 1 56 7.4 2019-05-17 23:22:40
713 Đỗ Thanh Tùng 12A1 Đông Sơn 1 56 7.8 2019-05-17 23:22:17
714 Nguyễn Thị Ngọc Quyên 12a2 Cẩm Thủy 1 56 5.2 2019-05-17 23:15:19
715 Nguyễn Thị Phương 12A1 Đông Sơn 1 56 8.8 2019-05-17 23:13:26
716 Nguyễn Xuân Thiện 12A1 Đông Sơn 1 56 8.2 2019-05-17 23:11:00
717 Thiều Quang Đạt 12A1 Đông Sơn 1 56 8.4 2019-05-17 23:09:52
718 Khánh Linh 12a1 Đông Sơn 1 56 8.6 2019-05-17 23:04:29
719 Nguyễn Ngọc Ánh 12A1 Đông Sơn 1 56 7.6 2019-05-17 23:02:21
720 Đỗ Hoàng Lan 12A1 Đông Sơn 1 56 7.8 2019-05-17 23:02:03
721 Hoàng Thảo Minh 12a2 Chu Văn An 56 2 2019-05-17 22:59:11
722 Lê Thị Trang 12A1 Đông Sơn 1 56 8.2 2019-05-17 22:55:08
723 Lê Huyền Trang 12A1 Đông Sơn 1 56 8.4 2019-05-17 22:50:48
724 Phạm Huy 12a1 Đông Sơn 1 56 8.4 2019-05-17 22:49:50
725 Lê quang nhật 12a1 Đông Sơn 1 56 8.8 2019-05-17 22:49:35
726 Hoàng Thảo Minh 12a2 Chu Văn An 56 8.6 2019-05-17 22:49:33
727 Thiều Ngọc Lâm 12a1 Đông Sơn 1 56 8.2 2019-05-17 22:49:22
728 Hoàng Thảo Minh 12a2 Chu Văn An 56 8.6 2019-05-17 22:48:40
729 Mai Anh Lê 12A1 Đông Sơn 1 56 7.6 2019-05-17 22:47:43
730 khúc thị quỳnh anh 12a1 Đông Sơn 1 56 7.8 2019-05-17 22:47:40
731 Lê Thị Vân Anh 12A1 Đông Sơn 1 56 8.8 2019-05-17 22:46:24
732 Thiều Ngọc Lâm 12a1 Đông Sơn 1 56 8.2 2019-05-17 22:46:09
733 khúc thị quỳnh anh 12a1 Đông Sơn 1 56 7.8 2019-05-17 22:44:39
734 Lê Thị Thu Thủy 12A1 Đông Sơn 1 56 8.4 2019-05-17 22:43:29
735 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 56 1.2 2019-05-17 22:43:00
736 Lê Thu Phương 12a1 Đông Sơn 1 56 6.8 2019-05-17 22:42:37
737 Thiều Quang Đạt 12A1 Đông Sơn 1 56 8.4 2019-05-17 22:42:06
738 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 46 0.6 2019-05-17 22:41:37
739 Thiều Quang Đạt 12A1 Đông Sơn 1 56 8.4 2019-05-17 22:41:35
740 Mai Anh Lê 12A1 Đông Sơn 1 56 7.6 2019-05-17 22:41:32
741 Thiều Công 12a1 Đông Sơn 1 56 7.2 2019-05-17 22:41:30
742 Thiều Công 12a1 Đông Sơn 1 56 7.2 2019-05-17 22:41:09
743 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 55 1.2 2019-05-17 22:40:11
744 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 54 1.2 2019-05-17 22:38:39
745 Lê Thu Phương 12a1 Đông Sơn 1 55 3.2 2019-05-17 22:37:58
746 Lê Trà My 12A1 Đông Sơn 1 56 8.6 2019-05-17 22:33:15
747 Dương Thị Hồng 12 Quảng Xương 4 56 7.2 2019-05-17 22:31:00
748 Hoàng Bá Nhật P1 Nguyễn Huệ 56 7.4 2019-05-17 22:30:29
