Trang toantracnghiem.net chuyên cung cấp đề thi online miễn phí cho học sinh THPT và cung cấp tài liệu có giá trị giúp các em có thành tích tốt nhất trong kì thi THPTQG
  1. :
  2. :
Đăng Xuất
Website xem bóng đá trực tuyến

THỜI GIAN CHO TỚI NGÀY THI THPTQG:

Nề nếp lớp:
Quản lý lớp:


Chọn Tuần muốn xem

Thống kê nề nếp lớp A3 tuần thứ:

TT Họ Tên Điểm cộng Lý do cộng Điểm trừ Lý do trừ Tổng điểm HK tuần
1 Hoàng Vân Anh 100 Tốt
2 Lưu Thị Quỳnh Anh 100 Tốt
3 Trần Đức Anh 100 Tốt
4 Trịnh Đức Anh 100 Tốt
5 Lê Thị Ngọc Ánh 100 Tốt
6 Trịnh Thị Nguyệt Ánh 100 Tốt
7 Trương Ngọc Ánh 100 Tốt
8 Nguyễn Thị Dung 100 Tốt
9 Phạm Ngọc Dũng 100 Tốt
10 Lê Thị Hồng Duyên 100 Tốt
11 Trịnh Mạnh Dương 100 Tốt
12 Lưu Thành Đạt 100 Tốt
13 Lê Thị Hà 100 Tốt
14 Lê Quang Hoàng Hải 100 Tốt
15 Trịnh Văn Hải 100 Tốt
16 Nguyễn Văn Hào 100 Tốt
17 Lê Lưu Thúy Hằng 100 Tốt
18 Trịnh Thị Thúy Hằng 100 Tốt
19 Lê Thị Hiền 100 Tốt
20 Nguyễn Văn Hòa 100 Tốt
21 Lưu Thanh Hoàng 100 Tốt
22 Lê Xuân Huy 100 Tốt
23 Phạm Đức Huy 100 Tốt
24 Lê Thị Linh a 100 Tốt
25 Lê Thị Linh b 100 Tốt
26 Nguyễn Phương Linh 100 Tốt
27 Trịnh Đình Đức Mạnh 100 Tốt
28 Thiều Văn Minh 100 Tốt
29 Lê Thị Thảo Nguyên 100 Tốt
30 Đỗ Thị Phương 100 Tốt
31 Lê Đình Quân 100 Tốt
32 Trần Văn Quân 100 Tốt
33 Trịnh Bá Quý 100 Tốt
34 Phạm Thị Thắm 100 Tốt
35 Bùi Huy Thuận 100 Tốt
36 Trịnh Văn Thuận 100 Tốt
37 Trịnh Thị Phương Thùy 100 Tốt
38 Lê Thị Huyền Trang 100 Tốt
39 Lê Thị Lệ Trang 100 Tốt
40 Phạm Thị Trang 100 Tốt
41 Trịnh Thị Quỳnh Trang 100 Tốt
42 Lại Văn Trường 100 Tốt
43 Trịnh Gia Trường 100 Tốt
44 Trịnh Anh Tuấn 100 Tốt
45 Triệu Quốc Việt 100 Tốt
46 Lê Đức Anh 100 Tốt

Danh Sách Học sinh lớp A3 được tuyên dương và phê bình tuần thứ:

