1. :
  2. :
Tài liệu tổng hợp file word chương 1 - hình học 11 - Phép dời hình, phép đồng dạng

Tài liệu tổng hợp file word chương 1 - hình học 11 - Phép dời hình, phép đồng dạng

Download Tài Liệu

Tóm tắt tài liệu:

Tài liệu tổng hợp file word chương 1 - hình học 11 - Phép dời hình, phép đồng dạng. Đầy đủ các dạng toán, có ví dụ minh họa rất dễ hiểu. Hệ thống bài tập đầy đủ, có nhiều mức độ, phù hợp tất cả đối tượng học sinh. Tài liệu rất thuận tiện cho GV trong giảng dạy theo chuyên đề, dễ dàng chỉnh sửa nếu muốn.

Tài liệu học toán chất lượng đã kiểm duyệt

Tài liệu cho giáo viên

Tài liệu tham khảo

Ôn Thi THPTQG

Ôn thi HSG

Tài liệu khác

Tài liệu Tiếng Anh