749 vũ lê 12b4 TTGDTX 56 0.4 2019-05-17 22:21:23
750 lu 1 Lê Văn Hưu 56 5.8 2019-05-17 22:20:12
751 vũ lê 12b4 TTGDTX 56 0.4 2019-05-17 22:17:52
752 Mural Đấu hạng Liên Quân Mobile 56 1.6 2019-05-17 22:15:43
753 Trương Thảo Linh 12A3 Triệu Sơn 3 56 6.4 2019-05-17 22:11:52
754 Trần Thảo MY 12A3 Hoàng Hóa 4 56 7 2019-05-17 22:06:53
755 Nguyễn Hải 12A1 Thuận Thành 1 56 9.2 2019-05-17 22:05:51
756 Nguyễn Thành Đạt 12A1 Mai Sơn 56 7.8 2019-05-17 21:54:22
757 Quyết Tâm A1 Mộc Lị 56 5 2019-05-17 21:45:34
758 Lalâla A8 Bn 56 2.2 2019-05-17 21:44:55
759 Hoàng Trọng Hòa 12a2 Chu Văn An 56 8.8 2019-05-17 21:44:25
760 Tô Thanh Nhàn 12A2 Thpt Cẩm Thuỷ 1 54 1.4 2019-05-17 19:43:52
761 gia cat luong a1 Đông Sơn 1 55 0.6 2019-05-17 15:34:10
762 Nguyễn Thị Ngọc Quyên 12a2 Cẩm Thủy 1 51 6.6 2019-05-17 07:54:21
763 Nguyễn mai chinh 12a3 Cẩm Thủy 1 52 5.6 2019-05-17 01:12:28
764 TAPDT 12A2 Cẩm Thủy 1 55 5.2 2019-05-16 23:15:21
765 Mai hương 12 Yên định 1 54 3 2019-05-16 23:12:00
766 TADT 12A2 Cẩm Thủy 1 55 4.2 2019-05-16 23:07:51
767 tthh b10 YĐ2 55 2.2 2019-05-16 22:44:05
768 tthh b10 YĐ2 55 2.2 2019-05-16 22:43:50
769 Trương Thảo Linh 12A3 Triệu Sơn 3 55 2.8 2019-05-16 22:37:08
770 @ b10 YĐ2 55 2.8 2019-05-16 22:32:51
771 @ b10 YĐ2 55 3.4 2019-05-16 22:30:45
772 @ b10 YĐ2 55 3.4 2019-05-16 22:30:31
773 Nguyễn Thành Đạt 12A1 Mai Sơn 55 6.8 2019-05-16 22:21:04
774 errol Đấu hạng Liên Quân Mobile 55 10 2019-05-16 22:19:15
775 Trịnh Hải Bình 12A1 Hoàng Hóa 4 55 5.4 2019-05-16 22:04:22
776 Triệu lệ dĩnh 12A Lam sơn 55 4.4 2019-05-16 21:41:36
777 Lâm Anh 12a2 THPT 52 1.6 2019-05-16 21:29:19
778 Lâm Anh 12a2 THPT 51 6.6 2019-05-16 21:23:17
779 nth 12a11 Yên Định 1 55 3.2 2019-05-16 21:08:58
780 Quyết Tâm A1 Mộc Lị 55 4.2 2019-05-16 21:04:12
781 abcd a trường khác 55 2.8 2019-05-16 21:04:06
782 . . . 55 1.6 2019-05-16 21:03:57
783 abcd a trường khác 55 2.8 2019-05-16 21:03:02
784 Amy A1 Thạch thành 1 55 2.2 2019-05-16 21:02:05
785 abcd a trường khác 55 2.8 2019-05-16 21:00:42
786 Sdhj 12 Thpt 55 1.8 2019-05-16 20:59:40
787 ABCD b11 Yên Định 4 55 3.4 2019-05-16 20:54:46
788 Tô Thanh Nhàn 12A2 Thpt Cẩm Thuỷ 1 54 4.4 2019-05-16 20:50:05
789 TTT A1 thạch thành 1 55 2.8 2019-05-16 20:42:29
790 TTT A1 thạch thành 1 54 2.4 2019-05-16 19:37:53
791 Triệu lệ dĩnh 12A Lam sơn 47 7 2019-05-16 16:34:19