TT Họ Tên Điểm cộng Lý do cộng Điểm trừ Lý do trừ Tổng điểm HK tuần

Thống kê nề nếp lớp A3 học kì 1 đến tuần năm học 2019-2020

TT Họ Tên Số điểm cao Số lỗi VP Điểm TB HK Kỳ 1 Chi tiết
1 Hoàng Vân Anh 0 Yếu Xem chi tiết
2 Lưu Thị Quỳnh Anh 0 Yếu Xem chi tiết
3 Trần Đức Anh 0 Yếu Xem chi tiết
4 Trịnh Đức Anh 0 Yếu Xem chi tiết
5 Lê Thị Ngọc Ánh 0 Yếu Xem chi tiết
6 Trịnh Thị Nguyệt Ánh 0 Yếu Xem chi tiết
7 Trương Ngọc Ánh 0 Yếu Xem chi tiết
8 Nguyễn Thị Dung 0 Yếu Xem chi tiết
9 Phạm Ngọc Dũng 0 Yếu Xem chi tiết
10 Lê Thị Hồng Duyên 0 Yếu Xem chi tiết
11 Trịnh Mạnh Dương 0 Yếu Xem chi tiết
12 Lưu Thành Đạt 0 Yếu Xem chi tiết
13 Lê Thị Hà 0 Yếu Xem chi tiết
14 Lê Quang Hoàng Hải 0 Yếu Xem chi tiết
15 Trịnh Văn Hải 0 Yếu Xem chi tiết
16 Nguyễn Văn Hào 0 Yếu Xem chi tiết
17 Lê Lưu Thúy Hằng 0 Yếu Xem chi tiết
18 Trịnh Thị Thúy Hằng 0 Yếu Xem chi tiết
19 Lê Thị Hiền 0 Yếu Xem chi tiết
20 Nguyễn Văn Hòa 0 Yếu Xem chi tiết
21 Lưu Thanh Hoàng 0 Yếu Xem chi tiết
22 Lê Xuân Huy 0 Yếu Xem chi tiết
23 Phạm Đức Huy 0 Yếu Xem chi tiết
24 Lê Thị Linh a 0 Yếu Xem chi tiết
25 Lê Thị Linh b 0 Yếu Xem chi tiết
26 Nguyễn Phương Linh 0 Yếu Xem chi tiết
27 Trịnh Đình Đức Mạnh 0 Yếu Xem chi tiết
28 Thiều Văn Minh 0 Yếu Xem chi tiết
29 Lê Thị Thảo Nguyên 0 Yếu Xem chi tiết
30 Đỗ Thị Phương 0 Yếu Xem chi tiết
31 Lê Đình Quân 0 Yếu Xem chi tiết
32 Trần Văn Quân 0 Yếu Xem chi tiết
33 Trịnh Bá Quý 0 Yếu Xem chi tiết
34 Phạm Thị Thắm 0 Yếu Xem chi tiết
35 Bùi Huy Thuận 0 Yếu Xem chi tiết
36 Trịnh Văn Thuận 0 Yếu Xem chi tiết
37 Trịnh Thị Phương Thùy 0 Yếu Xem chi tiết
38 Lê Thị Huyền Trang 0 Yếu Xem chi tiết
39 Lê Thị Lệ Trang 0 Yếu Xem chi tiết
40 Phạm Thị Trang 0 Yếu Xem chi tiết
41 Trịnh Thị Quỳnh Trang 0 Yếu Xem chi tiết
42 Lại Văn Trường 0 Yếu Xem chi tiết
43 Trịnh Gia Trường 0 Yếu Xem chi tiết
44 Trịnh Anh Tuấn 0 Yếu Xem chi tiết
45 Triệu Quốc Việt 0 Yếu Xem chi tiết
46 Lê Đức Anh 0 Yếu Xem chi tiết

Thống kê nề nếp lớp A3 học kì 1 theo tuần đến tuần thứ năm học 2019-2020

TT Họ Tên Số tuần yếu Số tuần TB Số Tuần Khá Số Tuần Tốt Chi tiết
1 Hoàng Vân Anh Xem chi tiết
2 Lưu Thị Quỳnh Anh Xem chi tiết
3 Trần Đức Anh Xem chi tiết
4 Trịnh Đức Anh Xem chi tiết
5 Lê Thị Ngọc Ánh Xem chi tiết
6 Trịnh Thị Nguyệt Ánh Xem chi tiết
7 Trương Ngọc Ánh Xem chi tiết
8 Nguyễn Thị Dung Xem chi tiết
9 Phạm Ngọc Dũng Xem chi tiết
10 Lê Thị Hồng Duyên Xem chi tiết
11 Trịnh Mạnh Dương Xem chi tiết
12 Lưu Thành Đạt Xem chi tiết
13 Lê Thị Hà Xem chi tiết
14 Lê Quang Hoàng Hải Xem chi tiết
15 Trịnh Văn Hải Xem chi tiết
16 Nguyễn Văn Hào Xem chi tiết
17 Lê Lưu Thúy Hằng Xem chi tiết
18 Trịnh Thị Thúy Hằng Xem chi tiết
19 Lê Thị Hiền Xem chi tiết
20 Nguyễn Văn Hòa Xem chi tiết
21 Lưu Thanh Hoàng Xem chi tiết
22 Lê Xuân Huy Xem chi tiết
23 Phạm Đức Huy Xem chi tiết
24 Lê Thị Linh a Xem chi tiết
25 Lê Thị Linh b Xem chi tiết
26 Nguyễn Phương Linh Xem chi tiết
27 Trịnh Đình Đức Mạnh Xem chi tiết
28 Thiều Văn Minh Xem chi tiết
29 Lê Thị Thảo Nguyên Xem chi tiết
30 Đỗ Thị Phương Xem chi tiết
31 Lê Đình Quân Xem chi tiết
32 Trần Văn Quân Xem chi tiết
33 Trịnh Bá Quý Xem chi tiết
34 Phạm Thị Thắm Xem chi tiết
35 Bùi Huy Thuận Xem chi tiết
36 Trịnh Văn Thuận Xem chi tiết
37 Trịnh Thị Phương Thùy Xem chi tiết
38 Lê Thị Huyền Trang Xem chi tiết
39 Lê Thị Lệ Trang Xem chi tiết
40 Phạm Thị Trang Xem chi tiết
41 Trịnh Thị Quỳnh Trang Xem chi tiết
42 Lại Văn Trường Xem chi tiết
43 Trịnh Gia Trường Xem chi tiết
44 Trịnh Anh Tuấn Xem chi tiết
45 Triệu Quốc Việt Xem chi tiết
46 Lê Đức Anh Xem chi tiết