792 Nguyễn Thành Đạt 12A1 Mai Sơn 54 7.8 2019-05-16 12:57:45
793 Quyết Tâm A1 Mộc Lị 54 5.2 2019-05-16 12:49:32
794 Cao Xuân Bắc 12 Nghi Sơn 52 2.6 2019-05-15 22:52:30
795 Cao Xuân Bắc 12 Nghi Sơn 52 0.8 2019-05-15 22:47:27
796 Cao Xuân Bắc 12 Nghi Sơn 52 3 2019-05-15 22:36:34
797 Triệu lệ dĩnh 12A Lam sơn 52 6.6 2019-05-15 22:33:30
798 Trương Quốc Đạt 12a2 Cẩm Thủy 1 54 6.2 2019-05-15 22:22:56
799 Mai hương 12 Yên định 1 49 3.2 2019-05-15 21:41:47
800 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 46 1.4 2019-05-15 21:39:32
801 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 54 1.2 2019-05-15 21:37:56
802 Phượng hoàng b11 Yên Định 2 54 3.8 2019-05-15 20:36:23
803 Mai hương 12 Yên định 1 51 2.6 2019-05-15 18:30:50
804 Mai hương 12 Yên định 1 52 3.2 2019-05-15 18:29:18
805 Nguyễn Thị Ngọc Quyên 12a2 Cẩm Thủy 1 51 5.4 2019-05-15 10:23:50
806 Chịu 10 Yên Định 1 52 7.2 2019-05-15 09:13:19
807 Nguyễn Thị Ngọc Quyên 12a2 Cẩm Thủy 1 47 5.2 2019-05-15 08:52:24
808 Nguyễn Thị Ngọc Quyên 12a2 Cẩm Thủy 1 47 5.4 2019-05-15 08:43:45
809 Nguyễn Thành Đạt 12A1 Mai Sơn 51 7.4 2019-05-15 07:00:51
810 Quyết Tâm A1 Mộc Lị 51 4.6 2019-05-15 06:46:37
811 Lường Minh Quang 12A2 Cẩm Thủy 1 51 6.6 2019-05-14 23:51:16
812 Quyết Tâm A1 Mộc Lị 49 5.4 2019-05-14 23:28:15
813 Trần Thảo MY 12A3 Hoàng Hóa 4 51 7 2019-05-14 23:26:13
814 TADT 12A2 Cẩm Thủy 1 52 5.8 2019-05-14 23:14:20
815 nth 12a11 Yên Định 1 52 7.6 2019-05-14 22:58:24
816 Trần Quang Khải 10A1 Nghi Sơn 52 7.6 2019-05-14 22:20:24
817 Trần Quang Khải 10A1 Nghi Sơn 52 7.6 2019-05-14 22:19:58
818 Nguyễn mai chinh 12a3 Cẩm Thủy 1 51 4.6 2019-05-14 21:57:33
819 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 52 1.4 2019-05-14 21:32:13
820 Minh A9 Yên định 1 52 2.6 2019-05-14 21:19:44
821 Phượng hoàng b11 Yên Định 2 52 6.6 2019-05-14 21:02:01
822 Lê minh tuấn 12a3 Cẩm Thủy1 52 4 2019-05-14 20:46:03
823 Ánh 12A2 Cẩm Thủy 1 51 4.2 2019-05-14 20:41:14
824 TTT A1 thạch thành 1 52 2.2 2019-05-14 20:09:00
825 Tô Thanh Nhàn 12A2 Thpt Cẩm Thuỷ 1 51 7 2019-05-14 19:50:19
826 Tô Thanh Nhàn 12A2 Thpt Cẩm Thuỷ 1 51 5 2019-05-14 19:41:34
827 TTT A1 thạch thành 1 51 3 2019-05-14 19:37:21
828 nth 12a11 Yên Định 1 48 1.8 2019-05-14 12:14:30
829 nth 12a11 Yên Định 1 48 1.8 2019-05-14 12:08:55
830 nth 12a11 Yên Định 1 45 1.2 2019-05-14 11:38:25
831 Trần_Quang_Khải 10A1 Nghi Sơn 51 8 2019-05-14 09:35:45
832 Phạm Văn Phúc 10a1 Nghi Sơn 31 8.8 2019-05-14 09:35:21
833 Trần_Quang_Khải 10A1 Nghi Sơn 51 8 2019-05-14 09:34:50
834 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 46 1 2019-05-14 05:34:28
835 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 51 0.8 2019-05-14 05:32:04
836 nth 12a11 Yên Định 1 49 6.2 2019-05-14 00:27:17
837 Phương B6 Yên định 3 51 2.8 2019-05-13 22:56:23
838 Tô Thanh Nhàn 12A2 Thpt Cẩm Thuỷ 1 49 3.2 2019-05-13 22:28:40
839 Phượng hoàng b11 Yên Định 2 51 4.4 2019-05-13 21:44:09
840 Mai Nam 10A1 Nghi Sơn 36 3.4 2019-05-13 21:24:21
841 sun 10B TC1 31 5.2 2019-05-13 21:18:36
842 Phạm Văn Phúc 10a1 Nghi Sơn 29 9.2 2019-05-13 20:47:33
843 Phượng hoàng b11 Yên Định 2 49 5.8 2019-05-13 20:23:23
844 Mai Nam 10A1 Nghi Sơn 36 2.2 2019-05-13 19:59:15
845 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 48 2.4 2019-05-13 07:41:38
846 Lê Quỳnh Anh 12A2 Cẩm Thủy 1 49 7 2019-05-13 02:56:10
847 dũng ct A1 Thạch Thành 1 49 8.6 2019-05-13 00:43:46
848 trần thị ngân hà 12a1 Cẩm Thủy 1 49 0.2 2019-05-13 00:23:24
849 Nguyễn văn toàn 12a6 Đông Sơn 2 48 4.2 2019-05-12 22:45:03
850 Nguyễn văn toàn 12a6 Đông Sơn 2 48 3.2 2019-05-12 22:34:26
851 Nguyễn mai chinh 12a3 Cẩm Thủy 1 48 7 2019-05-12 21:57:27
852 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 49 1.4 2019-05-12 21:40:55
853 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 47 0.8 2019-05-12 21:39:34
854 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 48 2 2019-05-12 21:37:55
855 Phạm Văn Phúc 10a1 Nghi Sơn 38 8.2 2019-05-12 21:17:14
856 trần thị ngân hà 12a1 Cẩm Thủy 1 42 1.2 2019-05-12 19:48:45
857 trần thị ngân hà 12a1 Cẩm Thủy 1 47 0.6 2019-05-12 19:48:03
858 trần thị ngân hà 12a1 Cẩm Thủy 1 47 0.6 2019-05-12 19:46:53
859 trần thị ngân hà 12a1 Cẩm Thủy 1 47 0.6 2019-05-12 19:45:16
860 trần thị ngân hà 12a1 Cẩm Thủy 1 48 1 2019-05-12 18:58:22
861 phạm minh 12a1 Cẩm Thủy 1 47 7.8 2019-05-12 16:54:35
862 dũng ct A1 Thạch Thành 1 48 8.4 2019-05-11 23:16:02
863 Lê Văn Anh 12a1 Đông Sơn 1 47 8.4 2019-05-11 18:46:24
864 M H 12A1 Cẩm Thuỷ 1 47 5.4 2019-05-11 16:06:59
865 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 44 1 2019-05-11 14:23:05
866 Không Có Tên 12A12 Cẩm Thủy 1 46 1.6 2019-05-11 13:41:50
867 Không Có Tên 12A12 Cẩm Thủy 1 40 3.2 2019-05-11 13:06:04
868 Lê Đình Linh 12A1 Đông Sơn 1 47 9 2019-05-11 12:33:05
869 Nguyễn Thị Ngọc Quyên 12a2 Cẩm Thủy 1 47 4.4 2019-05-11 10:58:00
870 T U 12A2 Cẩm Thuỷ 1 47 5.4 2019-05-11 10:26:46
871 Thanh xuân 12 Cẩm Thủy 1 47 6 2019-05-11 08:49:02
872 Phạm Thúy Hằng 12A2 Cẩm Thủy 1 44 3 2019-05-11 08:23:30
873 Đỗ Đình Khải 12a2 Cẩm Thủy 1 47 6 2019-05-11 07:39:18
874 Nguyễn Thị Trang 12A1 Cẩm Thủy 1 47 8.4 2019-05-11 01:09:24
875 Nguyễn Công Minh 12B Quảng Xương 4 47 7.4 2019-05-11 00:34:42
876 Doãn Quốc Toán 12A1 Đông Sơn 1 47 8.8 2019-05-11 00:01:47
877 Tô Thanh Nhàn 12A2 Thpt Cẩm Thuỷ 1 47 3.8 2019-05-11 00:00:59
878 TAPDT 12A2 Cẩm Thủy 1 47 6.8 2019-05-10 23:59:19
879 Mai hương 12 Yên định 1 45 2.6 2019-05-10 23:58:44
880 Lê Anh Quân 12A Quảng Xương 4 47 0.8 2019-05-10 23:57:02
881 Mai hương 12 Yên định 1 46 3.2 2019-05-10 23:55:42
882 Lê Anh Quân 12A Quảng Xương 4 47 8 2019-05-10 23:54:09
883 TADT 12A2 Cẩm Thủy 1 47 5.8 2019-05-10 23:53:24
884 Đàm Quang Trường 12A1 Đông Sơn 1 47 9 2019-05-10 23:51:03
885 Phạm Quyết 12a2 Cẩm Thủy 1 47 5.2 2019-05-10 23:47:09
886 Hà xuân bảo chung 12a1 Đông sơn 1 47 8.4 2019-05-10 23:42:41
887 TADT 12A2 Cẩm Thủy 1 47 5 2019-05-10 23:41:11
888 Lê Anh Quân 12A Quảng Xương 4 42 1.4 2019-05-10 23:34:37
889 Quốc Cường A2 Cẩm Thủy 1 47 5.4 2019-05-10 23:30:14
890 Lê Xuân Dũng 12A1 Đông Sơn 1 47 9.2 2019-05-10 23:26:00
891 Thiều Ngọc Lâm 12a1 Đông Sơn 1 47 9.2 2019-05-10 23:25:27
892 Đỗ Ngọc Anh 12A1 Cẩm Thủy 1 47 8.2 2019-05-10 23:24:04
893 Doãn Thị Thùy Dung 12A1 Đông Sơn 1 47 8 2019-05-10 23:20:31
894 Khánh Linh 12a1 Đông Sơn 1 47 8.4 2019-05-10 23:19:31
895 THANH tùng 12a1 Đông Sơn 1 47 8.2 2019-05-10 23:19:09
896 Phạm Thu Hà 12A1 Cẩm Thủy 1 47 7.6 2019-05-10 23:15:52
897 Phạm Thu Hà 12A1 Cẩm Thủy 1 47 7.6 2019-05-10 23:15:06
898 Trương Quý Quyền 12A1 Cẩm Thủy 1 47 6.6 2019-05-10 23:12:38
899 Nguyễn Thị Mây 12 Quảng Xương 4 47 8 2019-05-10 23:12:04
900 Phạm Chi Mai 12A1 Đông Sơn 1 47 9.6 2019-05-10 23:11:30
901 Lê Bảo Bình 12A Quảng Xương 4 47 1.2 2019-05-10 23:10:52
902 Lê Quang Nhật 12a1 Đông Sơn 1 47 9.2 2019-05-10 23:10:16
903 Trần Thị Trà Giang 12a1 Cẩm Thủy 1 47 9 2019-05-10 23:09:55
904 Phạm Thu Hà 12A1 Cẩm Thủy 1 47 7.4 2019-05-10 23:07:30
905 Bùi Ngọc Nam 12A Quảng Xương 4 47 8 2019-05-10 23:04:35
906 Nguyễn Thị Mây 12 Quảng Xương 4 47 8 2019-05-10 23:04:20
907 Thiều Công 12a1 Đông Sơn 1 47 8.4 2019-05-10 23:03:48
908 Thiều Công 12a1 Đông Sơn 1 47 8.4 2019-05-10 23:03:39
909 Thiều Công 12a1 Đông Sơn 1 47 8.4 2019-05-10 23:03:31
910 Nguyễn Ngọc Ánh 12A1 Đông Sơn 1 47 8.8 2019-05-10 23:03:24
911 Lê Huyền Trang 12A1 Đông Sơn 1 47 8.4 2019-05-10 23:02:41
912 Lê Bảo Bình 12A Quảng Xương 4 47 8.6 2019-05-10 23:00:33
913 Bùi Ngọc Nam 12A Quảng Xương 4 47 8 2019-05-10 22:59:07
914 Quý 12a1 Cẩm Thủy 1 47 6.6 2019-05-10 22:56:50
915 Lê Thanh Sơn 12A1 Cẩm Thủy 1 47 7 2019-05-10 22:55:51
916 Mãi không được 10 12A1 Cẩm Thủy 1 47 9.8 2019-05-10 22:55:42
917 Trịnh Tuấn anh A2 Cẩm Thủy 1 47 7.4 2019-05-10 22:55:13
918 Nguyễn Thị Phương 12A1 Đông Sơn 1 47 8.2 2019-05-10 22:54:41
919 Đỗ Hoàng Lan 12A1 Đông Sơn 1 47 7.4 2019-05-10 22:54:36
920 Lê Thu Phương 12a1 Đông Sơn 1 47 8.2 2019-05-10 22:50:52
921 Doãn Đình Tâm 12A1 Đông Sơn 1 47 8 2019-05-10 22:50:46
922 Đặng Minh Đức 12A1 Cẩm Thủy 1 47 8 2019-05-10 22:49:23
923 khúc thị quỳnh anh 12a1 Đông Sơn 1 47 8.8 2019-05-10 22:48:43
924 vũ lê 12b4 TTGDTX 47 5 2019-05-10 22:48:41
925 Quý 12a1 Cẩm Thủy 1 47 6.6 2019-05-10 22:48:00
926 pham quynh mai 12A1 Cẩm Thủy 1 47 8.4 2019-05-10 22:47:51
927 Tao Top 1 12A1 Cẩm Thủy 1 47 10 2019-05-10 22:47:50
928 Huyền đỗ 12a2 Cẩm Thủy 1 47 3.6 2019-05-10 22:44:22
929 Trịnh Thị Dung 12A2 Cẩm Thủy 1 47 4.2 2019-05-10 22:44:00
930 Phạm Huy 12a1 Đông Sơn 1 47 8.4 2019-05-10 22:43:24
931 Huyền đỗ 12a2 Cẩm Thủy 1 47 3.6 2019-05-10 22:43:04
932 Thiều Quang Đạt 12A1 Đông Sơn 1 47 9.2 2019-05-10 22:42:56
933 Lê Tài Tuấn Anh 12A1 Đông Sơn 1 47 8.6 2019-05-10 22:42:46
934 Lê Thanh 12 Yên Định 1 47 8.2 2019-05-10 22:42:17
935 Cao Minh Thành 12A1 Cẩm Thủy 1 47 5.8 2019-05-10 22:41:51
936 Nguyễn Xuân Thiện 12A1 Đông Sơn 1 47 8.4 2019-05-10 22:40:56
937 Mai Anh Lê 12A1 Đông Sơn 1 47 6.8 2019-05-10 22:40:25
938 Trịnh Thị Dung 12A2 Cẩm Thủy 1 47 4.2 2019-05-10 22:40:04
939 vu thien an 12a1 Thạch Thành 1 47 8.8 2019-05-10 22:39:29
940 Lê Thị Vân Anh 12A1 Đông Sơn 1 47 9.6 2019-05-10 22:39:19
941 Lê Thị Trang 12A1 Đông Sơn 1 47 9.2 2019-05-10 22:39:17
942 . . . 47 9 2019-05-10 22:39:06
943 Nguyễn Tuấn Tú 12A1 Yên Định 1 47 1 2019-05-10 22:35:20
944 Lê Quỳnh Anh 12A2 Cẩm Thủy 1 47 7 2019-05-10 22:35:18
945 Lê Minh Thức 12A1 Đông Sơn 1 47 8.6 2019-05-10 22:33:55
946 Trương Quốc Đạt 12a2 Cẩm Thủy 1 47 7 2019-05-10 22:31:59
947 vu thien an 12a1 Thạch Thành 1 47 7.6 2019-05-10 22:31:23
948 Lê Thị Thu Thủy 12A1 Đông Sơn 1 47 8.8 2019-05-10 22:31:08
949 Cao Minh Thành 12A1 Cẩm Thủy 1 47 5.8 2019-05-10 22:30:57
950 lê hữu minh 12a1 Đông Sơn 1 47 8.2 2019-05-10 22:29:02
951 Lê Trà My 12A1 Đông Sơn 1 47 8.8 2019-05-10 22:28:43
952 h 1 Lê Văn Hưu 47 6.4 2019-05-10 22:28:30
953 Lường Minh Quang 12A2 Cẩm Thủy 1 47 4 2019-05-10 22:22:37
954 lê hữu minh 12a1 Đông Sơn 1 47 8.2 2019-05-10 22:22:25
955 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 44 1.4 2019-05-10 22:20:42
956 Trịnh Thị Dung 12A2 Cẩm Thủy 1 47 3.8 2019-05-10 22:10:51
957 abcd a trường khác 47 7 2019-05-10 22:10:34
958 Hoangvancanh 10a1 Nghi Sơn 18 10 2019-05-10 21:46:33
959 Hoangvancanh 10a1 Nghi Sơn 18 8 2019-05-10 21:45:39
960 Phạm Thị Hòa 12A2 Cẩm Thủy 1 47 5.8 2019-05-10 21:45:06
961 Hoangvancanh 10a1 Nghi Sơn 18 9 2019-05-10 21:44:23
962 Hoangvancanh 10a1 Nghi Sơn 18 6 2019-05-10 21:39:50
963 Hoangvancanh 10a1 Nghi Sơn 19 10 2019-05-10 21:30:07
964 Hoangvancanh 10a1 Nghi Sơn 19 9 2019-05-10 21:28:20
965 lương thế vinh 10 Chu Văn An 31 8 2019-05-10 21:28:03
966 Lalâla A8 Bn 44 2.8 2019-05-10 21:23:31
967 Lalâla A8 Bn 44 0.6 2019-05-10 21:22:01
968 Hoangvancanh 10a1 Nghi Sơn 19 7 2019-05-10 21:21:55
969 linh ngoc dam 12A1 Hàm Rồng 47 1.2 2019-05-10 21:19:47
970 Lalâla A8 Bn 35 0.4 2019-05-10 21:13:28
971 . . . 47 0.8 2019-05-10 21:03:06
972 Mai hà 12b Lê Văn Hưu 35 4 2019-05-10 20:34:51
973 abcd a trường khác 46 1.6 2019-05-10 19:52:51
974 abcd a trường khác 46 1.6 2019-05-10 19:50:58
975 Lê Duy Dụng 10A1 Nghi Sơn 42 1.2 2019-05-10 19:32:27
976 Tô như quỳnh 12 Quảng Xương 4 43 0.4 2019-05-10 18:23:52
977 Trịnh Minh Quân 12A1 Yên Định 1 43 0.2 2019-05-10 18:20:09
978 Hư Ảo 12a1 Lam Sơn 46 3 2019-05-10 17:24:46
979 Nguyenduc 10 Nghi Sơn 19 10 2019-05-10 12:51:59
980 Nguyenduc 10 Nghi Sơn 19 9 2019-05-10 12:47:41
981 Hoangvancanh 10a1 Nghi Sơn 22 7.1052631578947 2019-05-10 09:49:26
982 01102003 :))) 10a1 Nghi Sơn 45 2.4 2019-05-10 09:43:19
983 Lalâla A8 Bn 46 1.6 2019-05-10 09:17:14
984 . . . 46 1.2 2019-05-10 06:26:55
985 Lê Quỳnh Anh 12A2 Cẩm Thủy 1 45 6.4 2019-05-10 00:00:03
986 NguyenThuong 12a1 Yên Định 1 46 8.8 2019-05-09 22:59:37
987 linh ngoc dam 12A1 Hàm Rồng 46 1.4 2019-05-09 22:51:23
988 Lalâla A8 Bn 35 2.8 2019-05-09 22:37:16
989 Lalâla A8 Bn 32 2.6 2019-05-09 22:36:24
990 Lalâla A8 Bn 32 2.6 2019-05-09 22:36:14
991 Lalâla A8 Bn 10 2.4 2019-05-09 22:35:35
992 Lalâla A8 Bn 10 2.4 2019-05-09 22:35:19
993 Lê Duy Dụng 10A1 Nghi Sơn 45 8.2 2019-05-09 22:29:52
994 Phượng hoàng b11 Yên Định 2 46 3.4 2019-05-09 21:53:27
995 ABCD b11 Yên Định 4 46 3 2019-05-09 21:46:16
996 Hoangvancanh 10a1 Nghi Sơn 46 2.4 2019-05-09 21:19:30
997 Trần Quang Khải 10A1 Nghi Sơn 36 9 2019-05-09 20:41:58
998 Hoangvancanh 10a1 Nghi Sơn 45 2 2019-05-09 20:38:38
999 Mai Nam 10A1 Nghi Sơn 38 1.8 2019-05-09 17:57:08
1000 Mai Nam 10A1 Nghi Sơn 38 0.6 2019-05-09 17:51:02
1001 Mai Nam 10A1 Nghi Sơn 38 1.8 2019-05-09 17:48:36
1002 Khánh Vi 12 Yên Định 1 45 2 2019-05-09 16:06:46
1003 Khánh Vi 12 Yên Định 1 45 1 2019-05-09 16:01:02
1004 Khánh Vi 12 Yên Định 1 45 0.8 2019-05-09 06:30:17
1005 Khánh Vi 12 Yên Định 1 44 1.6 2019-05-09 06:16:56
1006 Lưu Thị Tuyết 12a11 Yên Định 1 44 1.6 2019-05-08 23:39:20
1007 ez 12 Hoằng Hóa 4 45 9.6 2019-05-08 22:39:56
1008 Phượng hoàng b11 Yên Định 2 45 7.2 2019-05-08 22:13:19
1009 NTT 12 Thpt 45 3 2019-05-08 22:04:26
1010 hải linh 12 Quảng Xương 1 45 1.8 2019-05-08 21:29:07
1011 hải linh 12 Quảng Xương 1 37 2.2 2019-05-08 21:26:41
1012 hải linh 12 Quảng Xương 1 27 2.8 2019-05-08 21:23:10
1013 hải linh 12 Quảng Xương 1 24 3 2019-05-08 21:13:37
1014 hải linh 12 Quảng Xương 1 23 2.4 2019-05-08 21:11:02
1015 hải linh 12 Quảng Xương 1 21 2 2019-05-08 21:08:29
1016 phạm thúy nga 12c4 Quảng Xương 1 37 3 2019-05-08 20:57:11
1017 phạm thúy nga 12c4 Quảng Xương 1 27 2 2019-05-08 20:54:20
1018 Yumi Ishiyama 12A1 Cái Bè(Cần Thơ) 44 1.6 2019-05-07 23:57:50
1019 Trần lực 12a4 Hoằng Hóa 4 44 10 2019-05-07 23:31:35
1020 Trương Thảo Linh 12A3 Triệu Sơn 3 44 2.4 2019-05-07 23:21:21
1021 Lê Ngọc Khánh 12a1 Hoằng Hóa 3 44 1.4 2019-05-07 23:06:30
1022 ez 12 Hoằng Hóa 4 44 9.8 2019-05-07 22:38:47
1023 Lê Ngọc Khánh 12a1 Hoằng Hóa 3 44 5.8 2019-05-07 22:34:25
1024 Lê Ngọc Khánh 12a1 Hoằng Hóa 3 44 5.8 2019-05-07 22:33:51
1025 Lê Ngọc Khánh 12a1 Hoằng Hóa 3 44 5.8 2019-05-07 22:28:06
1026 abc a1 thpt abc 44 1.8 2019-05-07 22:19:41
1027 Hoangvancanh 10a1 Nghi Sơn 44 2.6 2019-05-07 21:34:27Thống kê trên Website:


+ Đã có: 933 lượt đăng kí

+ Đã có: 32335 lượt truy cập

+ Đã có: 4333 người truy cập

+ Hiện có:1 thành viên online